close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Актуальність екологічного виховання

код для вставки
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Підготувала вчитель початкових класів
Дубенської
ЗОШ 1
-
3 ст. №
6
Ільчишина
Тетяна Ярославівна
Екологічні
проблеми
носять
глобальний
характер і
хвилю
ють
все людство
. На сучасному
етапі
розвитку
суспільства
питання
екологічного
виховання
набуває
особливої
​​
гостроти
. Головна причина цього
-
тотальна екологічна
безвідповідальність
. У зв'язку
з
цим
необхідно
посилити
і
більше
приділяти
уваги
екологічному
вихованню
в сучасній
школі
вже
з
перших років
виховання
дітей
. Екологія
-
наука про відносини
рослинних
і
тваринних
організмів
і
утворених
ними співтовариств
між
собою та навколишнім
середовищем
. А під
екологічним
вихованням
розуміється
формування
у широких верств
населення
високої
екологічної
культури
всіх
видів
людської
діяльності
, так чи
інакше
пов'язаних
з
пізнанням
, освоєнням
, перетворенням
природи
. Основна
мета екологічного
виховання
: навчити
дитину
розвивати
свої
знання
законів
живої
природи
, розуміння
сутності
взаємовідносин
живих
організмів
з
навколишнім
середовищем
і
формування
умінь
управляти
фізичним
і
психічним
станом
.
О
світні
та виховні
завдання
:
-
Поглибити
і
розширити
екологічні
знання
; -
Прищепити
початкові
екологічні
навички
та вміння
-
поведінкові
, пізнавальні
, перетворюючі
, -
Розвинути
пізнавальну
, творчу
, громадську
активність
школярів
у ході
екологічної
діяльності
, -
Сформувати
(
виховати
) почуття
дбайливого
ставлення
до природи
. Початковий
етап
побудови
виховного
процесу
характеризується
насамперед
залученням
предметно
-
перетворюючої
діяльності
серед
природи
.
Мета етапу
-
привчання
школярів
до розумного
природокористування
, праці
, збереження
природних
ресурсів
, засвоєнню
практичного досвіду
відносин
до природного середовищ
а
На другому етапі
побудови
виховного
процесу
провідною
стала навчальна
?ð?????÷???ù???ý?þ??
???ö?ú?÷???ü???î
.
Не будучи включеною
безпосередньо
в працю
, охорону
природи
, вона допомогла
систематизувати
враження
про природу і
особистої
діяльності
, відкрила
можливість
поєднати
практику взаємодії
з
природою та освітою
. Основна
увага
приділяється
зв'язку
діяльності
в природі
з
навчанням
мові
і
літературі
. Посилення
екологічного
виховання
-
важлива
вимога
реформи
школи
.
Це
найважливіша
вимога
, що
випливає
з
вимог
сучасної
екології
, набул
а
законодавчий
характер
.
Принципи
екологічного
виховання
:
1.
Загальн
ий
зв'язок
з
живою природою
2.
Принцип потенційної
корисності
3.
Принцип різноманітності
Жива природа здавна
вважалася
в педагогіці
одним з
найважливіших
чинників
освіти
і
виховання
молодших
школярів
. Спілкуючись
з
нею, вивчаючи
її
об'єкти
і
явища
, діти
молодшого
шкільного
віку
поступово
пізнають
світ
, в якому
живуть
: відкривають
дивовижне
різноманіття
рослинного
і
тваринного
світу
, усвідомлюють
роль природи
в житті
людини
, цінність
її
пізнання
, відчувають
морально
-
естетичні
почуття
і
переживання
, які
спонукають
їх
піклу
вати
ся
про збереження
і
примноження
природних
багатств
. У курсі
вивчення
природознавства
можна
виділити
три рівні
вивчення
природи
: 1 рівень
: об'єкти
природи
розглядаються
окремими
, без акцентування
уваги
на зв'язках
між
ними. Це
важливий
рівень
, без якого
неможливі
подальші
, але
і
ним
не можна
обмежуватися
. 2 рівень
: об'єкти
природи
розглядаються
в їх
взаємозв'язку
. Увага
акцентується
на тому, наприклад
, чим
харчуються
ті
чи
інші
тварини
, будуються
відповідні
ланцюги
харчування
і
т. п. 3 рівень
: це
рівень
, коли розглядаються
не тільки
предмети
природи
, а процеси
. Інакше
кажучи
, третій
рівень
-
це
саме
той рівень
, коли знання
екологічних
зв'язків
допомагає
пояснити
явище
дітям
. Надзвичайно
важлива
для реалізації
патріотичного
аспекту екологічного
виховання
ідея
, закладена
в програмі
уроків
читання
: охороняти
природу -
значить охороняти
Батьківщину
.
Найважливіший
компонент екологічного
виховання
-
діяльність
молодших
школярів
.
Різні
її
види
доповнюють
один одного
: ?ù?ì?î???ì?÷???ù?ì
сприяє
теорії
та практиці
взаємодії
суспільства
і
природи
, оволодіння
прийомами
причинного мислення
в галузі
екології
; гра
формує
досвід
поняття
екологічно
доцільних
рішень
, суспільно
-
корисна
діяльність
служить придбання
досвіду
прийняття
екологічних
рішень
, дозволяє
зробити
реальний
внесок
у вивчення
і
охорону
місцевих
екосистем
, пропаганду екологічних
ідей
Успіх
екологічного
виховання
та освіти
в школі
залежить
від
використання
різноманітних
форм роботи
, їх
розумного
поєднання
. Ефективність
визначається
також
спадкоємністю
діяльності
учнів
в умовах
школи
та умови
навколишнього
середовища
. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
810
Размер файла
189 Кб
Теги
актуальність, екологічного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа