close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо Філь

код для вставкиСкачать
Вчителя української мови і літератури Веселівської
районної різнопрофільної гімназії
Філь
Галини Богданівни
накопичення досягнень; відслідковування
професійного прогресу; представлення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу;
систематизувати навчальні матеріали і доробки;
поділитися досвідом і власними досягненнями з колегами;
запропонувати спосіб організації та ефективні методи, прийоми і технології навчальної дисципліни;
сприяти розширенню методичного діапазону навчального закладу;
підготуватися до атестації;
підвищити рівень професійної конкурентоспроможності.
Освіта
–
вища, ВНЗ –
Тернопільський державний університет, Дата закінчення –
2000 рік,
Факультет
–
філологічний,
Спеціальність
–
учитель української мови і літератури
, зарубіжної літератури
Кваліфікація
–
спеціаліст. МІСЦЕ РОБОТИ –
Веселівська
районна різнопрофільна гімназія
ПОСАДА
-
учитель української мови і літератури.
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ –
вища, звання “старший
учитель”
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ –
13 років.
Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших…
В.О.Сухомлинський
“ Використання інформаційно
-
комунікаційних технологій у навчально
-
виховному процесі як засіб активізації діяльності гімназистів”
Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?
Які педагогічні технології доцільно обрати?
Як розвивати творчі здібності учнів?
Як сформувати креативну особистість?
Як зробити кожен урок словесності цікавим?
Самоосвіта, узагальнення та поширення власного досвіду
Робота у предметній комісії
філологічних наук, ТТК
Робота над
проблемною
темою
Інноваційні технології навчання
Теорія творчої особистості
Творчі здібності
Проблему мають вирішити конструктивні поєднання, інтеграція сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально
-
виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології. Інтеграція
Інтерактивні
технології
Проектні технології
Особистісно
о
рієнтоване
навчання
Text
Технології
розвитку к
ритичного мислення
Інформаційно
-
комунікаційні технології
Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття –
око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять. К.Ушинський
Глибокі теоретичні знання
Ретельна підготовка до уроку
Творчий підхід учителя
1
Інтерактивні технології: робота в парах, групах, “2+2=4”, “Мікрофон”
, “Мозковий
штурм”
, дискусія, “Дерево
рішень”
2
Проектні технології
:дослі
дницькі, ігрові, творчі.
Навчально
-
пізнавальне портфоліо
3
Уроки розвитку критичного мислення.
Інформаційно
–
комунікаційні технології творчий
пошук
творча
діяльність
творче
спілкування
творче
мислення
творча
активність
Творча особистість
Що необхідно?
Нестандартні розминки
Міні
-
тренінги
Сенкан
Твори
-
перевтілення, есе
Кросворди, ребуси, анаграми
Лінгвістичні казки
Мультимедійні презентації
Вікторини , ігри, КВК
Програмне
забезпечення
Finereader
, Solid Converter PDF Photoshop, PhotoFilterStudio
Nero, SonyVegas
, Winamp
, SpleedDVD
TEST
-
W
, MyTestStudent
Microsoft Office
(
MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel
)
Програми для підключення до Інтернету
Мультимедіа (від англійських слів multi –
багато, media -
середовище) –
поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо.
Швидкість знаходження, передавання, опрацювання великого обсягу інформації.
Анімаційність
та кольористика
матеріалу.
Зручне та компактне збереження і тиражування програм.
Переваги мультимедійних технологій
Переваги мультимедійних технологій
Динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, кросвордів, ребусів, вікторин тощо.
Використання значного обсягу аудіовізуального навчального матеріалу і можливість його творчого комбінування.
Унаочнення абстрактних теоретичних понять.
Переваги мультимедійних технологій
Ефективність використання мультимедіа
у проведенні нестандартних уроків Можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного та дистанційного навчання, використання інтерактивних технологій.
Проектна діяльність Переваги мультимедійних технологій
Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій.
Розвиток умінь експериментально
-
дослідницької та культури навчальної діяльності.
Формування інформаційної культури учнів .
Електронні посібники
Електронні посібники
Буклети, листівки, візитки…
Internet
ресурси
http://www.mon.gov.ua
http://www.testportal.com.ua
http://www.ippo.internet.donetsk.ua
http://ostriv.in.ua
http://1september
www.profosvita.org.ua
http://www.viki.rdf.ru
http://www.knigka.org.ua
http://www.uroki.net
http://teacher.at.ua
http://osvita.ua
http://www.e
-
pidruchnyk.in.ua
http://teacher.at.ua
http://www.ae
-
lib.org.ua
Корисні сайти
Інноваційні технології, зокрема такі, як інформаційно
-
комунікаційні,стратегії критичного мислення, проектні та інтерактивні технології на уроках мови і літератури допомагають учителю реалізувати поставлені перед ним задачі:
адаптувати учня до умов сучасного життя; формувати здатності самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;
застосовувати здобуту інформацію у власному житті;
формувати ключові компетентності тощо. Дякую за увагу!
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
158
Размер файла
7 734 Кб
Теги
портфоліо, філь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа