close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методична проблема

код для вставкиСкачать
Методична проблема: "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти"
План
роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою
Зміст роботиТермін виконанняХто виконуєПримРозділ І. Психолого-педагогічна підготовка колективу до впровадження методичної проблеми.
1. Ознайомлення педагогічного колективу з науково-методичною проблемою "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти".
Обґрунтування актуальності вибраної проблеми.
1. З метою організації дослідження:
- створити творчу групу та спланувати її роботу;
- провести аналіз науково-методичної літератури;
- розробити проект дослідження "Підвищення професійної майстерності педагогів ПТНЗ на основі використання ІКТ".
2. Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в училищі.
3. Провести інструктивно-методичні наради з керівниками методичних комісій з питань:
- планування роботи з урахуванням єдиної методичної теми;
- аналіз застосування впровадження ІКТ в педагогічній діяльності вчителя;
- визначення дидактичних умов ефективної реалізації інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
- розробка та впровадження інтерактивних дидактичних засобів на основі ІКТ;
- організація роботи по забезпеченню комп'ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу.
Серпень
2010р.
До 1.10.2010р
Вересень
2010р.
До 5.10.2010р.
Грудень 2010р.
Січень 2011р.
Березень 2011р
Жовтень 2010-лютий 2011р.
Чекригіна Г.Б
Чекригіна Г.Б.
Тітенок А.В.
Чекригіна Г. Б.
Чекригіна Г.Б.
Чекригіна Г.Б.
Чекригіна Г.Б.
Чекригіна Г.Б.
Розділ ІІ. Забезпечення теоретичної готовності педагогів до впровадження теми.
1. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику ідей, рекомендацій:
- проаналізувати сучасні науково-методичні підходи до проблеми впровадження ІКТ в навчальний процес, висвітлені в психолого-педагогічній літературі;
- розробити матеріали (анкети, питальники, форми та таблиці узагальнень) для виявлення й аналізу особливостей використання ІКТ; - проаналізувати педагогічну, комунікаційну діяльність педагогів, провести опитування.
2. Підготувати і провести семінари-практикуми:
- технологія роботи викладача та майстра в/н з питань використання ІКТ у навчально-виховному процесі у контексті інноватики;
- .
3. Розробка творчою групою моделі впровадження теми: "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти", виділення основних положень, рекомендацій, методів роботи.
4. Опрацювати на засіданнях методичних комісій питання:
- нормативно-правові документи щодо впровадження ІКТ в навчально-виховний процес;
- рівні навченості учнів за допомогою використання ІКТ;
- діагностування навчальних досягнень учнів.
5. Провести дискусію: "Активне засвоєння і фрагментарне втілення засобів нових інформаційних технологій у навчальні дисципліни. Засвоєння викладачами нових методів і організаційних форм навчальної діяльності".
6. Підбір та аналіз літератури з теми. Створення виставок літератури в методичному кабінеті та бібліотеці.
Вересень
2010р.
Жовтень-листопад
2010р.
Листопад-грудень
2011р.
Листопад
2010р.
Березень
2011р.
Вересень
2010р.
Жовтень
2010р.
Січень
2011р.
Щорічно
Чекригіна Г.Б.
Чекригіна Г.Б.
Бондаренко І. В.
Тітенок А.В.
Тітенок А.В.
Чекригіна Г.Б.
Чекригіна Г.Б.
Члени творчої групи.
Керівники методичних комісій.
Чекригіна Г.Б.Розділ ІІІ. Формування педагогічного досвіду з впровадженням в навчально-виховний процес методичної теми: "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти".
1. Надання педагогічним працівникам методичної та практичної допомоги у впровадженні методичної теми:
- організація роботи консультпункту;
- оформлення динамічних стендів;
- створення папок на допомогу вчителю; - оформлення відеотеки кращих працівників училища.
2. Організувати й активізувати роботу динамічних творчих груп з актуальних питань: - - упровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів роботи на основі ІКТ у навчально- виховний процес.
3. Відкоригувати тематику досліджень, які будуть проводитись методичними комісіями і теми індивідуальних досліджень педагогів.
4. Підготувати методичні рекомендації з питань:
* Раціональна організація праці учнів на уроках виробничого навчання і під час виробничої практики.
* Робота педколективу щодо комплексно - методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
* Про стан та завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, його результативності.
* Використання в практиці роботи особистісно зорієнтованих методик виховання.
* Роль та місце індивідуальної, методичної та самоосвітньої роботи майстра виробничого навчання у підвищенні якості роботи.
5. Оформлення довідково-інформаційного методичного кутка з питання впровадження науково-методичної проблеми:
- забезпечити систематичний огляд нових надходжень педагогічної періодичної преси;
- доповнити існуючи списки літератури з питання;
6. Розробити систематичний посібник для учнів, який передбачає посилення їх самостійної роботи над програмним матеріалом;
7. Активізація роботи методичних комісій з питань впровадження ІКТ: * Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально - виховного процесу засобами впровадження ІКТ (взаємовідвідування уроків);
* Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів за допомогою ІКТ; * Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною проблемою ( обов'язково тих, хто атестується);
* Робота над створенням або удосконаленням комплексно - методичного забезпечення викладання предметів і професій із використанням ІКТ;
* Організація та проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів.
* Підвищення кваліфікації та фахової майстерності ІПП засобами впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в навчальний процес.
* Інформаційно - комунікаційні технології у підготовці майбутніх робітників.
* Удосконалення методичної роботи засобами інформаційних технологій.
* Інформаційні технології у професійному навчанні.
* Розробка власних науково - методичних рекомендацій, посібників, підручників, дидактичних матеріалів на основі ІКТ;
* Підготовка та участь педагогів училища в міжнародних, обласних та училищних масових заходах.
8. Провести педраду на тему: "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти"
9. Оформити інформаційний бюлетень "Радимо прочитати".
10. Розробити комплекти комплексних контрольних завдань з професій: - швачка, кравець, закрійник;
- слюсар-електрик з ремонту побутової техніки;
- оператор комп'ютерного набору.
12.Самоосвіта педагогів:
- вибір індивідуальної теми кожним педагогом у відповідальності з науково-методичною проблемою училища;
13. Засідання творчої групи з питань впровадження науково-методичної проблеми.
14. Заслухати звіти педагогів з питань самоосвіти.
15. Організувати взаємо відвідування уроків.
16. Заслухати на засіданнях методичної ради звіти керівників методичних комісій про роботу над науково-методичною темою.
17. Організувати взаємне вивчення навчальних планів і програм з метою виявлення нових методів і форм контролю навчальних досягнень учнів. Постійно
Протягом
Року
Протягом року
Протягом Року
Жовтень-листопад
Протягом року
Протягом
Року
До 01.01.2011р.
Протягом року
Протягом року
За графіком
Протягом року
Протягом року
Протягом року
2010р.
Постійно
Протягом року
Щорічно
За планом
Березень 2012р.
Систематично
Березень
2011р.
Систематичний моніторинг
Чекригіна Г.Б.
Чекгигіна Г.Б.
Керівники методичних комісій.
Чекригін Г.Б.
Тітенок А.В.
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Чекригіна Г.Б.
Керівники методичних комісій
Педагоги Керівники методичних комісій
Чекригіна Г.Б
Чекригіна Г.Б.
Керівники методичних комісій
Педагоги Чекригін Б.Ф.
Педагоги Кер. метод.ком.
педагоги
Розділ ІV. Впровадження досвіду, реалізація педагогічної ідеї.
1. Проведення відкритих уроків досвідченими педагогами і членами творчої групи. Організація наставництва для молодих і малодосвідчених педагогів з теми: "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти"
2. Організувати випуск методбюлетня з досвіду роботи з питань впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
3. Педагогічне та документальне спостереження, анкетування учнів, опитування вчителів щодо проведення уроків теоретичного та виробничого навчання із застосуванням ІКТ.
4. Розробка експериментальної методики, дидактичних матеріалів та методичних рекомендацій для вчителів з даного питання
5. Провести декаду кращого педагогічного досвіду.
6. Звіти про хід виконання науково-методичної теми:
- засідання метод комісій;
- проведення відкритих уроків із застосуванням дидактичних матеріалів розроблених на основфі ІКТ; - оформити постійно діючу педагогічну виставку за наслідками робіт викладачів і майстрів в/н;
- створити банк даних щодо результатів науково-методичної роботи педколективу училища над проблемою;
- засідання творчої групи з питань завершення роботи над методичною проблемою.
10. Спланувати роботу методичного кабінету як центра методичної допомоги педагогічним працівникам училища.
Щорічно
Щорічно
Постійно
Систематично
Постійно
Постійно
Систематично
Щорічно
Постійно
Педагоги
Керівники метод. ком.
Члени творчої групи.
Методист
Методист Методист Методист Методист
Методист Керівники методичний комісій
Педагоги Методист Розділ V. Аналіз результатів впровадження сформованого досвіду і підсумків роботи над науково-методичною темою.
1. Аналіз та самоаналіз викладачами і майстрами в/н результатів впровадження досвіду: як впливає використання пропонованих методів та прийомів впровадження науково-методичної теми на якість знань учнів, формування їх особистості.
2. Контроль адміністрацією наслідків роботи колективу над методичною темою:
- аналіз інформації про стан реалізації;
- планування контролю за виконанням науково-методичної теми;
- узагальнення досвіду роботи і його пропаганди.
3. Посилення компетентного керівництва використанням науково-методичної інформації та передового досвіду.
4. Проведення та аналіз директорських контрольних робіт.
5. Вивчення стану викладання та якості знань з предметів професійного циклу.
6. Творчі звіти вчителів з проблеми досвіду.
7. Створення методичного збірника.
8. Організація виставки звіту метод комісій щодо завершення роботи над методичною роботою.
9. Стимулювання діяльності педагогів, які успішно впроваджують досвід.
10. Педрада з питань підведення підсумків колективної роботи над єдиною методичною темою "Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти";
11. Проведення педагогічної конференції, як підсумок роботи над проблемою.
Жовтень 2013р.
2011р.
2011р.
2012р.
2012р.
2013р.
2013р.
2011р.
систематично
2014р.
систематично
2014р.
Керівники методичний комісій
Тітенок А.В.
Методист Чекригін Б.Ф.
Тітенок А.В.
Кер.методком. Тітенок А.В.
Методист Методист Методист Методист ДПТНЗ "К - П ВПУ" Чекригіна Г. Б.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 262
Размер файла
98 Кб
Теги
методичні, проблемы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа