close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анотація

код для вставкиСкачать
LabVIEW
Сучасні засоби розробки прикладного програмного забезпечення надають
широкий
вибір
інструментів, як для досвідчених програмістів, так і для не досвідчених
у програмуванні користувачів.
Ці засоби дозволяють створювати призначені для
користувача програми безпосередньо на
стандартних
мовах
програмування,
які є
основою ряду інструментальних програмних засобів.
LabVIEW
(
Laboratory
Virtual
Instrument
Engineering
Workbench
) дозволяє
розробляти
прикладне програмне забезпечення
для організації взаємодії з
вимірювальною і керуючої апаратурою, збору, обробки і відображення інформації та
результатів
розрахунків, а також моделювання як окремих об'єктів, так і
автоматизованих систем в цілому.
В основі
LabVIEW
лежить концепція
графічного
програмування
-
послідовне з'єднання
функціональних
блоків на
блок-
діаграмі.
Розробником LabVIEW
є
американська
компанія National
Instruments
.
Завдяки своїй гнучкості і масштабованості, LabVIEW
може використовуватися
на всіх етапах технологічного процесу: від моделювання і розробки прототипів
продуктів до широкомасштабних виробничих випробувань.
Застосування
інтегрованого середовища LabVIEW для вимірювання сигналів, обробки результатів і
обміну даними підвищить продуктивність
всього підприємства.
В
LabVIEW програми
створюються у вигляді графічних діаграм, подібних звичайним блок-схемами.
LabVIEW
є відкритою системою програмування і має вбудовану підтримку всіх
застосовуваних у даний час програмних інтерфейсів, таких як Win
32 DLL
, COM
.
NET
,
DDE
, мережевих
протоколів
на базі IP
, DataSocket
та ін.. Використовуючи технологію віртуальних приладів, ми
може
м
перетворити
стандартний
персональний
комп'ютер та набір довільного контрольно-
вимірювального обладнання на багатофункціональний вимірювально-обчислювальний
комплекс.
Безсумнівн
ою перевагою LabVIEW є те, що розробнику і користувачеві доступні
функціонально ідентичні
системи програмування
для різних операційних систем
.
В основі технології використання LabVIEW лежить комбіноване
моделювання
систем
на ЕОМ, що включає аналітичне, імітаційне і натурне.
Після
вимірювання
та
аналізу
будь-якої величини наступним логічним кроком часто
є
управління,
тобто зміна певних параметрів залежно від отриманих результатів.
Всі представлені види моделювання можуть бути реалізовані з використанням
системи програмування LabVIEW.
LabVIEW може успішно застосовуватися в освітніх і
наукових цілях, при промисловій автоматизації, в проектних та комерційних
структурах, пов'язаних з
тестуванням
і вимірюванням будь-яких параметрів, їх
аналізом, візуалізацією результатів, створенням баз даних, використанням
комп'ютерних мереж.
Графічний
мова
програмування «G», використовуваний в LabVIEW, заснований на
архітектурі потоків даних.
Послідовність виконання операторів у таких мовах
визначається не порядком їх проходження (як в імперативних мовах програмування), а
наявністю даних на входах цих операторів.Оператори, не пов'язані з даними,
виконуються паралельно в довільному порядку.
Програмування в системі LabVIEW максимально наближене
до
поняття
алгоритм.
Після
того, як ви продумаєте алгоритм
роботи
своєї майбутньої
програми, вам залишиться лише намалювати блок-схему цього алгоритму з
використанням графічного мови програмування «G».
Вам не потрібно думати про
осередки пам'яті, адреси, портах введення-виведення, перериваннях та інших
атрибутах системного програмування.
Дані будуть передаватися від блоку до блоку з
«проводів», оброблятися, відображатися, зберігатися у відповідності з вашим
алгоритмом.
Мало того, сам потік даних буде керувати ходом виконання вашої
програми.
Ядро LabVIEW може
автоматично
використовувати ефективні сучасні
обчислювальні можливості, такі як багатозадачність, багатопоточність і т.п.
В основі програмування в LabVIEW лежить поняття в
іртуальних приладів (Virtual
Instruments, VI).
Процес програмування в LabVIEW схожий на збірку будь-якої моделі з
конструктора.
Програміст формує користувальницький інтерфейс програми -
«мишкою» вибирає з наочних палітр-меню потрібні елементи (кнопки, регулятори,
графіки.) І поміщає їх на робоче поле програми.
Аналогічно «малюється» алгоритм - з
палітр-меню вибираються потрібні підпрограми,
функції,
конструкції
програмування
(цикли, умовні конструкції та ін.).
Потім також мишкою
встановлюються зв'язки між елементами - створюються віртуальні дроти, за якими
дані будуть слідувати від джерела до приймача.
Якщо при програмуванні випадково
буде зроблена помилка, наприклад якийсь дріт буде підключений «не туди», то в
більшості випадків LabVIEW відразу зверне на це увагу програміста.
Після того, як
алгоритм - блок-схема намальований, програма готова до роботи.
На лицьовій панелі, як і належить, розташовуються елементи управління програмою -
кнопки, графіки, вимикачі тощо.
Блок-схема - це, по суті, і є сама програма.
При
написанні (а вірніше створення, тому що писати доводиться не так вже й багато)
програми використовується таке поняття, як «потік даних» (Data Flow).
Суть його в
тому, що всі елементи програми (які представлені графічно) зв'язуються між собою
зв'язками (проводами, нитками) по яких і відбувається передача даних.
LabVIEW
надає можливість вибору
декількох
способів реалізації
алгоритмів аналізу
.
Незважаючи
на те
, що
LabVIEW
є середовищем
переважно
графічного програмування
,
вона також
має необхідний
інструментарій
для роботи
з текстовими
обчислювальними
алгоритмами
завдяки
компілятору
. Компілятор
LabVIEW MathScript
підтримує
синтаксис
. M
файлів
і більше 800
звичайно використовуваних
математичних функцій
,
функцій
аналізу
, обробки
сигналів і
управління
. Компілятор
LabVIEW MathScript
,
підтримує два
інтерфейсу
роботи
, встановлюється
з
модулем розширення
LabVIEW
MathScript RT
.
Отже, в LabVIEW
ви створюєте користувальницький інтерфейс (лицьову панель), з
керуючими елементами і індикаторами.
Керуючі елементи - це тумблери, кнопки, поля
введення та інші
пристрої введення.
Індикатори - це графіки, шкали, лампочки,
текстові поля тощо.
Після створення призначеного для користувача інтерфейсу, ви
додаєте програмний код, який управляє об'єктами на лицьовій панелі.
Цей код
міститься у схемі (block diagram).
Цей код чимось нагадує собою блок-схему, хоча
відмінностей багато.
LabVIEW можна використовувати для того, щоб керувати різним обладнанням, таким,
як, пристрої збору даних, різні
датчики, пристрої спостереження, рухові пристрої
(наприклад, крокові мотори) тощо, а так само GPIB, PXI, VXI, RS-232 b RS-484
пристрою.
Також в LabVIEW є вбудовані засоби для підключення створених програм
до
мережі, використовуючи LabVIEW Web Server і різні
стандартні
протоколи
й
засоби, такі як TCP / IP і ActiveX.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
95
Размер файла
72 Кб
Теги
анотація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа