close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МДОУ № 24 ФЭУ с 08 апреля

код для вставкиСкачать
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,?????????? 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,? ???????,,,,,,,,,,,,,,,,,,
??????????? ? ??????????? ?????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?????????-????????????? ????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?????????????? ?????????? ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?????????????? ??????????? ??????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
??????????? ?????????? ??????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ?????????,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ?????????,,,,,,,,,,,,
,,,,,,," (???????????? ????????? ????, ????????????? ????????;",,,,,,,,,,,,
,,,,,,,?????????? ?? ????? ???????????,,,,,,,,,,,,
,,,,,,," ???????????? ??????, ??????????????? ???????",,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ? ?????????? ?????????? (??????????)),,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ___________ ?. ?. ????????,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, (???????) (??????????? ???????),,,,,,,,,,,,
,,,,,,," ""____"" ___________ 20____ ?.",,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
???? ?????????-????????????? ????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?? 2013 ???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
???????????? ?????????????? ??????????:,,,"????????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??????? ??? ? 24 ""??????"" ???????????????? ????",,,,,,,,,, ????,,,,,,
???/???,,,7413007770/741301001,,,,,,, ????? ?? ???,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,????,3/13/2013,,,,,,
??????? ?????????:,,,???.,,,,,,,,?? ????,,45661762,,,,,,
,,,,,,,,,,,?? ????,,383,,,,,,
"???????????? ??????, ??????????????? ??????? ? ?????????? ??????????):",,,?????????? ?? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????,,,,,,,,,,,,,,,,
????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ??????????,,,,"?????? ?????, ??????????? ???????, ????? ?????????, 117",,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I. ???????? ? ???????????? ?????????????? ??????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.1. ???? ???????????? ?????????????? ??????????:,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"1) ?????? ????? ? ?????????? ??????????? ? ???????????? ???????? ?????; 2) ??????????? ?????????????-????????, ?????????-???????????, ?????????????-????????????? ? ??????????? ???????? ?????; 3) ?????????? ? ?????? ??????????????????? ????? ?????????????????, ???????? ? ?????? ? ???????? ????????, ????? ? ?????????? ???????, ??????, ?????; 4) ????????????? ??????????? ????????? ??????????? ? ?????????? ? (???) ??????????? ???????? ?????; 5) ?????????????? ? ??????? ????? ??? ??????????? ???????????? ???????? ?????; 6) ???????? ??????????????? ? ???????????? ?????? ????????? (???????? ??????????????) ?? ???????? ??????????, ???????? ? ???????? ?????.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.2. ???? ???????????? ?????????????? ??????????:,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80.10.1 ?????????? ??????????? (????????????? ?????????? ?????? ???????????) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"1.3. ???????? ????? (?????), ?????????????? ?? ??????? ??????:",,,,,,,,,,,,,,,,,,
1) ???????????? ?????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"1.4. ????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ????????? ?? (???? ??????????? ?????), ????? - 16842468,04",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,? ?.?. ????????? ?????????:,,,,,,,,,,,,,,,,,
"????????????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ?? ????? ???????????? ?????????? - 16842468,04",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?????????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ????????????? ????????? ?????????? ??????? - �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"?????????????? ??????????? ?? ???? ???????, ?????????? ?? ???? ?????????? ????? ???????????? - �",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"1.5. ????? ?????????? ????????? ????????? ?????????????? ????????? (?? ???? ??????????? ?????) - 1112188,33",,,,,,,,,,,,,,,,,,
"? ??? ????? ?????????? ????????? ????? ??????? ????????? ????????? - 1112188,33",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
II. ?????????? ??????????? ????????? ??????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,???????????? ?????????? ,,,,,,,,,,,,"?????, ???.???.",,,,,,
,"I. ???????????? ??????, ?????: ",,,,,,,,,,,,"17,954,656.37 ",,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"1.1. ?????????? ?????????, ?????: ",,,,,,,,,,,,"16,842,468.04 ",,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,- ?????????? ?????????,,,,,,,,,,,,"131,883.28 ",,,,,,
,"1.2.. ????? ?????? ???????? ?????????, ?????: ",,,,,,,,,,,,"1,112,188.33 ",,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,- ?????????? ?????????,,,,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,
,"II. ?????????? ??????, ????? ",,,,,,,,,,,,"-229,672.58 ",,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,,,,"-229,672.58 ",,,,,,
,2.1. ??????????? ????????????? ?? ??????? ,,,,,,,,,,,,"-249,611.26 ",,,,,,
,2.2. ??????????? ????????????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ?????: ,,,,,,,,,,,,"19,938.68 ",,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.1. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.2. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.3. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????? ,,,,,,,,,,,,"19,938.68 ",,,,,,
,2.2.4. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.5. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.6. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.7. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.8. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ??????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.9. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.2.10. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"2.3. ??????????? ????????????? ?? ???????? ??????? ?? ???? ???????, ?????????? ?? ??????? ? ???? ?????????? ????? ????????????, ?????: ",,,,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.1. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.2. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.3. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.4. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.5. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.6. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.7. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.8. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ??????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.9. ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.3.10. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"III. ?????????????, ????? ",,,,,,,,,,,,"1,015,549.43 ",,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.1. ???????????? ???????????? ????????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"3.2. ???????????? ????????????? ?? ???????? ? ???????????? ? ???????????? ?? ???? ??????? ??????? ??????, ?????: ",,,,,,,,,,,,"1,015,549.43 ",,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.1. ?? ??????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,"200,410.81 ",,,,,,
,3.2.2. ?? ?????? ????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.3. ?? ?????? ???????????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.4. ?? ?????? ???????????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.5. ?? ?????? ????? ?? ?????????? ????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.6. ?? ?????? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.7. ?? ???????????? ???????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.8. ?? ???????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.9. ?? ???????????? ??????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.10 ?? ???????????? ???????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.11 ?? ?????? ?????? ???????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.2.12 ?? ???????? ? ?????? ,,,,,,,,,,,,"127,319.00 ",,,,,,
,3.2.13 ?? ?????? ???????? ? ??????????? ,,,,,,,,,,,,"687,819.62 ",,,,,,
,"3.3. ???????????? ????????????? ?? ???????? ? ???????????? ? ???????????? ?? ???? ???????, ?????????? ?? ??????? ? ???? ?????????? ????? ????????????, ?????: ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.1. ?? ??????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.2. ?? ?????? ????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.3. ?? ?????? ???????????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.4. ?? ?????? ???????????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.5. ?? ?????? ????? ?? ?????????? ????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.6. ?? ?????? ?????? ????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.7. ?? ???????????? ???????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.8. ?? ???????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.9. ?? ???????????? ??????????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.10 ?? ???????????? ???????????? ??????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.11 ?? ?????? ?????? ???????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.12 ?? ???????? ? ?????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.3.13 ?? ?????? ???????? ? ??????????? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
III. ?????????? ?? ???????????? ? ???????? ??????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,???????????? ??????????,,,,,,??? ?? ????????? ????????????? ???????? ??????? ?????????????? ?????????? ,,,????? ,? ??? ????? ,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,"???????? ?? ??????? ??????, ???????? ? ?????????? ???????? ",,"???????? ?? ??????, ???????? ? ????????? ????????????",,,,,,
,??????????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????????? ???? ,,,,,,?,,,0.00 ,0.00 ,,0.00 ,,,,,,
,"???????????, ?????: ? ??? ?????: ",,,,,,?,,,"14,720,189.12 ","14,720,189.12 ",,,,,0.00,,,
,???????? ?? ?????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,?,,,"12,785,487.02 ","12,785,487.02 ",,,,,,,,
,??????? ????????,,,,,,?,,,"338,702.10 ","338,702.10 ",,,,,,,,
,????????? ?????????? ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????????? ?? ???????? ????????????? ??????????? ????? (?????????? ?????), ?????????????? ??????? ??? ?????????? ? ??? ?????????? ? ??????????? ??? ?????????????? ?? ??????? ??????, ????? ",,,,,,?,,,"1,596,000.00 ","1,596,000.00 ",,,,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,?,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? N 1 ???????????? ????? ,,,,,,?,,,"1,596,000.00 ","1,596,000.00 ",,,,,,,,
,?????? N 2 ,,,,,,?,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????????? ?? ???? ?????????? ????? ????????????, ?????: ",,,,,,?,,,0.00 ,,,,,,,,,
,? ??? ?????: ,,,,,,?,,,0.00 ,,,,,,,,,
,??????????? ?? ?????????? ?????? ????? ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,??????????? ??????? ??????? ?? ????? ???????????? ???? ,,,,,,?,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"???????, ?????: ",,,,,,900,,,"14,720,189.12 ","14,720,189.12 ",,,,,,,,
,"? ??? ????? (? ???????????? ?? ??????? ? ?????): (025,046,047,048) ",,,,,,910,,,"12,785,487.02 ","12,785,487.02 ",,,,,,,,
,"?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? ?????, ????? ",,,,,,210,,,"10,162,119.00 ","10,162,119.00 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????? ,,,,,,211,,,"7,811,997.00 ","7,811,997.00 ",,,,,,,,
,?????? ??????? (???. ??????????) ,,,,,,212,,,"45,600.00 ","45,600.00 ",,,,,,,,
,?????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,213,,,"2,304,522.00 ","2,304,522.00 ",,,,,,,,
,"?????? ?????, ?????, ????? ",,,,,,220,,,"1,389,961.02 ","1,389,961.02 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ????? ,,,,,,221,,,"5,287.00 ","5,287.00 ",,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,222,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,223,,,"1,274,566.02 ","1,274,566.02 ",,,,,,,,
,???????? ????? ?? ??????????? ?????????? ,,,,,,224,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ?????? ?? ?????????? ????????? ",,,,,,225,,,"49,462.00 ","49,462.00 ",,,,,,,,
,"?????? ??????, ?????? ",,,,,,226,,,"60,646.00 ","60,646.00 ",,,,,,,,
,"????????????? ???????????? ????????????, ????? ",,,,,,240,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ,,,,,,241,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ???????????, ????? ",,,,,,260,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,??????? ?? ?????????? ?????? ????????? ,,,,,,262,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ???????, ????????????? ????????????? ??????? ???????????????? ?????????? ",,,,,,263,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ??????? ,,,,,,290,,,"497,867.00 ","497,867.00 ",,,,,,,,
,"??????????? ???????????? ???????, ????? ",,,,,,300,,,"735,540.00 ","735,540.00 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????? ??????? ,,,,,,310,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,320,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????????? ??????? ,,,,,,330,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????????? ??????? ,,,,,,340,,,"735,540.00 ","735,540.00 ",,,,,,,,
,"??????????? ?????????? ???????, ????? ",,,,,,500,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ????????? ?????? ?????, ????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ",,,,,,520,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ,,,,,,530,,,0.00 ,,,,,,,,,
,? ??? ????? (? ???????????? ?? ??????? ? ?????): ?? ???????????? ????? (001) ,,,,,,920,,,"1,596,000.00 ","1,596,000.00 ",,,,,,,,
,"?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? ?????, ????? ",,,,,,210,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????? ,,,,,,211,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?????? ??????? (???. ??????????) ,,,,,,212,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,213,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,"?????? ?????, ?????, ????? ",,,,,,220,,,"199,500.00 ","199,500.00 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ????? ,,,,,,221,,,"15,960.00 ","15,960.00 ",,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,222,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,223,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,???????? ????? ?? ??????????? ?????????? ,,,,,,224,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ?????? ?? ?????????? ????????? ",,,,,,225,,,"119,700.00 ","119,700.00 ",,,,,,,,
,"?????? ??????, ?????? ",,,,,,226,,,"63,840.00 ","63,840.00 ",,,,,,,,
,"????????????? ???????????? ????????????, ????? ",,,,,,240,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ,,,,,,241,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ???????????, ????? ",,,,,,260,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,??????? ?? ?????????? ?????? ????????? ,,,,,,262,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ???????, ????????????? ????????????? ??????? ???????????????? ?????????? ",,,,,,263,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ??????? ,,,,,,290,,,"7,980.00 ","7,980.00 ",,,,,,,,
,"??????????? ???????????? ???????, ????? ",,,,,,300,,,"1,388,520.00 ","1,388,520.00 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????? ??????? ,,,,,,310,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,320,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????????? ??????? ,,,,,,330,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????????? ??????? ,,,,,,340,,,"1,388,520.00 ","1,388,520.00 ",,,,,,,,
,"??????????? ?????????? ???????, ????? ",,,,,,500,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ????????? ?????? ?????, ????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ",,,,,,520,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ,,,,,,530,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"? ??? ????? (? ???????????? ?? ??????? ? ?????): (401, 300) ",,,,,,930,,,"338,702.10 ","338,702.10 ",,,,,,,,
,"?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? ?????, ????? ",,,,,,210,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????? ,,,,,,211,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?????? ??????? (???. ??????????) ,,,,,,212,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ,,,,,,213,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,"?????? ?????, ?????, ????? ",,,,,,220,,,"227,634.71 ","227,634.71 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ????? ,,,,,,221,,,559.32 ,559.32 ,,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,222,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,???????????? ?????? ,,,,,,223,,,"221,926.97 ","221,926.97 ",,,,,,,,
,???????? ????? ?? ??????????? ?????????? ,,,,,,224,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ?????? ?? ?????????? ????????? ",,,,,,225,,,"2,733.50 ","2,733.50 ",,,,,,,,
,"?????? ??????, ?????? ",,,,,,226,,,"2,414.92 ","2,414.92 ",,,,,,,,
,"????????????? ???????????? ????????????, ????? ",,,,,,240,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ,,,,,,241,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ???????????, ????? ",,,,,,260,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,??????? ?? ?????????? ?????? ????????? ,,,,,,262,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"??????, ???????, ????????????? ????????????? ??????? ???????????????? ?????????? ",,,,,,263,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????? ??????? ,,,,,,290,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,"??????????? ???????????? ???????, ????? ",,,,,,300,,,"111,067.39 ","111,067.39 ",,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????? ??????? ,,,,,,310,,,"66,741.35 ","66,741.35 ",,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????? ??????? ,,,,,,320,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ?????????????????? ??????? ,,,,,,330,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ???????????? ??????? ,,,,,,340,,,"44,326.04 ","44,326.04 ",,,,,,,,
,"??????????? ?????????? ???????, ????? ",,,,,,500,,,0.00 ,0.00 ,,,,,,,,
,?? ???: ,,,,,,,,,0.00 ,,,,,,,,,
,"?????????? ????????? ?????? ?????, ????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ",,,,,,520,,,0.00 ,,,,,,,,,
,?????????? ????????? ????? ? ???? ???? ??????? ? ???????? ,,,,,,530,,,0.00 ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,???????????? ?????????????? ?????????? ________________ ?. ?. ?????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, (???????) (??????????? ???????),,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,??????? ????????? _________________ ?. ?. ?????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, (???????) (??????????? ???????),,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,??????????? _______________ ?. ?. ?????????,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, (???????) (??????????? ???????),,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,???. 4-01-44,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,"""08"" ?????? 2013 ?.",,,,,,,,,,,,,,,,,
Автор
186   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
47
Размер файла
39 Кб
Теги
апрель, мдоу, фэу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа