close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презент досвіду роботи

код для вставкиСкачать
Люблю –
школу, дітей, життя, рідну мову
Знаю –
методи, підходи, технології навчання
Вмію –
розказати, пояснити, навчити
Мета життя і діяльності
-
жити, творити, робити добро.
Така дісталась вже нам робота
Є в ній і радість, є і турбота
Є вічний пошук, безсонні ночі
Та гріють душу дитячі очі
Моє педагогічне кредо: « Досвідчений педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання». В.О.Сухомлинський
Провідним
девізом моєї педагогічної діяльності
є слова французького філософа Б.Паскаля :
« Учень не пуста посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити»
Моя педагогічна філософія: -
пізнавати,
діяти,
спілкуватись,
жити
;
-
розвивати,
навчати,
виховувати
одночасно
;
-
не
давати
готові
знання
,
а
вчити
добувати
їх
;
-
плекати
майбутню
інтелектуальну
еліту
;
-
будувати
роботу
на
позитивних
емоціях
вчителя
і
учня
;
-
максимально
враховувати
індивідуальні
здібності
учнів
;
-
всебічно
розвивати
творчі
здібності
дітей
;
-
формувати
особистість,
здатну
критично
мислити
;
-
виховувати
громадян
Європи
XXI
століття
.
•
Будь вимогливим!
•
Будь справедливим!
•
Люби всіх, як своїх!
•
Пам*ятай, що діти бачать у тобі взірець для наслідування!
Основою моєї педагогічної діяльності є принципи :
У
своїй
роботі
керуюсь
основними
ідеями
педагогів
-
новаторів
:
« Діти повинні приносити зі школи радість» (В.Сухомлинський);
« Усі діти без винятку -
талановиті » ( В.Шаталов);
« Пошук опори –
зв*язок з життям» (Е.Ільїн)
Методологічною основою мого досвіду є реалізація мовного кодексу В.О. Сухомлинського
, який заповідав
” формувати особистість із високою емоційно
-
мовленнєвою культурою”
.
Що я намагаюсь розвинути в учнів?
Якими методами, способами,
формами роботи користуватися?
Наскільки моє навчання важливе і потрібне учням?
Виробляючи свій педагогічний почерк, я
ставила собі запитання:
Що я очікую в кінцевому результаті?
Мета школи ХХІ століття:
створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, котра зуміє розробляти свої життєві плани, самостійно використовувати знання для розв'язання проблем. Метод проектів дає можливість здобути необхідні для життя знання.
Т.Рихлик
Актуальність проблеми
Проектні
технології
є
дієвим
методом
практичного
втілення
нової
освітньої
парадигми,
концептуальним
стрижнем
якої
є
особистість
учня
та
її
всебічний
розвиток
.
Метод проектів дає можливість здобути необхідні для життя знання.
Т.Рихлик
Активізацією пізнавальної діяльності учнів
Пошуком оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання
Реалізуючи мету своєї діяльності працюю над:
Підвищенням розумової активності шляхом застосування методу проектів
Розвитком творчого мислення, спонуканням до самоосвітнього орієнтування в інформаційно
му просторі
Розвитком інноваційної особистості
Збудженням інтересу до самоосвіти, ініціативнос
ті
Формування
м вміння самостійно конструюват
и свої знання
Педагогічні умови
,
які організовую для успішної реалізації
технології проектного навчання
1
.
Створюю
проблемну
ситуацію,
яка
дозволяє
сформулювати
учням
актуальну
і
цікаву
тему
для
вивчення
і
дослідження
.
2
.
Надаю
школярам
можливість
обрати
тему
проекта
,
а
також
індивідуально
або
в
групі
планувати
роботу,
реалізувати
свій
проект
.
3
.
Допомагаю
розподілити
підтеми
по
групах,
ролі
і
функції
в
групі
.
4
.
Сприяю
виявленню
в
учнів
пошукової
активності
в
їх
дослідницькій
роботі
.
5
.
Консультую
учнів
на
всіх
етапах
роботи
.
6
.
Організовую
підбиття
підсумків
проміжних
етапів
роботи
.
7
.
Надаю
учням
можливість
для
самооцінки
виконання
ними
проектів
і
роботи
над
ними
.
9
.
Допомагаю
в
організації
презентації
.
Проект
реалізую
за
такою
схемою
Алгоритм
роботи над проектом
Методи критичного мислення :
«кубування», «передбачення».
Елементи технології формування творчої особистості, технології розвивального навчання, комп*ютерні технології
У СВОЇЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЮ:
Дослідницькі, пошукові методи
Метод проблемного навчання
Ажурна пилка» “Акваріум” “Мікрофон” “Рольова гра” “ Мозковий штурм” Інтерак
-
тивні
методи навчання
“Робота в групах” “Робота в парах” Моніторинг
якості
освіти
Рівні навчання 12
-
10 б.
17%
Рівні навчання 9
-
7 б.
39%
Рівні навчання 6
-
4 б.
44%
Рівні навчання 3
-
1 б.
0%
7 клас
2010
-
2011 н.р.
Рівні навчання 12
-
10 б.
37%
Рівні
навчання
9
-
7 б.
36%
Рівні
навчання
6
-
4 б.
27%
Рівні навчання 3
-
1 б.
0%
10 клас
2010
-
2011 н.р.
Рівні навчання 12
-
10 б.
37%
Рівні навчання 9
-
7 б.
36%
Рівні навчання 6
-
4 б.
27%
Рівні навчання 3
-
1 б.
0%
11 кл.
2011
-
2012 н.р.
Рівні навчання 12
-
10 б.
16%
Рівні навчання 9
-
7 б.
37%
Рівні навчання 6
-
4 б.
47%
Рівні навчання 3
-
1 б.
0%
8 клас
2011
-
2012 н.р.
2007
-
2008 навчальний рік
(учитель Билбасівської ЗОШ І -
ІІІ ст.)
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади
ІІ місце
Кисельова Вікторія 9 кл.
І місце
Гетьман Карина 7 кл.
Імісце
Приходько Юлія 8 кл.
ІІ місце
Солонина Зарина
10 кл.
Переможці ІІ етапу конкурсу знавців укр. мови ім. П.
Яцика
І місце
Кисельова Вікторія 9 кл.
ІІмісце
Приходько Юлія 8 кл.
І місце
Гетьман Карина 7 кл.
Кисельова Вікторія та Гетьман Карина брали участь у ІІІ етапі X
І М
іжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика у м. Донецьку
2008
-
2009 навчальний рік
(учитель Билбасівської ЗОШ І -
ІІІ ст.)
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади української мови та літератури
І місце
Кисельова Вікторія 10 кл.. І місце
Руденко Карина 9 кл.. ІІІ місце
Щука Вікторія 8 кл.. І місце
Кисельова Вікторія 10 кл.. ІІІ місце
Лисенко Ольга 8 кл.. 2009
-
2010 навчальний рік
(учитель Билбасівської ЗОШ І -
ІІІ ст.)
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади української мови та літератури
І місце
Кисельова Вікторія 101кл.. І місце
Лисенко Ольга 9 кл.. ІІІ місце
Щука Юлія 7 кл.. Кисельова Вікторія, учениця 11 кл.,
була запрошена на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у м.Донецьк.
2010
-
2011 навчальний рік
(учитель Черкаської ЗОШ І -
ІІІ ст. № 1)
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади української мови та літератури
ІІІ місце
Андрусенко Дар*я 7 кл.. ІІІ місце
Науменко Юлія 10 кл.. 2011
-
2012 навчальний рік
(учитель Черкаської ЗОШ І -
ІІІ ст. № 1)
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади
Переможці ІІ етапу конкурсу знавців укр. мови ім. П.
Яцика
Переможці Всеукраїнського мовно
-
літературного конкурсу ім. Т.Шевченка
І місце
Андрусенко Дар*я 7 кл.. ІІІ місце
Андрусенко Дар*я 7 кл.. ІІ місце
Науменко Юлія 10 кл.. ІІ місце
Науменко Юлія † † 10 кл.. І місце
Науменко Юлія 10 кл.. Випускники, які отримали атестати з відзнакою та нагороджені золотими і срібними медалями. Підтвердили свій високий рівень учнівських досягнень з української мови та літератури на ЗНО
2008 -
2009 навчальний рік
2009 -
2010 навчальний рік
Інформаційний
проект
“ Складносурядне речення"
Інформаційний
проект
“ Безсполучникове складне речення”
Використання творчості В.Сухомлинського
на уроках української мови та літератури
Збірка методичних рекомендацій “
Учись учитися”
Інтегрований
урок з української літератури. 8 кл.
Позакласне читання “ Ми матір називаємо святою”
Бінарний
урок укр. літ. та географії 9 кл.
“ Українська діаспора та її географія”
Збірник контрольних робіт з української мови
9
-
11 кл.
Тестові завдання з української літератури за курс 9
-
11 кл.
З досвіду роботи
“
Пошуково
-
дослідна робота з української мови та літератури як засіб розвитку життєвих компетентностей в умовах профільного навчання”
Збірка методичних рекомендацій “
Учись учитися”
Як керівник навчального закладу розробила і реалізую у своїй управлінській діяльності слідуючі проекти:
Проект
Модель підготовки компетентного випускника
-
лідера Черкаської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 1
Проект “ Школа досягнень: технологія успішного учіння”
Керівник проекту: Кисельова О.М., директор школи
«Кроки
до
успіху
ПРОЕКТ
“ Шкільна бібліотека”
Читання —
це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе.
В. Сухомлинський
Інтегрований
пошуково
-
дослідницький
проект:
«
Перекладацька
діяльність
М. Рильського
».
Виконала
Учениця 11класу
Головко О.
Перевірила
Кисельова О. М.
Інтегрований пошуково
-
дослідницький проект
” Перекладацька
діяльність М.
Рильського”
Творчий проект
”Дослідження
життєвого і творчого шляху Л.
Українки
”
Творчий
проект
”Кайдашева
сім*я у віршах”
Дослідження
життєвого і творчого шляху Виконали
учениці 11 класу Кравицька О.
Головко О.
Перевірила
Кисельова О. М.
Дослідницький
проект
“ Життєвий
і
творчий
шлях
Миколи
Хвильового
“
Творчий
проект з української
літератури
Б
іографія
В
. Підмогильного
Виконала
: учениця
11 класу
Науменко
Юлія
Керівник
: Кисельова
О.М. (
вчитель
укр.мови
та літератури
) Виконала
Учениця 10класу
Головко О.
Перевірила
Кисельова О. М.
2011р.
Дослідження життя і творчості О.Олеся
Виконала учениця 10 класу Науменко Юлія
Перевірила Кисельова О. М
.,
учитель укр. мови та літератури.
«Картинна галерея письменників та поетів»
Велике
щастя
працювати
викладачем
.
Минуть
роки,
десятиріччя,
невпізнанним
стане
життя,
зникне
багато
сьогоднішніх
професій,
але
поки
існуватиме
людство,
збережеться
на
землі
високе
звання
-
УЧИТЕЛЬ
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
886
Размер файла
47 564 Кб
Теги
робота, презент, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа