close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація досвіду.ppt ЗРОБЛЕНА

код для вставкиСкачать
Зробіть свого учня допитливим до явищ природи –
і швидко зробите його допитливим, але щоб підтримати цю допитливість, не поспішайте задовольняти її.
Жан
-
Жак Руссо
•
Клєщова Тетяна Дмитрівна
Вчитель фізики Веселівської гімназії
•
Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
•
Педагогічний стаж: 22 роки
формування освіченої, самодостатньої особистості, людини, яка володіє достатнім запасом сучасних знань, уміє їх застосовувати в практиці життя, і, що найголовніше, постійно їх поновлює.
Чітка постановка навчальних цілей
Організація навчання за допомогою спеціально визначеного добору форм, методів, прийомів
Оцінка поточних результатів
Корекція навчання
Підсумкова оцінка результатів
XXI
ст. —
століття глобальної комп'ютеризації та інформатизації. Застосування сучасних інформаційних технологій суттєво підвищує інтерес до вивчення фізики, пізнавальну активність та самостійність учнів
Актуальним є застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні фізики з метою розкриття, розвитку та реалізації інтелектуального потенціалу учнів.
Швидкі темпи інформатизації суспільства. Впровадження комп'ютерних технологій в усі сфери людської діяльності
Необхідність підвищення інтересу
учнів до вивчення фізики.
Створення позитивної мотивації до процесу навчання в цілому Ефективне
використання наявних ресурсів матеріально
-
технічної бази Поповнення, удосконалення, розробка сучасних навчально
-
методичних комплексів Створення НМК дидактичних матеріалів, системи використання ІКТ
Технічне забезпечення гімназії
Наявність ЕПЗН з фізики
Накопичення фото та відеоматеріалів
Традиційні засоби навчання
Гуманітаризації освіти
Гуманізації навчання
Розширення та поглиблення теоретичних знань і надання результатам практичної значущості Інтеграції навчальних предметів та диференціації відповідно здібностей
Інтенсифікації навчального процесу та активізаціїї
н п д
Посилення спілкування учнів і вчителя
Збільшення самостійної діяльності дослідницького характеру
Розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів
•
Розвиває творче мислення
•
Розвиває абстрактне мислення
•
Підвищує емоційність сприймання матеріалу
•
Залучає учнів до активної нпд
Інтенсифікація навчального процесу
Розвиток творчих і інтелектуальних здібностей
формування інформаційної і технологічної компетентності
Використання у навчально
-
пізнавальній і практичній діяльност
і
Методичні та дидактичні проблеми застосування комп'ютеру як засобу МПД розглядаються в роботах А.П.Єршова, М.І.Жалдака, Ю.І.Машбиця, В.М.Монахова, Н.В.Морзе, М.І.Шкіля та ін. Питання пов'язані з використанням комп'ютерної техніки широко висвітлені в науково
-
методичних працях:
-
Лук’янова М. “Мультимедіа на уроках фізики”
-
Богданов І. “Школа сідає за комп’ютер”
-
Слюсаренко В. “Тематичне тестування з використанням ППЗ”
-
Лапінський В. “Робота з мультимедійною дошкою” Технологія реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових Використання: комп
’
ютер
, інформаційні
технології
, мультимедійні
засоби
навчання
Традиційні
:
засвоєння нових знань, уроки
-
лекції, навчальні проекти
Узагальнення і систематизації знань: захист проектів, уроки семінари
Розвязування
задач, проведення демонстраційного експерименту, виконання лабораторних робіт
Здійснення контролю знань, вмінь і навичок: електронне тестування, розв'язування задач
Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дає бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань і усвідомлення їх практичного застосування. Дана система апробується протягом 3
-
х років в 8,9,10 класах гімназії. Реалізація досвіду дозволила досягти таких позитивних результатів.
Труднощі
Шляхи подолання
Затрати часу на розробку метод. Інструментарію:файлів
-
уроків з листами програми
ScrapBook
,презентацій, . ”контруктора уроків”
Схем , памяток, алгоритмів,планів діяльності учнів.
Додаткове навчання учнів з відповідним програмним забезпеченням
Вільне володіння вчителем компютером ,офісними додатками,програмними та мультимедійними засобами навчання.
Чітке визначення доцільності використання.
Розробка та накопичення дидактичного інструментарію
.
Результатом досвіду є перемога в обласному конкурсі творчих робіт з удосконалення фізичного демонстраційного експерименту Акішина
Владислава з роботою «Вивчення можливостей електронної лабораторії L
-
мікро
»
Два роки поспіль Влад приймає участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
-
захисту науково
-
дослідницьких робіт МАН. Учні гімназії показали добрі результати в Всеукраїнському конкурсі “Левеня”
Стали призерами конкурсу МАН ЮНІОР -
ТЕХНІК
Автор
demon_kat
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
162
Размер файла
12 860 Кб
Теги
презентація_досвіду, ppt_зроблена
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа