close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УНТ тест

код для вставкиСкачать
1. У перекладі з англійської "фольклор" означає:
А) традиційні знання; Б) народна мудрість; В) усна народна творчість.
2.Що не належить до системи жанрів українського фольклору:
А) балада; Б) казка; В) драма; Г) медитація?
Дати визначення кожного з них.
3.У яких творах найбільша міра історичної конкретності - достовірні події та історичні особи зображуються точніше: А) у думах; Б) в історичних піснях; В) в історичних баладах?
4. Кому приписують авторство пісень "Засвіт встали козаченьки", "Грицю, Грицю, до роботи", "Віють вітри": А) Марусі Чурай; Б) Остапу Вересаю; В) народу?
5. Цей жанр набув сучасної назви наприкінці ХІХ - початку ХХ століття. До того ж часу твори такого роду називали "козацькими піснями", "піснями про старовину". Назвіть цей жанр:
А)дума; Б) історична пісня; В) легенда.
6. Які числа у фольклорі вважаються магічними:
А) 3. 6, 9; Б)3,9; В) 3, 7, 9, 12; Г) 3,7, 9?
7. Під акомпанемент якого інструменту не виконується дума:
А) кобзи; Б) бандури; В) литаври; Г) ліри; Д) сурми?
8. Коли відбуваються події в "Думі про Марусю Богуславку":
А) на Великдень; Б) на Святвечір; В) на Покрову; Г) на Трійцю?
9. Що переказує Маруся Богуславка своїм батькам:
А) не збувати майно й не викупати її з неволі;
Б) прохання продати ґрунти, інші маєтності й викупити її з неволі;
Г) сердечне вітання; Д) передає їм кошти на життя?
10. Яку будову має дума:
А) строфічну; Б) астрофічну?
11. Яким чином виконується дума: А) промовляється речитативом під музичний супровід; Б) промовляється речитативом без музичного супроводу;
В) співається; Г) декламується?
12. Хто з перелічених славетних представників музичного мистецтва був виконавцем українських дум: А) Остап Вересай; Б) Олександр Мишуга; В) Анатолій Солов'яненко; г) Михайло Кравченко?
13. У якому творі повернення в Україну описується наведеним нижче текстом:
На ясні зорі,
На тихі води,
У край веселий,
У мир хрещений?А) "Лугом іду, коня веду";
Б) "Ой Морозе, Морозенку";
В) "Чи не той то Хміль";
Г) "Дума про Марусю Богуславку"
Д) "Бондарівна"?14. Як називаються інтонаційно-смислові частини думи:
А) строфи; Б) куплети; В) тиради(періоди); Г) октави?
15. За тематикою думи бувають :
А) історико-героїчними і соціально-побутовими;
Б) історико-героїчними;
В) історико-героїчними і соціально-побутовими, соціально-психологічними.
15. Яким елементом побудови "Думи про Марусю Богуславку" виступає наведений нижче фрагмент:
Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темниця кам'яная.
Що у тій темниці-то пробувало сімсот козаків,
Бідних невольників.
То вони тридцять літ у неволі пробувають,
Божого світу, сонця праведного собі не видають...А) "заплачкою"; Б) власне думою; В) величальною кінцівкою ("славословієм")? 16. Яке слово пропущено в Марусиному зверненні до невольників ("Думи про Марусю Богуславку"):
Бо я вже потурчилась, побусурменилась
Для розкоші турецької,
Для лакомства... А) "великого";
Б) "нещасного";
В) "солодкого";
Г) "осоружного"?17. У якій баладі використано мотив перетворення людини на яви роди (рослину, тварину, птаха тощо):
а) "У неділю рано зілля копала..."; б) "Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...";
в) "Ой Морозе, Морозенку..."; г) "Пісня про Байду"?
18. Назвіть жанри, що не належать до зимового циклу календарно обрядової творчості:
а) гаївки; б) колядки; в) жниварські пісні; г) щедрівки; д) русальні пісні.
19. Які обрядові пісні називають гаївками, ягівками, гагілками:
а) веснянки; б) колядки; в) русальні; г) купальські?
20. Які обрядові пісні виконували, водячи козу, несучи зірку:
а) щедрівки; б) колядки; в) веснянки; г) весільні?
21. У кажіть ознаку, яка відрізняє думу від пісні. А)використання епітетів; В)розгорнутий сюжет; Б)психологічний паралелізм; Г)оптимістичний фінал.
22. Укажіть назву початкової частини народної думи. А) зав'язка; Б) славослів'я; В )зачин (заспів, заплачка); Г) пролог.
23. Доберіть синонім до слова "речитатив".
А) білий вірш; Б)спів-проказування; В) пісня;Г) співомовка; Д) рима.
24.Укажіть жанр фольклору, що має такі основні групи: про тварин, героїко-фантастичні, побутові.
А) пісні; Б) казки; В) легенди; Г) перекази; Д) думи. 24. Установіть відповідність між визначенням фольклорного жанру і його назвою.
А) Переказ про якісь події чи людей, оповитий казковістю, фантастикою. 1) байка
2) балада
3) казка
4) легенда
5) пісняБ) Невеличкий, здебільшого віршований повчально-гумористичний твір з алегоричним змістом. В) Невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного або героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом.Г) Розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події.Д) Невеликий ліричний вірш, що виконується співом.
А. Б. В. Г. Д. 1. 2. 3. 4. 5. 25. Укажіть вид народних пісень, що не є соціально-побутовими.
А) козацькі; Б) рекрутські; В) обжинкові; Г) наймитські.
26. Укажіть вид календарно-обрядових пісень, провідним мотивом яких є уславлення народження Ісуса Христа.
А) колядки; Б) щедрівки; В) русальні; Г) гагілки; Д) маївки. 27. Установіть відповідність між видом календарно-обрядових пісень і часом їх виконання.
А. Б. В. Г. Д. 1. 2. 3. 4. 5. 1 Святвечір Агаївки
2 Щедрий вечір (Новоліття) Б жниварські
3 Під час Зелених свят В щедрівки
4 Ранньою весною, коли прилітають Г русальні
з вирію птахи Д колядки
5 Під час збирання врожаю
28. 1.Установіть відповідність
Фольклорний жанрРізновиди1 родинно-побутові пісні
2 родинно-обрядові пісні
3 народна драма
4 календарно-обрядові пісні
А веснянки, купальські пісні, колядки, щедрівки
Б рекрутські, чумацькі, солдатські, козацькі пісні В народні ігри, вертеп, "Коза", весілля
Г колискові, весільні, поховальні пісні, голосіння
Д пісні про кохання, про сімейне життяА. Б. В. Г. Д. 1. 2. 3. 4. 5. 29. Установіть відповідність
Художній засібПриклад1 постійний епітет
2 антитеза
3 метафора
4 тавтологіяА скрипка витинає
Б Ой десь гуде, ой десь грає
В сухі дуби
Г Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже
Д Вбогі дівки заміж ідуть, // А багаті плачутьА. Б. В. Г. Д. 1. 2. 3. 4. 5. 30. Прочитайте рядки з пісні "Світи, світи, місяченьку, та й на той перелаз"
Світи, світи, місяченьку, та й на той перелаз, Світи, світи, місяченьку, та й на той перелаз, Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз. В уривку використано
А окличне речення, гіперболу, порівняння
Б риторичне звертання, тавтологію, паралелізм В підсилювальну частку, літоту, риторичне запитання Г риторичний оклик, персоніфікацію, рефрен
31. Прочитайте рядки з пісні "Лугом іду, коня веду"
- Коли б же ти, дівчинонько, була багатенька, Взяв би тебе за рученьку, повів до батенька.
В уривку використано
А) анафору Б) рефрен В) пестливі слова Г) риторичне звертання
32.У рядку "За городом качки пливуть, // Каченята крячуть" використано
А) антоніми; Б) пароніми; В) спільнокореневі слова; Г) синоніми.
33. У пісні "Сонце низенько, вечір близенько", звертаючись до коханої, ліричний герой називає її: а) голубонькою; б) серденьком; в) пташечкою; г) квіточкою.
34. Що обіцяла дівчина хлопцю?
а) Любити і не з ким не знатись;
б) повсякчас згадувати незлим тихим словом; молитися за його здоров'я;
в) готуватися до весілля.
35. За яких умов коханий "жити перестане"? Якщо: а) не застане свою дівчину;
б) потрапить у полон до ворога;
в) сонця ранішнього не побаче;
г) батьки не дадуть йому згоди на одруження.
36. У пісні "В кінці греблі шумлять верби, що я посадила" Куди поїхав козак?
а) на Січ; б) за Десну; в) до Чорного моря; г) до своїх батьків.
37. Коли дівчина плакала, тужила, вона заспокоювала: а) свої очі; б) власні думки; в) серце і душу; г) вербу в кінці греблі.
38. Верби, що шумлять в кінці греблі, посаджені:
а) дівчиною;
б) козаком на згадку про свою юність;
в) молодятами, які нещодавно одружилися;
г) нашими предками.
39. Козакові вік вкоротили ("Місяць на небі зіроньки сяють"): а) зорі; б) пісні коханої; в) військові походи на татар; г) очі дівочі.
40. Господь не дасть миленькому коханої ("Цвіте терен, цвіте терен"):
а) достатку; б) здоров'я; в) щастя; г) сили.
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 261
Размер файла
102 Кб
Теги
тест, унт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа