close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Цалко Г.М. Бібліотечна реклама

код для вставкиСкачать
Бібліотечна реклама як ефективний інструмент залучення до читання
Цалко Галина Миколаївна
бібліотекар КЗ «Комсомольський НВК І
-
ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради
Про
рекламу
[Електронний
ресурс]
:
Закон
України
від
03
.
07
.
1996
№
271
/
96
-
ВР
/
/
Офіційний
веб
-
сайт
Верховної
Ради
України
.
-
Режим
доступу
:
http
:
//www
.
zakonl
.
rada
.
gov
.
ua/cgibin/laws/main
Борисова
О
.
О
.
Реклама
в
библиотеке
/
О
.
О
.
Борисова
.
-
М
.
:
ЛИБЕРЕЯ
-
БИБИНФОРМ
.
-
2005
.
-
С
.
214
.
Зуева
О
.
И
.
Реклама
в
библиотеке
[Электронный
ресурс]
/
О
.
И
.
Зуева
.
-
Режим
доступа
:
http
:
//www
.
nlr
.
ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search
Оверченко
Т
.
Реклама
як
невід'ємна
складова
соціально
-
комунікаційних
технологій
в
умовах
формування
глобального
інформаційного
простору
/
Т
.
Оверченко
//
Соціальні
комунікації
в
стратегіях
формування
суспільства
знань
:
мат
.
міжнар
.
наук
.
конф
.
-
Х
.
:
ХДАК
.
-
2009
.
-
С
.
94
.
Матлина
С
.
Г
.
Привлекательная
библиотека,
или
Что
может
реклама
:
практ
.
пос
.
/
С
.
Г
.
Матлина
.
-
Изд
.
2
-
е,
доп
.
и
перераб
.
-
М
.
:
Либерия
.
-
2000
.
-
128
с
.
Котлер
Ф
.
Основы
маркетинга
/
Ф
.
Котлер
;
пер
.
с
англ
.
В
.
Б
.
Боброва
.
-
М
.
:
Знание,
1991
.
-
662
с
.
ДЛЯ ДУШІ
ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ
ПІЗНАВАЛЬНЕ
НАВЧАЛЬНЕ
ДІЛОВЕ
ЧИТАННЯ
реклама
бібліотечних
ресурсів,
послуг
і
продукції,
здійснювана
бібліотекою,
комплекс
заходів
і
засобів,
які
впливають
на
споживача
інформації
в
бажаному
для
бібліотеки
напрямку
.
формування
престижного
образу
бібліотеки
;
інформування
про
нові
бібліографічних
послуги,
введених
бібліотекою
і
збереження
популярних
існуючих
бібліографічних
послуг
;
вплив
на
споживача
інформації
з
метою
її
орієнтації
на
рекламований
товар
або
послугу
;
інформування
про
нові
послуги,
ресурсів
і
продукції
бібліотеки
.
Масова,
розрахована
на
широкі
кола
користувачів,
на
масове
використання
ресурсів
і
послуг
бібліотеки
;
Групова,
орієнтована
на
цільову
категорію
читачів
;
Персональна,
індивідуальна
.
поштова
реклама
;
реклама
в
засобах
масової
інформації
;
реклама
на
радіо
і
телебаченні
;
відеореклама
;
виставки
;
друкована
реклама
;
фірмовий
стиль
бібліотеки
;
комп'ютерна
реклама
.
адресність, доступність,
облік психологічних особливостей сприйняття інформації дітьми,
емоційна включеність дитини в інформацію,
барвистість, яскравість, образність, незвичність,
лаконічність
жива мова, запам'ятовування,
регулярність і повторюваність інформації.
Внутрішньо
бібліотечна
реклама,
призначена
для
читача
Зовнішня
-
орієнтована
на
потенційних
користувачів
фірмовий знак;
логотип;
слоган;
фірмова атрибутика. Рекламні щити
Вітрини/вивіски
Ширми
книги, буклети,
роздруківки текстів,
диски, дискети,
схеми, таблиці,
слайди, магнітні стрічки, фільми тощо.
Стендова
реклама
повинна
являти
собою
цілісну
систему
логічно
збудованих
актуальних,
соціально
і
професійно
орієнтованих
документів
.
Композиція
покликана
бути
привабливою
за
своєю
кольоровою
гамою,
шрифтів,
організації
матеріалів
.
Виставка новинок літератури
Виставка нових журналів
Столи новинок
Виставки
-
перегляди
Виставки
-
книжкові
розвали
Виставки
-
аукціони
Виставка «забутих» книг
Виставка книжкових пам'яток
Виставка,
присвячена
актуальним
проблемам
Виставки
до
пам'ятних
і
знаменним
датам
Виставки
-
персоналії,
виставки
-
портрети
Виставка
однієї
книги
Жанрові
виставки
Виставка
-
вікторина
Виставка
-
діалог
Виставка
-
порівняння
Виставка
-
питання
Виставка
-
подорож
Виставка
-
ситуація
Виставка
-
рекомендація
Web
-
сайти /сторінки
Електронна пошта
Форуми
Чати
Інтернет майданчика/спільноти
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образование
Просмотров
372
Размер файла
8 370 Кб
Теги
бібліотечний, реклама, цалко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа