close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1281 Фактор світового досвіду правового регулювання пенсійного забезпечення у вдосконаленні законодавства України

код для вставкиСкачать
A , ;
+ l
e l
f
Jt,
I
)r
s
t
I
)S
l)
f
s l
,i
, . It
< l
{ i
F n
5 X
T
;
E ;
::1
a^\ I
t\
= -
eoF X
' . t
-\l
c c =
? 6
E 3
X
F
n
L
6
J
> ?
=
l
v
l
.^'l
e
: U
J
<
?
s
\ l
:F
l,
r - ll
-,
\:
:
:
:
--
F
=
. _ x
')
: :
_ Z
I
u
I
F
I
G
L
6
a
!
u a )
d
{
\o
c
3
I
t -
>.
X
v
I
-
-
d
5 ' F
.cx.
{^a'\ C
., =:
a.
k
t J s
4
?
3 >
i
F!l
-
G
F i
7 . -
l
\ /
a^
a',
-
r{
I
E
l
-
}1
:,)
y
t a
:0
I
v
I
v
j
;
: l
qrl
F
:
4
.cn
-
-
-
1l
i)
4,
qt
:
€
l
I
rr
/
z
V
C)
5
6
c > ,
a-r s
()
2
-
2
v
S
F
:r
13
i F
F
fl
L.
a\
.:= =
= i :
J
6
.E
3
4)
2
X
= =
' ^ =, - =
: /
-
-
E , a
I
E
F
n
>.r
aa
\3
()
-)
-
. J ( J
5-{
,z
ir
.= = =
=
=
j
=
=
:t
- '
=
-\
-,
A
^
\
a-'
\
'
r
r
V* E
t
er
' . - .
2
d
'=
8
= \c F s - ! o
F
9
-'
6t
F
a
Y
5
ij
n
^
c
+ =i ; i ! * * I i
*++ i
OA
(
J
:
-
.
r
. S
J
4
<
F
\
6 ^
! \ t
=
;.F
:
-
,s+
: .
: Y
Y
{
>
.
A
-
v
+ F
; :
i
i , : i : : : F
:
cci:
c c
= ^
\^
^
i^:
.)
tg G
^ l
o :
. e X
11
1
i
!
.,|
l
1
l
:
=
, l
*' l t
I
>
1
-
:
€
r , * I
I
=-
. = 3
l
:
,
-
i
e
R
c
-
f
^
- , - - :q
u l
^
:'Si
!-=,:
': - \
i
= x
,i: lUFi? =:
c ag = -= : =
s ; i3l
' : i f ? - q r : i , <=
= = c c F E F , - 3 : r
F
;'E
??
'':
1
=
)'=
t
1 ) : =
5
i . X
1
J
i'.:
i ! : p
F
-
F
*
= a
r
=
!
:
. l
X
v
\
.\
F
I
l 0 : ' €
:
- :
C ) T
-
f
' J U
: . = :
.
\
r
I l : 4 .
- . \ , - , F : ' ^ "
N I
- :
\'\
gEfiFg
t
€
-
i
v
-
!;
\-,
m
v
, a r
-
, i A
t
L
\
\
!
q i
E c
N
iS i: ff ll: =u :,E =i :=E; ; i; +€i , ii 'lFi isi .
=,g.ii;
ti il,i i: 5
; i ri =
i q',ig
H
i
i
ii :i. f fl ilr s *i _ i g = € r f : giEqf Ei 'S
i r i f1l ; i i ; = l + ; = E i , i i i
=
r f l : 5; :a l* =F ' a ;s5!:
i i F f i ; = s F ,- .= i = E i j , a E F S s
gFfiE*
F
^ ,,
v
-
ol€,r V X X"
( J O
( J € )
{€
i : : { ; FE
: : = I ! { ' ?; s i ; g ;
S : s f l il :s :E i r i $ A T E A F E
{ i - ifl 7. i . I E.gE E = n ,=s ; u i
, $ s ;r af s : iH I F g : E *i igr
o
€ ; : i i x = fi g 7 : g s 5 3
5
c _-:: :: t i lr F . c g :
; ag E T =
i:lifl;::jf s
=zE!l
" r s.yE
r.l ;
s i E r . 3 , fr= il 3i Ts= F";
E?* ;,=r=
g
; ::
IE vi :: lsf sfEi U:* 1
i < l f l -E = , r E E : *
li
-- E.=+
== t = g F , s =l :
t
-
F
t
t
- i r
- l a ,
'Y
- ll >
F
l
8 8 _& g =g
t
LJ '=
-
e
i
.
J
-
:
<
7
-
€,
(,)
' * l n
F
F
? a .
r
l
' =
=l
"
l
F
^
l
-
c\'5
\Lra)
- :
d>.
,. : -/ - =
:= a
. . : = '
: : -
:
't
d ! /
4 t I
H
t
-
'-
:
i
J
=
=
x
4
ci
'
J
z
O
a 6 !
2
: z t .
a)
2 > )
_a6
= -
=
)
F
l
I
d
2
-
:*
O
G
i a
= <
- :
I
T
4)
5
x x
-
!
-
= 2 ,
Y ?
>x
aa
i ?
an
a ^ I
F
= aE
F-.
* z
>i.:-
=
! | J
-
(i
t
a
\./
u
1)=
:
:
: -
:
i
= = -
O
!'T
x
=
-
Y.
T
'J
\J
H
+
L
; I
u ' )
'/.
(-
x 9
o / .
J
t^1
ttf
tri6
!
<l
.
3-J,
:
5
v | '
: z =
q
) a
*r l ':=-
A
' / t ,
c l
>,
f
=
2
n'E
x
x= r. *o *
\ l :
-
-
c a t r :
v
' - oF.
4
=
!
d
! .
&
()
rr
r A : 1
( s X
' , t
ilc
ca
::,1
2
l,!l
-
F : r ( )
O . ) : c
-1
h
= =
Y
i :-
=
L
a€
(a
l
*
X
q
i ' 9 ' i
s'l X
\ l n
: l ! )
A ' =
F
.
v
\I F
trl(/
-
)
cc
>1
2
+n,-)
,
= l ;
; , !
:
l
:
= :
- :
J
:
-iFiiIi
3u'i
rifuiiiiigfug:iiiEl;iii
*- lt -v i
- l F - r
= c c =
t '
.* = ..:
' =
^;:
l
)
.y
\ l v
-
X
!
! t
\l
o
!.)i
t F
*
a l ( )
>'l E
sE ' l l o
V
-i u
=
: H } ,
- - ;
)
1
1
>.1 +
^ t
: i X
llc-i
\
l
v
'J
l
.:a'=
t : y
z
c - -
i
. v :
'
^ 1
-
6
l
:
f i > <
T
-
: a _
: :
F
-
!
b4
5
i
":
'
X
i
=
) s ?
= , = x
F a - '
T U ? :
J
? 1
=
=
:
-
=
=
:
:
G
u ' J
U
5 ..1
= : : _
,*
.!
T
C
-
i
l-
-
r
a)
o
*
^ v
!l
J
l . -
: - = =: -
:
*
{
J
a.
4
-j
, 1 6 1 )
t,-
{ t
a
)
J
: - t -
:
'
-
- x r
>,r)5
T
v
F
f
= l €
: ( A r
. . . F
:E'!
-
o'a
t , . -- g t) L' ^)
J
i , z , )
+
v
G
l
=
-E 'Z ) =, = " ; =
F
'- | ::
-
'/.
+
a 5
=
i t l sI
q l u
3
a
!
r1 =+Eg, =IEi; * i * ?
s; ; e=: :1=tii5tr: f;5ea:"::=EirF= ;:i* ;' i3= =I ?Sl ii=E= 2ii; a
; 3 ,; = i l 1 l
i ; : gt '=ii * i ; i?e ; Z
=I i=l ? l iF + E ? =
l i +E ; ; n
i11
1:ii:
lgg1l1;
ilgi:
?;1il
t!?*1ii-?;E
i
i
:i 1! i5!i iE
i:i?: =?=;= ;€ i s5Ei
ai ,=
* ?r?
t===z=, :==
lE
=n1lti?iia;?=
?
;
=
5 = ir=; " ; ! 1 i=Ea
q?1
g
i1llIII I1ltivzlfi
11i11iI1iIiIIiIItIE
g=
; ' 1 7; *1ii ? i = t : ;
= i '1- ' 7==? i ; : + i i ;i€; , =
1=E
?AiiF
€
:IiligleE1i:':llEl€E
li3Ei
li'iiIg.I
i +t +ai =i ? t t ; i 7 ' 1 "i == =) 7 i = =
;
:
s
+
=
i
E
i
i
i
r
:
=
i
i
e
i
s
?
+i
E
s
;
*
:
i
g
1
1
i
:
:
7
i
1
i1!;iiE
$
;i=E;i
I
*
l
\i
'rl
. r i
{ t
il:;;l1::li,;ii
e=B::i111?1i
*ii
l!li
=:.7==17?+=
=
+=?z==
?i+;!A
=
i!ii
le=r:;+ ;tzi=?
\i
l l
-)i
\- l|
-
-
E ? i i {i:E; ; i 1r !l ;i;E i i * * i s iE=l=l i;;ii iii?
I
.11
\|
= l
s.
l
ziil;1,;?l=1
:=ii
:?,?
?1::
iili
11Elliiilili
:li
:an€i=: ;
z=!i+ii:
+i €: =12=il+i+:=,=i7==iii
>',1
^v t l
]
=ii: =g
.;=1
iliai-l=i='r=====
i=t=i=?i;;1?ti*
\' )/ |t
e
i
: l
v
l
^ l
.
l
roi
:
.-
:1=/===i=
;=
1
il;il
r{lil
i, 1
i
=1
?
zl*,i*i:
I
il=
i
I
=?7x:
I
1
1
!
1
i
i
;7:,==-i:i=?: ,. =
,=;. = = .=: zi i:? i a = + i ?: ;=. _==
,
=
-
:
-
l . -
a
=
_
1
-
,
-
-
-
-
:
,
:
:
:
-
.
=
=
-
_
-
),\c
=
* ll k : 5
>. 1 .\
\
1
-
-
: i r . ?
r
E
I
.__
{
- l l Yx if
\ I >r.*
o l 0 v
t
F
v
I
A
*r l l . J- . * c C
c l o
*- ll =m
C
I
V
Y
J
L
V
:! I t + X t r
* l F
t
: I F
-
=
s
>1.
"Ao l lo. -
,-) | t- '2,
fr
;i?
* I ' J
F
'
^ | - ,\
*
l
m
]
l
'^ J l i a* ' - X ,
E
H
l
d
l
+
r' nl ll s
r Ic o
i!*=;ll
ltlilE
b
E
is:,*
lgE?1l
11s1li
Ae€
ag
:EEi:E
:*!i;q
vlY
\
- lt- F
r l t : v,
\
!
-
. ,l 9 o
d- il s* "E
o
- t
? f
t
A
Y
i
q
l . t v
A
*
I a r
'-tli
A
I
i l t lz i
*
6
^ i o tud
\ l = <
i g ; E It=
il,;Vl
i*git;l
r s
-B;
a,l
:- , l1
= i
f
T
: i
. * l V t - - +
I ? 3 . =
^ l
= : a
; * ^ '
^ l
;\C
V
d ' )
L
^ l
* i
Iu l = 6
>
'L = T Y
{
I
+
1
; lI
,-]
€t ^
- l
9
a ) *
) s a
i ,
A
^
! . -
l
^
t * . d
l
V
cc
l
-
F
-
:v ( - . )
+
iI b
Fa
X :
a-,
ca
t )
t d
l O : !
l z : e F
l
F
:
t
\J
#
d
l\E I E
^
;
l 5
l o e ?
t
l
I
f
^
J
-
.
-
Y
t / :
I
F
l
*
n
t
t
+
t * - :
l \ F
, J
l ' <
:
\t
lE
1g
l?Eiail!
13?i1
i?:
E
AE
E
lEl
iE
rEilEs?i
I'E.:-* c:
ll . + x ^ c t sc
I'i,
=
A
.<
t v
t r . : LcJ;= v
l
-
l
!
4
*
q
fl
s
T
e
l
'rl
!rl
\l
: i
.^, I
: l
e+:E;
?*i6E
i1:
lis;:ii:
E:ggq
,i
,=3
dgi
E*i 5i *?-=*
??=r'7'?',?,!?+='z
: =: =1 i': Zg=€;,i
- l
^
l
\ ) l
: l
-rl
\ l
: l
\
\
-,
\ /
a
\
3
Ess*e
i;1:ii;iii?t;
E?T
aa::
*
ae
rii;
iai1,i
F
rsr
r:ill3gii
EEil
ilaEA
rliaEilll*l*E,
181l:i111
?iei:i:
ii,
211*tfatz?E*
iaEl
tli?i
I
lil
i*l
I
\1*i1li
F
;
s
?
*
T
e
,\iirltt7i111
a:
e
=
t
E
ig
i
i1
t
e
i
ir=;1i
?77.
I
,,it'll
:i,!1
t!*E:Ee:ei
\ei*1,lis!iE:r?
:?3? ?!11
:- = 1 ' ) ' < a - : - - - ' : = 1 . - : - :
-- -=
:
F J+
5 E
l
i.,-i
A
lI
a\
= ' tl
r a
; : 55
2<
' =
2
-
fi
'-
-,
5
' r &
z
4
i-
f
; a^
.
! / g
i
>
, i?
r/
F
i < .
tr Y.
' x a
( F l
r
3 i li U t c
X r' ) -'
a
c.
lz ii-#
l-
r
,
i
t_
- , i: ..
C
\
'
I
r-'{
, u
i
: *
a '
)
a
s
l
s >
a
r E
: zi o
,
)
:
-) ')
i
z.
F
O
F
" g
ei i r
=
i
,
l
-
a
5
(
;X
J
i
z l
F
). :-. -.)
f
l
-r .r r i O -
r
g
.
t
4 - l
'li
A
3
1
Ai
>
; s:
t i v
i a> , :ss
) S
-
=
F
J
F . W
F . ' ]
$
i v V
c.:
c.i
i5-
:.
d c )
i:r
{J
1
F
*
>
1 r -
*
l
>
t r e
o
F
za
-
r - ZZ,
t-
l
I
(*..l
t-T
= l
' l
r. :i Il
:J
-t:
s l
i:
-, .=
$Fs
E T-,O
EE$,=
Ee=g
C'r
,1
-
J
f
9
-
\ . l
:,1
:
L
\ l
l
O S Y O
l
\ l
sI - T JJ I *
: l
rosh
; t
; l
r
a
,
'-\
<
:-
a^
U
.
O
F
,)
=
=
?
1
'.!
!
,-
'-
\/|
-')
a
l
: l
; l
!
,,,,4i@l
,o*
.$.
1 *
1
-
r
a
c
> \ tI
c ! ;
t
2
>'a
-
\
*'*
^
v
.)
j
€ :
] =
: :
l
r t i ) i
)
- cl
'=
r
2
? t -t:
i j i
iii F=e
*sha
i:iiaE ir
r
) L .
L-
ol]
I L O
r :
/ \ r
Y c
PN
t'
4
.
*
I
s.i
.>P
+
J ^ tt
\
: l
G
5
E^,
oX
*E=ig.EuEE
ii ,=E,?eE;
:\AiqHEaE**
iir;EF*
i*EA
*
d
' - I
iLo
, s o
5 <
5
:
2
.o9
cor-
O
I S
n - '
€
k
N
-o-
=H
3o;
A
6,!
e r
.
L
F
O
d
:6
v
F'
T
v
T
Y.
U
I ' ;
, : = X
: . u /
i>,d.
- : . .
=
=
I
q r :
( ) $O
+(o
T
>U
F
o
- r e
E
a i
Y ;
iE
-
.J
Y
OF
9:.
Y
ftT
E ?
- s= l = b : i
Y
o
t
X X
R
e
H sc r ?
o i>9 |
;9
;'+
dl
l
s G
I' E =
I i . l ' 5
?
=
d
-z
r
A
E=
hF(
-
5
=
a ' l.
.
)Xro
a)
i-
-:
. x v
-,)
-) , a -- (*'l
) c
=
.,
:i<
= ,
E
s
aa
>
A \
-
E
:
(tr
o-
F
r)
ll
I
C)
T
F<
(
:i
- :
-'=
F
r t
a
i-
u
L
Y
t
7 !
: -
;*i /
- =
I
t
0-)
H
Cr
l , -
.c
F
t,
.J
.J
'.3
i ' <
; \) ' '
ri
x
T
-a>
i .-.,
c']
u
1
: -
F
-
t
.J
1)
)r,
an
.
s
::3-
i
,:
a
l
.i
F
F
v
t - l l
^
r
b
m : -
L
l
z
i
- -
$
ar'.
v
'
a n
- .
-{ - (v
1)
) 1 )
S
F
I
^ .
I
')
= =
*
l
:A
,1
-t
)r
t
cV
1
I
:
>,4
i-
z
a0
l
Y
/ . a
8
Pe
o =
c l
r. l
:
F
?
J
S ! :
- - -
_1i
l
-i-
a ? '
:
.:
?
r-., i
\
.-
a^
: - Fo
f - O
q
.11
.
l
)<-
; ;
; E
= g =
q x+X5 aeJe A?, S
g= 6q
'=+
[ ft] ''?,]5
-
C
3t
n
9
p
l
9
=
$ < Q F r . . -- q o a I 9 s I
=
( s I O , : - L X
o
*v =
-
+o
3
. -6
T
@nutP
+
gH
d
Y^-
-
-
IEllEEEE1t111E.
x
F -
; :
;9
E
o E g l{ YR Y *E '- i
q r c , Y s
;{
X
ie r=sE9
H g , i d K 6 , i
: P ; ,
I ii i
, ^ _
l"l >.r:
cr
: F
33
** -o
d
ntR
d
)
X
e *3 ,:r f7- =
d:
:+ 6- ci lEE" , 9e. ' == =5 #sd .- = - ee= , I 9 s ; ?
v
u
-
t
\
:ii\i;''IgfEE?g5E'HEFgq*E
a.
u
it€T==E=P
?aFsilEu.qff
o 5 ' 9 1 , = x , = 3 t4 =
FsdH+
i = 1 . 3 i i > X - * . 0' - . f
,s
er=? .;5i
2
+ Z
5
-
==c
=
) - =
' r ' - O
S -
^ l -
N
::
=eD.;LL
oj 6 *ri
_ch
cN. 9r 3 (. g! <" f X, ^ s Y l 6 _
| " . o
L
o.5;:
i - l . r S r : J c H :: u r u5 ]Vc >
;>2t- 8
A - 3 9 8 9 8 : 3 f- 39 - I X T t a ' a
R"BRe'iHs-R33
g
iE.E
aiEiE
;
iE
I
ae::sgtfgE
:
r
d
+
-
&
^
:
U
J
I 5 | E8 . Ex : a =9 I + i E g B - - 3
;9 5:5;>#>c ;d; ievRd-
^ i G ;
v l
r -
c d
c )
?
:
:
-
$
r
L
O
-
(
o
-
f
.
r
-
@
9
r
x
.:F
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа