close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Засоби евфонізації Презентация2 (2)

код для вставкиСкачать
Нудьга Юлія Леонідівна,
учениця 10 класу
Веселівської
районної різнопрофільної гімназії
Керівники роботи: Ларіонова Л.В. учитель української мови та літератури Веселівської
районної різнопрофільної гімназії
Філь
Г.Б.
учитель української мови та літератури Веселівської
районної різнопрофільної гімназії
Засоби евфонізації
поетичної мови у творчому доробку
Миколи Вінграновського
Звукові поетичні образи у творчості М. Вінграновського надзвичайно цікаві, захоплюючі й різноманітні.
Побудовані вони своєрідно, що найбільше привертає увагу слухачів. Отже, вивчення звукової організації тексту, кількісної і якісної характеристики звуків, їх виражально
-
зображальної ролі, питань евфонії мови –
актуальні проблеми лінгвістики .
04.04.2013
2
2
Комплексно дослідити поетичну творчість
М. Вінграновського, а саме звукову організацію його мови та особливості утворення художніх образів.
04.04.2013
3
3
-
проаналізувати основні дослідження звукової організації мови
;
1
2
3
4
5
-
систематизувати звукові образи у поезіях М. Вінграновського
;
-
проаналізувати вірші із засобами евфонії
;
-
дослідити частотність вживання автором звукових та кольорових символів;
-
з’
ясувати фоносемантичне значення кожного звука, -
після чого записати власну мелодію на слова поезії
-
М. Вінграновського «
У синьому небі я висіяв ліс
»
.
4
З
вукова сфера художньої мови поезії М
. Вінграновського.
04.04.2013
5
Висвітлення естетичної функції звуків у художньому творі як певній звуковій цілісності (фоніка), а також лексико
-
синтаксична сфера художньої мови –
багатство тропів і стилістичних фігур у поетичних творах автора
.
5
04.04.2013
6
зіставний
теоретико
-
критичний пошуковий
системно
-
структурний
естетичний
6
Полягає у підході до інтерпретації ліричного твору
04.04.2013
7
7
04.04.2013
8
І.
Качуровський
В. В. Домбровський
8
04.04.2013
9
Накопичення дрижачого [р] створює образ страху, смерті або ж веселої травневої грози. Наприклад:
Г
р
ім г
р
ому, блискіток а
р
кани,
І яд
р
а хма
р
, ко
р
огви неба зме
р
клі.
Т
р
емтять з відбитими ногами і р
уками
Козацькі че
р
епи під Бе
р
естечком в це
р
кві.
9
04.04.2013
10
Накопичення цього ж звука в іншій строфі створює зовсім інший, можна сказати,
цілком протилежний до попереднього образ:
Була г
р
оза і г
р
ім г
р
имів,
Він так любив г
р
иміти,
Що аж т
р
емтів, що аж го
р
ів
На т
р
ави і на квіти.
Значну роль тут відіграє й семантика кожного слова, що формує образ
веселої травневої грози.
1
0
04.04.2013
11
В іншому випадку автор використовує алітерацію губного приголосного [б]:
Може бут
и, що мене не буд
е, Пере
бут
ій час я пере
був
,
Але буд
уть цілувати губи
Світанкову землю молоду.
Не важко помітити, що алітерація з’являється Внаслідок кореневого повтору ( дієслівний корінь бут
-
), і тому вона має семантичне наповнення, підсилення 5
-
разовим
повторенням дієслівного кореня бут
-
, що створює враження часової абстракції.
11
04.04.2013
12
Алітерації свистячих найчастіше актуалізу
-
ються в поезії М.Вінграновського (особливо алітерація звука [с]
). При цьому вживання одних і тих самих звуків супроводжує творення зовсім різних образів: осінь, сутінь, сон:
С
ива, с
томлена с
утінь с
нігів,
С
лід с
орочий і ли
с
ячий с
лід
І під крилами хмар
-
с
нігурів
С
онця зимнього жевріє глід.
1
2
04.04.2013
13
а) найчастотніші: [в], [н], [м], [т], [р], [л], [j];
б) частотні: [д], [с], [к], [б], [п]; усі інші середньо
-
та низькочастотні.
1
3
А
“Вологий запах, запах паші”
“У синьому небі я висіяв ліс”
“Прицокало, прибилось, притекло”
“Не руш мене. Я сам самую”
“Пришерхла тиша
-
сіра миша”
І
О
Е
И
Кількісно
-
частотна характеристика голосних
1
4
04.04.2013
15
Є такі строфи в поезії М.Вінграновського, де образ побудований на звуконаслідувальних
словах:
Дж
мелі спросоння –
буц
! –
лобами!
Попадали, ревуть в траві
І за
дз
вонили над дж
мелями
Дз
вінки
-
дз
віночки лісові.
У даній строфі накопичення африката [дж] передає тремтіння польоту джмеля, а [дз] імітує дзвін.
1
5
04.04.2013
16
Кольори спектра
Ладотональності
Звуко
-
букви
фіолетовий
фа
у
синій
сі
и, і
блакитний
мі
ю
зелений
ля
е
жовтий (білий)
ре
о
жовтогарячий
соль
ї, є
червоний
до
я, а
1
6
•
У, и
, о, у, е
, і, я, и
, і, я, і
,
•
У, и
, о, у, е
, і, ю, о
, о, я, ю
, а,
•
Я, и
, і, я, і
, і, у, і
, а, е, і
,
•
У, и
, о, у, е
, і, е, е
, и, і, у
, а.
•
У, и
, о, у, о
, і, я, и
, і, я, и
, •
У, и
, о, у, о
, і, а, и
, о, у, е
, ї,
•
Я, и
, і, я, и
, і, о, є
, ї, е, и
,
•
У, и
, о, у, о
, і, е, и
, і, о, є
, ї.
04.04.2013
17
1
7
04.04.2013
18
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1
8
В результаті роботи ми прийшли до певних висновків:
•
Широке й майстерне вживання письменником різноманітних евфонічних засобів визначає індивідуальну манеру звукової передачі образів.
•
Одночасне використання кількох евфонічних засобів сприяє підсиленню один одного і створенню мелодійного передзвону глухих і дзвінких, голосних і приголосних, шумних і сонорних звуків, що становить неповторну гармонію у поетичних творах М.Вінграновського.
04.04.2013
19
1
9
•
У творах М. Вінграновського очевидний взаємозв’язок поезії та музики, що досягається автором завдяки різноманітним евфонічним засобам.
•
Дослідивши звукові та кольорові подання Аристотеля, Ньютона, Скрябіна й деяких сучасних мовознавців можемо стверджувати, що їхнє сприйняття багато в чому збігається як стосовно відповідності звукобукв певним кольорам, так і стосовно відповідності кольорів певним нотам.
2
0
04.04.2013
21
Автор
e686962
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
341
Размер файла
1 433 Кб
Теги
евфонізації, засоби, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа