close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Початкова школа №4 2013

код для вставкиСкачать
Методичний журнал
155М 0131-5358
М і 4 2 0 1 3
ТКОВА
Дружна сім ’я маленьких добриків.
Тетяна Мельник, вчителька Гудимівської ЗОШ І—I I ст. Роменського р-ну Сумської обл.
Веселкове літо. Надія Бойко, учитель початкових класів НВК № 99 м. Дніпропетровська
РОЗКАЖИ ПР© СІНЙ ОАС
надія бойко/
учитель початкових класів НВК № 99 м. Дніпропетровська, учитель-методист
Веселкове літо
Наближаються літні канікули, і мені пригадується, як торік мої учні оздоровлювалися у пришкільному зак­
ладі відпочинку з денним перебуванням "Дніпровська веселка” при НВК № 99 м. Дніпропетровська. Початок відпочинку дітлахів припав на День захисту дітей, тому всі поспішили на районний святковий концерт "Плане­
та дитинства", де хлопці та дівчата були як глядачами, так і активними учасниками. Кожен день розпочинався з ранкової зарядки на свіжому повітрі. Щоденно прово­
дили для дітей трьох загонів спортивні змагання з весе­
лими естафетами, рухливими іграми. Але особливо при­
ваблювали хлопців футбольні матчі між загонами закладу, проведені на честь відкриття Євро-2012. Запам'ятався дітям і конкурс "Солодке дерево" з елементами спортив­
ного орієнтування, де малюки отримали карту пошуків солодких скарбів. Сподобалась дітям різноманітна та цікава культурна програма відпочинку. Діти із задово­
ленням подивились циркову виставу театру "Конфетті", лазерне шоу "Мікс" зі справжніми фокусами, ілюзіона­
ми, казковими героями. Співчували принцесі з вистави лялькового театру "Принцеса на горошині"; танцювали
на дискотеці; розважалися з ростовими ляльками, геро­
ями мультфільмів у музичній ігровій програмі "Чарівний світ дитинства"; навчалися пускати стріли та бути сміли­
вими мисливцями у справжніх індіанців з розважально­
го шоу "Друзі Чінгачгука".
На день казки кожен загін приготував свою улюбле­
ну виставу — з музикою, декораціями, оригінальними костюмами. Родзинкою відпочинку були різноманітні конкурси. Хлопці вболівали за дівчат на конкурсах "Ве­
села господинька" та "Міс літо-2012". Дівчата ж обирали краших лицарів свого загону на конкурсі для хлопців "Лицарський турнір". Діти із задоволенням відвідували численні гуртки. Часто проводили пізнавальні екскурсії, за бажанням дітей побували у пожежній частині № 19, в етнографічному музеї та музеї бойової слави. В день закриття зміни кожен загін Приготував яскраві номери для концертної профами "Коло друзів" та слова подяки за приємний і радісний відпочинок, а вихователі приго­
тували почесні фамоти та нагороди кожній дитині. Сподіваюсь, цього року мої діти відпочиватимуть так само весело і змістовно.
Тетяна МЕЛЬНИК,
вчителька Гудимівської ЗОШ І-ІІ ст. Роменського району Сумської обл.
Дружна сім'я маленьких добриків
На Роменщині протікає чарівна річка Сула, на якій роз­
ташоване красиве козацьке село Гудими. Гудимівська ЗОШ
І - І І ст. давно відома своїми творчими талантами, та тільки діток у школі небагато. Ось і в моєму класі навчається лише двоє: Андрій і Даруся. У кожного з них чітко виражене своє я, свої риси характеру: Андрій — життєрадісний і непосидю­
чий, Даруся - уважна і чемна. Але разом ми — клас, дружна сім'я маленьких добриків під назвою "Дружба".
В нашій школі працює дитяча організація Добрики, до якої недавно прийняли моїх першачків. Минулий нав­
чальний рік ми йшли сходинками фи "Наші добринки". Добринка "Дружинка" навчила нас дружити, говорити гарні слова. Добринка "Знайка" розповіла про історію шкільних речей, навчила бути уважними і кмітливими. "Веселинка" навчила дарувати усмішки один одному.
, "Бережинка" розповіла про правила поведінки на природі, виховала бережливе ставлення до квітів і тварин. А доб- I ринка "Здоровинка" допомогла дізнатися про правила безпечної поведінки в громадських місцях, на вулиці, в і транспорті. Навчила правил гігієни, харчуванняя. І ось , нарешті з цих добринок ми склали порфет Добрика.
І Вивчили правила жителів Країни добриків, їхню пісню. М ось на шкільному святі нас прийняли в добрики.
Учні нашої школи мають всі умови для творчого роз­
витку. Мої першокласники є членами гуртка "Умілі руки", де вже офимали перші навички роботи з квілінгу, ; виготовляють вироби та аплікації з природного матеріалу Наша класна кімната — це чисте і затишне гніздечко, де багато квітів, цікаві стенди, учнівські вироби і малюнки. Діти прибирають ігровий куточок, привчають до порядку кожну ляльку, знаходять місце кожній іфашці. Чергують | майже завжди разом. Протягом року ми провели багато різних свят, виховних годин, екскурсій. Всі заходи ми 5 готуємо разом з учнями всіх початкових класів, бо разом ^ нас теж небагато, всього п'ятнадцять. Нещодавно ми І відвідали Роменський краєзнавчий музей, перед Днем Перемоги їздили в Урочище Шумейкове, де в роки ! війни йшли жорстокі бої з ворогом, були на екскурсії в місті Сумах. і
Закінчили навчальний рік, можна й підсумувати. Багато зробили добрих справ, але основна — навчання, і Навчились читати, писати, приклади обчислювати і задачі розв'язувати... Мої учні стали самостійніші, актив- І ніші, фудолюбивіші, відповідальніші до своїх обов'язків. , Та це лише початок, попереду роки навчання. Нехай і щастить вам, мої маленькі добрики! гД
_____________________ ________________
сшстштш шчштшмш р©^дттоі^х к м а с ш
Наталія ДАНЬКО,
викладач кафедри дошкільної т а початкової освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка
(Во^вгиток ш&оргитс здібностей Молодший шкрляріВ
Анотація. У статті розглядається проблема творчого розвитку молодших школярів. Розкриваються результати експери­
ментального впровадження інтегрованого курсу "Світ мистецтва". Наводяться приклади створення педаго­
гічних умов інтегрованого навчання мистецтва учнів початкових класів.
Ключові слова: творча особистість, творча обдарованість, індивідуальні здібності.
На сучасному етапі у вітчизняній педагогіці важливо налагодити процес навчання та виховання, зорієнтований на розкриття обдарованості кожної дитини. Про значущість проблеми розвитку дитячої особистості, розкриття й максимальну реалізацію творчих здібностей дітвори йдеться у державних до­
кументах і національній доктрині розвитку освіти в Україні, законі "Про освіту".
Дитинство — це період, коли творчість - при­
родний спосіб життя людини. Від результатів ху­
дожньої, наукової, технічної творчості людей зале­
жить прогрес людства, нащої держави. Відтак, важ­
ливо створити сприятливі умови для стимулювання та спрямування зусиль дитини. Саме початкова щкола покликана це зробити.
Про необхідність сприяння розкриттю творчого потенціалу особистості, свідчать дослідження
В.О.Моляко, О.Л.Музики, Г.С.Костюка, Б.М.Теп- лова, О.М.Матюшкіна, Я.О.Пономарьова, Н.В.Кузь- міна. Вони показали, що творчість — специфічна форма взаємодії людини зі світом, яка, окрім задо­
волення, створює передумови для духовного розвою, а розвиток здібностей - не загальне, абстрактне, а соадне психолого-педагогічне явище, яке потребує цілеспрямованої, систематичної роботи.
Підґрунтям творчих здібностей мають бути за­
датки, притаманні кожній людині. Але чи будуть вони перетворені на здібності - залежить віц ото­
чення дитини.
Починаючи педагогічну діяльність із розвитку особистісного потенціалу учнів, варто спочатку з'ясувати, яким має бути уявний майбутній резуль­
тат педагогічного впливу. Завдання вчителів почат­
кових класів — своєчасно виявляти закладені при­
родою індивідуальні особливості кожного учня, які згодом, під професійним впливом педагога, мають стати здібностями загальними та спеціальними, здатними до конкретних видів діяльності.
На нашу думку, для організації навчального процесу, ПІД час якого здійснюватиметься розвиток творчої сфери учнів, варто найперше створити сприятливу, психологічно комфортну атмосферу, в якій діти мали б змогу постійно оволодівати новими знаннями, виконувати нові дії, роз­
кривати свій потенціал. Процес розвитку різноманітних дитячих здібностей усвідомлюється нами як специфічна продуктивна діяльність. Тут важливий пошук шляхів управ­
ління ЦІЄЮ діяльністю - формування для певного виду твор­
чості необхідних знань, умінь, навчання специфічних дій.
Необхідно підтримувати інтерес дитини до твор­
чої діяльності. Неможливо навчити її акту творення, але можна підготувати до цього. Організація такого специфічного процесу передбачає використання спеціальних завдань, вправ, створення ігрових ситуацій, які стимулюють дитячу творчість.
Нами створено модель інтефованого навчального курсу художньо-естетичного спрямування "Світ мистецтва", мета якого — загальне ознайомлення першокласників із мистецтвом як культурним явищем, пояснення його різновидів, формування мотивації учнів до індивідуальної творчої мистецької діяльності, що сприятиме розвитку особистості.
На базі НВК № 9 "Веснянка", ССШ № 25 м. Суми та Хмелівської ЗОШ І—ПІ ст. Роменського району Сумської області упродовж 2010-2011 навчального року здійснено експеримент із впровадження моделі інтегрованого курсу "Світ мистецтва" у навчальний процес початкової школи.
Відомо, заняпя мистецтвом - це чудодійний засіб роз­
витку творчого потенціалу людини. Завдяки мистецькій діяльності людина здатна виявити свій внутрішній потенціал, розкритись як особистість. Улюблений вид мистецької діяльності впливає на формування її свідомості, а також моральної, естетичної, духовної сфер. За висловом В.Сухо- млинського, не талановитих дітей не існує. У кожної дитини є природою закладені задатки, які варто спочатку розпіз­
нати, виявити індивідуальні особливості, а потім розвивати.
Творчість, творчі здібності — досить складні пси- холого-педагогічні явища. До процесу їх розвитку не можна підходити загально, як до абстрактного явища. Особистість кожного учня неповторна, і шлях її розвитку має бути індивідуальним. У 1999-2011 рр. ми намагалися створити педагогічні умови, а саме: організували інтегрований процес вивчення основ мистецтва першокласниками, а також з'ясували умови, за яких можна виявити й розвивати здібності учнів. Спочатку варто визначити, що саме є тим
1
ІІ^ХОІВ5=іІЗ С^СТЕМІ^ ШЧШТШМШ ПОЧЛШОВІ^Ж ЫЛСШ
"зернятком", яке слід плекати в дитини. Вчитель початкових класів - людина, яка відповідає за роз­
виток тендітної рослинки - дитячої особистості, котра має виявитись і прорости індивідуальними, неповторними якостями, творчими здібностями.
Проблема навчання в початковій школі полягає в тому, що поступово учні втрачають інтерес до нав­
чальної діяльності, і мистецької зокрема. Молодші школярі, особливо учні 6-7 років, налаштовані на творчу працю, пов'язану з різними видами мистец­
тва, - малювання, спів, виготовлення власних ви­
робів. Тому слід враховувати, що поряд з ігровою та навчальною діяльністю першокласників ці види діяльності важливі і психологічно необхідні.
Як свідчить наше дослідження, 70% першоклас­
ників люблять малювати, 16% - співати, 10% - ви­
готовляти вироби власноруч, діти мають акторські, художні та музичні здібності.
На нашу думку, важливо надавати змогу школярам спочатку ознайомитися з існуванням різних видів мистецької діяльності. Вважаємо, що психологічно необхідна ситуація вибору улюбленої діяльності, можливість учнів розкритися, вільно виявити себе в співі, малюванні, танці, виготовленні поробок, віршуванні, акторській діяльності тощо.
Структурою та змістом інтефованого курсу "Світ мистецтва" передбачено презентацію різних видів мистецтв, виконання "ролей митців" на вибір. Під час занять кожен учень за власним бажанням має змогу виконувати роль художника, музиканта, композито­
ра, співака, скульптора, актора, поета, казкаря тощо.
Упродовж занять, які відбуваються у формі каз­
кових подорожей митецькими країнами, учні мають змогу виконувати ролі різних митців, що допомагає учням самовизначитися й самовиразитися. Цей мо­
мент дуже важливий для подальшого становлення та розвитку їх особистості, оскільки надається вектор руху - індивідуальний напрям розвитку. Затим, можна впевнено добирати необхідні методи, засоби, реко­
мендувати зміст навчальної та розвивальної діяльності.
Першокласники залюбки малюють, слухають му­
зику, в малюнку відтворюють музичні образи, грають в акторів, перевтілюючись у різних казкових персо­
нажів, ілюструють власну казку, виготовляють папе­
рову іграшку, рухаються під музику.
Відчуваючи внутрішню потребу у виконанні конкретного виду творчої діяльності, кожен учень обирає для себе улюблене творче завдання.
Обираються кожним учнем індивідуально й зав­
дання для фронтальної діяльності — малювання лі­
тературних чи музичних образів, розучування пісні, підготовка до уроку-концерту, мистецького свята.
Створюючи умови для інтегрованого навчання мистецтву молодших школярів, ми постійно спос­
терігали вияв їх індивідуального творчого потенціалу. Серед більшості першокласників були учні з музич­
ними, акторськими, танцювальними здібностями, мали хист до створення казок і віршів.
Під кінець вивчення інтегрованого курсу діти знали назви видів мистецтв (музика, образотворче, хореографія, театр, декоративно-прикладне, літера­
турне мистецтво) та орієнтувалися в особливостях різних видів мистецької діяльності. Вони зрозуміли різницю між професійною діяльністю музикантів, співаків, художників, скульпторів, акторів, компози­
торів, письменників, поетів. Протягом занять учні намагалися самовизначитися щодо улюбленої мис­
тецької діяльності. Кожен із них для себе з'ясував, яким видом мистецької діяльності хотів би займатися надалі, який гурток вони планують відвідувати.
Більшість учнів захопилися малюванням і мають бажання займатись образотворчою діяльністю. Мен­
ший відсоток - це учні, які виявили інтерес до теат­
рального чи музичного мистецтва. Вони мріють стати акторами, композиторами, співаками, оскільки їм подобаються саме ці види мистецької діяльності.
З'ясувалося, що є учні, яким подобається доби­
рати риму, віршувати, вигадувати казки. Вважаємо, що такі педагогічні знахідки - дуже цінні. Виявив­
ши задатки дітей, важливо створити умови для роз­
витку їх здібностей. Знаючи індивідуальні особли­
вості дітей, можна спрямовувати їхній розвиток, на­
давати психолого-педагогічну підтримку творчого потенціалу учнів.
Кожна особистість має свій внутрішній потенціал, творчі можливості - це складне утворення, яке НІКОЛИ не повто­
рюється. Маючи на меті організацію та здійснення якісної освіти, формування цілісної картини світу, міцних знань, розвиток особистості, варто заздалегідь потурбуватися про створення педагогічних умов, які сприяли б ефектив­
ному інтегрованому навчанню молодших школярів, виявлен­
ню їх індивідуальних здібностей. Таким чином ми зможемо створити педагогічне поле, у якому ДІЙСНО розвиватимуться творчі здібності КОЖНОГО учня, виявлятимуться обдаровані, талановиті діти.
Аннотация. В статье рассматривается проблема творческого развития младших школьников. Раскрываются результаты экспериментального введения интегрированного курса "Мир искусства". Приводятся примеры создания педагогических условий интегрированного обучения младших школьников основам искусства.
Ключевые слова: творческая личность, творческая одаренность, индивидуальные способности.
Annotation. In the article the problem of creative development of junior schoolchildren is examined. The results of experimental introduction of integrated course "World of art" are shown. The examples of creation of pedagogical conditions of integrated teaching of bases of art for junior schoolchildren are also given here.
Key words: creative development, integrated teaching.
ІЕТОДМКА НАІЧАННЯ
- У реченнях (для всіх груп) підкреслити дієслова, визначити число, вид і час.
Додаткові завдання: слово шанують розібрати за будовою; ш.потіти, ро.будшіа...
Підсумок перевірки виконаних завдань. Оці­
нювання.
IV. Робота над темою уроку.
1. Вправа для "розумової гімнастики".
Із поданих складів утворити слова і прочитати рядки поезії Т. Шевченка.
Са, ви, док, шне, ко, вий, ха, ло, ти,
Хру, над, ви, шня, гу, щі, ду, ть, ми.
2. Робота над віршем "Садок вишневий коло хати..."
Вірш написаний далеко від рідної землі, у за­
сланні. Це спогад про Україну, її чудову природу, дорогі серцю місця, де пройшли дитячі роки поета
і куди він завжди мріяв повернутися.
а) Ознайомлення зі змістом твору. Читання вір­
ша вчителем.
Плугатар — той, хто оре землю плугом, орач.
б) Робота над змістом твору.
- Прочитайте вірш і скажіть, яку пору року зобра­
жено в ньому, які слова і вислови це підтверджують?
- Яка частина доби описана в першій строфі?
- Яка тема 1-ї строфи? Який би ви дали заголовок?
- Яке слово починає вірш?
- Чому не сад, а садок? (У бідняків були невели­
кі садки).
- А ви звернули увагу, який був садок? (В Україні біля хаток переважно саджали вишні, вишневий садок - символ рідної землі, хоча в садках могли рости й інші дерева).
- Які образи ввів поет у першу строфу? {Плуга­
тарі, дівчата, матері).
Окрім цих, автор вводить образи природи - садок, хрущі. Саме на лоні природи змінюється життя людини.
- Прочитайте другу строфу. Визначте основний зміст і дайте заголовок. ("Вечеря").
- Які слова це підтверджують?
- Це початок чи пізній вечір? Доведіть це слова­
ми вірша.
- Прочитайте третю строфу Дайте заголовок.
Отже, утворі описано картини щасливого родин­
ного життя, про яке мріяв поет.
в) Вибіркове читання.
- Де вечеряла сім’я? Чому? (Тісно, бо багато­
дітна сім'я з настанням тепла вечеряла і навіть ночу­
вала у дворах).
У яких рядках поет підкреслив любов матері до дітей?
- Виберіть із вірша дієслова доконаного виду, утво­
ріть від них неозначену форму дієслова з питанням що з р о б и т и? {Покласти, заснути, затихнути).
г) Вправляння у виразному читанні.
3. Фізкультхвилинка.
4. Складання діалогу (робота в парах).
- У вірші Шевченка встає перша зіронька. А чи задумувались ви, чому на небі багато зірок? Чому одні з них ясні, великі, а інші ледь видно?
(На дошці - опора:
- ..., чому на небі багато зірок?
- А ти думав, чому вони різні? Одні з них ясні, великі, а інші ледь видно.
-....)
5. Інсценізація-мініатюра (Уривок із повісті С.Васильченка "У бур'янах").
- Послухайте розмову (діалог) на цю ж тему Тараса з матір'ю.
- Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається?
- Так, синочку, правда.
- А чому так багато зірок на небі?
- Це коли людина на світ приходить. Бог свічку запалює, і горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив?
- Бачив, матусю, бачив...Матусечко, а чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледь видно?
- Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь- ледь тліє. А коли добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини світить ясно, світло, це далеко видно.
- Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила найясніше.
- Старайся, мій хлопчику..
6. Довіа.кове,.бюро.
- А тепер заглянемо в довідкове бюро і дізнаємося, що символізувала свічка в Україні.
Спробуйте "вловити" дієслова-антоніми або діє­
слова, до яких їх можна підібрати.
1 у ч е н ь. В Україні свічка символізувала життя. Свічка — давнє слов'янське слово, утворилося від дієслова світити. Те, що світить, випромінює світло, робить навколишній світ видним.
2 у ч е н ь. Свічкою освітлювали приміщення. Із церкви несли "страсну свічку" в хату, щоб очисти­
ти кімнати від нечистої сили.
3 у ч е н ь. За народними повір'ями, у кожної людини є "небесна свічка" (зірка). Коли людина помирала, її зоря гасла, якщо жила гріховно - зірка тьмяніла. Звідси вислови — його свічка ясно горить, його зірка згасла.
- Які дієслова-антоніми ви почули? {Горить — згасла).
- До яких дієслів їх можна дібрати? {Утворилось — зникло, очистити — забруднити, помирала — народ­
жувалась).
ІЄТОЦМГА НАВЧАННа
Після читання ставимо дітям запитання:
— Яким побачив сніг автор цього вірша?
- Від чого залежить колір снігу і його образне сприйняття автором?
Зазвичай діти, відзначивши колір снігу й образи, створені уявою автора, — білий-білий первосніг; глибо­
кий, красень синьоокий; бірюзовий; жовто-золотавий; сніг рожевий, наче птах; мов казкова птиця, — не завжди можуть пояснити змінюваність кольору, яка залежить від пори дня (жовто-золотавий, рожевий), віцображення на снігу сонця, неба, тіні дерев {жовто- золотавий, бірюзовий, синьоокий). Усі ці нюанси дітям слід пояснити, щоб увиразнити їхнє сприйняття художніх образів, зробити його осмисленим.
Образи первоснігу і рожевого птаха для дітей більш зрозумілі, оскільки учні тут використовують свій безпосередній досвід сприйняття явищ природи: первосніг білий-білий, бо щойно випав, а “рожевим птахом" стає надвечір, на вікні, у світлі лампи.
І тільки після цього вчитель ознайомлює учнів із терміном "порівняння" - літературним засобом, який допомагає зрозуміти якість одного предмета через інший, схожий із ним і більш знайомим для нас.
Таким чином, ознайомлення з теоретико-літера- турними поняттями в школі передбачає активну діяльнісну компоненту: поза аналізом художнього твору теоретичні знання не мають функціонального значення і залишаються "застиглими" в своїх мало­
зрозумілих для молодших школярів формулюваннях. Тому вся спрямованість процесу освоєння теоре­
тичного знання іде: від аналізу конкретного літера­
турного явища - до його осмислення і виходу на теоретичне узагальнення, від роботи з окремим літературним твором - до виявлення істотного, повторюваного в ряді творів. Загалом, засвоєне теоретичне знання не повинно залишатися "річчю в собі": в процесі аналізу нових літературних творів його необхідно не лише "розпаковувати" на прикла­
дах із художніх творів, а й збагачувати, доповнювати новими смисловими нюансами.
Спробуємо показати це на прикладі читання- аналізу вірша Д.Павличка "Квітка".
Найбільше диво - пуп'янок, підніметься й долонею Ще вчора не було, махне мені з гілля,
а нині відкривається, Нічого не побачиш ти,
як полум'я, зело. дивись хоч сім століть.
Пелюстка за пелюсткою - А відвернись на хвилечку - будується дашок. малятко вже стоїть.
Розв'язується, начебто Стоїть собі на блюдечку
дитина з пелюшок. і думає про щось.
А я дивлюсь годинами, А я так само думаю:
коли ж те немовля звідкіль воно взялось?
Запитання "Читанки" використовуємо вибірково, додаючи до них завдання, які розширюють аналіз порівнянь як засобів творення художніх образів у наведеному вірші. Відповівши на перші два запи­
тання, - Чим був здивований поеті і Які порівняння передають диво народження квітки? — учні випису­
ють ці порівняння, відтворюючи "диво народження". Завдання на словесне малювання може бути таким: потрібно акцентувати увагу другокласників на тому, що порівняння цього вірша - це порівняння-образи: пуп’янок - полум'я, що виглядає з листка; квітка розпускається, немов дитина розв'язується з пелю­
шок. Поступово діти починають розуміти, що художні образи створюються завдяки різним зображально- виражальним засобам, які майстерно добирає поет чи письменник. Відтак, з одного боку, теоретико- літературне поняття стає інструментом для аналізу нових художніх текстів, з іншого — й саме постійно доповнюється, уточнюється, збагачується, хоча його "ядро" залишається, незмінним, оскільки літературо­
знавча наука, як і будь-яка інша, оперує чітким понятійним апаратом.
Додому учням пропонуються завдання на вибір:
1. Намалювати образи-порівняння вірша один за одним. Таке завдання, на наш погляд, допоможе учням унаочнити художні уявлення змальованої у вірші картини.
2. За аналогією вірша Д.Павличка "Квітка" написати твір-мініатюру "Як проростає зернятко", використовуючи порівняння.
Наводимо приклади порівнянь із міні-творів другокласників:
пагін зеленим списом пробиває землю; сходи зерен ростуть, як маленький ліс; зерна проросли густо, немов зелений килимок; паростки зерна були жорсткі, як щітка.
Отже, відповідно до запропонованої послідовності вправ і встановлених етапів роботи над образними засобами мови художнього твору нами розроблено алгоритм роботи над кожним із понять, що вводяться:
1) формування вміння розпізнавати образні ви­
слови у художніх текстах;
2) семантизація образного вислову (з'ясування і пояснення його значення);
3) робота над зразками вживання образного вислову;
4) формування вміння вживати образні вислови у власних висловлюваннях;
5) виконання творчих робіт, спрямованих на за­
кріплення вміння використовувати образні засоби мови художнього твору й у власному мовленні.
Л і т е р а т у р а
1. В а с и л ь є в а М. С. Актуальные проблемы методики обучения чтению в начальных классах / М. С. Васильева, М. И. Оморокова, Н. И. Светловская. - М.: Педагогика, 1997.
2. Н е ч а е в а Н. В. О методической системе начального обучения / Н. В. Нечаева, Л. В. Занков // Начальная школа. - 1 9 9 5.- № 11.
3. С а в ч е н к о О. Я. Читанка: підруч. для 2 кл. / О. Я. Сав­
ченко. - К.: Освіта, 2000. - Ч. II.
4. С в е т л о в с к а я H.H. Основы науки о читателе /
Н. Н. Светловская. - М., 1999.
І і Т О Д ^ЖЛ
Ольга ЛОБОВА,
доктор педагогічних наук, професор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка
9{аціопальш та інтеркультурне &ит(рвгання Молодшитс шк^лярі& на урокі^тсМу^игпого Мистгцт&а
Анотація. У статті розкрито зміст і шляхи національного й інтеркультурного виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва. Проаналізовано відповідні аспекти підручників музичного мистецтва для учнів початкових класів.
Ключові слова: загальнокультурна компетентність, національне виховання, інтеркультурне виховання, фольклор і професійна музика різних країн.
Національне та інтеркультурне... У педагогіці мистецтва ці два, здавалось би, різноспрямовані вектори мають набувати органічної єдності, надаю­
чи дитині можливість відчути себе не лише часткою рідного народу, а й краплинкою великого багатона­
ціонального світу; навчитися позитивно сприймати, приймати, розуміти й об'єктивно оцінювати здобут­
ки не лише рідної, а й світової музичної культури.
Актуальність цього процесу зумовлюється світо­
вими тенденціями глобалізації, у тому числі інтег­
рації та зближення культурного простору різних країн. "Надзавдання" означеного напряму навчаль- но-виховної роботи — поступове пришеплення уч­
ням інтернаціональних почуттів з метою їхньої під­
готовки до життя в глобалізованому середовиші.
В умовах початкової загальної освіти національні й інтеркультурні якості школярів можуть розгляда­
тися як складові ключової загальнокультурної ком­
петентності, різноаспектні проблеми формування якої розкрито у працях Н.Бібік, Л.Ващенко, О.Лок- шиної, О.Пометун, О.Савченко, С.Трубачової та ін. Згідно з педагогічними підходами, загальнокуль­
турна компетентність "стосується сфери розвитку культури особистості та суспільства у всіх ії аспек­
тах, що передбачає передусім формування культури міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною..." [2, с. 87].
Одним із найважливіших засобів національного й інтеркультурного виховання особистості є мис­
тецька освіта. "Реалізація культуротворчої функції загальноосвітньої підготовки потребує розуміння її як процесу, в якому цілі навчання поєднуються з виховними... - наголошує академік О.Савченко. - Щоб виховати у людини культуру, треба якнайпов­
ніше використовувати засоби мистецтва в духовно­
му збагаченні школярів" [6, с. 34-35].
Потужний вплив на формування національних та інтеркультурних якостей дитини має музика, не­
випадково залучення дітей до найкращих надбань
національної та світової культури, формування ши­
рокого мистецького світогляду розглядаються серед провідних функцій загальної музичної освіти. Щ стратегічні лінії було накреслено у педагогічній концепції Д.Кабалевського, що передбачає цілес­
прямоване ознайомлення учнів 4 класів з музичним мистецтвом різних народів, а також з можливістю взаємопроникнення та взаємозбагачення різних музичних культур.
Різні аспекти національного виховання та роз­
витку особистості засобами музичного мистецтва розкриваються у працях українських учених Л.Масол, О.Олексюк, Г.Падалки, О.Ростовського,
О.Рудницької, О.Щолокової та ін.
Інтеркультурне виховання розглядається як орга­
нічна складова музичної освіти, що має значні потен­
ційні можливості для формування в дітей орієнтації в полікультурному середовищі, у зарубіжжі ці проб­
леми наразі активно досліджуються польськими, німецькими, австрійськими вченими (А.Єремус,
Н.Байлер, М.Качмаркевич, К.Кітль, Д.Кубінов- ський, В.Строх, Я.Хачіньський, З.Хелмс та ін.). Водночас, змушені констатувати дефіцит вітчизня­
них досліджень стосовно формування інтеркультур­
них якостей школярів засобами музики.
Нашу наукову розвідку спрямовано на виявлення змісту й шляхів національного та інтеркультурного виховання молодших школярів засобами музики. Серед завдань статті — аналіз відповідних аспектів підручників "Музичне мистецтво", створених на основі нового Державного стандарту початкової загальної освіти і базової програми з музичного мистецтва.
Музика рідного краю органічно входить до серця та свідомості дитини з перших років життя — з ма­
миними колисковими, народними потішками та пісеньками-забавлянками. Національно-культурне виховання молодших школярів відбувається через ознайомлення з фольклором і професійною музи-
П
ІЕТ0ДИКА НАІЧАННЯ
КОЮ, культурною спадщиною та сучасним мистец­
твом України, що є провідною лінією сучасної прог­
рами та нових підручників з музичного мистецтва.
Вже сам перелік навчальних тем, запропонова­
них у навчальних книгах, засвідчує їх спрямованість на різнобічне збагачення духовного світу особис­
тості. Національно-патріотичний і громадянський зміст домінує у темах "Музика нашого краю", "Піс­
ні козацької слави", "Головна пісня держави"... Про­
те кожна навчальна тема, незалежно від винесеної в Гі заголовок назви, містить певні національно- виховні аспекти.
Різноманітні напрями національно-патріотич­
ного виховання пронизують зміст поданих у під­
ручниках навчальних текстів, дидактичних віршів і казок. Так, про виникнення народної музики та про її роль у житті людей ідеться у вірші "Музика, яка не знала нот" [4, с. 21]. Проте його виховне завдання набагато глибше - формувати в учнів інтерес та повагу до національної музики, історії, обрядів українського народу та рідної мови.
У змісті підручників для учнів початкової школи представлено низку фольклорних творів для слу­
хання та виконання: народних танців (гопак, коза­
чок, метелиця, аркан, коломийка) і пісень (дитячих, жартівливих, побутових, дум, календарно-обрядо­
вих: колядок, щедрівок, веснянок тощо).
Під час роботи над цими творами подаються різноманітні відомості щодо історії фольклорного мистецтва, національних музично-культурних тра­
дицій тощо. Так, ознайомлення другокласників з українським народним танцем "Аркан" [4, с. 51] пе­
редбачає не лише аналіз власне музичних аспектів твору (характеру музики, інструментів для вико­
нання), а й розповідь про історію виникнення танцю, розгляд національного вбрання виконавців, наслідування танцювальних рухів за поданим у під­
ручнику зразком.
Суттєвого виховного значення в змісті музичної освіти школярів набуває ознайомлення з кобзар­
ським мистецтвом - його історією, жанровими особливостями, зразками творів, постатями видат­
них кобзарів. Увага до розкриття виховного потен­
ціалу цього пласту національної музичної спадщи­
ни не є випадковою, адже, за свідченням сучасних дослідників (О.Гданська, Т.Мартинова, ГШипота й ін.), кобзарське мистецтво "є своєрідним художньо- творчим засобом відображення, перетворення в іде­
альній формі явищ духовного світу особистості..., здійснення мистецького впливу на розвиток її цін­
нісних гуманістичних орієнтацій" [1, с. 2].
Згідно з сучасними підходами, саме кобзарська творчість, що споконвічно розкриває основні скла­
дові українського світогляду — любов до України,
поклоніння матері, повагу до людей, культ рідної землі - надає чудові приклади для формування світог­
лядно-ціннісних орієнтацій особистості й постає "впливовим чинником національного відтворення, передачі національного менталітету наступним поколінням, збереження національної ідентич­
ності" [7, с. 280].
У наших підручниках ознайомлення з кобзар­
ським мистецтвом передбачене і навчальним змістом (зокрема, теми "Пісні козацької слави"), і музичним репертуаром, що репрезентує як оригі­
нальні кобзарські думи, так і сучасні пісні відповід­
ної тематики ("Кобзарська слава" В.Лепешка та ін.).
Отже, під час роботи над народними творами відбувається не лише ознайомлення учнів з видами й жанрами вітчизняного фольклору, а й формуються почуття любові до національної культури та поваги до народу, що зміг створити і зберегти скарбницю таких непересічних цінностей.
Крім того, на всіх етапах навчання дітям прищеп­
люється інтерес і любов не лише до українського музичного фольклору, а й до інших видів народного мистецтва, зокрема літературного (думи, казки, легенди, забавлянки) та декоративно-ужиткового (писанки, рушники, витинанки тощо).
Паралельно з фольклорним аспектом, протягом усього терміну навчання в початкових класах, від­
бувається послідовне ознайомлення з професійною музикою України: відомостями про життя і твор­
чість провідних представників національного музичного мистецтва (М.Лисенка, К.Стеценка, М.Леонтовича, Л.Ревуцького, В.Косенка та ін.), вокальними й інструментальними творами сучасних українських композиторів.
Широко представлені в підручниках пісні сучас­
них українських авторів. Багатьом з цих творів влас­
тиве яскраво виражене національно-виховне спря­
мування ("Калинова пісня" В.Верменича, "Рідний край" І.Кишка, "Козачата" М.Ведмедері), а деякі з них навіть спираються на фольклорні джерела. Наприклад, пісню "Круть і Верть" сумського ком­
позитора Сергія Дяченка [4, с. 45] написано на сюжет відповідної української народної казки.
Так поступово, у різних видах музично-творчої діяльності, відбувається формування національної свідомості та національно-патріотичних почуттів дитини. Паралельно відбувається ознайомлення зі зразками світової музичної культури, яка є доступ­
ною та зрозумілою людям різних народів завдяки особливим "інтернаціональним" якостям музично­
го мистецтва [5, с. 3].
Зауважимо, що інтеркультурне виховання є ціл­
ком органічною складовою музичної освіти молод­
ших школярів, адже музика (як віддзеркалення
12
ІЕТОДМГА ИАІЧАННІ)
життя) та музична освіта мають значні потенційні можливості для формування в дітей загальної орієн­
тації в полікультурному середовиші, розширюючи межі пізнання, осягнення, переживання, особистіс- ного "привласнення" учнем широкого міжкультур- ного простору
Інтеркультурне виховання спрямовується на формування в молодших школярів здатності й го­
товності до сприймання професійної та народної музики широкого "культурно-геофафічного" про­
стору, на усвідомлення дітьми органічної само­
бутності музики різних народів і застосування у власному житті світових цінностей музичного мистецтва. Тому формування музичного репертуару в підручниках відбувається на засадах поєднання національної домінанти і полікультурного підходу Реалізація інтеркультурного компонента загаль­
ної музичної освіти молодших школярів стосується, насамперед, формування "мистецько-інтернаціо- нальних" якостей дітей через залучення їх до най­
кращих надбань народної та професійної світової музичної культури. Тому провідними напрямами формування інтеркультурної компетентності є оз­
найомлення школярів: 1) з фольклором (піснями, танцями) та культурними традиціями різних наро­
дів; 2) з життям і творчістю видатних діячів світової музичної культури. При цьому доцільно надавати учням можливість ознайомитися з музикою широ­
кого кола країн близького й далекого зарубіжжя.
Для реалізації першого, фольклорного, напряму в підручниках запропоновані для сприймання та розучування пісенні зразки дитячого фольклору різних народів: російського ("У полі береза стояла", частівки); білоруського ("Савка та Гришка"); поль­
ського ("Зозуля"); чеського ("Полька"); латиського ("Ой-я, жу-жу"); естонського ("Хор нашого Яна", "У кожного свій інструмент"); французького ("Та­
нець качат", "Пастух", "Каде І^ссель"); бразиль­
ського ("Потяг"); норвезького ("Камертон") тощо.
Ознайомленню з пісенним фольклором сприяє відповідно спрямована тематична інформація у навчальних текстах підручників. Наприклад, при вивченні тематичного блоку "В гостях у пісні" учням З класу надаються відомості щодо пісенних жанрів інших країн:
"Як багато цікавих і незвичних слів є в країні співучих мелодій; билина, серенада, баркарола... Аде за всіма ни­
ми, як за таємничими масками, криється одне - пісня.
Слово "баркарола" перекладається з італійської як пісня човняра. Плавна мелодія баркароли ніби гойдається на спокійних хвилях супроводу
"Серенада" означає вечірня пісня. Такі ніжні ліричні пісні італійські та іспанські лицарі співали під вікнами своїх прекрасних дам.
А російське слово "билина" говорить само за себе. Це старовинна пісня-сказання, що розповідає бувальщини та легенди про богатирів і народних героїв. Славетним виконавцем билин був гусляр Боян".
Протягом усього курсу навчання відбувається поступове ознайомлення учнів з танцювальною музи­
кою різних народів (російська бариня і кадриль; білоруська бульба; польські мазурка, краков'як і по­
лонез; угорський чардаш; чеська полька; дагестан­
ська лезгинка; іспанські хабанера та сегідилья тощо).
Ця інформація концентрується під час вивчення тематичного блоку "Запрошують танець і марш" (З клас, другий семестр). У відповідному підручнику представлено рубрику "Танцювальні портрети", зміст якої спрямований на ознайомлення учнів із походженням і характерними особливостями тан­
ців різних народів. Наприклад;
"Полька (з чеськ. - половина) - веселий, рухливий танець. Польку танцювали дрібними, "половинними" кроками - звідси й пішла її назва.
Полька виникла як народний танець у Чехії, невдовзі стала відома в усьому світі, а згодом перетворилася на популярний танець для виконання на балах. Музика польки легка та граціозна. Іноді танець має програмну назву, наприклад "Військова", "Соловейко".
Цікавою для учнів є "інтеркультурна" інформа­
ція про музичні інструменти, наприклад:
"У різних народів — свої улюблені інструменти, в яких живе народна душа і традиції. Наприклад, в Африці над­
звичайно популярні ансамблі і навіть оркестри барабан­
щиків. Російські музики вже багато віків використовують для музикування не лише знамениті балалайки, гармоні, а й... дерев'яні ложки та глиняні іграшки-свищики. Май­
стерні народні виконавці захоплюють слухачів веселим перестуком і пересвистом цих невибагливих інструментів. У Шотландії надзвичайно популярна волинка. Оркестри волинщиків гордо крокують вулицями, розносячи навколо лунке та пронизливе звучання народних мелодій”.
Позитивним засобом ознайомлення дітей з тради­
ціями різних народів є застосування у змісті підруч­
ників народних казок. Наприклад, учням третього класу запропоновано калмицьку народну "Казку про рідний край", де пташиний спів уособлює почуття свободи та любові до рідної землі.
Паралельно з фольклорним напрямом, протягом усього курсу навчання музики, школярі дізнаються про життя і творчість видатних представників сві­
тової музичної культури, принагідно ознайомлю­
ючись з мистецтвом і традиціями різних країн та епох. На початкових етапах навчання такі знання формуються у процесі слухання музичних творів зарубіжних композиторів й ознайомлення із загаль­
ними відомостями про їхніх авторів.
Наприклад, у підручнику для 1 класу [З, с. 25] запропоновано доступну, цікаву, збагачену наочністю інформацію про В.А.Моцарта і його твір "Менует".
13
Виховна: виховувата у дітей слухняність, пова­
гу до старших, потребу у піклуванні про свою безпеку, навички комунікації та взаємодопомоги, добро­
зичливі стосунки, уміння гратися та виконувати завдання у колективі однолітків, дисциплінованість, ввічливість, відповідальне ставлення до своїх дій.
Котенок и Щенок
(Театрализованное занятие по теме "Охрана безопасности жизнедеятельности") Ц е л ь з а н я т и я: научить детей слушать пре­
дупреждения старших и друзей, не заходить самим в реку не умея плавать, звать на помощь.
О б о р у д о в а н и е: маски или костюмы улитки, черепахи, щуки, макет солнца, костюмы котенка, щенка.
Д е й с т в у ю щ и е п е р с о н а ж и: ведущий, котенок, щенок, улитка, черепаха, щука, солнце. Ве дущий. Солнышко днем все вокруг озаряло. Людям тепла отдавало немало.
К вечеру солнце за речку скатилось. Всем пожелало, чтоб чудо приснилось. Утром проснулись зверята и дети.
Вышли на улицу - солнце не светит. Ко т е н о к. Надо дом его найти.
Быстро мне туда дойти.
Солнце вызвать на работу И за лучик привести.
Ще н о к. Ты, котенок, не чуди.
Далеко сам не ходи.
Та дорога непростая.
Горы, реки впереди.
Ты же плавать не умеешь.
Речку вброд не одолеешь.
К о т е н о к. Не боюсь я никого.
Даже волка самого.
Не страшна мне и река Холодна и глубока.
Ха-ха-ха, и даже щука Не издаст глухого звука.
Ве дущий. Горы, степи перешел И до речки кот дошел.
Тут улитка выползает.
Грозно рожками бодает.
Ко т е н о к. Домик ползет.
На себе его везет Хозяйка богатая, рогатая.
Музыка М 1. Песенка Улитки.
Улит ка. Кто в дупле живет, кто в норке,
Я же греюсь на пригорке,
Домик свой не покидаю,
С ним гостей я привечаю.
У меня изба простая,
Я улитка вот такая.
Ко т е н о к. Это кто, это кто
Ходит в костяном пальто?
Музыка М 2. Первая песенка Черепахи. Че репа ха. Я — черепаха, живу на дне речки,
Я не сижу каждый вечер у печки.
Плаваю я, никуда не спешу.
Все я успею, спокойно дышу.
3. Песенка Щуки.
Щука. В речке все боятся щуку,
Кто не знает рыбу-злюку?
Я сильна, я страшна.
Поднимаюсь я со дна,
Лучше мне не попадаться,
С места я могу сорваться.
Зубы остры, как пила,
Проглочу и все дела.
Ко т е н о к. Щука, щука, не хвались,
Не боюсь тебя я, брысь!
Надо речку перейти,
Домик солнышка найти.
Ве дущий. Крикнул котик:
Ко т е н о к. Смело в путь!
Ве дущий. Прыгнул в речку, стал тонуть.
Ко т е н о к. Ой, беда, ой, беда,
Я не плавал никогда,
Кто-нибудь меня спасите.
Выручайте, подплывите.
Музыка № 4. Вторая песенка Черепахи.
Че р е па х а. Я бегу, я лечу,
Я спасти тебя хочу.
Глупый кот, кто ж лезет в речку.
Это не лежать на печке.
Не мурлыкать, греть бока.
Речка очень глубока.
Лезь на спину мне скорей.
Вижу я твоих друзей.
Ко т е н о к. Вы, друзья, меня простите.
Тетю поблагодарите (обращаясь к Черепахе). Убегать не буду я,
Буду слушать вас, друзья.
Ты, щенок, меня прости.
Солнце я хотел найти.
Ве дущий. Вдруг вокруг все озарилось.
Это солнце появилось.
Закричали все: "Ура!"
Все. Рада солнцу детвора.
Kitten and Puppy
(Dramatized show on the subject "Principles of personal and social safety")
Hos t. The sun in the daytime was shining and shining. Giving its warmth to the people around.
But in the evening it hid in the darkness.
Wishing sweet dreams to the all sleeping ground. Children and animals woke in the morning. Didn't see the sun, it was cold and boring.
К i 11 e n. I should find where it lives,
I should take the sun by beams.
Faster, faster must I walk And call out it to work.
P u p p y Don't be cranky little Kitten,
Do not go so far.
You will have to cross the river.
And it's very very hard.
Water's quick and you are weak.
23
ЕТОДМГА HAi 4 AHHSI
Aren't you, Cat, afraid to sink?
K i 11 e n. No one will frighten me.
Even if the wolf I meet.
I am not afraid of river.
Even if it's cool and deep. Hah-hah-hah, and even Pike Won't reach me, catch and bite. Hos t. Cat has crossed big hill and steppe. 'That's the river at last', he said.
Here Snail has crawled to Cat, Frightful horns are on her head. Ki t t e n. The house is crawling,
Its hostess is homy,
She is rich And strong.
Sna i l. Some of us live in the holes.
Others warm themselves in nests.
I don't leave my tiny house And I meet in it my guests.
I am living in the shell,
Here I am safe and well.
Ki t t e n. Who's that? Who's that unknown Wearing a coat made of bone?
Tu r 11 e. I am a turtle and live on the bottom, I don't stay every evening at home,
I swim and I'm not in a hurry,
I breathe calmly and I do not worry. P i k e. Be afraid of me. I'm Pike.
I can catch you, eat or bite.
I am strong and angry fish.
And to reach you is my wish.
All my teeth are big and sharp,
And I'll swallow you up.
From the bottom I am coming. You'll be safe if you start running.
K i 11 e n. Do not boast, ugly Pike!
Shoo! I'm not afraid of bite.
I should come across the river. The sun's house I should find. Hos t. Kitten cried:
Ki t t e n. 'Come on! Be quick!'
Hos t. Kitten jumped into the river And at once began to sink. Ki t t e n. Oh, my God! Oh, my God!
I have never swum before.
Please, swim up to me and save. Help me out of the wave!
Tu r 11 e. I am running, I am flying,
I am ready give you help.
You are silly little cat,
You should not do that.
It is not like stay at home Warming, purring at the stove. Ki t t e n. Dear friends! Excuse me, please! Thank the aunt, here she is!
I won't run away {"rom you I'll obey to all of you.
Dear Puppy! Please, forgive!
It's the sun that made me leave. Hos t. Suddenly the sun appeared. Everything began to shine. Children cried: 'Hurray, hurray!' They are happy, merry, gay.
№ 3. Песенка Щуки
Умеренно
с 7
Врсч-ке все бо - ят-с* шу-ку. к'ю НС чиа-ст ры - бу - пю - ку?
№ 1. Песенка Улитки
i
Не спеша
с F с
Кто в д уп -ле жи - вет. кто вкор- ке, я же грс'юсь на при - гор*«.
А т 07 с
у ме - ня из - ба прос - та - * у - лит - ка вот та • ка - я.
№ 2. Первая песенка Черепахи
Ф
пла - м • ю я, ни • ку • да ке еле - шу, 0 « А7 Dm
все я у • спе • ю, спо • кой - ко ды - шу.
я си.'1ь • на. я cip a i ii - iia. иод - кн • ма • юсь я со дна.
и 7
мне НС но - н а - д а 1к - с я. с мес- та я мо - l y c o-pnai b О F7 8
чу • бы о с г'р м. как ни - ла. нр<)-гло-чу, и все лс - ла.
№ 4. Вторая песенка Черепахи
не мур - ;1Ы - кать. Греть бо • ка. реч - ка о - чень г л у- б о- ка.
р т
(• 1>
А 7 D с: о А 7 п
Лен. на спи - ну мне ско • рс». вн • жу я чво • их яру- wfl.
24
Конвалія. Я - конвалія запашна.
В гомоні зеленім ліс залопотів,
Під яскравим сонцем весь позолотів; Горда і цнотлива, до княжни подібна. Вийшла на узлісся конвалія срібна.
В ч и т е л ь. Підсніжник, пролісок, конвалія занесені до Червоної книги України. їх мало, тому вони просять не зривати їх у великі букети.
2-й м е т е л и к. Про яку квітку цей віршик? Чому вона так називається?
Хто з вас, діти, нас не знає?
Ми у лісі проживаєм.
Дзвоном сонце зустрічаєм.
Маєм гарні сині очка,
Називаємось... (усіразом) дзвіночки.
Д з в і н о ч к и (разом).
Ми дзвіночки, лісові дзвіночки Славим день.
Ми співаєм, дзвоном зустрічаєм:
День, день!
Славим сонце, небосхил і сонце.
Світлу тінь.
Сни розкішні, все гаї затишні:
Тінь, тінь!
1-й м е т е л и к. А тепер летимо у садок. Там на нас чекає садівник.
Лунає "Вальс квітів". Виходять квіти і кружля­
ють у парах. З кола виходить тюльпан.
Т ю л ь п а н. Я гордо голову тримаю
І перед вітром не схиляю.
Я жовтий, білий, полум'яний
І, наче яблучко, рум'яний.
В саду я квітну навесні.
Скажи, яке ім'я мені?
С а д і в н и к. Ця квітка має назву тюльпан. Похо­
дить вона від персидського слова "тюрба" - чалма, пов'язка на голову. А ось.....
Ф і а л к а. Я - Фіалка, виникла із вдячних сліз Адама, коли архангел Гавриїл приніс йому на острів Цейлон радісну звістку, що Господь простив йому гріхи.
Інша легенда свідчить: одного разу Бог Сонця Аполлон переслідував своїми пекучими променями дівчину. Вона звернулася до Зевса, благаючи схова­
ти й захистити її. І ось великий громовержець почув її благання, перетворив дівчину на чудесну фіалку й сховав у затінку кущів, де вона з того часу щовесни розквітає й виповнює тонким ароматом небесні гаї.
С а д і в н и к. Чи існує в світі, яка інша рослина, котра була б так широко відома й користувалася б такою славою, як невеличка, скромна, з твердими, немов у брусниці, листочками, синя лісова квіточка, що має назву — барвінок.
Б а р в і н о к. Я - Барвінок. Мене вважають провісником весни. Оскільки моє блискучо-зелене.
тверде листя не гинуло від холоду й зимою, і під снігом зберігало свій колір, то незабаром квітку перенесли з лісу в сади, як символ радісної життєвої сили. Людина, прагнучи залишатися молодою, радісною і щасливою, почала приписувати барвін­
кові чарівну силу.
1-й м е т е л и к. А онде маргаритка. Чому вона так зветься?
М а р г а р и т к а. Я — маргаритка. Нас назива­
ють квітами Пресвятої Діви Марії і про походження цієї назви розповідають ось що.
Коли Пресвята Діва Марія отримала від архангела Гавриїла благую звістку, то вирушила повідомити про це свою родичку Єлизавету. їй довго довелося йти горами й долинами. І ось, коли вона йшла поля­
ми, усюди, де тільки ступала нога майбутньої Бого­
матері, виростали маленькі блискучі білі квіточки. Отож, увесь шлях її, позначений ними, немовби утворював квіткову доріжку. Ті квіти - наші скромні білі маргаритки.
С а д і в н и к. А зараз познайомтеся з нарцисом.
Н а р ц и с. Я хочу розповісти свою історію. В од­
ному селі жив дуже вродливий парубок. Він любив ходити на берег річки і, схиливши голову, дивитися у воду на свою вроду. Одного разу повз того хлопця йшов лихий чаклун. Йому стало заздрісно, що пару­
бок гарний. Чаклун розсердився і сказав хлопцеві, що від того дня він завжди дивитиметься у воду. І перетворив його на нарцис. У цієї квітки голівка схилена і ніколи не підводиться. Ніби сидить гарний хлопець і дивиться у воду.
С а д і в н и к. А ввечері ви вдихнете пахощі блідо- бузкових квіточок. Це — матіоли. Названі так на честь італійського ботаніка Матіоли. Дозвольте і мені загадати вам загадку.
Ту дівчину синьооку Завжди стрінеш край потоку.
В неї ніжки вмиті в росах,
В неї небо сяє в косах.
— Що це за квітка? Як утворилась її назва?
Н е з а б у д к а. Ніжно-голуба, мов бірюза, з яскраво-жовтою, золотою серединкою, незабудка - окраса нашої весняної флори.
Коли Господь створив світ і дав імена усім тво­
рінням, то випадково забув назвати одну маленьку квіточку, яка росла на березі струмка. Тоді обійдена квітка підійшла до трону Всевишнього й попросила дати їй ім'я. На це Господь відповів: "Тебе я не забу­
ду. Ім'я твоє віднині - незабудка".
С а д і в н и к {тримає в руках гладіолус). Поди­
віться на цю високу, струнку рослину з красивими, як у лілії, квітами. Зветься вона гладіолус. Назвали її так тому, що вона має довге, вузьке, схоже на меч, листя. Латинською мовою "гладіолус" - невеликий меч.
26
ЕТОДИГА НАВЧАННЯ
1-Й м е т е л и к. А в народі ще ці квіти звуть косариками. Чому? Бо їх листя нагадує косу А он жовті, червоні, сині, білі квіти. Як їх звуть?
С а д і в н и к. Це айстри. їх нам дарує рання осінь. Назва цієї квітки походить від грецького "астер" - зірка. Легенда розповідає, що перша квітка айстри виросла з порошинки, яка впала на землю з неба. І тому в тиху ясну ніч у квітниках чути ледве вловимий шепіт — то айстри розмовляють із зірками. У народі ці квіти ще називають зірочками.
- Запрошуємо лілію розповісти про себе.
Л і л і я (дівчинка, одягнена в біпу довгу сукню). Я — лілія. Мене вважають квіткою Пресвятої Діви. Внаслідок чого зображення Божої Матері постійно прикрашають гірляндами з лілій. У вінках із цих квітів дівчатка ідуть до першого святого Причастя на відзнаку про те, що нібито у таких вінках на зорі християнства усі дівчата приймали святе Хрещення.
2-й м е т е л и к. Про свою таємничість розпо­
вість лотос.
Ло т о с.
Боїться квітка лотос. Коли ж серпанок місяць
Як сонячне сяйво йде. Промінням розбудить її, -
Ясне чоло схилила Навстріч йому розтуляє
І ночі замріяно жде. Вона пелюстки свої.
С а д і в н и к. А тепер познайомимося з польо­
вими квітами — волошкою, ромашкою, маком.
Виконується українська народна пісня "В полі”.
В полі жито, в полі просо 1 пшениця золота,
І ячмінь своїм колоссям в полі кожного віта. (2 р.)
А волошок, маку скільки!
Материнка, сокирки,
І дзвіночки, і волошки Все нам добре на вінки. (2 р.)
В о л о ш к а. Чарівна, синя квіточка ця — вірна супутниця житнього поля і майже ніколи й ніде в іншому місці в дикому вигляді не зустрічається. Свою назву Ціанус (наукова назва) вона одержала на честь гарного юнака, котрий так був захоплений її красою, що весь час присвячував лише плетінню із неї вінків та гірлянд. Юнак цей ніколи не йшов з поля, якщо на ньому залишалася бодай одна з його улюблених волошок, і носив завжди одяг однаково­
го з нею синього кольору, котрий його так зачарову­
вав. Згодом його знайшли неживим на хлібному по­
лі, в оточенні волошок. І з того часу волошка носить наукову назву Ціанус - ім'я юнака.
1-й м е т е л и к. А про яку квітку ця загадка?
На стрункій високій ніжці Ясним оком жовтуватим
Біля річки на лужку. Усміхалася мені:
У хустинці-білосніжці Я хотів її зірвати,
Стрів я квітоньку таку. А бджола сказала: "Ні!"
Р о м а ш к а. Це про мене, про ромашку. Поход­
ження назви цієї квітки - ромашка — точно люди не знають. Дехто пов'язує її з ім'ям Роман. Можливо, хтось із вас зуміє знайти відповідь?
С а д і в н и к. Знайомтесь: красень мак! Та його історія.
Ма к. Господь дав Землі маленькі, крихітні зер­
нятка й наказав розкидати їх по оброблених полях та вздовж доріг, якими ходить людина. Земля розки­
дала їх, з них виріс мак, що розпускає відтоді свої барвисті яскраві квіти серед хлібного поля, вздовж доріг і на луках, де відпочиває людина. Мов яскра­
вий вогник блищить він серед жовтого колосся та зелених рослин й запрошує людину зірвати його, вичавити з нього сік й скористатися цілющими болезаспокійливими властивостями.
Виконується українська народна пісня-хоровод "Ми гуляли в полі".
Ми гуляли в полі, в полі. Маки та дзвіночки -
Ми ходили в колі, в колі. Будугь з вас віночки. (2 р.)
Ми збирали квіти. Сонце гріє жарко, жарко.
Квіти-самоцвіти. (2 р.) А у небі хмарка, хмарка.
На травичці сіли, сіли. Хмарко, покропи ти.
Ми взялись до діла, діла. Щоб не в'яли квіти. (2 р.)
С а д і в н и к. Окрасою наших клумб є троянди і гвоздики. Послухаємо їхні легенди.
Г в о з д и к а. Якось богиня Діана, повертаючись роздратованою з невдалого полювання, зустрілася з вродливим пастушком, котрий весело грав на со­
пілці. Розгнівана богиня картає пастуха за те, що той розігнав своєю музикою всю її дичину Пасту­
шок виправдовується, благає пощади. Але богиня кидається на нього й вириває йому очі. Ті очі пере­
слідували Діану повсюди, не,давали їй спокою. Та щось виправити вона вже не має змоги. Тоді вона кидає їх на стежку, і тієї ж хвилини з них виростають дві червоні гвоздики, котрі нагадують скоєний злочин, а кольором — невинно пролиту кров. Так увійшла гвоздика в історію людства.
Т р о я н д а. Я — цариця квітів. Троянду любили, перед нею схилялися, Гї оспівували з давніх-давен. Троянда вперше з'явилася у давньому Ірані. Вона була подарунком самого Аллаха. До нього одного разу прийшли всі діти Флори з проханням призна­
чити над ними нового володаря. Тоді Аллах призна­
чив правителькою квітів білу непорочну троянду з гострими шипами, що оберігають ії.
Коли соловейко побачив цю чарівну нову цари­
цю квітів, то був так заворожений її красою, що в за­
хопленні притис троянду до своїх грудей. Але гострі шипи вп'ялися йому в серце, і яскраво-червона кров бризнула з грудей нещасного й зросила собою ніжні пелюстки дивовижної квітки. Ось чому безліч зовнішніх пелюсток троянди й досі зберігають рожевий відтінок.
27
•ТОДМКА НАІЧАННЯ
Прилітають метелики.
Ми літали по садах,
Парках, луках і лісах.
Зрозумівши квітів мову,
Цю підслухали розмову.
Одна з лісових квіток.
Ми б завжди були щасливі, Бачили нас тільки друзі. І пахучі, і красиві. Ті, які б нас не топтали.
Якби в полі, в лісі, в лузі Без потреби не зривали.
Одна з садових квіток.
А на клумбах вдома, в школі Висівали нас доволі.
Доглядали, поливали.
Ми б красу їм дарували!
Виконується пісня “Літній вальс", муз. М.Краси­
вої, сл. Н.Саксонської.
В гаю на полянці веселощі, танці, —
У колі вже тісно стає.
В траві під сурдинку скрипаль-невидимка На скрипочці вальс виграє.
Приспі в: Літо прийшло, все розцвіло.
Заспівали діброви й поля: Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля (2 р.)
Метелики, бджілки танцюють круг гілки,
З осою у парі жучок.
Співає комарик і синій ліхтарик У тьмі запалив світлячок.
Приспі в.
А сонечко ясне кружляє у вальсі.
Розправивши свій сарафан, —
І так танцювало, що стомлено впало На росяний білий тюльпан.
Приспі в.
А бал вже вирує, і місяць сумує,
Що в небі — один тільки він. в гаю під сурдинку скрипаль-невидимка Все грає та грає в траві.
Приспі в.
В ч и т е л ь. Наближається свято Матері. Всі ми знаємо, що воно відзначається у другу неділю травня. Для всіх Матерів ми даруємо нащ букет, складений з найкращих артистів-квітів, і зичимо щастя, здоров'я.
Під звуки вальсу квітів П. Чайковського виконавці парами танцюють по колу і виходять.
У виховному заході використано літературу: Золотниць- кий М. Ф. Квіти в легендах і переказах / М. Ф. Золотниць- кий. - Київ: “Довіра", 1992 р. Вірші В. Бичка, П. Тичини.
:--------------------- Наталія ЧОРНА,
вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії Циганівської СЗШ Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл.
^КрсМігна подорож "Шаемниця ^оряного неба
( І н т е г р о в а н и й у р о к ^ т р у д о & о г о н а В г а н н я т а п р и р о д о ^ н а б с т б а 2 г л е М г н т л М и ш т г р а к т и & н и т с т г?( н о л о г і й у З к л а с і )
Ме т а. Систематизувати знання учнів про кос­
мос, дати уявлення про будову Сонячної системи, вивчити назви планет; ознайомити з технікою орі- гамі, вчити виконувати вироби в цій техніці; форму­
вати спостережливість, просторову уяву, відчуття пропорції, зосередженість у роботі, акуратність; сприяти розвитку образного мислення, самостій­
ності суджень у висловлюванні власних думок; розвивати логічне мислення, фантазію, зв'язне мов­
лення; збагачувати словниковий запас учнів; вихо­
вувати інтерес до навчання, навколишнього середо­
вища, естетичні смаки.
О б л а д н а н н я — Й/1Я вчителя: плакат з написом "Космічна мандрівка", глобус, на дошці виготовлено пано із зображенням планет Сонячної системи та зірок — сузір'їв, телурій, портрети космонавтів Ю.Гагаріна, Л.Каденюка, В.Терешкової, виставка малюнків на тему "Світ Космосу"; зразок космічного
корабля "Зореліт - 2013" та різноманітні іграшки, виконані у техніці орігамі, музичний супровід, мультимедійний проектор.
Для дітей: смужки кольорового паперу, техноло­
гічні картки виготовлення космічного корабля "Зореліт - 2013", кольорові олівці.
Хід уроку
I. Організаційно-вступна частина.
Наша планета — Земля,
Щедра вона і багата.
Гори, ліси і поля —
Наша домівка, малята.
— Діти, ви помітили, що у нашому класі є багато незвичних і незнайомих для вас речей? Як ви гадає­
те, про що ми сьогодні говоритимемо на уроці? {Відповіді учнів).
II. Актуалізація досвіду і корекція опорних знань.
Вчитель демонструє глобус.
28
ЕТОЛИГА НАіЧАННЯ,
З письменниками, майстрами декоративно-ужитко­
вого мистецтва, виховні години).
Усвідомлюючи важливість уроків образотворчо­
го мистецтва в початкових класах, ставлю їх в особливу категорію уроків, на яких дитина розкри­
вається творчо: малюнок, вибір кольорів передає її почуття, розуміння предметів, навколишнього сві­
ту. Діти, які багато малюють, добріші, зосереджені- ші, у них краше розвинута фантазія та уява. Важли­
вість уроків образотворчого мистецтва полягає в тому, шо діючи на емоційну сфери людини, вони стають могутнім засобом естетичного виховання, впливають на духовне життя, сприйняття художніх образів та смаків у майбутньому. На уроках образо­
творчого мистецтва у дітей ніколи не буває поганого настрою. Люблю спостерігати за виразом їхніх личок. Бачу, як вони подумки переживають те, що створюють.
Пропоную конспект уроку образотворчого мис­
тецтва у З класі, який був проведений у рамках Тижня творчості для початкових класів.
Тема. Світло і тіні. Замальовка "Рум'яне яблучко".
Ме т а. Дати учням короткі відомості про світло, тінь, об'єм; продовжити ознайомлювати з вира­
жальними засобами живопису; формувати вміння аналізувати та змішувати кольори; формувати об­
разне, логічне та просторове мислення; стимулювати розвиток допитливості; виховувати уважність, есте­
тичні смаки засобами образотворчого мистецтва.
Т и п у р о к у Комбінований.
Об л а д н а н н я. Зоровий ряд\ репродукції кар­
тин українських художників: К.Білокур "Богданів- ські яблука", В.Варійчука "Натюрморт з яблуками", Ю.Шевченка "Червоні яблука", малюнок яблуньки. Сходинки з планом уроку, дитячі роботи, матеріали для демонстрування послідовності й техніки вико­
нання роботи.
Для учнів-. Гуаш, акварель, пензлі різних розмірів, палітра, баночки з водою, серветки, роздатковий матеріал.
Пр а к т и ч н е з а в д а н н я. Виконання зама­
льовки "Рум'яне яблучко".
Хід уроку
Організаційний момент.
Мотивація навчальної діяльності.
- Світ мистецтва загадковий. А де він, цей світ? Так, він щодня разом з нами, серед нас. Нас оточу­
ють різні кольори, природа, будівлі, малюнки, кар­
тини. Та сьогодні стежинка мистецтва поведе нас до ... Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку:
На "я" починається.
На "я" кінчається,
У саду росте.
На ній плоди є.
- Так, до яблуньки. Бо тема нашого уроку: Світ­
ло і тіні. Створення замальовки "Рум'яне яблучко". Як думаєте, чи висока наша яблунька? Хочеться по­
куштувати яблучок? Які вони? Опишіть. {Відповіді дітей).
Ознайомлення з планом уроку.
Допоможе нам виконати всі ці завдання ось ці незвичайні сходинки. Ми спробуємо підніматись ними до верхівки і дізнаємось, як намалювати яблучко. А девізом уроку будуть слова древніх муд­
реців: "Знати, щоб розуміти і вміти".
На уроці ми вивчимо теоретичний матеріал. Поба­
чимо послідовність виконання роботи в техніці живопис у виконанні вчителя. Активно відпочине­
мо на фізкультхвилинці. Творчо попрацюємо і на­
малюємо рум'яне яблучко. Оцінимо себе та один одного. Подумаємо, яких вершин ми досягли на уроці. {На сходах учитель розміщує схематичні малюнки, оголошуючи етати уроку)'.
1. "Добрий початок — половина успіху".
2. "Перли та перлинки з поетичної торбинки".
3. Тематичний словничок.
4. Фізкультхвилинка.
5. "На гостини до картини".
6. "Яблучко малювати - мистецтва скуштувати". Виконання практичного завдання.
7. "Вернісаж". Враження. Оцінки.
- Розпочнемо підніматись сходами? Тоді - вперед!
"Добрий, лдчаток - ПОЛШИНЗ успіху"- Перевіри­
мо, як ви підготувалися до уроку. Які матеріали та інструменти необхідні? (Перевірка готовності учнів до роботи).
’’ПрРДИ.ТЗ. ДЄІ>ДИШШ,-3 П0ЄТИЧН.9Ї ТРРбИНКИ".
Осінь гуляла в садочку і загубила свою торбинку Погляньмо, що там. Вірші про яблучка. Давайте прочитаємо.
На дереві, над моєю головою Яблука висять та манять красою.
Так хочеться їх зірвати.
Та не можу я дістати.
Яблучка не прості.
Спілі, соковиті, рум'яні, золоті.
- Хто скаже, яка користь від яблучок? Який вис­
новок можемо зробити? (Щодня споживати яблука).
Тематичний словничок. Ознайомлення з термі­
нами та понятгями до теми.
Щоб зобразити предмет об'ємно, правдиво, реа­
лістично, потрібно знати:
Освітлення буває природне та штучне.
Світло — найбільш освітлене місце на предметі.
Напівтінь - місце, де простежується перехід від світла до тіні.
Тінь — найтемніше, найменш освітлене місце на предметі.
32
тштодшкА
Іван ВЕРЕ/МІЙЧИК,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
іПодаруніоі'СуВеніри до с&ята Фня 9їе>реМоги
9 травня 1945 року увійшло в історію як День Перемоги над гітлерівською Німеччиною у найбіль­
шій і найкривавішій війні на нашій планеті. По­
лум'я війни пронеслося і над Україною.
Цей день — нагадування молодим поколінням про героїзм їхніх дідів, прадідів, які обороняли мир на своїй землі. Це свято - шана живим, які героїч­
ними подвигами і самовідданою працею здобули перемогу над фашизмом, врятувавши людство віц рабства та страждань.
Молодші школярі також мають свідомо сприй­
мати це свято і бути вдячними ветеранам війни. То­
му вчитель на уроці трудового навчання у вступній бесіді має з'ясувати обізнаність учнів, поставивши відповідні запитання:
-Чому саме 9-го травня святкуємо День Пере­
моги?
- Кому ми маємо бути вдячними за наше мирне сьогоднішнє життя?
- Кого із ветеранів війни ви знаєте?
- Які квіти традиційно дарують ветеранам війни?
- Що ми можемо виготовити власними руками і подарувати ветеранам війни?
Послідовність виготовлення декоративної гвоздики
Гвоздику виготовляють із червоної накрохмале­
ної тканини або з гофрованого паперу
/VVfA/M\Л/V|\ЛЛ^^/УVjvVVIУ^^
1. Розмічають і вирізують смужки розміром 240 X 60 мм.
2. Розмічають верхню частину смужки по 20 мм
і розрізують на глибину 25 мм.
3. У верхній частині розрізаних смужок вирізу­
ють зубці на глибину 10 мм.
4. Внизу прошивають тканину (папір) швом "уперед голку" і залишають з обох кінців нитки для зв'язування квітки.
♦
5. Для стебла підбирають прутик з верби, лози.
6. Листочок вирізують із зеленої накрохмаленої тканини або паперу
7. Квітку стягують нитками і закріплюють на стеблі. Чашолистик обмотують зеленою тканиною або папером.
Із кількох декоративних гвоздик можна створити букет у вазі.
Послідовність виготовлення СУВЄНІРІаіЗ-ФОЛЬ_ГИ Фольга — це дуже тонкий листовий метал завтов­
шки до 0,1 мм. Ріжуть її звичайними ножицями. Нерівності на поверхні фольги виправляють на столі гладилкою або притискуванням до рівного
34
РОБОТІМІ
5. Склади з поданих слів питальне речення. Дай від­
повідь на запитання. Запиши два утворені речення.
Зі, складається, днів, скількох, тиждень
6. Запиши сполучення слів, вставляючи пропушені букви.
В сняний д ньок, з лене дер во, кр жана
з мля, ш рокі ст пи.
Ва р і а н т 2
1. Визнач стовпчик, у якому спільнокореневі слова за­
писано за абеткою.
А казкар Б казати В казковий
казковий казкар казати
казати казковий казкар
2. Зазнач, у якому рядку є спільнокореневі іменники.
А друг, подруга Б дружити, товаришувати В приятель, приятелі
3. Визнач, у якому рядку є тільки прикметники.
А добрий, лагідна, ласкаве
Б успіх, успішний, здібний В привітний, подяка, вітання
4. Познач рядок, у якому є розповідне окличне речення.
А Яка ти співуча, українська мово Б Дбайте про красу рідного слова В Ти вивчаєш іноземні мови
5. Склади з поданих слів питальне речення. Дай відпо­
відь на запитання. Запиши два утворені речення.
Зі, складається, місяців, скількох, рік
6. Запиши сполучення слів, вставляючи пропущені букви.
Т__хенько ш__поче, н__зенько сх__ляється,
, в__сока б__різка, кл__новий л__сток.
Контрольна робота № 2
Ва р і а н т 1
1. Зазнач, у якому рядку подано слова, що можуть мати наголос на різних складах.
А завдання, запитання Б загадка, алфавіт В портфель, черговий
2. Визнач, у якому рядку є спільнокореневі слова.
А підйом, спуск
Б рух, рухатися В підніматися, опускатися
3. Познач рядок, усі слова якого є іменниками.
А початок, кінець, середина
Б початок, зачин, закінчувати В початок, початковий, перший
4. Визнач рядок, у якому обидва слова мають три склади.
А щодня, сьогодні Б позаду, щоранку В верхній, нижнього
5. Запиши форми звертання до людей, які мають такі імена й по батькові.
Іван Іванович, Світлана Іванівна, Василь Васильо­
вич, Людмила Василівна.
6. Побудуй питальне речення за змістом розповідного. Запиши утворене речення.
Мовлення може бути усним і писемним.
Ва р і а н т 2
1. Визнач, у якому рядку подано слова, що можуть мати наголос на різних складах.
А питання, читання Б помилка, завжди В шофер, предмет
2. Познач, у якому рядку є спільнокореневі слова.
А відпочивати, відпочинок
Б відпочив, працював В працьовитого, працьовитий
3. Зазнач рядок, усі слова якого є іменниками.
А середній, половинка, вершина
Б середина, половина, довжина В посередині, високий, ширина
4. Визнач рядок, у якому обидва слова мають три склади.
А ліворуч, уночі Б праворуч, удень В вчора, ввечері
5. Запиши форми звертання до людей, які мають такі імена й по батькові.
Степан Степанович, Ольга Степанівна, Павло Павлович, Марія Павлівна.
6. Побудуй питальне речення за змістом розповідного. Запиши утворене речення.
В українській абетці тридцять три букви. Контрольна робота № З Ва р і а н т 1
1. Зазнач рядок, у якому правильною є кількість звуків і букв у слові учитель.
А 7зв.,6б.
Б 6 зв., 7 б.
В 7 зв., 7 б.
2. Познач, у якому рядку обидва іменники мають не- наголошений звук [и].
А музика, вихід Б туризм, ножиці В сигнал, квиток
3. Визнач рядок, у якому подано спільнокореневі слова.
А дружба, дружити Б товариш, приятель В дружний, знайомий
4. Зазнач, у якому рядку записано два словосполучен­
ня — прикметник + іменник.
А виразне читання, спілкування з людьми Б читання вголос, цікава розмова В мовчазне читання, правильна відповідь
5. Визнач, у якому рядку записано спонукальне речення.
А Завжди будь ввічливим у спілкуванні Б Чи знаєш ти, як правильно поводитись у гостях В Важливо бути доброзичливим у ставленні до людей
6. Запиши сполучення слів, вставляючи пропущені букви.
ихий океан, орне море, річка есна, затока
ніпра, озеро _вітязь.
Ва р і а н т 2
1. Зазнач рядок, у якому правильною є кількість звуків і букв у слові учениця.
А 7зв.,6б.
Б 6зв.,7б.
В 7зв.,7б,
3 8
Завдання
1. Випиши з тексту три слова, які можуть однаково ділитися на склади і для переносу
2. Добери близькі за значенням слова до прикметни­
ків веселі, гарний,
3. Встанови зв'язки між словами у другому реченні.
З клас
В а р і а н т 1
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Найкраще подвір'я в нашої бабусі. Біля її хати ростуть вишні, цвіте бузок, шумлять явори. Одного разу бабуся посадила під вікном кущ калини. Щодня вона поливала його, доглядала.
Тепер щовесни у вікно хатини заглядає калина білими китицями. Соловейко в’є на ній гніздо, весело і радісно тьохкає, поки калина цвіте. Восени на калині червоніють великі ґрона смачних і корисних ягід. (58 слів)
Пр и мі т к а. Продиктувати коми в реченнях.
З а в д а н н я
1. Склади звукові моделі слів подвір'я, щодня.
2. Запиши синоніми до слів цвіте, тьохкає.
3. Добери прикметники до іменників калина, вишня. Запиши утворені словосполучення.
4. Випиши з тексту два спільнокореневих слова.
5. Підкресли головні члени у третьому реченні.
В а р і а н т 2
1. Напиши диктант, пропустивши місце для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Усі дуже добре знають ластівку. Легко впізнають її люди, серед багатьох інших пташок. Шіздечко ця пташечка в'є під стріхою, під дахом. Коли ластівки низько літають — негоду відчувають.
Навесні ластівки прилетять до нас із теплих країв. Посідають вони дружно рядочками на дротах і весело защебечуть. Напевно, радіють, що повернулися додому Найбільша радість для них попереду - наближається теп­
ле літечко. (57 слів)
Пр и мі т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
них слів, уживання ком і тире в реченнях.
З а в д а н н я
1. Випиши з тексту три слова, у яких звуків менше, ніж букв.
2. Запиши антоніми до слів низький, тепла.
3. Утвори і запиши іменники до прикметників добрий, ласкаве,
4. Випиши з тексту два спільнокореневих слова.
5. Склади і запиши розповідне неокличне речення про ластівок.
В а р і а н т З
1. Напиши диктант, пропустивши місце для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Стільки яскравих зірок на небі я ще ніколи не бачив. Усе темне небо над головою було всипане зірками, наче цукровим піском. Кругом панувала тиша.
А вранці на старій липі весело і дружно заспівали пташки. Цілу ніч вони летіли до липи. Дорогу знаходили
за зірками. І не заплуталися в мільйонах зірок. Відрізнили саме ту, що сяяла над їхнім деревом. (58 слів)
Пр и мі т к а. Продиктувати коми в реченнях.
З а в д а н н я
1. Полічи і запиши кількість звуків і букв у словах головою, міпьйонами, сяяла,
2. Добери до поданих слів споріднені слова, щоб не- наголошений звук [е] став наголошеним: темніє, тепліє. Запиши їх.
3. Розбери за будовою іменники зірочка, липонька.
4. Добери і запиши спільнокореневі іменники до прикметників нічне, денний, вечірня,
5. Постав два запитання за змістом першого речення другого абзацу Запиши їх.
В а р і а н т 4
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Дуже влучно назвали в народі цю пташку щигликом. Лоб і горлечко в неї червоні, а на чорних крилах — яскраві смуги. Щиглик - одна з найкращих наших пташок. Жи­
вуть ці птахи в лісах, садках. Восени і взимку щиглики відлітають, але далеких перельотів вони не роблять.
їх гніздечко має вигляд чашечки з тонких стеблинок і павутиння. Усередині воно встелене м'яким пухом. (58 слів)
Пр и мі т к а. Продиктувати вживання розділових знаків у реченнях.
З а в д а н н я
1. Запиши слово щиглик і зазнач у дужках кількість звуків і букв.
2. Добери синоніми до дієслів живуть, роблять.
3. Запиши спільнокореневі перевірні слова до слів у сполученнях кленові листки, легкий димок.
4. Випиши з тексту два сполучення слів — прикмет­
ник + іменник.
5. Склади і запиши спонукальне окличне речення про щиглика.
В а р і а н т 5
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Дикшш:
Навкруги тиша. Над ставком стоїть верба. Схилила вона свої зелені віти й задивилася у воду на свою чарівну вроду. Вітер подихне — починають гойдатися віти, мов справжні коси дівочі.
Біля самого стовбура помостила маленька пташка своє гніздо. Прокидається вона дуже рано. Як вилітає зі свого теплого гніздечка, зелені коси вербички легенько тремтять. Це верба уважно прислухається до веселого пташиного співу (59 слів)
Пр и мі т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
них слів, уживання розділових знаків у реченнях.
З а в д а н н я
1. Випиши з тексту кілька трискладових слів.
2. Добери і запиши антоніми до слів вилітає, починають.
3. Виконай розбір слів за будовою: верба, вербичка, вербовий,
4. Випиши з тексту два сполучення слів — дієслово + іменник.
5. Визнач і випиши головні слова з останнього речення.
42
ГОНТРОЛІїНІ РОВОТМ
В а р і а н т 6
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Нас зустрів свіжий луговий запах. Побризкані росою трави стояли тихі, принишклі. Ранок був тихий та безвіт­
ряний. Він обіцяв сонячний і спекотний день.
Ясне сонечко вже зійшло, але його не було видно із-за темного лугу. Погоже блакитне небо світилося ясно і про­
зоро. Уже горіли мохнатими і червоними шапками будя­
ки. Все дихало навкруги солодким медвяним запахом. Ми милувалися красою рідної природи.(59 слів)
П р и м і т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
них слів, уживання ком у реченнях.
З а в д а н н я
1. Випиши з тексту кілька слів із наголосом на дру­
гому складі.
2. Поясни, що може означати іменник сонечко. Запи­
ши свої пояснення.
3. Добери і запиши спільнокореневі слова до іменни­
ка ранок. Розбери їх за будовою.
4. Склади і запиши два словосполучення з приймен­
никами.
5. Встанови зв'язки між словами в реченні Д//яг/ милу- ються красою природи.
В а р і а н т 7
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2, Добери і запиши заголовок.
Диктант
Ми охороняємо ліс і все живе в ньому. Ми знаємо, які звірі, комахи, птахи живуть у лісі. Нам відомі дерева, кущі, лікарські рослини нашого рідного лісу. Ми всім класом дружно приходимо в ліс у різні пори року. Щовесни всі учні нашої школи виготовляють для птахів шпаківні, синичники.
Ми дуже хочемо, щоб усі діти любили рідну природу і берегли її. (59 слів)
П р и м і т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
ного слова, вживання ком у реченнях.
З а в д а н н я
1. Запиши подані слова, поділяючи на склади: знаємо, охороняємо.
2. Добери і запиши синонім і антонім до дієслова будувати.
3. Визнач серед поданих слів споріднені: весна, весни, навесні, веснонько, весняний, щовесни, весну,
4. Склади і запиши два словосполучення з іменника­
ми жіночого роду.
5. Перебудуй останнє речення в спонукальне оклич­
не. Запиши його.
В а р і а н т 8
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Скажіть, чому це небо таке синє, а хмарки в ньому пливуть такі біленькі? Чому так рано прокидається сон­
це? А коли настає йому час іти на спочинок, то чому воно аж ніяк не хоче лягати у свою полум'яну колиску? Чому в нічному небі так мерехтять зорі, а місяць так пильно роз­
глядає себе в тихому дзеркалі ставу? Напевно, ви здогада­
лися, що прийшло літо. (61 слово)
П р и м і т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
ного слова, вживання ком у реченнях.
З а в д а н н я
1. Запиши подані слова, поділяючи різними способа­
ми для переносу: листки, пильно, біленькі.
2. Випиши з тексту три дієслова, які вживаються в переносному значенні.
3. Добери і запиши до дієслова квітнути споріднені іменник і прикметник. Познач корінь.
4. Зміни іменник небо. Склади і запиши речення зі зміненим словом.
5. Склади і запиши два речення, використовуючи тільки головні члени (підмет і присудок).
4 клас
В а р і а н т 1
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Найсвітліше в листяному лісі буває саме ранньої весни. Під щедрим сонячним промінням швидко збільшуються чорні круги землі навколо дерев. На очах тануть останні кучугури снігу від теплого і ласкавого вітерця. Починають весело дзюрчати по вибалках дзвінкі струмочки.
Ґрунт ще не просох, а над землею вже піднялися пер­
ші ранні квіти. Розкрилися крихітні проліски, схожі на небесну блакить. Визирнули тендітні підсніжники. Між зеленими листочками загорілися жовті зірочки цибульки. Зовсім скоро вкриються зелененькими листочками крони дерев. Ліс зазеленіє. (75 слів)
Пр и м і т к а. Пояснити розділові знаки в середині речення.
З а в д а н н я
1. Склади звукові моделі спів ранньої, дзюрчати, блакить.
2. Добери антоніми до слів теплий, збільшуються. Запиши їх.
3. Визнач серед поданих слів споріднені: весна, весни, навесні, веснонько, весняний, щовесни, весну. Запиши їх.
4. Склади і запиши словосполучення — іменник + іменник.
5. Підкресли граматичну основу в другому реченні другого абзацу.
В а р і а н т 2
1. Напиши диктант, пропустивши рядок для заголовка.
2. Добери і запиши заголовок.
Диктант
Весняної пори в лісі справжнє свято. Уздовж струмків і на галявині зацвіла черемха. Серед зеленого листя її квітки здаються сліпучо-білими.
Зникло під молодою травою торішнє листя. Зацвіла чарівна медунка. І ось уже серед зелені з'являються сині, рожеві і фіолетові її фарби. На лісових галявинах розпус­
тились жовті квіти первоцвіту весняного. Набираються
сили міцні пуп'янки купальниці. Ось-ось розкриє свої зо­
лотисті кульки. Та хіба перелічиш усі квіти! Скільки квітів цвіте навесні! Як чудово у весняному лісі! (75 слів)
П р и м і т к а. Продиктувати поскладово написання виділе­
них слів, пояснити розділові знаки в середині речення.
З а в д а н н я
1. Випиши з тексту кілька слів, у яких буква я вжива­
ється для позначення м'якості попереднього приголосного звука (позначає один звук).
43
ОРГАНІЗАЦІЇ)!) ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТ!
Світлана МАРТИНЕНКО,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти т а методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка
(Віагностубання особли&остей особистіснО’П]рофесіііног діяльності Вгитсля погаткрВог шкрли
Професійна діяльність учителя початкової школи - складний багатоаспектний процес, який неминуче супро­
воджується змінами в особистісному формуванні, під час якого відбувається інтенсивний розвиток певних якос­
тей, що сприяють успішній практичній діяльності. Неда­
ремно В.О.Сухомлинський зазначав, що "вчительська професія — це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиня­
ється. Прекрасна риса вчителя — повсякчас відкривати в людині нове, дивуватися новому, бачити людину в про­
цесі її становлення..." [4, с.7].
Першооснова формування суб'єкт-суб'єктних взаємин — ставлення педагога до обраної професії. Воно постає рані­
ше, ніж інші види стосунків, і зберігається протягом усього трудового життя, трансформуючись у взаємини з різними учасниками навчально-виховного процесу. Як засвідчує практика, відсутність інтересу до педагогічної професії (формальне виконання професійних обов'язків) пород­
жує байдужість, що негативно впливає на особистісно- професійне становлення вчителя. Ми погоджуємося з думкою Л.Л.Хоружої, котра вважає, що позитивне став­
лення вчителя до своєї професії регулюється такими вимогами, як: "свідомий вибір педагогічної професії, розуміння їі важливості для розвитку суспільства; педаго­
гічне покликання (любов до дітей, наявність педагогічних здібностей); прагнення до розвитку та саморозвитку особистісно-професійних якостей; адекватність профе­
сійних можливостей суспільним вимогам і запитам, дина­
міці соціального, інтелектуального розвитку школярів; піклування про педагогічний імідж як приклад моральної поведінки, професійного визначення" (5, с. 85—86].
Вчителеві початкової школи доводиться розв'язувати складні завдання, аби виявити й задовольнити освітні потреби учня; формувати його суб'єктивну позицію, узгоджувати навчальну мету з глибинними цінностями особистості учня, добирати технології, що максимально поєднують процеси освіти, виховання та розвитку особис­
тості. Розв'язуючи зазначені завдання, педагогові необхідно перебудовувати свої професійні дії, вдосконалювати існу­
ючі та засвоювати оновлені й модернізовані функції. Про­
фесійне поле педагогічної діяльності розширюється, і це об’єктивний процес, про що, зокрема, засвідчує аналіз, завдяки якому нами встановлено появу нових функцій педагогічної діяльності, а саме: здоров'язберігаюча; корек- ційна (раніше притаманна лише педагогам-дефектоло- гам); функція педагогічної допомоги та підтримки, мобі­
лізаційна тощо. Водночас із виникненням нових функцій відбувається ускладнення традиційних. Так, наприклад.
додаткового спрямування набуває проектувальна та про- гнозувальна функції, пов'язані з можливостями проекту­
вання та передбачення індивідуальних освітніх траєкто­
рій. В особистісно зорієнтованому освітньому процесі є реальний шанс по-новому вирішувати питання про вибір термінів, форм, видів і темпів навчання, орієнтуючись на можливості й особливості дитини [2, с. 44-46].
Отже, учителі, врахувуючи розвиток особистісних якостей і властивостей, виявляються більш адаптованими та пристосованими до реалізації певних професійних функцій, тим часом як реалізація інших — їм просто недоступна. Наприклад, педагог, якого можна умовно назвати "інтелігентом", здатний професійніше виконувати виховну, інформаційну, розвивальну, дослідницьку та функції самовдосконалення. Учитель-"предметник" ефек­
тивніше реалізує навчальну, наукову та методичну фун­
кції; вчитель-"організатор" - організаційну, виконавську, управлінську, мобілізаційну; вчитель-"комунікатор" дос­
конало здійснює педагогічний вплив, взаємодію, виконує комунікативну функцію.
Для визначення та оцінювання виконання особистіс­
но-професійних функцій учителем початкової школи, враховуючи специфіку його діяльності як педагога-багато- предметника, класовода, часто в поєднанні з функціями вихователя групи подовженого дня, нами розроблено діагностичну методику. Завдяки їй можна встановити пріоритетні функції в діяльності кожного педагога.
МЕТОДИКА "ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"
І н с т р у к ц і я . Перед Вами 50 тверджень. Якщо Ви згодні з твердженням, то в бланку відповідей поставте "+", якщо не згодні, то
Бланк відповідей
і
6
11 16 21 26 31 36 41 46
2
7
12 17
22
27 32
37
42 47
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
5
10
15 20 25 ЗО 35 40 45 50
1. Я цілком зміг би жити один, віддалено від людей.
2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю.
3. Ґрунтовні знання з мого предмета можуть суттєво поліпшити життя людини.
4. Люди завжди мають опиратися на закони моралі та моральності.
49
©РГАНВАЦМ) ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
5. Я уважно читаю кожну книжку, перш ніж повернути
І1 в бібліотеку.
6. Мій ідеал робочої обстановки — затишна кімната
з письмовим столом.
7. Колеги стверджують, що мені подобається робити все в оригінальний спосіб.
8. Серед моїх ідеалів чільне місце займають особис­
тості вчених.
9. Оточуючі вважають, що на брутальність я просто нездатний.
10. Я уважно стежу за тим, як я одягнений.
11. Часто упродовж ранку я ні з ким не хочу розмовляти.
12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, був порядок.
13. Більшість моїх друзів - це люди, інтереси яких відповідають моїм професійним.
14. Я довго аналізую свою поведінку.
15. Вдома за обіднім столом я поводжуся як у ресторані.
16. У компанії я надаю змогу іншим жартувати й роз­
повідати всілякі історії.
17. Мене дратують люди, які не здатні швидко прий­
мати рішення.
18. Якщо в мене залишається обмаль часу, то я прагну почитати щось із навчального предмета.
19. Мені незручно пустувати в компанії, навіть якщо це роблять інші.
20. Іноді я люблю попліткувати про відсутніх.
21. Мені подобається запрошувати й розважати гостей.
22. Я рідко виступаю врозріз із думкою колективу
23. Мені більше подобаються люди, які досконало воло­
діють своєю професією, і\езалежііо оід їх характеру.
24. Я не можу бути байдужим до проблем інших.
25. Я завжди охоче визнаю свої помилки.
26. Для мене найгірше покарання — залишатися на самоті.
27. Зусилля, витрачені на складання планів, не варті цюго.
28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну літературу
29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати.
30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять про допомогу
31. ймовірно, деякі люди вважають, що я занадто балакучий.
32. Я уникаю суспільної роботи і пов'язаної з цим від­
повідальності.
33. Наука - це те, що найбільше цікавить мене в житті.
34. Оточуючі вважають мою родину інтелігентною.
35. Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно про­
думую, що взяти з собою.
36. я живу сьогоднішнім днем більше, ніж інші люди.
37. Якщо є вибір, то я вважаю, що доцільніше провести позакласний захід, ніж розповідати учням що- небудь із предмета.
38. Основне завдання вчителя - передавати учневі знання з предмета.
39. Я люблю читати книжки і статті на морально- етичні теми,
40. Іноді дратуюся, коли до мене звертаються із запи­
таннями.
41. Більшість людей, з якими буваю в компанії, без­
сумнівно, раді мене бачити.
42. Гадаю, мені сподобалася б робота, пов’язана з від­
повідальною адміністративно-господарською діяльністю.
43. Я навряд чи засмучусь, якщо доведеться провести відпустку, навчаючись на курсах підвищення квалі­
фікації.
44. Моя люб'язність часто не подобається іншим людям.
45. Були випадки, коли я заздрив успіху інших.
46. Якщо мені хтось нагрубить, то я швидко забуваю про це.
47. Як правило, оточуючі дослухаються до моїх думок.
48. Якби мені вдалося на короткий час перенестися в майбутнє, то перш за все взяв би книжки зі свого предмета.
49. Я беру активну участь у долі інших людей.
50. Я ніколи не говорю неприємних речей з усмішкою.
Обробка отриманих результатів.
1. Порівнюйте бланк отриманих відповідей із блан- ком-ключем:
1
-
6 - 1 1 -
1 6 - 21 + 26 + 31
+
36 + 41
+
46 +
2
+
7 + 12 + 17 + 2 2 - 2 7 - 32
—
37 + 42
+
47 +
3
+
8 +
13 +
18 + 23 + 28 + 33
+
38 + 43
Ч-
48 +
4
+
9 +
14 +
19 +
24 +
2 9 -
34
+
39 +
44
+
49 +
5
+
10 + 15 +
2 0 - 25 + 30 + 35
+
4 0 - 45
-
50 +
2. За кожне співпадання знака досліджуваний одержує 1 бал, за розбіжність — О балів
3. Підраховується сума Оалів кожного з п'яти горизон­
тальних рядків.
Перший рядок встановлює рівень товариськості вчителя.
Другий — показує рівень організованості.
Третій — визначає ступінь орієнтованості вчителя на свій навчальний предмет.
Четвертий — характеризує інтелігентність педагога.
П'ятий — демонструє ступінь щирості досліджуваного під час відповідей.
Якщо в кожному рядку кількість балів дорівнює чис­
лам від З до 7, відповіді можуть бути прийняті до оброб­
ки, коли ж сума виходить за встановлені межі, результа­
ти не підлягають обробці.
Зона норми для кожного рядка становить від З до 7 ба­
лів. Якщо в досліджуваного в рядку менше 3-х балів, це свідчить про недостатню розвиненість певної якості.
Коли ж отримана сума перевищує 7 балів, досліджува­
на якість учителя ~ найбільш виражена.
Отже, за допомогою запропонованої методики кожен учитель початкової школи матиме змогу продіагностувати особливості особистісно-професійної діяльності, виокре­
мити лише йому характерні ознаки та педагогічні якості. Лі т е р а т у р а
1.Ма р т ине нк о С, М. Діагностична діяльність майбутньо­
го вчителя початкових класів: теорія і практика: [монографія] / С. М. Мартиненко. “ К,: КМПУ ім, БД,Грінченка, 2008. - 434 о.
2. С а в ч е н к о О. Я. Дидактика початкової школи: підруч. / О. Я. Савченко. - К.: Грамота, 2012. - 504 с .
3. Су х о м л и н с ь к и й В. О. Сто порад учителю / В. О. Сухо- млинський. - К.: Рад, шк., 1988. - 304 с.
4. X о р у ж а Л. Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. / Л. Л. Хоружа. - К.: "Академвидав", 2012. - 208 с.
50
©СІЗТД ВЧМІТіМ^
Оксана ТАРАНЧЕНКО,
кандидат педагогічних наук, с та рш и й науковий співробітник, д о к т о р а н т і н с т и т у т у спеціальної педагогіки НАПН України
Сіщ^атегія сугасяого Викладання: надання підтримкіі' угняМ ^ особливими потребами б уМо&атс інк^ю^и&ного набгання
Анотація. У статті представлено окремі практичні аспекти диференційованого викладання як сучасного концептуального підходу та технології організації роботи учнів на уроці з урахуванням їхніх індивідуальних потреб.
Ключові слова: диференційоване викладання, адаптації, модифікації, оцінювання, учні з особливими потребами, діти з порушеннями психофізичного розвитку.
УДК:159.422.76. 376. 33
Учнівський контингент у звичайних класах загально­
освітніх навчальних закладів з року в рік стає різноманітні­
шим: збільшується кількість учнів з особливими освітніми потребами, виразніше простежуються особливості когні- тивного, емоційного, фізичного та комунікативного роз­
витку школярів. Відтак педагоги частіше стикаються з тим, що традиційні підходи до організації навчального процесу не дають змоги ефективно працювати з дітьми із ширшим діапазоном навчальних відмінностей. Тож перед учителями постає завдання навчати різноманітніший учнівський контингент, задовольняючи потреби всіх дітей, очікування батьків та зростаючі вимоги суспільства. На думку фахівців, вирішити цю проблему можна завдяки диференційованому викладанню. Термін "диференційо­
ване викладання" у вітчизняному освітньому просторі порівняно новий. Диференційоване викладання розгля­
дається як концептуальний підхід і практична технологія специфічної організації навчального процесу. Такий підхід дає змогу педагогові врахувати відмінності між учнями, забезпечувати оптимальний результативний навчальний процес для кожного з них.
У диференційованому викладанні від самого початку передбачається, що всі учні — різні, а відтак, завдання вчителя полягає в тому, щоб виявити відмінності, належним чином адаптувати навчальний процес та забезпечити корисний навчальний досвід для всіх. Такий підхід до викладання, орієнтований на потреби дітей, дуже перспек­
тивний у навчанні всього багатоманітного учнівського колективу.
Диференційоване викладання передбачає створення навчального середовища та організацію навчального про­
цесу таким чином, аби забезпечити дітям з різними освіт­
німи потребами (порушеннями психофізичного розвитку, обдарованістю) успішне опановування курикулуму (освітнього стандарту та відповідних чинних програм^
Завдяки впровадженню диференційованого викла­
дання звичайна програма навчання масової школи стане доступною для дітей з особливими потребами, вони змо­
жуть успішно опановувати зміст навчання, бути активними
учасниками навчального процесу і, найважливіше, дося­
гати максимальних (для кожного) результатів.
Диференційоване викладання дає змогу врахувати в навчальному процесі такі учнівські відмінності:
• рівень підготовленості - коригуючи темп навчання та міру складності матеріалу;
• індивідуальні стилі навчання - забезпечуючи розмаї­
тість видів діяльності, щоб учні мали змогу отримувати й опрацьовувати інформацію в різний спосіб і на різних рівнях;
• інтереси — спираючись на схильності, зацікавлення та бажання самої дитини засвоїти певну тему чи виробити вміння, навички.
Диференційоване викладання будується на кількох ключових елементах.
Диференціація змісту, процесу, продукту (кінцевих результатів).
Плануючи диференційоване викладання, слід брати до уваги:
• з м і с т — що учні мають засвоїти та в який спосіб вони отримуватимуть інформацію;
• п р о ц е с — види навчальної діяльності, які виконують учні для осмислення та засвоєння змісту;
• п р о д у к т (результати) — те, що дає учням мож­
ливість закріпити, застосувати, поглибити та вдосконалити набуті знання, вміння, навички (проекти, певна діяльність та її результати тощо);
• н а в ч а л ь н е с е р е д о в и ще - як. відбувається робота на уроці, яка атмосфера на ньому панує.
Розглянемо кожен із цих складників.
Диференціація змісту.
Учням, які вирізняються своїми особливими нав­
чальними потребами, необхідно мати доступ до навчаль­
ного матеріалу через його зміст. Доступність змістового наповнення вважається ключовим елементом диференці­
ації. Диференціація на рівні змісту має враховувати: цілі, завдання й очікувані результати, яких планується досягти (навчальні, розвивальні, соціальні). Баланс між цілями та завданнями визначає рівень диференціації змісту.
• Підтримка змісту навчання. Доступ до змісту розгля­
дається як ключова вимога. Зміни найчастіше виявляються
51
ОСИТА ВЧИТЕЛЯ
В тому, яким чином учні отримують доступ до інформації (понять, узагальнень, установок, навичок, дій тощо). Наприклад, діти з порущеннями слуху та зору не в змозі отримати доступ до інформації у звичайний спосіб, для цього необхідні найрізноманітніші пристосування та технічні засоби.
• Завдання пов'язуються з цілями навчання. Конче важливо узгоджувати завдання з цілями навчання. Оці­
нювання досягнення цілей найчастіше здійснюється за допомогою тестів, а також стандартизованих інструментів вимірювання (критерії оцінювання). Завдання часто вибу­
довуються як послідовність етапів наростаючої складності, внаслідок чого виникає низка послідовних завдань із ви­
роблення певних навичок. Для учнів, які перебувають на різних рівнях, меню завдань варіюється, щоб полегшити перехід від одного етапу навчання до іншого.
• Навчання спрямоване на оволодіння поняттями. Вчителі мають зосереджувати увагу на поняттях і навичках, які опановують учні. Зміст навчання має містити ті ж самі поняття для всіх учнів, проте міру їх складності (обсяг, широта, ступінь узагальнення тощо) необхідно варіювати відповідно до можливостей різних дітей.
Рекомендації шодо диференціації змісту.
• Для всебічного розкриття навчального змісту, до­
цільно надавати якомога більше різноманітних прикладів. Залишаючи незмінним основний зміст, учитель може варіювати складність матеріалу (деталізуючи чи узагаль­
нюючи, спрощуючи чи ускладнюючи). Для учнів з фізич­
ними або когнітивними порушеннями різноманіття прикладів надзвичайно важливе для розуміння матеріалу, що викладається. Ці ж множинні приклади можуть при­
нести користь й іншим учням, які отримають бачення з різних ракурсів. Широкий спектр прикладів допомагає засвоїти основоположні елементи і скласти у відповідну модель (індивідуальну для кожного - ширшу чи вужчу).
• Використання множинних носіїв ін^рмації та різно­
манітні формати. Широкий вибір засобів презентації нав­
чального змісту існує сьогодні в цифровому форматі, що дає змогу вчителям здійснювати маніпуляції з розміром, контрастними кольорами тощо для створення прикладів на численних носіях і в різних форматах. їх можна збері­
гати для подальшого використання та забезпечення гнучкого доступу до них учнів, котрі мають різні потреби і вподобання.
• Слід виокремлювати найважливіше. Варто уникати концентрації уваги учнів на розлогих фактах або деталях, натомість слід зосереджуватися на роботі з узагальненими понятгями. Таким чином, учителі виділяють найважливі­
ші компоненти змісту.
• Постійна підтримка "фонових знань". Оцінюючи знання учнів щодо планування навчання, вчителі можуть ефективніше підтримувати базові знання учнів, поетапно розширюючи і поглиблюючи їх.
Диференціація процесу.
• Послідовно використовується гнучка система поділу на групи. В міру опанування нового змісту, учні мають взаємодіяти один з одним і спільно працювати. Вчителі можуть попередньо обговорювати головні ідеї змісту з усім класом, після чого проводити роботу в малих групах
чи парах. Під час виконання завдань фупи учнів самос­
тійно спрямовують свої зусилля або ж це може робити вчитель. Принципи утворення фуп і перефупування має бути динамічним процесом, що змінюється залежно від змісту, виду діяльності, результатів оцінювання.
• Управління класом йде на користь учням і вчителю. Для ефективної роботи у класі з використанням диферен­
ційованого викладання, вчителі мають ретельно підходити до організації та вибору методів навчання.
Диференціація продукту.
• Важливим є початкове і поточне оцінювання учнів. Ретельне попереднє оцінювання - запорука функціональ­
ної та успішної диференціації. Використання поперед­
нього й поточного оцінювання дає вчителям інформацію, на основі якої вони можуть обирати відповідні підходи, механізми підтримки з урахуванням потреб, інтересів і здібностей різних учнів класу Оцінювання може бути формальним і неформальним (інтерв’ю, опитування тощо, а також більш формальні процедури оцінки результатів).
• Учні - активні дослідники. Кожне завдання, яке ста­
виться перед учнями, має бути ціісавим, захоплюючим і доступним для усвідомленого засвоєння матеріалу, ви­
роблення відповіцних умінь та навичок. Водночас, дити­
на має відчувати, що завдання це певний виклик.
• Зміна очікувань і вимог до відповідей учнів. Завдання мають бути диференційовані таким чином, щоб різні учні могли продемонструвати або проявити свої знання і розу­
міння (у прийнятний для кожного спосіб). Диференційо­
ваний підхід до продукту навчальної діяльності учня (результату навчання) дає змогу використовувати різно­
манітні форми і способи його створення та презентації, передбачає різну міру складності та варіанти оцінювання.
Взаємозв'язок диференційованого викладання та оцінювання.
У процесі навчання учителі та учні, співпрацюючи, постійно використовують оцінювання та його результати для подальшої спільної роботи. Якщо оцінювання прово­
диться часто і по-різному, педагоги чимало дізнаються про своїх учнів. Вчителі можуть спостерігати за змінами міркувань учнів, перевіряти їх, а також встановлювати зв'язки між попередніми знаннями та вивченим нещодавно.
Учні в класах мають різні потреби, здібності, рівень академічних знань, у кожного свій навчальний стиль тощо. Саме тому педагогові необхідно мати широкий вибір варіантів навчання, щоб у кожного учня була можливість вчитися, досягаючи максимально можливого рівня розвитку.
Постійне оцінювання та диференційоване викладання на цій основі допомагає визначити особливі навчальні цілі для кожного учня, використовуючи різноманітні підходи, широкий спектр практик, зважаючи на ті чи інші потреби дітей.
Щоб не оминути увагою широкий спектр здібностей, можливостей, стилів навчання своїх учнів, учителі мають встановити рівень їх самостійності в навчанні, складність матеріалу, самого процесу навчання для кожного учня.
Розглянемо дві взаємопов'язані цілі оцінювання: оцінювання для навчання та оцінювання самого навчання.
52
©СІІІТД i'NllMlTEJIl
• Адаптація матеріалу підручника позначенням певного тексту різними кольорами, наприклад: зелений — нова лексика, рожевий — визначення, жовтий — факти, власні назви, дати й тематичні речення, що певним чином узагальнюють весь матеріал.
• Забезпечення кабінок для занять, аби зменшити вплив відволікаючих чинників.
• Запровадження системи допомоги за принципом "рівний - рівному", коли інший учень допомагає товаришу організувати своє робоче місце та підготувати потрібні матеріали до уроку.
• Написання завдань під копірку, щоб уникнути пере­
писування.
Фопм і методів викладання:
• Залучення ровесників для надання допомоги, волон­
терів; проведення уроку двома або кількома вчителями.
• Надання інформації та завдань на роздаткових матеріалах, щоб менше часу витрачати на переписування.
• Надання матеріалу в меншому обсязі (за потреби); зменшення кількості математичних прикладів/задач на одній сторінці; скорочення завдань; попереднє викорис­
тання графічних організаторів, які допоможуть скерову­
вати увагу учня у процесі читання.
• Використання сигнальних жестів.
• Повторення завдань, пояснень і подання їх у різній формі: усній, письмовій або в аудіо-запису
• Виділення маркером ключових думок у тексті під­
ручника.
• Використання малюнків і конкретних матеріалів.
Завдтнп та оцінн;ц:
• Можливість виконати завдання в довільному фор­
маті за власним вибором учня. Наприклад, учні можуть звітувати по-різному: підготувати радіопередачу, скласти лист-характеристику, написати листа автору, запропону­
вати свій варіант завершення оповідання, критичний відгук, створити модель, кросворд, діафільм, коротку сценку, візуальну часову шкалу.
• Дати учням додатковий час для підготовки письмо­
вих завдань.
• Дати змогу відповідати на запитання екзаменатора усно.
• Дозволити відповідати на меншу кількість запитань,
• Дозволити залучати іншу особу-писця.
• Давати контрольні для виконання вдома.
• Доручити іншому учневі або помічникові робити необхідні записи замість дитини.
Планування адаптації та модифікації допомагає вчи­
телеві заздалегідь визначити, якими матеріалами учням потрібно користуватися, як краще побудувати урок: на­
приклад, на основі індивідуальної, фупової чи фронталь­
ної роботи, в якому вигляді учні мають відповідати на запитання; дати стислу письмову відповідь, підібрати типи вправ і видів діяльності, продумати очікувані результати їх виконання. Коли виникає потреба в адаптаціях та мо­
дифікаціях для учнів з особливими потребами, вчителеві слід не просто визначити їх доцільні види для окремих дітей, а й раціонально розподілити свій час та сили.
Диференційоване викладання набуло значного виз­
нання; розвиваючись у теоретичному та практичному аспектах, воно здатне озброїти вчителів теорією і практи­
кою розв'язання освітніх завдань різної складності для широкого кола учнів у сучасних навчальних закладах. Попри те, що педагогам доводиться постійно вирішувати складні питання, пов'язані з особливостями учнів, ресур­
сами, що безперервно змінюються, і реформами, які пов­
сякчас впроваджуються, практика має розвиватися на основі результатів актуальних досліджень. Водночас роз­
ширюються потенційні зиски від використання диферен­
ційованого викладання в освітній практиці.
Диференційоване викладання не слід вважати скоро­
минучим захопленням. Це скоріше концептуально інший спосіб навчати дітей із різноманітними навчальними потребами в різноманітних освітніх закладах. І хоча втілення описаного підходу на практиці — надзвичайно складне завдання, результат вартує витраченого часу й зусиль. Завдяки поступовому впровадженню цих методів і практик діти з особливими потребами зможуть успішно опановувати зміст навчання, бути активними учасниками навчального процесу і, найважливіше, досягати своїх найвищих освітніх результатів.
Аннотация. В статье представлено отдельные практические аспекты дифференцированного преподавания как современного концеп­
туального подхода и технологии организации работы учеников на уроке с учетом их индивидуальных потребностей.
Ключевые слова: дифференцированное преподавание, адаптации, модификации, ученики с особыми потребностями, дети с наруше­
ниями психофизического развития.
Annotation. The paper presents some key aspects of the of differentiated teaching as a modem conceptual approach and practical technology organization of students in the classroom based on their individual needs. Revealed theoretical foundations of differentiated teaching and fundamental principles.
Key words: differentiated teaching, adaptation, modification, evaluation, students with special needs, children with psychophysical development.
Л і т е р а т у р а
1.Ко л у п а є в а A. A. Інклюзивна освіта: реалії та перспек­
тиви: [монографія] / А. А. Колупаєва. - К.: - 2008. - 272 с.
2. Л о р м а н Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїггя у класі: практичний посібник, пер. з англ. / Т. Лорман, Д. Деппе- лер, Д. Харві. - К.: СПД-ФО Парашин І.С. - 2010. - 296 с.
3. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний по­
сібник / За заг. ред. Колупаєвої А. А. - К.: "А.С.К.", 2012. - 308 с.
4. Та р а н ч е н к о О. М., На йда Ю. М. Ди(^ренційоване викладання в інклюзивному класі. Навчально-методичний посіб­
ник ; за заг ред. Колупаєвої А. А. - К.: "А.С.К.", 2012. - 124 с.
54
ЛЖЕРЕЛА ДУХ0ІНОСТ1
Проминула весна світла. Настала "весна води”, а за нею — і "весна трави". Це той час, коли, як співається у народній пісні, "мандрівочка пахне" — хочеться подорожувати, бачити нове, незвідане.
Для наших учнів пора екскурсій може стати захоплюючим поглядом у світ, а може — змарнованим часом. Все залежить від підготовки, настрою. І вибору. Тож, и{об не схибити, пропонуємо прислухатися до порад мудрої, знаючої людини, що багато часу присвятила організації чудових змістовних подорожей.
Анжела САВЧЕНКО,
директор туристичної фірми
^Все погинаеться & житті ^ Малого
Щороку українські вчителі 1 вересня беруть за ручки своїх першачків і заводять до класів. Так починається важка робота. Важка й тому, що кожен наступний клас кожного вчителя все стрімкіше відрізняється від поперед­
ників. І встигати за розвитком сучасної малечі вчителеві стає дедалі важче. Варто визнати, що все більще дитину формують не мама з татом, бабусі й учителі, а сучасні тех­
нології, Гори техніки - мобільні телефони, комп'ютери, телевізори, ай-фони і ай-пади - дитині нині знайомі мало не з пелющок.
Проте всі ці фактично незамінні у діловому світі ви­
твори людського інтелекту перетворюють світ довкола дитини по суті на віртуальний. Світ, який ловить і прак­
тично не відпускає. Світ цікавий і видовищний, де, на відміну від реального життя, можна багато чого собі дозволити і почуватися насправді щасливим.
А сучасний вчитель має віртуозно балансувати між забаганками дітей, фінансовими можливостями (а голов­
не — цінностями) батьків. Адже вчитель залишається відповідальним не лише за знання, а й за духовний розви­
ток своїх вихованців. Бо врешті батьки люблять перекла­
дати відповідальність на вчительські плечі. І коли надолу­
жити програму навчальну можна за рахунок додаткових занять, то подолати духовну прірву фактично нереально. Сучасні батьки готові оплачувати репетиторів з першого класу, не шкодують чималих сум дітям на дорогі телефо­
ни й розваги, проте абсолютно не готові оплатити похід до музею чи екскурсійну поїздку, вважаючи це справою непотрібною. І чи не найважче завдання вчителя пере­
конати спочатку батьків, а вже потім дітей у необхідності духовного розвитку, в тому, що реальний світ не тільки в шкільних підручниках і книжках, тим паче не в Інтер- неті й телевізорі, цей світ — за дверима класу і квартири. І з цим світом — з його сучасним і минулим — варто зна­
йомити дитину змалку.
З чого почати? Як з першого разу "поцілити в десятку", щоб діти після першого виходу чи виїзду на екскурсію дружно сказали; "А куди ми поїдемо наступного разу?" Вибір, дійсно, не з простих. Звісно, легше вчителям вели­
ких міст, де є чимало історико-культурних об'єктів. Проте спробуймо розглянути універсальні варіанти.
Отже, безумовно, вибір вчителя і батьків повинен базуватися на фізіологічних вікових особливостях і розу­
мовому розвиткові дітей. Учні і першого, і четвертого класу однаково доволі рухливі й не готові довго слухати, проте зміст інформації вони сприйматимуть по-різному Радимо почати із найпростішого і найцікавішого дітям.
Перше місце в рейтингу екскурсій для початкової школи посідають п р и р о д н и ч і маршрути. Тема тварин дітям близька, та й нині у багатьох сім'ях є домашні улюб­
ленці — котики, собачки, черпашки, папуги чи акваріумні рибки. Тож виїзд на страусину ферму чи кінний завод, яких чимало є нині по всій Україні, дасть можливість дітям доторкнутися до живої природи: дізнатися про особливості життя тварин, історію взаємовідносин люди­
ни із певним видом тварин, зрештою, дасть можливість просто провести час на свіжому повітрі.
У регіонах, де немає подібних об'єктів, радимо органі­
зувати похід до найближчого краєзнавчого музею (прак­
тично в кожному з них є природничі зали). Альтернативою чи доповненням природничої тематики у холодну пору року можуть бути оранжереї ботанічних садів чи приватні оранжереї, де дітям цікаво буде побачити посеред зими квітучі азалії, орхідеї, стиглі плоди лимонів і бананів.
Наступними за природничими є екс)сурсії етнограФІЧНІ- В ідеалі, звісно, краще було б пов'язати із будь-яким обрядово-календарним дійством. Тим більше, що сьогодні майже всі музеї організовують низку різноманітних май- стер-класів: лялька-мотанка, писанкарство, витинанки, гончарство, виготовлення свічок. У цьому разі вам вдас­
ться, як то кажуть, вбити двох зайців: діти ознайомляться з народними традиціями і — головне — власноруч до цих традицій зможуть долучитися. Не варто забувати, що всі ті предмети побуту і деталі музейних інтер'єрів видавати­
муться дітям казковими, адже вони з далекого, неосяжного минулого. Тож сама екскурсія дещо нагадуватиме україн­
ську народну казку, героями якої стануть ваші учні. Етнографічні музеї, на щастя, існують практично на тери-: торії всієї України.
І, безумовно, надзвичайно цікавими для дітей будь- якого віку є екскурсії на виробництво. На жаль, у нинішніх
58
і Ш
«ПОЧАТКОВА ШКОЛА»
щомісячний науково-методичний журнал N2 4 (526) КВІТЕНЬ 2013
Засновники -
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ,
ВИДАВНИЦТВО «ПОЧАТКОВА ШКОЛА»
Видавець -
ВИДАВНИЦТВО «ПОЧАТКОВА ШКОЛА»
Видається з липня 1969 року Київ
Журнал включено до переліку наукових видань ВАКу України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт
Головний редактор
Алла ЛУК’ЯНЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник народної освіти України Редакційна рада:
Іван БЕХ, Надія БІБІК, Микола ВАШУЛЕНКО, Олександра САВЧЕНКО.
Редакційна колегія: ^
Галина ДРЕВАЛЬ, Валентина ЗАТОРЖИНСЬКА, Олександр КИРИЧУК, Людмила КОВАЛЬ,
Ніна КОВАЛЬ, Ярослава КОДЛЮК,
Юлія КОЛЕСНИКОВА (завідувач відділу), Тетяна КОХНО, Людмила ЛІЩИНСЬКА (завідувач відділу), Людмила ЛОПУШАНСЬКА (відповідальний секретар),
Світлана МАРТИНЕНКО, Віра МЕЛЕШКО, Олександр МИТНИК, Антоніна МОВЧУН,
Ізольда НІЗЕЛЬСЬКА (заступник головного редактора), Тамара ПИРОЖЕНКО, Тамара ПОНІМАНСЬКА, Катерина ПОНОМАРЬОВА, Катерина ПРИЩЕПА, Тетяна ПУШКАРЬОВА, Володимир ТИМЕНКО, Ольга ХОРОШКОВСЬКА, Людмила ХОРУЖА,' Михайло ЧЕМБЕРЖ1,
Ірина ШАПОШНІКОВА, Лідія ЩЕРБАКОВА, Тетяна ЯРЕМЧУК (завідувач відділу). Комп'ютерна верстка Ніна ГОЛЯК.
Дизайн обкладинки Володимир ЩЕРБАЧЕВИЧ.
Зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України серія КВ, №6506 від 09.09.2002 року.
Підписано ДО друку 26.03.2013. Формат 84x108/16. Папір газетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 6,72. Умовн. фарбоеідб. 6,72. Обл.-вид. арк. 9,75.
Наклад 12 527 прим. Зам. 0104304.
Адреса редакції: 04213, Київ, вул. Прирічна, 25-А, к. 12. тел./факс 501-03-87 www.pochatkova-shkola.net e-mail: pochatkova@bigmir.net
Видрукувано у видавництві «Преса України». 03047, Київ, просп. Перемоги, 50 http://www.pressa.kiev.ua/. Якіаь друку повніаю відпо­
відає наданому видавцем видавничому оригіналу.
© «Початкова школа», 2013
З МІ СТ
Виховні системи вчителя початкових класів Данько Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів .... 1 Методика навчання Комнацька В. Урок української мови з елементами інтеграції
в 4 класі......................................................................................................З
Петровська Т. Система роботи над образними засобами художнього твору на уроках літературного читання
(порівняння) ............................................................................................5
Савицька Н. Відкритий урок з математики у 2 класі ......................8
Лобова О. Національне та інтеркультурне виховання
молодших школярів на уроках музичного мистецтва...................11
Хлебникова Л. Особливості навчання музичного мистецтва
за новими програмами у 1 класі (II семестр) ..................................15
Подольська О. Розробки уроків з основ здоров’я ..........................18
Школьнік С., Бесшапошникова Т., Вареник С. Театралізоване
заняття до теми “Охорона безпеки життєдіяльності”...................22
Ханас Л. Виховний захід “Бал квітів”...............................................25
Чорна Н. Космічна подорож “Таємниця зоряного неба” (Інтегрований урок трудового навчання та природознавства
з елементами інтерактивних технологій у З класі)........................28
Деркач Л. Диво дитячої творчості......................................................31
Беремійчик І. Подарунки-сувеніри до свята Дня Перемоги......34
Контрольні роботи Вашуленко М., Дубовик С. Орієнтовні контрольні роботи
з української мови................................................................................36
Листопад Н., Прима Н. Орієнтовні тексти річних
підсумкових контрольних робіт з математики.............................45
Авдрусенко І., Івашина І. Орієнтовні підсумкові контрольні роботи з курсу “Я і Україна. Природознавство” за II семестр
для учнів 3-4 класів............................................................................47
Організація початкової освіти Мартиненко С. Діагностування особливостей особистісно-
професійної діяльності вчителя початкової школи ....................49
Освіта вчителя Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з особливими потребами в умовах
інклюзивного навчання......................................................................51
Методична скарбничка Климович М. Підготовка студентів до створення науково-
методичного середовища в початковій школі..............................55
Джерела духовності
Савченко А. Все починається в житті з малого.............................58
Школа і родина Бабаніна І. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості (досвід, пошук, міркування)...............60
Слово художній самодіяльності Нижник О. Возвеличуємо Христове воскресіння..........................63
Розкажи про свій клас ...........................................................2 с. обкл.
Передрук будь-якого матеріалу українською або іншими мовами без письмової згоди редакції заборонено.
Автор
annaanat
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
17 841
Размер файла
4 676 Кб
Теги
tmp2343
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа