close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Книжкові в бібліотеці

код для вставкиСкачать
•
« Обирати книги для свого та чужого читання –
не тільки наука, а й мистецтво»
М.Рубакін
Книжкова виставка
комплекс спеціально підібраних і систематизованих документів, розташованих таким чином, щоб викликати увагу читачів, зацікавити й задовольнити існуючий інтерес чи інформаційну потребу.
Довідник
бібліотекаря
-
СПб
, 2002
"
Бібліотечна
виставка
–
це
публічна
демонстрація
спеціально
підібраних
та
систематизованих
творів
друку
та
інших
носіїв
інформації
,
рекомендованих
користувачам
для
перегляду
та
ознайомлення
"
.
Класифікація книжкових виставок
Самостійні
Супроводжуючі масовий захід
За статусом
Класифікація книжкових виставок
Галузеві
Супроводжу
ючі масовий захід
За змістом
Універсальні
Класифікація книжкових виставок
Н
а допомогу навчанню
Д
ля підвищення загальноосвітнього і загальнокультурного рівня
За цільовим призначенням
Класифікація книжкових виставок
В
иставки нових надходжень
З
абутих видань
З
а часом публікації і надходження Р
етро
-
виставки
В
идань різних періодів
Класифікація книжкових виставок
О
рганізовані в бібліотеці
З
а межами бібліотеки
З
а місцем експонування Класифікація книжкових виставок
Постійно діючі
Т
имчасові
З
а часом функціонування Класифікація книжкових виставок
книжкові
журнальні чи газетні
З
а видом видання кількох видів видань одночасно
інших видів видань
н
ових носіїв інформації
Класифікація книжкових виставок
з
вітринні
пересувні, З
а конструкційними особливостями внутрішньостелажні
, виставки
-
розкладки на столах
внутрішньополичні
, "кільцеві
"
Книжкові виставки
безкоштовні платні
З
а ступенем доступності Етапи організації тематичної виставки
1.
Вибір теми:
-
до пам’
ятної дати,
-
на допомогу навчальному закладу,
-
популяризація досягнень науки та культури.
2. Визначення читацького призначення:
-
дорослі,
-
молодь,
-
юнацтво.
3. Визначення виду книжкової виставки.
4. Визначення термінів і місця оформлення книжкової виставки.
5. Формулювання заголовка та підрозділів:
-
заголовок простий, короткий, зручний для сприйняття;
-
обсяг
заголовка не повинен перевищувати
п’яти
слів
.
Етапи організації тематичної виставки
6. Перегляд, відбір та групування літератури у відповідності до структури виставки.
-
використовуються бібліографічні покажчики, картотеки, каталоги, відбираються книги і періодичні видання по темі.)
Етапи організації тематичної виставки
Етапи організації тематичної виставки
7
. Підготовка бібліографічного опису. Підготовка бібліографічних списків.
8.Підбір текстів звернень до читачів, цитат.
-
використовуються твори видатних державотворців
, державні документи, статті з газет і журналів, вислови діячів науки і культури;
-
тексти
і
цитати
повинні
бути закінченими
по змісту
, короткими, виразними
, не потрібно
довільно
скорочувати
цитати
;
-
наводячи
цитату, необхідно
вказати
джерело
)
.
Етапи організації тематичної виставки
•
9.
Пошук
ілюстрованого
матеріалу
в альбомах, журналах, комплектах репродукцій
, плакатах, афішах
та ін
.
•
1
0.
Підбір
цифрових
та інших
фактичних
матеріалів
за допомогою
словників
, довідників
, енциклопедій
та ін
. довідкових
матеріалів
.
•
11
. Вибір місця розташування виставки
, інтер’єру, речових елементів, кольорових композицій та ін. елементів оформлення.
•
1
2
. Оформлення
назв
заголовка, розділів
, текстів
і цитат.
•
1
3
. Розміщення
матеріалів
на стенді
і
оформлення
виставки
.
•
1
4
. Реклама виставки
. Це
і
анонси
в місцевих
мас
-
медіа
, яскраві
оголошення
в
бібліотеці
, листівки
та флаери
для розповсюдження
в публічних
місцях
за допомогою
волонтерів
. •
15
. Повідомлення
читачів
про виставку
(
оголошення
, запрошення
, інформація
по радіо
, в газеті
та ін
.).
•
1
6
. Підготовка
усних
форм експонованої
літератури
(
бесід
, оглядів
, інформацій
на радіо
).
•
17
. Систематичне
наповнення
новими
надходженнями
експозиції
виставки
.
•
18
. Облік
книговидач
з
виставки
.
Правила оформлення книжкової виставки
•
книжкові
виставки
не
повинні
зливатися
з
навколишньою
обстановкою
;
•
ілюстрація
має
образно
розповідати
про
головні
особливості
книги,
кольорові
ілюстрації
вдвічі
„активніші
”,
ніж
чорно
-
білі
;
•
краще
сприймається
інформація
у
верхній
частині
композиції
та
експонати,
розміщені
поруч
;
•
непарне
число
об’єктів
теж
сприймається
краще,
ніж
парне
.
•
експонуватися
виставка
має
протягом
певного
періоду,
в
основному
не
більше
1
—
2
місяців,
якщо
це
не
постійно
діюча
експозиція
.
Книги
з
виставки
повинні
видаватися
читачам
.
Обов
‘язкова умова організації будь
-
якої виставки -
Бібліографічний огляд -
це розповідь про книги з розкриттям їх ідейного змісту, науково
-
практичної та художньої цінності. Доцільно проводити огляди нових надходжень літератури, тематичні
. Бібліографічний огляд може бути за характером організації самостійним або складовою частиною інших масових заходів
.
Правила оформлення книжкової виставки
•
2. Об’ємна організація візуального середовища:
Наскрізні обойми (цитатні, образотворчі, портретні, фото
-
атрибутивні) являють собою ланцюжок тематичного матеріалу, змонтованого за допомогою вузьких паперових смужок по краях. Інший елемент –
розрізана ілюстрація, частини якої можуть бути зміщені, щоб підкреслити об’єм. Ефекти просвічування, вітражності при оформленні оживлять візуальний простір виставки.
Об’ємні носії інформації в вигляді склеєних кубів, паралелепіпедів, шарів, конусів, пірамід, на яких на різних рівнях і планах можна закріпити цитати, ілюстрації, портрети.
Підвісні цитати –
на нитках або стрічках, обрамлені у вишукані рамки, створять враження легкості і руху усієї експозиції.
Фігурне розташування книжкового та образотворчого матеріалу –
розташування в вигляді віяла, гармошки, дугою, виступами, в похиленому вигляді і т. і.
Правила оформлення книжкової виставки
•
3. Композиційні методи
, які дають змогу добитися більшої виразності текстової частини та виставки: Збільшення (зменшення) об’єкту. Змінення масштабу спонукає по
-
новому подивитися на звичне. Не слід захоплюватися зменшенням –
масштабна картина, зменшена до розмірів поштової марки, погано сприймається.
Фрагментування. Виділення одного із елементів композиції (малюнка, слова заголовка та ін.) дає змогу придати йому відособленість і самоцінність.
Монтаж. Сполучення елементів одного походження, різнорідних компонентів, додавання дзеркального відображення (використовують, коли необхідно підкреслити порівняння матеріалу, представленого в різних розділах).
Зміна фактури: створення ілюзорної рельєфності; зміна кольору, напрямку штрихування; горизонтальне або вертикальне розтягування об’єкту.
•
4. Послідовність викладення виставки: перший розділ виставки носить настановний характер –
він пояснює наступні
•
. Якщо в першому розділі заявлено про щось, то в наступних розділах представлена література, яка підтверджує це.
•
6
. Ступінь відмінності об’єкту від фону
: виділення книг за допомогою розмірних та кольорових співвідношень (книга більшого або меншого формату серед рядка рівних за розмірами, біла обкладинка або обкладинка з яскравим малюнком серед однотонних обкладинок);
розміщення книг в розгорнутому вигляді; показ текстів та ілюстрацій;
•
7
. Експонування періодичних видань
: журнали слід показувати на виставці розгорнутими на тій сторінці, де починається стаття, яка рекомендується; газети слід ставити так, щоб було добре видно заголовок статті, яка рекомендується.
•
8
. При оформленні виставки потрібно прагнути до стильової єдності:
кольорове вирішення і вибір шрифтів повинні підпорядковуватися характеру теми;
•
Велике значення має підбір кольору і кольорових поєднань. Бажано використовувати при оформленні не більше трьох кольорів, інакше виставка стане не яскравою, а строкатою. •
Шрифт
є істотним елементом стилю. Він повинен відповідати змісту виставки. •
2238_Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
•
Наприклад
,
якщо виставка присвячена історії України або усній народній творчості (казкам, прислів'ям, приказкам, загадкам), то краще заголовок написати шрифтом, стилізованим під старослов'янський. •
Якщо виставка пропонує матеріал про середньовіччя, про феодалів, про лицарів, то можна для її оформлення вибрати готичний шрифт. На виставці про війну, буде доречний строгий рубаний шрифт, а на виставках, присвячених поезії або жанру любовного роману, -
легкий вензельний.
•
Шрифт краще всього сприймається глядачем, коли той знаходиться на відстані, пропорційному його розміру. Чим більший шрифт, тим, відповідно, більше має бути віддалення від нього глядача.
Наочність
дозволяє
:
-
підвищити
якість
вивчення
і
освоєння
матеріалів
.
В
иникненню
інтересу
до
виставки
сприяє
:
-
її
розташування,
-
стиль
художнього
оформлення
,
-
технічне
оснащення,
-
використання
нових
конструктивних
матеріалів
.
У
вагу
викликають
:
-
виразні
заголовки,
-
яскраві
ілюстрації,
-
символи
,
-
включення
в
експозицію
художніх
виробів,
бутафорій,
творів
образотворчого
мистецтва,
квіти
.
Поряд
з
книгами
можна
розмістити
присвячені
їм
рецензії,
статті
.
Книги
з
виставки
повинні
видаватися
читачам,
експонуватись
не
більше
одного
або
двох
місяців
.
•
Термін дії виставки
.
•
Навіть якщо виставка унікальна, але стоїть надто довго, вона стане звичною частиною інтер’єру і не викликатиме читацького інтересу. •
Практика показує, що цікавість до КВ зникає уже через 15
-
20 днів. •
Навіть якщо виставка постійнодіюча
, необхідно обновл
яти її
: змінювати
газети
, журнали
, доповнювати
новими
книгами, експонатами
.
•
У перший день експонування виставки б
ажано
провести її
презентацію
, запросивши якнайбільше
користувачів
.
Автор
tar.natalia2011
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 841
Размер файла
6 946 Кб
Теги
книжкова, бібліотеки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа