close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova svuky test 1 v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна С
о
р
о
к
а
Подані слова поділи на склади, якщо можна, дужками.
д
я
т
е
л
с
о
й
к
а
г
о
р
о
б
е
ц
ь
я
л
и
н
к
а
д
у
б
С
о
р
о
к
а
, д
я
т
е
л
, с
о
й
к
а
, г
о
р
о
б
е
ц
ь
, я
л
и
н
к
а
, д
у
б
.
Запиши звукові моделі слів.
Орел, лебідь, грак, шафа, вікно.
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
Р
і
ч
к
а
, л
у
г
, п
о
л
я
н
а
, Д
у
н
а
й
, х
л
о
п
ч
и
к
, у
ч
е
н
ь
.
Запиши слова, визнач голосні.
Річка, луг, поляна, Дунай, хлопчик,
учень.
Із заданих складів утвори слова, запиши, познач голосні.
СИ ЛІ СЕ
ЛО ЛА ТО
С
и
л
а
, с
и
т
о
, л
і
т
о
, с
е
л
о
, с
е
л
а
.
Випиши слова, які закінчуються на голосний звук.
Осінь, зима, калина, ліс, дуб, жолудь, ясен, вулиця, село, край.
З
и
м
а
, к
а
л
и
н
а
, в
у
л
и
ц
я
, с
е
л
о
.
До поданих слів добери такі слова, які б відрізнялися першим звуком.
Калина —
…,
колос —
…,
шибка —
... .
М
а
л
и
н
а
, Г
а
л
и
н
а
, г
о
л
о
с
, в
о
л
о
с
, р
и
б
к
а
.
Вставити потрібні літери ф
, хв,
випиши слова з буквою ф.
...едір, ...алько, ...ала, шо...ер, ...ара, ...арба, теле...
он, ...утляр.
Ф
е
д
і
р
, ш
о
ф
е
р
, ф
а
р
а
, ф
а
р
б
а
, т
е
л
е
ф
о
н
, ф
у
т
л
я
р
.
Випиши слова із буквою
і
, підкресли букви, що позначають м'які приголосні звуки.
Щастя, свято, пісня, неділя, вулиця, лінія, дятел, ящірка.
П
і
с
н
я
, н
е
д
і
л
я
, л
і
н
і
я
, я
щ
і
р
к
а
.
Встав м'який знак, випиши слова з м'яким знаком в кінці слова.
Осін., син.ка, сіл., мід., дяд.ко, шкіл.ний, палец., мален. кий, ден., Васил.ко, пен., віл.ний.
О
с
і
н
ь
, с
і
л
ь
, м
і
д
ь
, п
а
л
е
ц
ь
, д
е
н
ь
, п
е
н
ь
.
Випиши слова, у яких є приголосні букви, що позначають м'які приголосні звуки.
Сад, лук, сядь, люк, туман, чорне, тюлень, синє, диво, діти.
С
я
д
ь
, л
ю
к
, т
ю
л
е
н
ь
, с
и
н
є
, д
і
т
и
.
Утвори нові слова, замінюючи одну літеру в слові. Нора —
... , коса —
... , майка —
... .
Г
о
р
а
, к
о
р
а
, п
о
р
а
, Л
о
р
а
, к
о
з
а
, к
о
р
а
, г
а
й
к
а
, ч
а
й
к
а
, л
а
й
к
а
, п
а
й
к
а
, м
а
р
к
а
, м
а
т
к
а
, м
а
в
к
а
, м
а
с
к
а
.
Визначи зайве слово. Запиши слова без нього:
а) кабан, ведмідь, лисиця, бджола, слон;
б) плаття, пальто, спідниця, пантофлі.
К
а
б
а
н
, в
е
д
м
і
д
ь
, л
и
с
и
ц
я
, с
л
о
н
.
П
л
а
т
т
я
, п
а
л
ь
т
о
, с
п
і
д
н
и
ц
я
.
Перестав букви, щоб вийшло нове слово.
Кіт —
... , осел —
... .
Т
і
к
, с
е
л
о
.
Перестав місцями склади, щоб одержати нове слово, запиши.
Банка —
... , сосна —
... .
К
а
б
а
н
, н
а
с
о
с
.
Розглянь уважно слова. У кожному з них заховалось інше. Запиши їх, поділи дужками на склади.
Подарунок —
... , карась —
... , приказки —
... .
Д
а
р
у
н
о
к
, д
а
р
, к
а
р
а
, а
р
а
, а
р
, к
а
з
к
и
.
Шаблон : Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 309
Размер файла
2 592 Кб
Теги
mova, test, svuky
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа