close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кольоромузична інтерпретація лірики П.Тичини

код для вставкиСкачать
Кольоромузична інтерпретація ранньої лірики Павла Тичини
(на прикладі поезії “Гаї шумлять”)
Актуальність роботи полягає у тому, що в науковій літературі взаємозв’язок музики та поезії очевидний, але майже не вивчений; кольоромузична інтерпретація надає ключ до нового сприйняття як поезії, так і музики.
Комплексно дослідити взаємозв'язок кольору, світла і звуку в поетиці Павла Тичини, зокрема в його ранній творчості, а також перевести лірику в музику (на прикладі поезії П.Тичини «Гаї шумлять»)
-
провести історичний аналіз інтеграції світла, кольору і звуку;
-
вивчити особливості ранньої лірики поета;
-
ви
значити кольоромузичні синтезії в поезіях Павла Тичини;
-
дослідити частотність вживання автором звукових та кольорових символів;
-
з’
ясувати
фоносемантичне значення кожного звуку, після чого записати власну мелодію за словами поезії П.Тичини «Гаї шумлять»;
-
довести, що в поезії «Гаї шумлять» закладена «власна» мелодія Рання творчість
Павла Тичини.
Кольоромузичні синтезії у творчому доробку
Павла Тичини
Новизна роботи полягає у підході до інтерпретації ліричного твору
Якщо ми навчимося розуміти «власну» музику поезій, то це змінить не тільки читацьке сприйняття, але й допоможе під час написання нової, близької до розуміння автором, музики
Д.Арчимбальдо
Ньютон
Б.Бішоп
А.Ремингтон
А.Н.Скрябін
Якщо А. Скряб
і
н
володів
«
кольоровим
слухом», зумів передати
сво
є кольорове сприйняття у музиці, то, можливо, і Павлові Тичині вдалося закласти мелодію у свої поезії. Отже, провівши фоносемантичний та кольоромузичний аналіз вірша «Гаї шумлять», ми зможемо почути «власну» мелодію поезії.
П.Тичина знайшов не бачений досі синтез словесних і музичних способів вираження. Він
досяг такого синтезу саме тому, що "озвучував" поетичний твір не тільки через сонорику слова, а й через його семантику. один із найпоказовіших прикладів такого "озвучування":
Гаї шумлять
–
Я слухаю.
Хмарки біжать –
Милуюся.
Милуюся –
дивуюся,
Чого душі моїй
так весело.
Гей, дзвін гуде
–
Іздалеку.
Думки пряде –
Над нивами.
Над нивами –
приливами,
Купаючи мене,
мов ластівку.
Аналізуючи механізм сприйняття музичних тропів "Сонячних кларнетів", можна помітити, що центральним, найактивнішим подразником, який формує музичний напрямок розвитку асоціацій, є слово, що означає певне музичне чи звукове поняття, –
арфа, кларнет, звук, дзвін, музика, мелодія, струна, скрипка, бандура, пісня, гімн, дует, орган, флейта, наприклад:
Горять світи, біжать світи
Музичною рікою
.
……………………………….
Горить –
тремтить ріка,
як музика.
……………………………….
Арфами, арфами
–
Золотими, голосними обізвалися гаї…
“
Сонячні
кларнети
”,
“
арфами, арфами
золотими
”, “
сміх
буде, плач
буде перламутровий
”,
“в чорному
акорді
”, “
синє
брязкання
кадил,” “
зелений
гімн
”.
Звукобукви
Колір
А
-
я
червоний
і,є
жовтогарячий
о
жовтий (білий)
е
зелений
ю
блакитний
і
синій
у
фіолетовий
и
Коричневий або чорний
Кольори спектра
Ладотональності
Звукобукви
фіолетовий
фа
У
синій
сі
і
блакитний
мі
ю
зелений
ля
е
жовтий (білий)
ре
о
жовтогарячий
соль
ї, є
червоний
до
я, а
(у поезії П.Тичини «Гаї шумлять»)
а, ї,
у, я я, у
, і, у,
я, у
, а, ю, о, у
, е, и,
а, и
, і, а, о, о
, е, у,
и, у
, ю, я, і, а
, ю, и,
и, у
, ю, я, и, у
, ю, я, і, а
, ю, и, о, а
, ю, и,
о, о
, у, і, о, ї, а, е
, е, о, і, и
, и, е, і, а, о, у
, я, и,
е, і
, у, е, о, і
, є, а, і, а
, е, у, а, і
, о, ю,
у, и
, я е, е, е
, а, а,
а, и
, а, и, я, о
, о, о,
а, и
, а, и, и, и
, а, и, о, о
, о, о, о, о
, о, о,
у, а
, ю, и, е, е, о, а
, і, у, о, и
, е, и, і, а, я, у
, и, а.
1
-
й крок
Виписали з тексту голосні звукобукви і перевели їх у ноти.
Почули набір послідовних звуків.
2
-
й крок
Розставили наголос у кожному слові.
У музиці з'явився ритм.
Рима і асонанси сприяли мелодійності
3
-
й крок
Збільшили тривалість нот за рахунок наголосів у словах кожного рядку. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Висновки:
1.
Виявивши очевидність взаємозв'язку поезії й музики, зробили наукову спробу довести, що такий взаємозв’
язок у поезіях Павла Тичини все ж таки існує.
2..
Вивчивши наукову літературу, провели історичний аналіз явища інтеграції кольору і звуку. 3.
Дослідивши звукові та кольорові подання Ньютона, Скрябіна , переконалися, що їхнє сприйняття багато в чому збігається, як відносно відповідності звукобукв певним кольорам, так і відносно відповідності кольорів певним нотам.
4
. З’
ясувавши
фоносемантичне значення кожного звуку, записали власну мелодію за словами поезії П.Тичини «Гаї шумлять».
Автор
e686962
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
426
Размер файла
1 366 Кб
Теги
кольоромузична, лірики, інтерпретація, тичина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа