close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хвилинки каліграфії

код для вставкиСкачать
Власюка Олега Васильовича вчителя початкових класів Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Олег Власюк
Дані п'ятихвилинки дають змогу вчителеві вирішити такі завдання: - Покращують каліграфію учнів;
- Збільшують їх словниковий запас;
- Розширюють кругозір учнів;
- Знайомлять з історією походження слів, специфікою їх вживання;
- Поліпшують запам'ятовування важких слів;
- Закріплюють знання учнів набуті на попередніх уроках;
- Привчають до аналізу, логічного мислення, свідомого вживання слів;
- Розвивають зв'язне мовлення, допитливість;
- Виховують любов до книги, бажання пізнавати світ. П'ятихвилинки слід проводити в 4-му класі замість стандартних каліграфічних хвилинок, які для більшості дітей не цікаві, не викликають в них жодних почуттів.
Час відведений на п'ятихвилинки каліграфії не буде витрачений даремно. Результати будуть відчутні. Абрикос
- Він буває стиглим та смачним, зеленим та оранжевим.
- Послухайте загадку "Жовте, соковите, на дерев'янку надіте".
- Це абрикос. Записуємо буквосполучення аб та слово абрикос. - Яке слово починається на буквосполучення аб? (абетка) - Записуємо це слово. То що ж таке абрикос?
1. Абрикос - це дерево.
2. Абрикос - це плід дерева.
- Складемо словосполучення зі словом абрикос. Зачитаємо їх і запишемо. Доберемо спільнокореневі слова.
- Який корінь в даних словах?
- Скласти речення зі словом абрикос. (Запис найкращого речення.) Виділіть головні слова у реченні. Підкреслити букву и в слові. Повторити вимову слова.
АВТОМОБІЛЬ
- Послухайте загадку "Залізний кінь фарбований і гумою підкований". - Це автомобіль. Записуємо буквосполучення ав і слово автомобіль.
- Яке слово починається з буквосполучення ав?(Автобус, авіація, аварія.) - Запишемо одне з цих слів. Звертайте увагу на з'єднання. - Що ж таке автомобіль?
(Автомобіль - це самохідна машина з дви- гуном внутрішнього згорання для перевезення вантажів та пасажирів.)
- Доберемо і запишемо спільнокореневі слова до слова автомобіль. (Автомобіліст, автомобільний.) Виділимо в них корінь. - Складемо і запишемо речення зі словом автомобіль.
- Згадаємо, в якому творі розповідається про автомобіль? ("Про сумного автомобіля".)
- Як ще називали його?
- Запам'ятаємо і запишемо це слово.
АГРОНОМ - Послухайте і поясніть прислів'я "Слухай агронома - матимеш хліб вдома". Хто такий агроном? - Що ви знаєте про роботу агронома?
- Запишемо буквосполучення аг і слово агроном. Які ще слова починаються буквосполученням аг? (Агрегат, агресія, агонія.)
- Запишемо одне з цих слів.
- Слово "агрос" по-грецьки - поле, "номос" - закон. Отже, агроном - людина, яка знає закони поля. До слова агроном доберіть ознаки і запишіть. - Поділіть слово агроном на склади та виконайте звукобуквенний аналіз.
- Повторимо вимову та правопис слова. - Поясніть, як стосується агронома прислів'я:"Не падає дощик і край. Дощику, треба,щоб був урожай".
АДРЕСА
- Ось вам підказка: це позначення місця проживання чи перебування особи, або знаходження установи.
- Це адреса. Запишемо буквосполучення ад і слово адреса.
- Скласти і записати словосполучення зі словом адреса.
- Вказати головні члени речення.
- Визначити рід та число слова адреса.
- Повторити вимову слова адреса.
- Назвати свою адресу.
- Як записуємо назву населеного пункту, району, області?
- Чому пишемо з великої букви?
Повторити вимову і написання слова адреса.
АЕРОДРОМ
- Послухайте підказку: це ділянка землі, в перекладі з грецької "аеро" - повітря,
"дром" - ділянка, місце зльоту і посадки літаків, із спорудами та обладнанням до них.
- Це аеродром. Що ми писатимемо?( Ае, аеродром)
- Які слова пов'язані із словом аеродром і ви никли майже одночасно з ним?(Літак, вертоліт)
- Складемо і запишемо словосполучення з даним словом. - З будь-яким із записаних словосполучень складіть речення.
- Визначити кількість складів у кожному слові даного речення та поставте наголоси. Повторити вимову слова аеродром.
- Запам'ятаємо правопис цього слова.
АЙСТРА - Назва цієї квітки з грецької означає зірка. Прийшла до нас ця квітка з Китаю. Ще її називають Королевою маргариток. Один із вчених, побачивши її, вигукнув: "Астер!"
- Як називається ця квітка?
- Яке буквосполучення та слово напишемо?
- Згадаймо, герой якої казки завдячує букво- сполученню ай своїм іменем? ("Айболить")
- Які риси характеру Айболитя ви можете назвати?
- Хто за професією Айболить?
- Записати по п'ять назв професій.
- Скласти речення з одним із даних слів.
- Вказати, до якої частини мови належить кожне слово.
- Виконати морфологічний розбір будь-якого слова.
- Одне слово на вибір розібрати за будовою.
- Повторимо вимову слова айстра.
- Запам'ятаємо правопис цього слова.
АКВАРІУМ
- Послухайте загадку "У просторій хатці рибки живуть, можеш ти їх побачить та не можеш чуть". (Акваріум)
- Яке буквосполучення та слово напишемо? Ак, акваріум.
- Слово акваріум утворене від латинського кореня "аква" - вода.
- Доберемо слова-ознаки до слова акваріум і запишемо їх.
- Згадаємо, де ще живе риба?
- Запишіть назви п'яти риб.
- На які запитання відповідають ці слова?
- Складемо і запишемо з одним із цих слів речення.
- Поставте наголоси у всіх словах речення.
Повторити вимову та правопис слова акваріум.
- З якими словами пов'язане слово акваріум?(Вода, риба)
АПЕЛЬСИН
- Послухайте підказку: запашний соковитий плід жовтогарячого кольору. Росте на цитрусових деревах лише на півдні. (Апельсин)
- Яке буквосполучення та слово напишемо? Ап, апельсин
- Які плоди ще називають цитрусовими?
- Доберіть спільнокореневі слова до слова апельсин. Виділіть у них корінь.
- Поясніть, про кого так кажуть: "Розуміється, як свиня на апельсинах".(Про людину, яка не розуміє певного питання)
- Складіть два речення зі словом апельсин. У першому апельсин - плід, у другому - дерево. Виділіть граматичну основу речень.
- Скласти слова з буквами слова апельсин (син, лис,пил, села, пан).
- Скласти і записати збудь-яким із цих слів речення.
- Повторимо правопис та вимову слова апельсин.
.
АПЕТИТ
- Послухайте підказку: він буває поганий і добрий, а ще буває "вовчий". Кажуть, що приходить під час їжі. Буває, що їдять без нього. - Так, це апетит. Запис буквосполучення ап. і слова апетит.
Поясніть значення вислову: "Вовчий апетит".(Дуже добрий апетит)
- Придумайте і запишіть слова, що починаються даними буквосполученнями (аптека, аплікація).
- А зараз розмістіть ці слова в алфавітному порядку. Повторимо, як розмістити слова в алфавітному порядку, якщо у них перші літери однакові.
- А зараз хто швидше знайде у словнику і запише слова-сусіди слова апетит.
- Звуковий аналіз слова. - Записати букви, які позначають два звуки.
Повтор вимови і правопису слова апетит.
АСФАЛЬТ
- Це слово запозичене з грецької мови. Воно означає будівельний матеріал, яким покривають дорогу, тротуар. (Асфальт)
- Запишемо буквосполучення і слово ас, асфальт.
- Утворити і записати прикметник і дієслово від слова асфальт. Виділити в цих словах корінь. Поділити слова: асфальт, асфальтувати, асфальтований для переносу.
- Скласти і записати слова зі складів: до, га, ро; ту, тро, ар; на, ши, ма.
- Знайти в слові асфальт музику (нота фа). Заспівати ноту фа.
- Придумати слово, що закінчується скла-дом -фа (дрофа, строфа, катастрофа). Скласти і записати з будь-яким із цих слів речення.
- Проаналізувати літеру "ф" (позначає глухий, твердий приголосний звук).
Повтор вимови слова асфальт.
.
БАРЛІГ
- Це слово в перекладі з польської означає зілля та солома, із сербської - сміття, бруднити. Отже, це лігво з гілок.
- Так, це барліг. Запишемо буквосполучення ба і слово барліг.
- Запишіть слова, що розпочинаються на буквосполучення ба. (Банан, баран, балаган, барабан.)
- Придумайте і запишіть речення зі словом барліг.
- З яким словом найчастіше пов'язують слово барліг?
- Яке дієслово заховане у слові барліг? (Ліг) - Доберіть і запишіть антонім до слова ліг. (Встав.)
- Доберіть залежне слово до слова ліг.
Повтор правопису і вимови слова барліг.
БДЖІЛКА
- Це про неї кажуть: "Маленька, але й та трудиться", "Люди раді літу, а вона - квіту". Так, це бджілка.
- Запишіть буквосполучення бдж і слово бджілка.
- Поясніть такий вислів "Працює, як бжілка".
- Чи знаєте ви, що робоча бджола живе лише 30-40 днів? Цікавим ще є й те, що бджола має п'ять очей.
- Які слова ви пов'язуєте з бджілкою? (Вулик, мед.) Складіть з ними речення.
- Герой якого мультфільму полюбляв мед? ("Вінні-Пух".)
- Пригадайте і запишіть імена ще кількох героїв мультфільмів.
Повтор правопису і вимови слова бджілка.
БЕНЗИН
- Слово "бензол" запозичене з французької мови і означає ароматичний сік. Але цей безбарвний сік не п'ють, а використовують як паливо для моторів.
- Правильно, це бензин.
- Записуємо буквосполучення бе і слово бензин.
- Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до даного слова.
- Придумайте і запишіть словосполучення зі словом бензин. Позначте в них головні слова. - Складіть речення зі словом бензин. Виконайте морфологічний розбір даного речення.
- Вкажіть рід та число у слові бензин.
- Запишіть дві-три ознаки бензину.
Повтор правопису і вимови слова бензин.
БЕТОН
- Послухайте підказку: це слово запозичене з французької мови, в перекладі воно означає смола. Цей будівельний матеріал складається з цементу, води, піску і гравію.
- Правильно, це бетон. Записуємо буквосполучення бе і слово бетон.
- Які слова теж починаються на склад бе- ? (Береза, бегемот)
- Назвіть людей, праця яких пов'язана з бетоном (будівельники).
- Люди ще яких професій працюють на будівництві? Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.
- Запишіть назви машин, що працюють на будівництві.
- Утворити нові слова із букв слова будівельник (віник, кінь, біль, вулик).
Повтор вимови і написання слова бетон.
БІБЛІОТЕКА
- Це слово прийшло до нас із Греції, а перекладається як сховище книжок, місце для їх читання.
- Записати буквосполучення бі і слово бібліотека. Поділіть дане слово на склади. Підібрати ще одне п'ятискладове слово і записати його.
- Підібрати і записати п'ять слів, що підходять до теми "Бібліотека". Поділити записані слова на склади.
- Пригадати автора і назву книги, яку ви читали нещодавно. Як записуємо назву книги
- Як пишемо прізвище та ім'я автора?
- Запишіть власне прізвище та ім'я.
Повтор вимови слова бібліотека.
Повтор написання вивченого слова.
БРИГАДА
- Це військове з'єднання чи група людей, що займаються спільною працею. Слово прийшло до нас із французької мови. - Запишемо буквосполучення бр і слово бригада.
- Запишіть ще одне слово, що починається буквосполученням бр (брат, брід).
- А зараз складемо два словосполучення зі словом бригада.
- Складіть і запишіть речення з будь-яким із складених словосполучень. Поставте до кожного слова запитання.
- Складіть звукову схему до слова бригада.
- Підберіть ще слова, які відповідають цій схемі.
Повтор вимови і правопису слова бригада.
ВВЕЧЕРІ
- До цього слова можна підібрати антонім вранці.
Запис слова ввечері, буквосполучення вв.
- Послухайте народні прикмети. Одну на вибір запишіть по пам'яті:
1 Ввечері цвіркун співає - на гарний день.
2 Побачите павука ввечері - наступного дня буде чудова погода.
- Виконати морфологічний розбір записаного речення. Поставити запитання до кожного слова у реченні. Згадайте і запишіть ще по парі слів-антонімів.
- А зараз спробуйте визначити, з творів яких жанрів узяті дані речення: 1 "А ввечері прийду спати, дитиноньку колихати". (Колискова.)
2 "Ввечері погнав дід козу додому". (Казка)
3 "Що вранці не зробиш, те ввечері не доженеш". (Прислів'я.)
- Поясніть зміст прислів'я.
Повтор вимови і написання слова ввечері.
ВЕДМІДЬ
- Я шукаю мед, малину,
Рибку сам собі ловлю.
Влітку й миті не спочину,
А прийде зима, то сплю.
- Так, це ведмідь. Запишемо буквосполучення ве і слово ведмідь. Придумайте і запишіть слово, що починається на склад ве-
- Поясніть фразеологізми: "Дивитися як ведмідь", "ведмежа послуга", "ведмідь на вухо наступив".
- А чи знаєте ви, що вага дорослого ведмедя становить 350 кг. Мале ведмежа має вагу до 500 гр.
- Придумайте і запишіть спільнокореневі слова до слова ведмідь.
- Поясніть і запишіть значення прислів'я: "У ведмедя десять пісень і всі про мед".
- Доберіть спільнокореневі слова до слова мед.
Повтор вимови і написання слова ведмідь.
ВЕЛОСИПЕД
- Я стою находу, а спинюся - упаду.
Про що ця загадка?
- Поясніть лексичне значення слова велосипед. (Машина, яку рухає людина за допомогою педалей і ланцюгової передачі.)
- Записуємо буквосполучення ве і слово велосипед. Слово велосипед прийшло до нас із французької мови. Утворене від слів "велоніс" - швидкий, "педіс" - нога.
- Придумайте і запишіть спільнокореневі слова до слова велосипед. Виділіть в цих словах корені. - А зараз утворіть і запишіть нові слова із букв слова велосипед. (Село, весло, диво.)
- Поставте запитання до кожного слова.
- Вкажіть кількість букв і звуків у слові велосипед.
Повтор вимови і написання даного слова.
ВЕРБЛЮД
- Послухайте підказку: він буває одногорбий чи двогорбий, може довго бути без води, друга його назва - корабель пустині.
- Так, це верблюд.
- Запишемо буквосполучення ве та слово верблюд.
- Скласти речення із словом верблюд.
- Спробуйте описати верблюда трьома
реченнями.
Повторити вимову слова верблюд.
Повтор правопису даного слова.
ВЕРЕСЕНЬ
- Вересень - рум'янець року. Верещить вересень, що вже осінь.
- Над яким словом ми сьогодні будемо працювати?
- Запишемо буквосполучення ве та слово вересень.
- Записати слова пов'язані із словом вересень (осінь, врожай).
- Скласти три речення з даними словами. Виділити в них граматичну основу. Виконати морфологічний розбір усіх слів записаних речень.
- Поясніть як ви розумієте вислів: "Вчиться вересень читати, вчиться літери складати".
Повтор правопису та вимови слова вересень.
ВЗИМКУ, ВЛІТКУ, ВОСЕНИ
- Сьогодні у нас завдання підвищеної складності: ми повинні замінити групу слів одним словом, щоб підтвердити прислів'я "Більше діла - менше слів."
- Ось групи слів, які нам потрібно замінити:
у зимову пору (взимку); у літню пору (влітку); в осінню пору (восени). - А зараз запишіть антонім до слова взимку (влітку).
- Запам'ятайте правопис цих слів.
- Послухайте прислів'я і запишіть одне по пам'яті: "Хто влітку скаче, той взимку плаче", "Що влітку вродиться, то взимку пригодиться". Пояснить значення записаного прислів'я.
- Вказати слова-антоніми в даних прислів'ях. Повторити правопис і вимову слів: взимку влітку, восени.
- Яка ознака поєднує дані слова?
ВИРАЗНО
- Синоніми цього слова - чітко, зрозуміло, розбірливо.
- Що це за слово? (Виразно)
- Яке буквосполучення І слово запишемо? Bи, виразно)
- Придумати і записати слово, що починається на склад ви-.
- Що ми робимо виразно?
- Скласти і записати речення з даним словом.
- Поділити слова в реченні для переносу.
- Виписати іменники, вказати їх число.
- Дібрати антоніми до слова виразно.
Повторити вимову і написання слова виразно.
ВНОЧІ, ВРАНЦІ
- Сьогодні ми будемо знову замінювати групи слів на окремі слова:
у нічний час (вночі); в ранковий час (вранці).
- Доберіть антоніми до даних слів і запишіть парами: вночі (вдень); вранці (ввечері).
- Як пишемо всі ці слова?
- Послухайте прислів'я і запишіть ті, що найбільше сподобались : "Вночі всі коти чорні". "Вночі панують сови і сичі". "Дощ вранці - що бабині танці". "Вранці парить - дощ ушпарить".
- Підкресліть в цих прислів'ях усі дієслова.
- Поясніть зміст даних прислів'їв.
Повторити правопис і вимову слів вранці і вночі.
ВОГНИЩЕ
- Відгадайте, що це: купа дров, хмизу, яка підготовлена до горіння або горить.
- Правильно, це вогнище. Запишемо буквосполучення во і слово вогище.
- Подумайте і скажіть, чому так кажуть: домашнє вогнище?
- Складіть і запишіть речення з висловом - домашнє вогнище.
- Згадайте, кого називають вогнеборцями?
- Чому?
- Складіть речення зі словами: вогнище, пожежник.
- Який номер телефону потрібно набирати при пожежі?
- Якого кольору пожежна машина ? Чому?
- Які протипожежні правила ви знаєте?
Повтор вимови і написання слова вогнище. ВОКЗАЛ
- Років триста тому у Лондоні місіс Джейн Во перетворила власний дім у місце для народних забав й назвала його "Вокс хол", тобто "Зала місіс Во". - А що ми називаємо вокзалом?
- Записуємо буквосполучення во та слово вокзал.
- Скласти і записати словосполучення за схемaми: (прикметник) вокзал; (дієслово) (прийменник) вокзал. - Визначити головне слово у записаних словосполученнях.
- Поставити запитання від головного слова до залежного.
- Підібрати і записати спільнокореневі слова до слова вокзал.
- Виділіть у цих словах закінчення.
Повтор вимови і написання слова вокзал.
ВУЛИЦЯ
- Я і в місті, і в селі, обабіч мене будинки великі й малі. Хто я?
- Правильно, це вулиця. Запишемо буквосполучення ву і слово вулиця. - Придумати і записати слово, що починається складом ву- .(Вулик, вугілля, вухо.)
- Поясніть значення вислову: "Буде і на нашій вулиці свято".
- Скласти і записати речення зі словом вулик.
- Над словами записаного речення надписати запитання, на які вони відповідають.
- Доповнити і записати прислів'я: "У холодну погоду добрий господар собаку на...".
- Поясніть значення записаного прислів'я.
Аналіз вимови і написання слова вулиця.
ГЕКТАР
- Це слово утворене від латинського "аре" - площа і грецького "гекто" - сто. Воно означає одиницю площі , що становить
10000 кв.м., або 100 ар.
- Так, це гектар. Записуємо буквосполучення ге і слово гектар.
- Іменник гектар найчастіше поєднується із числівниками.
- Складіть і запишіть словосполучення із словом гектар.
- А тепер складіть і запишіть речення з даним словом. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.
- Утворіть нові слова із букв слова гектар. (Кат, рак, тека.)
Аналіз вимови і написання слова гектар.
ГЕРБ
- "Ербе" у перекладі з німецької мови означає спадщина. В українській мові це слово означає знак держави, міста, який зображують на прапорах, монетах,
- Так, це герб.
- Придумайте і запишіть словосполучення. У першому слово герб - головне, у другому - залежне.
- Вказати зв'язок слів у записаних словосполученнях. - Що становить герб нашої держави?
- Письмово опишіть герб України.
- Запам'ятайте і запишіть правопис словосполучення Державний Герб України.
Аналіз вимови і написання слова герб.
ГЕРОй
- Про нього кажуть, що він хоробрий та відважний. Він присутній у кожному літературному творі. Хто він?
- Запишемо буквосполучення ге і слово герой.
- Які слова на склад ге- ми вже записали?
- Пригадайте і запишіть антонім до слова герой.
- Поясніть значення прислів'я: "Герой ніколи не вмирає - він живе вічно".
- Доберіть і запишіть синонім до слова героїзм.
- Згадайте, яких літературних героїв ви знаєте.
- Запишіть імена кількох негативних героїв.
- Як ви написали ці імена?Чому?
Повтор вимови і написання слова герой.
ГІМН
- Грецькій мові це похвальна пісня на честь богів і героїв. А у нас ця пісня - один із символів держави. Як ми називаємо цю пісню?
- Гімн.
- Записати буквосполучення гі та слово гімн.
- Складіть словосполучення з даним словом.
- Пригадайте слова гімну України.
- Запишіть назву гімну України.
- Чому ви написали "Ще не вмерла Україна" з великої літери та в лапках?
- Одним реченням розкажіть про що розповідається у гімні Запис найкращого речення в зошити.
Повтор вимови і написання слова гімн.
ГОРИЗОНТ
- "Бачиш край, а не дійдеш". Що ж це за край?
- Так, це горизонт. Записуємо буквосполучення го і слово горизонт. - Доберіть і запишіть до слова горизонт синоніми.
- Поясніть значення вислову: "З'явитися на горизонті"
- Запишіть це словосполучення.
- Складіть із записаним словосполученням речення.
- Виконайте звукобуквенний аналіз слова горизонт.
- Спробуйте за одну хвилину якомога більше пригадати слів, що розпочинаються на склад го-. - Визначте рід кожного із записаних вами слів.
Повтор вимови і правопису слова горизонт.
ГРІМ
- Відгадайте загадку "Стукотить, гуркотить, як ото сто коней біжить". - Так, це грім. Записуємо буквосполучення гр і слово грім.
- Поясніть лексичне значення слова грім.
- Поясніть значення висловів :"Як грім серед ясного неба", "Як громом ударило", "Метати громи і блискавки".
- Запишіть з поясненням один із висловів.
- З якими словами частіше пов'язане слово грім у реченнях?
- Кого вважають братом грому?
- А хто вважається сестрою?
- Записати якомога більше слів, що мають стільки ж складів, що й слово грім.
Перевірка з коментуванням.
Повтор вимови і написання слова грім.
ҐАНОК
- Це прибудова з східцями біля входу в будинок. На нього можна вийти, з нього можна вимести.
- Так, це ґанок. Записуємо буквосполучення ґа і слово ґанок.
- Згадайте і запишіть якомога більше слів на літеру ґ. На яку літеру схожа літера ґ ?
- Складіть речення, у якому б було якомога більше слів на літеру ґ.
- Вкажіть у цьому реченні граматичну основу. - Поставте питання до іменників.
- Вкажіть у записаному реченні прийменники.
Повтор вимови і правопису слова ганок.
ДЕРЖАВА
- Україна, Росія, Німеччина, Китай Японія - це...
- Сьогодні ми познайомимось із словом держава. Запишемо буквосполучення де і слово держава.
- Пригадайте і запишіть ще по одному слову на літеру д.
- Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до слова держава.
- А зараз виконайте розбір записаних слів за будовою.
- Скласти і записати речення, у якому слово держава буде виступати підметом.
- Визначити граматичну основу складених речень.
Повтор вимови і написання слова держава.
ДИВАН
- Це вид меблів, як правило м'яких, для сидіння і лежання. - Записати буквосполучення ди і слова диван.
- Запишіть назви відомих вам меблів.
- Складіть і запишіть речення із словом диван.
- Розібрати слово диван як частину мови.
- Визначте рід записаного слова. - Запишіть ще два іменника чоловічого роду.
- Підберіть риму до слова диван (баран, барабан).
Повтор вимови і написання слова диван.
ДИКТАНТ
- Письмова робота для перевірки грамотності, що полягає в записуванні під диктовку тексту чи окремих слів.
- Правильно, це диктант.
- Записуємо буквосполучення ди і слово диктант.
- Підібрати і записати спільнокореневі слова до слова диктант.
- Які бувають диктант?
- Поділіть слово диктант на склади.
- Підібрати ще декілька слів, що мають два склади і починаються та закінчуються на приголосний.
- Назвати всі вивчені приголосні звуки.
- Повтор вимови і написання слова диктант. ДИРЕКТОР
Це слово у латинській мові означає керівник. Він є у школі, на заводі. Його бояться ліниві учні.
- Правильно, це директор.
- Запишіть буквосполучення ди та слова директор.
- Доберіть і запишіть спільнокореневе слово до слова директор.
- Складіть і запишіть кілька словосполучень із даним словом.
- Яка нота захована в даному слові?
- Пригадайте і запишіть ще кілька слів, що містять цю ноту.
- Поставте запитання до записаних слів.
- Як звуть директора нашої школи
Повтор вимови і написання даного слова. ДЯТЕЛ
- Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю.
Я не цвяхи забиваю, шкідників я дістаю.
Написання буквосполучення дя та слова дятел.
- Написати слово, що теж починається на "дя".
- Доберіть споріднені слова. Виділити в них спільну частину.
Послухайте приказку, поясніть її зміст і запишіть по пам'яті: "Хто би дятла й знав, коли б не довгий ніс". Запишіть назву пташки, в якої теж довгий ніс.
- Порівняйте дятла й лелеку за допомогою прикметників.
- Складіть і запишіть кількома реченнями розповідь про дятла.
Повтор вимови і написання даного слова. ЗАВДАННЯ
- Це робота, яку перед кимось поставили. А в школі воно буває класним і домашнім.
- Так, це завдання.
- Запис буквосполучення за і слова завдання.
- Чим цікаве це слово?
- Напишіть ще декілька слів на дане правило.
- Визначте рід слова завдання.
- Запишіть ще кілька слів середнього роду із закінченням -я.
- Виконайте повний звукобуквенний аналіз даного слова.
- В яких випадках букви ю, я, є позначають один звук? Повтор вимови і написання даного слова. ЗАЄЦЬ
- Про кого ця загадка: "Боюсь я вовка і лисиці, боюсь мисливської рушниці, тому від страху перед ними я сплю з відкритими очима"?
- Так, це заєць.
- Записати буквосполучення за і слово заєць.
- Поясніть вислови: "Вбити двох зайців", "Погнатися за двома зайцями", "Проїхався зайцем", "Заяча душа".
- Запишіть одне із поясне у зошит.
- Спробуйте описати кількома словами зайця.
- Охарактеризуйте ю тварину.
Повтор вимови і написання слова заєць.
ІНЖЕНЕР
- Слово "інженіум" запозичене з французької мови, означає винахідливий, здібний. Хто це?
- Так, це інженер.
- Записати буквосполучення ін та слово інженер.
- Скласти словосполучення з даним словом за схемою іменник - дієслово, прикметник - іменник.
- Скласти нові слова із букв слова інженер (ніж, рік).
- Визначити рід та закінчення слова інженер.
- Записати ще кілька іменників чоловічого роду з нульовим закінченням.
Повтор вимови і написання слова інженер.
ІНДИК
- Батьківщина цієї птиці - Америка, яку спочатку помилково називали Індією. Тому друга назва цього птаха - Індійський півень".
- Це індик.
- Запишіть буквосполучення ін та слово індик.
- Подумайте і запишіть слово, що починається на ін.
- Поясніть значення вислову: "Надувся як індик".
- Складіть із цим словом речення. Виконайте його повний синтаксичний розбір.
- Пригадайте, які птахи живуть у одному дворі із індиком. Запишіть їх назви.
- Запишіть усіх членів індичої сім'ї.
- Опишіть кількома реченнями індика
Повтор вимови і написання слова індик.
КАЛЕНДАР
- "День довшає, а він тоншає".
- Так, мова йде про календар. Запишіть буквосполучення ка і слово календар.
- Це слово прийшло до нас із Риму. Календами називали перші числа кожного місяця, за яким вели відлік часу.
- Підібрати і записати якомога більше слів- ознак календаря.
- До якої частини мови належать усі слова-ознаки?
- На яке запитання відповідають?
- Від слова календар спробуйте утворити прикметник і придумайте з ним речення.
Повтор вимови і написання слова календар.
КАСТРУЛЯ
- Ось вам загадка "Біля тіла - вуха, а голови не має".
- Даю ще підказку: без неї на кухні не зготуєш ні супу, ні юшки, ні борщу, ні кулішу.
- Це каструля. Записуємо буквосполучення ка і слово каструля.
- Пригадайте і запишіть назви предметів, що використовуються на кухні.
- Які бувають каструлі?
- Знайдіть ноту у слові каструля.
- Пригадайте і запишіть слова, що містять у собі цю ноту.
- Дібрати до слів каструля, миска, тарілка, сковорідка узагальнююче слово. Повтор вимови і написання слова каструля.
КИШЕНЯ
- Вана буває внутрішня і зовнішня, велика і мала, глибока і бокова. Одягу без неї практично не буває.
- Це кишеня. Запишіть буквосполучення ки та слово кишеня.
- Пригадайте і запишіть слово на ки (Кирило. Килим, кишка).
- Складіть речення зі словом кишеня.
- Опишіть власну кишеню.
- Поясніть значення висловів "За словом в кишеню не полізе", "Вітер у кишені".
- Скласти речення із другим висловом, визначити в ньому частини мови, підкреслити прийменники.
Повтор вимови і написання слова кишеня.
КОМБАЙН
- Це слово утворене від англійського "ком"- разом та "бінаро" - поєднувати. Відгадайте загадку "По полю бродить, зерно молотить, жне, косить, хліба не просить". - Так, це комбайн. Запишіть буквосполучення ко і слово комбайн.
- Запишіть назву професії людини, яка працює на комбайні.
- Які ще сільськогосподарські професії ви знаєте?
- Запишіть дієслова, які розказують про роботу людей у полі.
- На які запитання вони відповідають?
- Складіть речення про роботу комбайнера. Визначте в ньому граматичну основу. Повтор вимови і написання слова комбайн.
КОРИДОР
- Це довгий прохід, що з'єднує окремі частини якогось приміщення.
- Так, це коридор. Запишемо буквосполучення ко і слово коридор.
- Пригадайте і запишіть слова, що починаються на ко.
- Скільки складів у слові коридор?
- Пригадайте і запишіть слова чоловічого роду з нульовим закінченням.
- Поділіть їх на склади та поставте наголос.
- Складіть і запишіть три словосполучення зі словом коридор за схемами: прикметник - іменник; дієслово - прийменник; прийменник - іменник.
- Встановіть зв'язок слів у словосполученнях.
- З одним із словосполучень складіть і запишіть речення. Повтор вимови і написання слова коридор.
КОСМОНАВТ
- Це слово утворене від грецьких слів "космос" - всесвіт та "наутес" - моряк.
- Це космонавт. Запишіть буквосполучення ко та слово космонавт.
- Доберіть і запишіть одне спільнокореневе слово до слова космонавт.
- Що ви знаєте про космонавтів?
- Чи знаєте ви, що перший український космонавт - Леонід Каденюк?
- Складіть речення про нього. Як напишете слова Леонід Каденюк?
- Чому?
- Яких космонавтів ви знаєте ще?
- Які "космічні" слова знаєте?
- Запишіть їх.
- Поділіть ці слова для переносу та поставте наголос.
Повтор вимови і написання слова космонавт.
КУКУРУДЗА, ЗОЗУЛЯ
- Відгадайте загадку "Гарні зуби маю та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю".
- Це кукурудза. Запишіть буквосполучення ку та слово кукурудза.
- Де росте кукурудза?
- Складіть і запишіть речення про кукурудзу.
- Надпишіть над кожним словом до якої частини мови воно належить.
- Поясніть як ви розумієте прислів'я "Щоб кукурудзи було доволі - зустрічай сонце в полі".
- Уважно подивіться на слово кукурудза. Яка пташка заховалась у ньому?
- Так, зозуля. Що ви знаєте про неї?
- Якими словами ви замінювали слово зозуля у своїй розповіді?
Повтор вимови і написання слів кукурудза та зозуля. ЛИМОН
- Відгадайте загадку "Жовте та кисле на дереві висне".
- Не здогадались? - Даю ще одну підказку :це близький родич апельсина.
- Так, лимон. Запишіть буквосполучення ли та слово лимон.
- Що таке лимон?
- Напишіть слова-ознаки лимона.
- Поясніть значення вислову "Вичавлений, як лимон".
- Складіть і запишіть два речення зі словом лимон при умові, що у першому реченні лимон - дерево, у другому - плід.
- В обох реченнях визначте граматичну основу. - Які цитрусові ще ви знаєте?
Повтор вимови і написання слова лимон.
ЛИСТОПАД
- У народі кажуть, що він відчиняє ворота зимі, а його день, як заячий хвіст.
- Правильно, це листопад. Запишіть буквосполучення ли та слово листопад.
- Що таке листопад? (Опадання листя з дерев, осінній місяць)
- Назвіть ознаки місяця листопада/
- З яких двох частин складається слово листопад?
- Запишіть кілька слів, що складаються з двох частин. - Послухайте прислів'я і напишіть його пояснення "У листопаді зима з осінню бореться".
- Знайдіть і запишіть числівник, що заховався у слові листопад.
Повтор вимови і написання слова.
МЕХАНІК
- Це спеціаліст, який спостерігає за роботою і експлуатацією машин. Утворилося слово від грецького "механі". Що ж це за слово?
- Так, механік. Запишіть буквосполучення ме і слово механік.
- Пригадайте і запишіть ще одне слово, що починається на ме.
- До слова механік доберіть спільнокореневі та визначте значущі частини слів. - Запишіть словосполучення за схемами прикметник - іменник; дієслово - прийменник; прийменник - іменник. Встановіть зв'язок слів у словосполученнях.
- Скласти і записати речення із одним із словосполучень.
- Подумайте і запишіть слова, що пов'язані зі словом механік та поставте до них запитання.
Повтор вимови і написання слова.
ОЧЕРЕТ
- Цю трав'янисту рослину використовували перші водолази. У неї трубчасте стебло.
- Так, це очерет. Запишіть буквосполучення оч та слово очерет.
- Запишіть ще одне слово, що починається на оч.
- Яка нота заховалась у слові очерет?
- Запишіть ще кілька слів, що мають цю ноту.
- Послухайте прислів'я і запишіть по пам'яті "Очерет з лозою не помиряться: хоч вітру нема, а все лаються".
- Доберіть слова-антоніми до іменника не помиряться.
- Поясніть значення прислів'я.
- Запишіть рослин-сусідів очерету.
Повтор вимови і написання слова. ОЛЕНЬ
- Хто на собі ліс носить?
- Правильно, це олень. Запишіть буквосполучення ол і слово олень.
- Які імена ви знаєте на букву о?
- Як ви напишете імена? Чому?
- Доберіть декілька спільнокореневих слів до слова олень. Розберіть їх за будовою.
- Згадайте і запишіть назву казки, у якій являється героєм олень.
- Складіть речення зі словом олень.
- Виконайте розбір цього речення за частинами мови. - Напишіть ім'я казкового героя, який стріляв у оленя вишневою кісточкою.
- Виконайте звукобуквенний аналіз імені цього персонажа. Повтор вимови і правопису слова олень.
ПИРІГ
- Його матуся випікає, він стіл святковий прикрашає. Гукайте швидше всіх малят, хай по шматочку все з'їдять.
- Так, йдеться мова про пиріг. Запишіть буквосполучення пи та слово пиріг.
- Яке ще слово починається на склад пи-?
- Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до слова пиріг.
- Розберіть за будовою записані слова.
- Послухайте і поясніть як ви розумієте такі прислів'я: "ЇЖ пиріг з грибами, тримай язик за зубами", "Славна хата не вуглами, а славна пирогами".
- Друге прислів'я запишіть. Визначте рід і число іменників у даному прислів'ї.
- Яке слово ховається в слові пиріг?
- Скільки складів у слові ріг?
Повтор вимови і правопису слова пиріг.
ПОРТФЕЛЬ
- Це слово прийшло до нас із Франції. Утворилось від слів "портер"- носити і "фейлі"- лист. А інколи його ще називають сумкою.
- Правильно, це портфель. Запишіть буквосполучення по та слово портфель.
- Подумайте і запишіть ще одне слово, що починається на склад по-.
- Запишіть два словосполучення: у першому слово портфель - головне слово, а у другому - залежне.
- Виконайте звукобуквенний аналіз слова портфель.
- Подумайте і запишіть ще одне слово, у якому букв більше ніж звуків.
Повтор вимови і правопису слова портфель.
ПРЕДМЕТ
- Він є живий і не живий, він є навчальний.
- Це предмет. Запишемо буквосполучення пр та слово предмет.
- Пригадайте і запишіть три частини мови, які починаються на буквосполучення пр.
- До кожної частини мови доберіть приклад.
- Складіть речення:
У першому реченні предмет - це річ;
У другому - коло знань з певної дисципліни.
- Визначте у записаних реченнях граматичні основи та підкресліть прийменники.
Повтор вимови і правопису слова предмет.
ПШЕНИЦЯ
- Маю жовтий вусок, золотий колосок, буде з мене мука й паляниця м'яка. - Так, це пшениця. Запишіть буквосполучення пш і слово пшениця.
- Напишіть, що виготовляють з пшениці.
- Визначте рід іменників.
- Доберіть синонім до слова пшениця.
- Поясніть прислів'я "Яка пшениця, така й паляниця".
- Утворіть спільнокореневі слова до слова пшениця за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів.
- Розберіть слово пшениця за будовою.
- До слова пшениця доберіть прикметник, щоб показати її красу і величність.
Повтор вимови і написання слова.
РАДІО
- Слово утворилось від латинського "радіус" - промінь. Воно говорить, грає, новини сповіщає.
- Так, це радіо. Запишемо буквосполучення ра і слово радіо.
- Записати одне слово, що теж починається на буквосполучення ра.
- Визначте рід слова радіо.
- Підберіть і запишіть ще кілька іменників середнього роду, що мають закінчення -о.
- Утворіть словосполучення зі словом радіо.
- Складіть із цим словосполученням речення.
- Розібрати за членами речення дане речення.
- Напишіть, які передачі ви слухаєте у вільний час.
Повтор написання і вимови слова радіо.
ТЕЛЕФОН
- Скринька, вертушка, шнур і довге вушко. А ще про нього кажуть, що ві з'єднує далекі міста.
- Так, це телефон. Запишіть буквосполучення те та слово телефон.
- Слово пішло від грецьких "теле"- далеко та "фон" звук.
- Запишіть ще одне слово, що починається на буквосполучення те.
- Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до слова телефон.
- Поясніть вислови: "Висіти на телефоні", "Вже червоний телефон".
- Складіть речення з одним із висловів.
- Визначте кількість букв і звуків у слові телефон. Повтор вимови і написання слова телефон.
ТЕМПЕРАТУРА
- Коли вона звичайна - добре, а коли висока - погано. Міряють її як у людей, так і у тварин. - Правильно, це температура. Яке буквосполучення та слово напишемо? (Те, температура)
- Подумайте і запишіть слово, що починається на буквосполучення те.
- Поділіть записане слово на склади.
- Запишіть ще два слова, що складаються з п'яти складів.
- Складіть реченні зі словом температура.
- Встановіть смислові зв'язки у записаному реченні.
- Випишіть граматичну основу речення.
- Вкажіть рід, число, особу іменника температура.
Повтор вимови і написання слова.
УЧИТЕЛЬ
- Ви його бачите щодня. Без нього і уроків у вас нема.
Весь час питає, хоча все знає
Скажіть-но хто це? Це просте слівце.
- Так, учитель. Записуємо буквосполучення уч та слово учитель.
- Як ви думаєте, від якого слова утворилось слово учитель?
- Доберіть спільнокореневі слова до слова учитель та розберіть їх за будовою.
- Згадайте і запишіть дієслова, які пояснюють те, що вас навчив учитель.
- Поставте до записаних дієслів запитання.
- За допомогою прикметників опишіть свого учителя.
- До записаних прикметників поставте запитання.
Повтор вимови і правопису слова учитель. ФАНЕРА
- Це тонкий лист деревини. Починається це слово з ноти фа.
- Правильно, це фанера. Записуємо буквосполучення фа та слово фанера.
- Запишіть ще одне слово, що починається буквосполученням фа.
- Запишіть словосполучення із словом фанера.
- Встановіть зв'язок слів у словосполученні.
- Де використовують фанеру?
- З чого її виготовляють?
- А зараз подумайте і напишіть речення-заклик берегти природу. Виконайте повний розбір речення за членами.
- Зробіть звукобуквенний аналіз підмета.
Повтор вимови і написання слова фанера.
ХВИЛИНА
- Це одна з найменших по величині мір часу. Урок їх має аж сорок п'ять.
- Правильно, це хвилина. Яке буквосполучення та слово ви напишете? (Хв, хвилина)
- Запишіть ще одне слово, що починається буквосполученням хв.
- До записаного слова доберіть спільнокореневі слова та виділіть корені.
- З якими словами найчастіше порівнюють хвилину?
- А з якими найчистіше вживають?
- Складіть словосполучення за схемами: числівник - іменник; дієслово - іменник.
- Визначте зв'язок слів у записаних словосполученнях.
- Запишіть за хвилину якомога більше слів, що починаються на х, а закінчуються на а.
Повтор правопису і вимови слова.
ЦИБУЛЯ
- Шкір має сім, а сльози випускає всім. Хто ж вона?
- Так, це цибуля. Запишемо буквосполучення ци та слово цибуля.
- Запишіть декілька слів, що мають ту ж ноту, що і слово цибуля.
- Поясніть вислів:"Не варт і печеної цибулі".
- Складіть словосполучення зі словом цибуля.
- З одним із словосполучень складіть три різні за метою висловлювання речення: питальне, розповідне та спонукальне.
- В кожному із трьох речень визначте граматичну основу.
- Назвіть та запишіть ім'я казкового героя, що утворилось від слова цибуля. Поясніть написання цього імені.
- Чого вчить казка?
Повтор правопису та вимови слова цибуля.
ЧЕРЕВИКИ
- Жовті, чорні чи біляві, вони завжди ходять в парі. Про що йдеться мова?
- Так, про черевики. Запишіть буквосполучення че та слово черевики.
- Яка нота заховалась у черевиці?
- Згадайте слова, що мають ноту ре. Одне слово запишіть.
- Запишіть по пам'яті скоромовку: "Чищу, чищу черевички, черевички невеличкі".
- Над кожним словом надпишіть, до якої частини мови воно належить.
- Складіть словосполучення за такими схемами: іменник - іменник; прикметник - іменник; дієслово - іменник.
- Встановіть зв'язок слів у записаних словосполученнях.
- Запишіть слово, що починається буквосполученням чере.
Повтор правопису і вимови слова черевики.
ЧИТАННЯ
- Так називається один із ваших уроків. Без нього людина не може навчитись.
- Відгадали. Це читання. Записуємо буквосполучення чи та слово читання.
- Запишіть слово, що починається буквосполученням чи.
- Скласти і записати речення зі словом читання.
- Розберіть слово читання за будовою. Усно доберіть спільнокореневі слова до нього.
- Виконайте звукобуквенний аналіз даного слова.
- Запишіть ще два слова на орфограму "Подвоєнням приголосних".
- Знайти у слові читання заховане ім'я дівчинки.
- Напишіть ще кілька імен, що починаються на літеру я.
Повтор правопису і вимови слова читання.
ШОФЕР
- Його ще називають водієм, хоча не водить, а возить .
- Так, це шофер. Записуємо буквосполучення шо та слово шофер.
- Запишіть слова, що починаються на літеру ш.
- Складіть словосполучення зі словом шофер. Виконайте його повний розбір.
- Складіть з цим словосполученням речення.
- Виконайте звукобуквенний аналіз підмета.
- Підібрати прикметники, що характеризують шофера.
- Поставити питання до підібраних прикметників.
Повтор правопису і вимови слова шофер.
ЯСЕН
- Відгадайте загадку "Я - дерево-красень, а звуть мене ..."
- Так, це ясен. Запишіть буквосполучення яс та слово ясен.
- Запишіть назви відомих вам дерев.
- Опишіть ясена трьома реченнями. У цих реченнях підкресліть граматичну основу.
- Над кожним словом вказати, до якої частини мови воно належить.
- Доберіть спільнокореневі слова до слова ясен.
- Виконайте їх повний розбір.
Повтор вимови і написання слова ясен.
4
Автор
Лидия
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
7 618
Размер файла
6 915 Кб
Теги
каліграфії, хвилинки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа