close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

захист МАН

код для вставкиСкачать
Доповідач:
Майданюк Андрій
у
чень 11
-
Б класу
Веселівської районної різнопрофільної гімназії Наукові керівники:
вчителі англійської мови Гаценко Наталія Володимирівна ,
Дмитровська Тетяна Анатоліївна. Аврасин
В.М.,
Бархударов Л.С. ,
Комісаров
В.Н., Щвейцер
А.Д. , Головін Б.М., Романова Т.Н., Блумфільд
Л.
2
Не повинен втрачатися сенс рекламного повідомлення
Повинні зберігатися звичаї, норми і канони кожної держави
Реклама повинна “звучати”
, бути насиченою, лаконічною.
новизна
Дослідництво особливостей перекладу рекламного тексту
3
4
1) Дослі
д
ити
структури
та складові
англомовних
рекламних
текстів
.
2) Проаналізувати
особливості
написання
англомовних
рекламних
текстів
.
3)
Визначити
лексико
-
семантичні
особливості
перекладу англомовних
рекламних
текстів
.
5
Об’єктом
дослідження
є
реклам
ні тексти
Практична цінність
-
методичний
матеріал
для вчителів
та учнів при вивченні
кур
сів
«
Технічний переклад
»
, «Ділова англійська мова».
6
Критичний аналіз літературних джерел
Зіставляння досліджуваного матеріалу
Теоретичне узагальнення
Компаративний (порівняльний)
7
Структура рекламного тексту
Заголовок
Слоган
Основний рекламний текст
Фраза відлуння
8
форма
засоби
Комуніка
-
тивна
спрямова
-
ність
9
створити
текст, який
буде мати
такий
самий
вплив
на цільову
аудиторію
, що
й
оригінал
.
10
11
•
Найбільш вживана риторична фігура
•
Стилістичне й соціокультурне поняття
•
Допомагає привабити увагу читача
12
Алегорія Метафора Порівняння Різні види повторів
Алітерація 13
14
Не слід перекладати дослівно
Враховувати етичні, психологічні характеристики аудіторії
Звертати увагу на специфіку мови та культури країни
15
16
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
54
Размер файла
3 592 Кб
Теги
захист, ман
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа