close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт про результативність Ларіонової Л.В.СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

код для вставкиСкачать

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ
1. Інтелектуальна сфера Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань. 2. Сфера академічних досягнень Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів. 3. Творчість (креативність) Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї. 4. Спілкування Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії. 5. Сфера художньої діяльності Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику. 6. Рухова сфера Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.
Пам'ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми
- Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього "я".
- Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.
- Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.
- Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.
- Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.
- У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.
- Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.
- Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.
- Заохочуйте дітей, це стимулює їх.
- Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.
План-програма
роботи із здібними та обдарованими дітьми на 2012-2013 навчальний рік
Мета роботи: - пошук талановитих дітей та їх розвиток;
- створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів;
- розробка системи роботи з обдарованими учнями;
- удосконалення додаткового заняття як засобу розвитку творчої особистості учня. ВЕРЕСЕНЬ
•1. Мікродослідження, анкетування "Обдарована дитина". Уточнення списків Банку здібних та обдарованих учнів.
•2. Робота з батьками здібних та обдарованих учнів (індивідуальні бесіди, рекомендації, анкетування).
ЖОВТЕНЬ
•1. Шкільні предметні олімпіади та їх аналіз.
•2. Індивідуально-групові заняття з переможцями І (шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад.
ЛИСТОПАД
•1. Підготовча робота з учасниками районних олімпіад.
•2. Участь у районному етапі олімпіад, конкурсі ім. П. Яцика, ім..Т.Г.Шевченка та інших районних конкурсах
3. Участь урайонному конкурсі контрольних робіт МАН
ГРУДЕНЬ
•1. Аналіз підсумків ІІ (районного) туру предметних олімпіад, мовних конкурсів.
2. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).
СІЧЕНЬ
•1. Обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2. Нарада при директорі про підсумки навчання в І семестрі та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
3. Участь у ІV етапі конкурсу ім.П.Яцика
ЛЮТИЙ
1. Нарада при директорі про перспективу роботи із здібними учнями.
2. Робота з батьками здібних та обдарованих дітей. Батьківські збори.
3. Участь у відбірковому турі, підготовка до ІV Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад
БЕРЕЗЕНЬ
•1. Тиждень української літератури.
•2. Перспективи планування роботи із здібними та обдарованими учнями.
•3. Відкрите заняття гуртка "Альманах творчості".
•3. Предметні тижні (згідно з планом роботи школи).
КВІТЕНЬ
1 Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2012-2013 н.р.
2 Аналіз результатів роботи за рік
ТРАВЕНЬ
•1. Узгодження плану роботи на наступний рік
•2. Підбиття підсумків роботи (діаграми, схеми).
3. Свято вшанування кращих учнів школи, переможців змагань.
Свою роботу я планую у чотири етапи: 1. Виявлення обдарованих учнів; 2. Створення умов для розкриття їх потенційних можливостей на уроках української мови та літератури; 3. Навчання в рамках, факультативу, спецкурсу або додаткових занять; 4. Індивідуальна підготовка. Умови роботи в школі дозволяють проводити виявлення учнів зі здібностями до вивчення української мови та літератури. З цією метою я проводжу анкетування, тестування, бесіди з дітьми, їх батьками. На ранніх етапах вивчення предмета робота проводиться індивідуально. На початковій стадії роботи необхідно сприяти розвитку в школярів інтересу до уроків словесності- пропонувати для читання цікаву художню, науково-популярну літературу тощо.Велика увага приділяється другому етапу - поурочній роботі. Зазвичай такі учні вже засвоїли шкільну програму свого класу. Тому доцільним вважаю пропонувати їм індивідуальну програму, творчі завдання, вправи на логічне мислення, дослідницькі завдання.. Результативним виявилося включення таких дітей у роботу класу в ролі консультантів на семінарах і заліках, дослідників при вивченні нового матеріалу, при підготовці додаткового матеріалу. Це дозволяє залишити учня в полі зору свого класу, сприяє його подальшому розвитку, систематизує знання, зміцнює його авторитет серед однолітків, привчає до самостійності й відповідальності. На третьому етапі, який може тривати до року, проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціалу і психологічних особливостей кожної дитини. Якщо за цей час виявляється учень з оригінальним мисленням, великим обсягом знань - починається четвертий етап. Якщо школярі показують, що хотіли б продовжувати поглиблювати свої знання з української мови та літератури, а головне, бажають брати участь в олімпіадах, необхідно починати з ними активну позаурочну роботу. Планувати аудиторні заняття треба таким чином: приблизно 50% часу приділяється на поглиблене вивчення матеріалу, 25% часу - на виконання завдань творчого характеру, 25%-на самостійну робота учнів .
Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителю необхідно:
1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей.
2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами:
• характеристика уваги;
• особливості мислення;
• характеристика пам'яті;
• особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.
3. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною.
4. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які рієнтують учнів на навчання "хочу все знати", а не "хай мене навчать".
5. Використовувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру.
6. Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.
Причини, що можуть знизити рівень результативності олімпіад:
- відсутність цілісної системної роботи з обдарованими учнями, епізодичність роботи;
- відсутність якісного випереджаючого навчання учнів, які беруть участь в предметних олімпіадах;
- недоліки у роботі вчителів з розвитку критичного та логічного мислення учнів;
- недостатня увага до завдань творчого характеру;
- нераціональне використання годин варіативної складової навчального плану;
- відсутність контролю за відповідністю результатів олімпіад з базових дисциплін кваліфікаційному рівню педагогічних кадрів;
- використання не на повну потужність науково-технічної, науково-дослідницької бази навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю.
Форми і методи роботи з обдарованими дітьми:
Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.
НУДЬГА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Учениця 10-А класу. За роки навчання у Веселівській районній різнопрофільній гімназії виявила себе як здібна та старання учениця. Три роки поспіль є переможцем районних і обласних олімпіад з української мови та літератури. Переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукво-дослідницьких робіт учнів - членів МАН з української літератури (ІІІ місце 2011-2012 н.р.). Переможець ІІІ(обласного) етапу Міжнародного конкурсу ім..П.Яцика(ІІ місце 2012-2013 н.р) та учасниця ІV (етапу). БРЕГЕДА ЯНА ОЛЕГІВНА
Учениця 11-А класу. Чотири роки поспіль є переможцем районних і обласних олімпіад з української мови та літератури. Учасниця ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукво-дослідницьких робіт учнів - членів МАН з української літератури (2010-2011 н.р.).
ЗАЛАТА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Учень 11-А класу. Постійний переможець районних літературних конкурсів,районних олімпіад з української мови та літератури. У 2011-2012 н.р. став переможцем Всеукраїнського конкурсу "Дух, наука, думка, воля", присвяченого творчості Івана Франка
Результативність роботи вчителя Районні олімпіади
2002-2007 -І місце-2 учні (Орєхова Н, Підгорна А.)
2007-2008 - І місце-1 учень (Орєхова Н)
ІІ місце - 1 учень (Підгорна А.)
2008-2009 - І місце -3 учні (Орєхова Н. Підгорна А. Мандик І.)
ІІ місце - 1 учень Павленко М.
2010-2011 - ІІ місце - 2 учні (Мандик І., Павленко М.)
2011-2012 - І місце-2 учні (Нудьга Ю., Брегеда Я. .)
ІІ місце - 1 учень (Залата О.)
2012- 2013 - І місце-2 учні (Нудьга Ю., Брегеда Я. .)
ІІ місце - 1 учень (Шило А.)
ІІІ місце-2 учні (НестеренкоР., Ревуцька Г.)
Обласні олімпіади
2002-2007 - ІІ місце-2 учні (Орєхова Н, Підгорна А.)
2007-2008 - ІІІ місце-1 учень (Мандик І.)
2008-2009 - ІІІ місце -1 учень (Брегеда Я.)
2009-2010 - ІІІ місце-2 учні (Брегеда Я.,Теодорова В.)
2011-2012 - ІІмісце-1 учень(Нудьга Ю.)
ІІІ місце - 1 учень (БрегедаЯ)
2012-2013 -ІІ місце-2 учні (Брегеда Я., Нудьга Ю.)
2 учні запрошено на відбірково-тренувальні збори для підготовки до IV (державного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2012-2013)
Учні також е переможцями районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів з української мови та літератури: 2007-2008 н.р.-переможці районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика: І місце - 1 учень, ІІ місце - 1 учень; районний етап конкурсу "Відгук на сучасну дитячу прозу": І місце - 2 учні, обласний етап ІV місце - 2 учні. У 2011-2012 н.р. переможці районних етапів конкурсів: "Патріотизм у долі Запоріжжя" -ІІмісце, "Майбутнє України" -І місце, конкурс учнівської творчості ім..Т.Шевченка -І місце, Міжнародний конкурс з української мови ім..Петра Яцика -І місце; обласний етап - ІV місце. Переможець Всеукраїнського конкурсу , присвяченого творчості І.Франка "Дух, наука, думка, воля" -ІІІ місце. У 2012-2013 переможець районного етапу конкурсу учнівської творчості ім..Т.Шевченка -І місце, Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика: І місце , ІІ місце обласного етапу, учасник ІV (державного) етапу.
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
977
Размер файла
606 Кб
Теги
сферы, дітей, звіт, ларіонової, результативність, обдарованості, про
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа