close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

разом12.03

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
E-mail: visnik_b@ukr.net
Вівторок • 12 березня 2013 року • № 32 (9680) Виїзний пРийом
сВята
Ж і н к а р о к у — 2 0 1 3
Ігор Павлович та Віталій Іванович також вручили нагоро-
ду та оголосили переможницю у першій номінації «Жін-
ки – громадські діячі, керівники громадських організацій, профспілок», якою стала голова районної організації ве-
теранів України Оксана Михайлівна Батюк. Ця енергійна жінка має більше 50-ти років трудового стажу. Про гід-
ну оцінку її роботи свідчать численні нагороди. Найбіль-
ше пишається переможниця відзнакою організації вете-
ранів України «Почесний ветеран України», яку отрима-
ла в минулому році. В номінації «Жінки – представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування» переможницею ста-
ла начальник фінансового управління РДА Лідія Зіновіївна Цьомко. Вона вже 13-й рік успішно справляється зі сво-
єю відповідальною роботою. Корінна березнівчанка, ви-
діляється вмінням задавати такий тон у роботі, який дає лише позитивний результат.
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення комунального закладу охорони здоров’я «Бе-
резнівський районний центр первинної медичної допомо-
ги» Людмила Степанівна Яновець перемогла у номінації «Жінки – представники охорони здоров’я». Окрім осно-
вної роботи, вона також працює лікарем-інфекціоністом та очолює кабінет «Довіра» добровільного консультуван-
ня і тестування на ВІЛ-інфекцію.
Найактивніша група підтримки була у викладача Берез-
нівської гімназії Тамари Федорівни Ширко, переможни-
ці в номінації «Жінки - працівники освіти і науки». Вона також є керівником обласної вищої школи професійної майстерності учителів математики. У свій час за сумлінну працю була нагороджена грамотами Міністерства освіти України, знаками «Відмінник освіти України» та має зван-
ня «Заслужений учитель України».
Кращою в номінації «Жінки – працівники культури, твор-
чих професій» стала провідний методист з клубної спра-
ви комунального закладу «Районний будинок культури» Таїсія Миколаївна Бондаренко. Вже 40 років вона має можливість професійно рости та самовдосконалюватися на своїй роботі. Високим визнанням її творчої діяльнос-
ті стала нагорода за кращу жіночу роль на сцені Рівнен-
ського драмтеатру, а також почесні грамоти обласних і районних адміністрацій, рад та іменний годинник Пре-
зидента України.
В номінації «Жінки – берегині (багатодітні матері)» наго-
роду отримала секретар виконавчого комітету Яцьковиць-
кої сільської ради Людмила Андріївна Прокопчук. Ця жін-
ка має п’ятеро дітей, а затишна оселя завжди наповнена веселим сміхом її онуків. У 2010 році указом Президента України жінці було присвоєно звання «Мати - героїня».
Переможницею в номінації «Жінки – представники ор-
ганів прокуратури, суду, податкової інспекції, управлін-
ня юстиції, Міністерства внутрішніх справ України» ста-
ла завідувач районного сектору управління Державної міграційної служби України в Рівненській області Надія Мефодіївна Васюк. З легкої руки цієї жінки сотні юнаків і дівчат району отримують паспорти та стають повноправ-
ними громадянами України. Вміло організувати роботу їй допомагають не лише знання, набуті в Київській Міжна-
родній академії управління персоналом, але і допоміжні професії бухгалтера та оператора комп’ютерного набору. Шеф-кухар ресторану «Случ» Валентина Леонідівна Кар-
повець стала кращою в номінації «Жінки – працівники торгівлі та побутового обслуговування населення». Завдя-
ки високій кваліфікації та майстерності в минулому році на Всеукраїнському конкурсі «Кращий кухар споживчої кооперації України» вона отримала Гран-прі. Такий ре-
зультат позитивно впливає на авторитет нашого міста.
В номінації «Жінки, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток району» перемогла го-
ловний бухгалтер Державного підприємства «Соснівське лісове господарство» Алла Олександрівна Герук. Здобув-
ши дві вищі освіти та пройшовши певний шлях від простої робітниці, ця молода жінка вже понад 10 років вміло ке-
рує працівниками бухгалтерської служби підприємства. Загалом під час конкурсу «Жінка року» на сцені висту-
пали професійні та аматорські артисти, що подарували присутнім справжнє свято весни. Зокрема, камерний хор під управлінням заслуженого працівника культури Оль-
ги Мусіївни Чорножукової. Окрему вдячність переможни-
ці конкурсу висловили організаторам на чолі з виконую-
чою обов’язки начальника відділу культури і туризму РДА Людмилою Михайлівною Сущевською за підготовку захо-
ду на досить високому професійному рівні. олександр мотРуніч.
У Березному з нагоди відзначен-
ня Міжнародного жіночого Дня - 8 Березня відбувся щорічний конкурс «Жінка року». Цей тради-
ційний захід покликаний
підтримувати громадську
активність жінок, розкривати їхні вміння, таланти, професійні та творчі здібності. Учасницями були жінки, які своєю діяльністю сприяють розвитку державо-
творення, економіки, освіти, культури і мають вплив на громадське життя міста та району.
Відкриваючи конкурс привіталь-
ним словом, голова районної державної адміністрації І. П. Мельник побажав жінкам вес-
няного настрою та підкреслив, що представниці слабшої половини людства є рушійною силою багатьох сфер сучасного життя району. В свою чергу голова районної ради В. І. Лашта подякував усім при-
сутнім жінкам за високу відповідальність і наполегливість у роботі та побажав досягнення поставлених перед собою цілей. Приємним душевним теплом віяло від квітів, які керівники району подарували усім представницям прекрасної статі, що були присутніми у залі.
У середу голова районної державної адміністрації
І. П. Мельник провів виїзний при-
йом громадян у Бистричах. Присутніми також були началь-
ник управління соціального захисту населення РДА Ю. М. Яковчук та сільський голо-
ва І. С. Василюта. Проблеми, що піднімалися громадянами, носили особистий характер.
Мешканка Соснового звернулась до голови РДА з проханням надати допомогу для лікування онкологічно-
го захворювання її чоловіка, оскіль-
ки сама не в змозі оплачувати дорогі лікарські засоби. Жінка просила сто, двісті гривень, але владні представ-
ники переконали її, що можуть нада-
ти значно вагомішу допомогу. І. П. Мельник пояснив, що в таких випадках законодавством передба-
чено виділення коштів людям, що борються з онкологічними захворю-
ваннями. Але існує певна процедура, після дотримання якої хворий про-
йде потрібний курс безкоштовного лікування. Також порушувались питання пра-
цевлаштування та соціального захис-
ту громадян. Зокрема, одинокий чо-
ловік звернувся до голови РДА з про-
ханням допомогти у придбанні дров та в надані соціальної допомоги як безробітному.
Усі прохання та пропозиції громадян, що порушувались на прийомі, були уважно вислухані і взяті на контроль.
Голова РДА та керівник Бистрицької сільради обговорили також питання щодо покращення благоустрою села.
олександр мотРуніч.
особисті проблеми – проблеми влади
З метою виконання Законів України «Про звернення грома-
дян», «Про боротьбу з корупцією» та відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 травня 2010 року №156 “Про постійно діючу цілодобову «гарячу тетефонну лінію» при районній державній адміністрації» райдержадіністрація повідомляє телефонні номери цілодобової «гарячої телефонної лінії» при районній державній адміністрації.
У робочі дні - з 9.00 - до 13.00 - за номерами 5-36-61, 5-41-90; з 13.00 - до 14.00 - за номером 5-41-90; з 14.00 - до 18.15 - за номерами 5-36-61, 5-41-90; з 18.15 - до 9.00 - за номером 5-41-90. У вихідні дні цілодобово за номером 5-41-90.
20.03.2013 р. з 10.00 голова районної державної адміністрації мельник ігор павлович буде проводити виїзний прийом громадян у селі маринин.
21.03.2013 р. з 9.30 до 11.00 за тел. 5-42-66 заступ-
ник голови райдержадміністрації мадей Юрій ігоро-
вич буде проводити “прямий телефонний зв’язок” із населенням району.
25.03.2013 р. з 10.00 перший заступник голови районної державної адміністрації Федоренко сергій Вікторович буде проводити виїзний прийом громадян у селі адамівка.
26.03.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміністрації мадей Юрій ігорович буде проводити виїзний прийом громадян у селі тишиця.
27.03.2013 р. з 9.00 до 11.00 за тел. 5-39-93 началь-
ник управління Держземагентства у Березнівському районі Рівненської області мельник олег Володими-
рович буде проводити “прямий телефонний зв’язок” із населенням району.
28.03.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміністрації партак Віктор Федорович буде проводити виїзний прийом громадян у селі іванівка.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
12 березня 2013 року
в районній держадміністрації
з офіційних джерел
офіційно
В черговому засіданні колегії райдержадміністрації, яке відбулося минулого вівторка, взяли участь голова районної ради В. І. Лашта, начальники відділів і управлінь РДА, керівники правоохоронних органів та дільничні інспектори райвідділу міліції, міський, селищний і сільські голови, керівники окремих установ та організацій.
Відкрив та вів зібрання голова районної держадміністрації І. П. Мельник.
Про виконання районної комплексної програми профі-
лактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки, схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації та затвердженої районною радою, доповів перший заступ-
ник голови РДА С. В. Федоренко. Він, зокрема, зазначив, що стан виконання заходів, передбачених програмою, постійно знаходиться на контролі в райдержадміністрації, а органами місцевого самоврядування розроблено власні програми профілактики злочинності і правопорушень.
На попередження цих негативних явищ спрямовані виступи працівників правоохоронних органів та інших відповідних служб у місцевих ЗМІ.
З метою надання консультативної безплатної правової допомоги найбільш незахищеним верствам населення при виконкомах сільських, селищної та міської рад по-
стійно працюють «громадські приймальні». Відповідно до графіка, затвердженого головою РДА, керівники та спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надають безко-
штовні кваліфіковані консультації жителям району.
Профілактикою правопорушень і злочинності активно займаються контролюючі органи, соціальні, медичні та освітні заклади.
Виконуючи основні завдання програми, районним від-
діленням Костопільської МДПІ спільно з райвідділом міліції проведено ряд заходів щодо виявлення злочинних схем, пов’язаних з легалізацією доходів, фактів необгрун-
тованого формування податкового кредиту, діяльності підприємств з ознаками фіктивності та ін.
Правоохоронці, інші спеціальні служби спрямовували свої зусилля на боротьбу із важкими кримінальними злочинами, крадіжками, хуліганством, дитячою безпри-
тульністю, втягуванням дітей у протиправну діяльність, самогоноварінням і незаконним продажем спиртного та іншими порушеннями. Разом з тим, ці проблеми ще вимагають енергійніших зусиль правоохоронних органів.
У своїй співдоповіді начальник РВ УМВС України в Рів-
ненській області, полковник міліції О. Р. Таргоній детально поінформував присутніх про те, що робить очолюваний ним колектив у сферах захисту прав і свобод людини, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та профілактики правопорушень.
Він констатував, що протягом минулого року на те-
риторії району зареєстровано 196 злочинів загально-
кримінального та економічного спрямування, що на 51 злочин менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Разом з тим, допущено ріст таких майнових злочинів, як пограбування.
О. Р. Таргоній також детально зупинився на інших ас-
пектах правоохоронної діяльності, проаналізував роботу громадських формувань, що діють на територіях місцевих рад.
Під час обговорення доповіді і співдоповіді голова рай-
держадміністрації І. П. Мельник зазначив, зокрема, що Розмова була зацікавленою і конструктивною
виконкоми та голови окремих сільрад ще неефективно борються із самогоноварінням і незаконним продажем саморобного дурману. На самогонників мало впливають накладені адмінштрафи, тому декотрі з них й далі продо-
вжують займатися своїм протиправним ремеслом.
А прокурор району А. В. Пивоварчук звернувся до при-
сутніх голів виконкомів місцевих рад з вимогою, щоб вони уважно слідкували за дотриманням встановлених ними ж графіків роботи торговельних та розважальних закладів. Адже ці правила нерідко грубо порушуються.
Про стан боротьби з правопорушеннями у населених пунктах очолюваних місцевих рад дали пояснення сіль-
ський голова Городища Г. Ф. Діхтяр та селищний голова Соснового В. Р. Сидорчук.
Серйозну стурбованість щодо порушень встановлених виконкомами сільрад графіків роботи торгових і роз-
важальних закладів висловив заступник голови райдер-
жадміністрації Ю. І. Мадей. Крім цього, він зазначив, що трапляються непоодинокі випадки, коли торговель-
ники продають спиртні напої і тютюнові вироби учням-
старшокласникам. Тому контролюючим органам слід фіксувати і у подальшому не допускати цього.
Продовжуючи тему, голова райдержадміністрації І. П. Мельник застеріг, що коли будуть виявлені такі прикі випадки, то винні дорослі понесуть найсуворіші адміні-
стративні покарання.
По другому питанню перший заступник голови РДА С. Ф. Федоренко поінформував учасників зібрання про хід ви-
конання регіональної програми розвитку земельних від-
носин за 2012 рік, зокрема, зазначивши, що нині із 171,5 тис. га земельного фонду району 63226,3 га займають землі сільськогосподарського призначення, розпайовано і передано у приватну власність 35,6 тис. га земель, що становить 57% сільгоспугідь району.
Протягом 2012 року місцевими радами прийнято рішен-
ня про виділення 507,8 тис. грн., зокрема, на проведення інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності, проведення повторної нор-
мативної оцінки земель населених пунктів, розширення (встановлення) меж населених пунктів та ін. Серед найважливіших завдань землевпорядної служби району, зазначив С. Ф. Федоренко, є реалізація другого етапу наповнення даними Державного земельного ка-
дастру, проведення нормативної грошової оцінки земель та їх інвентаризації, розмежування земель державної і комунальної власності та ін.
С. В. Федоренко також проаналізував стан використання земель лісогосподарськими та агролісогосподарськими підпрємствами, встановлення та зміни меж населених пунктів, територій природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення, наповнення місцевих бюджетів від обігу земель, охорони земель тощо.
Голова райдержадмі ні страці ї І. П. Мельник зосередив увагу присутніх на тому, що відповідальним особам місцевих рад слід серйозно ставитись до органі-
зації продажу і здачі в оренду земельних ділянок, адже від цього залежать надходження до місцевих бюджетів.
На запитання учасників зібрання щодо різноманітних земельних проблем дав вичерпні відповіді начальник управління Держкомзему у районі О. В. Мельник.
З питань, які були розглянуті на колегії райдержадміні-
страції, було прийнято відповідні рішення.
Павло рачок.
У ході перевірок у страхувальників правильності використання страхових коштів Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездат-
ності виявлені випадки виплати ма-
теріального забезпечення (допомог по вагітності та пологах) найманим працівникам страхувальників із по-
рушенням чинного законодавства України.
Така ситуація складається в ре-
зультаті прийняття на роботу за строковими трудовими договорами вагітних жінок на період тимчасової відсутності основного працівника (перебування у щорічній відпустці, відпустці по вагітності та пологах, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років, на період тимчасової непрацездат-
ності), які в період дії строкового трудового договору надають для оплати за рахунок коштів Фонду листки непрацездатності, пов’язані із вагітністю та пологами. При цьому в період відпустки по вагітності та пологах (догляду за дитинною до досягнення нею трирічного віку) пра-
цівниць, які прийняті за строковими трудовими договорами, до роботи роз’яснюють спеціалісти костопільської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціально страхування з тимчасової втрати працездатності
на роботу за строковим трудовим договором
приступають основні працівники, а роботодавцем всупереч ст.184 КЗпП України не вчиняються необхідні дії щодо звільнення працівниць, що прийняті за строковими трудовими договорами з обов’язковим працев-
лаштуванням. Не вчинення роботодавцем дій щодо розірвання трудового догово-
ру згідно з п.2 ст.36 КЗпП України, в зв’язку із закінченням строку трудового договору після виходу основного працівника на роботу та не вчинення дій щодо обов’язкового працевлаштування вагітної жінки чи жінки, яка має дитину, призводить до того, що жінка залишається без визначеного робочого місця, вона не закріплюється за жодною штатною посадою та їй не встановлюються посадові оклади (тарифні ставки). Тобто фактично трудові відносини не тривають і в разі настання у таких жінок повторних страхових випадків, пов’язаних із вагітністю та полога-
ми, оплата їх за рахунок коштів Фонду неможлива, оскільки, при-
зводить до порушення п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забез-
печення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвер-
дженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 26.09.2001 року № 1266 (із змінами та доповненнями). Зважаючи на вищенаведене, страхувальники-роботодавці, при-
ймаючи на роботу за строковим трудовим договором вагітну жінку, повинні чітко враховувати, що згідно з п.2 ст. 36 КЗпП України така жінка звільняється після закінчення дії строкового трудового договору із обов’язковим працевлаштуванням. При цьому, на період працевлашту-
вання за жінкою зберігається серед-
ня заробітна плата, однак не більше трьох місяців з дня закінчення дії строкового трудового договору. Враховуючи вищенаведене та з метою недопущення порушень чин-
ного соціального та трудового зако-
нодавства України, страхувальникам необхідно забезпечити оформлення трудових відносин з жінками, які не були звільнені у зв’язку із закінчен-
ням строкових трудових договорів, у відповідності із трудовим законодав-
ством України.
нещодавно на рівненщині відкрили обласний перинатальний центр. У його відкритті взяли участь Перший заступник Глави адміністрації Президента України ірина акімова, перший заступник міністра охорони здоров’я України олександр качур, голова облдержадміністрації василь Берташ, голова обласної ради Юрій кічатий.
Тож відтепер область має медичний заклад європей-
ського рівня. Для Рівненщини він був необхідним, адже в регіоні - один із найвищих рівнів народжуваності. На-
томість кількість проблемних вагітностей і пологів теж більша. Водночас у перинатальному центрі, обладнаному найсучаснішою апаратурою, працюватимуть за методами, які практикують у кращих світових клініках. Тож завдяки цьому більше немовлят отримали шанс народитися і рости здоровими. Потужний обласний перинатальний центр на Рівнен-
щині відкрили у рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства», який ініціював Президент України Віктор Янукович. Ме-
дзаклад такого рівня став дев’ятим у державі і першим у Західній Україні.
За словами Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової, завдяки реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» вдається вирішувати проблему материнської та малюкової смертності. Тим часом на зведення цього стратегічного для Рів-
ненщини об’єкта залучали бюджетне фінансування (Державний бюджет – 61 мільйон гривень, обласний – 16 мільйонів гривень), спонсорські кошти (майже 5 мільйонів гривень). У перинатальному центрі з‘явилася на світ вже і перша двійня. Дівчинку вагою 3 кілограми 510 грамів і хлопчика вагою 2 кілограми 905 грамів народила 31-річна жінка із Костополя. Це дуже довгоочікувані дітки, розповіла молода мама. Нагадаємо, у нововідкритому перинатальному центрі, обладнаному сучасною апаратурою, медичні послуги жін-
кам та новонародженим діткам надають на новому рівні. До речі, у медзакладі облаштували спеціальну палату, призначену для мами, яка народила трійню. Раніше таких умов тут не було. Також лікарі перинатального центру завдяки створеній базі працюватимуть за методами, які практикують у кращих світових клініках. Тож тепер більше діток отримало шанс народитися і рости здоровими.
за повідомленням прес-служби ода.
Сучасний перинатальний центр
КОМУНАльНий ЗАКлАД ОхОРОНи ЗДОРОВ’Я «БеРеЗНІВСьКий РАйОННий ЦеНТР ПеРВиННОї МеДичНОї ДОПОМОГи» оголошує конкурс на оренду частини нежитлового приміщення (на І поверсі), що розташоване за адресами: 1. рівненська обл., Березнівський р-н., с. Прислуч, вул. андріївська, 10, площею 17,8 м
2
Стартовий розмір місячної орендної плати 5% за рік від вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності.
2. рівненська обл., Березнівський р-н., с. Яцьковичі, вул. Шевченка, 97, площею 9 м
2
.
Стартовий розмір місячної орендної плати 15% за рік від вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності.
3. рівненська обл., Березнівський р-н., с. Бронне, вул. андріївська, 65 (г), площею 19,7 м
2
.
Стартовий розмір місячної орендної плати 15% за рік від вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності. Умови конкурсу:
1. Строк оренди - 5 років з можливістю продовження терміну за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди. 2. Найбільший розмір орендної плати у відсотках до вар-
тості об’єкта оренди, але не менше запропонованого.
3. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у від-
повідних засобах масової інформації. Перелік документів:
заява про участь у конкурсі: для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців;
-завірена належним чином копія звіту про фінансові резуль-
тати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи:
-копія документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність;
- завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців;
- завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку. Конкурс буде проведений 1 квітня 2013 р. за адресою: вул. Київська, 15, каб. №6, м. Березне. Кінцевий строк подачі документів 26 березня 2013 р.
телефон для довідок: 5-55-27.
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
12 березня 2013 року
Ми стоїмо на порозі відродження галузі рослинництва в нашому районі. Про це свідчать не тільки дані офіційної статистики, що фіксує перехід від спаду сільськогосподарського виробництва до певного його зростання впродовж останніх двох років. Причому, це зростання виявляється не за рахунок збільшення посівних площ чи поголів’я худоби, а саме за рахунок зростання врожаїв сільгоспкультур і продуктивності тварин.
В районі впродовж останніх 20 років ми втратили в сільгоспвиробництві такі культури, як льон, кукурудза, конюшина. Власне, розпалась та сівозміна, яка була запроваджена і сформувалась за часів Радянського Со-
юзу. В даний момент в сільгосппідприємствах домінує вирощування зернових (не просапних) і підвищення врожайності їх буде надто проблематичним без впрова-
дження різних за біологічними властивостями культур.
Основою будь-якої сівозміни є плодозміна, в першу чергу зміна злаків бобовими культурами, а далі, за можливістю, і іншими групами культур, зокрема, таки-
ми, як хрестоцвітні колоскові, пасльонові чи інші. Але зміна зернових культур бобовими має корінне значення, оскільки бобові, на відміну від зернових, мають здатність накопичувати в грунті азот рослинного походження, що має першочергове значення для підвищення родючості грунтів. Тому, коли заходить мова про зростання про-
дуктивності рослинництва, без вирощування бобових культур обійтись неможливо.
В наших краях традиційно з бобових культур вирощу-
вались такі як горох, вика, пелюшка, люпин. Однак вони в основному використовуються як кормові культури і можуть вирощуватись на великих площах при наявності в господарстві значного поголів’я худоби.
Сьогодні більшість сільгосппідприємств не утримують ху-
доби, тому рослинницька продукція вирощується з метою реалізації, тобто для отримання прибутку. Саме цей фактор підштовхнув березнівського фермера Івана Аввакумова ви-
пробувати унікальну бобову культуру – сою. В 2003 році він перебував на стажуванні в Сполучених Штатах Америки, в штаті Айова, який розміщений на півдні країни, де соя за площею посіву стоїть на другому місці після кукурудзи.
Слід зазначити, що цю культуру іноді називають рослин-
ним м’ясом, і недарма. Адже серед бобових за вмістом рослинних жирів попереду неї стоїть лише арахіс. В на-
сінні сої вміст рослинних жирів в залежності від сортів коливається в межах 13-40%. В той час, як в горосі лише 15-20. За вмістом білку вона також майже вдвічі переви-
щує горох, вміст його в насінні сої досягає 45%
Серед усіх зернобобових культур соя має найбільш різноманітне використання, вона є не тільки продо-
вольчою та кормовою культурою, але й сировиною для промисловості. Так, її масло застосовують у лакофарбовій та поліграфічній промисловостях.
Завдяки високому вмісту білків і жирів соя, в першу чергу, є дуже важливою продовольчою культурою. Ши-
роко використовуються зелені боби сої для виготовлення страв, а також в консервній промисловості.
Солома сої містить до 4% білка і більше 1% жиру, а сіно відповідно 12,0 та 1,5%. Тому, завдяки високим кормовим якостям, стебла сої можуть бути використані на зелений корм і силос у змішаних посівах з кукурудзою та судан-
ською травою. Саме так у нас вона висівалась в 80-их 24 березня - ВсесВітній день боротьби з туберкульозом
порада до часу
роках минулого сторіччя.
Вважається, що соя є однією з найбільш стародавніх культур, яку почали вирощувати в районах Східної Азії, насамперед в Китаї.
У світовому виробництві олії соя займає друге місце після бавовнику.
Як уже було сказано раніше, в нашому районі вже прак-
тикувалось вирощування сої, але виключно як кормової культури.
Не зайвим буде нагадати, що наука і передовий до-
свід йдуть вперед, а потепління клімату планети є не-
заперечним фактом, тому вирощування сої невпинно поширюється в північніші широти. Білорусь давно вже серйозно займається вирощуванням сої. Створений там сорт «Зоря» не тільки популярний на своїй батьківщині, але й користується попитом в Англії та інших країнах Західної Європи.
Наше фермерське господарство «Круги» вирощуванням сої займається з 2004 року. Повернувшись зі стажування у США, І. М. Аввакумов привіз звідти як подарунок близь-
ко трьох кілограмів насіння сої, стійкої до застосування гербіциду «Раундап».
Висіяли його дещо із запізненням (в другій половині травня) і, на жаль, не отримали зерна. Хоча рослина виросла, дала боби, але зерно не виповнилось. Стали випробовувати інші сорти, але успіх прийшов лише в 2010 році, коли ми придбали насіння, вирощене в Ду-
бенському районі у фермерському господарстві «Бес-
киди», де господарює О. І. Бескид, який разом з Іваном Миколайовичем перебував на стажуванні в США у 2003 р.
В 2011-2012 роках сою сіяли на площі 4 га і вона дала непоганий урожай – близько 13 ц/га. Причому, визріло зерно повністю на пні (завдяки посушливій погоді, що стояла тоді) і досушування не потребувалось.
Рослини досягли 150-180 см у висоту, зерно гарно випо-
внене, бо оброблялось біобактеріями двічі. Характерним є те, що збирання проводилось прямим комбайнуванням у листопаді.
Враховуючи те, що ціна зерна сої нині коливається від 3 до 4 гривень за кілограм, гектар посіву дав понад 4000 гривень виручки, що відповідає майже 200% рен-
табельності. І хоч рентабельність виробництва нині є ви-
рішальним фактором, не менш важливим є те, що після сої можна вирощувати найбільш вимогливі щодо родю-
чості грунтів ярі культури, такі як яра пшениця і ячмінь. Плануємо висаджувати після сої капусту, моркву і буряки.
Соя за своєю біологією є культура теплолюбива. Однак весною вона проростає і дає сходи при температурі грунту +8-10 градусів, в той час, як наша традиційна культура квасоля вимагає дещо вищих показників +10-12 градусів, а сходи сої витримують заморозки до -3 градусів, в той час, як сходи квасолі гинуть при температурі -1 градус.
Соя ще має чимало переваг в порівнянні з іншими бо-
бовими культурами. Так, горох, вика і пелюшка в нас на зерно вирощується тільки з сумісним посівом із злакови-
ми зерновими, оскільки самі сильно полягають, а втрати через перезрівання цих культур істотно підвищуються від саморозтріскування стручків.
Нині створені сорти сої, стручки якої не розтріскуються, навіть простоявши в полі до весни. Тому є приклади, коли сою збирають комбайном і весною.
Соя мало полягає та стійка до більшості гербіцидів, від-
так її можна вирощувати навіть на забур’янених полях, відповідно застосовуючи в процесі зростання культури необхідні гербіциди.
При вирощуванні сої внесення азотних добрив не є обов’язковим, оскільки вона здатна засвоювати його з повітря і грунту.
Якщо солому сої в процесі збирання подрібнити і пере-
мішати з верхнім шаром грунту, то це рівнозначно вне-
сенню 30-40 тонн гною на гектар ріллі.
Тому, враховуючи високу рентабельність сої як зерно-
бобової культури, що підсилює її позитивний вплив на грунт, вважаю, що вона повинна закріпитись в наших сівозмінах.
микола аВакумоВ,
агроном-меліоратор.
Соя – перспективна культура в нашому краї
Туберкульоз - це інфекційне захворювання, що спричиняється мікобактеріями туберкульозу і має характер хронічного перебігу.
В основному ця важка недуга вра-
жає органи дихання (насамперед легені), але може бути туберкульоз інших органів та систем. Він, зокре-
ма, вражає, насамперед, найбідніші верстви населення та осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя.
Актуальність проблеми туберку-
льозу як хронічного захворювання має хвилеподібний характер. В Україні ситуація, пов’язана з його поширенням, почала погіршуватись Щоб подолати важку недугу
з 1990 року, а з 1995 року зареєстро-
вана його епідемія.
Кожен хворий бактеріовиділювач, який виділяє палочку туберкульозу, протягом року заражає 15-20 чоловік.
Щогодини в Україні фіксується 4 хво-
рих на туберкульоз і протягом цьо-
го часу помирає від нього 1 хворий.
Кожна людина повинна звернутись до лікаря за місцем проживання, якщо вона має такі симптоми: ка-
шель (понад 3 тижні); підвищену втомлюваність; втрату апетиту; підвищену пітливість (особливо в нічний час); підвищення темпера-
тури тіла до субфебрильних цифр; зниження маси тіла; задишку при фізичному навантаженні; болі в грудній клітці; кровохаркання.
Нині, на жаль, зростають запущені форми цієї недуги, мультирезистент-
ний туберкульоз. Але він - виліков-
ний. Слід зазначити, що на сьогодні протитуберкульозні медичні закла-
ди повністю забезпечені протиту-
беркульозними засобами. Тому, щоб запобігти поширенню туберкульозу, успішно його вилікувати, своєчасно звертайтесь в медичні заклади райо-
ну. Ведіть здоровий спосіб життя, бо ваше здоров’я у ваших руках.
олександр базан, завідуючий відділенням зірненської туберкульозної лікарні. 3
пом’янімо
лариса Федорівна Фіяло (перепечай) – вчителька, людина, жінка...
За скупими датами життя – багатогранність, багатство людської душі.
Завжди в русі, у пошуках нових ідей, оточена допитливою дітворою. На її уроках панували взаємоповага, взаєморозуміння, добро і такт.
Щемлять від болю наші серця від тяжкої втрати за такою молодою, доброю, мило-
сердною колегою. Більше ніколи не ступить до класу, де вона віддавала своє серце дітям, які, як сонечка, тягнулися до неї. Хоч воскресити її не можна, немає сили забути. Незримо вона завжди буде з нами. Невблаганна доля забрала у неї роки життя. Вона завжди житиме у нашій пам’яті як символ моралі, добра, професійності. А на місці останнього спочинку доброї людини палахкотітимуть квіти любові і скорботи. А вранішня роса на них – це наші сльози важкої, непо-
правної втрати.
Хай лебединим пухом буде земля нашій подрузі і колезі.
колектив Голубнівської зоШ.
Депутатський корпус Прислуцької сільської ради висловлює сер-
дечні співчуття Меленчуку Сергію Ігоровичу та його сім’ї з приводу непоправної втрати – смерті матері Галини дмитрівни.
Правління райСТ висловлює глибокі співчуття бухгалтеру комбі-
нату громадського харчування Зайко Галині Миколаївні, заступнику директора продоб’єднання Харчук Зої Миколаївні, завідуючій ви-
робництвом комбінату громадського харчування Опанасюк Катери-
ні Миколаївні, економісту продоб’єднання Харчук Ользі Євстафіївні з приводу трагічної смерті племінника, брата.
Колектив Моквинського НВК висловлює щирі співчуття Харчук Світлані Миколаївні з приводу непоправної втрати – трагічної смерті сина.
Колектив Моквинської шкільної їдальні висловлює сердечні спів-
чуття Харчук Світлані Миколаївні з приводу тяжкої втрати – смерті сина Василя.
Сім’я Рачка П. Т. щиро сумує з приводу смерті рачок Євдокії степанівни і висловлює сердечні співчуття рідним та близьким по-
кійної. Нехай свята земля буде лебединим пухом шановній Євдокії Степанівні, а Господь забере її душу у Своє Царство Небесне.
Працівники відділення садово-паркового та мисливського господарства лісового коледжу висловлюють глибокі співчуття завідуючому Хуткому Сергію Тимофійовичу та його сім’ї з приводу смерті тещі рачок Євдокії степанівни.
Сусіди Кравчуки, Кожушки, Власюки, Маліновські, Гунтіки, Мат-
чуки, Хилюки співчувають Хуткій Лідії Андріївні та її сім’ї в тяжкому горі – смерті матері, тещі, бабусі, прабабусі.
степанюк андрій іванович
(25.10.1949 – 02.02.2013)
Вже 40 днів минає, як жахлива смерть забра-
ла у нас доброго чоловіка, люблячого батька, лагідного дідуся. Не можемо повірити, що вже ніколи більше не почуємо привітного голосу, не побачимо його веселої посмішки. Ми все робили для того, щоб продовжити йому життя, але не змогли врятувати від смерті.
Висловлюємо щиру вдячність рідним, сватам, кумам, друзям, колегам, сусідам, всім тим, хто допоміг морально і матеріально перенести тяжку втрату і провів в останню дорогу рідну нам людину. Хай Бог посилає вам здоров’я і береже від усяких бід. дружина, діти, внуки, рідні.
СІМ РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
токарчук Григорій петрович
(08.04.1952 – 10.03.2006)
Усе, що ти любив, пишається й цвіте – весна жагуча й літо золоте, луги і квіти. А в які світи все далі й далі відпливаєш ти. Чи й там на травах світиться роса, чи й там такі блакитні небеса. Чи знаєш ти, яка у нас печаль, як душі крає не-
вимовний жаль? Прости, що не зуміли вберегти, в серцях і пам’яті довіку будеш ти. Царства Не-
бесного і вічного спокою душі.
дружина, діти, онуки.
СВІТЛА ПАМ’ЯТь
Ціпан юрій ростиславович
(06.05.1987 – 01.03.2013)
Із дому ти вийшов лиш на хвилинку і вже не повернешся назад. Чому ж така доля жорстока буває? Життя обриває одна лише мить. Найкращим синочком ти був. Із болем ніяк не змиритися, не ступиш на рідний поріг. В обійми вже більше не при-
ймеш дружину, ні доню свою, матусю свою не обнімеш, з дороги не стрінеш рідню. Пішов, не простившись, в останню дорогу, а ми все кричали «не йди». Хай спокійно почувається там твоя добра душа, а ми тут, на землі, будемо молитися, щоб Господь забрав тебе в Царство Своє.
з вічною скорботою мама, тато, дружина, донечка.
Соціальний магазин 12-22 березня
запрошує вас відвідати виставку-продаж верхнього одягу (Харківського виробництва): пальта кашимірові – 200-350 грн.;
плащі, куртки, вітровки – 100-150 грн.;
куртки, пальта чоловічі – 150-450 грн.
кінотеатр ім. Гагаріна, м. березне.
Шліфування дерев’яної підлоги. Тел. 0679041634.
постійно та дорого ВРХ, коней, лошат, телят. Обмін. Доставка. Тел.: 5-54-
70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
ВРХ, шкі ри ВРХ, те-
лят, лошат та виконаю забі й. Тел. 0977760677.
.....................................................
гусячі яйця. Тел. 0679430210.
постійно та дорого ВРХ, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
дорого шкіри ВРХ, телят, виконаю забій, доставку за-
безпечую. Тел.: 0972266552, 0987780546.
.....................................................
ВРХ , коней, дорого. Тел. 0679143039, 0664576660.
12 березня 2013 року
4
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. №492
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7176. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.Т. БОРОВЕЦЬ
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
пРОДам штаХети-напіВкРугляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
пРОДам
білоруські газосилікатні блоки тзОВ «кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163.
.....................................................
трикімнатну квартиру по вул. Ціолковського, І поверх. Тел. 0962573369.
..........................
......................
нез авершене буді вни-
цтво по вул. Гоголя, 13 (цар-
ське село). Тел. 0674971466.
.....................................................
автомобіль ВаЗ-2106, 1986 р.в., мотоцикли іЖ «плане-
та-4, 3»+ запчастини, скуте-
ри «Хонда», «ямаха». Розгля-
ну будь-які пропозиції обміну. Тел. 0967373146.
.....................................................
камінь, щебінь, пісок, від-
сів, дошки різної товщини, послуги Зіл-130 самоскидом. Тел.: 0969004993, 0988670551.
.....................................................
будинок по вул. Остров-
ського, 3 в м. Березне. Тел. 0968081592.
.....................................................
будинок в с. Бистричі. Тел. 0686478390.
.....................................................
земельну ділянку під забу-
дову в с. Зірне, район МАПО, м. Березне, р-н Лучки. Тел. 0977841378.
.....................................................
земельну ділянку під забу-
дову (можна під комерцію) в с. Яринівка над трасою, ав-
томобіль «мерседес-Віто», 2006 р. в., свіжопригнаний. Тел. 0967385058.
.....................................................
земельну ділянку в с. Горо-
дище, вул. Молодіжна. Тел. 0977430028.
.....................................................
земельну ділянку 0,10 га по вул. 15 лютого, 20. Тел. 0965716460.
.....................................................
автомобіль «Фольксваген-
пасат», 1986 р.в., 1.6, бензин. Тел. 0961210295.
автомобіль Зіл-130 по за-
пчастинах, колеса т- 40 – задні, борони важкі, кабі-
на ЮмЗ (велика), ЮмЗ-6, ктн, культиватор. Тел. 0967229742.
.....................................................
автомобіль «ауді -100», 1989 р.в., сірий металік, об’єм 1.8, в хорошому стані. Тел. 0961951148.
.....................................................
автомобіль «Fiat-Doblo», 2006 р.в., об’єм 1,3 см
3
, черво-
ний, в хорошому стані. Тел. 0979071305.
.....................................................
автомобіль «Рено-кенго», 2000 р.в., 1,9, дизель, черво-
ний колір, в хорошому стані, масло, фільтри замінені. Тел. 0971695451.
.....................................................
термі ново автомобі ль «Опель-кадет», 1980 р. в. та кінну косарку в хорошому стані. Тел. 0683360319.
.....................................................
мотоцикл і Ж «плане-
та-5» в хорошому стані. Тел. 0978370484.
.....................................................
мотоцикл «мінськ» в хоро-
шому стані з документами. Тел. 0977290370.
.....................................................
трактор т-25, автомобіль уаЗ легковий (дизель) у хоро-
шому стані. Тел.: 0686292765 (Володимир). .....................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел. 0968881076.
.....................................................
кролі великої породи, с. Го-
родище. Тел. 0985924926.
.....................................................
кобилу віком 3 роки. Тел. 0671782976.
.....................................................
розтелену корову віком два роки, причіп двоосьовий. Тел. 0983707198.
куплЮ
РіЗне
ОРЕНда.
Відбійний молоток, перфоратор та ін. ПОБуТОВа хімія з Німеччини, гуртом та в роздріб. Тел. 0977678290.
аВТОЗаПчасТиНи дО лЕГкОВих і ВаНТажНих аВТОмОБіліВ вітчизняного та іноземного виробни-
цтва, нові та б/в, під замовлення. Торгівля роздрібна, а ціни оптові. м. Березне, вул. Назарука, 15, тел. 0972339917.
ВІ-ВАТ
Проводимо ре монт холодильникі в з
гарант
іє
ю
вс
і
х
марок
та
систем
з
ви
ї
здом
за
м
і
сцем
проживанн
я.
тел. 0673640497.
на роботу потрібні
столяри
та вантажники
. Тел. 0986737563.
ПроПоную Послуги:
перешивка автомобілів; ремонт, заміна оббивки автосидінь; встановлення, врізка автоскла і тонування; встановлення акустичних систем автомобілів. Тел.0672768403.
Доставлю вантаж (камінь, щебінь). професійний ремонт кар-
данних валів та турбін до всіх видів техніки, продам дрова. Тел.: 0972998630, 0680258183.
................................................................................................................
потрібні продавці на ринок району, бажано з Городища, Берез-
ного. Тел. 0961327696.
................................................................................................................
Ремонт пральних машин та іншої техніки з гарантією, мож-
ливий виїзд спеціаліста по району. Тел. 0961322298.
маРчук тетяну михайлівну вітаємо із 55-річчям.
Люба матусю, бабусю мила, велике спасибі, що Ви нас ростили. Щоб Ви не старіли, рідненька, з рока-
ми, хай радість до Вас прилетить із пташками, хай Ваші руки втоми не знають, хай Ваше сер-
це молодо б’ється, на світі щасливо і дов-
го живеться. То ж зичимо Вам ще стіль-
ки прожити, щоб всіх на століття могли запросити. Хай Матір Божа Вас охороняє, а Господь добро посилає.
З любов’ю чоловік, сини, невістки, дочка, зять, восьмеро онуків.
Завтра дорогим нашим артемку та ярославчику кРаскам – один рочок.
Боже, подаруй цим діткам ласку! Хай життя їх буде схоже на казку! Принеси в дар здоров’я, будь ласка, і рясні зорепади щастя! Зішли, Боже, ангеликів з неба, щоб крильми пригор-
тали до себе! І де б ніжки їх ступали, хай кожен крок благословенним стане! Ласки від Бога, лю-
бові від Пречистої Діви, від лю-
дей добра на многії-многії, щасливі літа!
З любов’ю мама і тато.
любу матусю, дорогу бабусю якимчук
галину Василівну вітаємо з ювілеєм.
Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло і щоб завжди здоров’я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна, дово-
лі. Бо людям для щастя багато не тре-
ба, сімейного затишку й мирного неба.
З любов’ю дочки інна, катерина, зяті Олександр, сергій, онуки максим, анастасія, андрійко, соломійка.
Дорогу нашу Ващик ганну Василівну з городища вітаємо з 25-річчям.
Бажаєм здоров’я багато-багато, хай щастя і мир залишаються в хаті. Хай горе обходить завжди стороною, а радість приходить і ллється рікою. Хай світлою буде жит-
тєва дорога, любов від родини, а лас-
ка від Бога. Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба дарує усе, чого тобі тре-
ба, а Матінка Божа, Цариця Свята, дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю рідні.
Дорогого чоловіка, люблячого татуся, дідуся кулика Василя миколайовича вітаємо з 55-річчям.
Бажаємо родинного благополуччя, ста-
більного добробуту і впевненості у завтраш-
ньому дні, успіхів у праці, громадському житті, міцного здоров’я, великого осо-
бистого щастя, гарного святкового настрою, щоденної радості, любові на многії, многії літа.
Дружина, дочки, зяті, внучки Даринка і маринка.
сьогодні коханий чоловік, люблячий татусь, дорогий син, зять БОРОВець Юрій Федорович з колодязного відзначає свій день народження, з яким ми його вітаємо.
День народження – день особливий, він дарований Бо-
гом навік. Хай він буде прекрасний, щасливий і дарує тепло многих літ. Хай Господь бере-
же у здоров’ї і примножує щастя й любов. Хай у кожному дні, в кожнім слові буде щи-
рість, повага, добро і любов!
З любов’ю і повагою дружина, синочок максимко, тато, мама, тесть, теща.
маРчук Оксану Юріївну з Балашівки
вітаємо із 20-річчям.
Нехай все твоє життя буде щасливим, радісним і дуже-
дуже легким, довгим, як сонячний промінь, красивим і, як дитинство, завжди золотим. Нехай чекають тебе милі, добрі і теплі слова. Серце твоє хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай Матір Божа тебе охороняє, Господь із неба щастя посилає. Хай буде здоров’я міц-
не, як граніт, на многая, многая, многая літ.
З любов’ю мама, тато, донечка анюта, брати Роман, андрій, микола.
тРуБілкО Олександру мусіївну з с. малинськ вітаємо з ювілеєм.
Бажаємо великого людського щастя, зем-
них радощів, удач у повсякденних справах. Зичимо благ і здоров’я міцного, миру, зла-
годи, сонця і добра. Нехай щедра життє-
ва дорога буде повна любові й тепла.
З повагою колектив малинського ДнЗ ясла-садка «сонечко».
Видавничій компанії потрібні торгоВі предстаВники з власним авто. Зарплата від 2000 грн.+пММ, офіційне працевлаштування. тел. 0978051350.
слюсар КВП та А, оператор котельні по договору. Тел. 0980813104.
Дорогі хрещеники ярослав та артем кРаски завтра святкують 1 рочок від дня народження.
Так хочеться вам, рідненькі, що є на світі краще – те й подарувати, встелить вам до-
ріженьки барвінком і зорі над вами посхиляти. Нехай дорога ваша буде довга, щоб все в житті задумане збулося, а чаша щастя буде повна, щоб через вінця аж лилося.
З любов’ю хрещені микола та Віра Васюки.
милу дружину, найкращу матусю ВіткОВець наталію Василівну з городища вітаємо з ювілеєм.
Найкраща перлина – кохана дружина, ласкава і ніжна, і завжди привітна. Кра-
сива і мила, весела і добра, мене у житті ти щасливим зробила. З днем народження!
коханий чоловік, люблячі донечки іванка, алінка.
Дорогу донечку, любу сестричку ВіткОВець
наталію Василівну з городища вітаємо з 30-річчям.
Усе, що в серці маємо, ми від душі тобі бажає-
мо! Без сліз, без горя, без біди живи у радості завжди. Нехай здоров’я не підводить, хай горе дім завжди об-
ходить. На радість всім живи 100 років та май щас-
тя, силу, спокій. Вітаємо щиро тебе сьогодні. Хай буде щастям кожна мить і твої задуми добротні нехай Господь благословить.
З любов’ю мама, тато, сестри тамара, катя з чоловіком сашею, брат Юрій, племінники ігор, Владик, Вікторія.
РЕмОНТ Та ПРОдаж ЗаГлиБНих НасОсіВ ТиПу ЕЦВ
ТОВ «агропромсервіс», м. костопіль,
тел. 067-257-70-58 РЕмОНТ ЕлЕкТРОдВиГуНіВ
Тел. 097-471-63-23
РЕмОНТ хОлОдилЬНикіВ
Тел. 067-781-95-95
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
231
Размер файла
13 775 Кб
Теги
разом12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа