close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

разом 9.04

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
E-mail: visnik_b@ukr.net
Вівторок • 9 квітня 2013 року • №№ 47-48 (9695-9696) стихія
ДО ВіДОМА ДЕПУтАтіВ РАЙОННОЇ РАДи
26 квітня 2013 року об 11 год. в залі засідань районної ради за адресою: м. Березне, вул. Київська, 6, розпо-
чне роботу пленарне засідання двадцять першої сесії районної ради шостого скликання. З орієнтовним переліком питань порядку денного пленарного засідання сесії та проектами рішень можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Березнівської районної ради за адресою: www.berezne-rada.rv.ua”.
Голова ради В. ЛАштА
Президія районної ради вітає з днем народження депутата ради Минюка Сергія Васильовича.
Хай сонце дарує Вам ясне проміння, земля - стиглий колос і щедрі плоди. А воду - криниця, а небо - зірниці, а люди - усмішку завжди. Будьте здорові, щасливі й багаті на щедрії довгі роки.
19-21 квітня 2013 року
м. Березне
Спорткомплекс «колоС»
Початок змагань о 9.00
Урочисте відкриття змагань 20 квітня о 15.00
Інформаційний спонсор – районна газета «НадслучаНський вІсНик»
ХІХ Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України Ст а н і с л а в а Коваля
шАНОВНі ГРОМАДяНи!
З метою профілактики інфекційних захворювань на потерпілих внаслідок повені територіях населенню необ-
хідно дотримуватися наступних рекомендацій.
- Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання, за-
бруднених колодязів.
- Для пиття і приготування їжі використовуйте воду питну фасовану або привізну (після кип`ятіння), особливо для дітей 1-го року життя.
- Кип`ятіть всю воду, що використовується для приготу-
вання їжі та миття посуду.
- Не купуйте продукти харчування невідомого походжен-
ня (на стихійних ринках або з рук у приватних осіб).
- Зберігайте продукти харчування тільки у спосіб, зазна-
чений на упаковці та у встановлений термін.
- Приготовлені страви споживайте відразу, а у випадку повторного споживання піддавайте їх повторній термічній обробці.
- Забронено вживати продукти, які були підтоплені під час повені. Позбавтесь від них та від консервації, що була затоплена. Все майно, що було затоплене, підлягає дезінфекції.
- Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
- Перед приготуванням їжі та перед її вживанням обов`язково мийте руки з милом.
- Обов`язково мийте руки після відвідування туалетів.
- В разі виникнення захворювання не займайтесь само-
лікуванням.
- У випадку виявлення перших ознак кишкового захворю-
вання терміново звертайтесь до найближчої лікувальної установи.
ірина КУтЕЛьМАх,
головний спеціаліст Костопільського міжрайонного управління ГУ ДсЕс у Рівненській області.
11.04.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміні-
страції ПАРтАК Віктор Федорович буде проводити виїзний прийом громадян у селі Малушка.
17.04.2013 р. з 10.00 голова районної державної адміністрації МЕЛьНиК ігор Павлович буде проводити виїзний прийом громадян у селі Білка.
18.04.2013 р. з 9.30 до 11.00 за тел. 5-39-68 заступник голови райдержадміністрації ПАРтАК Віктор Федорович буде проводити «прямий телефонний зв’язок» із населенням району.
22.04.2013 р. з 10.00 перший заступник голови районної державної адміністрації ФЕДОРЕНКО сергій Вікторович буде проводити ви-
їзний прийом громадян у селі Велике Поле.
23.04.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адмі-
ністрації МАДЕЙ Юрій ігорович буде проводити виїзний прийом громадян у селі Велика Купля.
24.04.2013 р. з 9.00 до 11.00 за тел. 5-67-52 голова правління Бе-
резнівського районного споживчого товариства ЧУхРАЙ Катерина Михайлівна буде проводити «прямий телефонний зв’язок» із на-
селенням району.
25.04.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміні-
страції ПАРтАК Віктор Федорович буде проводити виїзний прийом громадян у селі Антонівка.
До початку цьогорічного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків район-
на влада добре і завчасно підготувалася. Як повідо-
мив начальник відділу ци-
вільного захисту населення райдержадміністрації Р. Ю. Гарасимчук, було розроблено комплекс ефективних і дієвих заходів для оперативного ре-
агування на прояви стихії.
Нині оперативний штаб з над-
звичайних ситуацій цілодобово тримає на постійному контролі стан проходження льодоходу та повені, а відповідні служби за-
вжди готові включитися у бо-
ротьбу зі стихією, якщо у цьому виникне потреба.
За оперативною інформацією нині льодоходом пошкоджено опори мостових переправ у Біль-
чаках та Вітковичах. Коли спаде вода, вони будуть відновлені.
Серед населених пунктів у ці дні найбільше потерпає від талих і до-
щових вод Зірне. Минулої п’ятниці для з’ясування ситуації та надан-
ня допомоги сільському голові В. С. Старінському туди виїжджа-
ли начальник відділу з питань ци-
вільного захисту населення РДА Р. Ю. Гарасимчук та начальник служби цивільного захисту району І. Р. Котик. Об’єднавши зусилля районної та місцевої влади, за-
безпечено водовідведення під-
топлених територій села.
- Сільвиконком докладає багато зусиль, - сказав В. С. Старін-
ський, - щоб допомогти людям, у яких паводкова вода заповнила подвір’я і городи, підтоплює бу-
дівлі. Так, біля оселі пенсіонерки І. К. Гаврилюк ми в попередні дні відкачали і вивезли 30 цистерн води, позавчора викачали всю її мотопомпою, але, на жаль, до-
щові води знову заповнили двір і город, то сьогодні вдруге воду викачуємо мотопомпою, яку ви-
ділено з районного резерву над-
звичайних ситуацій.
Цієї ночі прокопали 300-метрову канаву на вул. Шкільній, щоб від-
вести воду від підтоплених осель громадян. А біля місцевої школи прочистили відвідну трубу, щоб звільнити подвір’я від води.
Разом з тим хочу зазначити, що у сільському бюджеті немає стіль-
ки коштів і необхідних технічних засобів, щоб сповна і одночасно на всіх об’єктах виконати роботи з ліквідації паводку. Тому дово-
диться мені особисто звертатися за допомогою до районної влади, місцевих підприємців, друзів та знайомих. Дякувати їм, вони не Боротьбу з повінню очолив сільський голова
відмовляють.
А ще сільський голова констату-
вав, що не всі мешканці Зірного долучаються до боротьби з та-
лою водою. Якщо одна частина з них сама організовує заходи із захисту своїх осель від стихії, то інша – лише чекає допомоги і сприяння від місцевої влади, самі ж люди не виявляють жодної іні-
ціативи, щоб скажімо, прокопати канави для спуску води, проклас-
ти відвідні труби.
Заради справедливості слід ска-
зати, що у ситуації, яка склалася у Зірному, винні окремі його жи-
телі, які протягом багатьох років не прочищали стічні канави біля своїх домівок, а нерідко й самі за-
харащували їх сміттям та різними побутовими відходами. Через те вони практично й вийшли з ладу, отож з настанням великої води вона й опинилася на городах та подвір’ях.
В цей день сільський голова В. С. Старінський, начальник від-
ділу з питань цивільного захисту населення РДА Р. Ю. Гарасимчук та начальник служби цивільного захисту району І. Р. Котик, допо-
могаючи організувати комплекс заходів по захисту територій від підтоплень, особисто брали в руки лопати і прокопували разом з місцевими жителями канави.
Також було налагоджено про-
чистку канав вздовж проїжджих частин вулиць трактором. Це дозволяло звільняти від води обі-
йстя окремих зірненців.
Люди щиро дякували за суттє-
ву і конкретну допомогу у такий скрутний час.
- Дай, Боже, здоров’я і благодаті нашому керівництву за те, що воно не залишило нас наодинці зі стихією, - сказала пенсіонерка І. К. Гаврилюк.
Павло РАЧОК.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
9 квітня 2013 року
запитуєте — відповідаємо зверніть увагу
газеті відповідають
Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» публікуємо відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру голови Бе-
резнівської районної державної адміністрації Мельника Ігоря Павловича та членів його сім’ї за 2012 рік:
Члени сім’ї декларанта: дружина Мельник О.В.; донька Мельник С.І.; донька Мельник А.І.
Загальна сума сукупного доходу Мельника І.П. склала 53 361 грн, з яких 50 023 грн – заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахо-
вані відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, 3103 грн – матеріальна допомога, 235 грн – дарунки, призи, виграші. Сума сплачених декларантом податків та інших обов’язкових платежів за 2012 рік становить 11843 грн. У власності, в оренді та на іншому праві користування декларанта перебувають кімната площею 18 кв.м, а також автомобілі “Шкода супер В” (1900 см куб., 96 кВт, 480,3 см), 2007 р.в.; “Сітроен Берлінго” (1400 см.куб., 55 кВт, 413,7 см), 2007 р.в.; Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 34 221 грн, з яких 1899 грн – дивіденди, проценти, 141 грн - дарунки, призи, виграші, 426 грн – страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу, 31755 грн – інші види доходів.
Майно, що перебуває у власності членів сім’ї декларанта, в оренді чи на іншому праві користування: кімната площею 14 кв.м., а також автомобіль “Фольксваген Т-5” (1900 см.куб., 63 кВт, 489,2 см), 2004 р. в.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах членів сім’ї декларанта складає 10 000 грн, номінальна вартість цінних паперів – 500 грн.
голова адміністрації і. мельник
До редакції «Надслучанського вісника» зверта-
ється чимало читачів з проханням роз’яснити деякі актуальні для них питання діючого зе-
мельного законодавства, перспективи його удосконалення.
На ці запитання наш кореспондент П. Т. Ра-
чок попросив відповісти начальника управління Держземагентства у районі о. В. Мельника.
- розкажіть, який порядок реєстрації земельних ділянок існує на сьогодні і які правовстановлю-
ючі документи посвідчують право їх власності?
- З 1 сі чня 2013 року повноваження Держземагентства в частині державної реєстрації прав на земельні ділянки припинено і з 1 січня 2013 року державну реєстрацію прав на земельні ділянки здійснює Укрдержреєстр.
Державний земельний кадастр функціонує пара-
лельно із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Тобто, в Державному земельно-
му кадастрі міститься інформація про земельну ділянку, так би мовити, «технічна інформація», повноваження на ведення якої покладаються на територіальні органи Держземагентства. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься вся інформація про речові права на земельні ділянки – виникнення, перехід або припинення права на неї та обтяження таких прав, який ведеться територіальними органами Укрдержреєстру Міністерства юстиції.
Новостворена земельна ділянка (з 1 січня 2013 року) спочатку проходитиме державну реєстрацію в органах земельних ресурсів у відповідності до Порядку ведення Державного земельного када-
стру. Згідно з цим Порядком територіальними органами земельних ресурсів здійснюються: дер-
жавна реєстрація земельних ділянок, обмеження у їх використанні, скасування такої реєстрації; на-
дання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; надання відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру.
Для здійснення державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію у відповідності до даного Порядку, подаються: заява про державну реєстрацію земельної ділянки; оригінал погодже-
ної відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; електронний документ об-
міну даними (обмінний файл); документ, що під-
тверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
Державна реєстрація земельної ділянки здійсню-
ється протягом 14 днів з моменту подання такої заяви, після чого громадянину надається витяг про Державну реєстрацію.
Після проведення державної реєстрації земель-
ної ділянки громадянин подає документацію із землеустрою, відповідно до якої вона здійснюва-
лась, до органу державної влади чи органу місце-
вого самоврядування відповідно до компетенції на затвердження та прийняття рішення щодо передачі земельної ділянки у власність. Дане рішення обов’язково має містити кадастровий номер земельної ділянки.
Після прийняття рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування громадянин з даним рішенням та витягом з Державного земельного кадастру про державну реєстрацію земельної ділянки звертається до ор-
гану Укрдержреєстру для отримання свідоцтва на право власності нерухомим майном.
Слід також відзначити, що державна реєстра-
ція земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором тоді, коли протягом Про актуальні питання права власності на землю
одного року з дня здійснення державної реєстра-
ції земельної ділянки речове право на неї неза-
реєстроване з вини заявника на підставі даних про те, що протягом відповідного періоду не надано інформації про реєстрацію права власності. У та-
кому випадку кадастровий номер даної земельної ділянки скасовується. - Яка доля раніше виданих державних актів на приватизацію землі? - За всі роки впровадження земельної реформи право власності на земельну ділянку посвідчу-
вали державні акти трьох видів: спочатку жовто-
червоного кольору, пізніше зелені та сині. Всі вони на сьогодні чинні, в тому числі, якщо в акті відсутній кадастровий номер. Однак, у випадку, якщо ділянка не має номера, людина не зможе здійснювати будь-які операції з нею. Без кадастро-
вого номера не можна оформити ні спадщини, ні заповіту, ні дарування, ні продажу, не можна здати її в оренду. У зв’язку з цим, щоб мати можливість повноцінно розпоряджатися своєю земельною ділянкою, кадастровий номер треба обов’язково отримати та зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Для цього необхідно звернутися до ліцензійної про-
ектної організації, щоб розробити технічну доку-
ментацію по відновленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та скласти електронний документ обміну даними. Після чого особисто власникові земельної ділянки або за дорученням уповноваженій особі слід подати вказані мате-
ріали в територіальні органи Держземагентства до Державних кадастрових реєстраторів для ре-
єстрації земельної ділянки та отримання витягу з Державного земельного кадастру, в якому і буде вказаний кадастровий номер.
Свідоцтва ж отримуватимуть тільки власники новостворених земельних ділянок. Тобто йдеться про випадки, коли земельна ділянка формується «з нуля» та отримує першого власника. - Чи не змінилася ситуація щодо продажу зе-
мель сільськогосподарського призначення?
- Законом від 20.11.2012 р. №5494-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України» заборонено до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, внесення права на зе-
мельну частку (пай) та купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення дер-
жавної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних діля-
нок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення то-
варного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на міс-
цевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв). Хоча, на мою думку, упровадження законного ринку землі мало б оживити сільськогосподарські землі, адже його гальмування призвело до забур’янення орних земель. Нині готується проект закону про обіг земель, метою якого є законодавче закріплення шляхів і правових механізмів подальшого розви-
тку сільськогосподарського землекористування та його власності. Цей закон повинен розроблятися з використанням напрацювань інших сусідніх кра-
їн. В документі буде розроблено механізм, який унеможливить спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення під час їх відчуження перекупниками. Хоча це буде нелегко зробити в умовах тіньового ринку землі.
Прошу відреагувати…
Критичну замітку під таким заголовком було надруковано в номері «Надслучанського вісника» за 8 березня ц. р. В ній, зокрема, наш читач В. В. Шнайдер звертався з проханням до відповідних служб, аби ті навели порядок біля торгового центру «Олімп», що на вулиці Андрі-
ївській у Березному. Справа у тім, що там на пішохідній смузі недис-
ципліновані водії створюють автостоянку. Через те перехожі змушені в обхід транспортних засобів, які залишені їх власниками-покупцями торгового центру, виходити на проїжджу смугу, що створює аварійну обстановку та загрожує життю і здоров’ю пішоходів.
до редакції надійшла відповідь на критичний матеріал в. в. Шнайдера від інспектора вдаі, старшого лейтенанта міліції Сергія ваСилюти.
Ось що він повідомив: «На звернення громадянина Шнайдера В. В. щодо правомірності утворення автомобільної стоянки по вулиці Андріївській у м. Березне поблизу торгового центру «Олімп» по-
відомляю, що його будівництво здійснено у відповідності до вимог нормативних та законодавчих актів в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також проектної документації та відповідає вимогам ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень». Даний об’єкт комісійно введено в експлуатацію 3 листопада 2010 року. Стоянка транспортних засобів на майданчику біля магазину «Олімп» дозволяється лише поза межами тротуару. При виявленні порушень правил стоянки до правопорушників працівниками ДАІ вживаються заходи адміністративного впливу у відповідності до чинного законо-
давства».
у цьому році відповідно до постанови кабінету міністрів україни щорічна разова грошова допомога ветеранам війни до дня перемоги зросла в середньому на 10 відсотків і становить:
Виплати ветеранам
- інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць при-
мусового тримання, визнаними інвалідами від загального за-
хворювання, трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам І групи - 2415 гривень; інвалідам II групи - 2110 гривень; інвалідам III групи - 1895 гривень;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 2415 гривень;
- учасникам бойових дій та ко-
лишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповни-
лося 18 років), в’язням концен-
траційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 745 грн.;
- членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоло-
вікам) померлих учасників бойо-
вих дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших при-
чин, які не одружилися вдруге, - 375 грн.;
- учасникам війни та колиш-
нім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць при-
мусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям пар-
тизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу ворога - 135 грн.
ксенія Жупаніна,
начальник відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення.
приємні знайомСтва
Високою професійністю і відповідальністю до виконання службових обов’язків відзначається в колективі КП «Березнівське районне бюро технічної інвентаризації» начальник юридичного відділу А. О. Юсенко.
Свою трудову діяльність він розпочав більш як п’ятнадцять років тому на фарфоровому заводі. Згодом здобув юридичну освіту в Чернівець-
кому державному університеті ім. Ю. Федьковича. Набуті там фахові знання Анатолій Олександрович успішно реалізовував, працюючи вісім років начальником юридичного відділу райдержадміністрації, а з 2005 року він очолює таку ж службу в бюро техінвентаризації. Керівництво цього комунального підприємства задоволене його про-
фесійною і продуктивною роботою.
Крім цього, А. О. Юсенко як депутат міської ради докладає чимало зусиль для поліпшення соціального благополуччя нашого міста та його жителів.
на знімку: анатолій олександрович Юсенко. Фото павла раЧка.
Справжній професіонал і активний депутат
постаті
3
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
9 квітня 2013 року
Пригадується початок становлення на-
вчального закладу: у липні 1967 року був наказ Мінлісгоспу про його створення, а з вересня студенти нового набору вже на-
вчалися в пристосованих приміщеннях. Районне керівництво відразу зорієнтува-
лось в окультуруючій значимості лісного технікуму для Березного і ущільнило ряд установ для організації навчальних кабі-
нетів. Пам’ятається, пожертвували для цього і приміщення райвиконкому, пере-
селили музичну школу, навіть прокурора із всією службою. А з весни буквально на райцентрівському задвірку вже працюва-
ли проектанти і будівельники, формуючи студентське містечко, яке згодом разом із дендропарком стало привабливою окрасою поліського району і куди зараз березнівчани приводять своїх гостей на оглядини як на місцеву екзотику.
Кожен робочий день першого директора був світловим впереміж між організацією навчання і будівництвом, в якому він роз-
бирався не тільки за інструкціями, а й за здоровим глуздом. Не дивно, що першим об’єктом в навчальному комплексі стала їдальня, площу якої за хитринкою Ми-
коли Миколайовича збільшили вдвічі за рахунок добудови підсобних приміщень. За його впертим наполяганням на 12 метрів додатково «розтягли» актовий і спортивні зали в головному корпусі, ніби турбувався за життєвий простір для сьо-
годнішніх студентів. Прикладав до цегли і піску і свої руки, працюючи на суботниках, недільниках і в позаурочний час в гурті з викладачами і студентами, так що стіни кожного з приміщень студентського міс-
течка зберігають його трудовий вклад. Як бережуть його і облаштований стадіон, ле-
бедине озеро, танцювальний майданчик, бесідки, алеї дендропарку. Так що можна зрозуміти відчайдушний вчинок Миколи Миколайовича, який, вже перебуваючи на пенсії, зняв з навчального корпусу вивіску приватної структури, яка при підтримці високопоставлених осіб по-хазяйськи об-
лаштовувалась на готовому. Самому під час вечірнього чергування доводилось бути свідком відчитки під перше число і догани в супровід нічному сторожеві, який весною по дядьківському простацтву під-
сочував березу біля корпусу механізації. Він справді любив порядність і порядок.
Як у музиканта всі пальці лежать на клаві-
атурі, так і директор приводив у гармонію життя тодішнього технікуму. Він сам був новатором і працелюбом і колективу не давав розслаблюватись. Після відвідин занять викладачів розкладав на поличках достоїнства і вади лекцій і практичних за-
нять, вимагаючи професійної досконалос-
ті. Пригадується, як одного з суспільників розкритикував за цитування «дідів» марк-
сизму, наголосивши, що надворі кінець ХХ століття і вчити треба тому, що вимагає час. В іншому випадку було стримано надмірну сумлінність іншого викладача, який недоречно втулив цитату з чергового партз’їзду в методичку з математики. Не створював тепличних умов і своїй дружині Нелі Тарасівні, яка в гумаках і спортивних брюках відмірювала зі студентами під час практики по лісу сотні кілометрів. Зате як знали її вихованці ботаніку: їм ставили з цього предмета високі оцінки “автоматом” в університетах та академіях, ставлячи в приклад, що березнівські випускники можуть характеризувати рослинність за науковою термінологією і на латині.
На все трудове життя доля поєднала енергійного директора і його помір-
кованого заступника з навчально-
методичної роботи Петра Кирика, з яким вони співпрацювали душа в душу. Рівень і розвиток тодішнього лісного технікуму справді випереджав свій час. Кожен навчальний кабінет мав багату натурну і графічну наочність, з’явились екрани з проекторами, телевізори, на які викладачі з пульта виводили ілюстра-
тивний матеріал, в тому числі фільми, відзняті на лісопосадках, лісосіках і в пере-
робних цехах. Головне ж, підтримувався морально-психологічний дух новаторства, і молодому поповненню викладачів за-
лишалось тільки працювати, як кажуть, у поті чола, аби тебе визнали своїм серед своїх. Прекрасно розуміючи інтереси і запити студентської молоді, Микола Ми-
колайович ставив в рівень з навчанням спорт і художню самодіяльність, наголо-
шуючи, що ліс потребує здорових людей і романтичних натур. За нього були запо-
чатковані студентські спартакіади та ігри, які вивели багатьох в кандидати і майстри спорту, а для сценічної роботи навіть за-
прошувались фахівці зі столиці, завдяки чому студентський ансамбль пісні і танцю став народним і підтверджував це звання, а майбутні лісівники ставали лауреатами відомих конкурсів «Студентська весна», «Сонячні кларнети». Навіть змагання з лісівничої всебічності з виїздом і ночівлею на природі супроводжувались спортивни-
ми вправами і музично-пісенними заба-
вами. Про змістовне життя березнівських лісотехнікумівців московські та київські кі-
нодокументалісти навіть відзняли стрічки.
Будучи творчою особистістю, Микола Новосад був чутливим до інновацій і вмів відбирати перспективні речі для рідно-
го навчального закладу. Зацікавившись ідеєю лісгоспу - технікуму в Російській Федерації, він швидко реалізував її на березнівському грунті. Полягала вона в триступеневій підготовці спеціалістів для лісу. Перший у нас уже був – однорічна лісна школа. Успішніші випускники з неї продовжували навчання в технікумі, а вже кращі випускники з технікумівською підготовкою продовжували навчання на бакалавраті, після чого за рік-півтора одержували університетську освіту. Через столичні структури вдалося «пробити» своє лісництво з майже 8 тисячами гек-
тарів лісонасаджень. Так сформувався сучасний прив’язаний до виробництва лісовий коледж. Та йшли вже нові часи з їх корпоративністю і корисливістю. Вилучили і ліс як живу навчальну лабораторію, були ліквідовані лісна школа та бакалаврат. Щоправда, курсова підготовка зараз від-
новлена: життя переконало в необхідності готувати кадри масових професій у зв’язку із зростаючою технологічністю в лісовому господарстві. А найболючіше, що сам но-
ватор був покараний за принциповість і захист свого дітища. Робилося це якось із фронтовим напором: нас зірвали з занять, звели в актовий зал і зачитали наказ про звільнення Новосада з посади директора … у зв’язку з виходом на пенсію. Людину у званні заслуженого працівника лісового господарства залишили навіть без годин у рідному навчальному закладі, в який він вклав розум, серце і душу. Безсумнівно, саме ця психологічна травма підірвала його здоров’я, яке при його спортивній підготовці та енергійності дозволяло, як сказав поет, жити та жити, крізь роки мчавшись …
Майже півстоліття готує лісівничі кадри наш коледж. Висока професійна планка, взята при першому директорові, утри-
мується і зараз. На зміну передовим для свого часу технічним засобам навчання прийшли комп’ютери і ноутбуки, мульти-
медійні проектори і електронні підручни-
ки. Розкутішими і розвиненішими прихо-
дять у студентську сім’ю сільські хлопці і дівчата. Добре ім’я і авторитет коледжу, набуті за Миколи Новосада, працюють і досі. Це засвідчує службове сходження випускників з березнівськими дипломами аж до міністра, обласних керівників, на-
родних депутатів, професорів, банкірів. Тільки на Рівненщині 10 директорів лісгос-
пів, 15 головних лісничих і 90 % спеціалістів Держлісохорони – наші випускники. При сучасних складнощах з набором в минуло-
му році вручено 210 дипломів і набрано по чотирьох спеціальностях 228 осіб. Коледж залишається популярним і надійним в житті поліської молоді. У день пам’яті ми тепло згадуватимемо нашого першого директора, перед яким за-
лишилися в боргу, бо через бюрократичні перепони не можемо добитися присвоєн-
ня коледжу його імені, хоч і прикрасили го-
ловний навчальний корпус меморіальною дошкою. А ще хотілося б, аби міська рада назвала його гарним прізвищем одну з новозбудованих вулиць райцентру.
А втім, давайте послухаємо спогади ви-
кладачів - ветеранів.
Дві любові Миколи Новосада
9 квітня йому виповнилося б 80 років. З цієї нагоди викладачі та студенти лісового коледжу зберуться в актовому залі, щоб вшанувати пам’ять першого директора із символічним прізвищем - Новосад. Він справді був новатором і садівничим у всьому і виконав сповна біблійну настанову - прикрашати землю плодами рук своїх. Висококваліфікований фахівець з двома вузівськими диплома-
ми і досвідом інженерної та викладацької роботи пожертвував навчанням в аспірантурі і лаврами науковця заради організації в Березному навчального закладу для підготовки молодших спеціалістів для лісового господарства.
Дві свої великі любові – до студентської молоді і лісу – він гідно проніс через усе життя.
В. Г. Шибко:
- З Миколою Новосадом ми були знайомі по спільній педагогічній праці в Креме-
нецькому лісотехнікумі з 1962 року. Від-
почивали якось разом на морі, аж тут ви-
кликають його телеграмою в Міністерство по наказ на директорську посаду в заклад, який був ще в проекті. А четвертого верес-
ня позиченим дзвінком і в орендованому приміщенні в Березному ми відкривали лісний технікум. Все довелося створювати з нуля, і молодий керівник продуктивно управлявся з клопотами завдяки відмінно-
му здоров’ю: в той час він входив у збірну України з фехтування. Таким азартним в роботі, грамотним професіоналом, відда-
ним справі, він і залишився в нашій пам’яті. о. п. кирик:
- В роботі з кадрами він був принципо-
вим, але справедливим, завжди заохочу-
вав ініціативу та творчість. А ще треба його назвати господарем з великої букви, бо саме під його керівництвом створена пре-
красна навчальна база із господарською територією.
В. с. паШкоВський:
- Прекрасний педагог-організатор і вмілий господарник. Вимагав, щоб усі працювали на повну віддачу. Проявляв принциповість в інтересах навчального коледжу, не боявся відверто висловлюва-
ти власну думку на всіх рівнях, хоч би це й загрожувало неприємністю. Ми й самі в колективі наслідували його ініціативність і наполегливість, адже він завжди бачив перспективу і варіанти вирішення про-
блем.
Ю. п. Юрченко:
- Микола Миколайович був з тієї когорти, про кого кажуть: він на своєму місці. Його стиль роботи був творчим і відповідаль-
ним, вникав у всі сторони навчально – ви-
ховного процесу, всьому давав заряд і лад. Водночас залишався товариським і приві-
тним, відзначався високою порядністю.
о. п. почаєВець:
- Як казав мудрець, час відносить усе. Не-
має серед нас першого директора Миколи Миколайовича і мого чоловіка Всеволода Миколайовича, викладача-лісовода і пре-
красного сім’янина. І кращим пам’ятником їм залишився створений їхнім ентузіазмом наш мальовничий дендропарк. А ще тисячі юнаків і дівчат понесли з коледжу в життя те, що ніколи не вмирає – знання і любов, щоб творити красу для майбутніх поколінь.
петро Желінський викладач лісового коледжу.
4 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
9 квітня 2013 року
досВід, Вартий уВаГи
з офіційних дЖерел
КОМПАС кОНСУЛьТАЦІї
органів захисту прав споживачів Медичних працівників представників податкової служби адвокатів і правознавців
служби соціального забезпечення
ЗНАЙТе СВОї ПРАВА. ВМІЙТе їХ ЗАХиЩАТи.
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
ГородникаМ на заМітку
Кабінет Міністрів з 1 травня 2013 року вводить акцизні марки на алкоголь і тютюнові вироби нового зразка, вартість яких збільшується понад 2,5 раза.
Про це говориться у відповідній постанові уряду від 13 березня №188, передає НБН.
“Згідно зі статтями 226 і 227 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів ухвалює:
1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюно-
вих виробів вітчизняного і імпортного виробництва, які додаються.
2. Ввести з 1 травня 2013 марки акцизного податку нового зразка для алкогольних на-
поїв і тютюнових виробів вітчизняного і імпортного виробництва.
3. Підтримати пропозицію Міністерства прибутків і зборів щодо створення централі-
зованої автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, - говориться в постанові.
Згідно з документом плата за акцизну марку на алкоголь складе 0,27 грн/шт. замість діючих 0,103 грн/шт., на тютюнові вироби - 0,142 грн/шт. замість 0,055 грн/шт.
(укрінфорМ).
19 березня 2013 року набрав чинності закон україни “про аграрні розписки”. цей документ, на думку парламентаріїв, поліпшить ситуацію з кредитуванням аграріїв. і хоча гроші під заставу майбутнього врожаю брали й раніше, все ж, сподіваємось, від-
тепер буде менше клопоту і ризиків, що, в свою чергу, повинно позначитися на “ціні” такого кредиту. звичайно, майбутній урожай - це специфічна застава, його, на відміну від трактора, будинку, не оглянеш. тож, для того, щоб не “купувати кота в мішку”, в аграрній розписці обумовлюється якість та кількість такої сільськогосподарської про-
дукції, а також законом передбачено, що кредитор може перевірити як вирощується майбутній урожай. зупинимось на деяких положеннях цього закону. ГроШі під застаВу МайбутньоГо ВроЖаЮ. Що зМінилосЯ?
- Що таке аграрна розписка? - Законом визначено: “аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке за-
безпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або спла-
тити грошові кошти на визначених у ньому умовах”. У Законі передбачено два види аграрних розписок - товарна та фінансова. Першою встановлено зобов’язання здій-
снити поставку сільськогосподарської про-
дукції, другою - сплата визначеної суми.
Отримати аграрну розписку може лише той, хто має у власності земельну ділянку, або право на користування нею. При цьо-
му, в розписці обов’язково зазначають-
ся відомості щодо кадастрового номера, місця розташування та правовстановлю-
ючих документів на ділянку. У багатьох може виникнути запитання: “А як бути, якщо право власності на земельну ділян-
ку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам?” За Законом у таких випадках аграрні розписки співвласника-
ми та користувачами видаються спільно і вони несуть солідарну відповідальність за невиконання зобов’язань.
Законом передбачено обов’язкові рекві-
зити аграрної розписки. Крім відомостей про земельну ділянку, треба вказати строк поставки сільськогосподарської продукції (у товарній розписці) або сплати коштів (у фінансовій розписці); кількість та якість сільськогосподарської продукції тощо. Ознайомитись з повним переліком рекві-
зитів аграрної розписки можна у статтях 4 (щодо аграрної) та 6 (щодо фінансової) За-
кону України “Про аграрні розписки”. Звертаю увагу і на таке: незалежно від виду аграрна розписка складається в пись-
мовій формі на бланку та підлягає нотарі-
альному посвідченню, а виконання борж-
ником зобов’язань за фінансовими аграр-
ними розписками здійснюється виключно в безготівковій формі.
- Чи матиме право кредитор переві-
ряти якість зберігання заставленого врожаю?
- Так, кредитор наділяється правом моні-
торити вирощування майбутнього врожаю щодо дотримання відповідних технологіч-
них процесів. Для цього йому дозволяєть-
ся відвідувати земельні ділянки, а також разом з боржником або його представни-
ком перевіряти як зберігається вирощена сільгосппродукція. Причому, моніторинг може здійснюватися протягом усього стро-
ку дії застави майбутнього врожаю сіль-
ськогосподарської продукції, якщо інше не встановлено за домовленістю.
Виявлені в процесі перевірки упущення (про них складається акт про порушення технології виробництва) необхідно усуну-
ти у визначений строк. Якщо цього не зро-
бити - кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб доростити май-
бутній врожай, а витрати на це відшкодо-
вуються боржником. Проте, слід знати, що акт можна оскаржити.
- Чи прощається борг, якщо посіви за-
гинули?
- Ні, недорід не звільняє від обов’язку ви-
конати зобов’язання за аграрною розпискою. У разі загибелі посівів боржник зобов’язаний за погодженням з кредитором замінити предмет застави іншим аналогічним або рів-
ноцінним майном. Якщо згоди не досягнуто, тоді заставою стає врожай наступного року, вирощений на ділянці, на якій розміщувалися загиблі посіви. Крім того, урожай наступного року, вироще-
ний на цій же ділянці, може стати предметом застави і у тому разі, якщо зібраного врожаю не вистачило для повного погашення зобов’язань.
(укрінфорМ).
З 1 ТРАВНЯ ПОДОРОЖЧАЮТЬ АЛКОГОЛЬ І СИГАРЕТИ
Настала пора для вирощування розсади
жоржин, гладіолусів, бегонії. Для цього бульби бегоній і жоржин потрібно вине-
сти в світле і тепле місце, ретельно оглянути, видали-
ти сухі, вкриті цвіллю або гнилі корінці і закласти на пророщування в ємність з землею. Тримати у воло-
гому стані. Для розмноження паростки, які відросли до 10 см, виламати рукою біля основи, а ще краще з допомогою гострого садового ножа вирізати разом Вирощування розсади для квітника
А Чи ЗНАЄТе Ви, ЩО…
Гаряча ванна для ніг швидко зігріє весь організм. її дія стане інтенсивнішою, якщо у воду додати жменю роздавлених ягід ялівцю. Тривалість ванни - 10-20 хвилин. На за-
вершення для зміцнення судин на мить опустіть ноги в таз з холодною водою.
Увага: ялівець не можна застосовувати при нирковій недостатності і під час вагітності.
поради для вас збирала тетяна кнЯзка (укрінфорМ).
У столичній спеціалізованій лор-
клініці “HealthyTonsils” за спеціальною методикою фахівці лікують хроніч-
ні тонзиліти, аденоїдити, гайморити, рино-сінусити, ларинго-отити тощо.
За словами головного лікаря Юрія Тка-
ча, безопераційне лікування цих захво-
рювань та інших вад - відмінна риса кліні-
ки. Тут використовується авторська мето-
дика, ефективність якої підтверджена ба-
гаторічним досвідом її застосування. Де-
сятки тисяч дітей, які пройшли в ній ліку-
вання, стали здоровими.
Зокрема, фахівець відзначив, що адено-
їдні вегетації є важливою частиною фізі-
ологічної субстанції в організмі дитини, тому будь-яке необгрунтоване втручання загрожує порушенням нормального функ-
ціонування важливого органу, іншими сло-
вами, - просто калічить носоглотку дитини.
За цією методикою, в крипти лакун миг-
далин багаторазово вводиться унікальний фітобальзам, який завдяки своєму складу БЕЗОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА У ДІТЕЙ глибоко проникає в епітеліальний шар і діє як пролонгований антисептик та сприяє відновленню здорових тканин носоглот-
кової та небної частини мигдалин. Курс такого лікування - 15 сеансів, після яких повне одужання настає в 99,8% випадків.
На думку Юрія Ткача, який є автором 50 наукових робіт у галузі отоларингології за-
патентованих у 26 країнах світу, цей метод має бути розповсюджений в усіх клініках міст та районних центрів країни, аби уник-
нути в майбутньому таких ускладнень, як карієс, ревмокардит, поліартрит тощо.
Довідка. Хронічний тонзиліт - запаль-
ний інфекційно-алергічний процес у не-
бних мигдалинах. Це захворювання часто протікає без виражених больових симп-
томів, а в дитячому віці схоже на звичай-
ну застуду. Аденоїдит - запалення носо-
глоточної мигдалини, що супроводжуєть-
ся нежиттю, ускладненим диханням і ніч-
ним хропінням.
тетяна деліМарська (укрінфорМ).
хочете - Вірте, хочете - ні
Знайдено наукове пояснення жіночої балакучості. Всьому провиною ген, пов’язаний зі звукоутво-
ренням і мовними комунікаціями: у дівчаток він виявився на третину активнішим, ніж у хлопчи-
ків. Саме тому дівчатка починають раніше гово-
рити, а у дорослому житті - в середньому втричі більше приділяють часу розмовам, ніж пред-
ставники сильної статі, повідомляє pulsplus.ru.
Загадковий ген був відкритий 2001 року, але досліджений лише недавно. Однак учені гово-
рять, що жіноча балакучість - правило не без винятків: дуже рідко у жінок цей ген виявляється неактивним, а у чоловіків, навпаки. Дослідники підкреслюють, що такі чоловіки зазвичай відрізняються жінкоподібною поведінкою і округлими формами.
(укрінфорМ).
Вчені ВиЯВили у Жінок Ген балакучості
соціолоГи з’ЯсуВали
Результати соціологічних досліджень щодо задоволеності своїм життям та рівнем щастя засвідчують, що українці з віком стають дедалі нещаснішими.
Про це розповіла науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціо-
логії Альона Горошко на прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню щастя, який цьогоріч вперше відзначався у світі за ініціативою ООН, повідомляє кореспон-
дент УКРІНФОРМу.
“Якщо відобразити щастя людей графічно, то для українців найвищою точкою буде вікова група у 18 років, а потім ця крива поступово спадатиме. У розвинутих країнах люди в молодості щасливі, потім в середні роки виходить так, що вони не дуже щас-
ливі, а з виходом на пенсію та дорослішанням власних дітей вони знову стають щасли-
вими. В Україні ж навпаки - молоді щасливі, а ті, хто старші, - все нещасніші й нещасні-
ші”, - сказала Горошко.
Окрім того, соціологи виявили й суттєві відмінності між тим, як чоловіки та жінки оці-
нюють своє благополуччя. “Загалом чоловіки власне благополуччя оцінюють вище, і це є статистично значущою різницею. Напевне, це пояснюється тим, що жінки з мен-
шим оптимізмом дивляться на те, як їхня родина буде жити в майбутньому, гірше оці-
нюють власне здоров’я і гірше оцінюють матеріальний стан власної родини”, - поясни-
ла Горошко. При цьому вона зауважила, що серед молоді у віці 18-29 років таких від-
мінностей не існує.
експерт також навела дані останнього дослідження, проведеного КМІС у лютому ни-
нішнього року. “На запитання, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, “так” відпові-
ли 22%, “скоріше так” - 40%, “і так, і ні” - 26%, “скоріше ні” - 7%, взагалі нещасливі - 4% і не визначився 1% українців”, - констатувала вона. (укрінфорМ).
украЇнці з ВікоМ ВідчуВаЮть себе дедалі неЩасніШиМи
Необхідно відібрати абсолютно здорові бульби і розкласти на світлі в
теплому приміщенні в один-два шари.
Можна помістити бульби і в поліетиле-
новий пакет, заздалегідь зробивши в ньо-
му декілька отворів для доступу повітря. Час від часу бульби і пакети потрібно пе-
Пророщування картоплі
ревертати. Для отримання раннього уро-
жаю картоплі рекомендується проростити не лише паростки, а й корінці. За 10 днів до висадження в грунт пророслі бульби помістити в низькі ящики і полити. Якщо треба швидко розмножати бульби ранніх, цінних або рідкісних сортів, слід пророще-
ні зазначеним вище способом паростки з корінцями обережно відділити від бульби і пересадити в ящик з вологою землею на дорощування. Знявши паростки з корінця-
ми, бульби повторно пророщують. Цикл повторюється повністю. Пророщені в тре-
тій раз бульби розрізають на частини з па-
ростком у кожній і після одно-дводенного зав’ялювання висаджують у грунт. Таким чином з однієї бульби можна отримати ба-
гато рослин, які дадуть нормальний уро-
жай. Тільки в цьому разі пророщування не-
обхідно починати якомога раніше.
з невеликим шматочком бульби. Висадити в стаканчики, заповнені піщано-торфовою сумішшю, часто поливати. Цибулини гладіолусів передусім занурюють у фіолетовий розчин марганцівки на 15-20 хвилин. Після промивання під краном і сушіння їх уваж-
но оглядають, уражені паршею чорні заглиблені місця вирізають гострим садовим но-
жем з подальшою обробкою пораненої поверхні зеленкою. Потім цибулини в сухому вигляді розкладають на пророщування. 5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
9 квітня 2013 року
(Закінчення. поч. у попередніх номерах).
•Олександр Денищук•
Êíèãà ïàì’яòі і ñëàâè âîëèíі. òîì 3. Áåðåçí³âñüÊèé ðàéîí
Публікується згідно з рішенням районної ради від 10 липня 2007 року, №277
МартинОв Іван ?, 1923. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, москов-
ської та німецької окупацій. Член оун та формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
Мельник надія Іванівна,?, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комунісгичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
МІшкевич катерина Охрімівна,?. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нула у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами.
МІ шкевич Пилип Охрімович, ?. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
Мушин адам Прокопович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
Мушин Ганна Іванівна, 1920. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
Мушин Марія Матвіївна, 1918 учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
Мушин Микола Прокопович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа. засуджений совєтами до сталінських концтаборів смерті.
Мушин Микола Стахович, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
Мушин Стах Іванович, 1915. учасник національно-визвольних змагань 1922-41 рр. націоналістичний діяч під час польської та мос-
ковської окупацій, член оун. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті. загинув у боротьбі з московськи-
ми окупантами, розстріляний на х. занокот біля села в 1941 р.
Мушин Стах Олександрович, 1923. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув при загадкових обставинах.
ОМельчук Георгій ?, ?. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, станичний, пс. “граб”. доля невідома.
Панчишина Марія ?, 1923. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
Парфенюк василь нестерович, 1927. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами, жорстоко закатова-
ний у м. березне на рівненщині.
Парфенюк володимир Захарович, 1919. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джений совєтами до сталінських концтаборів смерті.
Пелех Євдокія Пилипівна, 1929. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, пс. “Вишня”. засуджена московсько-комуністичним режимом до ста-
лінських концтаборів смерті.
Пелех Павло ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
Петрук тимофій лазарович, 1915. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, пс. “корчак”. загинув при загадкових обставинах.
ПлеСкач володимир Дементійович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, районовий зверхник, пс. ”яструб”. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті і там загинув.
ПлеСкач Михайло Дементійович, 1923. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр, Член формувань оун-уПа, пс. “граб”. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
ПОПружук віра Сидорівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нула у боротьбі з московськими окупантами, жорстоко закатова-
на у кПз в м. березне на рівненщині.
ПОПружук Іван Максимович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупації, член оун. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті.
ПОПружук Максим лукашович, 1897. учасник національно-
визвольних змагань 1922-41 рр. націоналістичний діяч під час польської та московської окупацій. Виїхав за кордон.
ПОПружук Марія Сидорівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичиим режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
ПОПружук Олександра Сидорівна, 1928. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
ПОПружук Павлина Максимівна, 1920. учасниця національно-
визвольних змагань 1922-41 рр. Член формувань оун-уПа. наці-
оналістична діячка під час польської та московської окупацій. Ви-
їхала за кордон.
ПОтаПчук Микола Петрович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. за-
суджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
ПОтаПчук Михайло ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
ПОтаПчук Ольга ?, 1923. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
ПрОцюк Марія Михайлівна, 1926. учасниия національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, ви-
шкільна група. не репресована.
раДІОнчик ? ?, ?. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами, спалений живцем в 1943 р.
рОМанОвич надія Данилівна, 1926. учасниця національно-
Яблунне
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нула у боротьбі з московськими окупантами.
рОМанчук антоніна Йосипівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
рОМанчук Стах романович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. за-
суджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
рОшук варвара федорівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
рОщук Гнат ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті,
рОщук Іван ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1918-
21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Петлюрою. не репресований.
рОщук Іван Ілліч, 1920. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, мос-
ковської та німецької окупацій, чл. оун. засуджений полісько-
шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
рОщук Марія Павлівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
рОщук Олексій Павлович, 1925. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, пс. “’шелест”. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
рОщук Павло Макарович, 1923. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
рОщук Софія Павлівна, 1925. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
рубель адам Іванович, 1920. учасник національно-визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа. загинув за невідомих обставин у 1943 р.
рубель Давид федорович, 1924. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
рубель Іван федорович, 1926. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у бороть-
бі з московськими окупантами на кол. ладзянівка поблизу с. го-
лубне березнівського р-ну на рівненщині.
рубель Микола федорович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
рубель надія Петрівна, 1925. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
рубель Павлина адамівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
рубель Петро Ількович, 1903. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. учасник 11 світо-
вої війни у складі совєтської армії. не репресований.
рубель Пилип адамович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій, член оун. засудже-
ний польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
рубель Стах адамович, 1920. учасник національно-визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, мос-
ковської та німецької окупацій, член оун. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа, пс. “явір”. засуджений московсько-комуністичним ре-
жимом до сталінських концтаборів смерті.
Селешак ? ?, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-
55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула у боротьбі з німецько-
фашистськими окупантами в ур. “Чортове” поблизу свого села.
Селещак Пилип ?, ?. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, станичний. загинув у боротьбі з московськими окупантами, застрелився в безвихід-
ному становищі.
СнІткО Євгенія Савівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
СнІткО Іван Савович, 1920. учасник національно-визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, мос-
ковської та німецької окупаній, член оун. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
СнІткО Микола васильович, 1921. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. за-
суджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
СнІткО любов Савівна, 1920. учасниця національно-визвольних змагань 1922-55 рр. Член формувань оун-уПа. націоналістична діячка під час польської, московської та німецької окупацій. співпрацювала з членами формувань оун-уПа. Вивезена московсько-комуністичним режимом на спецпоселення до сибіру.
СОва ? ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськи-
ми окупантами.
СОва Зінаїда ?, 1920. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
Сульжик афанасія кузьмівна, 1922. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. зв’язкова. засуджена московсько-комуністичним режимом до ста-
лінських концтаборів смерті і там загинула.
Сульжик Іван борисович,
1925. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. за-
гинув при загадкових обставинах.
Сульжик Максим климович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
Сульжик надія климівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, за-
суджена московсько-комуністичиим режимом до концтаборів смерті.
Сульжик Ольга Спиридонівна, 1925. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
Сульжик Спиридон Іванович, 1904. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, зв’язковий. не репресований.
Сульжик Стах климович, 1919. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. не репресований.
Сульжик талимон адамович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. зв’язковий. не репресований.
тараСюк василь Йосипович, 1916. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
тараСюк Микола Петрович, 1925. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув від совєтів у с. Пеньків костопільського р-ну на рівненщині.
тараСюк Олександра Миронівна, 1922. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нула при загадкових обставинах.
тараСюк Петро ? ?. учасник національно-визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупації. не репресований.
тОкарчук василь Пилипович, 1927. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
тОкарчук володимир Пилипович,1925. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув у боротьбі з московськими окупантами.
тОкарчук Євдокія Пилипівна, 1922. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
тОкарчук Олексій Пилипович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч. Член формувань оун-уПа, пс. “голуб”. засуджений московсько-
комуністичним режимом до концтаборів смерті.
тОкарчук Стах аврамович, 1912. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. учас-
ник II світової війни у складі совєтської армії і там загинув.
тОлОчик Іван ?, 1920. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами на х. зарічка поблизу села.
тОлОчик Петро ?, 1908. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. співпрацював з членами формувань оун-уПа. Вивезений московсько-комуністичним режимом на спецпосе-
лення до сибіру.
трОхиМчук августин ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у бороть-
бі з московськими окупантами в своєму селі.
трОхиМчук арсен Сергійович, 1923. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. заги-
нув при загадкових обставинах.
трОцюк андрій Михайлович, 1912. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтабору береза картузь-
ка. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами в своєму селі.
трОцюк валентина Давидівна, 1928. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
трОцюк василь Михайлович, 1916. учасник національно-
визвольних змагань 1922-41 рр. націоналістичний діяч під час польської та московської окупацій. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтабору береза картузька. роз-
стріляний совєтами у м. березне в 1941р.
трОцюк Ганна Михайлівна, 1923. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, ра-
йонова провідниця, пс. “катерина”. загинула при загадкових об-
ставинах.
трОцюк Георгій Михайлович, 1914. учасник національно-
визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупації, член оун. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті.
трОцюк Євгенія Давидівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена совєтами до сталінських концтаборів смерті і там загинула.
трОцюк Іван Михайлович, 1921. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа, керівник бригади ім.”Вовчака”, крайовий організаційно-
мобілізаційний референт Проводу ‘”москва”, пс. “Верховинець”. “дем’ян”. Підірвався ворожою вибухівкою в с. радомишль луць-
кого р-ну Волинської обл. у 1950 р.
трОцюк надія Михайлівна, 1926. учасниця національно-
визвольним змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, ви-
шкільна група. не репресована.
трОцюк Петро Михайлович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час поль-
ської, московської та німецької окупацій. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтабору береза картузька. Член формувань оун-уПа, пс. ‘”Часовий”. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
трОцюк Сергій Михайлович, 1924. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, від-
діл “дубового”. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
трОцюк юрій Михайлович, 1914. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької окупацій. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтабору береза кар-
тузька. Після звільнення член формувань оун-уПа. Вбитий со-
вєтською (червоною) партизанкою в с. карпилівка рокитнівсько-
го р-ну на рівненщині.
тунСькиЙ Пилип ?, ?. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
чеПуркО тимофій федорович, 1898. учасник національно-
визвольних змагань 1918-21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Пет-
люрою. не репресований.
шнаЙДер Павло ?, 1912. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами, вбитий совєтською (червоною) пар-
тизанкою в 1943 р.
шнаЙДер улита Пилипівна, 1917. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до сталінських конц-
таборів смерті.
ЯцкІв Єва Євменівна, ?. учасниця національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комунісгичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
? аДаМ ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань
оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-
фашистськими окупантами.
анДрІЙ (Палажчин) ?, ?. ? учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у бороть-
бі з московськими окупантами.
катерина франківна, 1925. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула у бороть-
бі з московськими окупантами.
? Олена франківна, 1923. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула у бороть-
бі з московськими окупантами.
Павлина Пилипівна,1924. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. Вивезена московсько-комуністичним режимом на спецпоселення до сибіру.
«Гончар» ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55
рр. Член формувань оун-уПа, зверхник. доля невідома.
6 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
Кір - гостра інфекційна хвороба, що спричиняється вірусом, який передається повітряно-крапельним шляхом, характеризу-
ється двохвильовою гарячкою, катаральним запаленням слизових, оболонок дихальних шляхів, очей, наявністю плям Бєльського - Філатова - Копліка, а з новим підвищенням температури - етапним виникненням на тілі характерних плямисто-папульозних висипань,
що залишають пігментацію.
Джерелом інфекції є хворі. Максимальна заразли-
вість спостері гається протягом катарального періоду і в перший день висипки. Інфікована людина стає небезпечною для оточуючих на 9-10-й день після контакту, а в деяких випадках - з 7-го дня. З третього дня висипки виділення вірусу в зовнішнє середови-
ще різко знижується і з четвертого дня від початку висипки хворий вважається незаразним.
До застосування протикорової вакцини спалахи хвороби спостерігалися кожні два-чотири роки. Пе-
ріодичні підвищення захворюваності пояснюються наявністю достатньої кількості сприйнятливих до інфекції дітей. Практично при занесенні вірусу в місцевість, де довго не було такої епідемії, на кір може перехворіти все населення. Захворюваність реєструється протягом року, але максимальне її підвищення спостерігається в осінньо-зимовий і вес-
няний періоди. Після перенесеного кору формується стійкий довічний імунітет. Повторні випадки захво-
рювання спо стерігаються дуже рідко. Немовлята до 3-4 місяців, які отримали пасивний імунітет від ма-
тері, не хворіють. Через 9 місяців після народження материнські антитіла в крові дитини практично не виявляються. Однак і в цьому віці в них зберігається деяка несприятливість до кору.
Кір належить до хвороб з тривалим інкубаційним періодом (9-11 днів). В окремих випадках він може тривати 17 днів, а після профілактичного введення імуноглобуліну -до 21 дня. У клінічному перебігу хво-
роби розрізняють три періоди: катаральний (почат-
ковий), висипання і пігментації.
Катаральний період триває 3-4 дні, характеризуєть-
ся підвищенням температури тіла до 38,5 - 39 граду-
сів, сухим надривним кашлем і кон'юктивітом. Ка-
таральні прояви надалі посилюються, виділення з носа рясні і слизові, а далі - слизисто-гнійні, голос хрипкий. Спостерігається одутлість обличчя, світло-
боязнь, набряклість і почервоніння повік. Темпера-
тура тіла коливається, причому вранішня переви-
щує вечірню. До кінця цього періоду дещо знижу-
ється і перед періодом висипань може навіть нор-
малізуватися.
На 2-3 день хвороби з'являється характерний тільки для кору симптом - плями, які локалізуються на слизовій оболонці щік або губ і ясен. Ці плями утримуються 1-2 дні і перед періодом висипань зникають. Хворий стає кволим, подразливим, погано спить. Збільшуються лімфатичні вузли, можливий біль у животі. Період висипання починається новим підвищенням температури тіла до 39-40 градусів і появою висипки. Дуже важливою діагностичною ознакою кору є етапність виникнення висипки, який на перший день з'являється у вигляді блідо-рожевих плям поза вухами, на верхньобічних ділянках шиї, на щоках ближче до вушних раковин, на спинці носа. Елементи його швидко збільшуються, підви-
щуються над рівнем шкіри, стають темно-червоними (багровими).
Протягом першої доби висипка покриває все лице, шию. На другий день повністю охоплює тулуб, на третій день поширюється на кінцівки.
Висипка згасає протягом 2-3 днів в тому ж поряд-
ку, що й з'являлася. Пігментація утримується 1,5-3 тижні, у цей період спостерігається дрібне лущен-
ня шкіри, найбільш помітне на обличчі, шиї, тулубі.
Ускладнення можуть з'явитися у будь-який період хвороби. Найчастіше спостерігається уражен-
ня органів дихання: ларингіт, ларинготрахеобронхіт, пневмонія.
Встановлено, що вірус кору може тривало пере-
бувати в організмі. Можливо, з цим пов'язане дуже тяжке захворювання - підгострий склерозуючий па-
ненцефаліт - прогресуюча хвороба з групи повільних вірусних інфекцій центральної нервової системи.
Прогноз при неускладеному корі сприятливий. Ле-
тальні наслідки спостерігаються вкрай рідко, пере-
важно у дітей першого року життя від ускладень.
Основним заходом щодо запобігання поширен-
ню цієї інфекції в колективі є рання діагностика та ізоляція хворого до 4-го дня від початку висипки, а при ускладненні пневмонією - до 10-го дня. Сприй-
нятливих дітей з 8-го по 17-й день від моменту кон-
такту з хворим не допускають в дитячі заклади - са-
дочки, школи.
Активна імунізація відіграє основну роль у профі-
лактиці кору. Обов'язкове щеплення інактивованою вакциною проводять з 12-місячного віку дітям, які не перехворіли на кір. Інактивована вакцина засто-
совується також для екстреної профілактики кору і ліквідації спалахів в колективах. Протикоровий імуноглобулін вво дять для екстреної профілактики лише тим, хто має протипоказання до вакцинації або дітям до року.
У разі виникненя подібних симптомів не займайтеся самолікуванням, а обов'язково звертайтеся до лікаря.
Людмила Яновець, лікар-інфекціоніст. Лікар радить
9 квітня 2013 року
Хочу, щоб кожний, хто прочитає цю статтю, по-справжньому повірив в те, що онкозахворювання, виявлене на ранніх стадіях розвитку, — це ще не вирок.
Згідно зі статистичними даними ВООЗ відзначається значне збільшення онкозахворюваності по всій планеті. Щорічно кількість онкохворих зростає на 2,2-2,4%.
У нашому районі загальна кількість вперше виявлених он-
кохворих протягом року сягає понад 130 випадків.
Саме 1/6 із вперше виявлених ракових хворих звернулась до лікарів за меддопомогою з великим запізненням, коли хвороба в своєму розвитку вже досягла найгіршої IV-ої ста-
дії, тобто виявлена в занедбаному стані і таким хворим вже нічим допомогти не можна.
Під час спілкування з такими хворими з’ясовуються прості причини, які привели до вищезгаданого стану: не прохо-
дження флюорографії ОГК; онкоогляду; не здаються загальні аналізи крові і сечі протягом 5-ти і більше років; відчули давно, що турбують помірні болі в тому чи іншому місці, але не недавали їм серйозного значення; до 1/2 року лікувалися нетрадиційними методами, не було покращення, тому ви-
рішили звернутись до лікаря.
Такі та інші подібні причини призводять до занедбаності онкозахворювань.
Нагадую читачам про Європейський Кодекс профілактики раку, який містить такі заповіді для запобігання виникнення Перша доПомога При оПіках
Якщо одяг дитини загорівся, швидко обгорніть її ковдрою або в одяг, або покачайте по землі, щоб погасити полум'я.
Відразу остудіть місце опіку за допомогою великої кількості чистої холодної води. Буває, що повне охолодження опіку триває півгодини.
Тримайте місце опіку чистим і сухим, закривайте його чистою нещільною пов’язкою. Якщо опік більший, ніж велика монета, або починає покриватися пухирями, негайно відвезіть дитину до медичної установи. Не зривайте пу-
хирі - вони захищають уражене місце.
Не намагайтеся відірвати те, що при-
липло до місця опіку. Не прикладайте до місця опіку нічого, крім холодної води.
Дайте дитині випити фруктового соку або води.
У домашній аптечці доцільно мати спеціальні засоби для зовнішнього за-
стосування, призначені для самодопомоги при опіках.
КІР - НЕ ТІЛЬКИ ДИТЯЧА ІНФЕКЦІЯ
злоякісних пухлин: відмовитись від паління, від алкоголю або вживати його помірковано; збільшити споживання овочів і фруктів, фізичну активність, обмежити споживання жирів; уникати підвищеного сонячного опромінення; запобігати впливові канцерогенних речовин або зводити їх до міні-
муму; звертатись до лікарів при виявленні виразки в ротовій порожнині, змінах родимок, появи вузла, що росте на шкірі; появі постійного кашлю, захриплості голосу, зміні стулу або сечовипускання; регулярно робити мазки із шийки матки для проведення цитологічного аналізу; обстежувати молочні залози у лікаря, проводити самообстеження молочних залоз, після 45-50-ти років проводити мамографію.
Одним із дієвих методів профілактики є своєчасне звер-
нення з вищезгаданими та іншими симптомами за порадою до лікаря.
У нашому районі є багато «Д» - онкохворих, які прожили 20, а то і 30 років після того, коли їм вперше було діагностовано онкозахворювання. Це стало можливим лише тому, що вони звернулись до лікарів негайно, після того, як запідозріли в себе вищезгадані симптоми.
30-32% тих, хто звернувся за медичною допомогою з ве-
ликим запізнення, помирають, не проживши й одного року.
Хочу ще раз переконати людей в тому, що онкозахворюван-
ня, виявлене на ранніх стадіях розвитку, - це ще не вирок.
василь атаманець, лікар-онколог црЛ. Профілактика онкозахворювань
І батьки, і члени родини повинні вміти надавати дитині першу допомогу Перша доПомога При ураженні еЛектричним струмом
Якщо дитину було уражено електричним струмом або вона одержала опіки від нього, спочатку відключіть елек-
трику і тільки після цього можна торкатись до дитини. Якщо дитина в непритомному стані, тримайте її в теплі й негай-
но зверніться по медичну допомогу.
Якщо дитині важко дихати або вона зовсім не дихає, по-
кладіть її на спину рівно, трохи піднявши голову. Тримайте ніздрі дитини закритими і вдихайте їй в рот. Вдихати тре-
ба енергійно, щоб груди дитини піднімались; порахуйте до трьох і повторіть процедуру. Повторюйте цю процеду-
ру, поки дитина не почне дихати.
Перша доПомога При ПадіннЯх і нещасних виПадках на дорозі
Ушкодження голови, хребта і шиї особливо небезпечні, тому що можуть викликати параліч і є серйозною загро-
зою для життя. Обмежте рухливість голови й спини, уни-
кайте будь-яких згинів хребта, щоб запобігти додатковим ушкодженням.
Якщо дитина не може рухатись або відчуває гострий біль, швидше за все у неї перелом кісток. Не ворушіть місце пе-
релому. Встановіть і закріпіть нерухоме положення, після чого викличте невідкладну медичну допомогу.
Якщо дитина в непритомному стані, тримайте її в теплі і викличте невідкладну медичну допомогу.
У випадку силь-
них синців і розтягнень, занурте уражені місця в холодну воду або прикладіть на 15 хвилин лід; якщо треба, зробіть це повторно. Холод повинен допомогти зменшити біль, зняти набряки й синці.
Перша доПомога При невеЛиких Порізах і ранах
Насамперед промийте рану чистою (по можливості кип'яченою охолодженою) водою з милом; висушіть шкіру навколо рани, обробіть йодом і накладіть пов'язку. Якщо шматок скла або іншого предмета застряг у рані, не намагайтесь видалити його. Він дасть можливість запобіг-
ти подальшій кровотечі, у той час як його видалення може послужити причиною більшого ушкодження; якщо у дити-
ни сильна кровотеча, підніміть уражене місце вище рівня грудей І щільно притисніть рану (або місце поряд з нею, якщо в рані є уламки) валиком або м'яким згортком із чистої тканини або одягу. Продовжуйте стискати рану, поки кровотеча не припиниться; не кладіть речовин рос-
линного або тваринного походження на рану, оскільки це може викликати зараження інфекцією; накладіть на рану пов'язку; не слід затягувати її, залиште місце для можли-
вих набряків; відвезіть дитину в лікарню або ж викличте швидку медичну допомогу додому. Запитайте медичного працівника, чи треба зробити дитині щеплення від правця.
Перша доПомога При удавЛенні
Якщо існує можливість ушкодження шиї або голови, не рухайте голову дитини. Дотримуйтесь інструкцій, наданих нижче, не рухаючи голову.
Якщо дитині важко дихати, або вона зовсім не дихає, по-
кладіть її на спину рівно, трохи піднявши голову. Тримай-
те ніздрі дитини закритими і вдихайте їй в рот. Вдихайте сильно, щоб груди дитини піднімались; порахуйте до трьох і повторіть процедуру. Повторюйте процедуру, поки дити-
на знову не почне дихати.
Якщо дитина дихає, але перебуває в непритомному стані, переверніть її на бік, шоб язик не заважав дихати.
Перша доПомога При отруєнні
Якщо дитина проковтнула отруту, не намагайтесь викли-
кати блювоту, оскільки це може тільки ускладнити станови-
ще.
Якщо отрута потрапила на одяг або шкіру дитини, зні-
міть одяг і промийте його великою кількістю води. Кілька разів ретельно промийте шкіру дитини милом.
Якщо отру-
та потрапила в очі, промийте її чистою водою, щонаймен-
ше протягом 10 хвилин.
Негайно відвезіть дитину в лікарню або викличте швидку медичну допомогу. При можливості візьміть із собою зразок отруйної речовини, ліки, які прийняла дитина, або те, у чому вони містилися. Чекаючи на допомогу, тримайте дитину в спокої і нерухомою.
олена гаЛагуз, фельдшер з санітарно-освітньої роботи. Солодка газована вода щороку вбиває близько 200000 осіб у всьому світі. Учені проаналізували дані за 2010 рік і пов’язали напої з 133000 смертями від діабету, 44000 - від хвороб серця і 6000 - від раку, повідомляє The Daily Mail. Відомо, що газована вода викликає збільшення ваги. А це підвищує ризик діабету, серцево-судинних захворювань і он-
кології. З 9 досліджених регіонів у Латинській Америці та Карибському регіоні було найбільше смертей унаслідок вжи-
вання газованої води. Схід і центральна частина Росії пов’язувалися з найбільшою кількістю смертей від хвороб серця. У Мексиці ж один з найвищих рівнів вживання газованої води у світі, що давало найтривожніші показники загальної смертності (318 смер-
тей на мільйон дорослих у рік). А ось в Японії, де найменше пили газовану воду, було всього 10 смертей на мільйон.
Вчені підрахували: всього однієї банки газованої води на день досить для збільшення ризику розвитку діабету 2 типу. При-
мітно: калорії, отримані з газованої води, набагато небезпечніші, ніж той же обсяг калорій, отриманий з іншого продукту. Кожні додаткові 150 калорій із напою з розрахунку на одну особу в день відповідали зростанню поширення діабету се-
ред населення на 1%. А ось 150 калорій із будь-якого іншого джерела давали всього 0,1%, з’ясували фахівці. (укрінФорм).
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ ГАЗОВАНІ НАПОЇ — ОДНІ З НАЙСТРАШНІШИХ ВБИВЦЬ У СВІТІ
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
9 квітня 2013 року
Спорт
охорона здоров’я
Рачок П. Т. глибоко сумує з приводу передчасної смерті щирого то-
вариша, доброї, мудрої і порядної людини васильєва василя олек-
сандровича і висловлює сердечні співчуття дружині, дітям і внукам покійного.
Родина Делідонів сумує з приводу передчасної смерті васильєва василя олександровича і висловлює щирі співчуття рідним і близь-
ким покійного. Земля йому хай буде пухом, а душа знайде спокій у Царстві Небеснім.
Сусіди буд. №2 з вул. Київської глибоко співчувають Григорчук Марії Тарасівні у тяжкому горі – передчасній смерті двоюрідного брата ва-
сильєва василя олександровича. Нехай покійному земля буде пухом.
Родина Петренків глибоко вражена звісткою про передчасну смерть васильєва василя олександровича, доброї, щирої, сердечної люди-
ни. Висловлюємо глибокі співчуття матері, дружині, дітям, внукам, рідним. Нехай свята земля буде йому пухом, а душа знайде спокій у Царстві Небеснім.
Випускники 1995 р. Березнівської ЗОШ № 1 висловлюють щирі спів-
чуття однокласнику Васильєву Сергію Васильовичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька василя олександровича.
Працівники районної ради та райдержадміністрації висловлюють сердечні співчуття Васильєвій Ангеліні Миколаївні та її родині з при-
воду непоправної втрати – передчасної смерті чоловіка, батька, ді-
дуся, сина василя олександровича.
Колектив управління соціального захисту населення висловлює сер-
дечні співчуття Васильєвій Ангеліні Миколаївні та її родині з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка, батька, дідуся, сина василя олександровича.
Адміністрація, профком Костопільського міжрайонного управлін-
ня водного господарства з глибоким сумом сприйняли звістку про передчасну смерть на-
чальника Березнівської експлуатаційної діль-
ниці ваСильєва василя олександровича і ви-
словлюють глибокі співчуття рідним і близь-
ким покійного. Нехай Господь Бог пошле йому Царство Небесне і життя вічне.
Колектив Березнівської експлуатаційної дільниці Костопільського МУВГ сумує з при-
воду смерті начальника дільниці ваСильєва василя олександровича і висловлює співчут-
тя матері, дружині, дітям, онукам небіжчика. Нехай земля йому буде пухом, а душа знайде спокій у Царстві Небеснім.
Сім’ї Мукомельця М. А., Гурина М. Т. Кондратовича В. П., Омелянчу-
ка А. В., Левчук О. Я., Драганчук С. Р., Каменчук В.Л. сумують з приво-
ду передчасної смерті васильєва василя олександровича і вислов-
люють щирі співчуття рідним та близьким покійного. Нехай душа його купається в щедротах Господніх.
Сім’я Свінціцьких сумує з приводу смерті васильєва василя олек-
сандровича і висловлює щирі співчуття матері, дружині, дітям, вну-
кам і всім рідним в непоправному горі. Нехай небіжчику земля буде пухом, а Бог прийме душу в Царство Своє.
Сім’ї Гордієвичів, Трембіцьких, Миронців висловлюють сердеч-
ні співчуття Васильєвій Ангеліні Миколаївні та ї ї родині в тяжкому горі – смерті чоловіка, батька, дідуся. Нехай свята земля небіжчику буде пухом, а душа знайде спокій в Царстві Небеснім.
Сім’ї Дудко Ю. П., Чернюшок О. Ю., Антонюк В. В. висловлюють гли-
бокі співчуття Васильєвій Ангеліні Миколаївні та її родині з приво-
ду непоправного горя – смерті чоловіка, батька, дідуся, сина васи-
ля олександровича. Нехай земля небіжчику буде пухом, а Бог при-
йме душу в Царство Своє.
Сім’я Луцишиних з глибоким сумом зустріла звістку про передчас-
ну смерть кума, хорошої, щирої людини васильєва василя олексан-
дровича і висловлює щирі співчуття матері, дружині, дітям, внукам та родині небіжчика. Нехай його душа купається в щедротах Господ-
ніх, а до місця вічного спочинку не заростає стежка людської пам’яті.
Сім’я Середнього С. В. сумує з приводу смерті васильєва василя олександровича і висловлює щирі співчуття дружині, дітям, внукам і всім рідним в непоправному горі.
Корицькі, Адамовичі, Сторожуки сумують з приводу передчасної смерті хорошого сусіда васильєва василя олександровича і вислов-
люють глибокі співчуття дружині, дітям, внукам покійного. Сім’я Яковюків висловлює сердечні співчуття сватам Софії та Воло-
димиру Мудрим, їх родині з приводу смерті матері, тещі.
пом’янімо
10 РОКіВ СВіТЛОї ПАМ’ЯТі
КозлюК ніна іванівна
(28.10.1945 – 10.04.2003)
КозлюК Йосип Феодосійович
(01.04.1941 – 12.04.2003)
Десятий рік уже проходить, сльо-
зами ріки наповняє. Ми вас ко-
жен день виглядаємо, а вас все немає. Вже десяту весну зустрічаємо без вас і на крилах своїх журавлі нам прино-
сять журбу. і сади зацвітуть ско-
ро знову без вас і природа про-
снеться від сну. Лише ви не про-
снетесь ніколи, не побачите біль-
ше вже свою рідню. Спіть спокій-
но, наші рідні, мамо і тату. Хай Гос-
подь береже душі ваші і пом’яне у Царстві Своїм.
Усі хто знав – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть.
діти, внуки, правнуки.
Шановні, добрі і милосердні люди! Звертається до вас хвора Радюк Тетяна Іванівна, жителька м. Березне, зі щирим проханням надати мені посильну матері-
альну допомогу для проведення операції на серці в Київському інституті серцево-судинної хірургії ім Амосова, на яку потрібні чималі кошти. Всім, хто має бажання і можливість допомог-
ти мені, вказую розрахунковий рахунок № 26207000535433, код 09333401, МФО 333368, рахунок 2909190109 в Березнів-
ському відділенні Ощадбанку на ім’я Колесник Ольги Мико-
лаївни (для лікування Т. І. Радюк).
З повагою і надією на ваше милосердя і розуміння моєї проблеми та з вдячністю РадюК Тетяна Іванівна.
Соснівська селищна рада оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста іі категорії зем-
левпорядника. Вимоги до претендентів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; загаль-
ний стаж роботи за фахом не менше 3 років; вміння пра-
цювати з комп’ютером. Заяви подавати в Соснівську се-
лищну раду. термін подання документів - 30 календар-
них днів з дня опублікування оголошення. Тел. 2-73-74.
вантажні перевезення (0,5-
2 т, 2 грн./км). Можна постійно і т. д. Тел. 0967493260.
.....................................................
ремонт та перетягуван-
ня м’яких меблі в, помі рні ціни, якість гарантована. Тел. 0987031865.
.....................................................
винайму житло на довготри-
валий термін. Тел. 0961596501.
.....................................................
здам будинок під житло (300 грн.), м. Березне, вул. Буховича, 34 (пічне опалення, вода в коло-
дязі). Тел. 0972372035.
.....................................................
якісний ремонт та перетя-
гування старих, м’яких меблів. Тел. 0683269966.
ВсІМ БажаючиМ пРидБаТи аВТОМОБІль! Перевірка будь-якого авто-
мобіля на наявність шпаклівки, підфарбовування чи перефарбо-
вування ультразвуковим при-
строєм. Достовірність 99,9%. Оренда пристрою подобово. Бе-
режіть себе від купівлі битого автомобіля! Тел. 0977186543.
.....................................................
на весняно-літню торгів-
лю в м. Київ потрібні продав-
ці. Зар./плата 100 грн./день+%. Забезпечуємо житлом. Тел. 0677674868.
.....................................................
винайму квартиру або куплю житловий будинок в Городищі. Тел. 0986707918.
РІЗне
Коханого чоловіка, люблячого татуся дулІКа Олександра Володимировича вітаємо із 35-річчям.
Хай будуть поруч ті, кого ти любиш, хай буде те, чого бажаєш. І разом з тим повинен ти збаг-
нути - життя назад не повернути. Тож так іди, щоб не було чого жаліти, і серцю не було чого боліти. І поруч люди нехай з тобою йдуть ті, котрі в житті тебе не підведуть. Хай Матір Божа тебе оберігає, на благії і многії літа благословляє.
З любов’ю дружина Оксана, сини Владислав, Віталій.
Нову автомобільНу гуму будь-якого розміру і моделі. тел. 0976926251.
Запрошуємо всіх бажаючих підтримати береЗнівські команди
(м. березне та с. Городище) в обласному фестивалі дитячих та юнацьких команд квк, в якому запланована участь команд семи районів. Гра відбудеться 12 квітня в районному будинку культури о 16.00. оргкомітет.
надаю Послуги асенізаційною машиною. тел. 0683233832.
Куплю шКіри телят та ВрХ. швидко, якісно, в зручний для вас час виконаю забій. тел. 0671701881.
І дієтично, і смачно
луцьке медичне училище за фа-
хом дієтична медсестра н. м. тимоФієва закінчила 36 років тому і з того часу працює в центральній районній лікарні, причому 26 з них – у харчоблоці.
- Робота ця відповідальна, - гово-
рить головна медична сестра ЦРЛ Н. М. Гарбар, - адже ті страви, які споживають хворі, мають сприяти у боротьбі з їх недугами, допомагати швидкому одужанню. і хоч Ніна Ми-
колаївна у справі організації дієтич-
ного харчування має неабиякий до-
свід, розслаблятися собі не дозво-
ляє, кожен робочий день розпочи-
нає так, ніби прийшла в харчоблок вперше.
Недавно авторці цих рядків довело-
ся провести десяток днів у терапев-
тичному відділенні ЦРЛ і харчувати-
ся виключно тими стравами, які про-
понувалися у лікарняній їдальні. Це, звісно, не домашні чи ресторанні де-
лікатеси, але і супи, і, особливо, бор-
щі, і гречана та вівсяна каші, і карто-
пляне пюре були таки смачними. і то не тільки моя думка – сусіди за сто-
ликом не раз дивувалися, як прак-
тично з крупи, води, моркви і карто-
плі можна приготувати цілком при-
стойну страву.
- Це все тому, - з усмішкою заува-
жує Н. М. Тимофієва, - що до перелі-
чених продуктів додається ще й ве-
лика відповідальність та сумлінність тих людей, які працюють в харчобло-
ці. Галина Петрівна Пашковець та На-
талія Степанівна Коломійчук – кухарі п’ятого розряду, з неабияким досві-
дом роботи саме в дієтичному хар-
чуванні. А ще, не подумайте, що жар-
тую, на повному серйозі кажу, вони не тільки висококласні фахівці, а й щирі за характером, доброзичливі, людяні. Повірте, сердита жінка до-
брої страви не приготує. Такі ж у нас Антоніна Філімонова, Лідія Черепано-
ва, Марія Нечипорук, Наталія Луцик, Марія Климюк та інші кухонні пра-
цівниці. Не зайвим буде сказати, що й керівники лікарні по-справжньому вболівають за організацію харчуван-
ня, дня такого нема, щоб наш голо-
вний лікар Василь Йосипович Під-
дубний, головна медична сестра На-
талія Гарбар, черговий лікар не наві-
далися на кухню.
Чимало уваги дієтична медсестра, кухарі, працівники харчоблоку при-
діляють харчуванню пацієнтам дитя-
чого відділення, для яких готуються спеціальні страви. Так само форму-
ються окремі дієти для тяжкохворих реанімаційного відділення. інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій забезпечуються додат-
ковим харчуванням.
Лікарня, звісно, не курорт, нікому туди потрапляти не хочеться, але ж не застрахований від цього ніхто. Тим більш приємно констатувати, що в ЦРЛ всі, кому належить, дба-
ють про те, аби зробити перебуван-
ня хворого в лікарняній палаті яко-
мога комфортнішим.
надія ярмолюК.
Андрій Мартинюк – чемпіон України
Хороших показників досягнули на чемпі-
онаті України з греко-римської боротьби, який нещодавно проходив у м. Алушта, ви-
пускники спортивного ліцею.
Зокрема, чемпіоном у своїй ваговій кате-
горії став студент Західноукраїнського ко-
леджу «Полісся» Андрій Мартинюк. Брон-
зові медалі завоювали іван Походзей та Андрій Ціпан. Сьомим був Олександр Новачок.
іван БоКеєв,
тренер з греко-римської боротьби.
ВРХ, коней, дорого. Тел. 0679143039, 0664576660.
.....................................................
постійно ВРХ, свиней, те-
лят, коней, лошат. Тел. 80673601510.
....................................................
ВРХ, шк і р и ВРХ, те -
л я т, л о ша т та в и к о -
наю забій. Тел. 0977760677.
.....................................................
дорого ВРХ, коней, лошат, те-
лят. Тел.: 0987968958, 5-21-79.
постійно та дорого ВРХ, коней, лошат, телят. Обмі-
няю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
дорого шкіри ВРХ, телят, виконаю забій, доставку за-
безпечую. Тел.: 0972266552, 0987780546.
.....................................................
пості йно та дорого ВРХ, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
до відома мешКанців раЙону!
ПрАТ «Березнівське птахопідприємство» реалізовує за договірними цінами агрегати списаних автотранспортних засобів: мотоцикл «Днепр-11», автомобіль іЖ-2725. Тел.: (03653)5-56-24, 5-56-23.
Голова правління.
До пасхальних свят
в супермаркеті «Бочка» відбудеться розіграш призів. Участь в ньому беруть особи, які ма-
ють разові чеки на суму від: 300 грн. і більше – розігрується мультиварка; 200 грн – 299 грн. – праска; 150 грн. – 199 грн. – підставка для пасхальних яєць. Деталь-
ніша інформація в супермаркеті «Бочка». адміністрація.
У кафе-бар «У Петровича» Потрібен кУхар. тел. 0675969565.
пРОдаМ ШТаХеТи-напІВКРугляК
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
Куплю
білоруські газосилікатні блоки ТзОВ «Кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресовані блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел. 0968881076.
.....................................................
постійно пісок, камінь, ще-
бінь, відсів (гурт, знижка). Тел. 0676032056.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів, пісок, дошки різної товщини. Тел. 0969004993, 0988670551.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів. послуги ЗІл-130. Тел. 0967359770.
.....................................................
цемент, шифер, цеглу (ря-
дова, вогнетривка, шамот-
на, силікатна), вапно фасо-
ване, блоки цементні, блоки аеROC (Обухів, Березань, Бро-
варі), плитку тротуарну, гіп-
сокартон, пінопласт, плівку, сітку. послуги ЗІл-130 (само-
скид, бортовий), ЗІл-4331 кран-
маніпулятор. Тел. 0975481600.
.....................................................
комбайн «нива» в робочому стані. Тел. 0687583701. .....................................................
земельну ділянку (15 со-
ток), вул. Ковпака, 23. Тел. 0968212074.
.....................................................
земельну ділянку в с. Зірне 0,16 га, поруч електролінія, не-
далеко газ. Тел. 0672648474.
автомобіль ЗІл ММЗ-4502 (самоскид), дизель, в хорошому стані, дачну ділянку біля Білки. Тел.: 0986067828, 0978916686.
.....................................................
автомобіль ВаЗ-2107, 1988 р.в., титанові диски, хороший стан. Тел. 0686475387.
.....................................................
автомобіль ВаЗ-2107, 1995 р.в., синій, в хорошому стані. Тел. 0980903170.
.....................................................
трактор юМЗ-6 - велика кабіна, КТн навісний, причіп пТс-4, плуги 3 і 2-корпусні. Тел. 0987024289.
.....................................................
запчастини «Fiat-Ducato», «пежо-Боксер», «сітроен-
джампер». Тел. 0680470047.
.....................................................
термі ново скутер «Хон-
да-18». Тел. 0965966661.
.....................................................
п р и ч і п 2 пТ с - 4. Т е л. 0973573681.
.....................................................
кінний віз. Тел. 0678761192.
.....................................................
добру кобилу і корову. Тел. 0986158851.
.....................................................
сі но в Березному. Тел.: 0986511059, 5-52-21.
.....................................................
кабана домашньої відгодівлі. Тел. 0672941498.
.....................................................
кабана живою вагою 170 кг. Тел. 0686269855.
.....................................................
порос я - 120 к г. Тел. 0685364460.
.....................................................
воза кінного. Тел. 0985005999.
9 квітня
2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нв”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДіМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 712
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
індекс 61309. Тираж 7037. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.т. Боровець
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
пРОдаМ
ГазоБлоКи
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), БлоКи з відСіву
Тел.: 0974312499, 0673625333.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-і № 711306, видане на ім’я Свиридюка олександра пилиповича.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-і № 711307, видане на ім’я Свиридюк євгенії іванівни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-іі № 030901, видане на ім’я покотило олексія івановича.
Втрачений майновий сертифікат серії рв № 0067632, виданий на ім’я Булки надії панасівни, жительки с. Моквин. Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії вК № 008814, видане на ім’я Саванчука миколи Сергійовича.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-іі № 028089, видане на ім’я холодько тамари іванівни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-іі № 028465, видане на ім’я Семенович Ганни марківни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії в-іі № 063769, видане на ім’я холодька івана Федоровича.
ВВажаТи недІйсниМ
ПРОДАМ
торговий відділ (І поверх-
центр) та торговельне обладнання (гірки)
. Тел. 0974452469.
дорогу донечку, любу внучку яРМОльчуК надію Миколаївну із Білки вітаємо з повноліттям.
Нехай життя щодень тебе втіша, розлук не буде, горя і невдачі. Хай розцвітає молода душа - від щас-
тя, від кохання, від удачі. Будь завжди весе-
ла, привітна і щира, будь трішки горда й по-весняному красива. Візьми собі в подруги чесність і ніжність, чекай в нагороду одержа-
ти вірність, окрасою серця хай буде кохання і здійсняться всі твої мрії й бажання.
З любов’ю тато, мама, дід, баба, братики Василько і андрійко, дядько гриша.
неРгуй Баатар 10 квітня відзначає своє 45-річчя.
Нині – твій ювілей, та хіба це літа, коли очі го-
рять і душа молода, якщо світ навкруги, мов ве-
селка, сія, якщо люди шанують і любить сім’я. Тож нехай тобі далі всміхається доля, щоб ніколи в житті не відчував ти горя. Хай легко працю-
ється, добре живеться, все вміється, мно-
житься і додається. Здоров’я міцного, щас-
тя без краю – усього найкращого щиро ба-
жаєм, хай буде здоров’я міцне, як граніт, на многая, многая, многая літ.
З любов’ю дружина, дочки, сини, невістка, зять, внуки, теща та сім’я Хом’яків.
Завтра сидОРчуК андрій Хомович
з с. Балашівка відзначає 78-річчя.
Наш славний і рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і тато чудовий, дару-
єш турботу та море любові. Спасибі, за лас-
ку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба, а Матінка Божа – Цариця Свята – дарує щасливі і довгі літа.
любляча дружина, дочки, син, зяті, невістки, онуки, правнуки.
громадське обговорення генерального плану забу-
дови с. Бистричі Березнівського району Рівненської області (масштаб М 1:5000) відбудеть ся 9 квіт-
ня ц. р. в приміщенні сільської ради об 11 год. Роз-
робником містобудівного обгрунтування є Рівнен-
ська філія «діпромісто». За мовником є Бистриць-
ка сільська рада.
За довідками звертатися за тел. 6-13-26.
підприємСтво здає в оренду приміщення: в м.Березне, вул. Буховича, 4, кафе «сова», загаль-
на площа 141 м
2
(можлива оренда частинами); в с.Балашівка, вул. незалежності, 65, приміщення кафе, загальною площею 85 м
2
; в с.поляни, вул. л.українки, 66, приміщення кафе «нептун», загальною площею 100 м
2
; в с.Кам’янка, вул.Кузнецова, приміщення колишньо-
го кафе, загальною площею 130 м
2
. За довідками звер-
татись по тел.: (03653) 5-50-04, 0673622675.
пОгОРІльця Максимка з городища вітаємо з 10-річчям.
У небеснім просторі, де світяться зорі, де місяць серпанком пливе, хай Матір Гос-
подня зі своїм Синочком несе тобі щастя земне. Хай промінчик сон-
ця, як ангелик з неба, прилетить і сяде на плече, нехай за нас обійме й ніжно поцілує, щоб ти відчув, як ми любимо тебе.
Тато, мама, сестричка аліна.
дорогого чоловіка, люблячого тата, дідуся пРОКОпчуКа Василя сергійовича із Зірного вітаємо зі славним ювілеєм. У праці й турботах минають роки, складна і не-
легка життєва дорога, ми щастя бажаємо Вам на віки, опіки і ласки від Господа Бога. Ми дякуєм долі, що ми Ваші діти, що Вашим життям усі ми зігріті. Будьте із нами ще довгі літа, хай Вас при-
крашає людська доброта. Бажаємо Вам стільки прожити, щоб онуків одружити і таке здоров’я мати, щоб у правнуків на весіллі гопака танцювати.
дружина, діти, внуки, свати із Зірного.
дорогого кума, хрещеного пРОКОпчуКа Василя сергійовича вітаємо з 60-річчям.
Від щирого серця бажаєм здоров’я, без нього не милі ніякі діла, в здоров’ї - багатство, і радість, і сила, а більшого щастя на світі нема. А Ваша енер-
гія, мудрість та сила нехай не згасають ніколи з лі-
тами. Душа ж Ваша чиста, велика й красива та по-
смішка щира сяє між нами! Здоров’ям міцніти, жит-
тям радіти, хай радість приносять онуки і діти. Хай Ваша родина росте-розквітає, всі добрі діла хай Гос-
подь благословляє!
З любов’ю Марія, В’ячеслав левчуки та хрещеник Олександр з сім’єю.
дорогого сина, брата, дядька ІВанюКа юрія Олексійовича вітаємо з молодим ювілеєм.
Вже 30 позаду – третина життя, в дитинство, зви-
чайно, нема вороття. До пенсії стільки ж потрібно прожить, а зараз бажаєм тобі не тужить. Щоб впевнено йшов до своєї мети, щоб все, що задумав, зумів досягти. Щоб дім твій ми-
нали тривога й біда, щоб сила була, як весня-
на вода. Бажаєм тобі тільки радісних сліз, ко-
пицю здоров’я і доларів віз. Щоб поруч з тобою дружина цвіла й сім’я була ваша міцна, як скала. Тато, мама, сестра із сім’єю.
добру, щиру людину, миловидну жінку ТиХОнчуК
Ольгу павлівну із Зірного друзі вітають з днем народження.
Ювілей – найпрекрасніше свято, хай же серце пра-
цює завзято. Ювілей - це роки Ваші зрілі, му-
дрий досвід у кожному ділі. Ювілей – це як зустріч з зорею, тож і Ви молодійте ду-
шею! Бажаємо ласки і доброго слова, ве-
ликого щастя, міцного здоров’я, хорошої пісні, веселої вдачі, прекрасного свята і радості в хаті. Хай Господь Бог Вас охо-
роняє, а Матір Божа добро посилає.
Кохану дружину, любу матусю, милу бабусю РачКОВсьКу лідію петрівну з с. друхів вітаємо із 60-річчям.
Люба матусю, бабусю мила, велике спасибі, що Ви нас зростили. Щоб Ви не старіли, рідненька, з ро-
ками, хай радість до Вас прилетить із пташ-
ками, хай Ваші руки втоми не знають, хай Ваше серце молодо б’ється, на світі щас-
ливо і довго живеться. То ж зичимо Вам ще стільки прожити, щоб всіх на століт-
тя могли запросити. Хай Матір Божа Вас охороняє, а Господь добро посилає.
З любов’ю чоловік, діти, онуки.
Шліфування дерев’ яної підлоги.
Тел
.
0679041634.
дорогого ВОйчуКа Валентина Максимовича вітаємо із 50-річчям.
У Ваш прекрасний ювілей прийміть вітання і подяку від найрідніших Вам людей, любові нашої ознаку. Щоби у Вас було усе, чого би Ви не побажали, все те, що радість принесе, щоб серце і душа співа-
ли, і щоби друзів – повен дім, і щоб достат-
ку – повна чаша, щоб гарним виглядом своїм Ви звеселяли очі наші. Бажаєм Вам століт-
тя ще прожити, здоров’я доброго на всю ту сотню літ, і внуків всіх ще одружити, й бла-
гословити правнуків у світ.
З любов’ю родина.
дорога дружина, люба матуся, мила бабуся пилипчуК лілія Миколаївна відзначатиме 10 квітня день народження.
Ти наша рідна, найкраща у світі. З тобою нам завжди за-
тишно і світло. Ти гарна хазяйка і мама чудова, даруєш тур-
боту та море любові. Спасибі за ласку і руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог мило-
сердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба, а Ма-
тінка Божа - Цариця Свята, щасливі і довгі літа. чоловік, дочка Оксана, зять Микола, невістка наташа, син Віктор, внуки надія, Василько, андрійко, Вікторія, ярославчик, брат гриша.
дорогих наших батьків Віталія Володимировича та Зою Володимирівну ТОлОчиКІВ вітаємо з днем народження.
Дорогі, любі, найдорожчі! Де взять слова, щоб вдяч-
ність передати за все добро, за ласку, за любов, за світ очей, що нам подарували, і за тепло, що нам да-
руєте знов. Нехай вас пам’ятають внуки й діти, нехай в саду співають солов’ї, бажаєм вам за сто в здоров’ї жити, добра і щастя у вашому житті.
З любов’ю та повагою дочки, син, зять, внуки артемчик і Вероніка.
ясКОВець Іван Тимофійович з Малинська святкує золотий ювілей.
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят. Із вдячністю ми хочемо вітати за мудрість батьківських порад, за вміння всім завжди допома-
гати, за приклад чоловіка й сім’янина і за могутні руки золоті. Нехай Гос-
подь пошле тобі благословення, не-
хай здоров’я й сил дарують всі святі.
дружина, дочка світлана, син сергій.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
174
Размер файла
21 151 Кб
Теги
разом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа