close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Буклет о методе проэкта 1

код для вставкиСкачать
«
Усе, що я пізнаю, я знаю як використовувати
»
Девіз М
ЕТОД
ПРОЕКТІВ
Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він застосовувався як у вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Ви-
ник у 20
-
ті роки минулого століття у США. Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими аме-
риканським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Х. Килпатріком. Останнім часом цьо-
му методу приділяється пильна З історії методу проекту
Нововасилівський НВК
Багатьом відома така притча. Зве-
р
н
у
в
с
я
д
о
м
о
н
а
х
а
б
і
д
н
я
к
:
«
Дай мені риби! Я голодний”. Монах мовчки в і д д а в й о м у в у д о ч к у
.
Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів
підвищення професій
-
ної майстерності;
зацікавлення учнів предме-
том;
посилення інтересу до навчан-
ня;
залучення учнів до пошуку, дослідження;
відчутність реальних резуль-
татів своєї праці;
уміння працювати в команді;
підготовка до олімпіад, конкурсів, науково
-
дослідницької діяльності.
Проект характеризується та-
кими ознаками
:
розв’язується певна про-
блема;
результати мають практи-
чну, теоретичну чи пізна-
вальну значущість для уч-
нів;
має місце самостійна дія-
льність учнів (індивідуальна , парна, групова);
учні займаються дослід-
ницькою роботою;
передбачена необхідність 
Автор
storhaj
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
216
Размер файла
742 Кб
Теги
метод, буклет, проэкт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа