close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

разом 2.04

код для вставкиСкачать
наради
Березнівська районна газета рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
E-mail: visnik_b@ukr.net
Вівторок • 2 квітня 2013 року • №№ 43-44 (9691-9692) колегія
Виїзне засідання
У Балашівці відбулося підсумкове засідання виїзного дня адміністрації, в якому взяли участь голова рда і. П. Мельник, голова районної ради В. і. лашта, їх за-
ступники, керівники структурних підрозділів адміні-
страції, інших структурних органів виконавчої влади, окремих підприємств та організацій. Також запрошені були члени виконкому і депутати сільської ради. Метою заходу було вивчення проблемних питань по сільській раді та згуртування діяльності керівництва тери-
торіальних громад, депутатського корпусу та жителів сіл щодо соціально-економічного розвитку громади.
Про виконання делегованих повноважень органів ви-
конавчої влади Балашівської сільської ради за наслідками комплексної перевірки доповідав заступник голови РДА Ю. І. Мадей. З його слів, жителі сільської ради у повній мірі забезпечені автобусним сполученням з районним та обласним центрами, окрім одного села Сівки. Тут людям доводиться добиратись шкільним автобусом. З таких при-
чин була прийнята до виконання пропозиція здійснювати кілька регулярних рейсів шкільним автобусом у вихідні та у період шкільних канікул.
Також Юрій Ігорович наголосив на потребі корегування генеральних планів забудови сіл Балашівка, Михалин, Лінчин та Сівки, що були розроблені у 1978-82 рр.
Загалом роботу виконкому Балашівської сільської ради щодо діяльності адміністративної комісії у сфері громад-
ського формування з охорони громадського порядку визнано доброю. Що стосується усіх інших сфер, то тут оцінка була задовільною.
Після виступу голови Балашівської сільської ради У. І. Грицик, пояснення з проблемних питань дали окремі керівники структурних підрозділів РДА та інших органів виконавчої влади.
За результатами проведеної зустрічі було чітко обу-
мовлено завдання, внесені пропозиції та намічені ко-
роткострокові плани. Зокрема, виконкому сільської ради спільно з відділом культури і туризму РДА до 1 травня 2013 року доручено вирішити питання електропостачан-
ня у приміщенні, де розташовується публічно-шкільна бібліотека-філія с. Михалин, а до 5 квітня - замінити двері у приміщенні Лінчинської публічно-шкільної бібліотеки. Під час заходу перед виконавчим комітетом було поставлено для виконання й інші завдання.
Цього ж дня голова районної державної адміністрації І. П. Мельник здійснив особистий прийом громадян. Рішення, що приймались під час прийому у Балашівці, були внесені в проект доручення голови РДА та озвучені на засіданні.
олександр МоТрУніч.
День адміністрації
у Балашівці
на засіданні колегії районної державної адміністрації, яке відбулося ми-
нулої п’ятниці, розглянуто питання «Про хід виконання районної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки, схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.03.2012 №122 та затвердженої рішенням районної ради від 27.04.2012 №382» і «Про хід виконання районної програми соціальної підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, на 2008-2017 роки, схваленої розпорядженням голови рда від 21.04.2008 №220 та затвердженої рішенням районної ради від 27.06.2008 №453». Вів засідання голова рда і. П. Мельник.
Тепло родини – кожній дитині
Доповідач з першого питання пер-
ший заступник голови райдержадмі-
ністрації С. В. Федоренко зазначив, що протягом звітного періоду не зафіксовано фактів вчинення коруп-
ційних правопорушень державними службовцями райдержадміністрації. Вони, як і посадові особи органів міс-
цевого самоврядування, підвищують свою кваліфікацію з питань запобі-
гання і протидії корупції, етичної по-
ведінки та врегулювання конфліктів інтересів в обласному центрі перепід-
готовки та підвищення кваліфікації. Навчання щодо вивчення антикоруп-
ційного законодавства проводяться і в структурних підрозділах РДА, виконкомах місцевих органів влади. С. В. Федоренко також коротко по-
інформував присутніх про 4 справи про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення коруп-
ційних діянь, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», які перебували у провадженні районного суду у 2012 році. Певні роз’яснення з цього при-
воду дали сільський голова Тишиці Н. М. Ковбар, виконуюча обов’язки завідуючої районним відділом куль-
тури Л. М. Сущевська, начальник управління освіти, молоді і спорту РДА Г. Р. Ковальчук щодо тих закладів, де відбулися порушення та повідо-
мили про заходи, вжиті з тим, аби надалі попередити подібне.
З ходом виконання районної про-
грами соціальної підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, присутніх ознайомив начальник служби у справах дітей РДА І. П. Перепечай. Він повідомив, що про-
тягом минулого року взято на облік 22 дитини з 9 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 2 дітей з приводу вчинення насильства в сім’ї. Працівники служби провели обстеження умов проживання в 133 сім’ях, ініціювали 3 позови до суду про позбавлення батьківських прав. Виявлено та поставлено на первин-
ний облік служби у справах дітей 17 сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, 11 влаштовано під опіку та піклування в сім’ї близьких родичів, 5 передано на виховання в дитячий будинок сімейного типу.
Далі доповідач повів мову про дітей (таких виявлено 621) з особливостя-
ми психофізичного розвитку, консуль-
тації та рекомендації, які надаються їх батькам. В 24 загальноосвітніх навчальних закладах організована індивідуальна форма навчання, за якою здобувають освіту 55 дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку, причому 37 з них мають статус дитини-інваліда. Городищенська ЗОШ бере участь у регіональному експерименті лабора-
торії інклюзивної освіти з теми «Фор-
мування готовності педагогічних ка-
дрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання», ще в 6 ЗНЗ введені класи такого навчання.
В районі функціонують 2 прийомні сім’ї, наголосив доповідач. Протягом року в цих сім’ях здійснювалось со-
ціальне супроводження, надавалися різні соціальні послуги. Проводились також семінарські заняття для опіку-
нів, піклувальників та кандидатів у прийомні батьки на базі сільських рад. Громадських та благодійних організацій, діяльність яких спрямо-
вана на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в районі, на жаль, не за-
реєстровано.
І. П. Перепечай відповів на запи-
тання голови РДА І. П. Мельника та голови районної ради В. І. Лашти, які стосувалися суттєвих недоліків в роботі служби. Ряд претензій до її діяльності висловив і присутній на засіданні начальник райвідділу внутрішніх справ О. Р. Таргоній, а В. І. Лашта та І. П. Мельник підтримали їх, адже йдеться про соціальний за-
хист дітей.
Члени колегії прийняли відповідні рішення з обох розглянутих питань.
надія ярМолюк.
ПрограМа
святкування Всесвітнього дня здоров'я 7 квітня 2013 року у м. Березне на площі незалежності
13.00-13.15 - Збір учасників свята на площі Неза-
лежності.
13.15-13.20 - Урочисте відкриття свята, приуроченого Всесвітньому дню здоров'я.
13.20 -13.35 - Естафета Олімпійського вогню вули-
цями міста.
13.40-14.00 -Показові виступи вихованців дошкіль-
них навчальних закладів «Ранкова зарядка».
14.00-14.30 -Велоперегони серед учасників дошкіль-
них начальних закладів.
14.10-14.40 - Велопробіг різних вікових груп «Берез-
нівське кільце».
14.20-15.10 - Виступи учасників клубу «Бойового гопака».
14.50-15.50 - Спартакіада вчителів фізичного ви-
ховання (в програмі крос, гирі, стрітбол, армреслінг, віджимання, скакалка).
15.00-15.15 - Виступ агітбригади Березнівського ви-
щого професійного училища.
15.00-15.30 - «Марафон здоров'я».
15.50 - Нагородження переможців.
16.00 - Урочисте закриття свята.
з 13.00 до 16.00 на площі незалежності діятимуть:
Медичний пункт, в якому кожен зможе перевірити артеріальний тиск, проконсультуватись з питань про-
філактики гіпертонії, отримати відповідну літературу.
«Острови здоров'я», де бажаючі зможуть взяти участь у вікторинах та конкурсах.
Акція «Подаруй собі чисті легені».
Спортивні змагання з стрітболу, гирьового спорту, тяги.
Показові виступи вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних секцій греко-римської боротьби, баскетболу, стрільби з лука.
з офіційних джерел
З турботою про людей з вадами слуху
У районній державній адміністрації проведено нараду працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Відкрила і вела її директор рцсссдМ г. М. Беженар.
На ній підбито підсумки роботи фахівців за минулий місяць. У роботі зібрання взяли участь перекладач жестової мови та голова Сарненської територіальної організації Україн-
ського товариства глухих О. Б. Жабчик та Л. П. Ярута, яка й розповіла про завдання ТОУТГ, мету приїзду в Березне.
- Це, - наголосила Л. П. Ярута, - налагодження тісних зв’язків з працівниками РЦ СССДМ, щоб через них ви-
явити у селах району людей, які мають вади слуху, взяти їх на облік територіальної організації товариства, яке об-
слуговує Сарненський, Березнівський, Костопільський та Рокитнівський райони. Ми хочемо, щоб працівники центру звернули увагу на таких людей, які потребують допомоги від нашого товариства, у компетенції якого наданння їм юридичної та матеріальної допомоги з питань оформлення пенсій по втраті годувальника, слухової реабілітації – на-
дання мобільних телефонів через управлінння соцзахисту населення, слухових апаратів та ін. У виступі голови тери-
торіальної організації (адреса: м. Сарни, вул. Льва Толстого, 20, тел. 3-45-18) Л. П. Ярути йшлося й про навчання дітей та молоді з вадами слуху в спеціалізованих навчальних за-
кладах України та області. А ті громадяни даної категорії, які бажають працювати, констатувала Любов Петрівна, можуть стати на облік в РЦ або на Рівненський навчально – виробниче підприємство УТОГ, де можна здобути професію столяра чи складача меблів. У червні цього року товариство відзначатиме ювілейну дату — 80-річчя з часу створення. До речі, на обліку в територіальному товаристві нині перебуває 29 чоловік.
Л. П. Ярута відповіла на запитання присутніх щодо со-
ціального захисту громадян з вадами слуху і висловила сподівання на дієву співпрацю з РЦСССДМ.
Валентина дехТяр.
На Рівненщині дбають про раціональне використання землі
Цьогоріч 3 мільйони гривень спрямують на реалізацію регіональної програми земельних відносин, повідоми-
ли першому заступникові голови облдержадміністрації Анатолію Юхименку в головному управлінні Держзема-
гентства області. Зокрема, понад 2 мільйони 600 тисяч гривень передбачили в місцевих бюджетах та ще майже 400 тисяч надійде з державного. За ці гроші проведуть інвентаризацію та нормативно-грошову оцінку земель, а також подбають про відновлення родючості ґрунтів, очи-
щення меліоративних каналів, укріплення берегів річок, розробку землевпорядної документації та решту заходів щодо охорони земель. Після проведення комплексу цих заходів громади зможуть ефективніше використовувати землі, а отже одержувати суттєвіші надходження до місце-
вих бюджетів, резюмував Анатолій Юхименко. Водночас економічна незалежність територіальних громад свідчить про ефективність регіональних менеджерів, на чому ак-
центує Президент України Віктор Янукович.
Прес-служба рівненської ода.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 квітня 2013 року
проекти
охорона здоров‘я
Чотири сільські громади району, утворивши громадські організації, змогли протягом 2012 року здійснити своє бажання змінити на краще соціально – побутові умови проживання в своїх селах, активно включившись у впровадження другого етапу спільного проекту Європейського Союзу та програми розвитку оон „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”:
- у фельдшерсько-акушерському пункті села Маринин проведено по-
точний ремонт, закуплено сучасне дороговартісне медичне обладнання, стало можливим надання саме якісної первинної медичної допомоги. Сільський фельдшер оволодіває навичками управління скутером, при-
дбаним за кошти проекту;
- в Князівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів встановлена цен-
тралізована система опалення, яка розрахована на місцеві види палива, загальною вартістю півмільйона гривень;
І проблем поменшало,
і громади задоволені
- з метою забезпечення якісною питною водою Яцьковицької загально-
освітньої школи, дошкільного навчального закладу «Росинка» та меш-
канців села проведено повну реконструкцію системи водопостачання;
- в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» завершено впровадження енергозберігаючих технологій в дошкільно-
му навчальному закладі «Теремок» села Городище. Вже в перші місяці економія енергоресурсів склала 12%, та й дітки, на радість їх батькам, менше стали хворіти.
На фінансування даних проектів громад було витрачено майже один мільйон гривень, з них 320 тис. грн. кошти Європейського Союзу та програми розвитку ООН. Проект мобілізував майже півтисячі осіб, які об‘єдналися в чотири громадські організації, і кошти громадян в сумі 35 тис. гривень.
Правда, на початковому етапі проекту досить складно було мобілі-
зувати сільські громади: основними труднощами стали громадська пасивність, недовіра, страх перед відповідальністю та відсутність досвіду в організації і реалізації проектів. Ці аспекти й стали нагальним завдан-
ням районної влади – повернути людям віру у власні сили і можливості. Районною державною адміністрацією та районною радою була надана значна інформаційна та організаційна допомога сільським громадам, що сприяло позитивному досягненню результатів. Результат і прагнення громад жити краще не забарилися: за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2012 році ще 7 сільських громад району стали його переможцями, вигравши для реалізації своїх проектів 700 тис. гривень.
Розпочнуть будівництво централізованого водопостачання жителі сіл Губків і Маринин, покращать енергозабезпечення Богушівська і Балашівська сільські громади, побудують нові сільські дороги жителі Хмелівської та Яцьковицької сільських рад, новим утепленим фасадом зустріне восени діточок Білківський дошкільний навчальний заклад.
Для реалізації цих проектів потрібно більше 3,5 млн. гривень, але в ході проведення сходів сіл названі сільські громади готові залучити власних коштів майже 500 тис. гривень. Цей факт є переконливим свідченням того, наскільки змінюється мислення жителів сіл, особливо в тих населених пунктах, де вже є результат від реалізації різних про-
ектів. Ось - дієвий механізм реальної співпраці органів влади та тери-
торіальних громад.
Тільки спільними зусиллями влади і громади рік за роком можна ви-
рішити нагальні проблеми територіальних громад.
Степан МихальЧук, заступник голови районної ради. Так було.Так є.
в тому, що медична галузь потребує рефор-
мування, сумніватися не доводиться. адже структура медичних закладів, успадкована нами з радянських часів, не змінювалася протягом десятиліть. на сьогодні їх мережа не відповідає вимогам часу, як і ті послуги, які надаються в них. Це насамперед стосується малопотужних лікарень на 20-40 місць, які працюють не як су-
часні високотехнологічні медичні, а як соціальні заклади для бідних, літніх, самотніх людей, ви-
конуючи, по суті, функції соціальних служб.
Тому проблема реформування в галузі медицини залишається актуальною і для Міністерства охо-
рони здоров’я України, і на місцях. Про це міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова заявила під час спілкування з журналістами. Визнавши, що на різних рівнях і в різних регіонах виникають певні складнощі, пов’язані з реформуванням галузі, вона наголосила на тому, що проблемні питання зде-
більшого виникають через закриття лікарень в тих випадках, коли їх не реформують в інші заклади, та ще й в умовах бездоріжжя і відсутності транспорту. «Як наголосив Президент України під час розшире-
ного засідання Кабінету Міністрів – реформа – це не закриття лікувальних установ», - підкреслила в розмові з журналістами Раїса Богатирьова.
Під час зустрічей з медиками, мешканцями дея-
ких населених пунктів керівники району, лікуваль-
них установ теж не раз наголошували, що йдеться не про закриття, а перепрофілювання лікарень: дільнична, скажімо, може перетворитися або в амбулаторію сімейної медицини, або в заклад від-
новного лікування. Дехто з осторогою ставиться до створення госпітальних округів. Це наступний етап реформування і якщо до нього дійде черга, то деякі центральні районні лікарні можуть бути перетворені у лікарні планового лікування. Нові підходи до організації роботи закладів охо-
рони здоров’я дадуть можливість зосереджувати кваліфіковані кадри, новітнє медичне обладнання, сучасні технології для проведення точної діагности-
ки, інтенсивного лікування, надання спеціалізованої медичної допомоги.
В умовах реформування зростає роль первинної медико-санітарної допомоги. Вона має надава-
тися у закладах, розташованих від двох до семи кілометрів від місця, де проживає людина як у містах, так і в сільських населених пунктах. Раїса Богатирьова наголосила на тому, що вагома час-
тина відповідальності за надання такої допомоги лежить на органах місцевої влади, адже саме в їхньому віданні перебувають питання, пов’язані з налагодженням належного транспортного зв’язку, розбудовою центрів медико-санітарної допомоги. Власне, управління закладами охорони здоров’я, які перебувають у віданні територіальних громад, а також організація їхнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення належить до повно-
важень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».
Варто звернути увагу і ще на одне наболіле питан-
ня. Сьогодні фармацевтична галузь в Україні, як і в нас в районі, в основному зосереджена в приватних руках. І коли в містах, районних центрах аптеки по-
відкривалися чи не на кожній вулиці, то у віддалені населені пункти приватні підприємці зі своїми по-
слугами не поспішають. Тому Міністерство охорони здоров’я подбало про суттєве спрощення вимог до приміщень аптечних закладів та фахівців, які працю-
ють в них, у сільській місцевості. Тут дозволяється роздрібна торгівля лікарськими засобами у примі-
щеннях ФАПів, дільничних лікарень та амбулаторій, дозволяється орендувати під аптеки приміщення у будинках громадського призначення, окрім шкіл та ДНЗ, а також в приміщеннях сільських, селищних рад, підприємств поштового зв’язку.
Окремо хотілося б сказати про надання аптечних послуг фельдшерсько-акушерськими пунктами. Від-
повідно до угоди з комунальним закладом «Центр первинної медичної допомоги» ФАПи можуть нада-
вати в оренду частину власних приміщень під аптеч-
ні кіоски і здійснювати торгівлю медикаментами. Медикаментами ж ФАПи, знову таки відповідно до укладеної угоди, має забезпечувати комунальний заклад «Міжлікарняна аптека». Причому не тільки засобами невідкладної допомоги, а й іншими меди-
каментами, які сільські мешканці могли б придбати при потребі власним коштом. От з цим поки що не все вирішено. Багато тут залежить від ініціативи, розпорядливості як завідуючих фельдшерсько-
акушерськими пунктами, так і працівників міжлікар-
няної аптеки. Тому вважаю за необхідне звернутися до мешканців тих населених пунктів, де є проблеми із наданням аптечних послуг, з проханням повідо-
мляти про ці проблеми керівників медичної галузі в районі, органи місцевого самоврядування, районну владу з тим, щоб спільними зусиллями вирішити їх на користь громадян. Бо реформування медичної галузі і справді полягає не у закритті лікарень, як дехто чомусь вважає, а у вдосконаленні, наближен-
ні медичної допомоги до людей.
василь піддубний,
головний лікар Црл.
Без реформування галузі не обійтись
на виконання указу президен-
та україни від 05.04.2012 № 246 «про президентський кадро-
вий резерв «нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до президентського кадрового резерву «нова еліта нації» у 2013 році.
Президентський кадровий ре-
зерв «Нова еліта нації» формуєть-
ся з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.
До участі в конкурсі допуска-
ються громадяни України, які на день подання документів не до-
сягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також: вільно володіють дер-
жавною мовою та однією з мов Європейського Союзу; мають повну вищу освіту; мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п’яти ро-
ків стажу державної служби та/
або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).
Для участі у конкурсі особа, яка відповідає зазначеним вимогам, особисто подає в друковано-
му вигляді до територіального органу нацдерслужби україни за місцем проживання такі до-
кументи: заяву про участь у кон-
офіЦійно
конкурс з добору кандидатів до президентського кадрового резерву «нова еліта нації» у 2013 році
курсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління; згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей; згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахуван-
ня особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних; копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому по-
рядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); дві фотокартки розміром 4x6 см; копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); копію трудової книжки, засвід-
чену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); ме-
дичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Мі-
ністерством охорони здоров’я України № 302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о); заповнену ан-
кету за встановленою формою; повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою фор-
мою; тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викла-
дені державною мовою та од-
нією з мов Європейського Союзу; рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності); копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).
Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установле-
ному порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, гро-
мадську діяльність тощо.
Добір кандидатів до Прези-
дентського кадрового резерву здійснюється з урахуванням квот за пріоритетними сферами дер-
жавного управління: фінансово-
економічна сфера; соціально-
гуманітарна сфера; сфера інвести-
цій та інновацій; сфера паливно-
енергетичного комплексу; сфера сільського господарства; сфера житлово-комунального госпо-
дарства.
Прийом документів здійснюєть-
ся Управлінням державної служби Головдержслужби в Рівненській області з 25 березня до 1 травня у робочі дні з 9 до 18 години за адресою: м. Рівне, майдан Про-
світи, 1, кабінети 117а та 133.
Для отримання детальної інфор-
мації необхідно звертатись до:
- Управління державної служ-
би Головдержслужби в Рівнен-
ській області. Офіційний веб-сайт Управління: http://nads.gov.ua/
sub/rovenska.
Контактні телефони: 63-62-60, 63-62-67, тел./факс 69-53-40.
Електронна адреса: rvuds@
rv.guds.gov.ua
- Нацдержслужби України. Кон-
тактний телефон: (044) 256-00-27; електронна адреса: admin_pr@
nads.gov.ua .
Голова рда і. п. Мельник провів черговий прийом громадян. для забезпечення оперативного прийняття рішень та надання кваліфікованих роз‘яснень відвідувачам щодо порушених ними питань участь в прийомі взяли керівники структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації.
прийоМ ГроМадян
Допомогти кожному – непросте завдання
Із наболілими проблемами до голови РДА звернулось 8 жителів району. Більшість громадян про-
сила допомоги на лікування різних захворювань та для реабілітації після ДТП. На їх звернення Ігор Павлович розпорядився допо-
могти безкоштовно медикамен-
тами, а питання щодо виділення фінансової підтримки хворим буде розглядатись під час засідання робочої групи з питань звернень громадян щодо надання грошової допомоги.
За допомогою звернувся багато-
дітний батько, стверджуючи, що він є непрацездатним за станом здоров’я. Присутня на прийомі заступник начальника управління соціального захисту населення РДА Т. Ф. Грицак роз’яснила, що для отримання державної соціальної допомоги чоловіку потрібно мати довідку від лікаря. Якщо ж лікар ви-
знає його працездатним, то це озна-
чає, що ця людина може отримати лише допомогу на лікування і надалі має працевлаштовуватись. З проблемою відсутності освіт-
лення вулиці звернулась мешканка Городища. За її словами, на вулиці знаходиться усього три будинки, а до найближчого стовпа з лінією електропостачання близько 2-х кілометрів. На таке звернення І. П. Мельник запропонував лише одне реальне вирішення – це придбання генератора з можли-
вістю накопичувати та зберігати електроенергію, яку потім можуть використовувати мешканці. Але тут виникає питання вартості пального для такого генератора, яке мешкан-
цям доведеться купувати самим.
Під час прийому порушувались й інші проблеми, що турбують грома-
дян. Усі звернення були вислухані та прийняті відповідні розпоря-
дження щодо їх вирішення.
олександр МотруніЧ.
2 квітня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3 село і його люди
Бистричі красиві у всі пори року, та особливо навесні, коли вулиці потопають у білій повені квітучих садів, а тихоплинний случ оперезує це неповторне світле диво своєю блакитною стрічкою.
В селі, біографія якого розпочинається ще у далеко-
му шістнадцятому столітті, споконвіків жили та живуть працьовиті, талановиті, чесні і горді люди. Вони сво-
їм патріотизмом і звитягою завжди творили добро, уславляли рідні Бистричі. Про його непросту, але гідну шани, історію сказано і написано чимало в дослід-
ницьких розвідках місцевих і не місцевих краєзнавців.
Творять історію рідного краю
мічній ситуації сільвиконком за підтримки районної влади докладає зусиль для поліпшення благоустрою Бистрич та умов життя їх мешканців. Лише протягом останнього часу за кошти держбюджету вимощено білощебеневим покриттям частину вулиці Кузнецова. Крім цього, на більшості вулиць села обладнано електроосвітлення, де встановлено 120 ліхтарів, а ще на центральній магістралі збудовано чотири гарні автозупинки.
- На нинішній рік з сільського бюджету буде виділено 75 тисяч гривень на завершення електричного освітлен-
ня села, - розповідає І. С. Василюта. – Плануємо також встелити білощебеневим покриттям вулицю Молодіжну, облаштувати греблю біля річки Случ. Маємо й інші хороші задуми на майбутнє, правда, виконання їх залежатиме від наших фінансових можливостей.
В успішній реалізації багатьох цікавих проектів соціаль-
ного спрямування сільському голові допомагають місцеві активісти, зокрема, депутати місцевої ради, які часто вносять цікаві пропозиції, конкретно сприяють у втіленні їх у життя. Серед них особливим старанням відзначаються вчителі М. О. Савчук і О. М. Бабука, пенсіонери К. П. Стах-
нюк, О. С. Сосновчик та інші.
Розповідаючи про сьогоднішній день Бистрич, слід ска-
зати і про проблеми, які гостро відчувають їх мешканці. Одна з них, характерна для інших населених пунктів ра-
йону, – безробіття. Адже у зв’язку з припиненням роботи місцевого колективного господарства і досить потужної колись МТС у селі важко працевлаштуватися. Тож, шукаючи виходу з такого скрутного становища, люди старшого віку здобувають засоби для прожиття за рахунок праці у влас-
ному господарстві, молодші їх односельчани з настанням весни вирушають на нелегкі заробітки в зарубіжжя чи інші регіони України.
Хоча бистричани щиро сподіваються, що у майбутньо-
му ситуація зміниться на краще і вони зможуть своїми невтомними руками і світлим розумом творити власне благополуччя у рідному селі, яке, до речі, здавна славиться талановитими односельчанами. Пройшовши становлення Ми ж хочемо розповісти про сьогоднішній день цього славного села, де нині проживає майже три тисячі сельчан. Нашим гідом став сільський голова Бистрич І. С. Василюта, якому земляки вже дев’ятнадцять років незмінно дові-
ряють очолювати їхню громаду.
Разом з Іваном Сергійовичем ми побували в різних ку-
точках села, відвідали заклади соціального призначення, розмовляли з гостинними бистричанами.
І. С. Василюта нагадав, що нині тут функціонують навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дНЗ», будинок культури, публічно-шкільна бібліо-
тека, амбулаторія загальної практики/сімейної медицини, приватна аптека, лісництво Соснівського держлісгоспу, велика мережа закладів торгівлі та громадського харчуван-
ня, з них – три райСТ та десять – приватних підприємців.
до речі, у Бистричах досить інтенсивно та ефективно розвивається підприємництво. Нині тут успішно діють приватні структури, зокрема, «Світанок-Схід» (С. М. Онуф-
рійчук), де налагоджено роботу пилорами, млина та цеху з виготовлення паливних брикетів. Розпилюванням лісо-
матеріалів займається Ю. В. Грицюк, а підприємець М. Є. Семенович на замовлення громадян доставляє прямо до їх осель різноманітні будівельні матеріали. Фірма «СВ» надає ритуальні послуги.
Сільгоспвиробництвом займається керівник СФГ «дові-
ра» І. М. Шут.
Загалом приватні підприємці створили більше тридцяти робочих місць для бистричан.
Слід зазначити, що навіть у нинішній непростій еконо-
у надслучанському краї, чимало з них, завдяки своєму старанню і непересічним природним здібностям, досягли помітних вершин у різних сферах суспільного життя.
Справжньою гордістю бистричан стали кандидат гео-
графічних наук Олексій Телегуз, кандидат економічних наук Наталія Ткачук, кандидат педагогічних наук Галина Власюк, професор Чернівецького Національного універ-
ситету Іван Онофрійчук. Нині працює на посаді міністра природокористування і екології республіки Карелії, що у сусідній Росії, Віктор Чикалюк.
Не забувають рідного села та своїх земляків відомі київ-
ські бізнесмени брати Микола та Володимир Талайчуки. Зокрема, Микола надає соціальним закладам та односель-
чанам спонсорську допомогу. Він придбав на власні кошти і подарував місцевій амбулаторії сучасне обладнання для зубного кабінету, а ще цей добродій всіляко матеріально підтримує дітей-сиріт та напівсиріт.
Наша приємна мандрівка в Бистричах завершилася. З гарними враженнями ми полишали привітні вулиці села, його чудових людей, які своїм старанням і невтомною працею творять нові світлі сторінки історії рідного краю.
Павло Рачок.
Сільський голова Бистрич Іван Сергійович ВаСилюта.
Заслуженою шаною у трудовому колективі та в односельчан користується вчителька світової літератури Бистрицької ЗОШ, депутат сільської ради О. М. БаБука.
адміністративне приміщення Бистрицького лісництва.
Привітно зустрічає відвідувачів начальник відділення поштового зв’язку Н. М. СОСНОВчик (на фото зліва).
Продавець приватного магазину «Оксана» С. В. МирОНець пропонує покупцям широкий асортимент товарів повсякденного вжитку.
Сумлінною і професійною працею відзначається у колективі амбулаторії загальної практики/
сімейної медицини медсестра С. І. ГриГОр’єВа.
2 квітня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
освітянський вісник
4 В кабінеті директора
Соснівського НВК В. М. Чернишиної, незважаючи на похмурий, з низько навислим, насупленим небом день, тепло і затишно. А яблука, які світлою апетитною гіркою золотяться в декоративній корзинці-тарелі,
наповнюють його
ароматом осені. - Пригощайтеся, - запрошує Віра Максимівна, - це запахуще диво з мого саду. Але багато часу на пригощання дозволити собі не можемо: в директора день розписаний по хвилинах та й
журналістські справи не дають
розслабитися. Тому беремося до роботи.
- В нашому колективі, - говорить В. М. Чернишина, - всі вчителі хо-
роші і досвід їх заслуговує попу-
ляризації. Сьогодні ж пропоную вам зустрітися з трьома. У Мико-
ли Івановича Скребцова та Сергія Володимировича Власюка якраз методичний день, тож вони не «прив’язані» до уроків, а в Любові Антонівни Мельник через 30 хви-
лин – «вікно».
М. І. Скребцова я знаю здавна. Так само, як і його маму М. Ф. Запоро-
жець. Шкільне лісництво, яким вона керувала в радянські часи, гримі-
ло на всю Україну. Будучи учителем трудового навчання, Марія Феодо-
сіївна чи не єдина в області викла-
дала тракторну справу і робила це блискуче, захоплюючи цим пред-
метом не тільки хлопців, а й дівчат. Щодо Миколи Івановича, то він по закінченні школи вступив до Луць-
кого педагогічного інституту на гео-
графічний факультет. І от уже протя-
гом багатьох років працює в рідній школі, чи то пак, уже гімназії. Воло-
діючи неабияким професійним до-
свідом, постійно вдосконалює його шляхом самоосвіти.
Вихованці М. І. Скребцова щороку займають призові місця на районних олімпіадах, є членами Малої акаде-
мії наук, займаються серйозними дослідженнями в галузі екології, гео-
логії. Екологічними проблемами пе-
реймається і донька Миколи Івано-
вича одинадцятикласниця Світлана.
На жаль, в день нашого приїзду в Лінчин директора шко-
ли Б. А. Рудюка на місці не виявилося – поїхав в управлін-
ня освіти, молоді і спорту РДА на нараду, тому про робо-
ту навчального закладу розповідала заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Л. С. Ткач. На цій посаді вона з 2010 року, а загальний педагогічний стаж Людми-
ли Сергіївни складає 8 років.
За її словами, в школі працює колектив однодумців. Пе-
реважна більшість вчителів – молоді спеціалісти віком до 30 років. До педагогів-ветеранів належать вчитель мате-
матики З. А. Ярошик, яка на освітянській ниві трудиться вже понад три десятиліття, вчитель історії вищої катего-
рії Т. А. Попач та голова профспілкового комітету педагог з вищою кваліфікаційною категорією викладач географії С. М. Осійчук.
Деяким з освітян вдалося, так би мовити, двічі ступити в одну річку, бо вони спочатку навчалися в Лінчинській ЗОШ, а тепер працюють тут вчителями. Здобувши вищу педагогічну освіту, повернулися в рідну школу її колишні випускники Н. Н. Попач та І. С. Осійчук: Наталія Никонів-
Майстри своєї справи
- Геології в навчальному плані немає, - зауважує Микола Іванович, - але ді-
тей цікавить ця наука. Тому вони охоче відвідують заняття геологічного гурт-
ка «Граніт».
В районі, області знають М. І. Скреб-
цова і як керівника громадської орга-
нізації «Джура», члени якої вивчають козацьку минувшину, беруть участь в козацьких зборах, походах, гарту-
ючи тіло і дух.
Колега Миколи Івановича С. В. Вла-
сюк теж здобував вищу освіту у Луць-
кому педагогічному інституті, правда, на історичному факультеті. Він виріз-
нявся серед студентів життєвим до-
свідом, військовим, бойовим гартом, бо перед тим, у 1984-1985 роках, від-
служив в Афганістані. Не можу не за-
питати, наскільки це було страшно. Сергій Володимирович задумується на якусь мить.
- В жорстокі бої, скажу відверто, наша частина не потрапляла, - ми дислокувалися у передмістях Кабула і перевозили військові вантажі. Зви-
чайно, без обстрілів, бомбардувань не обходилось, але молодість більш безоглядна, як зрілість, тому особли-
вої боязні не було. А от цікаво – так. То не просто інший народ, інша віра, звичаї – інша цивілізація. Було таке враження, наче ми потрапили у се-
редньовіччя.
Особливу увагу В. С. Власюк спря-
мовує на роботу з обдарованими ді-
тьми, які традиційно успішно беруть участь в районних олімпіадах, всеу-
країнських конкурсах з історії та пра-
вознавства «Лелека», «Кришталева сова». Сам Сергій Володимирович віднедавна взявся за вивчення істо-
рії Соснового у період між Першою і Другою світовими війнами.
Чимало похвальних слів почула я від В. М. Чернишиної на адресу вчите-
ля української мови і літератури Л. А. Мельник. В колективі Любов Антонів-
на, наголошувала директор, користу-
ється неабияким авторитетом. Та це й не дивно, адже вона не тільки високо-
класний фахівець, мудрий педагог, а й доброзичлива, поміркована людина. А скільки віршів знає напам’ять, як пропа-
гує серед дітей неповторну красу і ми-
лозвучність рідної мови. Л. А. Мельник зуміла зацікавити філологією і доньку Юлію, яка навчається у шостому кла-
сі і вже робить під керівництвом мами перші кроки у наукових дослідженнях.
Незважаючи на похмурий насупле-
ний день, я залишала Соснівський НВК з гарними враженнями. А по-
дарували їх мені фахівці, закохані в свою роботу, справжні майстри спра-
ви, якій присвятили життя, і просто привітні, щирі хороші люди.
надія ярмолюк.
на викладає українську мову та літе-
ратуру, а Ігор Сидорович знайомить дітей з кращими зразками світового письменства.
Лінчин – один з найвіддаленіших від райцентру населених пунктів, отож для вирішення житлової про-
блеми в молодих педагогів є кілька варіантів – знайти нареченого чи на-
речену серед місцевих мешканців, винаймати квартиру в сільських жи-
телів або доїжджати до місця роботи громадським транспортом. З. А. Яро-
- Хочу підкреслити, - зауважує Л. С. Ткач, - що в нас навча-
ється чимало учнів з багатодітних сімей. Майже всі вони працьовиті, доброзичливі, слухняні і в школі, і дома. От, скажімо, в сім’ї Івана Костянтиновича і Олени Йосипів-
ни Бокієвих – дев’ять дітей, семеро з яких – школярі. Ця дружна родина спільними зусиллями обробляє добрий шмат землі, утримує коней, корів, свиней, птицю. Подруж-
жя Юрія Олександровича і Тетяни Костянтинівни Попачів виховує п’ятеро дітей, мама – активний член батьківсько-
го комітету школи.
Під час перерви на допомогу завучу приходять колеги, які зібралися у вчительській. Вони навперебій розповіда-
ють про цікаві заходи і свята, які відбулися в школі про-
тягом останнього часу. Правда, кожен з них захоплений відгук про ту чи іншу подію завершує зітханням: от якби нам ще нове сучасне приміщення!..
Повернувшись в Березне, я поділилася враженнями від побаченого і почутого в Лінчинській ЗОШ з начальни-
ком управління освіти, молоді і спорту РДА Г. Р. Коваль-
чук і в мене з’явилися підстави завершити цю розповідь на оптимістичній ноті: Галина Ростиславівна повідомила, що в бюджеті району на 2013 рік передбачено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на бу-
дівництво типової ЗОШ у селі Лінчин.
надія ярмолюк.
НА фоТо: вчитель української мови і літератури Наталія Никонівна ПоПАЧ, викладач фізичної куль-
тури і спорту Тарас Володимирович АНТиКАло, заступник директора з навчально-виховної роботи людмила Сергіївна ТКАЧ та вчитель математики ветеран педагогічної праці Зоя Альфредівна Яро-
шиК.
на оптимістичній ноті
В лінчинській Зош І-ІІ ступенів, сказати правду, таки тісненько, бо приміщення школи побудоване ще наприкінці 50-их років минулого століття, а навчається в ньому понад 160 дітей. отож свята, різні масові заходи тут змушені проводити у їдальні, бо класні кімнати маленькі і ледве вміщають парти для 18-20 школярів та стіл для вчителя, актового чи спортивного залу нема, тому і педагоги, і учні, і їх батьки мріють про будівництво в селі нового навчального закладу.
шик користується останнім варіантом.
- Спочатку я теж винаймала квартиру, - розповідає Зоя Альфредівна, - але після того, коли вийшла заміж, стала доїжджати з Березного, де ми побудувалися. Всяке бу-
вало. Це тепер маршрутки регулярно ходять, а колись і лісовозами добиралася, і через Сарни. Часу дорога за-
бирає багато, але я вже звикла і вставати рано, і раціо-
нально кожну вільну хвилину для підготовки уроків ви-
користовувати.
- Колектив у нас дружний, завзятий, - зауважує Л. С. Ткач. – Значна заслуга в цьому нашого директора Богда-
на Анатолійовича. Він, безперечно, вимогливий у робо-
ті, але разом з тим коректний, тактовний, до нього мож-
на звернутися з будь-якою проблемою і він обов’язково допоможе вирішити її.
Далі Людмила Сергіївна розповідає про співпрацю пе-
дагогів з батьківською громадськістю, наголошуючи на тому, що в нинішніх умовах досягти успіху у належному вихованні підлітків, підготовці їх до життя можна лише спільними зусиллями школи і сім’ї.
Недавно в районі з метою підвищення екологічної свідомості підростаючого покоління і бережливого ставлення до природи рідного краю проведено кон-
курс під умовною назвою «річка мого дитинства».
Його учасники презентували свої власні творчі роботи, проекти, фотосвітлини, відображали красу нашої природи за допомогою чарівного пензля та крилатого письма.
Творче змагання проходило в таких номінаціях: конкурс малюнків, творів «Річка мого дитинства»; фотоконкурс «Водні об’єкти рідного краю»; конкурс плакатів «Вода - джерело життя»; конкурс кросвордів «Екологія. Водні ресурси»; вікторина «Без води нема життя», логічні та інтелектуальні вікторини, ігри на екологічну тематику. У конкурсі взяли участь 18 загальноосвітніх та 2 поза-
шкільні навчальні заклади.
19 школярів з Соснівського, Балашівського, Бистрицького, Прислуцького НВК, Зірненської, Городищенської, Грушів-
ської, Великосовпівської ЗОШ та вихованці районного будинку дитячої і юнацької творчості, Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої твор-
чості представили свої малюнки, а соснівські гімназисти запропонували ще й креативні твори на тему “Річка мого дитинства”.
Цікавими виявилися фотосвітлини водних об’єктів ріднокраю вихованців Соснівського центру еколого-
натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості, Орлівської, Грушівської, Колодязнівської, Великосовпів-
ської ЗОШ. У конкурсі плакатів «Вода - джерело життя» відзначилися учні Вітковицького, Балашівського НВК, Зірненської ЗОШ.
На конкурс кросвордів «Екологія. Водні ресурси» пред-
ставили матеріали школярі та педагоги Великосовпівської ЗОШ та Балашівського НВК. Вони ж запропонували по-
вчальні та інтелектуальні вікторини, логічні ігри на тему «Без води нема життя». Змістовний сценарій екологічного турніру для старшо-
класників «Живи, Земле!» презентували учні Маринин-
ської ЗОШ, а сценарій брейн – рингу «Случ - річка мого дитинства» підготували учителі біології Городищенської ЗОШ. Змістовний тематичний позакласний захід «Її величність - вода» представили педагоги Балашівського НВК. У нестандартній формі провели КВК з теми «Охорона природи» вчителі та учні Курганської ЗОШ.
Допомогу та практичні поради конкурсантам надавали досвідчені педагоги, учителі образотворчого мистецтва, керівники гуртків художньо-естетичного циклу, учителі - предметники Н. Ю. Мамчур, С. М. Стахнюк, О. Ф. Сосно-
вчик, О. В. Примак, М. Н. Гурин, О. М. Левчук, Л. М. На-
умчук, Н. М. Якимець, В. В. Миронець, І. О. Капранчук, Ю. В. Шульжук, О. Ю. Корицька, Г. В. Ахмадуліна, Ю. О. Куцмус.
Перше місце виборола робота вихованки Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько – краєзнав-
чої творчості Марії Криворучко, друге місце розділили між собою вихованець цього ж закладу Сергій Сільковський та Ольга Іванова з районного будинку дитячої та юнацької творчості. А на третьому місці Ольга Бондар з Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості.
Представники Костопільського міжрайонного управління водного господарства привітали переможців, нагородили грамотами та заохочувальними призами. тетяна Шнайдер, методист районного методичного ка
бінету.
Річка мого дитинства
2 квітня 2013 року
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
сімейні посиденьки
Не так щоб у надто давні, але й не в теперішні часи жив у нашому містеч-
ку заїжджий парубок. Яким чином він тут опинився, не знаю, але всім було відомо, що прибув Яків з Узбекистану. Називали його просто – Яшко. Розмовляв кумедно, з акцентом, що й забавляло багатьох.
Так от, цей Яшко-узбек влітку днями про-
падав на Случі. А запам’ятався тим, що по-
любляв ловити раків і навіть ту рибу, яка часом запливала у вириті раками нори. Причому робив це без будь-якої рибаль-
ської снасті, руками. Правда, і раків тоді було чимало. Та й не мізерія якась, а ве-
ликі, мов краби. Такий як ущипне клеш-
нею за палець, аж кров виступить. Витяг-
неш руку з води і пальця мерщій до рота: посмокчеш, сплюнеш, от і вся дезінфекція.
Вмілішого за Яшка раколова не було. За-
нурювався у воду і мацав руками під бере-
гом, шукаючи нори. А вони глибокі трапля-
лися, рука по лікоть входила, а то й по пле-
че. Йде Яшко, а над водою тільки голова видніється, здалеку таке враження, наче якесь звірятко плаває. Якщо ж було глибо-
ко, то занурювався з головою. Може, хто й не повірить, але це таки правда – Яшко міг за одне пірнання пробути під водою до трьох хвилин. Завжди мав при собі торби-
ну, прив’язану до пояса: витягне рака чи рибину – і в торбу.
З багатим уловом Яшко, як правило, за-
ходив до сусіда Тимохи. Рибу віддавав йому, а раків забирав собі. Правда, якщо жінка Тимошева бралася готувати вечерю, то віддавав і раків. Тимоха ж виставляв на стіл пляшку.
Треба сказати, що Яшко впиватися не лю-
бив, завжди обмежувався однією чаркою і ніхто не міг його упросити випити біль-
ше. Тимосі, звісно, це було на руку, кожна нова порція випитого робила цього мов-
чуна дедалі балакучішим.
- А ти знаєш, - смикав Яшка за рукав, - якої шкоди завдають раки рибалкам-
вудильщикам? Ото зачепить клешнею волосінь, а поплавець і поведе. Рибалка ж думає: оце здобич! І тягне, і підсікає. А воно упирається, аж вудилище гнеться! Коли ж нарешті витягне, то той бешкет-
ник клешнями змахне і беркиць у воду. От тобі й улов.
Яшко на це тільки усміхається та сма-
кує юшкою.
- Дядьку, а як ви бачите рака у воді? – по-
дає голос Тимошів синок, що примостився осторонь на табуретці, бо за стіл батько бувальщина
його не допускає.
- Та як же, як не очима? – дивується Яшко.
- Так вони ж заплющені, - додає свій по-
див до Яшкового малий.
- Зачєм заплющені, розплющівать нада.
Далі йде ціла лекція про те, як слід при-
вчити себе не закривати очей під водою під час купання у балії (ванни тоді ще були великою розкішшю) або під лійкою та як потрібно затримувати дихання. При цьому дивовижно сплітаються українські, російські та узбецькі слова, а з відмінками Яшко поводиться так, наче ніколи й не чув про їх існування.
Яшко мав ще одну прикметну особли-
вість – він, наче магніт метал, притягував до себе всілякі чудернацькі пригоди. Якось, займаючись на Случі улюбленим промислом, Яшко побачив на березі само-
тнього рибалку. Дві вудки були встромле-
ні в крутий берег, а рибалка зосередив усю свою увагу на поплавках. Яшко мав зіркі очі і одразу впізнав місцевого батюшку. До духовних осіб він ставився з повагою, отож вирішив привітатися. Кричати здалеку не випадало, а міст ого-го де. Тому Яшко ви-
рішив скористатися звичним способом: пірнув під воду і поплив. Наблизившись впритул до вудочок, висунув голову і чемно привітався:
- Здрастуйте, батушка!
Той зіпнув губами, як риба на березі, і завмер. Голова, з якої звисали чорні мокрі пасма, дивилися на нього знизу вгору і …
посміхалася. Здивування в погляді батюш-
ки поступилося місцем перелякові. Рука сама потягнулася до лоба. Поклавши на себе хресне знамення зі словами «згинь, нечиста сило», він зірвався на ноги і чкур-
нув, аж залопотіло.
«Водяний» не встиг більше й слова мовити. Він вийшов на берег і задумав-
ся, дивлячись на покинуті батюшкою вудочки.
Додому Яшко повертався з почуттям глибокої провини і вже наступного дня, прихопивши вудки, пішов просити у ба-
тюшки пробачення.
Той зустрів його на порозі власного будинку.
- Добрий ден, батушка, - вклонився, опускаючи очі, прибулець. – Я не хотів настрашить вас, а тільки…
- Ах ти ж халамиднику! Треба ж було мене якось попередити.
- Так я під водою був, - виправдовувався Яшко.
- Під водо-о-о-ю він був! А ти не міг пливти над водою?
- Ну, так вже вийшло, - не тільки голосом, а й всією постаттю демонстрував свою провину раколов, - простіть.
- Та вже добре, добре, Бог з вами, - усміх-
нувся нарешті панотець, - ідіть з миром.
Минув час. Яшко незабаром поїхав у свій Узбекистан шукати чи то родичів, чи кращої долі. Батюшка спочиває на місь-
кому цвинтарі. А поголос про подію, яка трапилася з ними, живе досі.
микола біліда,
м. березне.
Як Яшко батюшку налякав
з народних усмішок
- Ти що в неділю робив?
- Ходив на базар.
- Чого?
- Купив корову.
- Добра попалася?
- Наполовину.
- Це як?
- Молока дає мало, а б’ється добре.
Добра наполовину
За підрахунками вчених геніальними визнано майже 30 тисяч мешканців нашої планети. Всі вони мали якісь за-
хоплення, нерідко були диваками. Обдарування багатьох з них визнавалися лише в зрілому віці,
а нерідко – після смерті.
Великого мікробіолога Луї Пастера вчи-
тель хімії називав посередністю, а викла-
дач геніального Альберта Ейнштейна дав йому таку оцінку: «З цього хлопчика ніко-
ли нічого путнього не вийде».
О. Бальзак був спроможний творити лише вночі. Тому вдень, щоб мати мож-
ливість працювати, закривав вікна чорни-
ми шторами, запалював свічки і так писав свої романи. Ф. Шіллеру краще вдавалися драми, якщо він тримав ноги в тазу з хо-
лодною водою. А ось Б. Прус обожнював комфорт. Після кожної вдало складеної фрази він нюхав міцні парфуми. Вольтер і Дідро, як і Бальзак, постійно підбадьорю-
вали себе міцною кавою.
Анатоль Франс захоплювався творчістю до самозабуття. Якщо закінчувався папір, він продовжував писати на конвертах, кви-
танціях, запрошеннях, візитних картках.
Італійський композитор Сарті писав му-
зику вночі в порожній кімнаті без меблів при світлі лампади під стелею. А його зем-
ляк Чимарозо ухитрявся створювати свої опери прямо під час гомінливих товарись-
ких гулянок, до яких був великий мастак.
Англійський письменник Ричард Гоутан, відточуючи стиль, багато разів вголос по-
вторював кожне речення, одночасно ору-
дуючи ножицями або ножем.
Він колов ножем письмовий стіл і крісло, шматував серветки, а одного разу порізав сукню дружини, що підвернулась під руку.
Французький байкар Лафонтен, коли на нього находило натхнення, носився вули-
цями, не помічаючи перехожих, які зди-
вовано спостерігали, як він жестикулював, тупотів ногами, на весь голос викрикував рядки, що народжувались.
Відомий американський вчений, батько кіберненики Норберт Вінер в 11 років до-
строково здобув середню освіту, в 12 всту-
пив до коледжу, а в 14 йому був присвоє-
ний вчений ступінь.
Сергій Прокоф’єв – видатний російський цікаво знати
Дивацтва знаменитих
музикант – у п’ять років написав свй пер-
ший музичний твір, який називався «Індій-
ський галоп». У 10 років він став автором опери «Велетень».
Видатний німецький філософ Гегель був незвичайною людиною. Довго і важко під-
бираючи слова при розмові на повсякден-
ні теми, він цікаво розповідав про най-
складніші речі. Міркуючи, міг годинами стояти на місці, не звертаючи уваги на те, що відбувається довкола. При цьому був «душею компанії» і любив жіноче това-
риство. Міщанська скнарість поєднувала-
ся в нього із широтою душі, обережність з авартюризмом. Англійський фізик, хімік, математик, астроном, біолог, винахідник і архітектор Роберт Гук був найближчим співробітни-
ком Роберта Богіля і виконував усі техніч-
ні роботи вченого. Ця співдружність озна-
менувалася відкриттям закону Богіля, але саме Р. Гук удосконалив і побудував на-
сос, завдяки якому цей закон був відкри-
тий. Він також виявив плями на Юпітері та Марсі й одночасно з Кассіні за рухом плям визначив швидкість обертання цих планет, брав участь у виборі місця і керував будів-
ництвом Грінвічської обсерваторії, удоско-
налив мікроскоп і першим виявив клітини рослин. Сам термін «клітина» теж введе-
ний Р. Гуком. Керував відбудовою Лондо-
на після великої пожежі 2 вересня 1666 року. В історії науки знаменитий ще й тим, що відгукнувся феєрверком ідей і проек-
тів, удосконалень буквально на всі насущ-
ні проблеми свого часу, сперечався з Ісаа-
ком Ньютоном за пріоритет у відкритті за-
кону всесвітнього тяжіння.
Відомо чимало дивацтв російського пол-
ководця Олександра Суворова, який впер-
ше в історії перевів своє військо через за-
сніжені Альпи. Він любив будити у казар-
мах своїх солдатів півнячим співом, май-
стерно імітуючи кукурікання. А ще вима-
гав виносити з приміщення, у яких бував, усі дзеркала.
Примхливим голосом полководець ка-
зав: «Не хочу бачити ще одного генера-
лісимуса…». Цікаве хобі було у Д. Менделєєва. Він любив робити валізи і дарувати їх рідним і близьким друзям. Коли вчений світ апло-
дував геніальному хіміку, дізнавшись про створену ним періодичну систему елемен-
тів, господар крамнички, куди Дмитро Іва-
нович, як звичайно, зайшов за матеріала-
ми для своїх виробів, хвалився відвідува-
чам: «Мій постійний покупець, відомий майстер по валізах».
Російського корифея письменництва Лева Толстого, крім вегетаріанства, не-
противлення злу насильством, вірізняло ще практичне хобі. Автор «Війни і миру» та інших літературних шедеврів, усупереч повчанню відомої байки І. Крилова, пре-
красно шив чоботи. Поет А. Фет був у за-
хопленні від подарованої йому пари чо-
біт і носив її багато років. А зять Л. Толсто-
го М. Сухотін, отримавши подібний пода-
рунок, поставив чоботи на книжкову поли-
цю поруч із зібранням творів письменни-
ка і приклеїв книжковий «корінець» з на-
писом: «Останній твір графа Л. М. Толсто-
го». На щастя, він виявився не останнім.
микола зубчик,
м. березне.
підслухане й записане
Дружина зустрічає чоловіка на порозі:
- Ти чому прийшов додому о шостій ранку?
- Поснідати.
***
Біля магазину спиртних напоїв лежить чоловік. Підходить міліціонер:
- Ви п’яний, чи з вами щось сталося?
- Ні те, ні інше. Я лежу тут задля реклами.
***
Василько зранку вдягає гумові чоботи.
- Синку, - каже мама, - на вулиці сухо, ні багнюки, ні калюж немає.
- Нічого, мамо, я знайду!
***
- Боже, якою я була дурепою, що по-
годилась вийти за тебе заміж.
- Атож. А я був настільки сліпим, що й не помітив цього.
***
Жінка запитує адвоката:
- Якщо я застрахую життя свого чо-
ловіка на мільйон, а наступного дня він помре, що я з того матиму?
- Довічне ув’язнення.
***
- Будь ласка, ось ваші цукерки. Кілограм і 200 грам, якраз на 45 гривень.
- Хм, ви знаєте, я викладаю у школі ма-
тематику…
- Е-е-е, точніше, 44 гривні.
- У старших класах…
- В такому разі з вас 43 гривні 27 копійок.
***
Дружина чоловікові:
- Тобі подобається вечеря?
- Ти, бачу, знову шукаєш привід для скандалу.
***
- Матусю, - допитується в мами п’ятирічний Іванко, - це правда, що я на-
родився вночі?
- Так, синочку!
- Сподіваюсь, я тебе не розбудив?
Федір стахнюк,
с. бистричі.
23 жовтня 2012 року
7 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 квітня 2013 року
Про це під час відеоконфе-
ренції в Кабміні сказав заступ-
ник міністра фінансів України Сергій РИБАК.
„Цього року одноразова до-
помога при народженні дити-
ни досягатиме майже 31 тисячі гривень, другої - складе майже 62 тисячі. Майже 124 тисячі вона буде при народженні третьої дитини”, - заявив він.
Водночас, за його словами, індекс прожиткового мінімуму цього року планується в 1,5 раза більше, ніж індекс інфляції.
„Індекс інфляції ми прогнозу-
вали на рівні 4,8%, прожитковий 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
КОМПАС Добра новина
КОнСУльтАЦІї
органів захисту прав споживачів Медичних працівників Представників податкової служби адвокатів і правознавців
Служби соціального забезпечення
ЗнАйте СВОї ПРАВА. ВМІйте їх ЗАхИщАтИ.
чи знаєте ви?
Майте на увазі
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
ПогоДа в ДоМі
У добірці використані матеріали УКРІНФОРМу, вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
на Добраніч!
15 квітня 2013 року починає діяти нова редакція Правил дорож-
нього руху. зміни затверджені Постановою Кабінету Міністрів укра-
їни від 11 лютого 2013 року № 111. водіям слід їх уважно прочита-
ти, адже знання правил перевірятимуть уже на дорогах. так, згідно зі змінами будуть встановлені нові дорожні знаки, зокрема, і ті, які, я впевнена, захочете бачити якомога частіше, наприклад, – "знак, що попереджає про удосконалене покриття". Крім того вводять-
ся нові терміни: "газон", "острівець безпеки", "денні ходові вогні", "маневрування". таке уточнене формулювання матиме і практичне значення. наприклад, Правилами заборонені зупинка й стоянка на газонах, тож при нагоді корисно буде знати, що газоном є "ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створю-
ється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (пе-
реважно багаторічних злаків) або одернування". По-новому визна-
чається і темний час доби як "частина доби від заходу до сходу сон-
ця". Цей час можна тепер визначити з точністю до декількох хви-
лин, а не як досі - досить розпливчасте формулювання про "части-
ну доби від закінчення вечірніх (30 хв. після заходу сонця) до по-
чатку ранкових сутінків (30 хв. до сходу сонця)". чесно кажучи, ви-
рахувати ці 30 хвилин правильно було важкувато. Поліпшити реакцію водіїв на дорожні умови повинно і нововве-
дення, за яким "з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспорт-
них засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені ден-
ні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного за-
собу - ближнє світло фар". Дехто скаржиться, що доведеться часто міняти лампочки у фарах, але для безпеки руху це важливо. все ж, пам'ятаймо, що життя дорожче. в росії вже декілька років водії ці-
лодобово їздять із увімкненими фарами. та й у нас досвідчені ав-
томобілісти, які піклуються про безпеку, в дощ вмикають світло.
Працівники Даі наголошують, що зміни внесені з урахуванням міжнародного досвіду й спрямовані на профілактику безпеки до-
рожнього руху і обіцяють зміни в екзаменаційних програмах Мрев.
готуйМоСЯ ЇзДити
за новиМи ПравиЛаМи
- Розмітка вказує на можли-
вість руху в різних напрямках, а знак вимагає їхати тільки прямо. Чим керуватися водієві?
- нагадаю, що згідно з діючими Правилами дорожня розмітка "використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює". Отже, такого, коли розмітка і дорожній знак на од-
ному відрізку шляху показують різне, в ідеалі не повинно бути. Єдиний виняток - це тимчасові дорожні знаки, що, як відомо, мають перевагу як перед постій-
ними дорожніми знаками, так і перед дорожньою розміткою.
Однак, ситуації, про які йдеться в запитанні, трапляються. Чим керуватись водієві чітко сказано в Правилах дорожнього руху, які починають діяти з 15 квітня 2013 року. У пункті 8.2 встановлено, що "дорожні знаки мають пере-
вагу перед дорожньою розміт-
кою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією". Буває, що дорожній знак важко побачити. Звичайно, це непра-
вильно та не відповідає безпеці руху. нова редакція Правил ви-
магає: дорожні знаки повинно бути добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби, на відстані не менш як 100 метрів за напрям-
ком руху. Окрім того, дорожні знаки повинні розміщуватися не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини обабіч дороги на тому її боці, що відповідає на-
прямку руху, або, якщо це краще для поліпшення сприйняття, над проїзною частиною. Якщо до-
рога має більше ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорож-
ній знак дублюється на розді-
лювальній смузі, над проїзною частиною або на протилежному боці дороги (у разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги).
- Знаю, що із Правил дорож-
нього руху в новій редакції ви-
ключений пункт, згідно з яким обгін транспортних засобів дозволяється тільки з лівої сторони? Чи означає це, що дозволено обгін справа?
- Це запитання дещо неко-
ректне, ми ж знаємо, що "об-
гін – це випередження одного або кількох транспортних засо-
бів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху". А, отже, і здій-
снити його ми можемо лише лі-
воруч, оскільки праворуч - сму-
га для руху в одному напрям-
ку з вами. тож, як бачимо, вилу-
чення такої норми, лише усуну-
ло суперечності. Однак, як наго-
лошують працівники ДАІ, це не дозволяє обгін справа по узбіч-
чю дороги. Якщо ж смуг в одному напрям-
ку декілька, і ви захочете обігна-
ти когось, то це вважатиметь-
ся випередженням. Починаю-
чи його, водій здійснює "ма-
неврування". До речі, "манев-
рування" - новий термін, який з'явився в Правилах. Це - "поча-
ток руху, перестроювання тран-
спортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з про-
їзної частини, рух заднім ходом".
- Взимку працівники ДАІ нео-
дноразово нагадували водіям про необхідність зміни шин з літніх на зимні. Чи прописано це в нових правилах?
- У Правилах у новій редакції немає чіткого положення про не-
обхідність зміни шин з початком нового сезону. Вказується лише, що "у разі постійної експлуата-
ції транспортного засобу на до-
рогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується вико-
ристовувати шини, що відпові-
дають стану проїзної частини". Проте пам'ятаймо: наслідки не-
дотримання такої рекомендації вимірюються не в штрафах, а в аварійних ситуаціях.
та й копійкою теж може уда-
рити така недбалість в ожеле-
дицю, адже діє законодавство щодо обов’язкового страхуван-
ня цивільної відповідальності. тож у разі аварії страхова ком-
панія може не визнати страхо-
вий випадок, і компенсацію не виплатить.
(уКрінФорМ).
6
ДоПоМога При нароДЖенні
Дитини збіЛЬШитЬСЯ
мінімум - 6,9%, що в 1,5 раза більше, ніж зростання інфляції. Ми намагаємося збільшувати приріст соціальних стандартів”, - підкреслив Рибак.
Заступник міністра фінансів та-
кож розповів про інші соцвитра-
ти, закладені до бюджету на цей рік. Він зазначив, що „субвенція із забезпечення грошима сімей, в яких є інваліди 1 і 2 груп цього року збільшена в 2,6 раза (майже до 650 млн гривень)”, а допомога ветеранам складе „300 мільйонів гривень, які закладені в держбю-
джеті на ці цілі”. віталій чуХЛіб (уКрінФорМ).
Соціальні витрати, закла-
дені до держбюджету на цей рік, передбачають збільшення матеріальної допомоги сім’ям при народженні першої дитини майже до 31 тисячі гривень.
• Овочі, за винятком буряків і зеленого горошку, варіть у підсоленій воді (10 г солі на 1 л води). • У картоплі, звареній "у мундирі", краще зберігаються вітаміни. її використовують для приготу-
вання вінегретів, салатів, холодних соусів.
• щоб вінегрет набув тонкого і приємного смаку, додайте до нього столову ложку молока і всип-
те чайну ложку цукрового піску.
• Варені, нарізані для вінегрету буряки, перед тим як змішувати з іншими компонентами, змастіть олією. • Два шматочки цукру, додані у воду, де варяться різні овочі, покращать їх смак.
• Чим більшими шматочками нарізані овочі, тим менше поживних речовин вони втрачають під час варіння.
• щоб зменшити втрату вітамінів, овочі треба класти в киплячу воду і варити в закритому посуді.
• Після того, як овочі зварились, їх відразу ж відкидайте на друшляк, щоб не погіршився смак. А цвітну капусту і спаржу зберігайте у відварі.
• Варені овочі легко очистити від шкірки, поки вони не охололи, і відходів у данному випадку мен-
ше.
• Вода, в якій варилися чищені овочі і зелень, містить багато поживних речовин, тому якщо відвар не має неприємного присмаку, його використовують для приготування супів і соусів.
Добірку підготувала тетяна КнЯзКа (уКрінФорМ).
господині на замітку
хороший міцний сон є однією з гарантій здоров'я. Брак сну може спри-
чинити різні захворювання. Корекція раціону дійсно може допомогти позбавитися безсоння та інших проблем зі сном.
Медики радять перекусити за годину до сну легкою їжею, повідомляє bigmir net.
"Гормони гарного сну" містяться в наступних продуктах: тости з арахісовим маслом, яєчня, молочні продукти - сир, молоко, кефір, йогурт. Заспокійли-
вий ефект мають арахіс, лісові горіхи, насіння соняшника і кунжуту, фініки.
Крім того, допоможе заспокоїтися перед сном ромашковий чай. Цей дивовижний трав'яний напій наповнює тіло теплом, що природно робить нас сонними. Сприяє сну також мед і вишня.
Разом із споживанням "сонних" харчових продуктів, слід відмовитися від "анти-сонних" - безалкогольних і енергетичних напоїв, кави, міцного чаю. Крім того, медики не радять вживати часник, пряну їжу, алкоголь, а сигарети - далеко заховати.
щОБ УнИКнУтИ ПОГАнОГО СнУ, СлІД ПРАВИльнО ПОВеЧеРЯтИ
Університет Колорадо з'ясував, що сік гіркого гарбуза не дає раковим клітинам підшлункової залози перетворювати цукор. Це позбавляє ракові клітини енергетичного підживлення, що вбиває їх, передає The Times of India.
Ракові клітини здебільшого покладаються на цукор, оскільки самостійно вони не можуть ви-
робляти енергію іншим шляхом. Як показав експе-
римент з гризунами: ракові клітини підшлункової демонстрували зниження здатності розростатися на 60%. ГАРБУЗ МАЄ СеКРетнУ ЗБРОЮ ПРОтИ РАКУ ПІДШлУнКОВОї
Аналогічний результат був і під час тестування в лабораторних умовах з клітинними лініями, які вирощені в чашці Петрі. Рак підшлункової - один з найсмертоносніших типів раку (лише 6% вдається вижити протягом п'яти років після встановлення діагнозу). Варто сказати, що на ринку існують ліки, які впливають на цей механізм. Але рослинні сполуки більш безпечні. А три роки тому було доведено, що екстракт гіркого гарбуза чудово працює проти клітин раку грудей. Європейські чоловіки живуть менше, ніж жінки, хоча загалом тривалість життя збільшилася, передає ВВС із посиланням на звіт Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я. У звіт було вклю-
чено дані приблизно на 9 міль-
йонів жителів 53 країн. З'ясувалося, що різниця в тривалості життя між статями становить 7,5 року не на ко-
ристь чоловіків. наприклад, у 2010 році жінки в Європі дожи-
вали в середньому до 80 років, а чоловіки - до 72,5. Подібні ЖІнКИ ЖИВУть ДОВШе
відмінності вчені пов'язують з різницею у способі життя і типі роботи. також велика різниця була при порівнянні тривалості життя в різних країнах. І особливо видно це було саме щодо чоловіків. найбільша відмінність станови-
ла 17 років (для чоловіків) і 12 років (для жінок). За словами експертів, які оці-
нювали не лише статистику ЄС, найбільші відмінності в трива-
лості життя у чоловіків і жінок спостерігаються в Білорусі, ес-
тонії, Казахстані, литві, Чорно-
горії, Росії і Україні. А менші - в Ізраїлі, Ісландії, Голландії, Шве-
ції і Британії. тютюн, алкоголь, серцево-
судинні захворювання зали-
шаються основною загрозою, такою, як і рак. Професор Алан Вайт з Університету лідс Метро-
політан підкреслює: "Чоловіки не запрограмовані вмирати раніше. Різниця в тривалості життя у статей була завжди, але вона не має бути настільки значною". 7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 квітня 2013 року
КонКурси
Видавничій компанії потрібні торгоВі предстаВники з власним авто. Зарплата від 2000 грн.+пММ, офіційне працевлаштування. тел. 0978051350.
повідомте показники Для встановлення реального використання газу за місяць Березнівське управління з експлуатації газового господар-
ства в кінці кожного місяця знімає показники лічильників в абонентів природного газу.
Просимо абонентів, у яких не зняли показники лічиль-
ника у зв’язку з неможливістю доступу до них з тих чи ін-
ших причин, ТЕРМІНОВО повідомити показник лічильни-
ка по телефону: 5-67-04, 5-69-20 з 9:00 до 17:00, 5-45-56, 104 (з мобільного безкоштовно) - цілодобово без вихідних.
У протилежному випадку використання газу за місяць буде проставлено за нормами споживання.
Прохання до всіх абонентів розрахуватись за спожитий в лютому та попередніх місяцях природний газ до 5 квітня 2013 р. Починаючи з 1 квітня 2013 р., всі боржники будуть відключатися без додаткового попередження.
Відновлення газопостачання буде здійснюватись після повного погашення заборгованості та витрат, пов’язаних з відключенням та включенням газу відповідно від 91 грн. до 127 грн.
Адміністрація Березнівського уЕГГ.
Фестиваль власної дитячої поезії «Провесінь»
Березнівська центральна районна дитяча бібліотека спільно з відділом у справах сім’ї та молоді райдержад-
міністрації, редакція газети «Надслучанський вісник» ор-
ганізовують цей конкурс з метою пошуку юних талантів, підтримки обдарованої молоді, розвитку творчих зді-
бностей у дітей, виховання літературних та естетичних смаків. До участі запрошуємо дітей віком від 6 до 17 ро-
ків, які мають власні поезії чи пісні.
Конкурс відбудеться 23 квітня 2013 року об 11 годині на сцені районного будинку культури.
Фестиваль - конкурс проходитиме в три тури:
1-ий - заочний. Його учасники надсилають свої поетич-
ні твори з позначкою «заочний тур»; 2-ий - декламування власних віршів; 3-ій - виконання власної співаної поезії.
Просимо до 10 квітня 2013 року надіслати 2-3 власні поезії, набрані на комп’ютері, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, школу, клас та адресу, назву літературного об’єднання чи студії за адресою: центральна районна ди-
тяча бібліотека, вул. Київська, 7, м. Березне, 34600, з по-
значками: «Декламаційний тур», «Заочний тур» або на lib_kids@ukr.net; lib_berezne@ukr.net, контактний теле-
фон : 5-46-87, моб. 0671726017.
Організатори твори не рецензують і роботи не повер-
тають, але мають право розміщувати кращі твори на Ін-
тернет-сторінці http://berezne.libr.ry.ua/kids/index.html
Переможці конкурсу відзначатимуться дипломами та пам’ятними подарунками.
Вікторія КотиК,
заступник директора Березнівської ЦсПШБ по роботі з дітьми.
оГоЛоШЕннЯ
Костопільська філія рівненського медичного коледжу оголошує прийом студентів на 2013-2014 навчальний рік на спеціальності:
• “Акушерська справа” – на базі 11 класів. Термін навчання – 2 роки 6 місяців. Прийом документів з 1 липня по 31 липня 2013 р.
• “сестринська справа” – на базі 9 класів. Термін навчання – 4 роки. Прийом документів з 1 липня по 20 липня 2013 р.
ВстуПнІ ВиПроБуВАннЯ:
- для абітурієнтів 9 класів - біо-
логія (усно) та українська мова (диктант), - для абітурієнтів 11 класів – на основі сертифікатів Зно з біо-
логії, української мови та лі-
тератури.
профілюючий предмет – біологія.
День відкритих дверей 18 квітня 2013 року
о 12.00 у приміщенні філії, вул. Грушевського, 18.
телефон відбіркової комісії: (03657) 2-32-46, 2-29-77, факс 2-11-54
E-mail: kost_medcol@ukr.net
Будьмо національно свідомими
Протягом останнього часу спостерігається зацікавлен-
ня молоді національною ідеологією. Отож цілком зако-
номірним є те, що мережа первинних осередків молодіж-
ної громадської організації «Національний Альянс» наби-
рає поширення в усіх регіонах України.
В Березному кілька днів тому теж був створений такий осередок. Його головою обрано Максима Чабельця, за-
ступником голови – Вадима Влащука. Почесний член «На-
ціонального Альянсу» Володимир Пастушок виконува-
тиме обов’язки керівника вишкільного напрямку, а Інна Швед та Олена Турчак – керівників прес-служби.
На перші збори осередку приїхала та провела бесіду го-
лова ВОО «Національний Альянс» Майя Москвич. Йшла мова про необхідність об’єднання небайдужої молоді до-
вкола духовного стрижня нації, відновлення національ-
ної самосвідомості народу, втілення принципів національ-
ної та соціальної справедливості, утвердження здорово-
го способу життя. Адже невимовно гірко бачити, як мо-
лоді люди з пляшкою в руках та цигаркою в зубах гублять своє здоров’я, а значить і здоров’я нації, що веде до її за-
непаду. Ми не маємо права цього допустити.
Отож, хто має бажання підтримати молодіжний рух за пробудження, утвердження національної свідомості, при-
єднуйтеся до нас, вливайтеся в ряди нашого осередку.
Галина ЯсКоВЕЦь, член осередку МГо «національний Альянс».
МоЛоДІжнЕ життЯ
КонКурси
МиЛосЕрДЯ
ЛІКАр рАДить
Ми щасливі тим, що народились в Україні. Тут живуть наші батьки, тут коріння нашого роду і народу. З давні х часів Україна славилась своїми синами і доньками, їх духовніс-
тю, добротою і шляхетніс-
тю. Тому клуб «Шляхетних ураїнців», який діє при Со-
снівській бібліотеці, що-
весни проводить конкурс «Шляхетна українка року». Не стала винятком і весна 2013-ого. В книгозбірні зібрались шанувальники украї н-
ської краси, вишуканос-
ті і, звичайно ж, великої шани, любові і поваги до рідного краю.
Шестеро дівчат боролись за високе звання «Шляхет-
на українка». З першого ж конкурсу «Представлення» його учасниці просто зача-
рували глядачів своєю ви-
нахідливістю. Пристрастю і запалом відзначався кон-
курс «Таланти твої, Украї-
но». А в змаганні «Пишна коса - дівоча краса» учасни-
ці здивували вмінням ство-
рити справжній святковий настрій у всіх присутніх.
Не менш вражаючими були і змагання зі знання українського фольклору. Домашнім завданням учас-
ниць було створення влас-
ної української легенди. І коли вони читали їх, в залі панувала така тиша, що, здавалось, чути, як дзве-
нить повітря.
Кулінарні вміння юні кра-
суні продемонстрували у конкурсі «Українська гос-
подинька», приготувавши улюблені родинні страви.
А ще гості свята змогли разом з конкурсантками доторкнутися серцем до обрядів і звичаїв України. Глядачі в черговий раз переконались, що є в Україні загалом і Сосно-
вому зокрема, красиві, талановиті, розумні, пра-
цьовиті, справжні доньки України. І журі по достоїн-
ству оцінило старання на-
ших дівчат.
«Шляхет ною украї н-
кою-2013» судді одного-
лосно визнали Ірину Кру-
чок. Даринка Чабелець виборола звання «Мі с Елегантність», а Катруся Рудик - «Міс Чарівність». Із замилуванням слуха-
ли глядачі українські піс-
ні у виконанні Маринки Мукомелець.
Не менш за конкурсанток хвилювались і наші веду-
чі Володимир Геращенко та Андрій Мукомелець, які чудово справились зі своїм завданням.
Хочеться особливо подя-
кувати директору Соснів-
ського будинку культури Галині Татарчук за допомо-
гу в підготовці конкурсу і за його матеріальну підтрим-
ку. Саме завдяки їй жодна з учасниць не залишилась без подарунка.
Ми споді ваємось, що наші шляхетні україноч-
ки ще прославлять рідну землю і наші національні та культурні традиції.
Валентина ВоЗнюК, завідуюча бібліотекою смт соснове. Шляхетні українки з Соснового
Зменшено податкові ризики для підприємств з іноземними інвестиціями
З метою стимулювання інвестиційного клімату в Україні розроблено новий сервіс щодо моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціям. На звер-
нення підприємств з іноземними інвестиціями Міністер-
ство доходів та зборів повідомлятиме про податкові ри-
зики, якщо такі будуть виявлені під час аналізу моделі гос-
подарської операції. Відповідне звернення можна подати у паперовому ви-
гляді або засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу. Звер-
нення повинно містити найменування підприємства, його місцезнаходження, а також адресу, на яку необхідно наді-
слати висновок; копії документів, які підтверджують ста-
тус підприємства з іноземними інвестиціями; викладен-
ня обставин про господарську операцію, яку підприєм-
ство проводить (планує проводити) з відповідним доку-
ментальним підтвердженням; реквізити контрагентів (на-
йменування платника податків, код ЄДРПОУ, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи), щодо яких підприємство бажає отримати інформацію; підпис керівника або особи, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи - плат-
ника податку; перелік документів і розрахунків, що дода-
ються до звернення. Міндоходів протягом тридцяти календарних днів розгля-
датиме належним чином оформлене звернення підпри-
ємства з іноземними інвестиціями, а також надасть вмо-
тивований висновок. Користуючись таким сервісом, іноземні інвестори отри-
мають інформаційну підтримку щодо відповідності інвес-
тиційного проекту (господарської операції) законодавству України та механізму її оподаткування, податкових ризи-
ків; наявності невідповідностей в правовому статусі контр-
агентів (визнання недійсними установчих документів, ре-
єстрація підприємства на загублені (викрадені) докумен-
ти тощо); перебування контрагента в процедурах банкрут-
ства, припинення (ліквідації); залучення в схемах мініміза-
ції податкових зобов’язань тощо.
В’ячеслав Мотруніч,
начальник Березнівського відділення МДПІ.
МДПІ ПоВІДоМЛЯє Недавно учні нашого кла-
су побували у Друхівсько-
му стаціонарному відді-
ленні територіального цен-
тру соціального обслуго-
вування, де проживає три десятки самотніх людей похилого віку та інвалідів.
Спочатку ми провели в лі-
цеї благодійну акцію «По-
даруй радість» та зібрали 955 гривень. За ці кошти за-
купили фрукти, щоб прибу-
ти до мешканців відділен-
ня не з порожніми руками, а з гостинцями. Отож хоче-
мо висловити щиру подяку нашому класному керівни-
ку В. С. Давидюк, ліцеїстам, їх батькам за те, що підтри-
мали цю ініціативу. Вдячні і управлінню освіти за виді-
лений для поїздки автобус.
У відділенні нас зустріли його завідуючий І. Ф. Сто-
лярчук, медсестра Н. Й. Мельник та молодший ме-
дичний працівник Т. Ф. Ку-
лик, які коротко розповіли про роботу цього закла-
ду. Потім ми поспілкували-
ся з його мешканцями, ви-
ступили перед ними з кон-
цертом, вручили подарун-
ки. Старенькі не приховува-
ли своєї радості від зустрі-
чі з нами, а Й. Р. Усач, З. Й. Семенович, П. А. Лопачук, М. І. Гунько побажали ліце-
їстам успіхів у навчанні та всіляких життєвих гараздів.
Вікторія ГнєДАЯ, Ірина ВЛАсюК, учениці економіко-
гуманітарного ліцею.
Роби добро завжди і всюди
Україна займає одне з перших місць се-
ред європейських держав за темпами поширення вірусу імунодефіциту люди-
ни (ВІЛ). Статистика нових випадків за-
раження ВІЛ, зареєстрованих на сьогод-
ні в країні, свідчить про те, що вірус про-
никає в будь-які верстви суспільства, а не стосується лише «груп ризику».
Більше третини зареєстрованих в Україні нових випадків передачі ВІЛ відбулося статевим шляхом.
ВІЛ-інфекція - хвороба, яка розвивається внаслідок дов-
готривалого впливу вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) на клітини імунної системи, внаслідок чого і порушуються її функції.
СНІД (синдром набутого імунодефіциту людини) - це кінце-
ва стадія ВІЛ-інфекції, яка характеризується розвитком тяж-
ких вірусних, бактеріальних та паразитарних ускладнень, що призводять до смерті хворого.
Носії ВІЛ протягом тривалого часу можуть виглядати і по-
чувати себе здоровими, хоча відразу після інфікування спо-
стерігаються простудні симптоми. Потім настає прихований період, коли вірус себе не проявляє. Він може тривати рока-
ми. Весь цей час ВІЛ - інфікована людина почуває себе до-
бре, не підозрюючи, що в неї ВІЛ - інфекція, може заразити інших. Та з часом вірус послаблює імунну систему все більше. Проходять роки, організм уже не може боротися з ВІЛ - ін-
фекцією. Тоді інфікованим необхідне медичне втручання.
Існує три основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції від однієї людини до іншої: при статевому контакті з ВІЛ-інфікованою людиною; парантерально - тобто через кров при маніпуля-
ціях, пов’язаних з пошкодженням шкіри або слизової обо-
лонки здорової людини інфікованим інструментом або при переливанні крові; від інфікованої матері до дитини під час вагітності, пологів або при грудному вигодовуванні. ВІЛ не передається через спільне з ВІЛ-інфікованим корис-
тування верхнім одягом, рукостискання, спільне користуван-
ня посудом, їжу, чхання та кашель, натільну та постільну бі-
лизну, комарів та інших комах.
На сьогодні існує багато лікувальних препаратів для бороть-
би з інфекціями, зумовленими СНІДом. На жаль, за допомо-
гою цих ліків неможливо вилікувати СНІД, але вони продо-
вжують життя хворих. Також існують деякі ліки, за допомо-
гою яких вдається стримати розвиток ВІЛ-інфекції в організ-
мі, проте вони також не виліковують СНІД.
Медики всього світу шукають шляхи лікування СНІДу, але сьо-
годні найефективнішим засобом є профілактика зараження.
Відмовтесь від наркотиків та безладних статевих стосунків, при потребі користуйтеся тільки одноразовими шприцами.
І пам’ятайте, від вашої поведінки залежить здоров’я ваше, ваших близьких, інших людей.
Людмила ЯноВЕЦь,
лікар-іфекціоніст ЦрЛ.
БЕРЕЖІТЬСЯ СНІДУ
вРХ , коней, дорого. Тел. 0679143039, 0664576660.
.....................................................
постійно вРХ, свиней, те-
лят, коней, лошат. Тел. 80673601510.
....................................................
вРХ, шк і р и вРХ, те -
л я т, л о ша т та в и к о -
наю забій. Тел. 0977760677.
.....................................................
дорого вРХ, коней, лошат, те-
лят. Тел.: 0987968958, 5-21-79.
постійно та дорого вРХ, коней, лошат, телят. обмі-
няю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
дорого шкіри вРХ, телят, виконаю забій, доставку за-
безпечую. Тел.: 0972266552, 0987780546.
.....................................................
пості йно та дорого вРХ, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
2 квітня
2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 659
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7037. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.т. БороВЕЦь
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
пРодам штаХети-напівкРугляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
пРодам
куплю
Різне
Шліфування дерев’ яної підлоги.
Тел
.
0679041634.
ГАЗоБЛоКи
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), БЛоКи З ВІДсІВу
тел.: 0974312499, 0673625333.
вантажні перевезення (0,5-
2 т, 2 грн./км). Можна постійно і т. д. Тел. 0967493260.
.....................................................
Ремонт та перетягуван-
ня м’яких меблі в, помі рні ціни, якість гарантована. Тел. 0987031865.
.....................................................
в тЦ «олі мп» на постій-
ну роботу потрібен мене-
джер з продажу побутової та комп’ютерної техніки (хло-
пець). Тел. 0972372035.
всім бажаючим пРидбати автомобіль! переві рка будь-якого ав-
томобіля на наявність шпа-
клівки, підфарбовування чи перефарбовування ультраз-
вуковим пристроєм. досто-
вірність 99,9%. оренда при-
строю подобово. бережіть себе від купівлі битого авто-
мобіля! Тел. 0977186543.
.....................................................
Ремонт пральних машин та іншої техніки з гарантією, можливий виїзд спеціаліста по району. Тел. 0961322298.
Сім’я Анісімових глибоко вражена звісткою про передчасну смерть Баранчука олександра Зіновійовича, доброї, щирої лю-
дини. Висловлюємо сердечні співчуття дружині, дітям, рідним. Нехай земля небіжчику буде пухом.
Колектив Малинської сільської ради сумує з приводу смерті со-
ціального працівника Дзюбак Лесі степанівни і висловлює сер-
дечні співчуття рідним в непоправному горі. Нехай земля небіж-
чиці буде пухом, а Бог прийме душу її в Царство Своє.
Сусіди Ясковець Г. О., Семенюки, Бахори, Перев’язки, Ясковці, Ду-
жич, Довгалюки висловлюють щирі співчуття Вишневській Люд-
милі Федорівні, її сім’ї з приводу смерті батька, дідуся, прадідуся.
Медичні працівники КЗОЗ «Березнівська ЦРЛ» щиро співчувають сестрі медичній травматологічного відділення Вишневській Люд-
милі Федорівні та її сім’ї в тяжкому горі – смерті батька, дідуся, прадідуся. Нехай свята земля небіжчику буде пухом, а душа зна-
йде спокій у Царстві Небеснім.
Колектив управління соцзахисту населення сумує з приводу пе-
редчасної смерті Дзюбак Лесі степанівни і висловлює щирі спів-
чуття рідним в непоправному горі.
Сусіди з будинку №7 по вул. Чорновола сердечно співчувають Тетяні Федорівні та Валентину Леонідовичу Грицакам, їх дітям у тяжкому горі – смерті батька, тестя, дідуся.
Колектив Березнівської експлуатаційної дільниці Костопільського міжрайонного управління водного господарства висловлює глибокі співчуття провідному інженеру Мукомельцю Миколі Андрійовичу та його родині з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
Колектив травматологічного відділення ЦРЛ щиро співчуває сестрі медичній Вишневській Людмилі Федорівні та її родині з приводу смер-
ті батька, діда, прадіда.
Колктив управління соцзахисту населення висловлює глибокі спів-
чуття заступнику Грицак Тетяні Федорівні та її родині з приводу непо-
правної втрати – смерті батька.
Втрачене посвідчення потерпілої дитини внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи серії Д № 271563, видане на ім`я сидорука євге-
нія юрійовича.
вважати недійсним
Проводимо ре монт холодильникі в, монтаж, встановлення кондиці онері в
з
гарант
іє
ю
, вс
і
х
марок
та
систем
, з
ви
ї
здом
за
м
і
сцем
проживання
.
тел. 0673640497.
у кафе-бар «ЯВІр» потрібен помічник кухаря. тел. 0964369033.
ПідПриємство надасть Послуги по забезпеченню схоронності будь-яких транспортних засобів. тел. 0673634061.
МІнВАтА В МІШКАх склад-магазин біля мийки • ДостАВКА
• тел. 0968808505.
дорогу матусю, турботливу бабусю кожушок
емілію калениківну вітаємо з 75-річчям.
Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрії слова. Вам ні-
коли, мамо, спокою нема. То ж дозвольте в день оцей святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи і до 100 років Ви для нас жили! Нехай зозуленька кує Вам щоліта многая, многая, многая літа!
з безмежною любов’ю і повагою діти та внуки.
днями дорогий яниЦький сергій миколайович з поліського відзначатиме славний ювілей Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким ще довго-
довго днi й лiта, а тиха радість чиста i висока, що-
денно хай до хати заверта. Бажаємо здоров’я, сон-
ця у зенiтi, любовi, доброти i щастя повен дiм, нехай у серцi розкошує лiто і соняхом квiтує золотим. Хай постiйний успiх, радiсть i достаток сиплються до Вас, немов вишневий цвiт. Хай життєвий досвiд творить з буднiв свято, а Господь дарує довгих-довгих лiт!
з повагою і любов`ю дружина, сини, невістки, онуки.
дорогу внучку сашку люшин з прислуча вітаємо з днем народження.
Нехай соловейко тобі співає, цвіте калина у саду, лелека щастя принесе, зозуля сто літ накує. Нехай тобі сонечко сміється, на-
ука легко хай дається, а доля світлою хай буде, щоб поважали тебе люди. І друзі хай не забувають і в усьому до-
помагають.
з любов’ю дідусь, тато, мама і сестричка іринка.
ільчука степана андрійовича вітаємо з 10-річчям.
Неповторних десять років виповни-
лось тобі, як великих десять кроків у прекрасному житті. Щастя, радість хай дарує сонечко із неба, перший успіх хай крокує поряд біля тебе.
з любов’ю сім’ї гурчиків, Євтушків, ільчуків.
білоруські газосилікатні блоки тзов «кар.Єр.буд»,
тел. 0673630163.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел. 0968881076.
.....................................................
постійно пісок, камінь, ще-
бінь, відсів (гурт, знижка). Тел. 0676032056.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, пі-
сок, будь-яка кількість, швид-
ка доставка, гній з курган. Тел. 0972507601.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, коло-
дязні круги, блоки, цемент, шифер, цеглу. Тел.: 0971418046, 0667686922.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, вап-
но, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресо-
вані блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, (КамАЗ). Тел.: 0956655543. 0977030004.
.....................................................
цемент, шифер, цеглу (вог-
нетривка, шамотна, силікат-
на), вапно, блоки (AEROC Обу-
хів, Березань), плитку тро-
туарну, гіпсокартон, піно-
пласт, плівку, сітку, послуги автомобілем зіл-130, само-
скид бортовий, зіл-4331, кран-
маніпулятор. Тел. 0975481600.
.....................................................
недорого незавершене бу-
дівництво по вул. Джерельній в р-ні Лучки, м. Березне. Тел.: 0960072799, 0989783536.
.....................................................
нез авершене буді в ни-
цтво по вул. Гоголя, 13 (цар-
ське село). Тел. 0674971466.
.....................................................
хату в центрі м. Костопіль. Тел. 0966658505.
.....................................................
земельну ділянку 0,10 га в р-ні «царське село». Тел. 0965716460.
.....................................................
земельну ділянку 0,7 га в р-ні дендропарку. Тел.: 0977657003, 5-66-32.
.....................................................
земельну ділянку в м. Березне (в р-ні Лучки). Тел. 0961949677.
.....................................................
приватизовану земельну ді-
лянку під забудову в с. Зірне. Тел. 0680294696.
.....................................................
титани R-14 (4х108) - 5 шт. («Ауді») на літній гумі (195х70), хороший стан, 1300 грн. Тел. 0962548125.
.....................................................
автомобіль «Fiat-Doblo» 1,3 см
3
, турбо-дизель, червоний, в хорошому стані, розмитнений. Тел. 0979071305.
автомобілі ваз-2101, 1983 р.в., зіл-130, газ-бензин, само-
скид, 1989 р.в., в хорошому ста-
ні. Тел. 0974346166.
.....................................................
автомобіль ваз-2108, 1987 р.в., двигун 1.5, КПП 5 ст., 5 ти-
танів, ціна 18 тис. грн., торг. Тел. 0965814585.
.....................................................
автомобіль «Ford-transit», 2009 р.в., білий, свіжопригна-
ний (повний комплект), в іде-
альному стані. Тел. 0967794388.
.....................................................
автомобіль «таврія» (пі -
кап), 1994 р.в., 1,2 двигун, ціна договірна. Тел.: 0987121049. 0965585122.
.....................................................
автомобіль «Форд-кур’єр», 1.8 Д, 1995 р.в., 2500. Тел. 0671702949.
.....................................................
обладнання сто: підйомник, прес, шиномонтаж; мотоцикл «Мінськ»; автомобіль ВАЗ-2121 «Нива». Тел. 0966242755.
.....................................................
потужний ком’ютер в іде-
альному стані - Intel Core і3 3200/ASUS P7H55-MLX/4 Gb/
DDR3/HDD 500 Gb WD/Sony DVD-RW/VC ASUS T440 1 Gb/420 W. Монітор LG E1940T-PN/18,5/
WIDE LED/5000/DVI/VGA (D-Sub). подарунок – кольоровий прин-
тер, миша, клавіатура. 3900 грн. Терміново. Тел. 0961750705.
.....................................................
корову 8 років, картоплю, зерно посівне пшениці ярої, ві-
вса, гречки, сої. Тел. 0984458029.
.....................................................
тільну телицю, розтел в жовтні. Тел. 0964832879.
.....................................................
теличку віком 10 місяців і же-
ребця – 2 роки. Тел. 0977042774.
.....................................................
молоду розтелену корову. Тел. 0988887436.
.....................................................
козу віком 2 роки в Зірному. Тел.: 0982422621, 0973595758.
.....................................................
кінний віз. Тел. 0969974786.
.....................................................
велику і насіннєву картоплю (1 грн./кг). Тел. 0966410970.
.....................................................
солому в тюках (овес), с. Бистричі. Тел.: 0686478386., 0673642326.
.....................................................
солому вівсяну, ячмінну і пше-
ничну в тюках. Тел. 0984640221.
.....................................................
с і н о в З і р н о му. Те л.: 0672641705, 0672641601.
.....................................................
корову віком 2 роки, трак-
тор юмз. Тел.: 0989502815, 0673634878.
.....................................................
молочну козу. Ціна договірна. Тел. 0961131678.
вул. Андріївська, 48.
Незабаром відкриття нового відділу: килими, килимові доріжки, покривАлА, пледи в широкому асортименті, доступні ціни.
магазин «Андріїв»,
якісний Ремонт холодильників з виїздом на дім. Тел. 0979007528.
крамниця милосердя
Березнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, протягом квітня проводить благодійну акцію „Крамниця милосердя”. Центр проводить збір речей (одяг та взуття), які були у використуванні, для передачі їх сім’ям. Речі будуть прийматися до 30 квітня у приміщенні Березнівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Березне вул.
Андріївська, 1. Телефон для довідок 5-40-42.
Галина БЕжЕнАр, директор рЦсссДМ.
осійчук лідію аврамівну з богушів вітаємо з днем народження.
Спасибі Вам, мамо, за Ваше тепло, за людя-
ність Вашу, безмежне добро, за руки робочі, без-
соннії ночі, за те, що зростили, за хліб на сто-
лі, спасибі Вам, люба, уклін до землі. Хай доля на-
мітить Вам років багато, відпустить здоров`я, щастя, добра, хай повниться ласкою рідная хата й багато в ній буде людського тепла. Хай Бог здоров`я посилає, а Мати Божа Вас охороняє на многії і благії літа.
дочка галина, зять юрій, внуки іван, вадим.
АкцІї
дорогих кумів Федас
валентину Євстахіївну, осійчука анатолія Євстахійовича з богушів вітаємо з днем народження.
Хай дороги стеляться крилато, будуть чисті, рівні, як струна, а добро не обминає хату, як не обминає цвіт весна. Хай здоров’я, радість і достаток сипляться вам, як ви-
шні цвіт, хай малює доля з буднів свя-
то, а Господь дарує ще багато літ!
з повагою куми василюти.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
514
Размер файла
20 672 Кб
Теги
разом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа