close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Самоосвіта шкільного бібліотекаря

код для вставкиСкачать
Методичні рекомендації
м. Токмак
Методичне об
’
єднання шкільних бібліотекарів
2013 рік
Підготувала керівник методоб
’
єднання Симоненко Галина Вікторівна
Система самоосвітньої
діяльності шкільного бібліотекаря
•
Самоосвіта
—
це цілеспрямована і планомірна, безперервна і усвідомлена самостійна робота бібліотекаря, спрямована на підвищення своєї професійної кваліфікації протягом усієї практичної бібліотечної діяльності
.
•
Система самоосвітньої роботи бібліотекаря передбачає:
перспективне й поточне планування;
вибір раціональних форм і шляхів вивчення джерел інформації;
оволодіння методикою аналізу та засобами узагальнення свого досвіду;
поступове набуття навичок дослідницької праці.
Умови успішної організації самоосвітньої діяльності
Усвідомлення бібліотекарем необхідності систематичного поповнення своїх знань.
Уміння чітко сформулювати мету самоосвіти.
Оволодіння методикою розумової праці, здібностями вбачати проблеми, формулювати їх, планувати послідовні кроки пошуку відповіді.
Вміння актуалізувати знання, способи діяльності, відбирати необхідне для вирішення сталої проблеми.
Наявність творчого ставлення до матеріалу, що вивчається.
Бажання вирішити проблему.
Формування зусиль щодо впровадження інноваційних знань у процесі практичної діяльності.
Напрями організації самоосвітньої роботи
•
Вивчення і впровадження у практичну діяльність інноваційних досягнень бібліотечної науки.
•
Аналіз, узагальнення і використання перспективного бібліотечного досвіду.
•
Власна науково
-
методична робота та участь у бібліотечних дослідженнях.
Джерела самоосвіти бібліотекаря
•
Література (фахова, науково
-
популярна, художня та інша);
•
Фахові періодичні видання;
•
Інтернет;
•
Телебачення;
•
Відео, аудіо інформація;
•
Курси підвищення кваліфікації;
•
Дистанційне навчання;
•
Курси з вивчення ІКТ;
•
Семінари, методичні об
’
єднання, заходи з обміну досвідом;
•
Майстер
-
класи;
•
Екскурсії, подорожі, виставки та інше.
План самоосвіти бібліотекаря
•
Назва теми.
•
Мета.
•
Завдання.
•
Очікуваний результат.
•
Етапи роботи.
•
Термін виконання кожного етапу.
•
Дії та заходи, які проводитимуться у процесі роботи над темою.
•
Презентація напрацьованого матеріалу.
Очікувані результати
•
Підвищення ефективності бібліотечної діяльності.
•
Впровадження інтерактивних форм і методів роботи.
•
Удосконалення якості обслуговування читачів.
•
Створення банку інформації з досліджуваної проблеми.
•
Створення власної методичної скарбнички з обраної теми.
•
Розробка та проведення заходів за власними технологіями.
•
Розробка методичних рекомендацій по узагальненню досвіду досліджуваної проблеми.
•
Проведення майстер
-
класу з досліджуваної проблеми.
•
Створення власного портфоліо.
Основні етапи роботи
Етапи
Діагностичний
Прогностичний
Практичний
Узагальнюючий
Впроваджувальний
Підсумковий
Діагностичний 1.
Аналіз професійних труднощів.
2.
Актуалізація і визначення проблеми.
3.
Вивчення літератури з проблеми.
4.
Підготовка картотеки.
Термін:
І
-
й рік
роботи над темою.
Прогностичний 1.
Визначення мети і завдань роботи над темою.
2.
Розробка плану заходів, системи заходів, робочої програми для вирішення проблеми.
3.
Прогнозування результатів.
Термін:
І
-
й рік
роботи над темою.
Практичний 1.
Впровадження перспективного бібліотечного досвіду, системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми.
2.
Формування методичної скарбнички.
3.
Відстеження процесу, поточних, проміжних результатів.
4.
Коригування роботи.
Термін:
ІІ
-
й, ІІІ
-
й, І
V
-
й роки роботи над темою.
Узагальнюючий 1.
Систематизація та узагальнення власної практичної діяльності. 2.
Оформлення результатів роботи за темою самоосвіти.
3.
Підведення підсумків.
4.
Формування власного портфоліо.
Термін:
ІІІ
-
й, І
V
-
й, V
-
й роки роботи над темою.
Впроваджувальний 1.
Використання досвіду самим бібліотекарем в процесі подальшої роботи.
2.
Поширення власного досвіду серед колег.
Термін:
Під час подальшої бібліотечної діяльності.
Підсумковий 1.
Вибір форми підведення підсумків (доповідь, стаття, підготовка методичного посібника, розробка рекомендацій, майстер
-
клас, творчий звіт).
2.
Презентація досвіду роботи.
Термін:
V
-
й рік
роботи над темою.
Література
1.
Виставна, О. І. Система самоосвітньої діяльності працівника шкільної бібліотеки [
Текст
]
/ О. І. Виставна // Шкільний бібліотекар. –
2012. -
№ 12. –
С. 2
-
3.
2.
Запорожець, О. О. Система самоосвітньої роботи шкільного бібліотекаря [
Текст
]
/ О. О. Запорожець // Шкільний бібліотекар. –
2011. -
№ 3. –
С. 3
-
5.
3.
Коленко, Т. А. Портфоліо шкільного бібліотекаря [
Текст
]
: методичні рекомендації з підготовки шкільних бібліотек до атестаційної експертизи / Т. А. Коленко // Шкільна бібліотека. –
2011. -
№4. –
С. 68
-
69.
4.
Самообразование библиотекаря: направления, методы и формы [
Электронный
ресурс
]
: методические рекомендации в помощь библиотекарю образовательного учреждения. –
Режим доступа :
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%8F&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.nvobrazovanie.ru%2Fdata%2FFile%2FVMO%2FBiblioteka%2FMaterialRMO
%2FSamoobrazovanie%2520bibliotekarya_%2520Napravleniya%2C%2520metodi%2520i
%2520formi.doc&ei=1gOpTvOVBI6U8gPzpYD1Cw&usg=AFQjCNHw0s4kRZXCF4CfvjZS
MbcAnauS9w&cad=rjt
. –
Название с экрана.
5.
Печерина, Е. А. Шаблон презентации [
Электронный ресурс
]
/ Е. А. Печерина. –
Режим доступа : http://yrokipecherina.ucoz.ru/
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 569
Размер файла
2 710 Кб
Теги
самоосвіті, бібліотека, шкільного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа