close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сучасна шкільна бібліотека

код для вставкиСкачать
“ СУЧАСНА ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ”
ВИКОНАЛА
Кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської ЗОШ І
-
ІІІ ст.. № 1
Слов’янського району
ЗМІСТ
Вступ
Шкільна бібліотека –
інформаційний центр школи
1. Актуальність проблеми
2. Мета, завдання проекту
3. Етапи реалізації проекту по створенню сучасного шкільного інформаційно
-
бібліотечного центру.
4. Інформаційна довідка про шкільну бібліотеку
майбутня модель шкільної бібліотеки
5. Розробка
стратегії
переходу шкільної
бібліотеки
в інформаційно
-
бібліотечний центр
7. Моніторинг
ефективності
реалізації
про
екту
8.Очікувані результати проекту
масовим
груповим
індивіду
альним
Інформаційне забезпечення споживачів може бути
Алфавітний
Систематичний
каталоги
До початку ХХ століття
для передачі
та збереження
інформації
використовували
книги
Бібліотека –
море книг.
Бібліотека –
храм науки. . .
Переступайте наш поріг.
Беріть скарби нетлінні в руки!
Нема прекрасніших доріг,
ніж в цей вселюдський храм науки.
П. Гоць
ІНФОРМАЦІЯ
БІБЛІОТЕКА
Пріоритетні напрями функціонування:
1. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально
-
виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
2. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної,
виховної, пізнавальної та інтелектуальної функцій;
3. Пріоритет читацьких інтересів;
4. Забезпечення росту професійної компетентності
педагогічних кадрів;
5. Підвищення бібліотечної культури школярів шляхом проведення системи бібліотечно
-
бібліографічних уроків, проведення днів та тижнів шкільної бібліотеки; оновлення змісту,
форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;
6. Сприяння самоосвіті;
7. Піднесення бібліотечної справи
на якісно новий рівень
8. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, формуванні
у них філософії читання літератури, як фундаментальної навички їх бібліотечно
-
бібліографічної освіти.
Техніко
-
технологічна
база забезпечує
можливість
якісного
управління
електронними
потоками інформації
Факультативний курс «
Біблі
отечно
–
бібліографічна
інформаційна
культура»
Мета курсу
презентація
книговедення
інтернет
-
ресурси
інформаційний простір бібліотеки
робота з текстом
Підвищити ефективність послуг, що надаються шкільним інформаційно
-
бібліотечним центром, за рахунок освоєння і впровадження в діяльність нових інформаційно
-
комунікативних технологій.
Створення сприятливих та комфортних умов для організації навчально
-
виховного процесу, роз
витку комплексного навчально
-
ме
тодичного забезпечення предметів.
Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також її послуг.
Удосконалення системи організації
відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації.
Основні
напрям
к
и діяльності
сучасного шкільного
інформаційно
-
бібліотечного центру :
навчально
-
методична
;
консультативна
;
y
інформаційна
;
y
організаційна
;
y
культурна Характеристика проекту:
за кінцевим
результатом проект є
практичним
за змістом
: управлінський
за кількістю
учасників
: колективний
за тривалістю
: довгої
тривалості
за характером контактів
: зовнішній
Джерела
фінансування
:
б
юджетні
,
позабюджетні
кошти,
спонсорська допомога
відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації
спонсори Педагогічний колектив
Учнівський колектив
Батьківський колектив
Учасники проекту:
Співучасники проекту:
Етапи реалізації проекту по створенню сучасного шкільного інформаційно
-
бібліотечного центру:
ІІ
Етап реалізації
ІІІ
Етап
р
ефлексивно
-
узагальнюючий
І
Етап організаційний
Інформаційна довідка про шкільну бібліотеку
1. Дата створення
бібліотеки
: 19
60
рік
2. Приміщення
бібліотеки
: 15 кв.м., приміщення
суміжного
комп'ютерного
класу
-
30 кв.м.
3. Режим роботи
: 8.00 -
15.00, субота
: 8.00 -
11.30, вихідний
: неділя
.
4. Кадрове
забезпечення
: 1 ставка бібліотекаря
5. Технічне
оснащення
, його
використання
: 1 комп'ютер
+ принтер + копір
+ сканер в бібліотеці
; у суміжному
комп'ютерному
класі
: 3
комп'ютерів
, лазерний
принтер, ксерокс.
Комп’ютер, що в бібліотеці ,
підключен
ий
до Інтернету
. Техніка
застаріла
, але
використовується
щодня
.
6. Обсяг
і
склад фонду: основний
-
1
522 екз
., Підручники
-
1
7
82 екз
.
7. Кількість
читачів
: 20
2
ч.
8. Кількість
відвідувань
: 1
4
01
9. Кількість
книговидачі
: 2
1
35
10. Кількість
найменувань
передплатних
видань
, їх
спрямованість
: у 2010 р. виписувалися
13
найменувань
газет і
журналів
, в 2011 р. підписки
немає
через відсутність
фінансових
коштів
.
11. Склад читачів
: учні
, педагоги, випускники
, інші
.
12. Використовувані
форми
роботи
: проектна
діяльність
, індивідуальні
консультації
, загальношкільні
заходи (2 на рік
) -
літературні
вітальні
, інтелектуальні
ігри
; книжкові
виставки
, рекомендаційні
списки, буклети
.
13. Взаємодія
з
іншими закладами
: з
центральною міською бібліотекою
-
відвідування
заходів
, з
районним
архівом
та ін
шими
установами
в рамках проектної
діяльності
.
14. Відсутність сайту, блогу
бібліотеки
.
15. Взаємодія
з
педагогами
-
предметниками в спільних
проектах: з
вчителями
української мови та літератури, історії
, з
учителем біології
та хімії
.
Поточний
стан бібліотеки
На початок 201
2
-
201
3
н.р. в наявності є :
1. 1 комп'ютер
+ струменевий
принтер + сканер + копір
в бібліотеці
;
3
комп'ютер
и , лазерний
принтер, ксерокс
2. У школі
є
вихід
в Інтернет
; комп’ютер, що знаходиться в бібліотеці
підключен
ий
до Інтернету
Доступ в комп'ютерний
клас
-
щодня
, за графіком
роботи
.
3.
Наявні
ресурси
для роботи
користувачів
ІБЦ:
-
книжковий
фонд: довідкова
, художня
, науково
-
популярна
та методична література
,
підручники
в традиційній
формі
, брошури
і
журнали
;
-
медіафонд
-
2
6 дисків
:
навчальні, методичні, репетитор
и
.
4.
Використовувані
Т
ЗН
:
-
персональні
комп'ютери
;
-
проектор;
-
принтер
.
Майбутня модель шкільної бібліотеки
Інформаційно
-
бібліотечний центр як симбіоз бібліотеки та комп'ютерного класу школи з можливостями для навчання, самоосвіти та дистанційного навчання всіх учасників освітнього процесу школи, завдяки використанню бібліотечних фондів, нових інформаційних технологій та педагогічного супроводу.
Реалізувавши всі поставлені завдання, прогнозуються результати діяльності:
1. 100% забезпечення учнів та педагогів вільним доступом в Інтернет і можливістю роботи з веб
-
сервісами
в умовах освітньої установи.
2. Створення умов успішної діяльності всіх учасників освітнього процесу школи .
3. Створення умов для здобуття інформації і самоосвіти учнів і педагогів: відсоток зростання користувачів електронних каталогів, зростання користувачів віртуальною довідкою ...)
3. Зростаючий
інтерес
до читання
школярів
через організацію
навчання
їх
інформаційної
грамотності
та культури
4. Впровадження
нових
методів
і
форм підтримки
бібліотекою
самостійної
діяльності
учнів
(
самопідготовка
, проектна
діяльність
)
5. Підтримка
проектної
роботи
вчителів
-
предметників
, спрямованої
на підвищення
якості
знань
школярів
6.Розвиток консультаційних
послуг
для самопідготовки
і
самостійних
навчальних
досліджень
школярів
.
7.
З’явиться шкільний сайт , який нада
с
ть
допомогу
педагогам у технічн
ій
та методичн
ій
підтрим
ці проведення
уроків
, позакласних
і
відкритих
заходів
, організації
творчої
проектно
-
дослідницької
діяльності
учнів
.
8.
Підвищиться якість проектної діяльності учнів і вчителів, створених ними власних освітніх продуктів в різних інформаційних середовищах .
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 436
Размер файла
2 459 Кб
Теги
шкільна, бібліотеки, сучасні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа