close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рекомендації семінару-практикуму вчителів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Умані

код для вставкиСкачать
Рекомендації семінару-практикуму вчителів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Умані
Рекомендації
семінару-практикуму вчителів 3-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів м. Умані
з теми «Навчання інтонаційного виразного мовлення як складової успішної
комунікативної компетентності учнів на уроках літературного читання»
24.11.2016 р.
1. У своїй роботі керуватися рекомендаціями Міністерства освіти і науки
України, КНЗ «ЧОІПОПП» щодо викладання навчальних предметів у
2016/2017 навчальному році з метою побудови навчального процесу на
основі компетентнісного підходу, впровадження продуктивних
технологій навчання.
2. Формувати здатність аргументовано аналізувати літературний твір,
правильно визначати головну думку, обов'язково демонструвати зразок
виразного читання.
3. Використовувати різноманітні прийоми навчання виразного читання
ліричних творів у початкових класах. Розвивати логічне, образне та
творче мислення школяра шляхом формування культури виразного
читання учнями віршованих та прозових творів.
4. Використовувати прийоми, що розвивають і відтворюють уяву: графічне і
словесне ілюстрування, складання діафільмів, написання кіносценаріїв,
читання в особах, інсценізація.
5. Передавати учням своє розуміння твору за допомогою правильно обраних
засобів усного мовлення. Виробляти уміння, що допомагають проникнути
в зміст твору, уміння доцільно користуватися своїм голосом.
6. Викликати інтерес до пізнання нового через читання, створювати ситуації
успіху, невимушеного спілкування, бажання говорити виразно, з
дотриманням відповідної інтонації.
7. Вправляння у виразному читанні проводити на заключних етапах уроку,
після завершення роботи над формою і змістом твору.
8. Створювати для дітей сприятливі умови, забезпечувати кваліфіковане
керівництво навчанням, основою якого є знання особливого процесу
читання, володіння ефективними методами й прийомами.
9. Розвивати у молодших школярів основні вміння, що сприяють
відпрацюванню інтонації різножанрових творів: визначення слів з
логічним наголосом, розстановка пауз, позначення мелодики тону,
визначення темпу читання, тембру голосу.
10. Включити питання формування читацької компетентності в самоосвітню
діяльність вчителя.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа