close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Остимчук Ганна Степанівна Райгородоцька ЗОШ

код для вставкиСкачать
Остимчук Г.С.
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
:
Остимчук
Ганна
Степанівна
Посада
і
місце
роботи
:
вчитель
інформатики
Райгородоцької
загальноосвітньої
школи
І
-
ІІІ
ступенів,
старший
лаборант
лабораторії
інформатики
та
ОТ
Слов’янського
державного
педагогічного
університету
.
Число,
місяць,
рік
народження
:
18
жовтня
1981
р
.
Освіта
:
вища,
на
даний
час
навчаюсь
в
аспірантурі
Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
.
Кваліфікаційна
категорія
:
спеціаліст
Загальний
стаж
роботи
:
5
років
Стаж
роботи
у
даному
колективі
:
1
,
5
року
Остимчук Г.С.
«Вчитель має поставити справу так, щоб усе, що підлягає вивченню, вивчалось: легко, швидко, ґрунтовно». Я.А.Коменський
Остимчук Г.С.
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Слов
’
янський район Донецької області
Райгородоцька ЗОШ І
-
ІІІ ст.
Проблема вчителя: “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики”
Остимчук Г.С.
Від
пізнавальної
активності
учнів
під
час
вивчення
шкільного
курсу
інформатики
залежать
результати
знань,
їх
підготовка
до
роботи
в
сучасних
умовах,
до
творчої
діяльності
.
Цей
факт
потребує
реалізації
методів
навчання,
спрямованих
на
підвищення
пізнавальної
діяльності
школярів
у
оволодінні
знаннями,
розвитку
їх
навичок
до
самоосвіти
та
його
творчого
використання
в
нових
життєвих
умовах
.
Саме
через
активну
творчу
діяльність
можна
досягти
міцного
засвоєння
та
усвідомлення
навчального
матеріалу,
розвитку
навичок
його
творчого
використання
.
Остимчук Г.С.
Проблема
дослідження
-
виявлення
та
аналіз
педагогічних
умов,
прийомів
і
способів,
що
сприяють
розвитку
пізнавальної
активності
учнів
в
процесі
оволодіння
інформатикою
.
Мета
дослідження
-
показати
роль
уроків
інформатики
у
розвитку
пізнавальної
активності
школярів,
спрямованих
на
підвищення
ефективності
навчального
процесу
.
Об'єкт
дослідження
-
процес
пізнавальної
активності
школярів
.
Предмет
дослідження
-
педагогічні
умови
і
принципи,
що
сприяють
розвитку
пізнавальної
активності
школярів
на
уроках
інформатики
.
У відповідності з метою в ході моєї роботи я в
ирішувалисяю такі завдання:
2
.
визначення
змісту,
уточнення
сутності
розвитку
пізнавальної
активності
школяра
;
1
.
аналіз
сучасного
стану
проблеми
в
педагогічній
теорії
та
практиці
;
3
.
розробка
методики
організації
навчально
-
пізнавальної
діяльності
на
уроках
інформатики
;
4
.
аналіз
практичних
прийомів
викладання
інформатики
школярам
;
5
.
виявити
та
експериментально
обгрунтувати
сукупність
педагогічних
умов,
що
сприяють
розвитку
пізнавальної
активності
школярів
на
уроках
інформатики
.
Остимчук Г.С.
Я. А. Коменький
«ті, хто вчить, мають менше вчити, а учні при цьому -
більше вчитися»
Ж.Ж. Руссо
Ідеї самовиховання та самоосвіти
Б.Г. Ананьев
Особистість та пізнання
В.В. Давидов
«Теория развивающего обучения»
Остимчук Г.С.
Природне прагнення школярів до пізнання
Усвідомлення суті
діяльності та досягнення результату
Прояв волі
в процесі оволодіння знаннями
Позитивне ставлення до навчання
Характеристики
пізнавальної
активності
Остимчук Г.С.
Мною були виявлені наступні способи та умови розвитку пізнавальної активності учнів на уроках інформатики:
•
Забезпечення
внутрішнього
прийняття
дітьми
цілі
майбутньої
роботи
;
•
Комбінування
різних
форм
організації
навчальної
роботи,
визначення
їх
місця
на
кожному
етапі
заняття
;
•
Обговорення
результатів
діяльності
та
застосування
придуманих
самими
дітьми
вправ
і
завдань
;
•
Емоційна
насиченість
заняття,
"схвильованість"
самого
педагога
;
•
На
кожному
заняття
дитині
повинна
бути
надана
можливість
висловити
своє
ставлення
до
подій
(розвиток
рефлексії),
для
усвідомлення
значущості
досягнутого
результату
діяльності
.
колективні,
парні,
групові
та
індивідуальні
форми
навчання
;
метод
проблемного
викладу,
дослідницький,
елементи
евристичної
бесіди
;
пізнавальні
ігри,
аналіз
життєвих
ситуацій,
створення
ситуації
успіху
;
нетрадиційні
завдання
узагальнюючого
характеру
:
складання
кросворда,
тесту,
навчальної
програми
;
використання
презентацій
при
вивченні
нової
теми
;
інтерактивні
методи
навчання
;
проектну
технологію
;
конкурсно
-
змагальний
характер
виконання
практичних
завдань,
використання
рейтингових
оцінок
учнів
.
всебічне
використання
знань
шкільних
предметів
.
Для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках я використовую у своїй роботі такі форми та методи навчання:
Остимчук Г.С.
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
8,4
9,1
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
2011
2012
успішність з
інформатики
54%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011
2012
рівень
зацікавленості
Остимчук Г.С.
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
2011 навчальний рік
2012 навчальний рік
8 клас
І місце Нікітін Тарас
ІІ місце Нікітін Тарас
9 клас
ІІ місце Карпенко Кирил
10 клас
І місце Павленко Руслана
І місце Карпенко Кирил
ІІ місце Орлов Тимур
11 клас
І місце Жидій Марина
І місце Тихоміров Владислав
ІІ місце Павленко Руслана
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Остимчук Г.С.
Остимчук Г.С.
Мій клас
Остимчук Г.С.
Мій клас
Остимчук Г.С.
Моє хоббі -
подорожі
Остимчук Г.С.
1.
Гальперін
П
.
Я
.
,
Кабильніцкая
С
.
Л
.
Експериментальне
формування
уваги
.
-
М
.
,
1974
.
2.
Давидов
В
.
В
.
Зміст
і
структура
навчальної
діяльності
школярів
/
/
Формування
навчальної
діяльності
школярів
.
-
М
.:
Педагогіка,
1982
.
-
С
.
10
-
21
3.
Давидов
В
.
В
.
Проблеми
навчання
.
-
М
.
,
1986
.
4.
Педагогика
:
педагогические
теории,
системы,
технологии
/
Под
ред
.
С
.
А
.
Смирнова
.
–
М
.:
Академия,
1998
.
–
512
с
.
5.
Морзе
Н
.
В
.
Методика
навчання
інформатики
:
Навч
.
посіб
.:
У
3
ч
.
/
За
ред
..
М
.
І
.
Жалдака
.
–
К
.:
Навчальна
книга,
2004
.
–
Ч
.
1
:
Загальна
методика
навчання
інформатики
.
–
256
с
.
6.
Малев
В
.
В
.
Общая
методика
преподавания
информатики
:
Учебное
пособие
.
–
Воронеж
:
ВГПУ,
2005
.
–
271
с
.
7.
Голобородько
В
.
В
.
Науково
робота
учнів/
В
.
В
.
Голобородько
.
Програма
організації
науково
-
дослідницької
діяльності
учнів
/
В
.
М
.
Гнєдашев
.
–
Х
.:
Вид
.
група
«Основа,
2005
.
–
208
с
.
–
(Б
-
ка
журн
.
«Управління
школою»
;
Вип
..
5
(
29
))
.
8.
http
:
//ru
.
wikipedia
.
org/wiki/Заглавная_страница
(Вільна
енциклопедія
Вікіпедія)
Використана література
Остимчук Г.С.
Остимчук Г.С.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ТВОРЧОЇ НАСНАГИ!
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
116
Размер файла
21 242 Кб
Теги
зош, остимчук_ганна_степанівна_райгородоцька
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа