close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мовні норми

код для вставкиСкачать
Подано класифікацію мовних норм та мовленнєвих помилок
Мовні
норми
Мовленнєві
помилки
Презентацію п
ідготувала вчитель української мови та літератури
Пологівської
СРШ І –
ІІІ ступенів №2
Штандюк
С.І.
Норма літературної мови –
це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні.
ПРАВИЛЬНЕ МОВЛЕННЯ
Типи мовних норм
Фонетичні
й орфоепічні
норми
Регулюють
правильну
вимову
звуків
, звукосполучень
та наголошення
слів
.
Ненаголошені
[
е
]
та [
и
]
у вимові зближуються і вимовляються як *е+ наближено до*и+ , [
и
+ наближено до*е+.
Ненаголошений *о+ здебільшого вимовляється чітко. Лише в деяких словахперед
складом з наголошеним *у+ у
вимові наближається до *у+: [
зозуля
]
,
[ голуб
]
.
Тверда вимова
шиплячих
: чай, чому
, Польща
(а не чьай
, чьому
, Польщьа
); Приголосний
*р+ вимовляється
твердо в кінці
складу і в кінці
слова:
*комар+, *лікар+. На початку складу *р+буває м
’
яким: *
бурак
].
Літера щ передає звуки [
шч
]
: вищий, що (а не висший
, шо
); Буквосполучення дж, дз
передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не сижу
, кукуруза
); Літера ґ передає звук ґ: обґрунтування, ґатунок (а не обгрунтування
, гатунок
)…
Приголосний *в+ не оглушується і не переходить у *ф+.
Лексичні норми
?
Норма
Калька
Брати участь
Приймати участь
Довідка
Справка
Мені пощастило
Мені повезло
Морфологічні норми
Правильне визначення роду іменнків
Укр.мова
–
рос.мова
Ч.р
. Ж.р
.
Біль боль
Дріб дробь
Напис надпись
Сибір Сибирь
Степінь степень
Вживаннязакінчень
кличного
відмінка
: пане Максиме, Андрію
Івановичу
, Ольго
Василівно
.
Правильне
утворення
форм ступенів
порівняння
прикметників
та прислівників
: дорожчий
, найдорожчий
(а не більш
дорожчий
, самий
дорогий
); швидше
, найшвидше
, якнайшвидше
, (а не саме
швидше
, більш
швидше
, більш
швидкіше
і т.д.); Кожній змінюваній частині мови властива певна , чітко встановлена система словозміни: шістдесяти (а не шестидесяти
)
Синтаксичні норми
Правильно
Неправильно
Відпустка через хворобу
Через помилку
У вихідні дні
Хворий на грип
За три кілометри
Відпустка по хворобі
По помилці
По вихідним дням
Хворий грипом
В трьох кілометрах
Орфографічні норми
Принципи українського правопису
Розрізнювальний
Історичний
Морфологічний
Фонетичний
Дівчинка Віра –
в
іра в людину
Біла Церква(місто) –
б
іла церква
Пунктуаційні норми
Вживання
розділових
знаків
: крапки
, знака питання
, знака оклику, трьох
крапок
, коми, крапки
з комою, двокрапки
, тире, дужок
, лапок.
?
!
:
;
_
Види помилок, які зустрічаються у мовленні
Лексичні
Вживання слова у невластивому значенні: я вчуся на курсах кіноапараторів
Вживання зайвих слів та нагромадженні спільнокореневих: письменник зобразив образ
Неправильне слововживання: люди починають сіяти урожай.
Порушення у вживанні фразеологізмів: відігравати значення
( відігравати роль, мати значення)
Л
Стилістичні
Неправильне вживання слів з переносним значенням: крила поезії В.Симоненка несли читача.
Недоцільне вживання діалектизмів,штампів, емоційно забарвлених слів: говорить файно, учень щоденно крокує до школи.
Уживання слів іншого стильового чи емоційно –
експресивного забарвлення: механізатори достроково полагодили степові кораблі
С
Граматичні помилки
Морфологічні
Синтаксичні
Усміхаюча
жінка –
жінка
, яка посміхається
Будинок з каменя –
будинок з каменю
Ходити по хатам –
ходити по хатах
Опалі
листя
–
опале листя
Занати
поразку –
зазнати
поразки Я чекав ранку і коли почне світати.
Г
Помилки
, що
зустрічаються
тільки
у писемному
мовленні
Орфографічні
Пунктуаційні
Запорі
жсь
кий
-
запорізький
Лісос
–
муга
–
Лісо -
смуга
Які новини.
–
Які новини?
Помилки, що зустрічаються тільки в усному мовленні
Помилки у наголошуванні
Неправильно вимовлений звук
Одинадцять
Одинадцять
На річці = На [
р і ц : і
]
Усунути
деформацію
мови,
очистити
її
від
спотворень,
повернути
нашій
мові
справжню
народну
красу
–
це
справа
честі
всіх
нас,
і
старших,
і
молодших,
це
природний
обов
’
язок
кожного
перед
незалежною,
вільною
Україною
.
Адже
і
мовою
нації
визначається
моральне
здоров
’
я
народу,
його
розвиненість,
культурність
.
Все
це
також
визначатиме
образ
і
творчу
спромогу
України
в
сім
’
ї
цивілізованих
демократичних
держав
.
Олесь Гончар
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
2 394
Размер файла
1 864 Кб
Теги
норм, мовно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа