close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

У 2010

код для вставкиСкачать
Відділ освіти
Пологівської районної державної адміністрації
районний методичний кабінет
Затверджую:
Завідувач Пологівського РМК
__________ А.М.Стольнікова
«________»___________2012 р.
План роботи
РМО вчителів історії та правознавства
2012-2013 навчальний рік
Керівник РМО
Рябченко О.А
Кінськороздорівський НВК
У 2011-2012 н. р. вивчення історії та правознавства забезпечено 25 вчителями із 22
навчальних закладів.
За кваліфікаційними категоріями:
спеціаліст вищої категорії – 16
спеціаліст I категорії – 4
спеціаліст II категорії – 3
спеціаліст – 2
Протягом 2011 – 2012 н. р. РМО працювало над проблемною темою: «Розвиток
професійної компетентності як ключового компонента професійного становлення
педагога».
На основі діагностичної карти методоб’єднання складався план роботи, на обговорення
виносились актуальні питання з методики викладання предмета,враховувались запити та
інтереси вчителів.
Методоб’єднання працювало над реалізацією завдань, поставлених законами України
«ПРО ОСВІТУ»,по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
За минулий рік було проведено 4 засідання РМО згідно графіка планування. Вчителі
активно впроваджували методичні рекомендації, обмінювались досвідом, вибирали
найбільш придатні досягнення очікуваних результатів, навчальні посібники та засоби
навчання.
Під час засідань узагальнювались здобутки педагогічного досвіду; сприяли формуванню
творчої особистості вчителів історії та правознавства.
Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного
управління освіти та районного відділу освіти.
Під час співпраці поєднувалися традиційні форми засідання РМО з інтерактивними:
структуровані дебати, дискусії, захист проектів,групова,дослідницька робота.
Тоцька С. І. , Федорова Т.Г., Макаренко Л.Б. ,ЄрошенкоА.В співпрацюють з учнями в
МАН, не поганих результатів досягли: Гугля І.В., Макаренко С.Б., Прудивус Г.С Всі вчителі
історії проводять предметні тижні,конкурси,турніри,ведуть факультативи,готують кращих
знавців історії та правознавства до участі в шкільних,районних олімпіадах.
В роботі застосовувалися інтерактивні форми діяльності: круглі столи, наукові конференції,
де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася
дієва допомога членам МО в реалізації завдань ,що стоять перед педагогами.
Районні олімпіади з історії,правознавства, ІРК показали вміння учнів
здобувати,поповнювати знання з предметів.
Переможцями з історії стали:
Шкабарня Богдан Віталійович Імісце (Гімназія «Основа»)(ФедороваТ.Г)
Садова Аліна Юріївна ІІ Місце(Полог,СРШ№2) (Захряпа Т.М)
Цикало Тетяна Олександрівна ІІІ місце (Гімназія»Основа»)(ФедороваТ.Г)
Бадло Сергій Сергійович ІІІ місце(Кінськороздорівська ЗОШ)(Р ябченкоО.А)
Мащенко Катерина Анатоліївна ІІІ місце (Полог. СРШ №2) (Захряпа Т. М.)
Мулін Олександр Сергійович ІІ місце (Басаньська ЗОШ)(РуденкоМ.В)
Кущ Вікторія Валеріївна ІІІ місце(колегіум№1)(Тоцька С.І)
Переможцями з правознавства стали:
Полій Андрій Юрійович ІІІ місце (Пологівський НВК)(КалюжнаТ.М)
Мулін Олександр Сергійович ІІІмісце (Басаньська ЗОШ)(Руденко М.В)
Тоня Анастасія Сергіївна ІІІ місце (Григорівське ЗОШ І-ІІІ ст.) (Макаренко Л.Б.)
Мелешко Іван Сергійович ІІІ місце (Кінськороздорівська ЗОШ І-ІІІ ст.) (Рябченко О.А.)
Переможцями з історії рідного краю стали:
Тоня Анастасія Сергіївна І місце (Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст.) (Макаренко С.Б.)
Черноморцева Наталія Юріївна ІІмісце (Пологівська ЗОШ №4)(Сур Л.А)
Рябченко Дмитро Миколайович ІІІ (Кінськороздорівська ЗОШ)(Рябченко О.А)
Анрющенко Олексій Володимирович ІІІ(пологывська№2)(Скидан Ю.М)
Основні напрямки роботи РМО
1. Впроваджувати і використовувати методичні рекомендації, щодо вивчення історії
та правознавства в 2012-2013 н.р.
2. Застосовувати просторову компетенцію й картографічні вміння та навички у
шкільних курсах історії.
3. Вивчати і застосовувати концептуальні основи формування життєвих
компетентностей на уроках історії.
4. Організація дослідницької діяльності, як засобу формування ключових компетенцій
учнів у ході вивчення історії тав позаурочній роботі.
5. Формування в учнів навичок самостійної роботи , як засобу активізації пізнавальної
діяльності на уроках історії.
6. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.
7. Створення умов для самореалізації здібних і обдарованих учнів.
8. Вивчення нормативних документів
9. Вивчати методику розв’язання тестових завдань з історії
Робота з молодими спеціалістами
1. Надавати допомогу у визначенні основних методів і прийомів діяльності учнів під
час навчання. Методика проведення уроків.
2. Стимулювати творчість та ініціативу молодих спеціалістів. Методика перевірки
знань,умінь і навичок.
3. Проводити діагностику з метою виявлення потреб методики викладання історії.
Підвищення кваліфікації,допомога в самоосвіті.
1. Проводити діагностику з метою виявлення потреб с питань методики
викладання історії та правознавства в сучасній школі.
2. Надавати допомогу вчителям на основі вивчення діагностування.
3. Сприяти проходженню курсової перепідготовки при ЗОІППО.
Вивчення,узагальнення,впровадження
перспективного передового досвіду.
1. Вивчати та впроваджувати педагогічні інновації,нові технології предметних
компетентностей з історії.
2. Вивчати досвід роботи: Тоцької С.І(Особистісно – зорієнтоване навчання у
викладанні історії та правознавства),Макаренко Л.Б «Удосконалення
когнітивних умінь і навиків з допомогою СЛС»,Гуглі І.В «Використання ІКТ з
метою активізації пізнавальної активності».
3. Впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду з викладання
курсів «Історія рідного краю», «Практичне право»,»Людина і світ.»
Засідання №1
Від 28 серпня 2012 року
1.Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів історії за 2011-2012 н.р.,
обговорення і затвердження плану роботи на новий 2012-2013н.р
Керівник РМО Рябченко .О.А
2.Вивчення нормативних документів, опрацювання методичних рекомендацій
вивчення історії та правознавства у 2012-2013 н.р
Керівник РМО Рябченко .О.А
3.Адаптація інноваційних технологій до умов сільської школи.
Григорівська ЗОШ Макаренкоренко С.Б
4.Використання краєзнавчої роботи на уроках історії.
Гімназія «Основа» Горулько С.С
Засідання №2
Від…. листопада 2012 р.
1. Організація і проведення першого туру олімпіад з історії та правознавства
;підготовка учнів до участі у районних та обласних предметних олімпіадах.
Керівник РМО Рябченко О.А
2.Поповнення методичного М/О електронними посібниками, дидактичними
матеріалами, відеофільмами. Огляд інформування.
Керівник РМО
Рябченко О.А
3.Впровадження ІКТ в учбовий процес. Обмін досвідом роботи. Презентація та
захист проектів.
Цикало В.В(Новокарлівська ЗОШ)
4.Робота вчителів історії та правознавства з самоосвіти: проблеми і знахідки.
Федорова Т.Г(гімназія «основа»)
Засідання №3
Від…. січня2013
1. Підсумки І та ІІ турів олімпіад з історії та правознавства. Інформування. Підбиття
підсумків.
Рябченко О.А
2. Огляд новинок педагогічної, історичної та медичної літератури.
Рябченко О.А
3.Організація самостійної роботи на уроках історії.
Чепіжко О.П(Вербівська ЗОШ)
4.Використання елементів історичного театру як складова частина виховання
полікультурної компетентності на уроках історії.
Прудивус Г.С (Чубарівська ЗОШ)
5.Формування предметних компетентностей на уроках історії.
Єрошенко А.В (Семенівська ЗОШ)
Засідання №4
Від …. Травня 2013
1. Аналіз виконання навчальних програм з історії та правознавства , програм
факультативів, курсів за вибором. Звіт вчителів.
Тоцька С.І ( Пологівський Колегіум №1)
2.Про підготовку до ЗНО та Державної підсумкової атестації у випускних класах .
Організація повторення на уроках. Рекомендації з досвіду роботи.
Кер. РМО
Рябченко О.А
3.Система роботи учителів із проведення навчально-виховних заходів.
Федорчук Т.Ю (Інженерненська ЗОШ)
4.Інтерактивні методи в правововій освіті: здобутки і проблеми.
СурЛ.А (Пологівська ;№4 )
Автор
rabshenko1972
Документ
Категория
Образование
Просмотров
507
Размер файла
66 Кб
Теги
2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа