close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Skolēnu vadības centra darba izvērtējums

код для вставкиСкачать
Ziemeļvalstu ģimnāzijas Skolēnu vadības centra darba izvērtējums
2012./2013.m.g.
Darbības laikā esam ieviesuši vairākus jaunumus pašpārvaldes un skolas darbībā:
1. Ir izveidots Skolēnu vadības centra twitter konts (@SVC_ZVG) ar kura palīdzību pašpārvalde var informēt ikvienu sekotāju par gaidāmajiem pasākumiem vai izsludināt kādu konkursu.
2. Veiktas izmaiņas klašu pārstāvju darba organizēšanā - pārstāvji vairs nav tikai informācijas sniedzēji savām klasēm, bet arī piedalās SVC nodaļu darbā.
3. Lai informācija starp SVC Valdi un klašu pārstāvjiem spētu ''pārvietoties'' ātrāk ir izveidota SMS apziņošanas sistēma. Tajā ir reģistrēti visi 5.-12.klašu pārstāvji un informācija tiek izsūtīta aptuveni 3 reizes nedēļā. Vairs nav nepieciešamības apmeklēt katru klasi un informēt par gaidāmajiem pasākumiem. 4. Pamatojoties uz skolēnu sūdzībām, ka nav iespējams laicīgi apskatīt stundu izmaiņas, esam lūguši skolas administrāciju rast iespēju stundu izmaiņas likt ''e-klasē''. Tagad katrs skolēns laicīgi var uzzināt par brīvstundām vai jebkādām izmaiņām.
5. Skolēnu vadības centrs sadarbībā ar skolas sociālo pedagoģi ir iestājies kustībā ''Droša skola'' un panācis, ka viena no SVC darbības prioritātēm ir skolēna drošība.
6. Ir izveidota Drošības un atbalsta nodaļa, kas uzklausa skolēnu problēmas un palīdz tās risināt.
SVC organizētie pasākumi:
1. Tikšanās ar 5.klašu skolēniem (skola sastāv no divām ēkām - 1.-4.un 5.-12.klašu skolēnu ēkas ; 5.klašu skolēni tika informēti par iespējām ''lielajā'' skolā).
2. Tikšanās ar 1.klašu skolēniem (uzmundrināšana, īsa informācija par gaidāmajiem skolas gadiem).
3. SVC kopsapulce (Pieņemti jaunie statūti, noskaidrots kādu pašpārvaldi skolēni gribētu redzēt).
4. "Prāta vētras" dziesmu konkurss (uzvarētāju balvām - sponsors grupa "Prāta vētra").
5. Kopā ar skolas administrāciju un Skolas Padomi organizējām labdarības akciju. Nogādājām drēbes, spēles un citas noderīgas lietas Ezersalas internātpamatskolas skolēniem.
6. Sniedzām atskaiti klašu pārstāvjiem par padarīto 1.semestrī.
7. Tika organizēta ''Pieklājības nedēļa'' - katru dienu skolēniem tika piedāvāts īpaši ieturēt kādu pieklājības normu (Pirmdiena - komplimentu diena, Otrdiena - pieklājības diena, Trešdiena - Uzsmaidīšanas diena, Ceturtdiena - Sapratnes diena, Piektdiena - Pateicību diena)
8. Iedvesmojoties no RSD balles, organizējām Ziemassvētku balli.
9. Organizējām Valentīndienas balli (ar īpašajiem viesiem - The Soundbusters).
Plānotie pasākumi:
1. Talantu konkurss.
2. Skolēnu zināšanu konkurss par Eiropas Savienību, sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
3. Ģimeņu un skolas darbinieku sporta diena.
4. Veselības diena.
5. Pēdējais zvans.
6. Profesiju vakari.
Sadarbība ar Rīgas Skolēnu domi:
1. Piedalīšanās RSD kopsapulcē.
2. RSD semināru apmeklēšana.
3. Dalība RSD ''Prezidentu klubiņā''. Pašpārvaldes komunikācijas prezentēšana (ar negaidītu diskusiju).
SVC problēmas un risinājumi:
1. Skolotāji uzskata, ka SVC Valdes pārstāvji neattaisnoti kavē stundas aizbildinoties, ka veic pašpārvaldes darbus.
Problēmas sakne: SVC Valdes locekļiem, gluži tāpat kā citiem skolēniem, ir brīvstundas - skolotāji ievēro tikai skolēnu pārstāvjus un uzskata, ka viņi veic pašpārvaldes uzdevumus. Problēmas arguments: Veicot SVC Valdes locekļu kavēto stundu pārbaudi atklājās, ka SVC Valdes locekļiem neattaisnoti kavētu stundu nav. Ja SVC Valdes loceklim vai klašu pārstāvim ir jāveic kāds pašpārvaldes uzdevums mācību stundu laikā, to attaisno pašpārvaldes konsultante. SVC Valdes locekļi arī piedalās skolas organizētajos pasākumos nepārstāvot SVC (piemēram, došanās uz Vāciju, lai iepazītos ar sadarbības skolām).
Problēmas risinājums: Informēt skolotājus par SVC Valdes locekļu stundu kavējumiem, ja tādi rodas veicot pašpārvaldes uzdevumus.
2. Skolēni, kas nav klašu pārstāvji, netiek informēti par gaidāmajiem pasākumiem:
Problēmas sakne: SVC Klašu pārstāvji nav ziņojuši savām klasēm par gaidāmajiem pasākumiem vai skolēns nav ieradies skolā, lai saņemtu šādu informāciju.
Problēmas arguments: Ikvienam skolēnam ir iespējams saņemt informāciju par gaidāmajiem pasākumiem SMS veidā.
Problēmas risinājums: Informēt skolēnus par iespēju pieteikties saņemt pasākumu informāciju SMS veidā.
Автор
carlup94
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
26
Размер файла
20 Кб
Теги
central, skolēnu, vadības, izvērtējums, darba
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа