close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

lokomotiv4

код для вставки
Erityisen läheiseksi Tkatshenkojen
perheelle on tullut Voronezhissa asuva Di-
ana ja hänen äitinsä, jotka matkustivat Ja-
roslavliin myös lentoturman muistotilai-
suuteen.
»Ymmärrän Dianan äitiä hyvin. Hän on
joutunut taistelemaan paljon pitääkseen
tyttärensä elossa, ja Ivanin ansiosta heillä
on ollut varaa kalliisiin hoitoihin», Leonid
kuvailee.
Omaa syntymätöntä poikaansa Ivan ei
ehtinyt koskaan nähdä, mutta Leonidia
lämmittää tieto siitä, että Ivan tiesi jo tu-
levan lapsen sukupuolen, Tkatshenkojen
nimen jatkajan. Marina synnytti 14.1.2012 reippaan po-
jan, jolle annettiin nimeksi Nikolai. Ko-
vasti isänsä näköisen pojan uravalinnasta
ei vielä kukaan tiedä, mutta jos poika kas-
vaessaan osoittaa kiinnostusta jääkiek-
koon »kukaan ei ainakaan ryhdy häntä
estelemään».
Leontjevskin hautausmaalla Leonid
Tkatshenko käy usein, vaihtamassa sadoil-
le neilikoille ja ruusuille uutta vettä. Vaikka venäläisillä haudoilla käytetään
useimmiten tekokukkia, Lokomotivin
haudoilla kukat ovat aitoja. Kuten ovat
myös surijoiden tunteet: hautapaasien lo-
massa kulkee karskeja kiekkofaneja pu-
naisin silmin. Joillakin on kaulassaan Lo-
komotivin liina, mutta myös useiden mui-
den seurojen liinoja näkyy – suru on kai-
kille yhteinen.
Pelaajien kuvagallerian edessä Leonid
Tkatshenko pysähtyy ja osoittaa Ivanin
punaisessa pelipaidassa olevaa Gazprom-
bankin mainosta.
»Tämän mainoksen olisivat saaneet jät-
tää pois. Vai pitäisiköhän tulla maalaa-
maan se piiloon punaisella maalilla?» hän
pohtii.
Isän ärtymys liittyy kahteen asiaan. Hä-
nen mielestään hautausmaa ei ole sovelias
paikka mainostamiselle. Erityisen irvok-
kaaksi sen tekee se, että Gazprom tarkoit-
taa venäläisille yhtä kuin Vladimir Putinin
taan. Siksi joukkueen piti lähteä pelaa-
maan Minskiin, vaikka normaalin kalente-
rin mukaan kauden aloituksen olisi pitä-
nyt tapahtua juuri Jaroslavlissa.
Heti onnettomuuden tapahduttua ja-
roslavlilainen kaupunginvaltuutettu, Yh-
tenäinen Venäjä -valtapuolueen tuolloi-
nen jäsen Jevgeni Urlashov kytki kaiken
suoraan poliittiseen foorumiin.
»Eho Moskvy -radioasema soitti tuol-
loin minulle ja sanoin henkilökohtaisena
mielipiteenäni, että turma johtui poliitti-
sesta foorumista. Kenttämme on pieni,
sinne oli tulossa paljon koneita, oli her-
mostunut ilmapiiri ja lentäjiä hoputettiin
ilmaan», Urlashov sanoi Dozhd-televisio-
kanavalle.
Venäläiset itse uskovat, että onnetto-
mien tapahtumien ketju saattoi hyvinkin
alkaa tästä. Lentäjät eivät ehkä yksinker-
taisesti uskaltaneet keskeyttää nousua,
vaikka havaitsivat koneessa ongelmia. Vai komennettiinko heitä jopa lennon-
johdosta ilmaan? Venäläistoimittajien mukaan tämä
epäilys on herännyt esimerkiksi koneen
mustan laatikon julkaistuista nauhoista.
Vaikuttaa, ettei nauhaa olisi sittenkään
julkaistu kokonaisuudessaan, sillä vuoro-
puhelu ei ole looginen.
Urlashovin lausunto suututti Putinin
puolueen pahanpäiväisesti, sillä Venäjällä
ei ole tapana arvostella omia – eikä varsin-
kaan, kun kyse on maan »kansallisen joh-
tajan» puolueesta.
»Puolueesta alettiin soitella minulle vä-
littömästi, ja he käskivät minun ottaa sa-
nani takaisin. ›Älä keikuta venettä, sillä
me istumme siinä kaikki›, minulle sanot-
tiin. He olivat järjestäneet jopa niin, että
tiedotusvälineet soittaisivat minulle ja mi-
nun pitäisi sanoa, etten tarkoittanut sitä
mitä sanoin.»
»Vastasin heille: ›Anteeksi vain kaverit,
minä tarkoitin juuri sitä mitä sanoin›»,
Urlashov kertasi myöhemmin tapahtunut-
ta Dozhd-televisiolle.
Loppu onkin sitten jaroslavlilaisen po-
liittisen vallankumouksen historiaa. Ur-
lashov erosi heti turman jälkeen Yhtenäi-
sestä Venäjästä ja asettui keväällä 2012 eh-
dolle Jaroslavlin kaupunginjohtajan vaa-
leissa.
Putinin puolue nosti omaksi ehdok-
kaakseen Jakov Jakushevin. Hänestä teh-
tiin jopa varakaupunginjohtaja juuri en-
nen vaaleja, jotta häntä saatettiin ylistää
tauotta paikallisilla tv-kanavilla, radioase-
milla ja lehdissä. Urlashovista puolestaan
maalailtiin kuvaa epäonnistuneena juop-
pona.
Mutta jaroslavlilaisia ei enää komen-
nettu eikä peloteltu: Urlashov sai sitoutu-
mattomana ehdokkaana liki tarkalleen 70
prosenttia huhtikuun vaalien äänistä ja
Jakushev vain 30. »Puolueesta
alettiin soitella
minulle välit-
tömästi, ja he käskivät minun
ottaa sanani takaisin. Älä keikuta ve-
nettä, sillä me istumme siinä
kaikki, minulle
sanottiin.»
Tunoshenka-
joen rannalla
sijaitsevalle
turmapaikalle
on rakennettu
kaunis muisto-
merkki, jossa on jatkuvasti
kukkia.
Tuolloinen
pääministeri,
nykyinen presi-
dentti Vladimir
Putin osallistui
kolme päivää
turman jälkeen
Lokomotivin
kotihallissa
pidettyyn muis-
totilaisuuteen.
hallintoa – ja juuri Venäjän vallanpitäjiä
suurin osa jaroslavlilaisista syyttää Loko-
motivin lentoturmasta ja sen tutkinnan
manipuloinnista.
Leonid Tkatshenko itse ilmaisee epäi-
lynsä näin:
»En usko, että me saamme koskaan
elinaikanamme kuulla totuutta. Mutta eh-
kä totuus kerrotaan joskus, vuosikausien
kuluttua.»
»Itse olen varma, ettei kyse ollut ihan
puhtaasta sattumasta, vaan joku auttoi
onnettomuutta tapahtumaan.»
V
enäläiset ovat tunne-
tusti salaliittoteorioi-
den mestareita, joten
mikä olisi otollisempi
maaperä ihmisten epä-
luulolle kuin Lokomo-
tivin kaltainen lento-
turma? Jaroslavlilaisten on yksinkertai-
sesti vaikea uskoa, että sellaista sattui niin
tärkeille ihmisille. Miljoonapalkkaa an-
saitseville pelaajille, joilla piti olla kaiken
kunnossa. Tähdille, joiden fanit olisivat
vaikka kantaneet heidät käsivarsillaan
Minskiin pelastaakseen heidän henkensä.
Oman karmivan lisänsä Lokomotivin
onnettomuuteen tuo kuitenkin se, että
turma sattui Venäjän tuolloisen presiden-
tin Dmitri Medvedevin isännöimän Jaros-
lavlin kansainvälisen poliittisen foorumin
pitopäivänä.
Pienen kaupungin lentokenttä oli val-
jastettu ottamaan vastaan toinen toistaan
tärkeämpiä vieraita Venäjältä ja ulkomail-
ta, joten ilmapiiri kentällä oli silminnäki-
jöiden mukaan kaoottinen. Itse Medvede-
vin odotettiin laskeutuvan kaupunkiin pi-
an sen jälkeen, kun onnettomuus tapah-
tui.
Kaiken lisäksi Lokomotiv oli ajettu
evakkoon omalta kotiareenaltaan, sillä ko-
kouksen pitopaikaksi tarkoitettu konsert-
tisali ei ehtinyt valmistua – rahojen välis-
tävedon takia, kuten kaupungissa usko-
ALEKSEI NIKOLSKI / RIA NOVOSTI / REUTERS · JELENA VAHRUSHEVA
18
Veikkaaja 43 · 2012
VUOSI JAROSLAVLIN TURMASTA
Veikkaaja 43 · 2012
19
VUOSI JAROSLAVLIN TURMASTA
Автор
spbgoldpen.ru
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7
Размер файла
360 Кб
Теги
lokomotiv
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа