close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

буклет

код для вставкиСкачать
2013 р.
Навч
альни
й рік
Назва олімпіади, конкурсу
Рівень
П.І. учня, зайняте місце
2008
-
2009
Олімпіада з веб
-
дизайну
Рай.етап
Кострова М. –
І м.
2009
-
2010
Олімпіада з веб
-
дизайну
Рай.етап
Залата О. –
І м
2010
-
2011
Олімп. З веб
-
дизайну
Рай.етап
Залата О.
-
Ім.
Поляков В. –
І м.
2011
-
2012
Олімп. З ІТ
-
технологій
Рай.етап
Биков З. –
І м.
Поляков В. –
ІІІ м.
2012
-
2013
Олімп. З ІТ
-
технологій
Рай.етап
Акішин В. –
І м.
Шнуровой Д. –
ІІІ м.
2008
-
2009
Конкурс веб
-
сайтів навчальних закладів
Обл. етап
Кострова М. –
ІІ м.
2010
-
2011
Конкурс «Моральний вчинок»
Рай.етап
Ольховікова Т. –
І м.
2011
-
2012 «Збір реальних історій постраждалих від загроз в мережі Інтернет»
Обл. етап
Биков З. –
ІІ м.
Кулік Д. –
ІІ м.
2011
-
2012
Конкурс від видавництва «Весна» «Академія Логіки»
Всеукр. конкурс
Корвегіна О. -
учасник
2011
-
2012
Конкурс від видавництва «Весна» «Ребусотворення»
Всеукр. конкурс
Корвегіна О. -
учасник
2011
-
2012
Міжнародний медіа
-
фестиваль
Обл.. рівень
Активна участь у заходах фестивалю, розміщення матеріалів в мережі
2012
-
2013 н.р.
Здоров’я має бути смачним.
Рай.етап
Корвегіна Олександра –
І м.
2012
-
2013 н.р
.
Конкурс від компанії Microsoft «Мій безпечний клас»
Всеукр.ета
п
Корвегіна Олександра –
результати очікуються
2012
-
2013 н.р
.
Конкурс, присвячений 90
-
річчю утворення Веселівського району «Мій рідний край. Майбутнє»
Район.етап
Волошин марк
–
І місце в номінації «Візуальне моделювання»
Керівник ТТК :
2010
-
2011 н.р
. -
”Використання
презентацій у НВП”
2011
-
2012 н.р
. -
"
Використання
сервісів
Веб
2.0 в організації
НВП"
2013
-
2012 н.р
. -
"
Використання
порталу ЗапоВікі
в самоосвіті
вчителя
"
Електронна
публікація:
ЗапоВікі2012 р.конспект уроку "Конспект уроку "
Використання
сервісів
Веб
2.0 при написанні
творчих
робіт
»
Оформлена творча лаболаторія
вчителя: -
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/
Творча_лаборато
рія_вчителя_інформатики_Корвегіна_Віра_Ан
атоліївна
Візитка на ЗапоВікі
Участь у семінарах та педрадах
З 2013 р. –
керівник РМО вчителів інформатики Веселівського
району
Тема: “Використання технологій Веб 2.0 як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики.”
•
Наповнювати мережу новими матеріалами
Розширювати кругозір
•
Обмінюватися знаннями і вміннями
Оволодівати вміннями спілкуватися
•
Впроваджувати ІКТ в життя
Підвищувати рівень інформаційної компетентності
Мета діяльності:
Використання Веб
2.0 у НВП досліджували:
О.Андрєєв, Н.Балик, А. Забарна, М. Рєзнін
Педагогічні можливості сервісів -
М.
Манякіна
Особливості використання веб
-
технологій
–
М. Німатулаєв
Відзначають збагачення діяльності тих, хто використовує можливості сервісів Веб
2.0
Інноваційна значущість
-
завдяки своїй новизні використання сервісів Web
2.0 відкриває широкі можливості для активної участі учнів у наповненні мережі матеріалами, обміну своїми навичками й уміннями
Можливості мережевих сервісів
Інформаційні технології
Мультимедійні засоби навчання
Результати
досвіду
Впровадження
сервісів
Веб
2
.
0
надає
можливість
ф о р м у в а т и
та
розвивати
інформаційну
компетентність
учнів,
а
саме
:
•
здатність
шукати,
з б и р а т и,
створювати
,
о р г а н і з о в у в а т и
е л е к т р о н н і
д а н і
;
•
с и с т е м а т и з у в а т и
о т р и м а н і
д а н і
й
п о н я т т я,
у м і н н я
в і д р і з н я т и
с у б ’ є к т и в н е
в і д
о б ’ є к т и в н о г о,
р е а л ь н е
в і д
в і р т у а л ь н о г о,
р е л е в а н т н е
в і д
н е р е л е в а н т н о г о
;
•
в и к о р и с т о в у в а т и
п о т р і б н і
з а с о б и
( п р е з е н т а ц і ї,
графіки,
діаграми,
картизнань)
для
комплексного
розуміння
і
подання
отриманих
даних
;
•
шукати
і
знаходити
потрібні
веб
-
сайти
і
використовувати
Інтернет
-
сервіси,
які
базуються
на
технологіях
Веб
2
.
0
;
•
використовувати
інформаційні
технології
для
критичного
осмислення
того,
що
відбувається,
і н н о в а ц і й н о ї
д і я л ь н о с т і
в
р і з н и х
к о н т е к с т а х
в
ш к о л і,
в
п о б у т і,
в
с о ц і у м і
.
2012
-
2013 н.р
.
Конкурс в рамках міжнародного медіа фестивалю в номінації «Друковані або електронні ЗМІ»
Всеукр. етап
Газета «Крик» -
результати очікуються
2012
-
2013 н.р.
Конкурс від видавництва «Шкільний світ» на розробку сценарію «Кращі батьківські збори»
Всеукр.ета
п
Результати очікуються
2012
-
2013 н.р.
Конкурс «Успішний проект»
Всеукр.ета
п
Учасник конкурсу
2012
-
2013 н.р.
Веб
-
квест для педагогічних працівників
Всеукр.ета
п
Учасник квесту
2012
-
2013 н.р.
Конкурс «Творчий учитель –
обдарований учень»
Всеукр.ета
п
Результати очікуються
2012
-
2013 н.р
.
Конкурс “Вчитель
року 2013”
Рай. Етап
Обл. етап
І м
6 місцеісце
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
391
Размер файла
1 076 Кб
Теги
буклет
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа