close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Філь Г. Б. педрада

код для вставкиСкачать
 Альфою і омегою освітньої стратегії у новому столітті є концепція життєтворчості, ідея плекання людини як суб’єкта власного життя і долі.
Основний принцип, який є стрижнем освітнього процесу життєтворчості
, -
„ Розвивати й виховувати у дитині життя за допомогою самого життя”.
В основу цього трактату покладено зміст віри вчителя в дитину, що складається з трьох постулатів:
•
Постулат перший:
Дитина –
явище в нашому земному житті, а не випадковість
.
•
Постулат другий:
Дитина як явище несе в собі своє життєве завдання, життєву місію, якій вона має служити
•
Постулат третій:
Дитина –
вище творіння Природи й Космосу й несе в собі їхні риси –
могутність і безмежність!
„ Учитель, який не вірить
у силу й могутність Дитини, не спроможний будувати оптимістичний, гуманістичний педагогічний процес...”
Ш.А. Амонашвілі
У доповіді ЮНЕСКО „Освіта для ХХІ століття” зазначається, що протягом усього життя освіта має базуватися на чотирьох „стовпах” :
-
навчитися пізнавати;
-
навчитися життєвої компетентності;
-
навчитися жити разом;
-
навчитися жити.
Тому основою моєї педагогічної діяльності стало формування цих навичок у роботі з дитячим колективом та батьками
Виховна
система
класу
–
це
спосіб
життя
класного
колективу,
всі
компоненти
якого
підлягають
певним
цілям
і
забезпечують
у
процесі
свого
функціонування
досягнення
заданого
результату
–
певних
меж
розвитку
і
моральних
якостей
особистості
.
Головне
завдання
як
класного
керівника
вбачаю
у
створенні
такої
системи,
яка
сприяла
б
підтримці
та
поглибленню
духовних,
моральних
цінностей,
переконань,
норм
поведінки,
допомоги
у
саморозвитку
та
самореалізації
особистості
учня,
розвитку
його
творчих
здібностей
.
Формування національних ціннісних орієнтацій в процесі креативної діяльності як засобу накопичення нового соціального та життєвого досвіду, що має сприяти самореалізації
•
виховання людини демократичного світогляду і культури;
•
розвиток творчих здібностей;
•
формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості;
•
забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків;
•
сприяння формуванню повноцінного розвитку дітей, охороні і зміцненню фізичного, духовного, психологічного здоров'я.
Для досягнення поставленої мети працюю над міні -
проектом «Я –
людина,особистість
»
«Я
-
член сім’ї
»
«Я –
учень
гімназії
»
«Я –
житель сел
ища
Веселе
»
«Я –
громадянин
України
»
–
„
Пізнай себе” (психологія особистості)
;
–
„Зроби себе сам” (самовиховання)
;
–
„Навчи себе вчитися” (самоосвіта)
;
–
„Стверджуй себе” (культура спілкування,самоствердження)
;
–
„Знайди себе” (самовизначення)
;
–
„Керуй собою” (саморегуляція);
–
„Реалізуй себе” (самореалізація
).
Години спілкування:
У
2012
році
я
стала
класним
керівником
учнів
5
-
А
класу
.
Щоб
краще
пізнати
дітей,
не
тільки
їх
біографічні
дані,
а
й
їхні
нахили,
уподобання,
їх
життєву
позицію,
розроби
-
ла
анкету
«Я
і
мій
клас»
.
Так почалася робота над міні -
проектом «Я і мій клас», основним завданням якого є:
•
формування
та
згуртування
дитячого
колективу
через
:
•
усвідомлення поняття «Я —
Ми»;
•
Створення
в
ньому
комфортного
середовища
для
розвитку
особистості
;
•
активну
діяльність
класного
колективу
через
участь
у
загальногімназичних
заходах
;
•
розвиток
особистості
дитини
в
гімназії
і
поза
нею
.
•
На це спрямовані колективні творчі справи класу, класні години, години спілкування, до яких разом зі мною готуються учні класу. Кожен учень має доручення.
•
Закохані у спорт стали організаторами спортивного дозвілля класу, допомагають у підготовці ―Дня здоров
’
я‖ та інших змагань.
Намагаюсь організувати роботу так, щоб учні зрозуміли, що в кожної людини є свої таланти, здібності
Також для реалізації цієї мети організовую екскурсії, проведення змагань, інтелектуальних конкурсів, вікторин, випуск стіннівок та ведення класного альбому.
У
роботі
зі
своїми
вихованцями
потрібно
приділяти
значну
увагу
екскурсіям
стежинами
рідного
краю
.
Це
засіб
формування
активної
життєвої
позиції
учнів
.
Почавши
з
вивчення
природи
рідної
Веселівщини,
діти
поступово
розширюють
географію
подорожей
.
Здійснили
екскурсії
до
міста
Мелітополя,
Запоріжжя
.
Готуючись до тематичних годин спілкування, я приділяю велику увагу самостійній творчій ініціативі дітей. З великим задоволенням діти готувалися до годин спілкування: „Я + ТИ = Класна родина”, „Світ моїх захоплень”, „Професії наших батьків”, а також анкетування „Який я друг?”, свят: „Посвята в гімназисти”, „Навчаймося добра” та інших. А Новий рік! Чарівна новорічна шоу
-
програма „Новорічний експрес”, новорічні побажання та привітання
Хлопці
та
дівчата
класу
активні
учасники
спортивного
життя
гімназії
.
Серед
них
є
призери
конкурсів
малюнків,
поробок,
презентацій,
які
проводяться
не
лише
в
гімназіі,
а
й
в
районі
та
області
.
Діти
беруть
активну
участь
у
гімназичних
заходах
:
у
предметних
тижнях,
відкритих
уроках,
навчальних
рейдах,
шкільних
святах,
виставках,
конкурсах,
вікторинах,
олімпіадах
.
Умовою успішної адаптації випускників початкової школи до навчання у 5
-
му класі є забезпечення можливості формування в них уміння робити усвідомлений вибір. Успішність самореалізації підлітків тісно пов'язана з мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб учителі
-
предметники створювали ситуації, які б дозволяли підлітку прявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.
Для визначення стратегії організації адаптаційного періоду адміністрації, учителям, батькам необхідно зробити наступне:
-
створити атмосферу доброзичливості, щирості; будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;
-
поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;
-
розвивати рефлексивні вміння учнів дивитися на себе "з боку", формувати навички самоконтролю та самооцінки.
Перша умова шкільного успіху п’ятикласника —
безумовне прийняття дитини, не дивлячись на ті невдачі, з якими він вже зустрівся чи може зустрітися
Стиль відносин з дітьми
•
Не забороняти, а направляти
Не управляти, а співуправляти
Не змушувати, а переконувати
Не командувати, а організовувати
Не обмежувати, а надавати свободу вибору
-
Багато нових вчителів.
-
Незвичний розклад.
-
Багато нових кабінетів.
-
Новий класний керівник.
-
Проблеми з старшокласниками.
-
Високий темп роботи.
-
Великий об'єм робіт в класі та збільшений об'єм домашнього завдання.
-
Різні вимоги педагогів.
-
Послаблений контроль.
-
Необхідність на кожному уроці прилаштовуватися до своєрідних особливостей темпу, особливостей мови різних вчителів.
-
Особливості підліткового віку.
спеціальні
курси
та семінари
підвищення
кваліфікації
тренінги
із
проблем наступності
навчання
система відкритих
уроків
організація
різнорівневого
співробітництва
дітей
1
-
5
-
х класів
виконання інформаційних
ресурсів
і
технологій
для організації
різноманітних
форм взаємодії
дорослих
і
дітей
Мої вихованці розуміють, що якщо кожна людина буде жити за цим моральним принципом, то жити на Землі буде набагато краще.
«
Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе» -
основний закон життя нашого класного колективу
Результати своєї роботи визначаю за наступними критеріями:
•
Задоволення і радість дітей.
•
Інтелектуальний та емоційний розвиток.
•
Реальні наслідки.
•
Активність у роботі.
•
Позитивний вплив на навчання.
Важливо
: знати
дітей
, любити
їх
, терпіти
•
ми повинні
весь час пізнавати
їх
, спостерігати
за ними та вивчати
під
час повсякденного
спілкування
;
-
займатися
ними, спільно
проводити
час, організовувати
для них змістовні
заходи;
-
не поспішати бачити їх відразу такими чудовими, якими ви бажаєте їх бачити. Треба вміти чекати і будуть сходи.
На мою думку, класний керівник не чиновник, а священик, психотерапевт, оповідач казок, його справа –
працювати з душею дитини, засівати зерна Людяності, Добра, Милосердя.
І все це заради того, щоб вірили та любили, щоб не пустити дітей у нікуди, щоб дати їм можливість обпектися і водночас уберегти від опіків, щоб пам
’
ятати Їх і розбудити тремтливу і світлу пам
’
ять у Них. Усе починається з розуміння, розумінню, однак, передує знання. І я повинна знати багато такого, що буде дуже важливим для них і таким природним і радісним для мене. 
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 716
Размер файла
14 740 Кб
Теги
педрада, філь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа