close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План проведення засідання міського методичного об’єднання вчителів 3–х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Умань

код для вставкиСкачать
План проведення засідання міського методичного об’єднання вчителів 3–х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Умань
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
методичним кабінетом
__________І.М. Трохименко
«___»___________2016 року
План
проведення засідання міського методичного об’єднання
вчителів 3–х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Умань
Тема: «Навчання інтонаційного виразного мовлення як складової успішної
комунікативної компетентності учнів на уроках літературного читання»
Мета: познайомити вчителів ММО з проблемою навчання інтонаційного виразного
мовлення молодших школярів для успішного формування комунікативної
компетентності; аргументувати позицію щодо необхідності творчого підходу
вчителя до викладання літературного читання у початковій школі;
познайомити вчителів з основними теоретичними та методичними засадами
навчання молодших школярів виразного читання; навчити вчителів ММО
опрацьовувати різножанрові твори під час роботи над виразністю читання.
Форма проведення: семінар-практикум
Дата проведення: 24.11.2016 року
Місце проведення: Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 з
поглибленим вивченням іноземної мови
Уманської міської ради Черкаської області
№ Назва заходу
з/
п
1 Збір учасників семінару.
Ознайомлення з планом
проведення засідання.
2 Ознайомлення з основними
аспектами проблеми, що
розглядається.
3 Доповідь «Сутнісна
характеристика процесу
навчання виразного читання».
Час
Місце
Відповідальні
проведення проведення
14.00-14.05
Кабінет
початкових
класів
Кабінет
початкових
класів
Осіяненко Н.М.,
методист з НВР МК
Осіяненко Н.М.,
методист з НВР МК;
Пензай Л.І.,
керівник ММО
14.10–14.25 Кабінет
Савочка О.А.,
початкових вчитель поч. класів
класів
СШ №12
14.05-14.10
4 Лекція «Артикуляційний
аспект виразного читання
художніх текстів. Методика
складання партитури
поетичного твору».
5
6
7
8
9
14.25–14.40 Кабінет
Волошина А.П.,
початкових кандидат пед.наук,
класів
доцент кафедри
теорії початкового
навчання УДПУ
ім. П.Тичини
Ділова гра «Методи, прийоми 14.40-14.55 Кабінет
Замотайло А.А.,
та види робіт з розвитку
початкових вчитель поч. класів
виразності читання».
класів
ЗОШ №4
Тренінг «Формування навичок 14.55-15.05 Кабінет
Мельник Н.П.,
виразного читання
початкових вчитель поч. класів
різножанрових дитячих
класів
НВК №7
творів».
Майстер-клас з проблеми
15.05-15.35 Кабінет
Котельнікова Л.Б.,
«Розвиток навичок виразного
початкових вчитель міської
читання в процесі вивчення
класів
гімназії
літературного читання».
Ознайомлення з новинками
15.35-15.45 Кабінет
Євстаф’єва Л.В.,
психолого-педагогічної та
початкових керівник ШМО
методичної літератури.
класів
вчителів поч. класів
СШ № 12
Обговорення відкритих
15.45-16.00 Кабінет
Осіяненко Н.М.,
заходів. Вироблення
початкових методист з НВР МК;
рекомендацій.
класів
Пензай Л.І.,
керівник ММО
Методист з НВР МК
Н.М. Осіяненко
Заступник директора з НВР
Н.П. Мельник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа