close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт дидактичної практики

код для вставкиСкачать
Звіт дидактичної практики в початковій школі (4 клас)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Кафедра дошкільної та початкової освіти
III курс, I семестр
(12.11.12-25.11.12)
студентки
Олексій Ольги Михайлівни
школа №35 м. Вінниці
Клас: 4-А
Класовод: Белих Валентина Петрівна
Методист: Кіт Галина Сергіївна
Вінниця - 2012
Список учнів 4 -А класу
1. Барановська Світлана Віталіївна
2. Бельбас Вікторія Вікторівна
3. Богданюк Ганна Валеріївна
4. Борцова Софія Вадимівна
5. Вязун Дмитро Сергійович
6. Голюк Дмитро Вадимович
7. Головня Амiна Олегiвна
8. Гордань Ірина Михайлівна
9. Зінченко Вероніка Максимівна
10. Жарська Валерія Вікторівна
11. Коваленко Віталій Вікторович
12. Кузнець Юлія Олексіївна
13. Лукіянчук Інна Вікторівна
14. Люпін Володимир Володимирович
15. Мазур Діана Володимирівна
16. Марчук Марія Русланівна
17. Мельник Михайло Андрійович
18. Михайленко Олександра Григорівна 19. Клишава Марія Сергіївна
20. Невмивака Юлія Станіславівна
21. Незбудій Марія Русланівна
22. Нікітіна Дар'я Максимівна
23. Олійник Мирослав Юрійович 24. Перестяк Анна Олександрівна
25. Саїд Васім Юссеф
26. Теледида Яна Олександрівна
27. Чирка Марія Миколаївна
28. Чорноліс Богдан Володимирович
29. Щебивок Євген Олександрович
1. Вивчення схеми аналізу уроку. Спостереження за уроками. Детальний психолого-педагогічний аналіз одного з уроків учителя
2. Підготовка і проведення 3-4 фрагментів і одного уроку, їх аналіз
3. Підготовка і проведення однієї з позаурочних форм навчання (на вибір по одному з предметів)
4. Проведення екскурсії (культпоходу тощо)
5. Індивідуальна навчальна робота з учнями
6. Ознайомлення з роботою групи продовженого дня. Допомога вихователю в організації групи (проведення самопідготовки, робота з невстигаючими, бесіда виховного характеру тощо)
7. Проведення перерв з учнями
8. Педагогічний аналіз програм початкової школи (детально однієї за вибором)
9. Педагогічний аналіз підручників і посібників для початкової школи (детально одного за вибором)
10. Перевірка зошитів
11. Виготовлення наочності
12. Визначення проблеми науково-педагогічного дослідження. Проведення мікродослідження за допомогою спеціально підібраних емпіричних методів
13. Дослідження пізнавальних інтересів учнів (навчальних, читацьких, ігрових), вивчення мотивів учіння молодших школярів
Навчальна робота
1. Вивчення схеми аналізу уроку. Спостереження за уроками. Детальний психолого-педагогічний аналіз одного з уроків учителя
Психолого-педагогічний аналіз уроку (Читання)
Вчитель Белих Валентина Петрівна, 14 листопада 20012 року Предмет "Читання"
Тема уроку - Хто співає з чужого голосу, той назавжди втратив свій власний
Матеріал уроку: Юрій Ярмиш "Як Солов'ятко вскочило у біду".
Мета уроку - Удосконалювати навички швидкого, правильного, виразного читання і усвідомлення прочитаного; збагачувати словниковий запас , формувати оцінні судження; розвивати увагу, уяву, зв'язне мовлення; виховувати любов до рідного слова, мови.
Тип уроку - Урок застосування знань, навичок і умінь.
1. Визначення мети уроку:
• Мета уроку побудована правильно.
• В уроці присутня єдність навчальної i виховної мети уроку читання.
2. Вiдбiр змiсту матеріалу:
• Урок вiдповiдає вимогам програми i можливостям учнів, проведений згідно заданих у плані етапів.
• Навчальна, розвиваюча i виховна цінність підібраного матеріалу до уроку є дуже доброю.
• Використання додаткового матеріалу проявляється у застосуванні прикладів інших письменників
3. Органiзацiйна чiткiсть уроку:
• Структура уроку відповідає його типу, поставленим цiлям та частковим завданням.
• Чітке виконання всіх структурних ланок уроку присутнє на усіх етапах уроку.
• Час під час уроку позподілений раціонально, вчитель не затримував дітей на перерві, урок, як і вимагається тривав 40 хвилин.
4. Відбiр методiв, прийомiв, засобiв навчання та їх застосування:
• Примiнення знань, умiнь на практиці проявлялось у тому, що учні виконували словникову роботу, був присутні прийом вибіркового читання та ін.
• Рівень пiдготовленостi учнів проявлявся на етапі перевірки домашнього завдання та на етапі актуалізації опорних знань. Учні були досить активними протягом усього уроку
.• Доцільність використання ТЗН виявилась у перегляді презентації до теми уроку на плазмовому екрані.
• Учитель вдало поєднував групову та індивідуальну форми робіт.
• Була присутня вмотивована рiзноманiтнiсть методiв i прийомів роботи, таких як : методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності - словесні методи: бесіда щодо виконання домашнього завдання, опрацювання ілюстрацій; практичні методи: вправи - усні вправи, письмові; робота з книгою, індуктивний, дедуктивний і частково-пошуковий методи, самостійна робота учнів,метод самоконтролю.
• Вчитель здійснював усний контроль шляхом індивідуального і фронтального опитування. Правильність відповідей вчитель коментує та за підсумковим контролем виставляє оцінки.
5. Реалiзацiя психологічних основ навчання:
• Учитель враховував вікові та iндивiдуальні особливості учнів та типи їх темпераменту, при відпові давав деяким учня час подумати і зібратися з думками, так, як знала, що учень може дати відповідь, хоч і повільно (флегматик), а також при відповіді іншого учня інколи зупиняла його, і змушувала повторювати відповідь чітко, повільно і внятно (холерика).
• Учитель постійно володів увагою дітей, підтримував дисципліну, вмів зацікавити учнів питаннями та розповідями, легко розуміє учнів, виправляє.
• Врахування психологічних закономірностей оволодіння знаннями, вміннями, навичками, розвитку мислення
6. Дотримання санiтарно-гiгiєнiчних вимог:
• Попередження перевтоми учнів проявлялось у тому, що вчитель виконував з дітьми фізкультхвилинки.
• Врахування особливостей фізичного стану окремих учнів помітне в тому, що декілька учнів з поганим зором сидять на передніх партах.
• Пiклування про санiтарно-гiгiєнiчний режим було забезпечене тим, що приміщення перед уроком було провітрине ,вчителька провела фізкультхвилинку і урок тривав 40 хвилин, як зазначено нормами.
7. Майстернiсть i особистий приклад учителя
• Рiвень володiння матеріалом досить високий, спокійно оперує термінами та навчальним матеріалом.
• Володіє культурою мовлення.
• Вчитель володіє педагогiчним тактом, у створення атмосфери доброзичливостi i вимогливостi
• Володiння психолого-педагогiчною технікою проявилось у тому, що урок пройшов на позитивній хвилі, посмішка сіяла на обличчі.
• Зовнiшнiй вигляд: одягнена була у чорну спідниць по коліно, чорну жилетку поверх білої блузи, волосся зібране. 8. Пiдготовленiсть уроку:
• Матерiальна забезпеченiсть обладнання проявлялась у наявності презентації до теми уроку, мультимедійними засобами у виляді презентації , тестовими завдання для перевірки домашнього завдання, чистими аркушами для групової роботи.
Оцінка уроку - "Дуже добра".
2. Підготовка і проведення 3-4 фрагментів і одного уроку, їх аналіз
Фрагмент уроку читання
Тема. А дружити треба вміти!
Матеріал . В.Сухомлинський "Як Павлик списав у Зіни задачу", "Найкраща лінійка"
Мета: вдосконалення навичок повноцінного читання, вміння усвідомлювати та самостійно визначати тему і основну думку твору, обґрунтовувати вчинки героїв та їхні мотиви, висловлювати до них своє ставлення;
розвивати критичне мислення, зв'язне мовлення та творчі здібності учнів;
виховувати чесність, доброзичливість, взаємоповагу, віру в себе.
Тип уроку: використання знань, умінь і навичок Обладнання: - портрет В.Сухомлинського;
- виставка його книг;
- картки з біографією В.Сухомлинського;
- картки-опори "Характеристика головних героїв";
- таблиця "Система позначок" "Поміч";
Хід уроку І. Організаційна частина
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Робота над темою уроку.
1. Ознайомлення з життєвим і творчим шляхом В.Сухомлинського
Можливо, ви вже знаєте про В.Сухомлинського . Отже, я пропоную вам мовчки прочитати статтю про творчий і життєвий шлях письменника, та за допомогою системи позначок "Поміч" з'ясувати, яку нову інформацію ви отримали, а що вам було відомо раніше.
(На дошці: "+" - це я знав;
"- "- нове;
" ? " - хочу більше дізнатись)
- Що ви знали раніше?
- Про що дізнались нового?
- Про що хочете дізнатись більше?
- А з яких джерел можна одержати дану інформацію? (Відповіді учнів). Ваші батьки теж можуть знайти для себе інформацію.
- Ви можете прочитати все що вас цікавить з книг, які розміщені на виставці.
2. Опрацювання твору "Як Павлик списав задачу у Зіни"
а) - Прочитайте назву твору. З якою інтонацією необхідно її читати? Чому?
- Прочитайте її з питальною інтонацією ("Передбачення"_
- Чому могла трапитись така ситуація?
б) Словникова робота.
- Прочитайте слова і поясніть їх:
стурбований - схвильований (синонім)
похнюпив голову - підняв голову
почервонів - зблід
в) - Щоб з'ясувати, що схвалює , а що засуджує автор, почитаємо текст.
- А допоможуть мені показати зразок читання мої помічники. (Читають вголос кращі учні). Решта учнів підкреслюють незрозумілі слова.
- Дайте відповідь на моє запитання.(Відповіді дітей)
- Які слова були незрозумілими?
3. Фізкультхвилинка (під музику)
г) Робота в групах.
Далі я пропоную вам попрацювати самостійно в групах за картками -завданнями. Група, яка буде готова візьметься за руки і підніме їх вгору. Даю вам на роботу 5 хвилин.
д) презентація груп
1 група.
Скласти запитання за текстом (5-6 запитань)
2 група ( за опорою)
Охарактеризувати головних героїв.
3 група (за опорою)
Скласти план тексту.
4 група (Переказати текст "Доповідач-респондент"
5 група ( за карткою)
Розіграти сценку за прочитаним "Творча інсценізація"
6 група Продовжити текст
Як далі можуть скластися стосунки Зіни й Павлика ?
- Складіть пораду "Що треба для того, щоб виникла дружба?" ( в парі) (взаємопідтримка, взаємодопомога, вміння пробачати, взаємовиручка, вміння поділитися)
- Тож яки це текст за жанром?
- Яка головна думка твору?
ІV.Підсумок уроку ("Незакінчене речення")
V. Домашнє завдання (на вибір)
Фрагмент уроку української мови
Тема : Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
Мета : Ознайомити з системою відмінювання іменників у множині; удосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мислення дітей, мовне чуття, розширювати коло мовленнєвих умінь; виховувати повагу до українського рушника як ознаки великої любові і незрадливості. Обладнання : Мовний матеріал, таблиці, схеми, рушники, схема уроку у кожного учня на рушничку, картки для індивідуального опитування. Хід уроку
1.Організація класу до уроку.
Звертання до гостей:
Ми гостей дорогих стрічаєм
Круглим, пишним короваєм.
З рушником берем таріль, Коровай кладем і сіль.
Шанобливо хліб підносим
І, вклонившись, щиро просим:
- Шануйте, друзі, рушники.
Квітчайе ними свою хату -
То обереги від біди.
Шануйте ті, що дала мати!
Очікування від уроку: Уважними
Розумними
Організованими
Кмітливими
2.Активізація пізнавальної активності учнів.
Невмирущим творінням таланів рук українських майстрів є рушник - символ єдності сім'ї, любові до землі, працелюбності нашого народу. Від сивої давнини і до наших днів, у радості і у горі рушник - невід'ємна частка нашого побуту. Його можна порівняти з піснею, бо без рушника, як без пісні, не обходиться народження, одруження і смерть людини. Ним зустрічають гостей і прикрашають оселі. У народі говорять:
ХАТА БЕЗ (РУШНИК) - родина без дітей.
РУШНИК НА (КІЛОЧОК) - хата у віночку.
ВИШИТИЙ РУШНИК - обличчя оселі.
НЕ ЛІНУЙСЯ, ДІВОНЬКО, РУШНИКИ ВИШИВАТИ - буде чим гостей шанувати. Квітчастими лляними рушниками
Народ наш втому витирав з чола
І пильнував, аби між ниточками
Найменша квітка не перецвіла.
3.Каліграфічна хвилинка.
4.Словникова робота:
1.Робота з тлумачним словником. Визначення слова "рушник".
Рушник - відрізок полотна, який мати давала в дорогу. Походить від слова "руш" "вирушати". -Скільки ж вас і які, України рушники?
Рушники - не для слави.
Рушники для душі.
Рушничок для дитини.
Рушники на всі дні.
Рушничок для хатини,
Ще й весільні рушники.
Рушники для недолі.
Рушники для малят.
Рушнички барвінкові
Для веселих всіх свят.
обрядові (для свят) весільний, вінчальний
хлібосольний, союзний (руки пов'язують)
божник (лекс. знач. вішали на ікону)
побутові (на кожен день)
-Яке слово складене із двох основ?
-Перевірте ненаголошену голосну у слові В...СІЛЬНИЙ - ВЕСЕЛО
-Від якого слова утворилось слово БОЖНИК? БОЖНИК, БОГ, БОЖИТИСЯ ( присягатися)
Ж - Г - чергування
Історична довідка:
- А чи знаєте ви, що раніше рушники вишивали невибіленими нитками, пізніше почали фарбувати їх корою, листям, ягодами, травами. Для закріплення барв нитки запікали в житньому тісті, і вони не втрачали кольору протягом десятиліть.
- Часто у вишивці використовували рослинні мотиви - гроно калини або винограду, маки, лілії, хміль. Можна побачити вогняну трійцю: Сонце. Місяць. Зорі. У сиву давнину вони нагадували народження Всесвіту.
- А чи ви знаєте, що рік тому 45 подільських майстринь протягом 6 місяців вишивали по черзі рушник довжиною 8 м та шириною 80 см. Його розробила Галина Данилюк.
Вишиваючи рушник нитки підбирали різних кольорів. Кожен із них мав певне значення.
а). Добрати синоніми до слів:
(червоний) любов * кохання;
(чорний) смуток * печаль, журба;
(блакитний) злагода * мир, дружба;
(зелений) достаток * баратство.
б). Дібрати антоніми до іменників (мир, добро, тепло). Визначити відмінок.
Він простелений тим, в кого серце
Не черствіє й дарує тепло,
Хай цей символ сусідиться вічно
В нашій хаті на мир, на добро.
в) Виписати іменники в однині та у множині. (Робота в парі).
Визначити відмінок.
В тітки Василини
Рушники на стінах.
Ще в літа дівочі вишивала їх -
Пестила в долонях
Півників червоних,
З ними розмаїття квітів запашних.
На свята в світлиці
Пахли чорнобривці,
Півники співали - всі на полотні.
(В тітки, Василини, розмаїття , в світлиці, на полотні) - однина;
(Рушники, на стінах, в літа, в долонях, півників, квітів, на свята, чорнобривці, півники) - множина.
Колективно визначити відмінок іменників у множині.
5. Повідомлення теми і мети уроку.
6. Вивчення нового матеріалу.
7. Фізкультхвилинка.
8. Робота з підручником.
9. Закріплення вивченого матеріалу
10. Підсумок уроку.
11. Домашнє завдання.
Фрагмент уроку математики
Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 347 - 355). Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами; навчати узагальнених прийомів роз¬в'язування задач.
Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.
Хід уроку
І. Контроль, корекція і закріплення знань. 1. Перевірка домашнього завдання.
2. Завдання для опитування.
а) Розв'язати і зробити перевірку.
45705 - 24423 = 390004 - 42866 = б) Виконати дії.
6597 + 10707 + 183 (= 17487)
5340 + 19945 + 20735 (= 46020)
3. Картки для опитування.
№ 1.
1) Розв'яжи задачу.
У магазині було 760 м тканини. За тиждень продали 380 м, а до кінця тижня в магазин привезли ще 450 м. Скільки метрів тканини стало в ма¬газині до кінця тижня?
2) Встав пропущені числа.
7 м = o дм; 4 м 5 дм =  см;
8 м =  мм; 3 км 006 м =  м. (Розв'язання. 1) 760 - 380 + 450 = 830 (м);
2)7м = 70 дм; 8м = 8000мм; 4м 5дм = 450см; 3 км 006м = 3006м.) № 2.
1) Розв'яжи задачу.
У трьох селах живе 8455 мешканців. Скільки мешканців у кожному селі окремо, якщо в першому й третьому селах 5092 мешканці, а в другому і третьому - 3700?
2) Порівняй.
340 + 520 o 340 + 600 530 + 125  125 + 530
490 - 45  490 - 60 600 - 230  550 - 230
(Розв'язання задачі: 1) 8455 - 5092 = 3363 (м.) - у другому селі;
2) 3700 - 3363 = 337(м.) - у третьому селі;
3) 5092 - 337 = 4755 (м.) - у першому селі.)
4. Усні обчислення.
а) Вправа № 347.
б) Гра "Хто швидше?"
52035110(665)
4822092(360)
11238260(410)
(680)(293)(462)
Представник першої команди обчислює суми по рядках, а другої - по стовпчиках. Відповіді записують у вільних клітинках. Команди перевіря¬ють обчислення "суперника".
II. Повторення та узагальнення матеріалу.
1. Перетворення іменованих чисел. Виконання завдання № 348 (самостійно).
(5600 м; 2080 м; 10 м; 400 см; 820 см; 1005 см; 30 см.)
2. Вправу № 349 виконують за варіантами. Варіант 1 - вирази, записані у верхньому рядку. Варіант 2 - вирази, записані у нижньому рядку. (Результати обчислень. В - 1:8993; 4237; В - 2: 70055; 14522.) Фізкультхвилинка.
III. Розвиток математичних знань.
1. Робота над задачами.
а) Задача № 350.
- Розгляньте розв'язання задачі з буквеними даними. Поясніть його.
б) Задача № 351.
- Прочитайте задачу.
- Запишемо задачу скорочено. а - перше число;
а • 4 - друге число; а + а • 4 - сума чисел.
- Обчисліть значення виразу, якщо а = 224. (224 + 224 • 4 = 1120.)
в) Складіть і розв'яжіть подібну задачу.
г) Розв'язування задачі № 352 (самостійно).
(Відповідь: маса качки 1400 г; маса індика 3 кг; маса півня 2 кг.)
2. Розв'язування нерівностей (№ 353). 3. Самостійна робота.
IV. Підсумок уроку.
Урок з основ здоров'я
ТЕМА: Негативний вплив шкідливих звичок на здоров"я: куріння, вживання алкоголю, наркотичних і токсичних речовин.
Мета: формувати в учнів уявлення про згубну дію на дитячий організм куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин; формувати уявлення про "пасивного курця"; продовжувати формувати в учнів уявлення про права дитини. Розвивати вміння оцінювати свої вчинки і приймати рішення відповідне до ситуації. Виховувати в учнів здатність протидіяти пропозиціям щодо куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин.
Обладнання: ілюстрації за темою, картки, диск DVD зі слайдами, малюнок лікаря Айболита.
Хід уроку:
І. Організація класу.
Хто здоровий, той не плаче,
Жде його в житті удача.
Він уміє працювати,
Вчитись і відпочивати.
ІІ. Повторення вивченого матеріалу.
- Давайте згадаємо, яку тему уроку ми вчили на попередньому уроці. Так, ми з вами говорили про поведінку учнів.
- Скажіть будь ласка, що повинен робити ввічливий учень?
- говорити чемно, не вживати образливих слів;
- поважати старших;
- не кривдити менших;
- пропускати в дверях старших, дівчат, менших;
- поступатися місцем у транспорті;
- пропонувати свою допомогу.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя з елементами бесіди про корисні звички.
- Якщо когось із вас спитати, що для вас найдорожче, ви відповісте: життя і здоров'я.
Від здоров'я залежить і ваш настрій, і успіхи в навчанні. Кожен з вас мріє бути дужим, бадьорим, радісним.
Змалечку батьки привчають вас бути ввічливими, добрими. Звички робити добро, говорити тільки правду, бути ввічливими обов'язково принесуть користь як собі, так і друзям, рідним, близьким.
- Яких корисних звичок ви набули за прожиті вами роки?
(Вітатися з оточуючими, просити вибачення, говорити правду, усміхатися, виконувати ранкову гімнастику, ...)
До нас на урок завітав лікар Айболить, який буде дивитися як ви сьогодні працюватимете. І пропонує вам таке завдання. Будьте уважними. (вивішую малюнок Айболита.)
2. Гра "Корисно - шкідливо".
Учні картками сигналізують: зелена - корисно, червона - шкідлива.
* Вітання під час зустрічі...
* Брати до рота та гризти всілякі предмети - ручки, олівці...
* Допомагати слабшим, маленьким, хворим...
* Виконувати ранкову гімнастику...
* Смоктати палець...
* Доглядати за власним одягом, взуттям...
* Дотримуватись режиму дня...
* Гризти нігті...
* Колупатись у носі...
* Говорити неправду...
* Довго засиджуватись біля телевізора...
* Курити, пити...
3. Оголошення теми і мети уроку.
- Сьогодні ми говоритимемо про вплив куріння, алкоголю та наркоманії на здоров'я людини.
Англійський філософ Томас Пен вважав, що у людства є три вороги, які забирають більше життів і приносять більше лиха, ніж усі війни разом узяті. Це алкоголізм, тютюнопаління і наркоманія.
4. Вступне слово вчителя.
- Скажіть, який саме вплив на здоров'я людини мають ці шкідливі звички?
- Що таке шкідлива звичка?
Шкідлива звичка - це постійне недотримання правил гігієни, вживання алкоголю, тютюнопаління, наротиків.
- Як на вашу думку, що таке куріння? Куріння - це шкідлива звичка. Тютюновий дим містить понад 1200 шкідливих речовин, найшкідливішою з яких є нікотин.
У людини, яка закурить вперше, виникає гостре отруєння: прискорення пульсу, шум в вухах, тремтіння рук. Курці частіше хворіють на рак легень.
а) Про що говорять цифри.
- А зараз ми з вами послухаємо інформацію "Про що говорять цифри"
(Інформацію читає підготовлений учень.)
* Повітря, яке ви вдихаєте, перебуваючи поблизу курців, містить стільки шкідливих речовин, як би ви самі викурили 2 цигарки на день.
* У тих, хто викурює 10 цигарок на день, на 50 % підвищується ризик померти від інфаркту серця і раку легень.
* Із 3000 дітей, що палять, 1000 помирає від хвороб, пов'язаних із курінням.
б) Це треба знати.
(Інформацію читає підготовлений учень.)
* Одна крапля нікотину вбиває коня.
* Якщо змочити нікотином кінчик скляної палички і доторкнутися нею до дзьоба горобця, він загине.
* Крапля нікотину викликає загибель усіх рибок в акваріумі.
- А чи знаєте ви що таке пасивне куріння?
(Учні дивляться на дошку і читають, що таке пасивне куріння.)
5. Перегляд фільму "Які наслідки від куріння?"
- Що таке алкоголь і як він впливає на здоров'я людей?
Робота в групах.
- Прочитавши це прислів'я, то ви дізнаєтеся, що таке алкоголь.
- У кожного з вас на партах лежать аркуші паперу із прислів'ям, яке вас спочатку потрібно розшифрувати, а потім прочитати. (На дошці потім вивішується складене прислів'я і діти перевіряють.)
Алкоголь - викрадач розуму. Спочатку людина п'є вино, а потім вино п'є людину.
- Часто діти споживають алкоголь, курять сигарети, щоб виділитися. Але, як ви розумієте це дуже поганий спосіб привертати до себе увагу однокласників. Але інтерес до таких дітей швидко згасає.
6. Перегляд фільму "Які наслідки можуть бути від алкоголю?"
- Що таке наркоманія?
Наркоманія - це важка хвороба, яка викликає серйозні зміни у здоров'ї. Вік життя наркомана в середньому на 20 - 25 років менший, ніж у нормальних людей.
- Алкоголь, тютюн, наркотики - це викрадачі людського здоров'я.
7. Фізкультхвилинка.
Хто це, хто це так втомився
і наліво похилився?
Треба дружно всім нам встати,
фізкультпаузу почати,
Руки вгору, руки вниз,
на сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки,
а тоді чотири скоки.
8. Робота з підручником. (с. 66 - 68)
а) Читання статті "Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на здоров'я"
(Учень читає статтю вголос.)
б) Відповіді на запитання.
- Скажіть будь ласка, краще мати корисні звички чи шкідливі?
- Вам запропонували закурити цигарку чи спробувати алкогольні напої, ваші дії... (Учні думають, та дають свої відповіді.)
ІУ. Закріплення, поглиблення, корекція набутих знань.
1. Робота у зошитах (с. 37 - 38)
Завд. 1 Давайте з вами продовжимо заповнювати схему.
(Діти записують у своїх зошитах.)
Завд. 2 Виконаємо з вами тести, виберіть одну чи кілька правильних відповідей.
(Один учень читає називає правильні відповіді та пояснює їх.)
Завд. 3 Самостійне виконання завдання. Перевірка.
2. Слухання вірша.
Курці
Тимко разів три не поснідав у школі
і грошей зібрав на покупку доволі.
Він викликав друга Грицька в коридор
і тихо шепнув йому: "Є "Біломор".
Подалі від класу, у темнім кутку,
Під сходами шмигнули вони нашвидку.
Сяйнула цигарка в Тимка під рукою:
- Грицько, затягайся, а я за тобою.
Ой, що то за смак у тому "Біломорі"?
Курці сполотніли, курці наче хворі.
Туман в голові, а в грудях пече ...
Грицькові Тимко похиливсь на плече.
У класі ледь сіли хлоп'ята за парти, учитель по черзі їх кличе до карти.
Тимко бачить карту неначе в тумані ...
- Як змінились хлопчики після затяжки цигаркою?
- Що ви порадили б Грицеві і Тимкові?
V. Підсумок уроку.
- Яку тему ми сьогодні розглядали?
- Що запам'ятали?
- Що сподобалося?
VІ. Домашнє завдання.
Вашим домашнім завданням буде:
- Подумайте, що треба робити для профілактики. (для того щоб людина не вживала алкоголь.) - Створити антирекламу. (щоб люди не купували алкоголь, тютюн).
4. Проведення екскурсії (культпоходу тощо)
Тема. Увійди в природу другом. (екскурсія) Мета. Виховувати любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до його природних ресурсів, закріпити правила поведінки та розвивати потребу в спілкуванні з природою; звернути увагу учнів на неповторність краси природи, на розмаїття барв, звуків, красу форм, багатство пахощів; викликати в учнів бажання працювати на користь рідної природи; виховувати естетичні почуття. Попередня робота. Читання художніх творів, розучування дітьми віршів, загадок про природу, ознайомлення з об'єктами природи рідного краю, які підлягають охороні. Хід заняття
І. Організація класу. ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда.
- Давайте послухаємо звуки весняного лісу. Хто що почув? - Кому належать ці звуки ? - Згадайте, яким був ліс узимку? - Що змінилося? - А які нові кольори з'явилися у лісі навесні? Назвіть їх. - Що можна сказати про пахощі лісу? - Подивіться, діти, яка краса навкруги. Що ми можемо зробити, щоб зберегти цю красу? - У кожного з нас, діти, три матері. Перша - це ненька, яка нас народила, друга- Батьківщина, наш рідний край і теретя-мати-природа. А чи знаєте ви, що і в стосунках з природою існують свої правила. Назвіть їх. -Чому їх треба знати і дотримуватися? ІІІ. Робота над темою уроку. 1. Розв'язання проблемних ситуацій. - Як ви вчините, якщо знайдете пташине гніздо? - Коли знайдете барвисту квіточку? - Як треба поводитись на природі, щоб не завдати їй шкоди? 2. Дидактична гра "Хто тут живе? Що росте?" Проводячи урок у лісі чи на луках, учитель накриває хустинкою травичку. Потім піднімає її. Діти уважно роздивляються і називають рослини, комах, які там є. Дидактична гра "Таємниці природи" завдання дітям: розбігтися лісом, знайти свою "таємницю природи", розповісти про неї. 2. Спостереження за красою навколишньої природи (словникова робота) Запитання до дітей: -Чому вербу називають плакучою? Горобину кучерявою? Тополю стрункою? Дуб могутнім? -Чим відрізняються гілки цих дерев? -На що схожа хмаринка? -Знайдіть слова, якими можна описати вітер, сонце, плоди дерев, тощо. 3. Конкурс на кращого знавця природи рідного краю. - Назвати найбільше рослин, тварин рідного краю. - Групам учнів відшукати за поданими картинками потрібну рослину, яка росте в даному місці. - Відгадати загадки про тварин, рослини. У зеленому лісочку, Під мережаним листочком Червоніє невеличка Спіла ягідка.... (суничка) У зеленім кожушку, Костяній сорочці, я росту собі в ліску, - Всім зірвати хочеться. (Горіх) Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. (Гриб) Між листям і гілками По лісових доріжках Біжить клубок з голками На коротеньких ніжках. (Їжак) В темнім лісі проживає, Довгий хвіст пухнастий має, Їй на місці не сидиться, А зовуть її ... (лисиця) Невсипущий, хитрий, сірий, Голоднющий, ікла шкірить. Між кущами припадає, Пасовисько оглядає. (Вовк) Вірно людям я служу, Їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, Шкідників ним добуваю. (Дятел) У ночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, Бачить серед ночі. (Сова) ІV. Узагальнення та систематизація знань учнів. Підсумкова бесіда про роль природи та необхідність її охорони, дбайливе ставлення до всього живого. Складання учнями "Вузликів на пам'ять" - правил поведінки в лісі. Робота над віршем С.Павленка "Двоколірний вірш" Коли де-небудь квітку бачу, "Зірви" -кричить мені, аж плаче. Повз деревце іду зелене, "Зламай" -схиляється до мене. В гніздечку пташку стріну в гаї, "Зжени"- мерщій мене благає, "Забий"-з болота жаба просить. "Замуч"- цвіркун сюркоче в просі... Е, ні не гарний вірш такий. Хай ліпше буде навпаки! -Діти, продовжіть вірш. -Чому цей вірш автор назвав "двоколірним"? -Чого він вчить? V. Підсумок заняття. Діти в класі передають свої враження від почутого і побаченого за допомогою малюнків.
5. Індивідуальна навчальна робота з учнями
У процесі проходження практики у школі № 35 м. Вінниці, у 4-А класі я повела певну роботу з відстаючим учнем. Це Щебивок Євген, він сидить на боковому рядові біля вікна, на другій парті, має задатки для гарного навчання, але не уважний, не посидючий і не зацікавлений у навчанні.
Від учительки дізналась, що він має труднощі з певними предметами. коли я запропонувала йому займатись додатково після уроків, він погодився. Ми акцентували свою увагу на математиці, так як найбільше проблем у нього виникало саме на цих уроках. Разом з хлопчиком ми розв'язували завдання типу:
- проклади на множення багатоцифрових чисел;
- приклади на ділення багатоцифрових чисел;
- розв'язування рівнянь;
- розв'язування задач;
- математичка каліграфічна хвилинка.
Найбільше Євгенові сподобалось працювати біля дошки, подобалось, що йому приділяють увагу і через це він намагався працювати старанніше. Спостерігаючи за ним на уроках, я помітила, що він впевненіше піднімає руку і поводить себе біля дошки.
Отже, під час проведення індивідуальної роботи я намагалась якнайкраще налагодити контакт для того, щоб пояснити, розповісти. Це розумна, здібна, непосидяча, радісна дитина. У майбутньому йому не буде потрібна підтримка і допомога. Сподіваюсь, його відповідальність та уважність зросте.
6. Ознайомлення з роботою групи продовженого дня. Допомога вихователю в організації групи (проведення самопідготовки, робота з невстигаючими, бесіда виховного характеру тощо)
Бесіда виховного характеру
Тема : Твори добро
Мета: Розширити поняття доброти і розкрити його зміст. Розвивати вміння бути добрим, співчутливим, доброзичливим, робити добро для інших. Виховувати в собі почуття доброти, співчуття до ближнього, бажання бути кращим, активнішим, виховувати в собі силу волі.
Обладнання: Плакати з висловами про доброту.
Хід бесіди
Постановка проблеми .
Доброта - це проміння, що світло дарує,
Доброта, це тепло, що від серця іде.
Хоч вона і ніскілечки нам не коштує,
Та прямими шляхами у світі веде.
Доброта - це криниця з водою у спрагу,
Доброта, мов зоря у нічному путі.
Це ж вона в нас народжує силу й відвагу,
Не дає збайдужіти нікому в житті.
Доброта робить душу красиву і світлу.
Доброта - це підставлене вчасно крило.
Це вона піднімає людину до світла,
Щоб усім навкруги добре й тепло було. Обговорення проблеми.
Погляньте, будь ласка, на цей чарівний, казковий світ, у якому ми живемо. Тут стільки краси, радості, щастя. Природа, яка оточує нас, просто дивовижна, чарівна. І все в природі живе в великій гармонії. А ми - люди, теж частинка цієї надзвичайної природи і краси. А ще ми наділені розумом і мисленням, живемо у суспільстві таких самих людей. Проте у людській спільноті всім нам не так уже й легко жити. Перед кожним з нас лежать тисячі доріг і є великий вибір. Але пройти людина може за життя тільки по одній дорозі. За кожним закріплене право вибору. Тож від того, який шлях людина собі вибере, по якому з них вона піде, залежить її подальше життя. Тому треба зрозуміти одне, що скоєні тобою вчинки позначаються і на решті людей, які живуть поруч з тобою. Вчинки можуть бути хорошими, приносити людям радість, задоволення і щастя, а можуть ображати і кривдити інших. Бо ж у світі існує дві сили, які постійно між собою ведуть боротьбу - це сили добра і зла. Одна сила - добро. Вона людину заставляє думати, оцінювати свої вчинки, виробляти правильну поведінку, приносити радість людям, і тим самим жити в гармонії з суспільством і радіти самому собі. А інша сила - зло. Це темна сила, яка є наслідком безвольної, спонтанної, необдуманої діяльності людини, у якої відсутня сила волі, почуття турботи про інших, безвідповідальність. Через те у дитячому та віці слід навчитися розрізняти, що таке добро, а що - зло. Тому давайте розберемося сьогодні, що таке добро, а що таке зло і зрозуміємо, як треба жити в суспільстві людей, щоб бути добрим і мудрим, а не злим і убогим, бо від того, якою виросте людина, який шлях вона собі обере, буде залежати і її доля. То що ж таке доброта?
(Відповіді учнів).
А тепер послухайте, що думали про доброту видатні люди.
Доброта - якість, надлишок якої не шкодить. (Джон Голсуорсі)
Доброта - єдине вбрання, яке ніколи не псується. (Генрі Девід Торо)
У внутрішньому світі людини доброта - це сонце. (Віктор Гюго)
Добрим і чемним не просто бути.
Для цього потрібна і воля, і сила.
Треба це змалку дитині збагнути,
Щоб праведно жити у світі зуміла. Справді, доброта - це сонце, яке йде з душі людини, воно освітлює шлях усім, хто поруч з нею. Сама ж доброта перш за все відбивається у вчинках людини, у її свідомості, вихованості, культурі. Тому добрим і чемним не просто бути, іноді треба переборювати себе, намагатися стати кращим, вчитись співчувати і допомагати тоді, коли хочеться пройти мимо, не помітити. От давайте згадаємо якісь випадки зі свого життя, які свідчать про це. Ви, мабуть, не раз бачили, як мама заклопотано порається на кухні, а ви лежите на дивані перед телевізором. Ви знаєте, що мамі важко, але не можете змусити себе піти і допомогти їй. Та коли ви зробите над собою зусилля і допоможете помити посуд чи підмести підлогу, сходити в магазин чи вибити килимки, ви зробите добре діло, тобто проявите свою доброту по відношенні до мами. У мами засвітяться в посмішці очі, а вам буде легко на серці і приємно. А тепер наведіть свої приклади, де ви виявили доброту по відношенні до інших людей. І хоч це не завжди просто, але ваші добрі діла приносять вам радість, дивним чином роблять вас щасливішими.
(Діти наводять приклади).
Перегляд відео "Твори добро і воно тобі повернеться"
- Як ви гадаєте, чи справджується назва цього відео у сучасному світі?
(Відповіді дітей)
У вчинках вся моральна суть людини:
Культура, гідність і її краса.
За так добро творити щогодини -
Це теж талант, що дарять небеса.
Красу всі люди бачать, мудрість - чують,
А серцем відчувають доброту.
Добром будують, ну, а злом руйнують,
Запам'ятай цю істину просту.
І тільки той, хто власну гідність має,
Себе не хвалить за усе без меж.
Недоліків у інших не шукає,
Прощати вміє і любити теж.
Бо доброта - ознака волі й сили,
Не слабкості, як думають не раз.
Вона дає усім натхнення крила,
До дії нас пробуджує весь час.
Добро великодушне і дієве.
Це те, що може бачити й сліпий.
Воно завжди важливе і суттєве,
Його почути може і глухий.
Таке добро. Воно, як сонце сяє,
Для серця і душі дає тепло.
Добро людське велику силу має,
Воно завжди перемагає зло. А от зло неважко творити. Для цього не треба й думати, не треба напружувати силу і волю, бо легше нічого не робити, ніж діяти; легше байдуже пройти, ніж допомогти. Зло - це темна сила, воно несе в собі розруху, біль, страждання, сльози, кривду, образи. Я впевнена, що у зла немає очей, бо, якби воно побачило заподіяне ним лихо і горе, то оніміло б від жаху. Зло страшне. А от якою виросте людиною носій зла, ким він стане? (Відповіді учнів).
Зло нещасне, бідне та убоге,
В нім немає зору, слуху і краси.
Співчуття нема, жалю й тривоги,
Лиш жорстокість є в усі часи.
Зло безвольне, боязке, нікчемне,
Визирає з засідки завжди. Чорне-чорне, безпросвітно темне,
Скрізь снує, щоб наробить біди.
Бо нездале, ні на що не годне,
Тільки нищить, кривдить і псує.
Має силу звіра неприродну,
Лиш одна біда у ньому є. Так, таке воно - зло. Безвольне, полохливе, боязке. Воно боїться своїх вчинків, за які має нести покарання, тому і завжди тремтить. Воно не може бути спокійним ніколи, бо знає, що накоїло. А от добро - спокійне і впевнене, сміливе і відважне, йому нічого боятися.
Хто сильний духом, той великодушний,
Він більшу виявляє доброту,
Бо він активний, мудрий, добродушний
І має волю неабияку.
Щоденно він не на словах - на ділі
Всю доброту впроваджує в життя.
І вчинки ті терплячі, навіть смілі.
Він з добрим серцем йде у майбуття.
То ж доброти багато не буває,
Вона як сонце осяває шлях.
Вона в житті велику силу має,
Якщо живе постійно у серцях. Ніколи той байдужим не буває,
Хто добре знає, що байдужість - гріх. А доброта всім душі розкриває
І світить ясним сонечком для всіх.
То ж краще що, в душі добро носити,
Чи скніти в чорних лабіринтах зла?
Чарівним сонечком усім світити,
Чи в темряві пробути й без тепла? То що краще і чому, як ви міркуєте? (Відповіді учнів).
Всім хочеться прожити гарно, легко, безтурботно, але так ніколи не буває. Життя дуже складне, воно кожен раз підносить свої сюрпризи, підкидає нові труднощі, ставить круті запитання і рідко приносить удачу. Тому в житті треба бути сильним, вольовим, активним, добрим і мудрим. Тільки тоді можна сподіватися на удачу і на успіх
Давайте сьогодні ми добре розберемося в собі, яка ви людина? Добра, великодушна, світла, мудра? А може байдужа, зла, нещира? То ж яка? Для того, щоб себе оцінити, треба подивитись на себе збоку, очима людей, які тебе оточують. Недаремно ж народна мудрість гласить: "В чужому оці порошинку бачить, а в своєму і колоди не помічає". - Про яких людей говорить це прислів'я?
(Відповіді учнів)
Бути культурним, вихованим, добрим, чемним - це велика робота кожного над собою. Це щоденне прагнення людини стати кращою, мудрішою, світлішою. То ж добрим бути одночасно і легко, і важко, бо йде постійна боротьба в душі. І, навіть, у розмові з людиною можна одразу впізнати, яка вона. А як можна про це дізнатися? (Відповіді учнів).
Правильно, це ввічливі люди, які в своєму лексиконі не носять образливих, непристойних слів, а вміють чемно і вишукано розмовляти.
Дуже важливо і чудово бути доброчесним, добродійним і доброзичливим, Доброчесний - той, хто живе чесно, порядно.
Добродійний той, хто надає допомогу, підтримку комусь.
Доброзичливий той, хто бажає, зичить добра іншим, співчутливо ставиться до людей.
Підведення учнів до самостійного формулювання висновків.
То ж давайте зробимо висновки з нашої з вами розмови, подумаємо ще і ще раз, якому треба бути в житті, щоб щасливою була ваша доля, щоб світлим був шлях по якому ви пройдете у житті.
Спробуйте бути хоч трішки добрішим,
Стане вам легше на світі жити.
Світ весь навколишній стане милішим,
Ви не посмієте зла зробити.
Соромно стане. Це хороша ознака,
Що є в вас свідомість, і совість є.
Ви ввічливий, мудрий, а не кривляка,
Світить в душі у вас сонце своє. Підсумок і прийняття програми подальших дій.
Давайте запам'ятаємо на все життя, хто це - добра людина, і будемо й самі добрими терпимими, надійними і світлими у житті. А на наступний раз ви напишите твір " Мої добрі вчинки". Прогулянка на свіжому повітрі з групою продовженого дня
7. Проведення перерв з учнями
"Алфавіт"
При кожному стрибку гравець має назвати одну з букв алфавіту (спосіб стрибання має бути складним, щоб важко було безпомилково стрибнути тридцять три рази, називаючи всі букви алфавіту). Зробивши помилку, гравець має відразу назвати рослину на цю букву чи тварину, чи місто, про що домовляються перед грою. Якщо це вдалося зробити відразу, гравець може починати стрибати спочатку, якщо ні - черга наступного гравця. Завдання учасника гри - пройти всі букви алфавіту.
"Зміна місць"
Дві команди шикуються в шеренги одне навпроти одного. За командою ведучого гравці команд міняються місцями. Перемагає та команда, яка першою вишикується в шеренгу. Гру можна урізноманітнити, змінюючи початкове положення, стоячи спиною одне до одного, сидячи обличчям одне до одного, спиною одне до одного, лежачи на животі, лежачи на спині тощо.
"Художня естафета"
Інструкція: "Намалюйте по черзі свій портрет (знак зодіаку тощо), передаючи маркер як естафетну паличку".
"Кумоньки"
Для цієї гри потрібно намалювати чотирикутник. Четверо учас­ників стають на відведені куточки. Ведучий підходить до одного з гравців і говорить: "Кумонько, дай ключі!" Гравець у кутку відпо­відає: "Іди геть, там постукай". У цей час інші гравці перебігають з кутка в куток. Якщо ведучий устигне стати у кутку, на його місце стає гравець, що залишився без кутка.
"Вікінг, тостер, слоник"
Гра на увагу. Грають у колі. Ведучий показує на гравця і гово­рить, приміром, "вікінг", дитина "робить собі ріжки", а її сусіди праворуч і ліворуч починають "веслувати". При слові "слон" гра­вець показує хобот, а його сусіди "приставляють до нього вуха"; "тостер" - гравець підстрибує, а його сусіди присідають і "сичать". Ведучий називає імена центральних гравців. Якщо хтось із трійки ловив ґав, він стає ведучим.
Книга - твій друг
Вікторина для учнів 3 - 4 класів Дерево - не дерево, а листки має. (Книга)
1.Заклад, у якому зберігаються та видаються для тимчасового користування книги. (Бібліотека)
2.Де створюються книги? (У друкарні)
3.Хто ілюструє, оформляє книги? (Художники-ілюстратори)
4.Словники, в яких пояснюється написання слів? (Орфографічні)
5.Як називають людину, яка працює в бібліотеці? (Бібліотекар)
6.Як називається бібліотека, яку збирають удома? (Домашня)
7.Хто автор казки "Рукавичка" ? (Народ)
8.Картка, у яку записуються дані читача і ведеться облік книг. (Формуляр)
9.Людина, яка відвідує бібліотеку? (Читач)
10.Бібліотека, яка обслуговує вчителів і учнів? (Шкільна)
11.Книги, у яких є автор? (Авторські)
12.Як називаються книги, за якими учні вивчають навчальний предмет? (Підручники)
13.Магазин, у якому можна придбати книги. (Книжковий)
15.Що зберігається у шкільній бібліотеці? (Підручники, Книги, газети, журнали, довідники)
16.Головний обов'язок читача бібліотеці? (Повернути вчасно книгу)
17.На книжкових полицях багато книжок. Хто допоможе тобі розібратися у цьому книжковому царстві? (Бібліотекар)
18.У кожній бібліотеці є "золотий ключик" до книжок. Він відкриває читачеві свої багатства. (Каталог)
19.З чого складається каталог? (З карток. На кожній - прізвище автора книжки, місто, де вона надрукована, рік видання.)
20.Назвіть два основні правила збереження підручників. (Якісно обгорнути цупким папером, мати закладку)
21.Що допомагає знайти у книзі вірш, оповідання, казку, главу або розділ? (Зміст)
22Малюнок у книзі. (Ілюстрація)
23.Назва книги. (Заголовок)
24.Людина, яка ілюструє книгу. (Ілюстратор)
25. Переписана від руки книга. (Рукопис) 26.Що захищає книжку від пошкоджень і надає їй охайного вигляду? (Обкладинка)
27.Перша сторінка книги. (Титульний лист)
28.Що таке передмова? (З передмови можна довідатися, хто написав книгу, коли і в якій країні відбуваються події та інше)
29.Ілюстрація - це... (Малюнок, фотографія, креслення)
30.У школі ти школяр, школярка, а хто ти в бібліотеці? (Читач, читачка)
31.Де буває в книжці зміст? (Буває на початку або в кінці книжки)
32.Камені, стіни печер, сокири, вояцькі щити...(Це - сторінки найдавніших книг, коли не було ані паперу, ані пер чи олівців)
33.Папір зі шкіри (козячої чи телячої). (Пергамент)
34. Забудькуватий читач. (Боржник)
35.Назвіть відділ бібліотеки, де видають книги додому. (Абонемент)
8. Педагогічний аналіз програм початкової школи (детально однієї за вибором)
9. Педагогічний аналіз підручників і посібників для початкової школи (детально одного за вибором)
Педагогічний аналіз підручника Савченко О. Я. Читанка: Підруч. Для 4 класу - К.: Освіта, 2004 - Ч.2. - 175с. Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Художник Анікін В.І. Підручник Савченко О.Я. "Читанка" відповідає Державним стандартам та змісту програми 4- го класу початкової: школи. На тильній стороні обкладинки вміщенні додаткові і інформативні матеріали - повчальні прислів'я, перелік жанрів: казки, вірші, оповідання, повісті, байки, п'єси, загадки, скоромовки, міфи, легенди, ігри, пісні, прислів'я, лічилки. Він поділений на наступні розділи: 1. Міфи народів світу 2. Сторінки з історії 3. Поетична світлиця
4. Байки 5. П'єса - казка б. 3 любов'ю до рідної землі 7. Твори зарубіжних письменників 8. Світ у мені, і в світі я У кінці присутні додатки - Учись працювати з текстом та відгадки до загадок. Велика кількість загадок, прислів'їв, скоромовок, подана у підручнику, дае змогу учням глибше ознайомитись з програмовим матеріалом, краще його запам'ятати. До того ж, прислів'я, скоромовки, загадки, тексти дещо в жартівливій формі демонструють дітям певні правила спілкування, поведінки, виховують дружелюбність, доброту, бережливе ставлення до природи, всього живого, тобто мають повчальний зміст. Слова, речення, тексти, подані у підручнику, навчать учнів любити і плекати українську мову, не забувати українські народні традиції, обряди, фольклор і, звичайно ж, любити і шанувати рідну землю, свою Батьківщину. Про це свідчать малюнки із зображеннями української символіки, українського народного фольклору, вірші українських письменників. Тобто, рівень виховних можливостей цього підручника досить високий.
Підручник вміщує твори повчального характеру, що спрямовані на моральне, фізичне, естетичне виховання. Наприклад, "Двоє приятелів та ведмідь" Езопа. Головна ідея - утвердження значущості дружби, друзі пізнаються в біді.
Наприклад, вірш Степана Жупанина. Мелодії природи У світлому храмі природи Музика вічно живе.
Скликає вона в хороводи, Вивчати співанки зове.
В природі мелодії грає
Звучний великий оркестр, Який ні на мить не змовкає
В просторах землі та небес... Мій друже, ходімо із дому Слухати в плині струмка Мелодію трохи знайому, Яка вона чиста, дзвінка! В природі мелодії, друже, Творять пташки та вітри... Їх серцем сприйми, не байдуже, І музику власну створи. Присутні ілюстрації відомих художників до творів - В. Яценко "Рання весна", В. Виродова - Готьє " Хлопчики" , П. Козин " Земляк". Позитивним є те, що текстовий матеріал вдало поєднується з ілюстративним. Програмовий матеріал озброює школярів новими знаннями, вчить логічно висловлювати свою думку, збагачує мовлення учнів. Що стосується індивідуальних та вікових особливостей, то даний підручник розрахований як на середнього так і на учня з високими інтелектуальними можливостями. Основний текст підручника розмежовується від додаткового умовними позначками:
Ілюстративний матеріал представлений у великій кількості: портрети відомих письменників, поетів, також є ілюстрації до найбільших і найцікавіших творів розділу.
Отже, підручник відповідає усім нормам Державного стандарту про освіту, Програмі курсу, а також усім санітарно-гігієнічним нормам.
10. Перевірка зошитів
Під час практики я декілька разів перевіряла зошити з математики та української мови. Порадившись з учителем та дізнавшись про його критерії оцінювання (правильність, каліграфічне написання, охайність, орфографічні та пунктуаційні помилки, дотримання вимог вправи підручника чи учителя) у мене це завдання не викликало особливих труднощів.
15.11.12 я перевірила 26 зошитів з математики і отримала наступні результати:
"11" - 5 учнів
"10" - 8 учнів
"9" - 6 учні
"8" - 5 учні
"7" - 2 учні
16.11.12. я перевірила 24 зошити з української мови з наступними результатами:
"11" - 3 учні
"10" - 6 учнів
"9" - 8 учнів
"8" - 5 учнів
"7" - 2 учні
27.11.12 я перевірила 27 зошитів з математики і отримала такі результати:
"11" - 2 учні
"10" - 6 учнів
"9" - 10 учнів
"8" - 6 учнів
"7" - 3 учні
11. Виготовлення наочності
Під час проходження двотижневої практики у 4-А класі, школи №35 м. Вінниці мною була виготовлена наочність таких видів:
* Ілюстрації до оповідань і казок
* Схеми та таблиці для роботи вчителя
* Зразок витинанки
* Маска у техніці пап'є-маше
* Мультимедійні презентації до деяких предметів
* Стінгазету класу "Вірші 4-А класу"
12. Визначення проблеми науково-педагогічного дослідження. Проведення мікродослідження за допомогою спеціально підібраних емпіричних методів.
Тема "Вплив спілкування у сім'ї на загальний розвиток Об'єкт дослідження - сімейне виховання молодших школярів.
Предмет дослідження - особливості сімейного спілкування з молодшими школярами.
Мета дослідження - дослідити умови ефективного спілкування молодших школярів у родині та їх вплив на загальний розвиток дитини.
Основними завданнями дослідження є: 1) опрацювати наукову літературу з проблеми дослідження;
2) проаналізувати спадщину видатних педагогів у контексті проблем сімейного виховання; 3) окреслити психолого-педагогічний зміст спілкування в родині; 4) висвітлити умови ефективного спілкування молодших школярів у родині;
5) окреслити типові помилки сімейного спілкування та їх вплив на становлення особистості дитини;
Методична частина експерименту передбачає використання таких методів дослідження:
- вивчення та аналіз наукової літератури, - метод аналізу шкільної документації, - метод спостереження, - метод опитування (анкетування),
- проективну методику "Намалюй свою сім`ю".
Дослідження було проведено на базі СЗОШ №35 м. Вінниці,
клас 4-А.
Метод опитування (анкетування).
В процесі дослідження ми прагнули дізнатись, чи достатньо часу діти проводять зі своїми батьками, чи існує між ними довіра, наявні дефекти спілкування в родині чи ні, та чи карають дитину.
З цією метою учням 4-го класу №35 школи м. Вінниця були задані запитання анкети на які учням пропонувалось дати довільні відповіді.
Анкета для учнів ____ класу
1.Чи хотіли б ви більше часу проводити зі своїми батьками?
2.З ким із батьків ви любите проводити свій вільний час?
3.Чи довіряєте ви своїм батькам?
4. Чи дають батьки вам прізвиська?
5. Ви ображаєтесь на них за це?
6. Чи легко ви зізнаєтесь батькам у тому, що вчинили якусь шкоду?
За допомогою першого питання ми спробували визначити очікування дітей щодо тривалості спілкування дитини з батьками. У результаті ми отримали такі варіанти відповідей: так дуже, так, хотів би, я не знаю.
За результатами відповідей дітей ми можемо стверджувати, що більшість школярів (80%) прагнуть більше часу проводити з батьками, оскільки на запитання анкети вони дали ствердну відповідь так. Інші варіанти відповідей виразимо так: так дуже - 8%, так - 80%, хотів би - 6 %, я не знаю - 4%.
За допомогою наступного питання, ми спробували визначити пріоритети щодо проведення вільного часу у родині. Аналізуючи варіанти відповідей, ми отримали такі дані: більшість учнів прагне більше вільного часу проводити з обома батьками і лише декілька з іншими членами сім'ї - бабусею, дідусем, сестрою.
За результатами діаграми ми можемо зробити висновок, що діти віддають перевагу своїм батькам і прагнуть проводити з ними більше вільного часу.
Також на нашу думку в сім'ї повинна панувати взаємодовіра. Тому дітям було запропоноване питання, аналіз якого допоміг визначити ступінь довіри молодших школярів з батьками. Опрацьовуючи результати відповідей на 3 питання анкети ми отримали такі варіанти: ні, так, звичайно, мамі, тату не дуже.
Прослідковуючи результати відповідей дітей ми можемо сказати, що переважна частина (84%) довіряє своїм батькам. Лише невелика кількість не довіряє взагалі (4%), мамі (4%), тату не дуже (4%) та звичайно довіряю (4%).
З метою визначення наявності дефектів спілкування у родині учням пропонувалось дати відповіді на 4 та 5 запитання анкети. В процесі обробки результатів дослідження ми дізналися, що більшій половині дітей (61%) батьки дають прізвиська, проте вони на них не ображаються (80%). Також на 5 питання ми отримали такі варіанти відповідей: так ображаюсь (4%), ні, а буває так (4%), ні, але коли дуже роздратована то інколи (4%) і 8% не дали відповіді на це запитання.
Прагнучи визначити систему покарань у родині школярам було задане опосередковане питання, яке звучало так: "Чи легко ви зізнаєтесь батькам у тому, що вчинили якусь шкоду?" Ми отримали такі варіанти відповідей і таке відсоткове їх вираження: так (47%), ні (21%), так, буває ні (4%), недуже (17%), нелегко (4%), важко (4%),недуже, але дуже боюся тата (4%).
За результатами відповідей учнів ми можемо стверджувати, що у родинах молодших школярів наявна певна система покарань і, що дітей карають за певні провини чи вчинену шкоду. Підтвердженням цього є варіанти відповідей дітей на це запитання.
Отже результати дослідження показали, що у сучасних українських сім'ях існує певна кількість проблем, які потребують вирішення. До цих проблем можна віднести: відсутність спільного дозвілля та взаємодовіри між батьками та дітьми, наявність дефектів спілкування, системи покарань у родині.
Метод аналізу шкільної документації Ми вивчити особові справи учнів і соціальний паспорт класу та дізнатись з них про стан сімей та їх благополуччя.
Виявилось, що багатодітних сімей у класі дві, неповних сімей - 11, всі інші сім'ї повні. При вченні протоколів батьківських зборів ми дізнались про те, щ батьки ознайомленні з основними педагогічними, психологічними, правовими знаннями. Також виявили, що відбувається забезпечення єдності виховної взаємодії школи та сім'ї та, що батьки попереджаються про виникнення найпоширеніших помилок у виховному процесі.
Наступною методикою, яку ми використали у своєму дослідженні для дослідження стосунків у сім`ї ми також використали проективну методику "Намалюй свою сім`ю".
Ідея використання малюнка сім'ї для діагностики сімейних стосунків належить Р.Бернсу, С.Кауфману, О.І.Захарову, Л.Корману, В.Халсу та ін. Специфіку різних варіантів тесту "Малюнок сім'ї" утворюють інструкція до виконання малюнка та діапазон його параметрів, що інтерпретуються. Є.С.Романова і О.Ф.Потьомкіна наводять п'ять варіантів інструкції: "намалюй свою сім'ю"; "намалюй свою сім'ю, коли всі займаються буденними справами"; "намалюй свою сім'ю, як ти її собі уявляєш"; "намалюй свою сім'ю, де кожний член зображений у вигляді неіснуючої істоти"; "намалюй свою сім'ю у вигляді метафори". Ч.Ширн і К.Рассел пропонують більш невизначену інструкцію ("намалюй сім'ю"), виходячи з того, що сама інтерпретація інструкції має важливе діагностичне значення.
Основними параметрами інтерпретації малюнка сім'ї є структура малюнка, особливості намальованих членів сім'ї та процес малювання. Значимі для інтерпретації малюнка сім'ї характеристики одним з перших виділив В.Вольф. Дослідник аналізує склад намальованої сім'ї порівняно з реальною (наприклад, відсутність члена сім'ї може виражати негативне ставлення автора до нього); послідовність малювання членів сім'ї, яка пов'язана з їх значущістю для автора малюнка; просторове розташування членів сім'ї, що є показником їх емоційної близькості; форму, розміри, пропорції образів малюнка та їх співвідношення з реальністю (наприклад, неадекватно великі образи окремих членів сім'ї пов'язуються зі сприйманням їх домінантності).
При аналізі малюнка важливо пам'ятати, що дрібниць тут немає. Тому необхідні звертати увагу на всі деталі. Як правило, хороші відносини в родині передаються у вигляді зображень веселих облич; при поганих взаємовідносинах у сім'ї малюнок відрізняється схематичністю, незавершеністю. Аналізуючи малюнки дітей, ми виділили такі тенденції сімейного спілкування:
- На малюнку відсутній сам автор говорить про те, що у відносинах з близькими виникають труднощі ("Мене тут не помічають", "Я відчуваю себе знехтуваним", "Мені важко знайти своє місце в сім'ї" ) - така дитина лише одна. Розмір зображених персонажів показує їх значимість для дитини. Чим авторитетніше в очах дитини зображена людина, тим він більший. Часто у маленьких дітей не вистачає листа, щоб розмістити всю фігуру. Це, здебільшого, може бути мати або батько. При наявності усіх членів родини на малюнку маму виділили більш авторитетнішою 3 дітей з 24, батька - 13, обох батьків - 4 дітей. І лише п'ятеро дітей зобразили одного з батьків - маму. Потрібно зазначити, що при досліджені шкільної документації, а саме: соціального паспорту класу, ми дізнались, що неповних сімей у цьому класі одинадцять, тобто шестеро дітей з неповних сімей зобразили всю сім'ю разом, тобто дитина бажає, щоб сім'я була разом, або це свідчить про те, що батьки, які не проживають з дитиною мають для неї великий авторитет.
Місце розташування дитини на малюнку відображає його становище в сім'ї. Коли він у центрі, між мамою і татом, чи малює себе першим, то це значить, що він відчуває себе потрібним і необхідним в будинку - таких дітей 11. Якщо ж дитина зобразила себе окремо від інших, або намалював себе останнім це ознака ревнощів, неблагополуччя - таких дітей 5. Відстань між зображеними свідчать про емоційної близькості або, навпаки, роз'єднаності. Чим далі фігури розташовані один від одного, тим більше їх емоційна роз'єднаність. На деяких малюнках діти підкреслюють відчутну ними роз'єднаність включенням у вільний простір між членами сім'ї різних предметів (меблі, вази, і т.д.), чужих, вигаданих людей так зобразили свою сім'ю п'ятеро дітей. При емоційної близькості родичі намальовані майже впритул один до одного, вони стикаються руками. Чим ближче дитина зображує себе до будь-якого члену сім'ї, тим вище його ступінь прихильності до цієї людини - така близькість присутня на шести малюнках. При цьому, на двох малюнках ми помітили, що батько з дитиною тримаються за руки, а мати - ні, хоч і знаходиться на дуже близькій відстані. Це може свідчити, що з батьком у дитини міцніший зв'язок. Можливо, це пояснюється тим, що авторами малюнків є хлопчики, які спілкуються з батьком більше, ніж з матір'ю. Персонаж або предмет, що викликає у дитини найбільшу тривожність. Зображується з посиленим натиском олівця, або сильно заштрихований, його контур обведений кілька разів. Подібне було нами помічене лише на двох малюнка. в першому випадку дівчинка зобразивши на малюнку себе і маму, розфарбувала його з різними натисками: зображення матері було розфарбоване з більшим натиском ніж своє власне. Це може свідчити, що мати для дитини є сильним авторитетом. При цьому - це єдиний малюнок, де у обох руки сховані за спиною, тобто зв'язок між мамою і дитиною дуже слабким.
Другий варіант представляє собою зображення сім'ї, будинку і дороги.
Саме, батько, будинок і дорога тут зображені з сильним натиском
Колірна гамма малюнка - індикатор палітри почуттів. Найулюбленішими кольорами дитина малює найближчих членів сім'ї, себе, нелюбимі, похмурі кольори дістаються неприємним дитині людям. Потрібно звернути увагу на загальну колірну палітру: переважання яскравих кольорів говорить про гарний настрій, похмурі ж кольору вказують на тривожність, пригніченість (якщо, звичайно, чорний колір не є улюбленим для малюка). Мами зазвичай зображуються в красивих сукнях, з шпильками в зачісках, з безліччю дрібних деталей, колір волосся може бути самим незвичайним, ретельно промальовуються деталі, так дитина показує свою любов. Себе діти з адекватною самооцінкою теж ретельно промальовані, ошатно одягають. Улюблені тата теж дуже ошатні, як і всі близькі та улюблені дитиною родичі. Таких малюнків 90%, є і такі, в яких деталі одягу не промальовані взагалі, але все одно малюнок є яскравим.
Сонце на малюнку - символ захисту і тепла. Люди і предмети, які знаходяться між дитиною і сонцем - те, що заважає відчувати себе захищеним, користуватися енергією і теплом. На малюнках учнів сонце присутнє у 17 випадках.
13. Дослідження пізнавальних інтересів учнів (навчальних, читацьких, ігрових), вивчення мотивів учіння молодших школярів
Для дослідження мотивації навчання у можна застосувати методику, яку в 1988 році розробив М. Р. Гінзбург.
Дітям читається розповідь:
Хлопчики розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що мене мама змушує. Якби не мама, я б у школу не ходив ". При цьому на стіл перед дитиною викладається картка.
Другий хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що мені подобається робити уроки. Навіть якби школи не було, я все одно б вчився ". Викладається картка.
Третій хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що там весело і багато хлопців, з якими можна пограти". Викладається картка.
Четвертий хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що хочу бути великим. Коли я в школі, я відчуваю себе дорослим, а до школи я був маленьким ". Викладається картка. П'ятий хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що потрібно вчитися. Без вчення ніякої справи не зробиш, а вивчишся - і можеш стати ким захочеш ". Викладається картка.
Шостий хлопчик сказав: "Я ходжу в школу тому, що отримую там п'ятірки". Викладається картка.
Після прочитання розповіді дитині ставлять запитання:
- А як, по-твоєму, хто з них правий? Чому? - Вибір I.
- З ким з них ти хотів би разом грати? - Вибір II.
- З ким з них ти хотів би разом учитися? Чому? - Вибір III.
Діти послідовно здійснюють три вибори. Якщо зміст недостатньо простежується у відповіді дитини, слід задати контрольне запитання "А що цей хлопчик сказав?",
Щоб бути впевненим в тому, що дитина справив свій вибір, виходячи саме зі змісту розповіді, а не випадково вказав на одну із шести картинок.
Потім необхідно відповіді, вибір певної картинки, занести в загальну таблицю і оцінити їх.
I мотив - зовнішній - 0 балів;
II мотив - навчальний - 5 балів;
III мотив - ігровий - 1 бал;
IV мотив - позиційний - 3 бали;
V мотив - соціальний - 4 бали;
VI мотив - позначка - 2 бали.
ВибориМотиви, №123456I вибір+-+-++II вибір-++-++III вибір+++--+Контрольний вибір+++--+ Контрольний вибір додає до загальної суми кількість балів відповідного вибору.
Мотивація навчання діагностується по найбільшій кількості балів. Разом з тим дитина може керуватися й іншими мотивами. Про не сформованості мотивації навчання свідчить відсутність переваг, тобто різні підходи у всіх.
Провівши опитування серед 29 учнів 4-А класу за цією методикою було виявлено, що діти цього віку навчаються тому, що їм подобається вчитись, та тому, що це потрібно. Результати відображені в діаграмі:
Автор
olechkaolekssi
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 524
Размер файла
6 914 Кб
Теги
дидактична, початкова школа, практика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа