close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 15-01-13

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області • Видається з 16 квітня 1945 року
В ЄДНОСТІ - СИЛА НАРОДУ
E-mail: visnik_b@ukr.net
НАшІ ІНТеРВ‘ю
Вівторок • 15 січня 2013 року • № 5 (9653) Новоріччя відзначається не тільки сяйвом ялинкових гірлянд, таємничою урочистістю різдвяних свят. Це ще й пора остаточних підсумків зробленого у старому році та накреслень на наступний. Саме про це наша розмова з головою районної державної адміністрації І. П. МельНикоМ.
Намагалися робити те, що визначала громада
- Ігоре Павловичу, 2012-ий став роком соціальних ініціатив Президента України В. Ф. Януковича. Читачам нашої газети буде цікаво дізнатися, які заходи здій-
снювалися на їх виконання в нашому районі.
- Для суттєвого покращення соціального обслуговування, надання соціальної під-
тримки населенню шляхом обслуговуван-
ня безпосередньо за місцем проживання, підвищення рівня інформованості насе-
лення про заходи соціального захисту, які передбачені діючим законодавством, при управлінні праці та соціального за-
хисту населення райдержадміністрації з травня минулого року розпочав роботу «мобільний соціальний офіс», до якого залучено представників служби у справах дітей райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду в Березнівському ра-
йоні, районного центру зайнятості, кому-
нального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг)” Березнівської районної ради. Проведено 15 виїздів «мобільного соціального офісу», до представників якого звернувся 31 громадянин.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №245 окремі вразливі категорії на-
селення району отримали 1093 засоби приймання сигналів цифрового телера-
діомовлення (телетюнери).
В комунальному закладі «Територіаль-
ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Березнів-
ської районної ради сформовано три мультидисциплінарні команди з надання соціальних послуг, які отримують 1748 мешканців району. Управлінням Пенсійного фонду в районі забезпечено призначення, перерахунок пенсій майже 16 тисячам жителів райо-
ну. Сума виплачуваних розмірів пенсій до перерахунку становила 16,3 млн.грн., після перерахунку складає 18,1 млн.грн., тобто більше на 11 відсотків. З метою повернення частини коштів вкладникам радянського Ощадбанку на сьогодні філією Ощадбанку в районі про-
ведено актуалізацію більше 4 тисяч осіб, трьом тисячам вклади уже виплачено.
З початку року виплачено соціальних допомог на суму понад 110 млн.грн., субсидій профінансовано на суму понад 2 млн.грн., пільг – 8 млн.грн. 77 інвалідів забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації, 61 інваліду видано направлення на забезпечення протезно-ортопедичними засобами.
- На сьогодні важливими є питання співпраці органів влади з сільськими громадами. Тому громадськості цікаво було б знати, чи реалізовувались якісь спільні проекти влади і громади на селі?
- Абсолютно логічне і актуальне запитан-
ня. Співпраця органів влади з сільськими громадами - це визначальний напрямок для нас. Адже про це ми декларували у своїх програмних документах. Ми ма-
ємо прислухатися до того, що підказує громада і обов’язково намагатися його виконувати. До прикладу, за минулий рік спільними зусиллями реалізовано Про-
ект Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй під назвою «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - II» на території Князівської, Марининської, Яцьковицької і Городищенської сільських громад. Самі громади визначали, які про-
екти вони хотіли б реалізувати на своїх територіях. Умова лише та, що 5 відсотків коштів мало надходити від громади, а решта - кошти місцевого бюджету і ООН. Таким чином внаслідок впровадження проектів на території цих громад замі-
нено вікна і двері в дошкільному закладі с. Городище, проведено реконструкцію системи водопостачання в с.Яцьковичі, здійснено ремонт ФАПу та придбано медичне обладнання в с. Маринин, за-
вершено реконструкцію першої черги системи опалення у навчальному закладі с.Князівка. Тільки по Князівці загальна вартість проекту становить близько 450 тис. гривень. Тут я можу сказати тільки одне: дякую цим громадам за виявлені інтерес і небайдужість у реалізації цих проектів. Так треба працювати і надалі.
- Протягом останнього часу сторінки «Надслучанського вісника» рясніли повідомленнями про удосконалення в сфері охорони здоров’я району.
- За рахунок поточного фінансування стовідсотково здійснювалися заходи щодо медичного супроводу дітей та вагітних жінок на всіх етапах надання медичної допомоги та медичного забез-
печення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактичних оглядів та диспансеризації населення. Завдяки санітарно-протиепідемічним заходам масові спалахи інфекційних захворювань протягом минулого року в районі не реєструвались. В медичних закладах району впрова-
джено 65 нових лікувальних та діагнос-
тичних методик.
За рахунок Державного бюджету кому-
нальний заклад охорони здоров’я «Бе-
резнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради отримав медичну апаратуру та обладнання на загальну суму 365 тис. грн., за рахунок коштів районного бюджету в сумі 105 тис.грн.
На 396 тис.грн. отримано медикаментів для забезпечення надання населенню швидкої медичної допомоги.
Впродовж року здійснювалися заходи щодо оптимізації та реформування ме-
режі закладів охорони здоров’я. Розпочав роботу комунальний заклад охорони здоров’я «Березнівський район-
ний центр первинної медичної допомо-
ги» Березнівської районної ради - перший в області заклад такого типу. - Березнівчани вже звикли до того, що наш район займає лідерські позиції в області в галузях освіти, культури.
- Заходи, які вживаються районною вла-
дою, управлінням освіти, молоді і спорту РДА, у 2012 році сприяли зміцненню цих позицій.
У шести загальноосвітніх навчальних закладах введені класи інклюзивного на-
вчання. Городищенська ЗОШ бере участь у регіональному експерименті лабораторії інклюзивної освіти з теми «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умо-
вах інклюзивного навчання».
З метою збільшення чисельності ді-
тей, охоплених дошкільною освітою, відновлено роботу дитячого садка в с. Яцьковичі, на капітальний ремонт якого використано 224 тис. грн.
На зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів використано майже 800 тис. грн. Зокрема, придбано навчально-лабораторне обладнання ка-
бінету хімії, меблі, спортивний інвентар, класні дошки, навчально-комп´ютерні комплекси та комп´ютерне обладнання, комплект-проектор проекційних екранів. Продовжувалися роботи з реконструкції будинку дитячої і юнацької творчості м. Березне.
Всього на капітальні та поточні ремонти в галузі освіти, крім дошкільних навчаль-
них закладів, використано понад 1,5 млн.грн.
На зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури використано ко-
штів в сумі більше 90 тис.грн. Встановлено сучасне газове опалення в Малуському сільському клубі та замінено котел в Би-
стрицькому сільському будинку культури.
На оплату інтернет-зв’язку для публічно-
шкільних бібліотек-філій системи ви-
користано 22 тис.грн. Бібліотеки району поповнились літературою на суму понад 109 тис.грн., придбано 215 примірників електронних видань. - Чимало газетних публікацій за мину-
лий рік свідчить про помітні зрушення в інших господарських галузях. - Варто наголосити, що за рахунок ко-
штів субвенції з Державного бюджету та спеціального фонду обласного бюджету в розмірі 4 млн. грн. прокладено 7,8 км білощебеневих доріг та 1,4 км доріг з асфальтовим покриттям. Продовжується газифікація смт Соснового та Великих Селищ. Введенням в експлуатацію ре-
конструйованої електролінії на хуторі Люшкове поблизу села Михалин, вдалось вирішити найбільш наболілу проблему його мешканців. Триває нарощування валової продукції сільського господарства. Дієвим меха-
нізмом розвитку тваринництва району є державна бюджетна дотація за збере-
ження молодняка великої рогатої худоби. Продовжуються роботи з організації та розвитку ринку земель. Вживаються за-
ходи, спрямовані на розвиток житлово-
комунального господарства. На його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період спрямовано 1,7 млн. грн., на 35% більше, ніж у 2011 р. Для потреб м. Берез-
не придбано 27 сміттєзбиральних контей-
нерів, сучасний сміттєвоз. Влаштовано 5,8 км мереж зовнішнього освітлення в селах Балашівка, Бистричі, Городище, Губків та селищі Соснове. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення в районі уже складає 265 км.
Хотів би наголосити, що у вирішенні багатьох питань районна державна адмі-
ністрація отримувала вагому підтримку і сприяння з боку голови обласної держав-
ної адміністрації Василя Михайловича Берташа, голови обласної ради Юрія Святославовича Кічатого, керівників про-
відних обласних структур. - Ігоре Павловичу, дев’ятнадцята сесія районної ради шостого скликання 26 грудня минулого року прийняла за осно-
ву проект Програми економічного і соці-
ального розвитку району на 2013-ий рік. Це об’ємний і деталізований документ. Які завдання Програми Ви вважаєте найбільш пріоритетними і важливими?
- Завдання та заходи Програми визначе-
но відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу райо-
ну у 2011 та 2012 роках. Вона розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, те-
риторіальних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з використан-
ням статистичних даних про розвиток ра-
йону в попередні два роки та прогнозних тенденцій на наступний. Заходи Програми спрямовані передусім на забезпечення економічного зростання у господарському комплексі району, ста-
більного функціонування соціальної та гуманітарної сфери, поліпшення бізнес-
клімату та створення сприятливих умов для надходження інвестицій, підвищення стандартів життя мешанців району.
На закінчення хотів би наголосити: вико-
нання Програми соціально-економічного розвитку району на 2013-ий рік – наша спільна справа. Багато залежить від об’єднання зусиль керівних органів, трудових колективів, громад населених пунктів, партійних структур, всіх мешкан-
ців району, адже кожен пункт Програми спрямований на підвищення нашого спільного добробуту.
Розмовляла Надія ЯРмОЛюк.
15 січня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗРОБКИ БАЛАШІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ
Балашівське родовище гранітів розташоване в 13,5 км на схід від м. Березне, в 0,6 км на північ-
ний захід від с. Балашівка Березнівського району Рівненської області. ТОВ «Балашівський граніт» отримало спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами №4619 від 09 квітня 2012 р. з метою видобування гранітів Балашівського родовища в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового. На цей час кар’єр розкритий зовнішньою траншеєю, яка прокладена вздовж західної межі родовища в північному напрямку з відмітки 183 до 178 м. Протягом останніх 10 років родовище не розробляється. Залишок запасів гранітів станом на 01.01.08 р. складає (тис.м
3
): А+В – 6282 (А-2456; В – 3826). Експлуатаційні запаси – 4044,5 тис.м
3
.
З врахуванням гірничотехнічних умов залягання корисної копалини, потужності розкривних порід і корисної копалини прийнята транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт із зовнішнім відвалоутворенням.
Розкривні породи на Балашівському родовищі представлені грунтово-рослинним шаром (ГРШ) з середньою потужністю 0,2 м; пісками (середня потужність 3,8 м); жорствою граніту (середня потужність 0,9 м).
На кар’єрі організована селективна розробка розкривних порід з метою складування і збере-
ження ГРШ (для наступної рекультивації) та пісків (для будівельних робіт). На розкривних роботах задіяні екскаватор ЕО-5122 та бульдозер ДЗ-27С.
Добувні роботи проводитимуться 5-ма уступами У цей ранковий час в лісі було тихо, затишно і загадково. Лише золотаві стовбури струнких сосен, мов струни, в уяві вигравали велич-
ну симфонію краси, неповторності матінки-природи. Отак, здалося, стояв би Володимир Святославо-
вич, затамувавши подих, у цьому дивному храмі зеленошатих дерев, в які біленькими цятками де-не-де вкраплювалися ніжні берізки.
Але раптом десь лунко хруснула гіл-
ка. Чи то від людської ноги, чи то лапи звіра і враз розлетілася кришталева чаша неповторної лісової тиші.
Відлетіло замилування красою і В. С. Яніцький покрокував далі лісо-
вою ділянкою, старанно оглядаючи кожне дерево, адже тут незабаром треба буде здійснювати лісозаготі-
вельні роботи, тож слід достеменно знати стан зеленошатого масиву.
Своє знайомство з лісом лісничий Соснівського лісництва ДП «Со-
снівське лісове господарство» В. С. Яніцький розпочав ще в ранньому дитинстві і любов до нього прище-
пила йому мама, яка багато років працювала на цьому підприємстві. З нею не раз хлопчиком з цікавістю збирав гриби та ягоди у навколишніх лісах і вже тоді його душу полонила їх казковість і велич.
Тож логічно, що після закінчення школи Володимир вступив на навчан-
ня у Березнівську лісову школу, яку закінчив на відмінно. А потім студі-
ював лісогосподарську науку у стінах Березнівського лісового коледжу та Львівського державного лісотехніч-
ного університету.
Свій перший трудовий гарт молодий інженер лісового господарства О. С. Яніцький отримав у Листвинському лісництві, де спочатку обіймав посаду помічника лісничого, а згодом чима-
ло років очолював цей виробничий підрозділ.
А три роки тому дирекція держ-
лісгоспу призначила його, вже до-
свідченого фахівця і дбайливого господарника, лісничим Соснівського лісництва, одного з найбільших на підприємстві.
Володимир Святославович і тут ви-
явив себе з найліпшої сторони і разом зі своїми колегами успішно веде увесь об’ємний і непростий лісогосподар-
ський комплекс, який розкинувся майже на п’яти тисячах гектарів, з яких 4208 гектарів – ліси.
Про те, як нині працюється колекти-
вові, ми повели розмову з лісничим у його невеликому, але затишному кабінеті.
- Розкажіть, будь ласка, чим займа-
ються члени вашого виробничого під-
розділу у своїй щоденній діяльності? – запитую в нього.
- Коло наших обов’язків досить ши-
ЛюДИНА І її СПРАВА
Полонила симфонія лісу
роке – це посадка лісу, його догляд, вирощування саджанців, охорона лісових багатств від незаконних рубок та браконьєрів тощо. І все це ми праг-
немо робити оперативно та якісно. Зокрема, спільними зусиллями що-
року садимо лісові культури в серед-
ньому на 35-40 гектарах. Протягом останніх років ми заліснили близько 200 гектарів сільськогосподарських земель, які непридатні для викорис-
тання у сільгоспвиробництві.
Гордістю усього держлісгоспу є малий комплекс з вирощування декоративно-посадкового матеріалу, який розмістився на 2,5-гектарній площі поблизу адмінприміщення лісництва. Тут у сучасних теплицях і шкілках вирощують близько 130 форм і видів саджанців. Цей посад-
ковий матеріал має попит у фізичних і юридичних осіб, його купують для оздоблення та озеленення територій підприємств та установ, приватних подвір’їв.
Тут же функціонує шишкосушарка, де переробляють шишки сосни та ялини, щоб отримати їх насіння, яке згодом зберігається у спеціальному складі на території цього ж лісництва.
Багато праці і вміння доклали со-
снівські лісівники, щоб в одному з масивів обладнати велику сучасну водойму для забору води на випадок лісових пожеж. Приємно те, що вона так зі смаком і майстерно облашто-
вана, що стала чудовим місцем від-
починку членів трудового колективу та їх сімей.
Напружені виробничі завдання сто-
ять перед колективом Соснівського лісництва. І їх успішно виконувати, за словами лісничого В. С. Яніцького, допомагає дружба і взаєморозуміння, які панують серед його колег, від-
повідальність кожного за доручену справу. Тому й заслуговують похвали за чесну працю і професіоналізм його помічник, досвідчений фахівець І. А. Суботін, майстри лісу О. М. Семе-
нюк, В. П. Рудик, В. Г. Бурачок та інші колеги.
Відомо, що робота лісничого, його трудовий день – не регламовані, адже доводиться бувати на виробництві до-
пізна, у вихідні та святкові дні, якщо того вимагають обставини. Нерідко у складі лісової охорони Володимир Святославович чергує у масивах й ночами.
- А коли ж відпочиваєте і чим за-
ймаєтеся у вільний від роботи час? – цікавлюсь у співбесідника.
- Якщо випадають такі години, то я їх люблю проводити у колі своєї сім’ї, разом з дружиною Наталією, доньками десятирічною Софійкою, семирічною Даринкою та двомісяч-
ним синочком Сашком.
І теплий погляд В. С. Яніцького пестить фотознімки донечок, які при-
крашають його робочий кабінет і які щодень дарують йому світлі почуття і гарний настрій.
Отож, подумалося, маючи такі рідні і надійні домашні тили, Володимирові Святославовичу легко працюється, він впевнено йде по життю, щиро дбає про сім’ю і сповна виконує доручену справу – зі своїми вірними колегами вирощує та охороняє ліси, примножу-
ючи їх багатства.
Павло РАЧОК.
На фото: лісничий Соснівського лісництва Володимир Святославо-
вич ЯНіцький.
висотою 13,0 м з розміщенням робочих горизонтів на відмітках +162,0 м; +149,0 м; +136,0 м; +123,0 м; +110,0 м. Розпушування гранітів Балашівського родовища передбачається буровибуховим спо-
собом, методом свердловинних зарядів. В якості бурового обладнання прийнятий буровий станок СБУ-100Г. Для розробки негабариту прийняті пер-
форатори – ПР-32.
Для проведення навантажувальних робіт при-
ймається екскаватор ЕКГ-5А (ємність ковша 5,2 м
3
). В якості автомобільного транспорту прийняті авто-
самоскиди КрАЗ-256Б вантажопідйомністю 12 т.
Річна потужність кар’єру по добуванню корисної копалини складає 150,0тис.м
3
в щільному тілі. Режим роботи по видобутку – 260 днів на рік (в 2 зміни по 8 годин). Гідрогеологічні умови Балашівського родовища гранітів характеризуються наявністю двох водо-
носних горизонтів, які приурочені до четвертинних пісків та тріщинуватої зони кристалічних порід. Роз-
рахунковий водоприплив в кар’єр при досягненні кінцевих розмірів за рахунок вищезазначеного водоносного горизонту і дощових вод, при най-
більш несприятливих умовах, складатиме 5485 м
3
/добу або 274,4 м
3
/год. Для збору кар’єрних вод передбачений зумпф (300 м
3
), розміщений в південно-західному куті кар’єру, обладнаний на-
сосним обладнанням (Д 320-70) продуктивністю 320 м
3
/год. Об’єктами впливів діяльності кар’єру є грунти – вилучення земель під кар’єр; геологічне серед-
овище – зміна стану літосфери шляхом порушення природного рельєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки, відвалоутворення; повітряне середовище - при роботі машин і механізмів з двигунами внутрішнього згоряння виділяються шкідливі гази та відбувається шумове наванта-
ження; рослинний і тваринний світ – за рахунок вилучення природних території їх існування та шумове навантаження. Розробка родовища не здійснюватиме від-
чутного впливу на клімат та мікроклімат через виділення незначної кількості парникових газів, вологи, тепла.
Основним видом впливу об’єкта діяльності на на вко лиш нє природне се ре до вище є викиди про-
дуктів діяльності в атмосферне повітря. Розрахунки розсіювання шкідливих речовин в атмосфері ви-
конувались за програмою «ЕОЛ 2000 (h)», ліцензія №133672198 ООО «Софтфонд». Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують допустимих норм на границі санітарно - захисної зони. Рівень шуму від роботи кар’єрної техніки не перевищуватиме нормативні значення для насе-
лених пунктів. Рівень шуму на околиці найближчої житлової забудови (580 м) – 44,43 дБА.
При експлуатації техніки та механізмів на Бала-
шівському родовищі гранітів утворюються наступні види відходів: батареї свинцеві зіпсовані або від-
працьовані (клас небезпеки - 1) ; відпрацьовані нафтопродукти (клас небезпеки - 2); відпрацьовані автошини (клас небезпеки – 4); тверді побутові відходи ( клас небезпеки - 4).
Головною водною артерією району є р.Случ, яка протікає на відстані близько 12,5 км на захід від родовища. На захід від родовища протікає р. Мала річка , на південь – р. Комірниця. При виконанні робіт, що пов’язані з добуван-
ням корисної копалини, не використовуються прилади чи технології з джерелами іонізуючого випромінювання. Корисна копалина родовища і вироби з неї можуть використовуватися в усіх видах будівництва без обмежень. Родовище складене нетоксичними породами. Прийняті кути фіксації бортів кар’єру забезпечать їх три-
валу стійкість. У зв’язку з цим аварійні ситуації малоймовірні. Вплив на геологічне середовище і ґрунти характеризується в основному як меха-
нічний і супроводжується руйнацією ґрунтового покриву, утворенням кар‘єрної виїмки. Цей вплив обмежений виділеною під видобуток територією і не поширюється на прилеглу територію. Для охорони ґрунтового покриву необхідно не до-
пускати забруднення грунтів проммайданчика та прилеглої території розкривними породами, сміттям та нафтопродуктами.
Рослинний і тваринний світ поруч з кар’єром не відчуватиме особливого навантаження. В цілому, при нормальній експлуатації кар’єру інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища з урахуванням вжиття всіх передбачених проектом захисних рішень оцінюється як незначний.
При проведенні робіт на кар’єрі Замовник – ТОВ «Балашівський граніт» зобов’язується:
- для запобігання понаднормативним викидам забруднюючих речовин своєчасно проводити технічне обслуговування та техогляд кар’єрної техніки;
- проводити контроль за величиною природної радіоактивності порід родовища;
- проводити полив під’їзних шляхів у сухий період року під час транспортування порід та зрошення водою місць проведення добувних та розкривних робіт для зменшення викидів пилу;
- не допускати порушення прилеглої території та забруднення її промисловими і побутовими відходами;
- по закінченню розробки родовища провести рекультивацію території і передачу її землев-
ласнику;
- надавати громадськості інформацію про вплив кар’єру на навколишнє середовище.
Президія районної ради вітає
з днем народження депутата ради
калюту
Михайла Михайловича.
Хай Господь дарує Вам міцне здоров’я, береже від негараздів, наповнить Ваш дім добром та любов’ю, світлих і радісних днів на довгі роки.
Мережа аптек, що стабільно працює по всій україні
ЗАПРОШУє НА РОБОТУ ЗАВІДУВАЧА
в аптеку по вул. Чорновола, 1 м. Березне Рівненської обл.
Основні вимоги: вища фармацевтична освіта(провізор); досвід роботи за першим столом; володіння ПК; знання касо-
вого апарату (1С), комунікативні навики, відповідальність.
Основні функціональні обов'язки: організація ефективної роботи колективу аптеки, формування асортименту і цінової політики, ведення звітності по аптеці, здатність приймати самостійні рішення.
Умови роботи: офіційне працевлаштування, заробітна плата +% від виконання плану.
Телефон в Києві (044)201-31-01.
Дорогих хрещеників Василя Валерійовича, Марію Валеріївну СиротюкіВ із Соснового вітаємо із 25-річчям.
Нехай життя щодень вас утіша, розлук не буде, горя і невдачі. Хай розцвітає молода душа - від щастя, від кохання, від удачі. Літ сто нехай зозуля накує - на роси, на поля, на зелен-жито. Хай повниться добром ваше життя. Любіть його, як вмієте любити.
Хрещена тамара із сім’єю з Березного.
коВтуН Наталію андріївну вітаємо з ювілеєм.
Хай б`ється джерело життя бурхливо, хай буде рівним твій життєвий шлях, прекрасним, ще-
дрим, наче хлібна нива, чарівним, як мелодія в піснях. Нехай тобі квітує білий цвіт, збуваються найкращі твої мрії. Хай доля посила багато літ, здоров`я, щастя, радості й надії.
Друзі тетяна, Геннадій Беб’яки.
Шановні березнівчани та гості наШого міста!
20 січня 2013 року в районно-
му будинку культури о 12 год. відбудеть-
ся районний огляд-конкурс колядників і щедрувальників «Коляда-2013» культурно-
дозвіллєвих комплексів району. оргкомітет.
15 січня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
ПРИємНІ ЗНАйОмСТВА
3
Це ж треба, щоб саме в той день, коли я за порадою Друхів-
ського сільського голови Р. Д. мудрої завітала до оселі ЛЯхОВ-
ЧУКІВ, Неоніла Адамівна поїхала у Рівне до старшої дочки. Отож Дмитру Степановичу довелося спілкуватися за обох. Правда, розмова потекла зовсім в іншому руслі, ніж мені уявлялося, але була не менш цікавою. Господар одразу заповів несподіванку, показавши мені давню групову фотографію і запитавши, чи не бачу я серед зафіксованих на знімку людей знайомих облич. Довго придивлялася, але мусила визнати, що нікого не впізнаю.
Немов учора молодість цвіла
- Та це ж Андрій Кондратюк серед студентів Львівського уні-
верситету: ось же він, крайній ліворуч.
А й справді, Андрій Іванович. Тепер, коли я вже знаю, що це він, в обличчі починають проступати знайомі риси.
Виявляється, Дмитро Степано-
вич і Андрій Іванович товаришу-
вали зі шкільних літ.
- До Моквина тоді ходили на-
впростець, через хутори, - згадує господар, - бо у Друхові десяти-
річки у давні п’ятдесяті роки не було. Прямували з хлопцями на Отраже, де жив Андрій, а далі вже на Моквин. Кілька разів у темряві, тумані блукали і вихо-
дили в Хотин. Але я не про це. Знаєте, як ми в класі називали Андрія? Ніколи не здогадаєтесь – комісаром. Бо він був дуже принциповим, мав на все своє судження і відстоював його, мав мужність чи не єдиний на всю школу сперечатися з учителями. Хоч його енциклопедичні знання з багатьох предметів, особливо гуманітарних, перевищували знання вчителів, Андрієві, зда-
ється, і золотої медалі за це не дали. Та й в подальшому житті скільки зазнав утисків, жорстоких переслідувань. Але тоді, у школі, ніхто з нас і гадки не мав, що наш однокласник стане у май-
бутньому визнаним українським письменником.
В середині п’ятдесятих років шляхи А. І. Кондратюка і Д. С. Ляховчука розійшлися назавжди: Андрій вирушив у Львів штурму-
вати вершини науки, а Дмитро вибрав простіший шлях – за-
кінчив Дубнівське педучилище, три роки відслужив у війську і у 1963-му повернувся в Друхів, пішов працювати в рідну школу. Вступив на заочне відділення Кременецького педагогічного інституту і вже через чотири роки був призначений на посаду завуча.
- Тоді якраз приступили до спо-
рудження в селі нової школи, - згадує Дмитро Степанович. – На жаль, це був зразок типового довгобуду – наші митарства тривали протягом десяти років. Тому, коли у 1974-ому нову, уже середню школу, таки відкрили, здається, вже й радіти сили не було.
Завучів називають учителями учителів. Цій важливій ділянці педагогічної роботи Д. С. Ляхов-
чук віддав 22 роки життя. А в 1990 році, якраз на зламі епох, став директором школи, очолю-
вав її колектив протягом 8 років.
- Знаєте, - пригадалися мені слова Р. Д. Мудрої перед тим, як вже вирушала до Ляховчуків, - Дмитро Степанович був дуже хорошим керівником. Він ніко-
ли не підвищував голосу ні на учнів, ні, тим більше, на вчителів, користувався повагою в селі, у районному відділі освіти. Але якось так складалося, що корес-
понденти не поспішали до нього, хоч він того і заслуговував. Та й тепер заслуговує. Тож напишіть, як живеться ветерану педагогіч-
ної праці, його родині сьогодні, який він господар, чоловік, бать-
ко. Повірте, Дмитро Степанович того вартий. А він дивує мене вдруге. Вияв-
ляється, чималеньке господар-
ство в Ляховчуків було і тоді, коли Дмитро Степанович ще директо-
рував у школі. Мали вони коней, молотарку, інший сільськогоспо-
дарський реманент. Корову, теля, поросят, птицю, обробляли до шести (!) гектарів землі.
Дивлюсь на господаря широко відкритими очима:
- Коли ж ви встигали, як вас ви-
стачало на все?
- Встигав, - усміхається. – Успіх будь-якої справи залежить від добре спланованого робочого дня, самодисципліни. В школу, наприклад, я приходив рівно за годину до початку занять, виконавши перед тим домашні господарські обов’язки і приві-
вши себе до порядку. Зрештою, у мене були чудові помічники – дружина, теща, дочки.
- А оце все, - втретє не можу приховати подиву, - чия робота?
Бо вся оселя Ляховчуків утопає в різнобарв’ї вишивок: на ліжку гора (я не перебільшую) поду-
шок, стіни завішані картинами.
- Левова частина робіт, - від-
повідає, - належить тещі Марії Сергіївні. Вона і Неонілу «зарази-
ла» вишиванням, але, на жаль, в дружини для цього, особливо після того, коли стала працювати головним економістом у колгос-
пі ім. Кірова (нині СФГ «Нива ще-
дра») часу не вистачало. А тепер і поготів – то домашні клопоти, то дочок навідати треба. От і сьо-
годні, як бачите, вона у Тамари.
Старша дочка Ляховчуків у ви-
борі професії здійснила крок, більш властивий для хлопців, аніж для дівчат – закінчивши Львівський технікум промисло-
вої автоматики, стала техніком-
програмістом. Вищу освіту здо-
була на заочному відділенні Українського інституту водного господарства – так тоді нази-
вався Національний університет водного господарства і природо-
користування – і працює в цьому престижному навчальному за-
кладі вже багато років.
- Там же навчаються і наші вну-
ки Іванна та Сергій, - говорить Дмитро Степанович. – Тамарин чоловік Олександр майстер на всі руки, хороший сім’янин, отож ми з дружиною з радістю до-
помагали молодим будуватися і тепер вони мають в Рівному чудовий власний будинок.
Молодшій дочці Оксані Ляхов-
чуки теж посприяли у вирішенні житлових проблем. Було це ще в радянські часи і Дмитро Степанович одержав у райкомі партії «наганяй», бо там подумали, що він зводить в Костополі будинок для себе і хоче жити «на два райони». Поки виясняли-розбиралися, натерпівся. Хоча, як на здоро-
вий глузд, чому рядовий завуч рядової сільської школи не міг спорудити собі хату в іншому районі? Не в Америку ж він зби-
рався переселятися.
- Ми взагалі нікуди не збира-
лися переселятися, як і нове житло будувати, нам і старого вистачало, і досі вистачає. Оксані ж хотіли допомогти. Вона мед-
сестра, а Микола, зять, учитель, які там у них заробітки. От ми й старалися, як могли. Дочкою ж пишаємося, бо вона профе-
сію свою любить, вже багато років у хірургічному відділенні Костопільської районної лікарні працює, авторитетом користу-
ється. Слава Богу, часи змінилися і Наталці, внучці нашій, доньці Оксаниній, вільно було і у США поїхати, вона там уже двічі по-
бувала. Дівчина магістратуру Волинського Національного університету закінчує і водно-
час прес-секретарем голови Волинської обласної державної адміністрації працює.
- А к ол и ді т и, в ну к и поз’їжджаються, - запитую, - не тіснувато в двох кімнатах?
- Поки внуки малими були, то якось і не зважали на те. Тепер же всі разом рідко збираємось – в кожного своє життя, свої інтереси. Та й потелефонувати щодня можна. Потребуємо яко-
їсь допомоги, одразу повідо-
мляємо і наступного дня зяті чи й дочки з внуками вже тут.
На прощання знову заходить розмова про Андрія Кондра-
тюка.
- Наче ж учора юність цвіла, - зі-
тхає господар, - наче учора.
Беру фото, щоб завести в комп’ютер, обіцяю повідомити, коли Андрій Іванович навіда-
ється з Києва. Згадуємо й колиш-
нього відповідального секрета-
ря газети Миколу Тарасовича Ярмольчука, доброго приятеля Дмитра Степановича. Вислу-
ховую ще й побажання менше писати про начальство і більше про простих людей. І поспішаю до воріт, де уже біліє редакційна «Нива». А господар бере в руки вила і прямує до стіжка – пора годувати худобу.
Надія ЯРмОЛюК. Фото з архіву родини ляхов-
чуків.
«Література рідного краю» - на таку тему відбулося підсумкове заняття з української літератури у студен-
тів лісогосподарського відділення нашого коледжу. А незвичність його у тому, що досвідчений викладач Наталія Ралець спільно з гру-
пою другокурсників створила дискусійну поетичну світлицю. Душевності розмові про висо-
ке в житті додали вишиванки, які одягли майбутні лісівники для зустрічі з художнім словом, виставка книг місцевих поетів і прозаїків, а головне – сама участь в дискусії представників творчої інтелігенції – письмен-
ника Бориса Боровця, поетеси Надії Ярмолюк, композитора Володимира Козака.
В супроводі відеосюжетів про наше мальовниче Полісся та притишеної ліричної музики Наталія Володимирівна зробила огляд творчості місцевих літера-
торів як складової частини укра-
їнського літературного процесу і в цілому національної культури. А гордитись справді є чим. В селі Яцьковичі ще в 19-му столітті творив наш земляк Михайло Тризна-
Яцковський, який був у найтісніших контактах з тодішнім красним письменством і відстоював правописне закрі-
ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ
Лісівники відкрилися поезії
плення виробленої літературної мови. Виходець з хутора Отраже біля Моквина Андрій Кон-
дратюк є одним з найвідоміших українських письмен-
ників, а про його роман «Дорога до матері» критика відгукувалась, що коли б він був опублікований двома десятиліттями раніше (друк заборонявся через ідеоло-
гічні застороги), можливо, весь літературний процес в Україні розвивався б в іншому руслі. Про творчий потенціал Березнівщини засвідчує по-
тужне письменницьке ядро в районній газеті «Над-
случанський вісник», завдяки якому в нас прижився щорічний обласний літературний вернісаж «Провесінь» і видано мистецький альманах «З берегів Случа». Голо-
вне ж – чисельність і широка палітра місцевих талантів, представлення відомих у нашому краї мистецьких імен.
Студенти-лісівники, залюблені в природу, декламували вірші місцевих поетів, відібравши для душі пейзажну лірику, запросили й гостей прочи-
тати улюблені поезії, а потім роз-
горнули дискусію про саму творчу лабораторію, художні засоби і при-
йоми, заінтригувавшись висловом Бориса Боровця: «Поезія – це те, про що ще ніхто нічого не сказав».
А в кінці заняття в студентському виконанні і в музичному супроводі Володимира Козака прозвучали дві його авторські пісні на слова місцевих поетів. Музикант і компо-
зитор поділився творчим задумом – провести концерт виключно на творах місцевих авторів. Один з них розкрився тут же на світлому уроці літератури: студент Дмитро Кузьмич виконав на скрипці ство-
рену власну мелодію. А запрошені на відкрите заняття колеги Наталії Ралець спільно пораділи за своїх вихованців, які при студіюванні професійних дисциплін охоче працюють і над духовним самовдосконаленням.
Петро ЖЕЛІНСЬКИй,
викладач лісового коледжу.
Сусіди Попруги, Кошманюки, Орешки, Мелянчуки сумують з при-
воду передчасної смерті Ціпан Руслани Олександрівни і висловлю-
ють щирі співчуття матері, дітям, чоловіку, брату в непоправному горі. Царства Небесного і вічного спокою небіжчиці.
Сім’ї Тарасюків, Зосюків, Мельників висловлюють сердечні спів-
чуття Мазепі Надії Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті до-
чки Руслани.
Викладачі Малої академії Березнівської ЗОШ № 2 щиро спів-
чувають Ціпан Марині Анатоліївні у тяжкому горі – передчасній смерті матері.
Колектив Соснівського НВК висловлює щирі співчуття вчительці музики Ціпан Марині Анатоліївні та її родині з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті матері Руслани Олександрівни.
Давидюк А. М. та хрещеник Віталій сумують з приводу передчас-
ної смерті Михайлова Леоніда Михайловича і висловлюють спів-
чуття дружині та рідним покійного, нехай земля йому буде пухом.
Сім’я Челик Ю. І. висловлює глибокі співчуття Михайловій Марині Йосипівні з приводу тяжкого горя – смерті чоловіка Леоніда Михай-
ловича. Нехай душа покійного знайде спокій у Царстві Небеснім.
Залужна Л. К., Зайко Н. Г., Максимик Г. Є., Солончук М. А., Слясь-
ка Т. О., Пилипчук Г. Є висловлюють сердечні співчуття Михайловій Марині Йосипівні з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка Леоні-
да Михайловича. Хай земля покійному буде пухом.
Сім’я М’ярковських щиро співчуває Михайловій Марині Йосипів-
ні з приводу передчасної смерті чоловіка Леоніда Михайловича.
Малиновська Марія Степанівна, хрещениця Інна глибоко суму-
ють з приводу передчасної смерті хрещеного Михайлова Леоні-
да Михайловича і висловлюють щирі співчуття кумі Марині Йоси-
півні. Хай Господь пошле вам благодать і дає сили перенести тяж-
ке горе, а покійному дарує Царство Небесне.
Класний керівник, учні 6-А класу Березнівської ЗОШ №2 та їх бать-
ки висловлюють співчуття Челику Назару з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті тата Віктора Якимовича.
Учні 2-А класу Вітковицького НВК та їх батьки висловлюють щирі співчуття вчителю Федас Людмилі Іллівні з приводу тяжкої втра-
ти – смерті чоловіка.
Класний керівник, учні 11-А класу Вітковицького НВК та їх бать-
ки висловлюють глибокі співчуття Федас Вікторії з приводу смер-
ті тата Дмитра Андрійовича.
Колектив Вітковицького НВК висловлює глибоке співчуття Федас Людмилі Іллівні, Федас Оксані Дмитрівні, їх родині з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті чоловіка, батька.
Колектив Вітковицького ДНЗ висловлює щирі співчуття виховате-
лю Федас Оксані Дмитрівні з приводу тяжкого горя – передчасної смерті батька Дмитра Андрійовича.
Колектив початкових класів Вітковицького НВК глибоко співчуває Федас Людмилі Іллівні, її сім’ї в тяжкому горі – передчасній смерті чоловіка, батька Дмитра Андрійовича.
Колектив редакції районної газети «НВ» сумує з приводу перед-
часної смерті колишнього водія Федаса Дмитра Андрійовича і ви-
словлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Нехай земля небіжчику буде пухом.
Колектив редакції районної газети «НВ» висловлює глибокі спів-
чуття Кравчуку Володимиру Федоровичу та його родині в тяжкому горі – смерті матері, свекрухи, бабусі Зінаїди Парфенівни.
Класний керівник та учні 3-А класу Бисттрицького НВК та їх бать-
ки висловлюють глибокі співчуття Мосійчук Наталії з приводу не-
поправної втрати – передчасної смерті тата.
Педколектив Яцьковицької ЗОШ висловлює глибокі співчут-
тя голові профкому школи Боровець Надії Юріївні та педагогу-
організатору Боровець Ларисі Андріївні та їх родині з приводу смерті матері, бабусі.
Випускники 1966 р. Соснівської СШ з глибоким сумом сприйняли звістку про передчасну смерть однокласника, доброї, чуйної лю-
дини Борисова Володимира Тимофійовича і висловлють щире співчуття його родині.
Працівники відділення поштового зв’язку с. Бистричі сумують з приводу смерті Корольчук Валентини Адамівни і висловлюють сердечні співчуття родині небіжчиці.
Колектив КП «Березнекомуненергія» сердечно співчуває водію Ціпану Володимиру Васильовичу та його родині в тяжкому горі – смерті матері, бабусі.
Колектив Друхівської ЗОШ сердечно співчуває вчителю Люшин Валентині Олександрівні та її родині з приводу смерті свекрухи, матері, бабусі.
Адміністрація та трудовий колектив лісового коледжу суму-
ють з приводу тяжкої втрати – смерті викладача Ковалик Галини Мефодіївни і висловлюють сердечні співчуття рідним та близь-
ким покійної.
Сім’ї Тумченка С. М., Середи І. С., Шаркевич О., Білоус В. М., Мар-
ківа Ю. П., Харчука С. М., Захарчук Н. Р., Паламарчука Ф. сумують з приводу смерті колеги, доброї, чуйної людини Ковалик Гали-
ни Мефодіївни і висловлюють співчуття рідним небіжчиці. Нехай земля буде їй пухом, а душа знайде спокій у Царстві Небеснім.
Сім’ї Гунько Р. М., Черненко З. М., Кирик П. У., Пашковського В. С., Почаєвець О. П., Юрченко Ю. П., Тихонової В. Є., Котик К. М. глибо-
ко вражені звісткою про смерть Ковалик Галини Мефодіївни, ви-
словлюють сердечні співчуття рідним в непоправному горі. Нехай небіжчиці буде пухом земля, а Бог прийме її душу в Царство Своє.
Випускники групи Б-33 1975 р. лісного технікуму сумують з приво-
ду передчасної смерті класного керівника Ковалик Галини Мефо-
діївни і висловлюють щире співчуття родині покійної. Нехай зем-
ля їй буде пухом, а душа спочиває в Царстві Небеснім.
15 січня 2013 року
4
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. №48
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 6839. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Заст. головного редактора
Н.М. ЯРМОЛюК
Магазин «ТехНіКА»
Аудіо, відео, побутова, комп’ютерна техніка. Гаранті я. Доставка. Кредит.
м. Березне, вул. Андріївська, 13. Тел. 5-64-78, (098)556-11-77.
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
Куплю
продам
діагностика та ремонт комп’ютерів і комп’ютерних систем; проектування та встановлення локальних мереж.
Тел. 0977001669 (юрій Володимирович).
земельну ділянку в р-ні льоно-
заводу (вул. Приходька, 36). Тел. 0977657003.
..................................................
автомобіль «опель-омега», 2.0, 1998 р.в., чорного кольору, ідеальний стан, ціна договірна. Тел. 0971758662.
..................................................
автомобіль «Фольксваген-
джета», білий, об’єм двигуна 1,3, газ-бензин, 1986 р.в., хо-
роший стан. Тел. 0967489848.
..................................................
автомобіль уаЗ-3162, 2004 р.в., газ-бензин, в хорошому стані. Тел. 0671702949.
..................................................
автомобі ль ГаЗ- 52. Тел. 0964377370.
..................................................
автомобіль «ауді-100», 1987 р.в., 1.8, газ-бензин, срібляс-
того кольору, недорого. Тел. 0966523311.
..................................................
автомобіль «рено-Трафік», 2003 р.в (пасажир.), 8 місць. Будинок в м. Березне, ску-
тер «Сузукі адрес-110». Тел. 0671271368.
..................................................
автомобіль «Opel-Kadett», кінну косилку. Тел. 0683360319.
..................................................
корову з третім телям. Тел. 0968215587.
..................................................
телицю віком один рік, до-
брої породи, с. Князівка. Тел.: 0986168698, 0988232979.
..................................................
добру корову в с. Поляни. Тел. 0685364426.
..................................................
тільну корову, c. поляни. Тел. 0978401088.
козу і куплю автогуму R-260х508. Тел. 0966789869.
..................................................
к о би лу з в о з о м. Те л. 0976525457.
..................................................
терміново спокійну кобилу. Тел. 0964095447.
..................................................
робочого коня, Богуші. Тел. 0989120177.
..................................................
добру корову. Тел. 0965732922.
..................................................
порошок для видалення сажі з котла або каміна, очищен-
ня від смоли. Тел. 0968430690.
..................................................
магазин «автозапчастини» (72 м
2
) та перукарню (17 м
2
) в Костополі. Тел. 0679899613.
..................................................
екскаватор на базі юмЗ. Тел. 0975619593.
..................................................
терміново дискову борону. Тел.: 0978932667, 0978554271.
..................................................
нову газову колонку «SELENA» (турбо), конвектор «данко» б/в, цеглу силікатну б/в. Тел.: 0961830388, 0975873952.
..................................................
документи на автомобіль «опель-омега», 1987 р.в., за-
пчастини і двигун та ін. Тел. 0686242319.
..................................................
ві сь тракторну на ві сі м шпильок зі ступицями. Є окремо диски і ступиці.. Тел. 0979200649.
..................................................
д о б р у к о р о в у. Т е л. 0969163964.
ПОМ’ЯНіМО
Проводимо ре монт холодильникі в з
гарант
іє
ю
вс
і
х
марок
та
систем
з
ви
ї
здом
за
м
і
сцем
проживанн
я.
тел. 0673640497.
ВрХ, шкіри ВрХ, телят, лошат та виконаю забій. Тел. 0986865989.
..........................................................................................................
постійно та дорого ВрХ, коней, лошат, телят. Обмін, доставка. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
..........................................................................................................
Котел КЧм «рівне - 4м», титан на тверде паливо (новий). Тел. 0678889055.
Здам квартиру в центрі Бе-
резного, бажано сімейній парі. Тел. 0953299066.
послуги пічника (камі ни, грубки, печі, барбекю).Тел. 0979200649.
дорогого чоловіка, батька, люблячого дідуся Ціпана Василя івановича вітаємо з 50-річчям.
За ніжне серце, за щиру турботу, за вічне ба-
жання добра нам усім, за мудрі поради, невтомну роботу, Вам, любий тату, низький наш уклін. Так будьте ж, рід-
ненький, Ви завжди щасливим, ніколи не хмуртесь, хоч важко в житті, бо Ви у нас на світі єдиний, коли Ви сміє-
тесь, нам радісно всім.
З любов’ю дружина, діти, зять, онуки.
проКопЧуК Тетяну Сергіївну з Балашівки вітаємо з 18-річчям.
Хай твоя молодість цвіте в любові і надії, хай твоє серце золоте теплом усіх зігріває. Не-
хай літа купаються у радості і щасті, задумане збувається, минають всі не-
щастя. Тобі бажаєм щедрої долі, краси від волошок у житньому полі, від сон-
ця - усмішок, його теплоти, в кохан-
ні - не зради, а лиш доброти.
Тато, мама, сестра Світлана, брат максим.
Здається в оренду приміщення магазину «Молодіжний», м. Березне, вул. садова, 1. тел.: 0673634536, 5-34-49.
СВІТЛА ПАМ’ЯТь
БОйКО-холодько Наталія Валеріївна
(04.01.1983 – 17.01.2011)
Трагічно обірвалося життя до-
рогої донечки, сестрички, внучки, хрещеної. Були світлі мрії, можли-
вості, бажання. В одну мить все обірвалось. Чому така несправед-
лива доля? Зла смерть забрала тебе від нас, навіки закрила твої очі. Прости, що не вберегли. Ві-
чна пам’ять і спокій тобі.
Зі скорботою рідні.
ріЗнЕ
Торговий дім жіночого одягу «жива» проводить розпродаж всієї колекції, знижка до
80%
(адреса: м-н «Бочка», вул. андріївська)
дорогих наших ангеліну петрівну та Ганну олександрівну КоВальЧуК
вітаємо з днем народження.
Хай щастить вам і нині, і завтра, хай щастить у прийдешніх літах, варто жити і мріяти варто, що надовго простелено шлях. Хай Божа поміч завжди з вами буде, хай вас люблять і шанують люди. Ми вам даруєм сердечні слова на многії, щасливії літа.
З повагою тато - чоловік, брати – сини Саша, Владислав.
дорогого чоловіка, люблячого дідуся, турботливого татуся іВанюКа Віктора Захаровича вітаємо з ювілеєм.
Наш славний і рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди затишно і світло. Ти любий дідусь і тато чудовий, даруєш турботу та море любо-
ві. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш під-
тримати словом і ділом, щоб в рідному домі було нам надійно, живи нам на радість ще мно-
гії літа. Хай світлою буде життєва дорога, лю-
бов від родини, а ласка від Бога. З любов’ю дружина, внучки михайлик і миколка, донечки, зяті.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
157
Размер файла
4 936 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа