close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бор постулаттары.Сутегі тектес атом үшін Бор теориясы слайд

код для вставкиСкачать
А. Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектеп
Бор постулаттары.
Сутегі тектес атом
үшін Бор теориясы
Пән мұғалімі Исаева Ж
Түркістан қаласы
–Сабақтың тақырыбы:
Бор постулаттары.
Сутегі тектес атом
үшін Бор теориясы
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
1. Томсон үлгісін сипаттаңдар.
2. Резерфорд үлгісін сипаттаңдар.
3. Резерфорд тәжірибесі бойынша
ядроның радиусының мәні нешеге
тең?
4. Резерфорд тәжірибесін сипаттап,
түсіндіріп бер.
5. Резерфорд тәжірибесін қай жылы
жасады?
III.Жаңа сабақты түсіндіру
Н. Бор 1913 жылы өзінің әйгілі постулаттарын ұсынды, олар
классикалық физикада қалыптасқан көзқарастарға қайшы
келеді.
Бордың бірінші постулаты. Атомда электрондар
қозғалатын стационар орбиталар бар. Стационар
орбитадағы атомдар сәуле шығармайды.
Бордың екінші постулаты. Электрон энергиясы Еn
стационар орбитадан энергиясы Еm стационар
орбитаға ауысқанда, энергия кванты жұтылады не
шығарылады. Ол энергия мына түрде анықталады:
hν=En - Em
Атомдардың энергетикалық күйлерін көрнекті
түрде сипаттау үшін энегетикалық диаграммалар
қолданылады. (1 сурет) Атомдардың әрбір
энергиясының мәніне сәйкес энергетикалық күйі
горизонталь сызықпен бейнеленеді, бұл сызықты
энергетикалық деңгей деп атайды.
En
E4
E3
E2
hv=E1-E3
hv=E2-E1
E1
1-сурет
Бордың бірінші постулаты бойынша атомда
электрондардың белгілі бір стационар орбиталары
бар.
me rv  nh
(1)
Электрон үшін Ньютонның 2-ші заңы мен Кулон
күшін теңестірсек:
v2
Ze2
me
r
k
r2
(1) өрнектен жылдамдықты тауып осы
өрнекке қойсақ:
h2
rn 
kme Ze2
 n2
n=1, Z=1 болса, сутегі атомындағы электронның
бірінші стационар орбитасының радиусын
анықтаймыз. Оны Бор радиусы деп атайды.
h2
10
r0 

0
,
529

10
м
2
kmee
Бальмер формуласын анықтау
mev 2
Ze2
E
k
2
r
2
4
2
k mee Z
En 
 2
2
2h
n
k mee  1
1
v
 2
3 
2
4 h  m n 
2
4
v2
Ze2
me
k 2
r
r
h2
2
rn 

n
kme Ze2
2
k mee
R
3
4h
1 
 1
v  R 2  2 
n 
m
4
IV Есеп шығару
1. Сутегі атомында бірінші орбитадан 2 – ші орбитаға
ауысқанда электрон қандай қашықтыққа ығысады?
Берілгені:
k=1
n=2
λ-?
Шешуі:
Жауабы:
IV Есеп шығару
2. Толқын ұзындығы λ= 4860 А фотон атомымен сәуле
шығару кезінде сутегі атомындағы электронның
кинетикалық энергиясы қаншалық өзгеретін болады?
Берілгені:
λ= 4860 А=
= 4860· 10-10 м
Eк-?
Шешуі:
Жауабы:
IV Есеп шығару
3. Сутегі атомының бірінші стационар
орбитасындағы электронның толық энергиясын
анықтаңдар.
Берілгені:
n=1
z=1
E-?
Шешуі:
Жауабы:
IV Есеп шығару
4. Cутегі атомының 3-ші орбитасындағы
электронның жылдамдығын анықтаңдар.
Берілгені:
n=3
z=1
υ-?
Шешуі:
Жауабы:
IV Cабақты бекіту
1-тур Бәйге.
1
6
2
Электрон
3
5
4
1
6
2
Протон
3
5
4
ІІ. Эстафеталық білім картасы
Формуласы
Сыйымдылық
Фотонның энергиясы
Ампер заңы
Тербеліс периоды
Линзаның оптикалық күші
Арнайы салыстырмалық
теориясындағы массаның
тәуелділік формуласы
Өлшем
бірлігі
ІІІ Физикалық жұмбақтар
Жоғалмайды ешқашан,
Түрлендірсең егер де.
Басқа күйге ауысса,
Жұмыс істейді әрқашан.
энергия
Өзі затты құрайды,
Теңесуге таразыны сұрайды
масса
Тіршіліктің қамы үшін,
Жоқшылықты құрайды.
Егер іскер жан үшін,
Жоқшылықты тежейді
жұмыс
Пайдаланған мені жұрт,
Отын менен жарыққа.
Қызмет етем әрқашан,
Түсіне білген халыққа.
электр тогы
Диэлектрикпен бөлінген,
Екі өткізгіштен тұрады.
Зарядтарды қойылтып,
Құралдарға бұрады.
конденсатор
Асып кетсе кернеуді,
Төмендетіп береді.
Кеміп кетсе кернеуді,
Жетерліктей етеді.
Мұны ойлап тауып еді,
Яблочков мен Усыгин.
Тұтынушыға қажетті,
Тауып берем кернеуді.
трансформатор
Бойындағы зарядты,
Ұзақ уақыт сақтайды.
Реленің күшімен,
Бүлдірместен баптайды.
аккумулятор
Ток бар жерде біреу бар,
Өлшемі вольт, киловольт.
Ұмытым кетпе тағы бар,
Гектавольт және мегавольт.
кернеу
VI. Қорытынды
Сөзжұмбақ
1 1
1.  R 2  2 
5 n 
п ф у н д
Б о р р а д и у с ы
қ ы з ы л
кімнің сериясы?
Н и л ь с Б о р
э л е к т р о н
Б а л ь м е р
h2
10
2.r0 

0
,
529

10
м
2
kmee
Осы формула қалай аталады?
3. Егер жарықты призма арқылы өткізсе, түрлі-түсті
жарықтар түрінде көрінеді. Ең үлкен қай түстегі сызық?
4. 1885-1962 жылы өмір сүрген Дания ғалымы?
5. 1897 жылы ашылған бөлшек.
6. Спектрлік сызықтардың бір-бірінен өзгешілігі n-нің
мәнінде, ал олардың жиынтығы ..... деп аталады.
Бордың бірінші
постулатын
тұжырымда.
Бор радиусы нешеге тең?
Энергиясы көп деңгейден
энергиясы аз деңгейге
өткенде сәуле жұтыла
ма, әлде шығарылады
ма?
Ридберг
тұрақтысы
нешеге тең?
Атом дегеніміз
не?
Көрінетін
аймақта
орналасқан
серия қандай?
Бордың екінші
постулатын
тұжырымда.
Энергиясы аз деңгейден
энергиясы көп деңгейге
өткенде сәуле жұтыла
ма, әлде шығарылады
ма?
Бордың стационар
орбиталар үшін
орындалатын шарты
( формуласы).
Бальмер
сериясының
формуласы?
Планк тұрақтысының
мәні?
Сызықтық спектр
дегеніміз не?
§7.5
Есептер шығару
Автор
hot_girl_aikesha
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 488
Размер файла
539 Кб
Теги
теориясы, постулаттары, атом, бор, тектес, сутегі, слайд, үшін
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа