close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт про виконання науково-дослідницької роботи за 2012 рік

код для вставкиСкачать
Звіт про виконання науково-дослідницької роботи за 2012 рік
ДПТНЗ "Кам'янець-Подільське ВПУ"
(назва ПТНЗ)
№ з/пВид НДРТема дослідження, (зміст роботи)Виконавець
(автор)
(ПІБ, посада)Методи НДР, що були використані в процесі дослідження.Проміжні та кінцеві результати1Дисертаційні дослідженняТема дослідження2Магістерські дослідженняТема дослідження3Робота творчих груп1. Використання ІКТ при проведенні лабораторно - практичних робіт з спеціальних предметів Якісне проведення лабораторних робіт повинно навчити учнів принципам розробки різноманітних конструкцій швейних виробів за ЄМКОКСЄ. Викладачем було проаналізовано труднощі,які мають учні при оформленні лабораторно-практичних робіт із спец предмету;
Окреслено основні завдання: Ефективності використання навчального часу для розв'язання завдань практичного характеру, спонукання учнів займатись самоосвітою та акцентувати увагу на тій інформації,яка необхідна для виконання завдань.
2. "Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу".
Застосування електронних тестів, аудіо та відео уроків, навчальних фільмів сприяє ефективному викладанню та вивченню предметів суспільно-гуманітарного циклу.
3. "Впровадження ІКТ на уроках природничо-математичного циклу"
Розвиток і поширення комп'ютерних мереж, вдосконалення мережних технологій, поява
нових веб-сервісів зумовлюють дослідження шляхів ефективного використання Інтернет у
педагогічній практиці, зокрема у практиці навчання дисциплін природничо-математичного циклу.
4. "Використання ІКТ на уроках теоретичного та виробничого навчання м/к електротехнічних професій та інформаційно-комунікаційних технологій"
Сучасна професійна освіта спрямована на підготовку компетентних фахівців, які володіють професійними уміннями та навичками і спроможні задовольнити попит на ринку праці. Формування потенційних можливостей сьогоднішнього учня і майбутнього спеціаліста пов'язане з удосконаленням самого процесу навчання, спрямованого на активізацію розумової діяльності та формування професійних умінь учня. Зростає роль професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у підготовці фахівців до самостійного прийняття рішень, дій, самостійної професійної діяльності у високорозвинутому інформаційному середовищі і т. ін.
м/к викладачів та майстрів в/н швейного профілю
м/к викладачів суспільно-гуманітарного циклу
м/к викладачів природничо-математичних дисциплін
м/к викладачів та майстрів в/н електротехнічних професій та інформаційно-комунікаційних технологійУ процесі були опрацьовані фахові джерела; досліджено комплекс лабораторно-практичних робіт з конструювання; окреслено мету та актуальність роботи, проаналізовано специфіку та особливості роботи з робочою документацією та кресленнями., веб-ресурси).
Емпіричні методи; Робочі, часткові методи: вивчення літератури, документів і результатів діяльності; спостереження;опитування (усне і письмове); метод експертних оцінок; тестування, інтернет- ресурси Комплексні, загальні методи: обстеження, моніторинг, вивчення результатів і продуктів діяльності учнів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, дослідна педагогічна робота, педагогічний експеримент. Посібник, 2011-2012
Проміжні результати: підвищення рівня мотивації учнів до навчального процесу, якісне зростання показників результативності навчальної діяльності учнів 15%
Виготовлення навчальних презентацій, навчально-практичного посібника, методичних рекомендацій, розробок уроків.
Матеріали представлені на обласному семінарі з професії , та обласній виставці на кращу майстерню "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування".
4Підготовка, оформлення, публікація:Назва - методичних порад,1. "Виготовлення виробів різного призначення" (майстер-клас)
2. Збірка уроків теоретичного навчання різних типів
3. Лабораторно - практичні роботи
4. Класифікація швейних машин
5. Дефекти строчок. Причини і способи їх усунення.
6. Конструювання та моделювання комірів. Класифікація різновидів комірів. Ескізи та побудова комірів
7. Технічне моделювання жіночих корсетів. Класифікація різновидів корсетів. Методи моделювання та використання їх під час моделювання корсетів. Ескізи різновидів моделей корсетів. 8.Виготовлення змодельованих лекал корсетів згідно моделей.
9. Класифікація різновидів спідниць. Конструювання спідниць. Методи моделювання та використання їх під час моделювання спідниць. Ескізи різновидів моделей спідниць
Сопільник М. П., викладач спецдисциплін
Гасюк О. В., викладач спецдисциплінВивчення літератури, спостереження, опитування (усне, письмове), вивчення й узагальнення педагогічного досвіду
Метод мультимедійних презентацій, метод проектівМетодичні поради,2012
Методичні поради,2012
- методичних рекомендацій1. Методичні рекомендації щодо виконання спеціальних предметів та уроків в/н
2. Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт з професії "Кравець ІV розряду"
3. М.р. до теми "Виготовлення застібок у легкому одязі"
4. М.р "Виникнення дефектів в одязі і способи їх усунення"
5.М.р "Безпека праці при виконанні ручних, машинних робіт та ВТО"
6. М.р "Розробка плахт українського костюму"
7. М.р "Побудова прямої двомовної спідниці, моделювання, розклад лекал на тканині"
8. М.р "Виготовлення сукні"
9. М.р "Еволюція крою"
10. М.р "Розробка та виготовлення колекції шкільної форми"
11. М.р "Оздоблюючи матеріали. Мереживо "
12. М.р "Виготовлення прорізної кишені в рамку на задній половинці брюк"
13. М.р "Виготовлення жіночого пальто без підкладки"
14. М.р "Обпилювання металу"
15. М.р "Електромонтажні роботи"
16. М.р "Монтаж освітлювальної мережі"
17. М.р "Розбирання та ремонт електродвигунів"
18. М.р "Ремонт асинхронних електродвигунів"
19. М.р "Розбирання, складання трансформаторів"
20. М.р "Все про електролічильники"
21. М.р "Нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби"
22. М.р "З'єднання та відгалуження жил проводів та кабелів"
23. М.р "Організація методичної роботи професійно-технічного навчального закладу відповідно до єдиної науково-методичної проблеми "
24. М.р Ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі в контексті оновлення ПТО
25. М.р Шляхи удосконалення професійного зростання майстра виробничого навчання
26. М.р Шляхи організації науково-методичної роботи в вищому ПТНЗ (форми, структура і зміст)
27. М.р Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи. Аналіз особливостей сучасного урокуСопільник М. П., викладач Крушановська Л. О., Ткачук Н. П., майстри в/н.
Матковська Л. В., майстер в/н
Колодяжна Н. І., майстер в/н
Фешинова Т. М., майстер в/н
Ковальчук Т. М., майстер в/н
Романович М. В., майстер в/н
Сиротюк О. С, майстер в/н
Микитюк Г. І., майстер в/н
Голованчук П. С., майстер в/н
Чекригіна Г. Б., методистВивченя й узагальнення власного досвіду; обстеження, моніторинг.
Методи групової роботи, мультимедійних презентацій.
Проблемний метод, метод проектів
Розробка методичних рекомендацій та впровадження їх у навчально-виробничий процес
5Розробка навчально-методичної літератури:Назва видання- підручники- навчальні посібникиКомплексний зошит з екології для виконання практичних робітЖмурко О. Г., викладач біології, хімії, екологіїТеоретичні методи: створення теоретичних узагальнень та формулювань закономірностей досліджуваних явищ. Метод нагромадження фактів; методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння та аналогія.Значно полегшилася робота з при викладанні та вивченні предмету екологія- методичні посібники1. "Повузлова обробка швейних виробів за новітніми виробничими технологіями"
2. "Технологія виготовлення одягу"
3. .Лабораторно - практичні роботи з конструювання для професії " кравець 4 -5розрядів" 4.Лабораторно - практичні роботи з моделювання для професії "Закрійник 4 -5розрядів"
5.Лабораторно-практичні роботи з обладнання швейного виробництва
6. Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства.
7. Використання елементів ІКТ на уроках української мови(практичний посібник у якому представлені форми роботи з використанням ІКТ.
8. Матеріали досвіду роботи регіонального Центру екологічної освіти за підсумками науково-практичної конференції з використанням ІКТ "Вода-ти не тільки потрібна для життя , ти є саме життя"
Сопільник М. П., викладач Кравченко Т. М., викладач Кравченко Т. М., викладач Гасюк О. В., викладач
Дранічнікова В. А., викладач
Щегельська А.М., викладач української мови
Жмурко О. Г., викладач біології, хімії, екологіяМетоди нагромадження фактів (вивчення літературних джерел, документів)
Обстеження, моніторинг, вивчення результатів і діяльності, спостереження
Комплексні методи
Вивчення результатів і продуктів діяльності учнів, дослідна педагогічна робота
Методи: мультимедійної презентації,випереджального навчання, метод проектів
Теоретичні методи
Метод нагромадження фактів; методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння.Посібник 2011-2012
Посібник 2011-2012
Посібник 2011-2012
Посібник 2011-2012
Посібник 2011-2012
Раціональне використання електронних засобів навчання, формування інформаційно-комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу- збірники завдань1. Тестові завдання з технології виготовлення одягу з професії " Кравець ІІ - Vрозряду"
Сопільник М. П., викладач
Аналіз та синтез порівняння та аналогія, моделювання
Вивчення результатів і продуктів діяльності учнів, дослідна педагогічна роботаЗбірник завдань 2011-2012
- практикумиРозробка колекції "Етно-стиль."Кравченко Т. М., викладач Розробка презентації2011р.- педагогічні програмні засоби
- презентаціїЕлектронні тести з граматики англійської мови: "The Present Indefinite Tense", "The Past Indefinite Tense", "The Future Indefinite Tense"
Електронні презентації: About film Titanic,About my family, American Flag, American Holidays, Animals in our Life, Appearance, Australia, British castlesBritish Holidays, Daily Routine, Describing people appearance, English Gerund, English Grammar Present Tim Environmental Problems, Food
1. "Виготовлення жіночої сукні".
2. "Обробка коміру пришивною стійкою"
3. "Виготовлення спідниць фасонів різного призначення".
4. "Обробка бортів блузи настрочними планками".
"Обробка двошовного рукава з виточною шлицею"
5. "Побудова пілочки легкого жіночого пальто із вшивним рукавом"
6. "Монтаж освітлювальної мережі кімнати".
Фурман В.А., викладач, Чекригіна Г. Б., викладач іноземної мови
Гаджула О. І., майстер в/н
Банасюкевич Т. М., майстер в/н
Романович М. В., майстер в/н
Матковська Л. В., майстер в/н
Сівак Ж. І., майстер в/н
Терешко Г. І., майстер в/н
Робочі, часткові методи: вивчення літератури, документів і результатів діяльності; спостереження;опитування (усне і письмове); метод експертних оцінок; тестування.Мотивація навчальної діяльності, урізноманітнення форм роботи, підвищення рівня знань учнів
Мотивація навчальної діяльності із використанням ІКТ, урізноманітнення форм роботи, підвищення рівня знань учнів на уроках в/н- опорні конспекти4. Опорні інформаційні схеми для вивчення предмету "Економіка"
Дранічнікова В. А., викладачРозробка презентації
Комплексні , загальні методи; теоретичні методи
2012р.6Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвідуТема, автор досвіду, що вивчається
1. Використання ІКТ на уроках спеціальних дисциплін у професійній підготовці фахівців швейних професій
2. Проблеми використання ІКТ при проведенні уроків виробничого навчання.
3. ІКТ при проведенні лабораторно- практичних робіт з спеціальних предметів.
4. Роль ІКТ у процесі проведення уроків спеціальних дисциплін для професії "Кравець , закрійник".
5. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій у контексті осучаснення процесу викладання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
6. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури
7. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури
8. Методичні рекомендації щодо використання ІКТ під час викладання іноземних мов
9. Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу
10. Використання ІКТ у викладанні предметів економічного циклу.
11. Розробка та застосування дидактичного матеріалу на основі ІКТ на уроках виробничого навчання
12. Новітні технології навчання, як засіб підвищення якості знань учнів при викладанні предмету "Інформаційні технології"
13. Система контролю та оцінки навчальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання із застосування ІКТ
14. ІКТ в професійній підготовці слюсарів - електриків як інструмент засвоєння новітніх виробничих технологій.
15. Використання мультимедійних технологій на уроках виробничого навчання.
16. ІКТ у підготовці електрогазозварників як інструмент засвоєння новітніх виробничих технологій.
17. Комплексно-методичне забезпечення викладання математики з використанням ІКТ.
18. Використання ІКТ у позаурочній роботі з учнями.
19. Використання ІКТ на уроках біології при вивченні розділу "Клітинний рівень організації життя".Хто вивчає досвід
Методист, викладачі та майстри в/н м/к швейного профілю
Відвідування уроків виробничого навчання,проведення ККЗ
Відвідування уроків теоретичного навчання, опрацювання методичної л-ри
Метод проектів, мультимедійних презентацій. Відвідування уроків теретичного навчання.
узагальнення педагогічного досвіду
2011р.
Впровадження в практику роботи елементів практичного досвіду викладача української мови та літератури Щегельської А.М.7Розробка матеріалів комплексного методичного забезпечення предметів і професій 1.Ручні стібки. 2. Машинні шви (методичні розробки з технології виготовлення одягу, для професії -кравець)
2. КМЗ з спец малюнку (кравець, закрійник)
3.Розробка мультимедійних презентацій з предмету "Економіка"
4.Розробка уроку в/н на конкурс на тему: "Інвентаризація"
5.Використання ІКТ на уроках спецдисциплін у професійній підготовці фахівців металообробних професій.
6.КМЗ з предметів "Українська мова" та "Українська література";
7.КМЗ з предмету "Іноземна мова";
8.КМЗ з предмету "Історія"Сопільник М. П., викладач Гасюк О. В., викладач Дранічнікова В. А., викладач
Ковальчук Т. О., майстер в/н
Лихобабин В. М.,викладач викладачі:
Щегельська А.М., Фурман В.А., Чекригіна Г.Б.,
Спігер Л.В., Розробка Презентації
Метод нагромадження фактів; методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння; метод узагальнення педагогічного досвіду
Електронний матеріал, 2011р. Мотивація навчальної діяльності, урізноманітнення форм роботи, підвищення рівня знань учнів8Розробка й апробація навчально-програмної документації, проектів державних стандартів професійно-технічної освіти, експериментальних навчальних програм, курсів тощоВказати вид документу та з якої професії (предмету)
Апробація навчальної програми для ПТНЗ з предмету "Іноземна мова" (програма базується на навчально-плануючій документації загальноосвітньої школи але із значними доповненнями у плані лексики, та фахової наснаженості контенту)
Фурман В.А., Чекригіна Г. Б., викладачі іноземної мовиРобочі, часткові методи: вивчення літератури, документів і результатів діяльності;
Програма проходить апробацію другий рік навчання, сама ж програма розроблена на три роки згідно вимог нормативно-плануючої документації закладів ПТО9Підготовка виступів на конференціях, семінарах, школах ППД, засобах масової інформації тощо Тему виступу та назва заходу 1. Обласний семінар викладачів географії: "Використання ІКТ на уроках географії"
2. "Мультимедійні системи навчання ефективний методологічний засіб інтерактивного навчання у ПТНЗ" 3. "Використання новітніх технологій під час вивчення іноземної мови у ПТНЗ" Виступ на обласній конференції: 1."Роль мультимедіа у підвищенні рівня ефективності проведення уроків з української мови та літератури" Щегельська А.М.
Виступ на семінарі: "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні історії" Дранічнікова В. А., викладач
Фурман В.А., викладач
Чекригіна Г. Б., викладач Щегельська А.М., викладач Спігер Л. В., викладач
Виступ, 2011р.10Друк статей у періодичних виданнях Тема статті, назва періодичного видання
"Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки на засадах соціалізації індивіда у навчально-виховний процес", Збірник науково-практичної конференцій (серпень 2011р.)
"Використання елементів ІКТ на уроках української мови та літератури" ,
"Розробка та впровадження інноваційних технологій у ПТНЗ"
(Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах) № 1' 2011
Фурман В. А., викладач
Щегельська А. М., викладач
Чекригіна Г. Б., викладачЕмпіричні методи використовувалися для нагромадження фактичного матеріалу за досліджуваною проблемою; Робочі, часткові методи: вивчення літератури, документів і результатів діяльності;11Проведення дослідницької роботи відповідно до завдань наукових установ, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України тощоУчасть у роботі МАН Напрям: ономастика "Походження назв населених пунктів та мікротопонімів сіл Дунаєвецького району"
Роботу виконала:
Шевчук Наталя Олександрів-на,учениця 20 групи ДПТНЗ "К-П ВПУ"
Науковий керівник:
Щегельська А. М.,
викладач Метод нагромадження фактів; методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння; метод узагальнення12Організація та керівництво науково-дослідною діяльністю учнів Тема науково-дослідної діяльностіПІБ учня, професія, курс та ПІБ, посада педагогаЗагальні висновки, пропозиції і побажання щодо удосконалення НДР у ПТНЗ області.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
850
Размер файла
134 Кб
Теги
робота, науково, звіт, 2012, виконання, про, рік, дослідницька
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа