close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків

код для вставкиСкачать
Превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків
Заступник директора з ВР:
Литвиненко Н.Л.
“Превентивний”
–
з латинської означає запобіжний.
Система превентивного виховання
–
це керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки.
Асоціальні відхилення є педагогічною проблемою, оскільки:
•
педагоги мають безпосередній вплив, контакт з неповнолітніми;
•
педагоги мають багато засобів впливу на учнів;
•
у попередженні негативізму необхідно опиратися на групові та масові форми превентивної роботи;
•
школа –
комплексна система й концентрована форма для превентивної діяльності й попередження асоціальних проявів поведінки
Типи превентивних заходів:
•
спрямовані на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров
’
ю, збереженню життя, попередження несприятливого впливу на дитину;
•
виявлення негативних змін у поведінці дитини з метою їх подальшого розвитку;
•
попередження переходу відхилень у поведінці дитини у більш важку стадію
Мета
?i?j?_?\?_?g?l?b?\?g?h?]?h
?\?b?o?h?\?Z?g?g?y
полягає
у
розвитку
почуття
соціальної
відповідальності
підлітків
за
свою
поведінку
, сприяє
не
лише
усвідомленню
своїх
прав
, а
й
обов
’
язків
Функції превентивного виховання:
•
Діагностично
-
прогностична
•
Корекційно
-
реабілітаційна
•
Освітньо
-
консультативна
•
Організаційно
-
методична
•
Інтегровано
-
просвітницька
Забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки
Забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання
Завдання превентивного виховання:
Виступ Сушенцевої
Класний керівник 4
-
Б класу:
Сушенцева О.М.
Для росту ефективності превентивного виховання необхідно:
•
стимулювання здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації учнів;
•
використання активних форм і методів виховного впливу на учнів;
•
використовувати досягнення педагогічної і психологічної науки;
•
здійснювати виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.
Вчитель
математики,
класний
керівник
5
-
Б класу
,
Бондар Наталя Андріївна
Нормативно
-
правові документи:
Закони України:
«Про освіту» від 23.03.1996 р. №100/96
-
ВР (зі змінами і доповненнями);
«Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651
-
ХІ
V
;
«
Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841
-
ІІІ.
1,5 млн. алкоголіків, з них 230 тис. -
жінки,
щорічно 20 тис. дітей залишаються без батьківської опіки 49% сімей розривають щорічно шлюб
серед засуджених підлітків -
40% з неповних сімей
Характеристики сімей Пристрасть до алкоголю, психічні захворювання
Авторитарне виховання
Надмірна опіка, особиста неповага до норм моралі
Нерозуміння,
ворожість,
дефіцит любові
Токсикоманія
Проституція
Бездоглядність
Наркоманія
Безпритульність
Алкоголізм
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
Дослідження серед учнів 5
-
х класів
небажання виховувати дітей;
невміння виховувати дітей;
неспроможність виховувати дітей.
активне залучення неповнолітніх до пияцтва, вживання наркотичних речовин, бійки, сварки, розбещеність у сім'ї;
"пасивний" приклад безкарної антигромадської поведінки;
розчарування у батьках, відчуття власної ущербності, обділеності.
Ставить за мету з'ясувати рівень душевного комфорту у шкільному та класному колективі, емоційні атмосфери у родинному середовищі, взаємостосунків між учнями та педагогами
Рівні діагностики
На рівні мікрорайону
На рівні школи
На рівні класу
Батьківський всеобуч –
як форма роботи по підвищенню психолого
-
педагогічної компетентності батьків
Класний керівник 11
-
Б класу:
Ратушна Т.С.
Соціальні відхилення
Корисної спрямованості
Агресивної орієнтації
Соціально
-
пасивного типу
крадіжка
спекуляція
протекція
образа
хуліганство
побої
зґвалтування
вбивство
відхилення від роботи і навчання
бродяжництво
вживання алкоголю, наркотичних речовин, токсичних засобів
суїцид
Моніторинг екскурсійної діяльності класними керівниками:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Бондаренко Т.М.
1
3
2
1
1
1
1
Демида О.І.
1
1
1
0
0
0
1
Кресак Н.М.
0
2
2
2
0
1
1
Сушенцева О.І.
0
1
1
0
0
0
2
Заніна Т.В.
0
1
0
0
1
0
0
Кузьменко Т.Г.
0
1
0
0
0
0
0
Малець Т.М.
0
0
1
0
0
0
0
Раковська Л.Л.
0
0
1
0
0
0
0
Павлюх О.В.
0
0
1
0
0
0
0
Шаповаленко І.П.
0
0
1
1
0
1
1
Дрябіна Г.М.
0
0
0
3
0
1
2
Сенченкова Н.С.
0
0
0
2
1
1
0
Тітенок С.Г.
0
0
0
0
0
1
0
Горбик Н.М.
0
0
0
0
0
1
0
Карнаух Т.І.
0
0
0
0
0
0
1
Кириченко Н.В.
0
0
0
0
0
0
1
Соколова Н.А.
0
0
0
0
0
0
1
Виховна робота класного керівника по попередженню девіантної поведінки учнів
Класний керівник 7
-
Б класу:
Бондаренко Т.М.
Робота з педагогічно занедбаними дітьми направлена на:
•
створення ситуація психологічного комфорту;
•
формування у дитини позитивної самооцінки;
•
створення ситуації успіху в діяльності;
•
розробка правильних навичок поведінки і спілкування;
•
формування моральних уявлень, розширення кругозору;
•
формування позитивної життєвої перспективи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа