close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1

код для вставкиСкачать
 Мета роботи творчої групи •
забезпечення
всебічного
поглибленого
дослідження
вибраної
н
ауково –
методичної проблеми;
•
активізація
творчого
потенціалу
вчителя
з
метою удосконалення
і
підвищення його професійної компетентності;
•
моделювання
, апробація
, впровадження
проектних технологій у
навча
льно
–
виховн
ий
процес;
•
розвиток
традиційних
і
пошук
нових
високоефективних
форм і
м
етодів
навчально
–
виховного
процесу
;
•
розвиток
інформаційної
, дослідницької
, методичної
культури
.
Завдання :
•
вивчити та опрацювати науково –
методичну літературу, матеріали періодичної педагогічної преси, скласти каталог видань з даної проблеми з даної проблеми;
•
о
рганізувати випуск методичних бюлетнів
(двічі на рік) ;
•
скласти інформаційний довідник з даної проблеми;
•
п
рактичн
о
використ
овувати
метод
проектів
на уроках української
мови
та
літератури
і в позаурочній
діяльності
;
•
С
твор
ити
медіатеку
кращих
методичних
розробок
уроків
української
мови
та
літератури
з
використанням
проектної технологі
ї
навчання
.
Тематика засідань
Засідання 1 ( Пологівська
СРШ І –
ІІІ ст. №2 )
Зміст роботи
1.Основні засади діяльності членів творчої групи з проблеми :
« Використання проектної технології на уроках української мови та літератури як дієвий засіб компетентністного
підходу до навчання»
2. Дискусія “Що
таке проектні технології? Їх роль у системі навчально
-
виховного процесу”
.
3. Діагностика “Технологічна
готовність учителя до проектної діяльності”
Засідання 2 (08.12.2011р., Пологівська
гімназія “Основа”
)
1. Впровадження компетентністного
підходу до навчання творчої особистості. (Приходько Л.Ю.)
2. . Практикум:
”Розроблення
індивідуальної програми дослідження науково –
методичної теми.”
3.Іформація про ступінь розв'язання даної проблеми в педагогічній періодичній пресі.(Філіна І.І.)
Засідання 3(03.02.2012р., Новокарлівська
ЗОШ І –
ІІІ ступенів)
1
.
Науково
-
методичний семінар “Проектні
технології на уроках української мови та літератури. Теоретичні основи
.»(
Сарака
Г.М.)
2. Коло ідей « Використання проектної технології на уроках української мови та літератури як дієвий засіб компетентністного
підходу до навчання».(
Зуй
І. С.)
3. Робота в мікрогрупах. Моделювання структури навчального проекту визначеної теми. (Горбуліна С.А.)
Засідання 4 (18.04.2012р., Пологівська
СРШ І –
ІІІ ст. № 2)
1. Вернісаж педагогічних ідей. Презентація створених навчальних проектів.(
Штандюк
С.І.)
2. Відвідування і обговорення уроку з метою спостереження за технологією використання вчителем навчального проекту.
(
Казнодій
Н.В.)
3. Практикум”
Розробка критеріїв оцінювання учнівських проектів.”
(
МонзалевськаВ.П
.)
4.Обмін думками щодо результативності, удосконалення та перспективів
роботи творчої групи у 2012 -
2013 навчальному році.
5. Анкетування
Сутність проектної технології
Проектне навчання
Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ
Метод проектів 20 –
ті роки ХХ століття, США, Дж.Дьюі
та В.
Кілпатрік
.
Сутність –
заперечення необхідності
стандартизованої освіти та зведення навчання до основаного на інтересах дітей практицизму. Проектне навчання
1905 рік ., ХХ століття, Росія, С.Т.Шацький.
Сутність -
діти разом з учителем проектують вирішення якого –
небудь
практичного завдання.
Вимоги до проектів
•
проект розробляється з ініціативи учнів, але тема може бути запропонована й учителем. Тема для всього класу може бути однією, але шляхи її реалізації в кожній групи можуть бути різними;
•
проект варто робити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів;
•
робота з проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій лабораторії й тому необхідно розробити апарат дослідження, обґрунтувати його;
•
проект педагогічно значущий, тобто учні у процесі його здійснення здобувають нові знання, будують нові відносини, опановують загальнонавчальні
вміння;
•
проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями вчителя й учнів, але в той же час у міру його розгортання допускаються гнучкість і зміни;
•
проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи
•
з метою підвищення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його спільна значущість;
•
проект реалістичний, має визначену практичну значимість,
зорієнтований на можливості учнів; припускається широке
розмаїття тем
Алгоритм роботи над проектом
Етапи проектування
Організація проекту
Діяльність учасників
-
визначення
теми й мети проекту;
-
формулювання
проблеми;
гіпотези щодо її розв
’
язання
.
Планування діяльності в проекті
-
визначення
джерел інформації;
-
опис
бажаних кінцевих результатів; -
розподіл завдань.
Дослідження теми проекту
-
збір необхідної інформації;
-
аналіз зібраної інформації;
-
висновки, пропозиції
Результати
-
оформлення
результату;
-
демонстрація
(презентація ) результату;
-
оцінка
й підбиття підсумків.
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
177
Размер файла
424 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа