close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ключових компетенцій на уроках російської мови

код для вставкиСкачать
Формування ключових компетенцій
на уроках російської мови і світової літератури
Вчитель вищої категорії
ЗОШ № 20
Сердюк О.К.
Тенденції
європейської
освіти
ніколи
не
були
байдужими
для
нашої
країни
.
Але
освіта
завжди
вибирала
«свій
шлях»,
обумовлений
специфікою
вітчизняних
традицій
і
процесів
.
Не
є
виключенням
і
тенденції
підсилення
ролі
компетентностей
в
освіті
.
З
погляду
евристичного
навчання
необхідно
визначити
компетентності,
пов'язані
зі
здатністю
учнів
до
креативної
діяльності
.
Нас
цікавлять
креативні
компетентності
як
загального
порядку,
тобто
ключові
компетентності,
так
і
конкретного,
який
стосується
творчості
в
окремих
освітніх
сферах,
навчальних
предметах
чи
видах
діяльності
.
До
ключових
освітніх
компетенцій
належать
:
1. Ціннісно
-
смислова компетентність
Це
компетентність
у
сфері
світогляду
пов'язана
з
ціннісними
орієнтирами
учня
і
забезпечує
механізм
самовизначення
учня
в
ситуаціях
навчальної
й
іншої
діяльності
.
Від
неї
залежать
індивідуальна
освітня
траєкторія
учня
та
програма
його
життєдіяльності
в
цілому
.
2. Загальнокультурна компетентність
Досвід
засвоєння
учнем
наукової
картини
світу,
що
розширюється
до
культурологічного
й
загальнолюдського
розуміння
.
3
. Навчально
-
пізнавальна компетентність
Сукупність
компетентностей
учня
у
сфері
самостійної
пізнавальної
діяльності,
що
включає
елементи
логічної,
методологічної,
евристичної,
загальнонавчальної
діяльності,
співвіднесеної
з
реальними
об'єктами,
які
пізнаються
.
4. Інформаційна компетентність
Дана
компетентність
забезпечує
навички
діяльності
учня
стосовно
інформації,
що
міститься
в
навчальних
предметах
та
освітніх
галузях,
а
також
у
навколишньому
світі
.
5. Комунікативна компетентність
Включає
знання
необхідних
мов,
способів
взаємодії
з
оточуючими
й
окремими
людьми
та
подіями,
навички
роботи
у
групі,
програвання
різних
соціальних
ролей
у
колективі
.
6. Соціально
-
трудова компетентність
Учень
опановує
мінімально
необхідні
для
життя
в
сучасному
суспільстві
навички
соціальної
активності
та
функціональної
грамотності
.
7. Компетентність особистісного самовдосконалення
Спрямована
на
засвоєння
способів
фізичного,
духовного
й
інтелектуального
саморозвитку,
емоційної
саморегуляції
та
самопідтримки
.
У
“чеховському”
році
учнями
ЗОШ
№
20
було
розроблено
дослідницькі
проекти
:
“Чехов
і Україна”
,
“Чехов
-
письменник
і Чехов
-
лікар”
,
“Пам’ятники
Чеховським героям”
“Екранізації
творів Чехова”
,
Проектна
діяльність
на
уроці
може
слугувати
гарним
учбово
-
тренувальним
завданням
для
формування
проблемної
компетенції
як
учнів,
так
і
педагога
.
Урок
-
заочна екскурсія по місцям, пов'язаним із життям М.В.Гоголя Сучасний
урок
літератури
неможливий
без
зіставлення
літературних
творів
з
іншими
видами
мистецтва
.
Комп'ютерні
інформаційні
технології
дають
можливість
підготувати
презентацію
ілюстративного
та
інформативного
матеріалу
.
Конкретно
-
наочна
основа
уроку
робить
його
яскравим,
видовищним,
сприяє
кращому
запам'ятанню
.
Однією
із
форм
роботи
є
заочна
екскурсія,
яка
об'єднує
мовлення,
зоровий
ряд
і
музичне
оформлення
.
Урок
-
відтворення
історичних
інтер’єрів
допомагає
точніше
передати
історичну
атмосферу,
подати
велику
кількість
ілюстративного
матеріалу,
активізувати
процеси
сприйняття,
мислення,
уявлення,
мобілізувати
увагу
учнів
“Інтер’єр
кімнати
Гобсека
у
романі
Оноре
де
Бальзака”
–
10
клас
;
“Інтер’єр у романі А.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»” –
9 клас;
У
рамках
дослідницького
проекту
«Вивчення
історії
рідної
землі»
,
метою
якого
є
підвищення
мотивації
до
вивчення
історії
рідного
міста
та
розвиток
пошукових
навичок,
були
проведені
екскурсії
до
художнього,
краєзнавчого
музеїв
та
дому
-
музею
П
.
П
.
Шмідта,
покладені
квіти
на
могилу
нашого
земляка
Трохима
Зінківського,
а
також
здійснена
поїздка
на
Запорізьку
Січ
.
На
основі
зібраного
історичного
матеріалу
розроблений
учбово
-
методичний
комплекс
для
проведення
позакласних
заходів,
які
дозволяють
залучити
до
активної
пізнавальної
діяльності
слабких
учнів,
підвищувати
їх
інтерес
до
предмету,
здійснювати
поетапний
контроль
і
корекцію
знань
учнів,
привчати
до
самооцінки
результатів
своєї
праці
.
Щорічний
конкурс
ілюстрацій
сторінок
улюблених
творів
“
ЗОЛОТИЙ
ПЕНЗЕЛЬ”
допомагає
виявляти
неординарних,
творчих
особистостей
та
вивчати
читацькі
інтереси
учнів
.
Вивчення
художнього
твору
не
закінчується
на
уроці,
а
продовжується
і
в
позакласній
роботі
.
Конкурси
віршування
“И
ПАЛЬ
ЦЫ
ПРОСЯТСЯ
К
ПЕРУ
…
”,
ораторського
мистецтва
та
виразного
читання
підвищують
мотивацію
щодо
читацького
інтересу
.
Участь
у
науково
-
поетичних
читаннях
“Видюще
око
поета”
,
присвячених
творчості
польського
поета
Адама
Міцкевича
(на
базі
Бердянського
державного
педагогічного
університету),
та
публікація
тезисів/статей
стають
першим
кроком
на
шляху
до
подальшої
наукової
роботи
.
Другий рік поспіль працює театр “СЛОВО…”
Постановки
“Три
сестри”
А
.
П
.
Чехова,
“Приборкання
норовливої”
У
.
Шекспіра,
“Снігова
королева”
Г
.
-
Х
.
Андерсена
отримали
сценічне
життя
не
лише
в
рамках
школи,
але
й
на
міських
заходах
Серед
нововведень
–
започаткована
із
вересня
акція
“
BOOK
-
CROSSING
”
–
безкоштовний
обмін
книгами
–
збільшила
кількість
відвідувачів
бібліотеки
у
1
,
5
рази
.
Створення
ПОРТФОЛІО
–
комплексу
творчих
наробок
–
допомагає
чітко
усвідомлювати,
де
і
яким
чином
можна
застосувати
набуті
знання,
генерувати
нові
ідеї,
грамотно
працювати
з
інформацією,
бути
комунікабельними,
постійно
самовдосконалюватися
.
Запровадження
досвіду
формування
компетентної
особистості
сприяє
формуванню
інтелектуально
розвиненої,
високодуховної
людини
та
розвитку
її
творчих
здібностей,
що
підтверджується
високим
рівнем
навчальних
досягнень
:
середній
бал
–
8
.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Автор
toputh
toputh10   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
869
Размер файла
10 116 Кб
Теги
формування, урока, компетенций, російська, КЛЮЧОВИХ, мови
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа