close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl matem test #2 tabl mnozh i dil 1 v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Додай, а потім заміни множенням.
2 + 2 + 2 + 2 = ... З + 3 = ... 4 + 4 + 4 + 4 = ... 2 + 2 + 2 + 2 = 8
2 * 4 = 8 З
+ 3 = 6
3 * 2 = 6 4 + 4 + 4 + 4 = 16
4 * 4 = 16
Знайди в кожному рядку зайве число, випиши його.
5 8 11 15 17 20
4 6 8 11 12 14
15 11
Подані числа запиши у вигляді добутку, суми, різниці, частки.
8 та 4
8 * 4 = 32
8 –
4 = 4
8 + 4 = 12
8 : 4 = 2
Знайди значення виразів, якщо в кожному з них в = 4.
в * 3 24 : в
12: в в * 3 + 4
4 * 3 = 12 24 : 4 = 6
12: 4 = 3 4 * 3 + 4 = 16
Скільки дістанемо, якщо 1 дм поділити на 2?
•
а) 59
•
б) 2 дм
•
в) 5 см
10
с
м
: 2 = 5
с
м
Доповни речення.
Що дістанемо, якщо від суми віднімемо один доданок?
•
а) від'ємник;
•
б) різниця; •
в) другий доданок.
Доповни речення.
Що дістанемо, якщо до різниці додати від'ємник?
•
а) добуток; •
б) зменшуване; •
в) сума.
Доповни речення.
Що дістанемо, якщо від зменшуваного відняти різницю?
•
а) частку; •
б) доданок; •
в) від'ємник. Доповни речення.
•
Від переставляння множників добуток ....
•
а) збільшиться; •
б) зменшиться; •
в) не зміниться.
Доповни речення.
Що дістанемо, якщо добуток двох чисел поділити на один із множників?
•
а) другий доданок;
•
б) другий множник;
•
в) суму.
Поставити знаки.
6 ... 6 ... 4
= 8
9 ... 4 ... З = 16 6 + 6 -
4 = 8
9 + 4 + З
= 16
Поставити знаки: > < =.
3
дм ... 29
дм 4
дм ... 42см 5
дм 8
см ... 58см
3 д
м
< 29 д
м
4 д
м
< 42 с
м
4
д
м
= 40
с
м
40
с
м
< 42
с
м
5 д
м
8 с
м
= 58 с
м
Запиши рівняння, в яких X = 7.
Х * 6 = 42
Х * 5 = 35 Х *3 = 24
Х
* 6 = 42
Х
= 42 : 6
Х
= 7
7 * 6 = 42
42 = 42
Запиши вирази і обчисли.
Від чисел 18 27 72 знайти дев
'яту частину. 18 : 9 = 2
27 : 9 = 3 72 : 9 = 8
Запиши вирази і знайди їх значення.
•
а) частку чисел 81 та 9 зменшити у 3 рази;
•
б) знайди суму часток •
чисел 72 та 8 і 45 та 9.
81 : 9 : 3 = 3 72 : 8 + 45 : 9 = 14
Записати задачу виразом.
До годівниці спочатку прилетіло 16 горобців, а синиць декілька. Горобців було на 6 менше, ніж синиць. Скільки прилетіло синиць ? 16 + 6 = 22 (
с
.)
Вираз 6 *
10 + 4 запиши двоцифровим числом. 6 *
10 + 4
Яке число дістанемо, якщо цифри знайденого двоцифрового числа запишемо у зворотному порядку?
6 * 10 + 4 = 64
46
Запиши вираз.
Число 45 запиши у вигляді суми розрядних доданків, подавши перший з них як добуток 10 і певного числа?
10 *4 + 5 = 45
Запиши виразами.
Знайди усі двоцифрові числа, для кожного з яких існує дільник, що дорівнює частці за зразком: 81: 9 = 9. 18 : 9 = 2
54 : 9 = 6
27 : 9 = 3
63 : 9 = 7
36 : 9 = 4
72 : 9 = 8
45 : 9 = 5
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
636
Размер файла
934 Кб
Теги
test, matem, tabl, dil, mnozh
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа