close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мгарский колокол № 124, май 2013

код для вставки
Сайт журнала: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php
Журнал видається на пожертвування.
Точка зору авторів статей не завжди співпадає з позицією редакції. Матеріали можуть друкуватися у порядку обговорення.
Прохання не використовувати журнал у господарських потребах.
Пасхальне послання митрополита Полтавського і Миргородського Филипа
Свята
«Христос Воскресе!»
(Митр. Антоній (Блум)
Таїнства Церкви
«О причащении на Пасху»
(Свящ. Даниїл Сисоєв)
Церква Небесна
«Преподобный Нектарий Оптинский»
Обитель над Сулою
«Обновится яко орля юность твоя»
Новини єпархії
Богослов'я
«Господь Иисус Христос как
Спаситель» (Преп. Іустин (Попович)
Основи Православ'я
«Духовное бесплодие»
(Митр. Афанасій (Ніколау)
Слово пастиря
«Не Сего, но Варраву!» (Прот. Андрій Ткачов)
Роздуми
«Дикое мясо» (С. Коппел-Ковтун)
Молитва
«О молитве» (Старець Паїсій Святогорець)
Новини
Літературна сторінка
«Исповедь и проповедь русского писателя» (А. Новікова-Строганова)
Сімейна сторінка
«Адамов комплекс» (С. Мазаєв)
Дитяча сторінка
«В гостях у Бога» (І. Сапега)
Пастирські відповіді
4
5
7
10
13
16
17
25
31
33
35
38
39
42
44
45
Просимо святих молитов за здравіє
Митрополита Филипа, ігуменів Никанора, Авеніра, Макарія, прот. Бориса, ієромонахів Арсенія, Вікентія, Даміана, Германа, ієродияконів Харалампія, Тавріона, Діодора, Вікторіна, Даниїла, монахів Платона, Іони, Зінона, Дамаскіна, Вадима, іноків Варлаама, Анемподиста, Кроніда, Іларіона, Кирила, Никодима, Софронія, Лонгіна, посл. Євгенія, інокінь Нонни, Агнії, посл. Раїси, Тамари, р.Б. Олександри, Андрія, Світлани, Іоанни, Марії, Тамари, Надії, Ольги, Валентини, Валентини та всіх прихожан святої обителі цієї.
ТРАВЕНЬ
ВИДАЄТЬСЯ з жовтня 2002 р.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЖУРНАЛ
Видається Мгарським Спасо-Преображенським монастирем
Над номером працювали: Світлана Коппел-Ковтун та Андрій Ковтун. Коректор — Марія Фещенко. Фото на обкладинці: Андрій Похожай
Пасха Христова,
2013 рік від Втілення Бога Слова,
кафедральний град Полтава
Смиренний + ФИЛИП,
милістю Божою митрополит Полтавський і Миргородський,
ваш богомолець біля порожнього Гробу Господнього
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО ФИЛИПА,
МИТРОПОЛИТА ПОЛТАВСЬКОГО І МИРГОРОДСЬКОГО,
духовенству, чернецтву й усім вірним чадам
Полтавської єпархії Української Православної Церкви
ВИСОКОПР
Е
ОСВЯ
ЩЕ
ННІШО
Г
О ФИЛИПА
,
Всечесні отці, боголюбиві ченці та черниці, воз люблені у Христі брати й сестри!
Моя Богом дарована полтавська паство!
цю світлозарну і спасительну ніч у невимовній духовній радості звертаюся до вас із вічно радіс-
ним і світлим вітанням:
Жодне інше вітання не може виклика-
ти більшої радості у віруючому серці право-
славного християнина, ніж ці слова, якими ми вітаємо один одного в найбільше наше свя-
то Пасхи Христової. Іншого вітання, що раду-
вало б більше, немає і не було відто ді, як жи-
ве на землі людина. Воно сповіщає нам про те, що смерті немає, що після земного життя людини настає для неї нове вічне життя, що могили лише на час приховують від нас наших близьких, що на-
стане час волі Божої, коли всі мертві повстануть для нового життя, але такого, що вже не має кінця. Це вітання свідчить про те, що хоча в умовах нашого життя гріх, неправда і злоба можуть тріумфувати, але в промислительному домобудівництві Божому зрештою восторжествують добро та Істина й осе-
литься навіки любов. І що ж може бути радіснішим за це? Ця загальна радість прекрасно виражена у Пасхальному піснеспіві: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый. Христос бо вос-
та, веселие вечное».
Розмірковуючи про таємницю Воскресіння, ми дякуємо Господу за все, що Він посилав і посилає нашій Святій Церкві та нашому благочестивому на-
роду. Багато й радості, й скорботи, багато випробу-
вань попереду, але ми віримо, що Воскреслий Го-
сподь із нами. Він іде нам назустріч і простягає Свою Божественну руку допомоги в усіх обстави-
нах. Через випробування й спокуси ми досягаємо свого воскресіння.
Цей рік для нас багато в чому знаменний. Ми свят-
куватимемо 1025-річчя Хрещення Русі святим рів-
ноапостольним великим князем Володимиром. Прий-
няття Православної віри стало для нашої країни почат-
ком нової ери буття. Світло Христової Істини, яке за-
сяяло тоді на Київських горах, і нині просвітлює наші серця і на с тавляє на шлях благочестя.
Цього року ми також відзначимо 20-річ чя від ро-
дження чернечого життя у Спасо-Преображенсь кому Мгарському монастирі. Готую чись до цієї по дії, ми, усві дом люючи відпові-
даль ність за ве ликий дар Божий відродження чер-
нецтва на нашій Полтавській землі, згадуємо сло-
ва, сказані кимось із древніх: «Світло світу — ченці, світло ченцям — Ангели!» У ці Пасхальні дні ми зно-
ву, вже в 20-й раз, зберемося в стінах древньої обителі, щоб прославити її Небесного покровителя — святи-
теля Афанасія, патріарха Царгородського, Лубенсь-
кого чудотворця, який приніс їй своє Першосвяти-
тельське благословення і славу в усьому християнсь-
кому світі.
Возлюблені у Господі отці, брати й сестри! Знову й знову вітаю вас зі світлим святом Пас-
хи Христової. Хай Воскреслий Спаситель світу зміцнить наші сили в стоянні за правду й Істину і дарує мужність «зберігати єдність духу в союзі ми-
ру» (Еф. 4:3). Світло Христового Воскресіння хай осяє серця всіх наших співвітчизників, проганяю-
чи дух роз'єднання і розбратів, а Православна Церк-
ва завжди молитиметься і духовно зрощуватиме істинних чад Царства Божого і відданих патріотів земної Вітчизни.
У ці світлоносні Пасхальні дні ми, будучи «си-
нами воскресіння» (Лк. 20:36), разом із апостолом Павлом свідчимо, що знаємо, в Кого увірували, — в «Спасителя нашого Іісуса Христа, Який зруйну вав смерть і явив життя і нетління» (2 Тим. 1:10). Го-
сподь, в Якого ми віруємо і на Якого сподіваємось, хай навчить нас тому, що має творити християнин для прославлення Його Всесвятого імені й від чо-
го утримуватися, щоб просвітився наш розум Пас-
хальним світлом Воскресіння.
Оживимося, брати й сестри, справжнім торже-
ством, обіймемо один одного. Тим, хто ненави-
дить нас, пробачимо все заради Воскреслого, щоб єдиними устами і єдиним серцем співати: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав!»
Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
первые после долгой жизни я читал слова Иоанна Златоуста, ко-
торые вы только что слышали, с трепе-
том, — с новым тре-
петом, потому что в контексте современ-
ной жизни они звучат таким вызовом веры! Как можем мы гово-
рить, что жизнь житель-
ствует, что жизнь побе-
доносно течёт, что побеж-
дено всё зло, когда мы ви-
дим вокруг себя — и вбли-
зи, и вдали — столько ужаса?! Когда мы дума-
ем о том, что происходи-
ло более семидесяти лет на нашей многострадаль-
ной земле?! Когда мы ви-
дим теперь, что не все ре-
шено, что не одержана по-
беда, что и сейчас коле-
блются самые основания не только государства, но народной жизни?! Когда восстаёт человек на чело-
века?! Как можем мы просто ли-
ковать?
Мы можем ликовать, только если наша вера непоколебима. Но такова ли она?
Если мы посмотрим вокруг себя, мы видим и здесь, в этой стране, бездомных и голодных. Мы слышим об ужасах, кото-
рые совершаются по всей зем-
ле: в Югославии, в Боснии… Везде человек сражается с дру-
гим, хочет отнять то, что дру-
гой приобрел порой многолет-
ним трудом, и прежде всего — свободу, самостоятельность, жизнь, согласную его идеалу… Как можем мы гово-
рить о победе над злом перед лицом этого ужаса? Да, мы мо-
жем это делать, но только ес-
ли наша вера настолько креп-
ка, что, стоя у гроба самого лю-
бимого человека, мы можем на-
чать службу словами: Благо-
словен Бог наш!… Благосло-
вен Он за все: Благословен Он за радость и за горе, благосло-
вен Он за крест и за воскресе-
ние! Мы можем ликовать, если только мы способны сказать пе-
ред лицом смерти, которая по-
ражает самых близких нам лю-
дей: Блажен путь, воньже иде-
ши днесь, душе, яко угото-
вася тебе место упокое-
ния… Можем ли мы, мо-
жет ли каждый из нас ска-
зать подобные слова?…
Но почему же земля на-
ша такая печальная? По-
чему так темно вокруг нас? Почему так страшно жить?… Потому что мы, христиане, не исполнили завета Христова. Христос нас послал в мир, запове-
дав быть светом в этом ми-
ре. Являемся ли мы таким светом? Было мне сказано когда-то, что никто не мо-
жет отвернуться от зем-
ли и обратиться к небу, ес-
ли не увидит в глазах или на лице хоть одного чело-
века свет вечной жизни. Могут ли люди, встреча-
ющие нас, православных христиан, сказать, что они увидели в наших гла-
зах, на нашем лице сия-
ние вечной жизни? А ес-
ли они не могут этого ска-
зать, значит, мы не исполнили своего призвания, мы изменили Христу, мы изменили себе, сво-
ему призванию…
И ещё: нас послал Христос, как овец среди волков… Так ли мы относимся к окружающей среде? Разве мы стоим за прав-
ду не словами только, а приме-
ром нашей жизни? Потому что Евангелие не проповедуется сло-
вом, оно проповедуется делом, примером. Люди, глядя на нас, должны быть в состоянии, как современники ранних христи-
ан, сказать: «Как они любят друг друга!» — и подумать: это К
ш
в
н
у
а
б
п
с
у
д
а
с
е
и
і
ч
у
о
о
с
В
я
С
д
л
а
с
о
люди другого рода; они насель-
ники нового Царства, их един-
ственный Господь — Бог, они только Ему послушны… Могут ли люди, глядя на нас, сказать подобные слова?
Подумаем о себе: как мы из-
бегаем всякой опасности, все-
го страшного, всякого вызо-
ва нашей вере, нашей лично-
сти? Не так проповедовали ран-
ние христиане, не так выходи-
ли на проповедь первые апосто-
лы. Они шли на смерть, они бы-
ли готовы, подобно Христу, по-
ложить свою жизнь для того, чтобы хотя бы один человек мог поверить в их любовь и через неё — в любовь Божию, чтобы люди могли поверить, что каж-
дый из них так любим Богом, что Бог нашёл Себе посланни-
ков, готовых засвидетельство-
вать эту любовь своей жизнью и своей смертью. Вот наше при-
звание, где бы мы ни были.
Здесь, на Западе, такое при-
звание могло бы быть испол-
нено легко — и вместе с тем мы не достойны своего призва-
ния, мы страшливы, мы нере-
шительны. А на нашей Роди-
не и в странах, где происходят смертоубийственные бои меж-
ду людьми, разделяющими од-
ну веру во Христа, людьми, ко-
торые могли бы быть братья-
ми — разве там христиане пока-
зывают, что они посланцы Хри-
стовы, приносящие свет — туда, где тьма, мир — туда, где рознь, любовь — туда, где ненависть?! Боже, разве мы не опомнимся?!
Вот мы поём Воскресение Хри-
стово. Но ведь Воскресение Хри-
стово пришло после Его крест-
ной смерти. Готовы ли мы упо-
добиться Христу? Ведь Он ска-
зал: «Я вам даю пример, которо-
му вы должны последовать…» Готовы ли мы по Его примеру жизнь свою положить для того, чтобы восторжествовала прав-
да, и истина, и любовь, и свет, и радость?
Вот над чем надо задумать-
ся в этот день Воскресения Хри-
стова. Да, Он воскрес, но вос-
кресли ли мы? Находимся ли мы в этом мире, как люди, ко-
торые прошли через смерть вме-
сте со Христом и ожили Его веч-
ной жизнью? Если не так, то мы поем Воскресение Христо-
во — и сами остаёмся чужды то-
му, к чему мы призваны: жить и умирать и воскресать для то-
го, чтобы другие воскресли.
Опомнимся все, все: и здесь живущие, и те, которые на про-
сторах нашей Родины прошли через горнило искушений, кото-
рые испытали крестную смерть. Теперь пришло время исповед-
ничества иного: исповедниче-
ства жизнью, такой жизнью, ко-
торая была бы светом, сиянием Божественной жизни. Положим начало этому, и тогда не только мы, но и неверующие, все люди, которые не могут верить, пото-
му что в нас они не видят учени-
ков Христовых, вместе с нами воскликнут: «
Христос Воскресе!
» — «
Воистину Воскресе!
»
Лондон,
Пасха Христова,
18 апреля 1993 г.
(1 Кор. 5:7), — гово-
рит апостол Павел. И все христи-
ане вселенной в этот день собираются воедино, что-
бы прославить Воскрес-
шего Господа, ожидая Его возвращения. И видимым знамением этого единства во Христе является общее Причащение всей Церкви от Чаши Господа.
Ещё в Ветхом Заве-
те Бог дал заповедь про эту страшную ночь: (Исх. 12:42). Все сыны Израилевы долж-
ны были собраться в до-
мах и вкусить от пасхаль-
ного агнца, а кто не вку-
сит, истребится душа та от народа своего. — Ан-
гел губитель погубит его (Числ. 9:13). Так же и сей-
час, великое бдение Пас-
хальной ночи должно со-
провождаться вкушением Пас-
хального Агнца — Тела и Кро-
ви Христа. Начало этому поло-
жил Сам Господь, открывший Себя апостолам в преломлении Хлеба (Лк. 24). Не случайно, что все встречи Воскресшего Хри-
ста с учениками сопровождались таинственными трапезами. Так Он дал им почувствовать ту ра-
дость, которая приготовлена нам в Царстве Небесного Отца. И свя-
тые апостолы установили празд-
новать святую Пасху святейшим Причащением. Уже в Троаде апо-
стол Павел по обычаю совершал ночную литургию в день воскрес-
ный (Деян. 20:7). Все древние учи-
теля Церкви, упоминая праздно-
вание Пасхи, в первую очередь говорили о пасхальном прича-
щении. Так, Златоуст вооб-
ще отождествлял Пас-
ху и причащение. Для него (и для всего церковного собрания) Пасха совершается тогда, когда человек причащается. А «оглашенный ни-
когда не совершает Пасхи, хотя и постится ежегодно, потому что он не участвует в приноше-
нии Евхаристии» (Против иуде-
ев. 3:5).
Но когда многие стали удалять-
ся от Христова Духа и стали укло-
няться от причащения на Свет-
лой Седмице, то отцы Трулльско-
го Собора (т. н. Пято-Шестого Со-
бора) 66 правилом засвидетель-
ствовали изначальное преда-
ние: «от святого дня Воскресения Христа Бога нашего до недели но-
вой, во всю седмицу верные долж-
ны во святых церквах непрестан-
но упражняться во псалмех и пе-
ниях и песнех духовных, радуя-
ся и торжествуя во Христе, и чте-
нию Божественных Писаний вни-
мая, и святыми тайнами наслаж-
даяся. Ибо таким образом со Хри-
стом купно воскреснем и возне-
семся. Того ради отнюдь в речен-
ные дни да не бывает конское ри-
стание, или иное народ-
ное зрелище».
Собор 927 года (т. н. Томос единения) даже троебрачным позволя-
ет на Пасху причащать-
ся св. Таин.
Это же устремление к пасхальному соеди-
нению с Господом про-
слеживается и в нашем богослужении. Ведь, по словам Златоуста, «мы постимся не для пас-
хи и не для креста, но ради своих прегреше-
ний, потому что наме-
реваемся приступить к тайнам» (Против иу-
деев. 3:4).
Вся святая Четыре-
де сятница готовит нас ко встрече с Богом в Пасхальную ночь. Не случайно ещё перед началом По-
ста Церковь поёт: «Возведем-
ся к покаянию, и чувства очис-
тим, к нимже брань, вход поста творяще: надеждею благодати сердце извествующе, не брашны, в нихже не пользовашася ходив-
шии. И снестся нами Агнец Бо-
жий, во священной и светонос-
ной ночи Воскресения, нас ради приведенное заколение, учеником приобщенное в вечер таинства, и тьму разоряющее неведение све-
том его воскресения» (стихира на стиховне, в мясопустную неде-
лю вечером).
Во время поста мы очищаем-
ся от беззаконий, учимся соблю-
дать заповеди. Но какая же у по-
ста цель? Цель эта — в участии в пиршестве Царства. На Пас-
хальном каноне св. Иоанн Дама-
скин призывает нас: «Придите ху и причащение. Для него (
и для стом купно воскреснем и возне
-
м Пас-
причащается А«
оглашенныйни
іА
с
л
О
Аи
м
А
і
й
ч с
м
іо
ї
л
і
о
по
х
и
р
а
ни
ре
к
д
е
д
е
к
о
П
случайно ещ
Священник Даниил Сысоев
Питье пьём новое, не от камня неплодного чудодеемое, но нетле-
ния источник, из гроба одождив-
шего Христа», «придите розги нового Винограда в нарочитом дне Воскресения Божественно-
го Веселья Царствия Христова приобщимся, воспевая Его как Бо-
га во веки».
В конце светоносной пасхаль-
ной заутрени мы слышим слова Златоуста: «Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитан-
ный — никто же да изыдет ал-
чай: вси насладитеся пира веры, вси восприимите богатство бла-
гости». И чтобы мы не думали, будто Пасха заключается в разго-
вении, наш Устав предупрежда ет: «Пасха — это Сам Христос и Аг-
нец, взявший грехи мира, на ал-
таре в бескровной жертве, в пре-
чистых тайнах, Честного Те-
ла и Животворящей Крови Сво-
ей от иерея Богу и Отцу прино-
симый, и тому причащающиеся истинную едят Пасху». Не слу-
чайно, что и причастен на Пасху звучит так: «Тело Христово при-
имите, источника бессмертнаго вкусите». Непосредственно пе-
ред выносом св. Даров Церковь призывает всех насладиться Бо-
жественных Таин.
И недавние святые продолжа ли подтверждать это понимание ве-
личайшего Праздника. Преп. Ни-
кодим Святогорец говорит: «Те, кто хотя и постятся перед Пас-
хой, но на Пасху не причащают-
ся, такие люди Пасху не празд-
нуют… потому что эти люди не имеют в себе причины и пово-
да праздника, которым являет-
ся Сладчайший Иисус Христос, и не имеют той духовной радости, которая рождается от Боже-
ственного Приобщения. Прель-
щаются те, которые считают, что Пасха и праздники состо-
ят в богатых трапезах, в многих свечах, благоуханном фимиаме, серебряных и золотых украшени-
ях, которыми они убирают церк-
ви. Ибо этого Бог от нас не тре-
бует, потому что это не перво-
степенное и не главное» (Кни-
га о душеполезнейшая о непрестанном причащении свя-
тых Христовых Таин. сс. 54–55).
Не случайно те, кто уклоняется от святого Причащения на Пасху и на светлую Седмицу, чувству-
ет упадок духовных сил. На них часто нападает уныние и рассла-
бление. Именно об этом предупре-
ждал нас Господь, говоря: (Лк. 21:34–35).
Но, к сожалению, в последнее время не только некоторые не-
радивые прихожане уклоняются от Причастия на св. Пасху по при-
чине своего чревоугодия, но и не-
которые священники стали вво-
дить новизну, запрещая благого-
вейным христианам исполнить волю Христа. Они говорят:
— Был пост, и вы могли при-
частиться. Так зачем же прича-
щаться на Пасху?
Возражение это совершенно ничтожно. Ведь св. Причастие — не знак печали, а предначинание будущего Царства. Не случайно в Литургии св. Василия Великого говорится, что когда мы вкушаем Причастие, то мы смерть Господ-
ню возвещаем, и воскресение Его исповедуем. Да, и если бы Пасха была несовместима с Евхаристи-
ей, то зачем же тогда и совершать Литургию в церквах? Неужели современные отцы мудрее Все-
ленской Церкви? Я уже не гово-
рю, что при хиротонии все мы да-
ём присягу следовать священ-
ным канонам. А Вселенский Со-
бор требует причастия на Пасху и на Светлой Седмице. Специально отвергая этот аргумент, свят. Ио-
анн Златоуст говорит: «Непостя-
щийся и приступающий с чи-
стой совестью, совершает пас-
ху, сегодня ли, завтра ли, или во-
обще всякий раз, когда участву-
ет в приобщении. Ибо достойное причащение зависит не от на-
блюдения времени, но от чистой совести» (Против иудеев. 3:5).
Другие говорят, что раз прича-
щение совершается во оставление грехов, то ему и не место в пас-
хальную ночь.
На это ответим словами Госпо-
да, если осла и вола вытаскива-
ют из ямы в субботу, то не надле-
жало ли и освободить человека от груза греха на Пасху. И Древ-
няя Пасха, и ныне действующие каноны указывают, что наилуч-
шим временем для прощения гре-
хов в таинстве Крещения являет-
ся Пасхальная ночь. Да, не место для исповеди в это время. Но ведь уже прошёл пост. Люди оплака-
ли свои беззакония, получили отпущение грехов на исповеди в страстной Четверг. Так на ка-
ком основании мы можем не до-
пустить их до святой Чаши в день Воскресения? Я уже и не гово-
рю, что Причастие совершается не только во оставление грехов, но и в жизнь вечную. А когда луч-
ше сделать человека причастни-
ком вечной жизни как не в день Пасхи? Конечно, если человек пребывает в нераскаянном смерт-
ном грехе, то дорога к Чаше ему закрыта его беззаконием. Но если этого нет, то человек должен при-
бегать ко Христу.
Некоторые говорят:
— Вот вы причаститесь на Пасху, а потом пойдёте есть мя-
со. Так нельзя.
Это мнение прямо осуждается 2 каноном Гангрского собора. Тот, кто считает мясо скверным или делающим человека неспособ-
ным причащаться, подпал влия-
нию духов обольстителей, о кото-
рых пророчествовал апостол Па-
вел (1 Тим. 4:3). Он отлучается от святой Церкви. Надо помнить, что на самой Тайной Вечери Хри-
стос с апостолами вкушали мя-
со ягнёнка, и это не помешало им причаститься. Да, нельзя объе-
даться на разговение, нельзя гре-
шить чревоугодием. Но из этого не следует, что не должно прича-
щаться. Скорее, наоборот. Из по-
чтения к святыне надо быть уме-
ренным, и так мы сохраним и чи-
стоту души, и здоровье желудка.
Подобным образом некоторые священники говорят:
— Вы объедитесь и напьётесь, а потом вас может стошнить, и так вы оскверните св. Прича-
стие. Поэтому лучше не прича-
щаться.
Но эта логика на самом деле объявляет грех неизбежностью. Получается, что нам предлага-
ют променять Христа Спасителя на беззаконие, которого заведомо невозможно избежать. И к это-
му нас будто бы подталкивает праздник. Но если это так, то, мо-
жет быть, стоит вообще отменить праздник? Что это за святой день, в который мы удаляемся от Бо-
га и неизбежно творим грех? Оче-
видно, что Бог не для обжорства и пьянства установил Пасху, так зачем же делать в этот день мер-
зости и ещё на этом основании не причащаться? Думаю, что го-
раздо мудрее будет причаститься святых Даров и после с умеренно-
стью разговеться, вкусить немно-
го вина и потом не мучиться ни те-
лом, ни душой.
— Пасха — время радости, и поэтому причащаться нельзя.
Мы уже приводили слова преп. Никодима, говорящего, что истинная радость Пасхи заклю-
чается именно в евхаристическом соединении со Христом. Также и Златоуст говорит, что непри-
чащающийся не празднует Пас-
хи. На самом деле приобщение особенно уместно на Пасху в свя-
зи с тем, что в согласии с Литур-
гией, совершая евхаристическую Жертву, мы воскресение Христо-
во исповедуем и видим образ Его восстания из мёртвых (Евхари-
стический канон и молитва по-
сле потребления). Но самое глав-
ное, что Сам Христос обещал дать радость Своим ученикам, тогда Он Сам вернётся из глубин смер-
ти, а от этой радости современные духовники отстраняют христиан.
Да если и подумать, то чему будет на Пасху радоваться не-
причащающийся — молитвам, но они говорят нам о богообще-
нии, а от него он отказался, Ли-
тургии — но она служится ра-
ди причастников, пению — но истинным Пасхаль-
ным Певцом является Христос (Евр. 2:12)? Если цель богослуже-
ния утрачена, то от величайшего праздника остаётся только «ра-
дость» служения чреву. Как бы нам не навлечь на себя горькие слова апостола Павла: (Флп. 3:18–19).
Еще одним возражением про-
тив пасхального Причастия яв-
ляется утверждение, что перед праздником такая суета, что фак-
тически невозможно нормально приготовиться к св. Причастию. Но это опять попытка оправдать нарушение заповеди «благими це-
лями». Господь сказал одной та-
кой суетящейся женщине: (Мф. 10:40). Конечно, в первую очередь это относится к Пасхе. Не случайно на Литургии Великой Субботы поются слова: «Да мол-
чит всякая тварь человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ни-
что же земное в себе да помышля-
ет». Это и есть правильное духов-
ное устроение перед праздником, которое только и делает нашу ду-
шу способной принять благодать. На Руси все приготовления к Пас-
хе заканчивали к Великому Чет-
вёрку, а потом пребывали в хра-
ме. И это очень правильно. А ны-
нешняя практика всю готовку и уборку переносить на Великую Субботу действительно душевред-
на. Она лишает нас возможности прочувствовать службы страстей Господних, и зачастую храмы на-
ши стоят полупустыми на пре-
краснейшей пасхальной вечер-
не (Литургии Великой Субботы), а христиане и христианки в этот выходной день вместо поклоне-
ния Почившему Господу изводят себя на кухнях. Потом же в пас-
хальную ночь вместо того, что-
бы радоваться, они клюют носом. Надо не отказываться от пасхаль-
ного причастия, а просто переме-
нить график уборки и готовки. — Всё закончить к вечеру Великой Среды, благо почти у всех есть хо-
лодильники, и заняться в спаси-
тельное Три дневие своей душой.
И, наконец, утверждают, что в пасхальную ночь очень много по-
сторонних, которые не готовы к приобщению, а исповедать их не-
когда.
Да, это так. Но чем провини-
лись постоянные прихожане, что из-за маловерующих их лишают соединения с Создателем? Надо не отказывать в Причастии всем, а просто внимательно смотреть за приобщающимися и негото-
вых отстранять. Иначе в больших приходах причастить нельзя бу-
дет никого. Ведь всегда находятся те, кто по незнанию рвутся «заод-
но и причаститься».
Но откуда же взялась эта прак-
тика, противоречащая и Писа-
нию, и св. канонам, и учению свя-
тых? Ведь многие по невежеству считают её чуть ли не частью свя-
щенного Предания. Нам извест-
ны молодые пастыри, которые го-
ворят, будто бы Церковь запреща-
ет причащаться на Пасху! Проис-
хождение её таится в тёмных го-
дах гонений на христиан в СССР. Если в сталинское время Церковь хотели физически уничтожить, то позже, в хрущевские гонения, богоборцы решили её разложить изнутри. Было принято ряд за-
крытых постановлений ЦК КПСС об ослаблении влияния Церкви. В частности, предлагалось запре-
тить причастие на Пасху. Целью этого было полное уничтожение христианства в СССР к 1980 го-
ду. К сожалению, многие священ-
ники и епископы поддались дав-
лению уполномоченных по делам религии и прекратили причащать на Пасху. Но самое удивитель-
ное, что эта безумная, антика-
ноническая практика, призван-
ная разрушить Церковь, сохрани-
лась и до сих пор, и более того, не-
которые горе — ревнители выда-
ют её за образец благочестия. Вос-
кресший Боже! Скорее низложи этот злой обычай, чтобы Твои де-
ти могли в святейшую ночь Пасхи быть участниками Твоей Чаши.
оследним соборно избран-
ным Оптинским старцем был пре подобный Нектарий, уче-
ник скитоначальника препо-
добного Анатолия (Зерцало-
ва) и преподобного старца Ам вросия. Он нёс крест стар-
ческого служения в годы тяжё-
лых испытаний для Русской Пра-
вославной Церкви, для всей Рос-
сии. Пятьдесят лет Старец Не-
ктарий провёл в Скиту Оптиной Пустыни, из них двадцать — в затво-
ре. Он восходил по духовной лестни-
це от затвора к общественному слу-
жению и был достойным продолжа-
телем Оптинского старчества. Наде-
лённый Богом великим даром про-
рочества и прозорливости, он за-
долго до революции и гражданской войны видел грядущие беды и скор-
би людей. Старец Нектарий молил-
ся за всю Россию, утешал людей, укреплял их в вере. В годы тяжёлых искушений преподобный Нектарий брал на себя бремя людских грехов. Он разделил участь многих своих ве-
рующих соотечественников: был го-
ним, сослан, почил в изгнании. О его жизненном пути — в связи с гоне-
ниями на Церковь, преследовани-
ем мона шества — известно меньше, чем о его прославленных предше-
ственниках.
Преподобный Нектарий (в миру Николай Васильевич Тихонов) ро-
дился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной се-
мье Василия и Елены Тихоновых. Отец его был рабочим на мельни-
це и умер, когда сыну было всего семь лет. Перед кончиной он благо-
словил сына иконой Святителя Ни-
колая, поручая его попечительству своё чадо. С этой иконой Старец не расставался всю жизнь.
Позднее преподобный Некта-
рий рассказы о своём детстве ча-
сто начинал словами: «Было это в младенчестве моём, ког-
да жил я с маменькой. Двое нас было на белом свете, да ещё кот жил с нами. Мы низкого бы-
ли звания и, притом, бедные. Кому нужны такие?» С матерью у Николая были самые тёплые и сердечные от-
ношения. Она больше действова-
ла кротостью и умела тронуть его сердце. Но и мать его умерла ра-
но. Остался мальчик круглым сиро-
той. С 11 лет он стал работать в лав-
ке богатого купца. Был Николай тру-
долюбив и к 17 годам дослужился до младшего приказчика. В свобод-
ное время юноша очень любил хо-
дить в храм и читать церковные кни-
ги. Его отличали кротость, скром-
ность, душевная чистота.
Когда юноше исполнилось двад-
цать лет, старший приказчик заду-
мал женить его на своей дочери. В то время в Ельце жила почти столет-
няя схимница, старица Феоктиста, духовная дочь святителя Тихона За-
донского. Хозяин отправил к ней юношу за благословением на брак. А схимница благословила его пойти в Оптину к старцу Илариону. Хозяин отпустил юношу в Оптину, и Нико-
лай отправился в путь.
В 1873 году пришёл он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь Про-
мыслом Божиим он обрёл свое ис-
тинное назначение. Ибо во власти Господа, а не во власти идущего да-
вать направление стопам своим (Иер. 10:23). Сначала юноша пошёл к скитоначальнику старцу Илариону, а тот отправил его к преподобно-
му Амвросию. В то время к велико-
му старцу Амвросию приходило так много людей, что дожидаться при-
ёма приходилось неделями. Но Ни-
колая он принял сразу и говорил с ним два часа. О чём была их бесе-
да, преподобный Нектарий никому не открывал, но после неё навсег-
да остался в скиту. Стал он духов-
ным сыном преподобного Анатолия (Зерцалова), а на совет ходил к пре-
подобному старцу Амвросию.
Первым послушанием его в Опти-
ной было ухаживать за цветами, по-
том его назначили на пономарское послушание. У преподобного Некта-
рия была келия, выходившая дверью в церковь, в ней он прожил двад-
цать лет, не разговаривая ни с кем из монахов: только сходит к стар-
цу или духовнику и обратно. Сам о
следним со
б
ным Оптинск
и
пре подобный
н
ик с
кит
о
н
а
ч
а
добного Анат
о
д
А
ч
л
ы
в
о
с
с
и
п
н
н
н
н
д
д
т
д
д
А
л
т
Рождение:
1853 г.
Постриг в мантию:
14/27 марта 1887 г.
День тезоименитства:
29 ноября/12 декабря
Иерейская хиротония:
21 октября/3 ноября 1898 г.
Постриг в схиму:
апрель 1920 г.
Кончина (день памяти):
29 апреля/12 мая 1928 г.
Обретение мощей:
3/16 июля 1989 г.
он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии — в храм да в могилу. На этом послу-
шании он часто опаздывал в цер-
ковь и ходил с заспанными глазами. Братия жаловались на него старцу Амвросию, на что он отвечал: «По-
дождите, Николка проспится, всем пригодится».
Под руководством своих вели-
ких наставников преподобный Нек-
тарий быстро возрастал духовно. 14 марта 1887 года он был постри-
жен в мантию, 19 января 1894 года был посвящён в иеродиакона, а ещё через четыре года был рукоположен Калужским архиереем в иеромона-
ха. Было ему тогда тридцать четы-
ре года.
Уже в эти годы он исцелял боль-
ных, обладал даром прозорливости, чудотворения и рассуждения. Но по своему смирению эти высокие ду-
ховные дарования он скрывал под внешним юродством. На юродство он имел благословение старцев. Оптинские старцы часто прикры-
вали своё духовное величие юрод-
ством — шутками, чудачеством, не-
ожиданными резкостями или не-
привычной простотой в обращении со знатными и заносчивыми посе-
тителями.
В 1912 году оптинская братия из-
брала его в старцы. Но преподоб-
ный Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братия! Я скудоумен и такой тяготы понести не могу». И только по послушанию он согла-
сился принять на себя старчество.
В первое время после избра-
ния старцем отец Нектарий уси-
лил юродство. Приобрёл музыкаль-
ный ящик и граммофон с духовны-
ми пластинками, но скитское на-
чальство запретило ему их заво-
дить; играл игрушками. Была у него птичка-свисток, и он заставлял в неё дуть взрослых людей, которые при-
ходили к нему с пустыми горестями. Был волчок, который он давал за-
пускать своим посетителям. Были детские книги, которые он раздавал читать взрослым людям.
В юродстве Старца часто содер-
жались пророчества, смысл кото-
рых открывался часто лишь по про-
шествии времени. Например, люди недоумевали и смеялись над тем, как старец Нектарий внезапно за-
жигал электрический фонарик и с самым серьёзным видом ходил с ним по своей келье, осма-
тривая все углы и шка-
фы… А после 1917 года вспомни-
ли это «чудачество» совсем иначе: именно так, во тьме, при свете фо-
нариков, большевики обыскивали кельи монахов, в том числе и ком-
нату старца Нектария. За полгода до революции Старец стал ходить с красным бантом на груди — так он предсказывал наступающие со-
бытия. Или насобирает всякого хла-
ма, сложит в шкафчик и всем по-
казывает: «Это мой музей». И дей-
ствительно, после закрытия Опти-
ной в скиту был музей.
Часто вместо ответа отец Некта-
рий расставлял перед посетителя-
ми куклы и разыгрывал маленький спектакль. Куклы, персонажи спек-
такля, давали ответы на вопросы своими репликами. Так, владыка Феофан Калужский не верил в свя-
тость Старца. Как-то приехал он в Оптину и зашёл к отцу Нектарию. Тот, не обращая на него никакого внимания, играл в куклы: одну на-
казывал, другую бил, третью сажал в тюрьму. Владыка, наблюдая это, утвердился в своём мнении. Поз-
же, когда большевики посадили его в тюрьму, он говорил: «Грешен я пе-
ред Богом и перед Старцем. Всё, что он мне показывал тогда, было про меня, а я решил, что он ненор-
мальный».
Однажды старец Варсонофий, будучи ещё послушником, прохо-
дил мимо домика отца Нектария. А он стоит на своём крылечке и го-
ворит: «Жить тебе осталось ров-
но двадцать лет». Это пророчество впоследствии исполнилось в точ-
ности.
Протоиерей Василий Шустин рас сказывал, как Батюшка, не чи-
тая, разбирал письма: «Одни пись-
ма он откладывал со словами: „Сю-
да надо дать ответ, а эти письма благодарственные, их можно без ответа оставить“. Он их не читал, но видел их содержание. Некото-
рые из них он благословлял, а неко-
торые и целовал».
Известны многочисленные слу-
чаи, когда Батюшка исцелял смер-
тельно больных людей. Приехала в Оптину мать, дочь которой страда-
ла неизлечимой болезнью. От боль-
ной отказались все врачи. Мать до-
жидалась Старца в приёмной и вме-
сте с другими богомольцами благо-
словилась у него. Она ещё не успе-
ла сказать ему ни слова, как Ста-
рец обратился к ней сам: «Ты при-
шла молиться о больной дочери? Она будет здорова». Он дал матери семь пряников и велел: «Пусть каж-
дый день дочь съедает по одному и почаще причащается, будет здо-
рова». Когда мать вернулась домой, дочка с верой приняла пряники, по-
сле седьмого причастилась и вы-
здоровела. Болезнь к ней больше не возвращалась.
Как-то приехала к нему монахиня Нектария с мальчиком-подростком, который вдруг заболел. Температу-
ра поднялась до сорока градусов. Она и говорит Батюшке: «Олежек у меня заболел». А он отвечает: «Хо-
рошо поболеть в добром здравии». На другой день дал мальчику яблоч-
ко: «Вот тебе лекарство». И, благо-
словляя их в путь, сказал: «Во время остановки, когда будете лошадей кормить, пусть выпьет кипяточку и будет здоров». Так они и сделали. Мальчик выпил кипяточку, заснул, а когда проснулся, был здоров.
Принимал преподобный старец Нектарий посетителей в «хибарке» прежних старцев, иногда он остав-
лял на столе в приёмной книги, и по-
сетители в ожидании приёма смо-
трели эти книги и, листая их, нахо-
дили ответы на свои вопросы. А пре-
подобный Нектарий по своему сми-
рению замечал, что они приходят к преподобному старцу Амвросию, и сама келия говорит за него.
У Батюшки был кот, который его необыкновенно слушался, и Ба-
тюшка любил говорить: «Старец Ге-
расим был великий старец, потому у него был лев, а мы малы — и у нас кот».
Внешне Старец был невысоко-
го роста, согбенный, с округлым ли-
цом и небольшой клинообразной бородкой. Лицо его как бы не имело возраста — то древнее, суровое, то молодое до живости и выразитель-
ности мысли, то детское по чистоте и покою. Ходил он лёгкой, скольз-
ящей походкой, как бы едва каса-
ясь земли. Лишь перед самой смер-
тью он передвигался с трудом, ноги распухли, как брёвна, сочились су-
кровицей — это сказалось много-
летнее стояние на молитве.
Для каждого человека у Старца был свой подход, «своя мера», по-
рой он оставлял посетителя одного в тишине «хибарки» побыть наеди-
не со своими мыслями, иногда дол-
го и оживлённо беседовал, удивляя собеседника своими познаниями, и люди спрашивали: «Где же Старец окончил университет?» И не могли он
люб
есть т
о
в хра
м
ш
а
ни
и
к
о
вь и Брати
я
Амв
ро
д
ожд
и
п
р
иг
од
По
д
ких н
а
т
арий 14
м
ар
поверить, что он нигде не учился. «Вся наша образованность от Писа-
ния», — говорил о себе Старец.
Высоко ценил Старец послу-
шание. Митрополита Вениамина (Федченкова) он наставлял: «При-
мите совет на всю вашу жизнь: ес-
ли начальники или старшие вам предложат что-нибудь, то, как бы трудно ни было или как бы высоко не казалось, не отказывайтесь. Бог за послушание поможет». Нагляд-
ный урок послушания он дал сту-
денту Василию Шустину (будуще-
му протоиерею), как-то сказав, что научит его ставить самовар, потому что скоро придёт время, когда у не-
го не будет прислуги и придётся са-
мому ставить себе самовар. Юноша с удивлением посмотрел на Стар-
ца, недоумевая, куда может деть-
ся состояние их семьи, но послуш-
но пошёл за батюшкой в кладовку, где стоял самовар. Отец Нектарий велел налить в этот самовар воды из большого медного кувшина.
— Батюшка, он слишком тяжё-
лый, я его с места не сдвину, — воз-
разил Василий.
Тогда Батюшка подошёл к кувши-
ну, перекрестил его и сказал: «Возь-
ми!» И студент легко поднял кувшин, не чувствуя тяжести. «Так вот, — на-
ставил отец Нектарий, — всякое по-
слушание, которое нам кажется тя-
жёлым, при исполнении бывает очень лёгким, потому что делается как послушание».
Как-то спросили Старца, дол-
жен ли он брать на себя страдания и грехи приходящих к нему, чтобы облегчить их или утешить. «Иначе облегчить нельзя, — ответил он. — И вот чувствуешь иногда, что на те-
бе словно гора камней — так много греха и боли принесли тебе, и пря-
мо не можешь снести её. Тогда при-
ходит благодать и размётывает эту гору камней, как гору сухих листьев. И можешь принимать снова».
Старец часто и с любовью гово-
рил о молитве. Он учил постоян-
ству в молитве, считая добрым зна-
ком от Господа неисполнение про-
шений. «Надо продолжать молить-
ся и не унывать, — поучал Батюш-
ка. — Молитва — это капитал. Чем дольше лежит, тем больше про-
центов приносит. Господь посыла-
ет Свою милость тогда, когда Ему это благоугодно, когда нам полез-
но её принять… Иногда через год Господь исполняет про-
шение… При мер надо брать с Иоакима и Анны. Они всю жизнь молились и не унывали, и ка-
кое Господь послал им утешение!» Однажды посоветовал: «Молитесь просто: „Господи, даруй мне благо-
дать Твою!“ На вас идёт туча скор-
бей, а вы молитесь: „Господи, да-
руй мне благодать Твою!“ И Господь пронесёт мимо вас грозу».
После закрытия монастыря в Вербное воскресенье 1923 года преподобного Нектария арестова-
ли. Старца повели в монастырский хлебный корпус, превращённый в тюрьму. Он шёл по мартовской об-
леденевшей дорожке и падал. Ком-
ната, куда его посадили, была пе-
регорожена не до самого верха, а во второй половине сидели конво-
иры и курили. Старец задыхался от дыма. В Страстной Четверг его увезли в тюрьму в Козельск. Позд-
нее из-за болезни глаз Старца пе-
ревели в больницу, но поставили ча-
совых…
По выходе из тюрьмы власти по-
требовали, чтобы отец Нектарий покинул Калужскую область. Ста-
рец жил в селе Холмищи Брянской области у одного крестьянина, род-
ственника духовного сына Батюшки. ЧК грозила этому крестьянину ссыл-
кой на Камчатку за то, что он прию-
тил Старца. Осенью 1927 года его обложили особенно тяжёлым на-
логом.
В Холмищи, невзирая на трудно-
сти, добирались духовные чада в по-
исках утешения и совета, к Старцу потянулся поток людей со всех кон-
цов России. Святой Патриарх Тихон советовался с преподобным Некта-
рием через своих доверенных лиц. Добираться до села, особенно вес-
ной, из-за разлива рек, было труд-
но, даже сообщение на лошадях прекращалось. Порой приходилось идти пешком в обход до семидеся-
ти пяти вёрст мимо леса, где было много волков. Они часто выходили на дорогу и выли, но, по Святым мо-
литвам Старца, никого не трогали.
Преподобный Нектарий, будучи провидцем, предсказывал в 1917 го -
ду: «Россия воспрянет и будет мате-
риально не богата, но духом будет богата, и в Оптиной будет ещё семь светильников, семь столпов».
С 1927 года Старец стал серьёз-
но недомогать, силы его угасали. В декабре состояние здоровья рез-
ко ухудшилось, решили, что отец Нектарий умирает, но затем насту-
пило некоторое улучшение. В апре-
ле Батюшке опять стало плохо. К не-
му приезжал отец Сергий Мечев, он причастил Старца. 29 апреля 1928 года до Холмищ с трудом до-
брался отец Адриан, на руках кото-
рого преподобный Нектарий скон-
чался в эту же ночь. Незадолго до кончины на вопрос, где его хо-
ронить, Старец указал на местное кладбище. Когда его спрашивали, не отвезти ли его тело в Козельск, отрицательно качал головой. Ста-
рец не велел хоронить его и воз-
ле Покровской церкви в селе Хол-
мищи, сказав, что там будет хуже свиного пастбища. Так и случилось. Храм разрушили, а на соборной площади устроили ярмарку и танц-
площадку. Исполняя желание Стар-
ца, его погребли на местном сель-
ском кладбище в двух-трёх вёрстах от села Холмищи.
В 1935 году грабители разрыли могилу Старца, надеясь найти там ценности. Они сорвали крышку гро-
ба и открытый гроб поставили, при-
слонив к дереву. Утром колхозники, пришедшие на кладбище, увидели, что Старец стоит нетленный — вос-
ковая кожа, мягкие руки. Гроб за-
крыли и опустили в могилу с пением «Святый Боже».
После возрождения Оптиной пу-
стыни, 3/16 июля 1989 года, в день памяти митрополита Московско-
го Филиппа, состоялось обрете-
ние мощей преподобного Некта-
рия. Когда торжественная процес-
сия двигалась по обители, от мо-
щей исходило чудное благоухание: мантия Старца оказалась нетлен-
ной, мощи были янтарного цвета. В 1996 году преподобный Нектарий был причислен к лику местночтимых Святых Оптиной Пустыни, а в авгу-
сте 2000 года — Юбилейным Архи-
ерейским Собором Русской Право-
славной Церкви прославлен для об-
щецерковного почитания. В насто-
ящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной ча-
сти Амвросиевского придела Вве-
денского собора обители.
Как при жизни Старца, так и по-
сле его блаженной кончины каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную по-
мощь. По молитвам преподобного Нектария люди выходят из трудных жизненных ситуаций, совершаются чудеса духовного и телесного исце-
ления. Преподобне отче наш Некта-
рие, моли Бога о нас!
optina. ru
П
ісля того, як у 1935 році усіх ченців вигнали, Мгарський мо-
настир було закрито. Ще на початку 30-х на території монастиря розта-
шували патронат для дітей «ворогів народу». З 1937 року тут знахо-
дився дисциплінарний батальйон, з 1946-го — військові склади, а у 1985 — піонерський табір.
«Склалося так, що драматич-
ною виявилась історія монастиря за радян ського періоду, що, як не па-
радоксально (а може й закономірно), завершилася його відродженням. Важко, повільно, але і в Радянську державу, в її «керівну та спрямову-
ючу» силу — КПРС почали проника-
ти нові, свіжі віяння. Іще в 1977 році група ентузіастів-краєзнавців пору-
шила питання про відзначення 1000-
ліття Лубен, згодом ця справа одер-
жала офіційне визнання, нею поча-
ли опікуватися органи влади. «Я сам тоді був другим секретарем Лу-
бенського міськкому партії, — пи-
сав Л. М. Діденко, на той час голо-
ва Лубенської районної Ради на-
родних депутатів, — і безпосеред-
ньо брав участь як у плануванні, так і в організації робіт, зокрема в вирішенні долі монастиря».
Спочатку в декого були задуми залишити споруди історичною та архітектурною пам’яткою, розміс-
тив ши поряд туристський комплекс. Але проведене через газету опиту-
вання лубенців схилило всіх остаточ-
но до думки, що єдино правильне розв’язання питання — це відновлен-
ня монастиря і як пам’ятки, і як церковно-господарьскої організації.
У 1987 році почалась рестав-
рація. Організували на місці Пол-
тавську дільницю Черні гів ських реставра ційних майсте рень, яку очолив творчий будівельник Я. О. Назарець, а з ним почали працювати ще 8 місцевих майстрів. Згодом дільниця стала Лу-
бенською. За допомогою київської «Укрпроектреставрації» виготовля-
лись локальні проекти — спочатку на консервацію, потім — і на рестав-
ра цію. Створили власну майстерню, проклали дорогу, провели водопро від, електролінію. Якщо кошти виділяло обласне управління капітального будівництва, то матері алами забез-
печували практично всі колгоспи рай-
ону, ряд міських підприємств (завод «Комсомолець», ремонтно-механічні майстерні, меблевий комбінат та ін.).
Справу було зрушено. Тепер пам’ятку архітектури — ансамбль Мгарського монастиря — передано його споконвічному господареві. Чер-
неча громада має змогу розвиватися, діючи на благо не тільки лубенців, а й усієї України».
Віруючі та навіть невіруючі люди, громадські діячі виявляли ініціативу та брали активну участь у поверненні монастиря. Як це не дивно, сприяли цьому навіть партійні діячі.
Таким чином, ще наприкінці 80-х років стараннями релігійної грома-
ди, яка складалася із мешканців се-
ла Мгар та сусідніх сіл, при підтримці місцевої сільради та колгоспу, вда-
лось повернути скитську церкву Свя-
тителя Афанасія та улаштувати для звершення богослужіння. Згодом, на початку 1990-х, вона була освяче-
на на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці.
ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
Вирішувати долю Мгарського монастиря
Нині реставруються будівлі Лу-
бенського Мгарського Спасо-Пре-
ображенського монастиря, засно-
ваного 1619 року… Але поки що йдеться про монастир як відому республіканську пам’ятку архітекту-
ри. Цілком приєднуючись до цього, в той же час не можемо не звернути увагу, що практично ні на яких рівнях досі не обговорюється питання про його культове призначення.
Щоправда, ще 1988 року, коли відзначалося 1000-ліття христи-
янства на Русі, в розмові з Полтавсь-
ким єпископом Савою тодішній го-
лова виконкому міської Ради на-
родних депутатів В. М. Канупа вис-
ловив згоду на передання монасти-
ря Церкві…
у 1935 році усіх и Мгарський мо
п
очали п
р
ацювати ще 8 місцеви
х
майстрів Згодом дільниця стала Лу
м
айсте
р
ні, меблевий комбінат та ін.)
.
Справу було зрушено Тепер
В цьому році Мгарський Спасо-Преображенський монастир святкує ювілей — двадцяту річницю відродження обителі. Довгих 58 років це святе місце перебувало в запустінні і знехтуванні. Тут розміщувалася військова ча-
стина, потім склади, піонерський табір… Безкінечно довгим та сумним був цей час для віруючих людей. Але всьому приходить кінець, скінчився і він. 15 травня 1993 року в обителі відправили першу Літургію; 13 лютого 1994 року звершили перше постриження в ченці. Монастир розпочав нове життя. Пропонуємо вашій увазі короткий екскурс до історії, хроніку подій того часу: повернення монастиря державою Православній Церкві.
ц
р
д
л
м
л
т
з
н
н
Б
он
у
р
я
б
о
в
й
р
р
в
у
д
й
в
я
ь
.
аТ
Ф
Нині р
Дзвінниця. 90-ті роки
Дзвінниця. 90-ті роки
яд
міських
п
ід
пр
иємств
(
заво
д
к
им є
пи
л
ова в
и
ро
дних
ловив зг
яд
м
іс
ьк
их
п
ід
пр
иє
мс
тв
(
за
во
д
к
л
р
л
Дзвінниця після ремонту
Дзвінниця після ремонту
Під час освячення в липні 1990 ро-
ку Кургану Скорботи — місця побли-
зу Мгарського монастиря… — секре-
тар Синоду Української Православної Церкви єпископ Іонафан в інтерв’ю з приводу майбутнього монастиря ска-
зав: «Бачу його діючим…».
Тож ми, і віруючі, і невіруючі, зак-
ликаємо світську й церковну вла-
ду, не зволікаючи, спільно приступи-
ти до розв’язання цього наболілого й актуального питання, об’єднавши матеріальні можливості і дбаючи про духовність нашого народу.
К. Ілющенко, заступник голови цер-
ковної ради Свято-Троїцької церкви.
О. Разіна, староста Різдво-Бого-
родицької церкви.
Т. Тішина, відповідальний секретар міської організації Українського то-
вариства охорони пам’яток історії та культури.
Н. Гарбуз, лікар Центральної район-
ної лікарні.
А. Єфремова, викладач дитячої му-
зичної школи, самодіяльний композитор.
В. Малик, письменник, лауреат рес публіканської літературної премії ім. Лесі Українки.
Б. Ванцак, заслужений журналіст Української РСР.
Липень 1991 р.
* * *
Виконком обласної Ради народних депутатів. Редакції газети «Червона Лубенщина».
Виконком Лубенської міської Ра-
ди народних депутатів повідомляє, що з цього боку немає заперечень про передачу Мгарського монастиря Українській Православній Церкві…
Голова виконкому І. С. Коломієць
Серпень 1991 р.
* * *
Київ, Українська Православна Цер-
ква, митрополитові Філарету
Ваше Блаженство!
У липні 1991 року Вам було направ-
лено лист, а також лубенську газе-
ту з листом-зверненням… На жаль, до цього часу ніякої відповіді від Вас на це ми не одержали… Редакція про-
сить Вас вжити усіх залежних від Вас заходів та поінформувати про це на-
самперед віруючих Лубенського рай-
ону, які не розуміють, чому досі немає ніякої відповіді.
Зав. відділом листів газети
«Лубенщина» жовтень 1991 р.
Б. Ванцак
* * *
Відділ листів газети «Лубенщина»
Шановні працівники редакції!
Висловлюю вам щиру вдя чність за ваше піклування про долю свя-
тих наших храмів та обите-
лей.
Сьогодні, дякувати Богові, на Украї-
ні відкривається чимало монастирів — наша Церква налічує їх вже 32.
Для відродження колись славет-
ного Мгарського монастиря ми та-
кож зможемо надати матеріальну до-
помогу, якщо буде прийнято рішення про його передачу Церкві.
При цьому повідомляємо, що пи-
тання про відкриття Мгарського мо-
настиря може бути розглянуте на ар хієрейському синоді Української Православної Церкви при наявності прохання архієпископа Полтавського і Кременчуцького Сави…
З повагою, Філарет, Митрополит Київський і всієї України.
Листопад 1991 р.
* * *
Полтава, Єпархіальне управління, Архієпископові Саві
Ваше Преосвященство!
Посилаємо Вам газету з но-
вою публікацією щодо долі Мгарсь-
кого монастиря, в якій наведено й відповідь Митрополита Київського і всієї України Філарета.
На превеликий жаль, Ви не удосто-
юєте нас, а отже — й десятків ти-
сяч лубенців, читачів газети, своєї відповіді. Це не може не викликати здивування і навіть тривоги…
З повагою, завідуючий відділом листів
Грудень 1991 р.
Б. Ванцак
НОВА ІСТОРІЯ СТАРОГО МОНАСТИРЯ
«8 травня 1993 р. Високо пре ос-
вя щеннійшим Архіє пископом Пол-
тав ським і Кременчуцьким Феодо-
сієм був призначений перший у по-
революційний період Наміс ник Мгар-
ського Спасо-Пре об ра жен сько го мо-
настиря ігумен о. Філіп (Осадченко). З цього моменту почалася нова історія діяльності старого монастиря. Бага-
то довелося пережити йому за довгі 375 років. Двічі, в ХVІІ та ХVІІІ ст., горів і знову відбудовувався собор. Дісталось монастирю і при поляках, і при радянській владі. Кого тут тільки не було — і автокефали, і військові, й піонери … Та прийшло свято й на це, Богом обране місце!
Ось лише деякі уривочки зі щоден-
ника ієромонаха Іларіона:
«15.05.93. Служиться перша літур-
гія в день пам’яті свт. Афанасія, Патріарха Царгородського, Лубенсь-
кого Чудотворця, та молебень Святи-
теля. Обідня здійснюється в Спасо-
Преображенському соборі. На тлі варварськи пошкоджених фре-
сок та опалої штукатурки яскраво виділяється свіжою зеленню трава, накидана на земляну підлогу собору. Весняний запах свіжоскошеної тра ви, змішуючись із запахом ладану, ство-
рюють надзвичайний аромат, і в сер-
цях людей, які прийшли на це свято, вселяється надія.
До 20 грудня Богослужіння відбу-
ваються в скиту, від холоду зводить пальці.
20.12.93. Перша служба в Теплій церкві, нарешті запустили опалення, у церкву й трапезну пішло живодай-
не тепло.
02.02.94. Уперше задзвонив дзвін.
13.02.94. Перше постриження в ченці.
15.02.94. Перше причастя перших монахів…»
Небагато минуло часу з першої служби в соборі, а скільки вже пе-
режито, скільки хвилювань, радості, смутку (а то й сліз)… Не минає і без НП: то спалахнула баня, то вийшов із ладу глибинний насос, і монастир ли-
шився без води. Потрібні оперативні рішення, доводиться і до голів кол-
госпів, і (на той час) представника Президента в районі. Важко монасти-
рю, і коли б не допомога людей, для яких такі поняття, як духовність, віра, совість — не порожній звук, було б на-
багато важче.
Із труднощами передається мона-
стирю його ж власність. А колись же відбирали з легкістю, найменший су-
против придушувався терором. Пред-
ставники радянської влади не це-
ремонились ні з людьми, ні зі святи-
ми. Собор монастиря було розоре-
но, склепи розкриті й осквернені. Досі на храмових фресках, які вціліли, зя-
ють сліди від куль. Нова влада хотіла знищити саму віру, саму Церкву Хри-
стову. Однак її прислужники забули сказане Христом про Церкву: «І воро-
та пекла не здолають її». Ми твердо знаємо, що суд Божий воздасть ду-
шогубам по ділах їхніх. Православна Церква завжди протистояла насиль-
ству міцністю Духа, силою віри та упо-
ванням на Бога.
У буднях копіткої праці відбувається велике чудо — відродження Святої обителі, ті, хто стоїть біля джерел цього Відродження, усвідомлюючи велику відповідальність, покладе-
ну на них Господом Богом, віддають увесь свій талант і всі сили, аби не по-
тух, а розгорівся ще яскравіше во-
гонь духовного маяка на нашій багатостраждальній землі.
Відрадно відзначити, що серед людей, наділених владою, є ті, хто розуміє потреби Церкви, усвідомлює, що, не вийшовши з кризи духовної — не можна вийти з кризи економічної та політичної, що насилля над духом гу-
бить особистість, а отже, й державу, що складається саме з цих особисто-
стей. Заради справедливості слід зга-
дати ще 1988 рік, коли вшановувалося 1000-ліття Лубен. Для відзначення цієї дати багато поклопоталися спочатку краєзнавці, потім влада, ентузіазм ви-
явило населення Лубенщини. Завдя ки розумінню та клопотанню міськкому Компартії України, який тоді очолю-
вав А. М. Соболєв, командування Київського військового округу пого-
дилось на виведення з території мо-
настиря військової частини і передачу його спочатку місцевій цивільній вла-
ді, яка згодом передала його справж-
ньому власникові — Церкві. Тоді ж бу-
ло створено реставраційну бригаду. Розуміючою людиною, на щастя для монастиря, виявився колишній пред-
ставник Президента України в районі, а тепер голова районної Ради народ-
них депутатів Л. М. Діденко. Його ве-
лику допомогу в передачі монастир-
ських споруд, організації різних трудо-
вих колективів для надання шефської матеріальної допомоги високо цінить уся братія і молиться за нього.
Та монастир не може підтримувати свою життєдіяльність лише за рахунок пожертвувань, особливо нині, коли відбувається різке падіння життєвого рівня населення. І нехай господар-
ство в обителі невелике, та воно до-
помагає вижити, саме вижити, бо в час економічної розрухи в державі пи-
тання стоїть не про життя, а про вижи-
вання.
Будь яке господарство вимагає пос тійних турбот, але, як каже народ-
на мудрість: «Молитва і труд усе пе-
ретруть». Бог милостивий і благодат-
тю своєю дає силу й терпіння. У чен-
цях і послушниках, які відроджують до життя Святу Обитель, живе непо-
гасна віра у Промисел Божий, велика надія на силу Духа Святого і всепере-
можна Любов, заповідана нам Госпо-
дом нашим Ісусом Христом.
Розвивається в монастирі й ху-
дожній промисел — це різноманітні вироби з дерева, як, наприклад, підсвічники з зображенням монас-
тирського собору, хрест з розп’яттям та ін. Усе це виконано талановито, з художнім смаком.
Проводиться ремонт собору, неда-
лекий той час, коли зазвучать у ньо-
му молитва й співи, і він наповниться життям, і в таїнстві Богослужінь зійде на нього Благодать Святого Духу. Братія вірить, що в відроджений со-
бор буде повернено з Харкова мощі Святителя Афанасія, Патріарха Царгородського, Лубенського Чу-
дотворця.
Мало поки що в монастирі ченців, але головне те, що склався кістяк братства — це ті, хто першими прийшли сюди і, побачивши мерзо-
ту запустіння, почали трудитися. Тре-
ба було впорядковувати територію, відремонтувати житловий фонд, по-
садити город і зробити багато іншого. Були й такі, кого попросили піти. Але для тих, хто лишився, монастир став рідною домівкою.
Духовною лікарнею називають у народі монастир, і вже приходять сю-
ди страждучі та обтяжені й знаходять утіху в молитві, в проповіді свяще-
ника, а то й просто в доброму слові співчуття.
Мгарський Спасо-Пре об ра жен-
сь кий монастир відроджується і вже приносить духовні плоди, які з Бо-
жою допомогою, сподіваємось, бу-
дуть примножуватись і наповнюва-
ти життя великим змістом, і щод-
ня буде підноситись до Господа мо-
литва за нашу рідну Вітчизну: «Спа-
си, Господи, люди твоя и благослови достояние Твое, победы православ-
ным христианам на сопротивныя да-
руя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Аминь», — писав у 94-му намісник монастиря, архімандрит Филип, нині священноархімандрит обителі, митрополит Полтавський і Миргородський. Багато води збігло за цей час, багато було зроблено. Сьогодні монастир має орні землі, тваринницьке господарство, пасіку та пекарню, олійницю та молочний цех, займається видавничою діяльністю. Зросла кількість ченців, сформува-
лась братія. Неухильно звершуються добові богослужіння.
«Обновится яко орля юность твоя», — звертався Духом Святим цар Давид до душі. Обновилася й Мгарсь-
ка обитель, а з нею і нове церков-
не літургійне життя. Стали стікатися віруючі люди за тим, щоб, беру-
чи участь у Святих Таїнствах Церк-
ви, відновляти свої душі. Як би ворог роду людського не намагався зни-
щити Церкву Православну, здола-
ти він її не може, бо Господь обіцяв своїм вірним чадам: «…и се, Аз с ва-
ми есмь во вся дни до скончания ве-
ка. Аминь».
Хочеться подякувати усім, хто пра-
цював і працює заради відновлення обителі, привітати з цим ювілеєм і побажати міцного здоров’я та нат-
хнення у праці. Та хай Господь ніколи не залишає нас своєю милістю.
Підготував ієродиякон Даниїл (Корчевий)
за архівними матеріалами монастиря
Мгарський монастир
Спасо-Преображенський собор. 80-ті роки
Спасо-Преображенський собор. 80-ті роки
Церква Благовіщення. поч. 90-х
Церква Благовіщення. поч. 90-х
Церква Благовіщення сьогодні
Церква Благовіщення сьогодні
Собор після реставрації
Собор після реставрації
Будинок настоятеля. 90-ті роки
Будинок настоятеля. 90-ті роки
Будинок настоятеля після ремонту
Будинок настоятеля після ремонту
ГОЛОВА СИНОДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ, КАТЕХІЗАЦІЇ ТА МІСІОНЕРСТВА УПЦ МИТРО-
ПОЛИТ ПОЛТАВСЬКИЙ І МИРГОРОДСЬКИЙ ФИЛИП ВЗЯВ УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: «ВИВЧЕННЯ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯ-
МУВАННЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
16 квітня 2013 року під головуванням заступника Міністра освіти і науки Бориса Жебровського відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Вивчення курсів духовно-морального спряму-
вання: досвід, виклики, пер-
спективи». У роботі кругло-
го столу взяли участь вчи телі курсів духовно-морального спря мування, методисти об-
ласних інститутів післядип-
ломної педагогічної освіти, члени Громадської ради з пи-
тань співпраці з церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, автори програм, підручників. У даному заході взя-
ли участь Голова Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної Цер кви митрополит Полтавський і Миргородський Фи-
лип, Перший заступник Голови відділу протоієрей Олек-
сандр Білокур та співробітники відділу священик Георгій Крючков, священик Андрій Кудрявцев та диякон Георгій Оніпко.
У ході роботи круглого столу обговорювались наступні питання: 1. Вплив викладання предметів духовно-мо раль-
ного спрямування на формування особистості дити-
ни та на моральну атмосферу в школі. 2. Важливість продов ження викладання предметів духовно-
морального спрямування у загальноосвітніх на-
вчальних закладах. 3. Умови та можливості ви-
кладання предметів духовно-морального спря-
мування у загальноосвітніх навчальних закладах. 4. Особливості викладання предметів духовно-
морального спрямування для різних вікових груп учнів; 5. Взаємодія органів освіти, релігійних і гро-
мадських організацій у питанні забезпечення ви-
кладання предметів духовно-морального спря-
мування.Учасники обговорили вплив викладан-
ня предметів духовно-морального спрямування на формування особистості дитини та на моральну атмос-
феру в школі; взаємодію органів освіти, релігійних і гро-
мадських організацій у питанні забезпечення викладання таких предметів тощо.
У своєму виступі Голова Синодального відділу ре-
лігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної Церкви митрополит Полтавський і Мирго-
родський Филип наголосив на тому, що, викладаючи пред-
мети духовно-морального спрямування, педагоги перш за все мають на меті виховання української молоді на заса дах традицій українського суспільства і, перш за все, на заса-
дах традиційної для нашого народу християнської віри. А тому, за словами митрополита Филипа, не зрозумілою стає позиція Міністерства освіти і науки з приводу того, що з 1 вересня 2013 року у загальноосвітніх навчальних закладах України перестане викладатися предмет ети-
ки, в тому числі предмети духовно-морального спрямування. Дана тенденція, за переконанням владики Филипа, є дуже негативною, бо дітей потрібно виховува-
ти з самого дитинства, а не зі старших класів, як пропо-
нують представники міністерства. Через це митрополит Филип запропонував представникам Міністерства освіти і науки залишити викладання даних предметів і надалі у загальноосвітніх навчальних закладах України.
У свою чергу голова Громадської ради з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України Марущенко В. С. запропонував ство-
рити громадську організацію, яка б складалася з викладачів предметів духовно-морального спря-
мування для координації майбутньої діяльності у даній галузі. Доцент кафедри філософії Дніпропетровсько го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рогова О. Г. у своєму виступі запропону-
вала представникам Міністерства освіти і науки України ввести до державного переліку освітніх спеціальностей нові спеціальності спеціаліста і магістра з викладання християнської етики, відкрити спеціальні факультети при вищих на-
вчальних закладах України для підготовки спеціалістів з християнської етики.
Всі учасники круглого столу прийшли до єдиного рішен-
ня, що викладання предметів духовно-морального спряму-
вання є вкрай важливим в процесі виховання юних українців і неодмінно має продовжуватися і в майбутньому.
У ПОЛТАВІ ВІДБУВСЯ РОБОЧИЙ СЕМІНАР ЗА УЧАСТЮ АКТИВУ БАТЬКІВСЬКОГО РУХУ ПОЛТАВИ
9 квітня 2013 р. з благословення митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа в будинку духовно-
просвітницького центру Полтавської єпархії відбувся семінар за участю найактивніших представників право-
славного батьківського руху Полтави.
Нагадаємо, що 2 берез-
ня цього року відбувся пер-
ший такий семінар, який носив назву «Православна сім’я в умовах глобалізації» за участю найактивніших представників парафій Пол-
тави та району. Як і на пер-
шому семінарі, ведучим був керівник Відділу у справах сім’ї Харківської єпархії священик Олександр Канівський.
На цей раз у семінарі взяли участь ті, хто вирішив ак-
тивно займатися питаннями батьківського руху. На зустрічі були присутні два священика, які були призначені співробітниками новоствореного єпархіального відділу у справах сім’ї — священик Григорій Кузяків і священик Ко-
стянтин Фісун.
Головна думка, яка прозвучала на семінарі, яка й була, власне, його метою, те, що зараз настав час соціальної активізації православних людей, їх об’єднання на основі базової цінності нашого народу — сім’ї, як малої церкви. З цією метою на православних парафіях канонічної УПЦ будуть створюватися батьківські комітети, які мають регу-
лярно проводити батьківські всеобучі, ініціювати спільну діяльність на парафії, активізувати парафіяльне життя.
Прес-служба Полтавської єпархії УПЦ
чн
ик
ів У
да
но
му
з
ах
од
і
вз
я
ри
р
ви
м
да
о
б
о
с
ва
Ук
с
п
і
в
і
вч
ал
ьн
их
тм
ос
сл
П
ня
ш
но
сі
за
пр
т
а
ш
к
е
сі
м’
ї
Ха
рк
ів
сь
ко
ї
єп
ар
хі
ї
св
ящ
ен
Б
ожественная Личность Госпо-
да Иисуса Христа всесовершен-
на и неделима. Это сильно ощуща-
ется во всём, что Христово. В каж-
дой Его мысли, и слове, и деле при-
сутствует вся Его Богочеловечес-
кая Личность — и причём, всецело и нераздельно. Во всех Своих внеш-
них и внутренних, зримых и сокро-
венных выражениях Личность Бо-
гочеловека едина и неделима. От-
сюда и вся жизнь Христова на зем-
ле составляет одно неразрывное ор-
ганическое целое. Единством и не-
раздельностью Его Богочеловече-
ской Личности определено единство и нераздельность Его Богочелове-
ческого дела, свершения. Нет ниче-
го ни в Личности, ни в жизни, ни в де-
ятельности Господа Иисуса Христа, что можно было бы отбросить как излишнее или ненужное. Он весь — во всём Своём.
Ни о чём Богочеловеческом нель-
зя сказать: в этом нет необходимо-
сти, этим можно пренебречь. Когда апостол Пётр предложил Спасите-
лю устранить страдание из Его Бого-
человеческого подвига спасения че-
ловеческого рода, Спаситель нарёк его сатаной: (Мф. 16:23). Всё Христово: и вопло-
щение, и Крещение, и Преображе-
ние, и страдания, и крестная смерть, и Воскресение, и Вознесение, и де-
ла, и учение — вошло как необходи-
мая составная часть в грандиозное, космическое, Богочеловеческое де-
ло спасения людей, и это нельзя от-
вергнуть, не повредив Богочелове-
ческой Христовой Личности. Одна и та же безмерная Богочеловече-
ская значимость и сила проникает всё Христово, так что из этого нераз-
рывного, Богочеловеческого целого нельзя выделить одну часть и ска-
зать: вот именно этим Господь Ии-
сус Христос спас мир, искупил че-
ловеческий род. В Богоче-
ловеке и Его жизни и учении всё бес-
конечно важно и нужно, Божествен-
но важно и Божественно нужно. По-
этому Господь Своим святым учени-
кам и оставил как заповедь спасения призыв о соблюдении всего запове-
данного: (Мф. 28:19–20).
Всей Своей Богочеловеческой Личностью и всей Своей Богоче-
ловеческой жизнью Господь Иисус Христос совершил спасение чело-
веческого рода, поэтому Ему и наре-
чено имя Иисус, что означает Спаси-
тель. Это имя было дано не какой-то Его части и не Его учению, а Его не-
раздельной Богочеловеческой Лич-
ности. Он весь — Иисус, весь — Спа-
ситель во всём, что составляет Его Богочеловеческую Личность и Его Богочеловеческое дело. Богодан-
ным именем Иисус (см. Мф. 1:21) — Спаситель определено, обусловле-
но и Его дело — спасение.
Вследствие безмерного богатс-
тва Своей Богочеловеческой Лично-
сти и разнообразных даров и благ, Которые Он принёс миру, Спаси-
тель называется разными именами: Пастырь, Учитель, Свет, Путь, Исти-
на, Жизнь, Первосвященник, Про-
рок, Лоза, Господь, Сын Божий, Хри-
стос, Камень, Агнец. Многие имена, но одна Личность и одно дело, ведь ожественная Л
ичность Г
оспо
-
да Иисуса Христа всесовершен
-
Преподобный Иустин Попович
и как Пастырь Он — весь Пастырь, и как Учитель Он — весь Учитель, как Свет Он — весь Свет, и как Истина Он — весь Истина. Посему Его де-
ло искупления и спасения мира и че-
ловека — это не только Его дело как Пророка, Первосвященника и Царя, но и Его дело как единой и недели-
мой Богочеловеческой Личности — такой, какой описывают её и являют все имена, усвояемые ей в Святом Откровении.
Во всём искупительном и спаси-
тельном Господь Иисус Христос при-
сутствует весь — во всецелой пол-
ноте Своей Богочеловеческой Лич-
ности. При этом Его спасительная сила и действие отчётливее все-
го проявляются в некоторых Его де-
лах, как, например, Крещение и Пре-
ображение, и достигают своей вер-
шины в крестной смерти, Воскресе-
нии, Вознесении и сошествии Свя-
того Духа. Но всё это суть составные части Его Богочеловеческой жиз-
ни и подвига как единого и недели-
мого органического целого. Крест верховенствует лишь на фундамен-
те всего того, что ему предшествует. Крест — это пик пирамиды спасения, но как вершина он стоит на всём, что под ним, а то, что Спаситель встро-
ил в пирамиду спасения, было ли-
бо словом, либо мыслью, либо мо-
литвой, либо воздыханием, либо чу-
дом, либо событием. Вершина без основания и без того, что воздвигну-
то между ней и основанием, не бы-
ла бы верхней точкой. Основание пирамиды спасения — это воплоще-
ние Сына Божия; на нём Господь Ии-
сус Христос Своей земной жизнью выстроил Богочеловеческий дом спасения и на его вершине поставил крест и Воскресение. Господь Иисус возвестил спасение всем тем, чем Он как Богочеловек был, и всем тем, что Он как Богочеловек соделал.
В самом имени Иисус представ-
лено всё Богочеловеческое дело Христово. Владыка Христос спаса-
ет, ибо Он — Спаситель. Только как воплощённый Бог Господь Иисус — и Спаситель, и спасение. Его Бого-
человеческая Личность — это и есть всё и вся в спасении, отчего Господь Иисус Христос и делает спасение каждого человека зависимым от Се-
бя как Богочеловека, говоря: (Ин. 10:9). Всё вхо-
дящее в Личность и в де-
ло Богочеловека составляет Еванге-
лие спасения. Поэтому ничто Бого-
человеческое не может быть ни опу-
щено, ни отвержено. В Спасителе всё спасительно, всё сотериологич-
но. Что это такое, что можно бы было устранить из Господа Иисуса Христа быть как якобы неспасительное? Все слова Спасителя (Ин. 6:63). Но они суть дух и жизнь лишь Его Божественной Личностью. Всегда и во всём Он — одна и Та же Личность. В Свою Божественную Личность Он внёс и тело. Что тог-
да в Нём неспасительно? Он — Спа-
ситель и как Пастырь, и как Перво-
священник, и как Истина, и как Свет, и как Жизнь, ибо Его Личность всег-
да едина и неделима. Бесконечно-
сти Его Личности соответствует бес-
конечность Его Богочеловеческого подвига.
Во всех моментах Своей земной жизни Господь Иисус Христос — не-
престанно Спаситель, только Свою спасительную силу Он проявляет иногда сильнее, иногда слабее, под-
час более явно, а временами более прикровенно. Со всех сторон Его Бо-
гочеловеческой жизни текут и при-
бывают спасительные силы, дабы, наконец, сосредоточиться и слиться в крестную смерть и Воскресение как всеобъемлющий источник спасения. Богочеловеческий подвиг спасения человеческого рода достигает сво-
ей конечной и совершенной полно-
ты в крестной смерти и Воскресении Спасителя — оттого-то человеколю-
бивый Господь и спешит к этому че-
рез все Свои дни и ночи: (Лк. 18:31–33). Впрочем, и пре-
жде Своих спасительных страданий и Воскресения Господь Христос есть Спаситель, непрестанно спасающий людей Своей Богочеловеческой си-
лой. А если бы это было не так, то разве мог Он прежде Своей крест-
ной смерти сказать Закхею: (Мф. 9:2; Мк. 2:5; Лк. 5:20), и многим: Вера твоя спасла тебя?
Спасение человеческого рода, совершенное досточудным Бого-
человеком Иисусом, знаменует со-
бой бесконечную Богочеловече-
скую тайну. В ней спасительно со-
пряжена тайна Бога и тайна чело-
века, жизнь Бога и жизнь челове-
ка. Поэтому в ней всё — Богочело-
веческое, от начала до конца. Ни-
какая людская мысль, сколько бы ни была она укрепляема благода-
тью, не способна всецело проник-
нуть в эту святую Богочеловеческую тайну. Вознесённый над ней своим величественным умом апостол Па-
вел заканчивает свои размышления о подвиге спасения, подъятом Спа-
сителем, восхищением и изумлени-
ем: (Рим. 11:33). В Богочелове-
ческий подвиг спасения человече-
ского рода Господь Иисус внёс пре-
мудрость Божию, тайную, сокровен-
ную, которую предназначил Бог пре-
жде веков к славе нашей (1 Кор. 2:7). Тайну Своей воли Трисолнечный Го-
сподь явил нам в Богочеловеческом домостроительстве спасения, со-
вершенном Богочеловеком Иисусом (Еф. 1:9).
Единая и неделимая Божествен ная тайна пронизывает Богочеловече-
скую Личность Господа Иисуса Хри-
ста и Его дело. На всех путях Богоче-
ловеческого подвига спасения бла-
гая и кроткая Христова тайна встре-
чает и ведёт человеческую душу, на-
полняя её Божественной благостью и бесконечной радостью. Дело Бо-
гочеловека Христа — спасти людей, погибших в грехе (см.: Мф. 18:11), избавить людей от греха и смерти (см.: Ин. 4:34; 6:40; 17:4). Другими словами, Его дело — обновить, воз-
родить человека (см.: Ин. 3, 1–10), просветить его (см.: Ин. 1:9; 8:12; 9:5; Еф. 5:8; 1 Фес. 5:5), усовершить его (см.: Еф. 4:13), сделать его по-
добным Христу (букв.: «охристопо-
добить». — Примеч. пер.), обожить (см.: Ин. 10:34; 2 Пет. 1:4–5), соде-
лать бессмертным и oвековечить (см.: Ин. 5:21–24; 6, 47; 11, 25). В это Свое таинственное дело Спаситель ввёл всю Свою Богочеловеческую Личность со всеми её бесконечными совершенствами. Исполнил Он это дело Божественно и совершен-
но всем подвигом Своей Богочело-
веческой жизни на земле, от яслей до Вознесения. В Личности и деле Богочеловека Христа весь Бог пре-
подан всему человеку. Это — сред-
ство к исцелению человека от гре-
ха и смерти, средство к освящению, к уподоблению Христу, к обожению, к усвоению бессмертия и к уготов-
лению человека для вечной жизни на этом и на том свете. В этом — при-
мирение человека с Богом, в этом — искупление, в этом — спасение, и совершенство, и блаженство. Этим Богочеловек соделался и на-
всегда пребыл Главой спасения, Во-
ждём спасения
(ср.: Евр. 2:10); оттого и обратился Он к Богу Отцу со слова-
ми: (Ин. 17:4). Как и Его Бо-
гочеловеческая Личность, Богоче-
ловеческое дело Христово не менее таинственно и невыразимо. Но как Личность, так и дело Богочелове-
ка Христа составляют единую и не-
делимую (ср.: 1 Тим. 3:16), великую тайну спа-
сения.
О том, что спасение человеческо-
го рода уготовано, совершено и об-
условлено Богочеловеческой Лич-
ностью и Богочеловеческим под-
вигом Господа Иисуса Христа, вы-
разительно свидетельствует нам Святое Откровение через Священ-
ное Писание и Священное Преда-
ние. В Божественную истину Лич-
ности Спасителя и Его подвига спа-
сения рода человеческого ничто так не вводит человеческий дух, как Священное Предание, опирающе-
еся на Священное Писание, и Свя-
щенное Писание, освещаемое Свя-
щенным Преданием.
Первая благая весть, с которой начинается новозаветное Открове-
ние, — это благовестие Святой Деве посланного Богом Архангела: о том, что Она родит Сына, Которому на-
рекут имя Иисус, то есть, Спаситель (см.: Лк. 1:31). Этим первым благо-
вестием объята вся Личность и вся деятельность Богочеловека Христа. В самом данном от Бога имени Ии-
сус предсказан и возвещён весь со-
вершенный Спасителем Богоче-
ловеческий подвиг спасения лю-
дей. Весьма значительно то, что Бог не наименовал Господа Иисуса Хрис-
та ни учителем, ни пастырем, ни ца-
рём, ни первосвященником, ни про-
роком, но — Спасителем, ибо это имя шире всех прочих имён и все их в се-
бе содержит. И когда родился вопло-
щённый Бог, Ангел Господень возве-
щает пастырям, что (Лк. 2:11). А это как раз и означает, что во-
площённое Слово есть Спаситель мира как Богочеловек всей Своей Богочеловеческой Личностью и деятельностью.
Как Спаситель Господь Иисус Христос есть в то же время и спасе-
ние. Праведный Симеон, исполнен-
ный Духа Святого, принимая на ру-
ки младенца Иисуса, называет Его спасением
(см.: Лк. 2:30; 3:6). Бого-
человек Христос во всей полноте Своей евангельской, Богочеловече-
ской данности — это и есть спасе-
ние. Посему в Священном Писании и говорится, что в Богочеловече-
ской Личности Господа Иисуса (Де-
ян. 28:28). Очевидцы Господа Иису-
са и Его дел с восхищением говорят о Нём: мы (Ин. 4:42). И Бог, и люди имену-
ют Господа Иисуса Христа Спасите-
лем, ибо как Богочеловек Он объем-
лет Собою все Божественные и че-
ловеческие совершенства, необхо-
димые для спасения человека от зла и смерти.
Во всей истории человеческо-
го рода Бог никого не нарёк Спаси-
телем, потому что все без исключе-
ния люди — под грехом и смертью. И лишь безгрешный Господь Иисус Христос удостоен этого имени как единственная историческая Лич-
ность, в Которой не обрелось ни кру-
пицы греха, ни атома зла. Во все-
совершенной полноте Своей Бо-
жественной Личности воплощён-
ный Бог Слово — абсолютная пол-
нота всеобъемлющей жизни и све-
та (см.: Ин. 1:4) и лишь как Таковой Он есть победа над грехом, смер-
тью и тьмой (см.: Ин. 8:12; 12:35,46; 11:25). Как только Господь Иисус вы-
шел на проповедь, великий Пред-
теча Духом Святым возвещает, что Он есть (Ин. 1:29), берет всей Своей Богочеловеческой жиз-
нью.
Лишь как Богочеловеческая Лич-
ность Господь Иисус Христос соде-
лался для всего человеческого ро-
да (1 Кор. 1:30). Он явился как Бо-
гочеловек, (1 Ин. 3:5), то есть, освободить нас от греха и сделать способными к жизни в Божией святости и прав-
де. Соблазнённый духом зла и уни-
чтожения, человеческий род в своей истории творил больше дела его, не-
жели свои, — (1 Ин. 3:8). Богообразная красо-
та человеческой души была сплошь осквернена и загрязнена грехами, поэтому Бог послал Сына Своего очистить наши грехи (в синод. тек-
сте: в умилостивление . — Примеч. пер.) (1 Ин. 4:10).
Иисуса Богочеловека во всей Его исторической действительности (в синод. тексте: . — При-
меч. пер.) (ср.: Деян. 5:31). Хотя Он и Боже-
ственно совершенен, Спаситель по-
земному осязаем и по-человечески доступен. Богомудрый апостол это чётко выражает следующими сло-
вами: (в синод. тексте: — При-
меч. пер.) (Де-
ян. 13:23). Спаситель соделался ре-
альным человеком, дабы как человек спасти человека. Если бы не явился Он как истинный человек, то можно было бы сказать, что Он — некий не-
бесный призрак и наваждение, меха-
нически и насильно навязывающее людям спасение. Своей безгрешной человеческой реальностью Владыка Христос привлекает к Себе челове-
ческие существа, лицезрящие в нём естественного и необходимого Спа-
сителя человеческого естества.
Лишь как подлинно совершен-
ный Бог и подлинно совершенный человек Господь есть Спаситель
лю-
дей и надежда человеческого рода (ср.: 1 Тим. 1:1). В Своем бесконеч-
ном человеколюбии Он хочет, (1 Тим. 2:4). Своим Богочеловеческим подвигом спа-
сения Господь Иисус Христос стал единым и единственным Спаси-
телем человеческого рода, поэто-
му — (Деян. 4:11–12). Сво-
ей животворящей силой Богочело-
веческая Личность Владыки Хри-
ста есть в то же время и Спаситель, и спасение (см.: 2 Тим. 2:10; 3:15). «Познание спасения есть познание Сына Божия, Который действитель-
но есть и нарицается и спасением, и Спасителем, и совершением спа-
сения. Он — Спаситель, ибо Он — Сын и Слово Божие; Он — соверше-
ние спасения, ибо Он — Дух… Он — спасение, ибо Он — плоть: Сло-
во стало плотию и обитало с на-
ми» (Св. Иреней Лионский. Против ересей).
Потому как в Богочеловеке (Кол. 2:9), то Он — Спаситель чело-
веческого рода всей Своей Лично-
стью и всем тем, что в ней, от неё, с ней. «Не Себя пришёл спасти бес-
смертный Бог, — говорит святой Афанасий Великий, — но умерщ-
влённых; не за Себя пострадал, но за нас; и посему-то воспринял на Се-
бя наше уничижение и нашу нище-
ту (убогость), чтобы даровать нам Свое богатство. Ибо Его страдание есть наше избавление от страдания; Его смерть — наше бессмертие, Его слезы — наша радость, Его погребе-
ние — наше воскресение. Его Кре-
щение — наше освящение… Язвы Его — наше исцеление… Наказание Его — наш мир… Бесславие Его — наша слава… Сошествие Его — на-
ше восшествие» (Свт. Афанасий Ве-
ликий. О явлении во плоти Бога Сло-
ва и против ариан).
«В том и состоит чудо, что Господь стал человеком, и причём, челове-
ком без греха; поэтому и соверши-
лось всецелое обновление, дабы об-
наружилось Его могущество. И из то-
го, что Он Сам по Своей воле устано-
вил в естестве, Он восприял на Се-
бя то, что хотел, то есть: рождение от жены, возрастание, исчисление лет, труд, голод, жажду, сон, печаль, смерть, Воскресение. Поэтому, где истлевало человеческое тело, там Иисус полагает Своё собственное тело, и где душа человеческая бы-
ла удерживаема смертью, там Хри-
стос показывает, что и Его душа — человеческая, дабы Ему как чело-
веку не быть держимым смертью и как Богу разрушить державу смер-
ти: чтобы, где было посеяно тление, произросло нетление; дабы, где цар-
ствовала смерть, Он, Бессмертный, представ в образе человеческой ду-
ши, явил бессмертие и таким обра-
зом учинил нас причастниками Сво-
их бесстрастия и бессмертия в на-
дежде на воскресение из мёртвых» (Свт. Афанасий Великий. Против Аполлинария).
Всецелым Своим Богочеловече-
ским существом Господь Иисус спас человека. Он, по слову богомудро-
го отца Православия, «дал тело за тело, и душу за душу, и совер-
шенное бытие за всего че-
ловека». Богочеловек Христос спас нас всем Своим бытием; «спасение миру — Сын от Отца» (Свт. Афана-
сий Великий. Толкование на псал-
мы). «Имя Иисус значит — и Спаси-
тель, и спасение; от Спасителя — спасение, как от света — освеще-
ние» (Свт. Афанасий Великий. Слово пространнейшее о вере).
Тайна спасения — вся в Богоче-
ловеческой Личности Господа Иису-
са. Личность Спасителя и Его подвиг спасения человеческого рода со-
ставляют одно неделимое живое це-
лое. С целью обожения человека че-
рез спасение Бог Слово и стал чело-
веком, явился и жил как Богочело-
век. Воплотившись, Владыка Хри-
стос привнёс [с Собой] в человече-
ское естество бесконечные силы Бо-
жества, которые и совершают спа-
сение человеческого рода через Его Богочеловеческую Личность и Бого-
человеческую жизнь. «Господь Хри-
стос — Богочеловек, — говорит свя-
той Григорий Богослов. — В Нём сое-
динились Бог и человек, которые бы-
ли удалены один от другого. Всё со-
единилось в одно за всех и за одного праотца: душа за душу непослушную, тело за тело, покорившееся душе и с нею осуждённое; Христос, Который без греха, — за Адама, который был под грехом. Ради этого старое за-
менено новым: страданием призван страдалец в первоначальное состоя-
ние, каждый наш долг возвратил Су-
щий над нами, — и открылась новая тайна: человеколюбивое Божие до-
мостроительство спасения падше-
го через непослушание. Для этого — и рождение от Девы, для этого — яс-
ли и Вифлеем; рождение вместо со-
творения, Дева вместо жены, Виф-
леем вместо Эдема, ясли вместо рая, малое и видимое вместо вели-
кого и сокровенного. Для этого — Ангелы, прославляющие Небесного, ставшего земным; пастыри, зрящие славу Агнца и Пастыря; звезда — пу-
теводитель, мудрецы — поклонники и дароносцы, чтобы уничтожилось идолопоклонство. Ради этого Иисус крещается и принимает свидетель-
ство Свыше; ради этого Он постит-
ся, бывает искушаем и побеждает победителя. Ради этого изгоняются демоны, исцеляются болезни и ма-
лым поручается великое дело про-
поведи, и они его совершают. Ради этого (Пс. 2:1). Ради это-
го древо за древо и руки за руку: ру-
ки, мужественно распростёртые, за руку, невоздержно протянутую, руки пригвождённые — за руку са-
мовольную. Ради этого: воздвиже-
ние на крест — за падение, жёлчь — за вкушение запрещённого плода, терновый венец — за худое распоря-
жение, смерть — за смерть, тьма — за свет, погребение — за возвраще-
ние в землю. Воскресение — за вос-
кресение. Всё это было для нас не-
ким Божиим воспитанием и враче-
ванием нашей немощи, которое вет-
хого Адама возвращало туда, откуда он ниспал, и приводило его к древу жизни, от которого нас удалил плод древа познания, несвоевременно и неразумно вкушённый» (Свт. Гри-
горий Богослов. Слово 2).
Проказа греха обезобразила и лишила святости всё человечес-
кое. Спаситель должен быть всем, что и человек, — всем, кроме гре-
ха, и освятить Собою всё человече-
ское. Поэтому святой Григорий и го-
ворит о Спасителе: «Он иногда пре-
даётся и сну, чтобы и сон благосло-
вить; иногда утомляется, чтоб и труд освятить; иногда плачет, чтобы и сле-
зы учинить достойными похвалы» (Свт. Григорий Богослов. Слово 37).
Великая тайна совершается во имя спасения человеческого рода. «Обновляются естества, и Бог стано-
вится человеком… Сын Божий бла-
гоизволит стать и именоваться и Сы-
ном Человеческим, не изменяя того, чем был (ибо то — неизменно), и при-
няв то, чем не был (ибо Он человеко-
любив), дабы Невместимый (Необъ-
емлемый) стал вместимым (объем-
лемым), вступая в общение с нами че-
рез плоть, как через завесу; ибо рож-
дённое и тленное естество не в состо-
янии переносить Его чистое Боже-
ство. Для этого соединяется несо-
единимое: не только Бог с рождени-
ем во времени, и ум с плотию, и над-
временное с временным, и безгра-
ничное с ограниченным, но и рожде-
ние с девством, и величайшее вся-
кой славы — с бесславием, и непод-
верженное страданию — со страда-
нием, и бессмертное — с тленным. Поскольку изобретатель зла мечтал быть непобедимым, уловив нас на-
деждою на обожение, то сам быва-
ет уловлен покровом плоти, чтобы, набросившись как будто на Адама, встретить Бога. Так новый Адам спас ветхого, и снято осуждение с плоти после умерщвления смерти плотию» (Свт. Григорий Богослов. Слово 39).
Через всё Богочеловеческое стру-
ится спасительная сила, но силь-
нее всего она проявляется в стра-
дании Спасителя за мир. Когда Го-
споду Иисусу Христу «надлежало по-
страдать за мир спасительным стра-
данием, — говорит святой Богос-
лов, — тогда нужно было присоеди-
нить к страданию всё относящееся к страданию, как-то: явление в мир, Крещение, свидетельство с неба, проповедь, стечение народа, чуде-
са, — и из всего составить (как бы) одно целое, неразрывное и не раз-
делимое временными промежут-
ками. Ибо от Крещения и пропо-
веди произошло движение наро-
да (см.: Мф. 21:10), а от множества людей — явление знамений и чуде-
са, приводящие к Евангелию; от чу-
дес же — зависть, от зависти — нена-
висть, от ненависти — сговор и пре-
дательство, а от cего — крест и всё, чем мы спасены» (Свт. Григорий Бо-
гослов. Слово 40).
Когда Господь Иисус Христос «увидел, что душепагубный грех ис-
требил в человеческом теле всё не-
бесное, что было вложено в него, и что лукавый змий царствует над людьми, тогда Он, чтобы возвратить Себе Своё достояние, не послал против болезни иных помощников (ибо в великих страданиях слабое врачевство недостаточно), но Сам, истощив славу, которую имел как безматерний Сын Бессмертного Бо-
га Отца, явился без отца необычай-
ным для нас Сыном, даже не необы-
чайным, ибо Он, Бессмертный, став смертным, пришёл через Матерь-
Деву, чтобы целому спасти целого человека. И так как через пагубное вкушение пал весь Адам, то, по че-
ловеческим и в то же время не че-
ловеческим законам воплотившись в честной утробе жены — Девы, при-
шёл Бог, и вместе — смертный, со-
четав в одно два естества: одно со-
кровенное, а другое видимое для людей, из которых одно было Бог, а другое родилось ради нас в по-
следние дни. В двух естествах еди-
ный есть Бог — Христос, ибо Он со-
единён с Божеством, и из Божества стал человеком, дабы, явившись среди людей как второй, Новый Адам, уврачевать Адама прежнего. Но Он явился, покрывшись отовсю-
ду завесою, ибо иначе было не-
возможно приблизиться к челове-
ческим немощам, и притом нуж-
но было, чтобы змий, по-
читающий себя мудрым, приступив к Адаму, неожиданно встретил Бо-
га и о крепость Его сокрушил свою злобу, подобно тому, как бурное мо-
ре разбивается о твёрдую скалу» (Свт. Григорий Богослов. Стихотво-
рения догматические).
«Христово вочеловечение — это второе создание человека, — гово-
рит святой Григорий Богослов, — ибо Бог во плоти пострадал нашим страданием. Он полностью воз-
дал за все наши долги. По мило-
сердию к Еве Он родился от жены, но от Девы; ибо и первое Его рож-
дение — от единого Отца… Пови-
тие пеленами было взамен Адамо-
вой наготы… Шествующая (путе-
водная) звезда — это поклонение твари. Пришествие волхвов — это вступление язычников в Церковь. Крещение Христово было очище-
нием вод для нас. Дух — это засви-
детельствованное родство. Пост — приготовление на борьбу с врагом, искушение было испытанием Божи-
ей премудрой силы. Терновый ве-
нец и облечение в багряницу — это отъятие власти (державы) у диаво-
ла в открытой борьбе. Крест — зна-
мение победы… Гвозди — это при-
гвождение нашего греха. Распро-
стёртые на кресте руки означают то, что Христос объемлет всё. Вку-
шение жёлчи противоположно вку-
шению Адамом запрещённого пло-
да. Один из разбойников спасся — это уверовавший Адам, а другой был худ, хотя и пригвождён ко кре-
сту. Тьма от шестого часа — это плач о Страдальце… Воскресение мёртвых и вхождение во град — это препровождение умерших на не-
бо. Кровь и вода, вместе истекшие из ребра, — это двоякое крещение: в купели и в страдании. Это второе приносят опасности во время го-
нений. Мертвость Иисусова — это истребление мертвости в челове-
ке. Воскресение Христово из мёрт-
вых — это освобождение человека из ада. Вознесение Христово на не-
бо возносит и человека в горняя» (Свт. Григорий Богослов. Стихотво-
рения нравственные).
Тайна спасения человеческого рода содержит в себе всецелую тай-
ну истины, явленную в воплощённом Боге и Его Богочеловеческой жизни. В эту тайну истины и спасения, по словам святого Григория Нисского, как составные части входят «чело-
веческое рождение Спасителя, воз-
растание с детства до совершенно-
летия, пища, питие, труд (утомле-
ние), сон, скорбь, слезы, оклевета-
ние Спасителя, суд над Ним, крест, смерть, положение во гроб, Вос-
кресение» (Свт. Григорий Нисский. Большое огласительное слово).
Спасение — это бесконечно слож-
ный подвиг, настолько непростой, что только Бог может знать, что в целом должно войти в этот подвиг, и толь-
ко Он может иметь силы его совер-
шить. В Своей досточудной Богоче-
ловеческой Личности Господь Иисус Христос объял и охватил как всю тай-
ну Божественной жизни в её беско-
нечном разнообразии, так и всю тай-
ну человеческой жизни в её загадоч-
ной сложности — и тем самым стал Спасителем и спасением рода чело-
веческого. В Его Богочеловеческой Личности Бог послал нам и Спаси-
теля, и спасение, посему ни самое понятие Спасителя, ни подвиг спа-
сения не могут быть обособлены от исторической Личности Богоче-
ловека Иисуса (Свт. Афанасий Вели-
кий. Пасхальные послания).
Рассматриваемая в исторической хронологии, через Богочеловече-
ский подвиг совершенного на зем-
ле спасения, Личность Богочеловека Христа получает различные наиме-
нования, которые ей действительно все принадлежат и в которых, несо-
мненно, она вся, но тем не менее они не являются выражениями нашего понимания неизреченной тайны во-
площённого Бога. Во всём Своем Богочеловек, без сомнения, присут-
ствует всей Своей Личностью. Поэ-
тому всё, что Он, — это Спаситель, и всё, что Его, — это спасение. Бого-
человеческой бесконечностью Сво-
ей Личности и жизни Господь Ии-
сус для нас, по словам святого Афа-
насия Великого, — это «Пастырь и Первосвященник, Путь и Дверь и всё во всём» (Послания). «Он стал всем ради нас и самыми различны-
ми способами осуществляет наше искупление. Хотя ради нас и терпел Он голод, и жаждал, но всё-таки на-
сыщает и напояет нас Своими спа-
сительными дарами. В том — Его слава, в том — чудо Его Божества, что природу наших страданий изме-
нил (букв.: „переиначил“. — Примеч. пер.) Он Своей благостью. Ибо Он, Жизнь, умер, чтобы нас оживить; Он, Слово, стал плотию, чтобы словом научить плоть» (Свт. Григорий Богос-
лов. Слово 2).
По причине многогранности Бого-
человеческой деятельности Господа Иисуса в подвиге спасения челове-
ческого рода Он различно и разно-
образно проявляет Себя, но всегда как одну неделимую и неизменную Богочеловеческую Личность, нари-
цаемую разными именами. «Различ-
ны наименования, — говорит святой Григорий Богослов, — которые усво-
яются Христу, как принадлежащие Ему по Божеству, так и принадлежа-
щие Ему по человечеству, а именно: Бог, Сын, Образ, Премудрость, Исти-
на, Свет, Жизнь, Сила, Дыхание, Из-
лияние (см.: Прем. 7:25), Блистание, Творец, Царь, Глава, Закон, Путь, Дверь, Основание, Камень, Жемчу-
жина, Мир, Правда, Освящение, Ис-
купление, Человек, Раб, Пастырь, Аг-
нец, Первосвященник, Жертва, Пер-
ворожденный всякой твари, Пер-
венец из мёртвых. Каждым из этих имён Господь Христос является и на-
зывается» (Свт. Григорий Богослов. Слово 38).
Богочеловек именуется «Сыном, ибо тождествен со Отцом по сущ-
ности; и не только тождествен, но и от Отца. Называется Единород-
ным, ибо не только Единый от Еди-
ного и единственно Единый, но и единственным образом Единый, а не так, как тела. Называется Словом (см.: Ин. 1:1,14), ибо так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастию рождения, но и по сое-
динению с Отцом, равно как и пото-
му, что возвещает Отца… Называет ся Премудростью (см.: 1 Кор. 1:25), ибо Он — ведение Божественных и чело-
веческих вещей… Называется Си-
лой (см.: 1 Кор. 1:25), ибо Он — Хра-
нитель созданных тварей и Податель силы, удерживающей их в бытии. Назы вается Истиной (см.: Ин. 14:6), ибо по естеству — одно, а не много… потому что Он есть чистая печать и всеистинный Образ Отца… Назы-
вается Образом (см.: 2 Кор. 4:4), ибо единосущен с Отцом, потому что Он от Отца, а не Отец от Него, ведь сама природа образа состоит в том, чтобы образ был подражанием первообра-
зу, образом которого именуется… Называется Светом (см.: Ин. 8:12), ибо Он — свет душ, очищающих-
ся в разуме и жизни… Называет-
ся Жизнью (см.: Ин. 14:6) ибо Он — свет, устройство и осуществление всякого разумного естества. (в сербск. тексте . — Примеч. пер.) (Деян. 17:28) по сугубой силе вдохновения: по ды-
ханию жизни, которое Он вдохнул всем, и по Духу Святому, Которо-
го вдыхает в могущих Его принять, в той мере, в которой отверзают они уста разума. Называется Правдой (см.: 1 Кор. 1:30), ибо подразделя-
ет людей по достоинству, правед-
но судя и тех, которые под законом, и тех, которые под благодатью, и ду-
шу, и тело, чтобы душа властвовала, а тело находилось под властью, да-
бы лучшее господствовало над худ-
шим и худшее не восставало про-
тив лучшего. Называется Освяще-
нием (см.: 1 Кор. 1:30), ибо Он есть чистота, дабы чистотою усвоялось (вмещаемо было) Чистое. Называ-
ется Искуплением (см.: 1 Кор. 1:30) как освобождающий нас, порабо-
щённых грехом, и как давший Себя за нас в искупление, в жертву очище-
ния за вселенную. Называется Вос-
кресением (см.: Ин. 11:25) как пере-
селяющий нас отсюда и умерщвлён-
ных грехом вводящий в жизнь.
Эти имена — общие Тому, Кто вы-
ше нас и Кто ради нас (общие Суще-
му выше нас и ради нас); а наимено-
вания, особенно свойственные нам и принадлежащие человеческому естеству Богочеловека, — следую-
щие.
(1 Тим. 2:5), и — для того, чтобы Невместимый (Необъемле-
мый) телом, по причине необъятно-
сти естества, не только стал для те-
ла вместимым, но и освятил бы Со-
бой человека, соделавшись как бы закваской для всецелого теста, да-
бы освободить человека от осужде-
ния, соединив с Собой осуждённое, для всех став всем тем, что мы есть, кроме греха, то есть, став телом, душой, умом — всем тем, что бы-
ло проникнуто смертью. (Ин. 3:18) — и через Ада-
ма, и через Деву, от которых родил-
ся (от Адама как от праотца, от Де-
вы — как от Матери) и по закону и не по закону (cверх закона) рожде-
ния. — по Божеству, так как самое помазание освящает челове-
чество, не собственным действием, как у других помазанников, а при-
сутствием всецелого Помазующего. Cледствием же этого помазания яв-
ляется то, что Помазующий именует-
ся человеком, а помазанное делает-
ся Богом. (Ин. 14:6), ибо ведёт нас Собой. (Ин. 10:9) как Вво-
дящий. (Ин. 10:11), пото-
му что пасёт на месте
и вос-
питывает на воде (Пс. 22:2), возводит отсюда, защищает от зве-
рей, возвращает заблудшего, от-
ыскивает потерянного, обвязыва-
ет уязвлённого, сохраняет крепкого и наставлениями пастырского уче-
ния собирает в тамошнюю ограду. (Ис. 53:7) как жертвование (за-
коление). (1 Пет. 1:19) как Со-
вершенный. (Евр. 4:14) как Ходатай (Посредник). (Евр. 7:3) как рождённый без матери по естеству, превосходящему наше, и без отца — по естеству нашему; как царь Салима, то есть, царь мира, и как царь правды… Иисус Христос вчера и сегодня телесно, Тот же ду-
ховно и во веки» (Свт. Григорий Бо-
гослов. Слово 37).
Каждое имя, относимое ко Госпо-
ду Иисусу Христу в Его Богочелове-
ческом подвиге, имеет свое соте-
риологическое значение. «Господь Христос делается всем для всех, — говорит святой Григорий Богос-
лов, — чтобы всех приобрести… Ибо не только становится иудеем, не только принимает на Себя вся-
кие не подобающие Ему и уничижи-
тельные наименования, но, что бо-
лее всего неприлично, — называет-
ся самим грехом и самим прокляти-
ем (см.: 2 Кор. 5:21; Гал. 3:13). Хо-
тя Он и не таков на самом деле, од-
нако же так именуется. Ибо как мо-
жет быть грехом Тот, Кто и нас осво-
бождает от греха? И как — проклятие Тот, Кто и нас искупает от проклятия закона? Но Он так называется, что-
бы и до сей степени показать Свое смирение и этим научить нас смире-
нию, возводящему к высоте. Таким образом, Он становится рыбарем, ко всем снисходит, забрасывает се-
ти, всё переносит, дабы только из-
влечь из глубины рыбу, то есть, чело-
века, плавающего по непостоянным и солёным волнам жизни» (Свт. Гри-
горий Богослов. Слово 37).
Господь Иисус Христос нарица-
ется Словом, но Сам Он выше сло-
ва. Он превыше света, но именуется светом. Называется огнём не пото-
му, что подвержен чувствам, а пото-
му, что очищает тончайшее и сквер-
нящее вещество (имеется в виду — греха — Примеч. ред.). Называет-
ся мечом, ибо отсекает худое от до-
брого; лопатой, ибо очищает гумно и, отвергая всё пустое и лёгкое, сла-
гает в небесные житницы всё полно-
весное; секирой, ибо после многого долготерпения срубает бесплод-
ную смоковницу, отсекая самые кор-
ни зла; дверью — по причине вхо-
да (ввождения); путём, потому Им мы шествуем прямо; Агнцем, ибо Он — жертва; Первосвященником, ибо приносит в жертву тело; Сыном, ибо Он — от Отца (Свт. Василий Ве-
ликий. О Святом Духе).
Таинственное дело спасения че-
ловеческого рода совершено един-
ственной и неповторимой Лично-
стью Богочеловека Христа и Его единственной и неповторимой Бо-
гочеловеческой жизнью. «Поэтому Священное Писание, — говорит свя-
той Василий Великий, — повествуя о Господе Иисусе Христе, даёт Ему не одно имя и не только те имена, исключительно относящиеся к Его Божеству и величию, но иногда упо-
требляет названия, являющие от-
личительные признаки естества. Ибо Священное Писание знает имя Сына, которое (см.: Флп. 2:9), нарицает Его (ср.: 1 Ин. 5:20), (ср.: Ин. 1:18), (ср.: 1 Кор. 1:24) и (ср.: Ин. 1:1). И опять-
таки по причине разнообразия да-
ров благодати, которые от богат-
ства благости, по Своей многораз-
личной премудрости Он преподаёт нуждающимся, Священное Писание обозначает Его несметным числом других имён, называя Его Пасты-
рем, Царём, Врачом, Женихом, Пу-
тём, Дверью, Источником, Хлебом, Секирой, Камнем. Ведь эти имена означают не естество, а различные образы действия, которые Он, по милосердию к Своему собственно-
му созданию, являет нуждающимся соразмерно свойству их потребно-
сти. Ибо тех, которые прибегли к Его заcтуплению и незлобивым терпе-
нием окрепли в великодушии, Он на-
зывает овцами, а Себя признаёт Па-
стырем таких овец, которые слушают голос Его и не внимают учениям чуж-
дым, ибо говорит: (Ин. 10:27). А Ца-
рём нарицается Он для тех, которые взошли уже высоко, и им нужно за-
конное владычество. Называется Дверью, потому что правотой Своих заповедей приводит к делам достос-
лавным, а к тому же безопасно вво-
дит во двор Свой тех, которые че-
рез веру в Него прибегают к бла-
гу познания (ведения)… Именует-
ся Камнем, потому что для верных Он защита сильная, непоко-
лебимая и несокрушимая…
Когда непорочную душу, не имею-
щую (ср.: Еф. 5:27) чистой девой, то называется Женихом. А когда при-
нимает душу, изъязвленную ужасны-
ми ранами от диавола, и исцеляет её от тяжкой болезни греха, тогда име-
нуется Врачом… Когда Господь на-
рицается Путём, мы мыслью восхо-
дим к высшему смыслу. Ибо под сло-
вом «путь» разумеем преуспеяние в совершенстве, которое постепен-
но и в известном порядке достигает-
ся делами правды и просвещением разума, когда мы непрестанно жела-
ем того, что перед нами, и стремим-
ся к тому, чего нам недостаёт, пока не достигнем блаженной цели — по-
знания Бога, которое Господь дарует Собою уверовавшим в Него. Ибо Го-
сподь наш действительно есть Путь благий, надёжный и непогрешитель-
ный, возводящий к истинному Бла-
гу — к Отцу. Посему и говорит Он: (Ин. 14:6)…
Господь просвещает сидящих во тьме неведения, и потому Он есть Свет истинный. Он судит, отмеряя воздаяние по достоинству дел, и по-
тому Он — праведный Судия… Он во-
здвигает из пропасти поползнувших-
ся с высоты жизни в грех, поэтому Он — Воскресение (см.: Ин. 11:25). Всё это Он производит, действуя прикосновением (наитием) силы и изволением благости. Пасёт, про-
свещает, питает, путеводствует, вра-
чует, воскрешает, приводит не-сущее в бытие, поддерживает сущее. Так от Бога приходят к нам блага через Сына, Который в каждом действу-
ет быстрее, чем это может выразить слово» (Свт. Василий Великий. Про-
тив Евномия).
«Господь наш Иисус Христос в словах, в которых говорит о Себе, открывая людям человеколюбие Бо-
жества и благодать домостроитель-
ства спасения, обозначил эту благо-
дать свойствами, усматриваемыми в Нём Самом, именуя Себя дверью, путём, хлебом, виноградной лозой, пастырем, светом — не потому что Он многоименен, ведь не все име-
на имеют между собой одно и то же значение. Одно значение света, дру-
гое — виноградной лозы, одно — пу-
ти, другое — пастыря. Но, будучи по субъекту одним и единой простой и несложной сущностью, Он нарица-
ет Себя в одном месте так, в другом иначе, прилагая к Себе имена, раз-
личающиеся по смыслу. Ибо усво-
яет Он Себе разные имена, учиты-
вая различие действий и разнообра-
зие отношений к тем, кому Он тво-
рит добро. Называет Он Себя Све-
том мира, знаменуя этим именем неприступность Божией славы и по-
казывая, что светом знания (веде-
ния) Он озаряет тех, у которых очи-
щено око души. Именует Себя ви-
ноградной лозой, потому что укоре-
нившихся в Нём верой — взращива-
ет плодоношением добрых дел. На-
зывает Себя хлебом, ибо Он — пи-
ща разумных творений, самая подо-
бающая для поддержания состава души и сохранения её качеств: при-
сно восполняет Он Собою всё недо-
стающее, не допуская душе впадать в немощь, происходящую от неразу-
мия. Итак, если рассмотрит человек каждое из этих имён, то найдёт в них разный смысл, но в сущности — один и Тот же субъект» (Свт. Василий Ве-
ликий. Против Евномия).
Господь Иисус Христос «назвал-
ся человеком и сыном человече-
ским, — проповедует святой Злато-
уст, — нарёк Себя путём и дверью, наименовался камнем… Для чего Он назвался путём? Для того, чтобы ты узнал, что через Него мы восхо-
дим к Отцу. Для чего нарёк Себя кам-
нем? Для того, чтобы ты познал ис-
тинность и непоколебимость веры. Для чего назвался основанием? Для того, чтобы ты осознал, что Он носит всё. Для чего наименовался корнем? Чтобы ты знал, что в Нём мы произ-
растаем и цветём. Почему назвал-
ся пастырем? Потому что Он нас па-
сёт. Почему нарёк Себя овцой? По-
тому что за нас принёс Себя в жерт-
ву и стал умилостивлением. Почему назвался жизнью? Потому что вос-
кресил нас, мёртвых. Почему нарёк Себя светом? Потому что освобо-
дил нас от тьмы. Почему наименован мышцей? Потому что единосущен с Отцом. Почему назван Словом? Потому что родился от Отца. Ибо как моё слово рождается из моей ду-
ши, так и Сын родился от Отца. По-
чему наименован одеянием? Потому что, крестившись, я облёкся в Него. Почему наречён трапезой? Потому что я вкушаю Его, причащаясь Таин. Почему назван домом? Потому что я в Нём обитаю. Почему наимено-
ван обитателем? Потому что мы де-
лаемся Его храмом. Почему наречён главой? Потому что я стал Его чле-
ном. Почему назван женихом? По-
тому что избрал меня Себе в неве-
сту. Почему наречен непорочным? Потому что взял меня, деву. Поче-
му назвался Владыкой? Потому что я — Его раб» (Свт. Иоанн Златоуст. На Евтропия).
«Единородный Бог, — по слову святого Григория Нисского, — ра-
ди нас соделался много чем. Буду-
чи Словом, Он стал плотью; будучи Богом, соделался человеком; буду-
чи бестелесным, стал телом. А сверх того, соделался Он и грехом, и про-
клятьем, и камнем, и секирой, и хле-
бом, и овцой, и путём, и дверью, и многим тому подобным, не буду-
чи ничем из этого по естеству, но ра-
ди нас став всем этим по домостро-
ительству спасения» (Свт. Григорий Нисский. К Симпликию о вере).
«Апостол Павел указал нам на зна-
чение имени Христос, сказав, что Христос есть Божия сила и Божия премудрость. Нарёк он Его также и миром, и неприступным светом, в котором обитает Бог, и освящени-
ем, и искуплением, и великим Архи-
ереем, и Пасхой, и очищением душ, и сиянием славы, и oбразом сущно-
сти, и Творцом веков, и духовной пи-
щей и питием, и камнем, и водой, и Образом невидимого Бога, и ве-
ликим Богом, и Главой тела Церк-
ви, и Перворождённым новой твари, и Первенцем умерших, и Перворож-
дённым из мёртвых, и Первород-
ным между многими братьями, и По-
средником между Богом и людьми, и Единородным Сыном, увенчанным славой и честью, и Господом славы, и Начатком тварей; сверх того — Ца-
рём правды, и Царём мира, и Царём всяческих, и многими другими та-
кими именами, которые по причине множества неудобно и перечислять. Вместе взятые все эти наименова-
ния, из которых каждое представля-
ет свой смысл в объяснение того, что оно обозначает, дают нам известное понятие о значении имени Христос, настолько показывая нам несказан-
ное величие, насколько мы в состо-
янии своей душой его постигнуть» (Свт. Григорий Нисский. О совер-
шенстве и о том, каким должно быть христианину).
Через все Свои многочисленные действия Господь Иисус Христос совершает Богочеловеческий под-
виг спасения человеческого ро-
да Своей единой и неде-
лимой Личностью. «Веруй во Едино-
го Господа Иисуса Христа, Сына Бо-
жия Единородного, — поучает святой Кирилл Иерусалимский, — во Едино-
го Господа Иисуса Христа, чтобы Сы-
новство было Единородным; во Еди-
ного, чтобы не представлял ты дру-
гого; во Единого, дабы Его действо-
вание, выраженное многими имена-
ми, не распространил ты безбожно на многих сынов. Он называется Две-
рью… это наименование обозначает дверь разумную, живую, распознаю-
щую входящих. Называется Путём… ведущим к Отцу Небесному. Называ-
ется Агнцем… Честной Своей Кровью очищающим вселенную от грехов… Этот Агнец именуется также и Пасты-
рем, ибо говорит о Себе: (Ин. 10:11). Агнец Он по естеству человеческому, а Пастырь — по Божественному человеколюбию… Также именуется Он Львом… ибо как сильный Лев из колена Иудина спаса-
ет верных и попирает врагов. Нари-
цается Камнем краеугольным;
(1 Пет. 2:6; ср.: Пс. 33:7).
Именуется Он Христом, не руками человеческими помазанным, а пре-
вечно помазанным от Отца на пер-
восвященство, высшее человече-
ского. Называется Мёртвым, кото-
рый не остался во аде, как все про-
чие мертвецы, но — единым свобод-
ным среди мёртвых (см.: Пс. 87:6). Называется Сыном Человеческим, получившим бытие не от земли, как каждый из нас, но грядущим на об-
лаках судить живых и мёртвых. На-
рицается Господом, не в обыкно-
венном смысле, в каком называются люди, но как Имеющий владычество естественное и вечное. Соответ-
ственно самой природе дела, назы-
вается Он Иисусом, получив это имя от спасительного врачевания. Назы-
вается Сыном, не по усыновлению, а по естественному рождению.
Многие наименования имеет наш Спаситель. Впрочем, дабы множе-
ство имён не навело нас на мысль, что существуют многие сыны, как го-
ворят заблуждающие еретики, что один — Христос, второй — Иисус, третий же — Дверь и т. д., вера пре-
достерегает нас, правильно говоря: „во единого Господа Иисуса Христа“, ибо хотя и многие суть имена, но ли-
цо одно» (Свт. Кирилл Иерусалим-
ский. Поучения огласительные).
Всеобъемлющая и неделимая Личность Богочеловека Христа вся в полноте и неделимо присутству-
ет во всецелом Богочеловеческом подвиге спасения человеческого ро-
да земной жизнью Спасителя. Орга-
ническая целостность Богочелове-
ческого подвига спасения нарочито чувствуется и вдохновенно выража-
ется в молитвенном сознании Все-
ленской Церкви. А сверх всего это-
го — в святой Литургии, ибо она — сердце Церкви, сердце, которым жи-
вёт чудотворный организм Церкви как животворящее тело Богочело-
века Христа. Это чрезвычайно силь-
но ощущается и выражается в литур-
гии святого и богоносного отца на-
шего Василия Великого, когда пе-
ред самим освящением Святых Да-
ров мы молимся Богу Отцу: «Егда же прииде исполнение времен, глаго-
лал еси нам Самем Сыном Твоим, Имже и веки сотворил еси, Иже сый сияние славы Твоея и начертание Ипостаси Твоея, нося же вся глаго-
лом силы Своея, не хищение непще-
ва еже быти равен Тебе, Богу и От-
цу; но Бог сый превечный, на земли явися и человеком споживе; и от Де-
вы Святыя воплощься, истощи Себе, зрак раба приемь, сообразен быв те-
лу смирения нашего, да нас сообраз-
ны сотворит образу славы Своея; по-
неже бо человеком грех вниде в мир, и грехом смерть, благоволи Едино-
родный Твой Сын, сый в недрех Тебе, Бога и Отца, быв от жены, Святыя Бо-
городицы и Приснодевы Марии, быв под законом, осудити грех во пло-
ти Своей, да во Адаме умирающе, оживотворятся в Самем Христе Тво-
ем; и пожив в мире сем, дав повеле-
ния спасительная, отставив нас пре-
лести идольския, приведе в позна-
ние Тебе, истиннаго Бога и Отца, стя-
жав нас Себе люди избранны, цар-
ское священие, язык свят; и очистив водою, и освятив Духом Святым, да-
де Себе измену смерти, в нейже дер-
жими бехом, продани под грехом; и сошед крестом во ад, да исполнит Собою вся, разреши болезни смер-
тныя; и воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресе-
нию из мертвых, зане не бяше мощно держиму быти тлением Начальнику жизни, бысть Начаток умерших, Пер-
ворожден из мертвых, да будет Сам вся, во всех первенствуяй; и возшед на небеса, седе одесную величе-
ствия Твоего на высоких, Иже и при-
идет воздати комуждо по делом его» (Молитва, которую священник читает во время «Свят, Свят, Свят…»).
В
спомним притчу Христа в Евангелии, где Он гово-
рит о сеятеле и семени, падаю-
щем в сердце людей и дающем плод
1
. Когда речь заходит о пло-
дах, мы представляем себе де-
рево, приносящее плоды. У ду-
ховной жизни есть параллели. В Евангелии Христос сравнива-
ет Себя, Бога, с Сеятелем. И го-
ворит нам нечто важное: в конеч-
ном счёте бремя плодоношения и ответственность за плоды не-
сёт не семя и не сеятель, а по-
чва. Сеятель, говорит Христос, это Бог, а семя — слово Божие
2
. И Бог Один и Тот же для всех, все так или иначе слышат Его слово. Каждый слышит слово, принима-
ет его, и земля, почва — вот то, что несёт бремя плодоношения и ответственно за плоды семени.
Поэтому Христос говорит, что когда земледелец вышел се-
ять, то какая-то часть семян упа-
ла на дорогу, но земля здесь утоп-
тана и, естественно, не может при-
нять семя, которому для роста нуж-
но покрыться почвой. А посколь-
ку семя остаётся лежать на дороге, то птицы могут склевать его; и дей-
ствительно, птицы небесные при-
летели и склевали его. Второй тип земли — это земля каменистая. Се-
мя падает на неё, находит немно-
го почвы, с лёгкостью даёт росток, но укореняется неглубоко, и, лишь только росток начинает тянуться вверх, солнце жжёт его, и он за-
сыхает, — это семя тоже не может дать плода.
Третий случай — земля, покры-
тая терниями. Это хорошая по-
чва, но не вспаханная и заражён-
ная терниями. Семя прораста-
ет, но терния и плевелы глушат его, и оно не может дать плода.
Четвёртый случай — хорошая, вспаханная земля, которая прини-
мает слово и даёт много плодов: 30, 60, 100…
Это все образы наших сердец, и поэтому Христос говорил так. Посмотрим же, как произрастает в нас тот плод Духа, о котором пи-
шет апостол Павел
3
.
Святой Дух Один и Тот же для всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и приблизились к Нему
4
. Он судит о людях невзирая на ли-
ца, и Он ни с кем не устанавлива-
ет каких-то особых отношений. Он любит всех одинаково, в Его любви нет никаких предпочтений. Мы говорили об этом много раз, и это важно — знать, что Он лю-
бит всех безмерно, совершен-
но. Он не любит одного меньше, другого больше, как иногда го-
ворят о ком-нибудь: «Он люби-
мец Бога!» Вот в Евангелии ска-
зано, что Христос любил свя-
того евангелиста Иоанна
5
, — и это значит не то, что Христос делал разницу между людьми, а то, что сам апостол и еванге-
лист любил Христа больше, чем остальные.
Мы вот как определяем ме-
ру нашей любви к Богу: ты дол-
жен возлюбить Бога всецело и чувствовать в себе полноту Его присутствия, соответствен-
но возможностям человеческой природы. Поэтому очень важно знать, что Бог любит всех оди-
наково, а уже мы сами опреде-
ляем меру нашей связи с Ним и любви к Нему.
В евангельской притче плод, который должно дать семя, — это плод Духа. Но прежде опишем каждый из четырёх типов людей.
Первый случай: семя упало на дорогу — на утоптанную землю.
Это сердца тех людей, которые совсем не расположены к тому, чтобы принять слово Божие. А слы-
шат они его в самых разных обсто-
ятельствах. Все люди без исклю-
чения услышат слово Божие; да-
же если им не доведётся услышать Евангелия, открыть для себя таин-
ства Бога, Христа и Церкви, то Бог всё равно найдёт способ говорить в самих сердцах людей. Знайте, что ни один человек никогда не сможет сказать Богу (я имею в виду не то, что он не сможет сказать сейчас — Митрополит Афанасий (Николау)
Человек, входя в Церковь и подвизаясь в ней, хочет видеть какой-нибудь результат. И это непремен-
но случится: в нём что-то изменится, будет некий плод всех его усилий и борьбы. Святые отцы говорят: «Всё, что мы делаем, живя церковной жизнью, мы делаем для стяжания Святого Духа». «Цель жизни во Христе, — учит преподобный Серафим Саровский, — и есть это стяжание Святого Духа». Как видим, существует конкретная цель, ради которой мы ведём борьбу — ту малую борьбу каждого из нас.
ет но терния и плевелыглушат его
б
н
д
в
м
з
т
и
д
а
л
о
р
ж
и
Е
н
п
з
н
л
и
к
т
впі( вЗтХх в 5пиітвП о НтХвоеФхгП в спл( ЗтКпр воХпрП іФітлОсо
фА
ХП ипе
А
нПрФрз І Ирт спНипупсО
К
оргх: в сУу КртОрт оеупсоргх( фА
Хпр спіол НнтХ вгпЗ пТт А
гонол о ф
тиП
ф
Гз квхрГп трйГ Ттвтихр:
К
рт уГ ХпнФпу( яовх йпиітвстл яоесПї( уГ ХпнФпу Хнх грхяФсох квхртТт ДАЗФ»з «5пнП яоесо
г
рп
(
— А
Кор Н
и
пНт
Х
тфсГл кп
и
Ф
э
оу кФ
и
твгіол
(
— о пгрП Ирт грхяФсоп квхртТт ДА
ЗФ»з мФі во
Х
оу
(
1 См.: Мф. 13:3–8.
2 См.: Лк. 8:11.
3 См.: Гал. 5:22.
4 См.: 1 Тим. 2:4.
5 См.: Ин. 13:23.
сейчас каких только глупостей мы не говорим и не творим! — а в по-
следний день, в тот день, когда мы предстанем пред Богом. И ког-
да я говорю, что мы предстанем пред Богом, то подозреваю, что мы не будем стоять пред Ним спокой-
но, когда очутимся прямо перед Бо-
гом и увидим Его лицом к лицу) — так вот, тогда никто не сможет ска-
зать: «Господи, если бы хоть слово кто-нибудь сказал мне о Тебе! Тог-
да я бы услышал, я бы знал о Тебе! Но мне не пришлось ничего такого слышать. И я совсем ничего о Тебе не знал!»
Человек может и не найти Но-
вого Завета, и ничего не слышать об этом; среди тех, кто живёт ря-
дом с ним, может не быть ни одно-
го христианина; он вообще мо-
жет жить в джунглях — однако Бог в Своей бескрайней любви, как Отец всех людей, найдёт способ, как говорить с каждым, как сказать ему то, что Он хочет ему сказать. Доказательство тому — ветхоза-
ветные патриархи Авраам, Иаков и Исаак: все эти великие святые не знали ничего, но Бог говорил с ними и открылся им. Да и мно-
гие из нас хоть и родились христи-
анами, но не имели никакой связи с Церковью, и в их жизни ничто да-
же и не напоминало о Боге и Церк-
ви, и всё же Бог действует в каждом человеке и постепенно приближа-
ет его к Себе. Так что Бог никого не обделит — никого. Все удосто-
ятся Божией любви, и уже от само-
го человека будет зависеть, как ве-
сти себя и каким в итоге предстать пред Богом.
Первый случай — твёрдая земля. Сказанное Христом видим и мы са-
ми, и братья наши. Сталкиваешься порой с такими людьми, которым говоришь, говоришь, говоришь — но не получаешь абсолютно ника-
кой реакции. Никакой. Конечно, так будет не всегда; это сегодня так, а что с ними будет завтра — это-
го мы не знаем. Поэтому не нужно отчаиваться; и говорить слово Бо-
жие нужно всем людям. Мы никого не можем отвергать.
Вспоминаю один реальный слу-
чай из тех времён, когда я жил на Святой Горе. Тогда мы были мо-
лоды и полны энтузиазма. И вот пришёл к нам однажды один очень хороший молодой чело-
век, родственник которо-
го был нашим монахом, и остался на Афоне. Он разочаровался в жиз-
ни, но это был очень красивый, хо-
роший юноша — конечно, судя по-
человечески. И он не ходил в храм. Я говорил ему:
— Хотя бы из любопытства не хо-
чешь зайти в церковь?
Нет, он оставался на улице, да-
же не заглядывал внутрь. А я заго-
релся идеей привести его в Цер-
ковь, всё старался поговорить с ним, рассказать ему то-то и то-то, чтобы он изменил свой образ жиз-
ни. И вот объяснял я ему, объяснял массу всяких вещей — всё впустую. И я сказал себе: «Видно, нет у меня должной силы».
Однажды я повёл его в Катуна-
ки к старцу Ефрему. Я говорил се-
бе: отведу его туда, старец ведь — пророк, святой человек, и не может так быть, чтобы его не тронула эта встреча и сам вид великого свято-
го старца.
К скиту, ютившемуся в скалах, мы добирались пешком; пейзаж вокруг впечатлял: там ведь пустыня Святой Горы. Я объяснял ему что-то в тысячный раз; и ещё сказал — а с нами со всеми он здоровался по-
мирски, и нас это не коробило, — так вот, я сказал ему:
— Мы придём сейчас к старцу-
пустыннику, а он уже 50 лет живёт в Катунаки — и ты, когда мы при-
дём, поцелуй ему руку.
— Я рук не целую!
— Слушай, мы же не говорим тебе, чтобы ты облизал его руку! Да и что ты потеряешь от этого?! Он старый человек, ему уже лет 70–80 (ему тогда столько было). Ничего с тобой не будет… Он те-
бе в дедушки годится. Ведь это же благословение — ты так и смотри на это! Здесь так принято; пой-
ми: это мы так здороваемся друг с другом.
В общем, я как-то уговорил его, и он сказал, что поцелует старцу ру-
ку. Но я боялся, как бы отец Ефрем действительно не задел его за жи-
вое, ведь там не было любезностей и этикетов. Как бы он не сказал ему чего-нибудь такого… после чего он вообще отвернётся от Церкви. А я вроде как стараюсь привести его в Церковь.
Пришли мы; нас было двое-трое монахов и этот молодой человек. Ну, по пути мы старались подгото-
вить его к встрече со старцем, все твердили:
— Ты его слушай, он святой, он пророк.
Вот добрались, вошли в кали-
ву отца Ефрема — а он был болен, много лет не вставал. Он обнял нас, поцеловал, монахи приложились к его руке. Подошёл и этот моло-
дой человек. Отец Ефрем схватил его и говорит:
— Ну, как ты, капитан?
«Да уж! — сказал я себе. — Те-
перь всё пойдёт насмарку». Де-
ло в том, что капитанами в тех ме-
стах называли сторонников одной партии, которая в какой-то пери-
од по меньшей мере теоретически отвергала связь с Богом, и этот че-
ловек был её членом, а в универси-
тете даже был председателем сту-
денческого клуба этой партии.
Ладно, вот сели мы, и старец на-
чал говорить, и говорил он такое, что, действительно, можно было понять так: всё это относится к на-
шему молодому человеку. В какой-
то миг, когда мы сидели так, я спро-
сил его:
— Ты слышишь, что говорит ста-
рец?
— Ну, он же это говорит всем!
Говорит всем? Когда отец Ефрем услышал это, он спросил:
— Всем? — а потом: — Я это го-
ворю не всем, я говорю, когда нуж-
но.
Так вот. Потом мы учтиво выш-
ли и оставили его там. Отец Ефрем сказал ему:
— Ты останься! — и рассказал ему о многом, касающемся его личной жизни.
И вот он вышел, и мы отправи-
лись домой. Он был весь мокрый от пота, потрясённый и с красными глазами — видно было, что он пла-
кал там. Мы вернулись к себе, а он всё молчит.
— Что тебе сказал отец Ефрем?
— Да так, всё о личном.
— А то, что он тебе говорил, так и было?
— Да, всё так и было.
И вот я дальше принялся за свой труд его обращения, но он по-
прежнему не менялся. Ровным счё-
том никак. И тогда другой старец, живший с нами, сказал мне:
— Оставь его! Этот молодой че-
ловек, к сожалению, мёртв. Он глух ко всему!
И действительно, он не увидел ничего из очень многого, что видел: у него брат был монах, родные — церковные люди, он видел святых людей: старца Паисия, старца Еф-
рема — и ничего. Не меняется че-
ловек, земля тверда.
Так почему же так получается? Но мы не можем осуждать ни одно-
го человека и говорить: «Он пропа-
щий». Никто не пропащий. Может, сегодня он и пропал, а завтра Бог найдёт его. Сегодня, может, у него это окаменение, а завтра Бог най-
дёт способ изменить его. За свою жизнь нам довелось видеть силь-
ные перевороты в людях, которые менялись в 80, 85 лет и даже до-
стигали высоких вершин доброде-
тели.
Вспоминаю одного деда, кото-
рый жестоко мучил свою жену. Ког-
да его супруга умерла, ему был 81 год. Он причинял ей много стра-
даний; что и говорить, тяжёлый был человек, занозистый, когда был в силе. Такая страшная злоба у не-
го была. А жена у него была свя-
тая: день и ночь в церкви — дей-
ствительно святая женщина. И вот когда приблизились последние дни её жизни, она его упросила, и он за месяц-другой до того, как ей умереть, сжалился и разрешил ей принять монашество. Она стала монахиней, прежде чем умереть.
Она умерла, и он после её смер-
ти в свои 82 года пришёл на Святую Гору. Мы, когда его увидели, спро-
сили:
— Ты пришёл сюда, дед, в 82 го-
да?
А он тоже пришёл подвизаться, и никто бы не мог сказать ему: «Не надо!»
Он пришёл в тот скит, где мы жи-
ли, и прожил там два года с поло-
виной. А кончина его действитель-
но была кончиной святого челове-
ка, и жил он преподобной жизнью. Когда дети, навещавшие его, по-
ка он был жив, вспоминали и рас-
сказывали нам, каким он был рань-
ше, то мы думали: «Но возможно ли, чтобы этот человек был таким?» И, тем не менее, он был таким — мы слышали это от родственников, друзей, соседей и знакомых, что он был тираном, а вот после 80 лет изменился и подобрел. Так что у нас есть ещё время, если, конеч-
но, мы вообще доживём до 80!
Поэтому никогда нельзя гово-
рить о другом человеке:
— Да ну его! Он уже ни на что не годится!
Никогда! Ты не знаешь, может, он в последний момент изменит-
ся. Да и что говорить о бедном де-
душке, когда разбойник первым вошёл в рай!
6
Он опередил и апо-
столов, всех. Вошёл даже раньше Пресвятой Богородицы. Разбой-
ник, убийца, злой и окаянный че-
ловек — таким он был. Он не был каким-нибудь преуспевающим че-
ловеком, он не был похожим на со-
временных разбойников, которые после грабежей идут давать интер-
вью по телевидению. Он был насто-
ящим и действительным разбой-
ником: убивал, насиловал, крал, обижал — всё делал. Но в послед-
ние минуты своей жизни на кресте он сказал одно только: Помяни ме-
ня, Господи! — и отправился пря-
миком в Царство Божие.
Первым, кто попал в рай, был разбойник. И первым, кто попал в ад, был апостол Христов. И то, как это всё происходило, — для нас великий урок. Поэтому челове-
ку никогда нельзя ни отчаиваться, ни ставить крест на другом. Поэто-
му мы не имеем права говорить:
— Знаешь, сын мой, такой, ка-
кой ты есть, ты никуда не годишь-
ся! Ты пропащий человек!
Ни о другом, ни о себе нельзя говорить так: «Ты каждый день со-
вершаешь столько грехов, тебе нет спасения, нет никакой надежды на то, что ты спасёшься!» Это грех, это отчаяние, это трагическая ошибка, это самый большой грех, который только может совершить человек.
И, как говорится в молитвах ко Святому Причастию, мы не отча-
иваемся в своем спасении
7
. Поче-
му? Не потому, что я нечто, не пото-
му, что я когда-нибудь сделаю что-
нибудь и спасусь. Нет! А ради Бо-
жия милосердия и Его всё превос-
ходящей любви: ведь я же, Боже мой, действительно не могу ниче-
го сделать, но Ты — Бог, Ты — Жиз-
нодавец и можешь воскресить ме-
ня и спасти. Ты можешь меня спа-
сти! И поэтому я надеюсь не на се-
бя, не на свои дела, а на Божию лю-
бовь, милосердие, милость. Вот это важно.
И знаете, уже одно то, что чело-
век надеется, призывает имя Го-
сподне, вздыхает и говорит: «Бо-
же мой, спаси меня!» — уже одно это очень существенно. И он не по-
гибнет. Он погибнет только ес-
ли скажет: «Всё кончено! Для меня всё погибло! Я не смогу спастись!» Но, опять же, этого нельзя сказать до самого последнего мгновения своей жизни.
Поэтому Церковь не допуска-
ет того, чтобы у человека отнима-
ли даже одну секунду жизни. Пусть кто-то и говорит: «Да это же аппа-
раты поддерживают в нём жизнь, он же весь в трубках, уже наступи-
ла клиническая смерть, его мозг уже умер, так что полная смерть наступит через пять минут». Конеч-
но, за эти пять минут ты можешь забрать у него кучу органов и дать жизнь другому — но только после того, как он умрёт!
Это деликатная тема. Он че-
рез пять минут умрёт! Да, но эти пять минут могут означать спасе-
ние этого человека. А ты кто такой, чтобы отнимать у него эти пять ми-
нут? Пять секунд. Одну секунду… Есть ли у тебя право на это? На эту последнюю секунду? Человек мо-
жет обратиться к Богу по-своему. Мы ведь не знаем, как человек чув-
ствует себя и как всё у него функ-
ционирует в это время: мозг может не действовать, а сердце, суще-
ство, душа?
Когда формируется мозг — на пятой неделе? Если ещё сформи-
руется, ведь иногда он и не форми-
руется. А за пять недель до этого человек, у которого нет мозга, раз-
ве не человек? В первый миг зача-
тия, когда у него только одна клет-
ка, у него нет мозга, но Церковь го-
ворит: он человек! Развивающий-
ся человек. Поэтому в случае кли-
нической смерти, когда мозг умер, да, он уже не может функциониро-
вать, но человек живёт, существу-
ет, пусть даже эту жизнь и поддер-
живает аппаратура. Мы не можем отнимать даже последнего мгнове-
ния жизни, потому что в это мгно-
вение человек может войти в Цар-
ство Божие. Да, путь человека тру-
ден, но у него есть надежда. Мно-
гого мы не знаем. Не надо никого лишать надежды, и никому никогда 6 См.: Лк. 23:32–43.
7 В молитве 1-й, святого Василия Великого: «Но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, ока-
янный…»
не нужно отчаиваться.
Но я знаю и людей, которые вошли в Церковь не через трудно-
сти, а через радостные события. Я был знаком с человеком, который был вне Церкви, и это его совсем не волновало, он ничего не боял-
ся. Но он был очень растроган, ког-
да у него родился первенец. Ког-
да родился малыш и он взял его на руки, он понял и прочувствовал, что это такое — произвести чело-
века на свет. Сердце его сокруши-
лось, в этот миг Бог посетил его, и после этого он пришёл исповедо-
ваться в слезах. И не говорил ему никто о Боге, и не было у него ника-
кой связи с Богом, да и знать он ни-
чего не знал. Это было сопряжение с Богом, с Церковью, с Таинства-
ми, буквально возродившее его, — первое прикосновение к ребёнку.
Один приходит к Богу таким пу-
тём, другой — другим, какой путь у кого — мы этого не знаем. Так пре-
дадим же себя в руки Божии и бу-
дем иметь терпение — в испытани-
ях, радостях, скорбях, бывающих у нас. И если мы живём в ожидании Бога, если ждём Его, то Бог не оби-
дит нас. Он найдёт нас, и пусть да-
же сердце наше будет как камень, Он найдёт способ разбить его, об-
работать, чтобы семя вошло внутрь и принесло обильный плод.
Второй случай: каменистая земля, где мало пригодной почвы.
Там семена прорастают нена-
долго. Это люди, у которых есть доброе расположение, они слы-
шат слово Божие и Евангелие, и на миг семя прорастает. Встреча-
ются такие, которые, лишь заслы-
шат что-нибудь о Христе и Церкви, очень радуются, им это нравится, и они просят: «Расскажи ещё что-
нибудь!» Они любят читать о свя-
тых. Их утешает тот факт, что у них есть какая-то связь с Богом, — но эта связь неглубока. И Хри-
стос говорит: «Как только взойдёт солнце, станет жарко и пойдут ис-
кушения, испытания и скорби, се-
мя тут же засыхает»
8
. Стоит только случиться какому-нибудь искуше-
нию, скорби, болезни, испытанию, чему-нибудь неприятному, то, по-
скольку она неглубока, сразу же обрывается связь с Богом и за-
бываются все слова, обещания, всё, о чём мы читали и слушали, по-
тому что, увы! эта связь с Богом бы-
ла торговой сделкой. Хожу я в цер-
ковь, слушаю слово Божие, читаю Евангелие, жития святых, но делаю это я, пока у меня всё в порядке. И пока Бог помогает мне.
Есть такие несчастные люди, ко-
торые говорят: «Да живёт и здрав-
ствует Бог! Что я у Него ни просил, всё Он дал мне!»
Так они молятся Богу — чтобы у Бога было всё в порядке со здо-
ровьем, чтобы Он ненароком не за-
болел. Они не говорят: «Слава Бо-
гу! У меня всё в порядке, потому что Бог помогает мне!» — но в сво-
ем невежестве твердят: «Да живёт и здравствует Бог!»
Да живёт и здравствует, конечно же! Но того и гляди начнёшь вопро-
шать: за что? «За что же мне это, Боже?» За то, что отношение к Бо-
гу неправильное.
К сожалению, так мы научаемся. И сердце наше такое, что мы по-
ступаем как люди религиозные, а не церковные. Поступаем как лю-
ди религиозные, а у религиозно-
го человека «религиозная» связь с Богом. Для него Бог — Суще-
ство, с Которым ему нужно иметь хорошие отношения, нужно слу-
жить Ему, подносить Ему то, чего Он желает:
«Чего Ты желаешь, Боже? Же-
лаешь два праздника в году? Они Твои! Одну бутылку масла? Я дам Тебе! Хочешь пять лир милосты-
ни в месяц? Я Тебе их дам. Хо-
чешь, чтобы я пошёл исповедать-
ся? Я пойду. Ну, смотри же теперь, я дал Тебе то, чего Ты хотел, а сей-
час нужно, чтобы и Ты дал мне то, чего я захочу! Я хочу, чтобы Ты хра-
нил меня живым и здоровым, чтобы я не заболел, чтобы никто не забо-
лел, чтобы не случалось ничего пло-
хого! А с того момента, как Ты пе-
рестанешь давать мне это, мы ра-
зойдёмся! Это будет означать, что Ты нехороший человек, господин Бог! Это будет означать, что Ты ме-
ня обманул и подвёл!»
То есть, «я сделал то, что Ты хо-
тел, а Ты не ответил мне тем же». Это сделка: ты — мне, я — тебе: «Я Тебе даю, но сам тоже должен что-
то взять! Ты должен заботиться обо мне! А с того момента, когда в мо-
ей жизни перестало быть всё в по-
рядке, чего ради я должен поддер-
живать с Тобой связь? У меня нет оснований доверять Тебе и любить Тебя, поскольку Ты в этот момент мне не помогаешь!»
Все эти чувства и мысли исхо-
дят из сердца человека, у которо-
го коммерческое отношение к Бо-
гу. Этот человек — наёмник, гово-
рящий Богу: «Я сделаю для Тебя эту работу, окажу эту услугу, буду ходить в церковь, но Ты мне за это заплатишь. Я хочу, чтобы Ты сде-
лал для меня то-то и то-то!» Ну, по-
ка Бог исполняет его желания, всё в порядке, а если Он не делает это-
го, тогда человек не поддерживает больше никаких связей с Ним.
В основном такое происходит с людьми, отказывающимися от борь-
бы из-за искушений или просто с те-
чением времени. Поначалу человек бывает охвачен энтузиазмом, но за-
тем впадает в нечувствие и говорит:
— Читали мы это уже, знаем мы всё это! Ну, выучили мы это всё, хватит! Сколько ещё читать об этом? Мы же не собираемся стать проповедниками! Довольно нам этого!
Он впадает в нерадение, ему всё равно. Искушения и скорби его одолевают, и сердце его не обрета-
ет глубины.
Как может сердце обрести глу-
бину? Придать глубину сердцу мо-
жет только Бог при содействии че-
ловека, посредством борьбы чело-
века. Всё, что мы делаем, мы для чего делаем? Мы стараемся сде-
лать многое, переносим трудно-
сти, скорби, и это ценно: в этот миг сердце приобретает глубину. Что-
бы рухнули все преграды и человек мог возопить и призвать Бога.
Третий случай: наша почва хорошая, но Христос говорит, что на ней растут терния.
Семя Божие падает в землю, но вместе с ним вырастают и тер-
ния, которые Господь именует так: заботы, наслаждения и богатство. «А упавшее в терние, это те, кото-
рые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслажде-
ниями житейскими подавляются и не приносят плода»
9
. Они его пода-
вляют и не дают вырасти.
8 См.: Мф. 13:6,21.
9 Лк. 8:14.
Есть такие люди, земля которых действительно хорошая. Ты ви-
дишь это, понимаешь, чувствуешь, но, к сожалению, семя опять не да-
ёт плода. Из-за чего: из-за неведе-
ния? Нерадения? Лености? Диаво-
лу известны способы подавить это семя.
Как говорит Христос, первый из них — это наслаждения. Диа-
вол всегда найдёт способ порабо-
тить нас наслаждениями, плотски-
ми страстями, которые, к сожале-
нию, после грехопадения имеют-
ся в нас.
Ещё богатство. Богатство — это не только деньги, но и всё то ма-
териальное, что пленяет нас. Мо-
жет, у тебя и нет никаких денег, но в уме ты жаждешь их, тогда ты сре-
бролюбив в евангельском смысле слова. У тебя может не быть и де-
сяти лир, но, тем не менее, ты бу-
дешь числиться среди богатых. Это так же, как если ты имеешь милли-
оны, но не привязан к ним, тогда ты и не богатый, но лишь распоряжа-
ешься богатством. Разумеется, по-
следнее очень не просто, но ведь встречаются и такие люди.
Богат также тот, у кого много зна-
ний и кто уверен в них; богат и тот, у кого много сил, и он уверен в них; у кого есть какое-никакое положе-
ние в обществе, и он говорит тебе: «Я такой-то! У меня есть знаком-
ства, все меня знают! Я наделён властью! Я уверен в своих силах, в своем положении, в своем имени и знаниях…»
Всё, что отрывает наше серд-
це от Бога, обращает и направля-
ет к вещам, относится к тому, что Христос называет богатством. То есть, это всё то, что нас порабоща-
ет. Ты думаешь, что, благодаря сво-
им знаниям, поскольку ты великий учитель, академик, суперинтел-
лектуал и ум твой остр, как брит-
ва, ты уже что-то значишь сам по себе? Когда сердце твоё пленено всем этим и ты не считаешь важ-
ной связь с Богом, это означает, что ты богат в том же самом смыс-
ле, что ты пленник своих страстей. Всё, что отрывает нас от Бога и ве-
дёт к материальному, человеческо-
му, обращается в грех, в смерть че-
ловека.
То же и когда мы превращаем самих себя в идола или становим-
ся идолом для другого. Это иногда бывает в отношениях между му-
жем и женой, когда ты хочешь стать всем для другого и говоришь ему:
— Я хочу быть всем для тебя!
Или супруга говорит тебе:
— Ты всё для меня! Для ме-
ня не существует больше никого на этом свете!
Все эти болезни приводят на па-
мять несчастного Нерона, которому говорили, будто он бог, и он, жал-
кий, верил, что он бог. Так ты пита-
ешься собственным эгоизмом и са-
момнением и не можешь обратить свое сердце к Богу. Ты ешь свое, словно ешь себя. «Тщеславный че-
ловек, — говорит авва Исаак, — пи-
тается самим собой и умирает, сам не понимая этого»
10
. Как в рассказе древних греков о кошке, которая, заболев, принялась с наслаждени-
ем лизать пилу, потому что ей нра-
вился вкус крови — её крови, что текла из ран от зубьев пилы. И ка-
кое это было для неё наслаждение! Но язык её был весь изранен, и она умерла от потери крови. То же са-
мое и с тщеславным человеком, ко-
торый считает себя великим, а если к тому же ещё найдутся пять-шесть тех, кто станет твердить ему: «Ты незаменим!» — как он в это пове-
рит! Вот ты и умираешь, ты стано-
вишься мёртвым для Бога и не зна-
ешь при этом, что умер.
Ещё одно терние — это забо-
ты. Что такое заботы? «Еда и рабо-
та», — говорил старец Паисий. Что давал фараон евреям, чтобы они забыли о Боге? Еду и работу. Когда ему сказали:
— Царь, евреи молятся Богу!
— Так дайте им в два раза боль-
ше работы и в два раза больше еды: пусть работают и едят, пусть им хватает забот, чтобы они зани-
мали ими всё свое время и не мог-
ли и помыслить о Боге
11
.
Заботы — это нечто страшное для духовной жизни. Они — великий яд, убивающий человека. Не только духовную жизнь, но и мирскую, да и человеческие отношения. Видите рушащиеся семьи? А почему? «Мне некогда!» Отец погружен в мыс-
ли о тысяче вещей. Мать также по-
гружена в мысли о тысяче других вещей. Как этим людям общаться между собой? Ведь всё время слы-
шишь: «Сейчас не могу! У меня ра-
бота!» Идёт ребёнок поговорить с мамой:
— Мама, я хочу тебе кое-что ска-
зать!
— Отстань! У меня сейчас ра-
бота!
— А когда же у тебя не будет ра-
боты?
И человек задаётся вопросом: «Когда же у тебя не будет работы?»
Заботы, заботы, заботы — они убивают человека. А в итоге ты остаёшься ни с чем. Поэтому Бог оставлял евреев, когда они рабо-
тали — а работали они по 24 ча-
са, ведь это же евреи, бедняги. Но и мы тоже не сильно отличаемся от них…
Поэтому Он и сказал им:
— Нет! Шесть дней вы буде-
те трудиться, а в седьмой не буде-
те делать ничего! Вы будете посвя-
щать его Богу!
12
Почему же Бог сделал так? Что-
бы они были людьми, чтобы пом-
нили Бога, чтобы отдыхали, об-
щались между собой. Он дал им столько конкретных правил, что чи-
таешь о них и порой диву даёшься. Он сказал им:
— Вы можете ходить на расстоя-
ние не большее, чем от броска кам-
ня. Возьми камень, брось его, и до-
куда он долетит, дотуда ты можешь ходить в субботний день. А дальше не можешь.
Суббота означает строгий покой для евреев. Бог специально сделал так, чтобы поставить предел забо-
там. Бог даже принуждал их в каж-
дый седьмой год не засевать полей, но оставлять их незасеянными, что-
бы евреи оторвались от забот. Рав-
но как и отпускать скот. То же самое и с долгами: через каждые столько-
то лет ты будешь прощать долги, которые должны тебе другие
13
. То есть, Бог принудил их освободить-
ся от оков материального.
У нас, христиан, нет этой стро-
гости, но это не значит, что забо-
ты безопасны для нас. Христос по-
ставил их в один ряд с богатством и плотскими наслаждениями, по-
тому что, к сожалению, они ведут 10 Ср.: Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. Слово 85. М., 2006. С. 627.
11 См.: Исх. 5:3–19.
12 См.: Исх. 20:9–10.
13 См.: Исх. 23:10–11; Лев. 25.
к тому же самому результату: ты за-
бываешь Бога.
Иногда я вижу людей, которые, придя в Церковь, вначале ревност-
но подвизаются, но искуситель, чтобы соблазнить их, подсовывает им какое-нибудь дело, которым они увлекаются, а потом ещё, и ещё, и вот уже они забыли обо всём, а в итоге — ревность их остывает. Увлечены работой. Это как играть в лотерею.
А сейчас расскажу вот что, толь-
ко не смейтесь. Некий молодой человек хотел жениться, но всё не встречал хорошей девушки. Он спрашивал:
— Как же мне быть?
— Как быть? Скажи, что станешь монахом, и через неделю каждый день будешь встречать по девуш-
ке, потому что всё пойдёт напере-
кор тебе.
Стоит начать делать что-нибудь более-менее духовное, как тут же и работа для тебя найдётся, и день-
ги хлынут, только занимайся ими, и масса людей тебя поддержит, и потекут заботы, заботы. Искуси-
тель знает, как загрузить тебя ра-
ботой, кучей обязанностей и всем на свете; ему нужно одно: не дать тебе делать то, что ты должен де-
лать, — жить духовно.
Забота — очень тонкая опасность для человека, она наносит точный удар и валит с ног, хотя весьма не-
винна с виду. «Но это же наша ра-
бота, наши обязанности, что же мы можем поделать?!» Как я гово-
рю о некоторых банкирах, которые никак не женятся: они женились на своем банке! Они целыми днями томятся в офисе! Даже забыли, что нужно жениться. Забыли?!
— Эй, ты уже вырос, проснись!
— Но у меня нет времени, отче!
Целый день занят, кругом сплош-
ные обязанности; потом дают ему повышение, и это его ещё боль-
ше закабаляет — и пошло-поехало: работа и еда. Как говорил фара-
он, «задай ему работы и еды и уви-
дишь, что он забудет о Боге!»
Поэтому заботы — это великое обольщение для духовного челове-
ка. Великое обольщение. Духовный человек должен знать меру. Опре-
дели себе меру. Скажи: хватит! До-
вольно на этот день! Не продол-
жай дальше, остановись, брось! Пришёл домой — выключи телефо-
ны, отложи другие заботы, ты сей-
час дома, посвяти свое время се-
мейству, самому себе и Богу.
Хорошо, вот ты вернулся до-
мой, но говоришь по телефону. Пришёл домой и уселся перед те-
левизором, перед компьютером и не оторвать тебя — так что от то-
го, что ты дома? Разве другие чув-
ствуют, что ты вернулся? Разве им достаточно будет только смотреть на тебя?
К сожалению, у всех у нас сейчас есть такие устройства, что мы никак не можем остаться наедине с са-
мим собой. А у телефонов столь-
ко функций, но они только забира-
ют всё твоё время. Сколько расска-
зов я слышал, особенно от тех, кто хочет жениться или женился, о та-
ких проблемах. Уезжаешь на маши-
не куда-нибудь с супругой — и всё время говоришь по телефону. Эй, да отключи ты его, сын мой! Ска-
жи что-нибудь своей жене или ре-
бёнку! Придёт домой, садится ужи-
нать — и разговаривает по телефо-
ну. Ну и когда и как с таким общать-
ся? И разве он живёт как подоба-
ет человеку? Так что нам нужно ста-
вить самим себе пределы!
Знаете, я долгие годы жил на Святой Горе, и у нас освещение бы-
ло газовыми фонарями. Только де-
ло к вечеру, как сразу же становит-
ся темно и опускается ночь. Конец! А в миру ночь не наступает, пото-
му что включаешь лампочку — всё! Уже день. А там в 5 часов вечера уже была ночь. Мы говорили: «Опу-
стилась ночь».
И как говорится в предначина-
тельном псалме, «изыдет чело-
век на дело свое и на делание свое до вечера»
14
. Наступил вечер — ты возвращаешься домой, что-
бы поесть, отдохнуть, поговорить со своей семьёй.
Я вспоминаю, как в деревне все расходились по домам и ужинали часов в 5–6. Помню бабушку, как она говорила:
— Давай ложиться спать, внучек, уже половина восьмого!
А если дотянешь до восьми ча-
сов, то это уже ночь! Тогда не при-
ходилось выбирать. Наступала ночь. Человек тогда следовал био-
логическим часам, созданным Бо-
гом в Своей премудрости. А сей-
час ночь превращается в день, и, естественно, день превращается в ночь.
Бог сделал так, чтобы даже при-
рода содействовала правильной жизни человека, а мы приходим и ломаем границы природы, что-
бы больше успеть сделать, но при этом разрушаем сами себя.
Недавно я был на одной птице-
ферме в Лимассоле — совершал там водосвятный молебен. Мне жаль стало несчастных кур: они жи-
вут с постоянно включёнными над ними лампами. Мне объяснили, что это для того, чтобы они неслись по-
стоянно! Увы, мы даже кур замучи-
ли! А после этого ещё удивляют-
ся, что животные сходят с ума! Так и коровы, и куры сойдут с ума от та-
кой жизни!
Мы, люди, желающие жить ду-
ховно, должны научиться полагать себе пределы. Полагайте преде-
лы в своей жизни: пришло время отдыхать — значит, надо отдыхать; говори себе: хватит, вот до сих пор только. Не разрушай свою жизнь заботами! Не надо изматывать се-
бя работой, изводить себя, раз-
рушать. Потом ты потеряешь всё. Важно, чтобы человек оставался свободным.
И когда Христос говорит, что за-
боты — это терние, подавляющее слово Божие, то это означает, что заботы убивают и человеческие от-
ношения тоже. Подумайте, каки-
ми мы будем тогда людьми, как бу-
дем молиться? Когда у меня нет времени на то, чтобы прийти в се-
бя, как же я смогу остаться здоро-
вым человеком? Поэтому нам на-
до быть внимательными и опреде-
лять самим себе границы, чтобы оставаться на ногах. По меньшей мере, на первых порах, пока в нас это не укоренится. Потом уже, ког-
да человек предаст себя воле Бо-
жией, жертвуя собой и служа сво-
им братиям, он может получить че-
рез это большую благодать, и это будет питать его, но хотя бы внача-
ле человек должен знать свои пре-
делы и не переходить их, равно как и остерегаться того, чтобы заботы не погубили его.
Перевела с болгарского Станка Косова
pravoslavie. ru
14 Пс. 103:23. Этот псалом называется предначинательным, потому что поётся или читается в начале вечерни.
К
огда угроза реальной смерти нависла над совершенно не-
винным Иисусом Христом, Пи-
лат хотел воспрепятствовать этому злодейству. Повинуясь голосу со-
вести и внутреннего беспокойства, прокуратор придумывал способы отпустить Невинного. И возмож-
ность, казалось бы, была. Был обы-
чай на праздник отпускать приго-
ворённого к смерти, чтобы мило-
сердием, отказом от пролития кро-
ви почить Бога.
Матфей говорит так: «На празд-
ник же (Пасхи) правитель имел обычай отпускать народу одно-
го узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, на-
зываемый Варавва; итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называе-
мого Христом?» (Мф. 27:15–16) По всей видимости, Пилату, воспитан-
ному на Римском праве, и в голову не могло прийти, что еврейский на-
род станет с неистовыми криками требовать смерти для Христа, да-
же если при этом придётся отпу-
стить очевидного злодея.
Римское право — это вам не египетские пира-
миды. Те замерли в песках, и инте-
ресны только туристам и учёным. А Римское право живёт доныне, поскольку на его базе сформиро-
вана вся современная юриспру-
денция. Принципы неотвратимо-
сти наказания, адекватности кары преступлению, необходимости до-
казательства для вины, адвокату-
ра и многое другое, было рождено римлянами, исходя из естествен-
ного нравственного закона, о ко-
тором в послании к Римлянам го-
ворит апостол Павел. Эта система мышления и юридической прак-
тики вынашивалась и рождалась столетиями, и была так точно скро-
ена и так крепко сшита, что дей-
ствительно живёт до сих пор. Че-
ловек, усвоивший эту систему, по праву считает себя цивилизован-
ным. Для него естественно ждать и от других народов, что те позна-
ют лучшее и смирятся под креп-
кую руку Римского права на осно-
вании свободного выбора. С ев-
реями же всё произошло с точно-
стью до наоборот. Они любили свое и презирали чужое, в независимо-
сти от качества. Их поведение бы-
ло непредсказуемо.
Пилат презирал этот народ, ко-
торым правил по воле Императора. Презирал, но и боялся. Боялся ре-
лигиозной фанатичности, бытовой упёртости, непонятного культа, боялся так, как любой человек бо-
ится того, чего не понимает. Кроме того, после Вавилонского плене-
ния евреи стали всемирным наро-
дом. От Инда до Пиренеев их мож-
но было найти всюду. Множество их было и в Риме, даже близ венце-
носных особ. Пилат боялся их вли-
яния и жил, стиснутый страхом и ненавистью.
Нет славы в преступлении, и нет чести в убийстве невинного.
«Правитель спросил их: ко-
го из двух хотите, чтобы я отпу-
стил вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сде-
лаю Иисусу, называемому Хри-
стом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: ка-
кое же зло сделал Он? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помо-
гает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед наро-
дом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тог-
да отпустил им Варавву, а Иису-
са, бив, предал на распятие».
Ужасна и непонятна эта абсурд-
ная кровожадность. Двойное пре-
ступление совершается на наших глазах: Праведник осуждается на смерть даже ценою помилова-
ния явного убийцы. Эти два гре-
ха подобны сросшимся сиамским близнецам: осудить невиновного и оправдать преступника. Если де-
лается одно, то с неумолимостью происходит и другое. Но обратим внимание на одну заметную чер-
ту современности — благоговение перед злодеями. Оставим на вре-
мя разговоры о том, кто виновен в смерти Праведника. Давайте по-
думаем о том, не причастны ли и мы к тому настроению ума, при ко-
тором убийца вызывает у народа Протоиерей Андрей Ткачёв
т
о
р
ым п
р
авил по воле И
мпе
р
ато
р
а. Пр
ези
р
ал, но и боялся. Боялся р
е
-
л
игиозной фанатичности, бытовой упёртости непонятного культа
огда угроза реальн
ах иинте
у
б
и
т
н
д
н
и
н
я
и
ч
г
с
П
л
с
А
є
о
р
слП
іДм
иА
к
Дкеэ
. Ом
атД
ми
ок
В
Бмі
чт
слП іДмиАк
Дкеэ ОматДмиокВБмі
чт
Иван Глазунов. «Распни его!»
Иван Глазунов. «Распни его!»
теплейшие чувства сострадания, вопреки другим, не менее значи-
мым нравственным требованиям.
Не убийцы ли — наши киноге-
рои и народные любимцы? Не зло-
деев ли романтизирует массовое искусство, и не перед киношны-
ми ли преступниками преклоня-
ются толпы простых людей? Се-
риал про Мишку Япончика, ки-
новерсию о Соньке Золотой Руч-
ке, фильм о Бони и Клайде, трога-
тельную историю о Леоне-киллере, и целые саги о Капоне, Корлеоне и душещипательные исследова-
ния о Джеке-Потрошителе пред-
лагает нам киноиндустрия. Менты с бандитами который год гоняются друг за другом, как Том и Джерри, на таких скоростях, что не разо-
брать, кто мент, а кто бандит. О ком ещё снимать? О ком писать? О ком говорить? Ну, как же! О злодеях, о людоедах, о серийных убийцах, о томном взгляде человека с авто-
матом, о снимателях скальпов, ко-
торым в детстве не додали любви, и только о них. Общество смотрит, то есть, активно потребляет это творческое варево разного худо-
жественного достоинства, но оди-
наковой идейной наполненности, с нескрываемым удовольствием.
Это есть своеобразное продолже-
ние избрания Варравы и распятия Иисуса, разыгрывающееся на уров-
не чувства и мысли при помощи изобретения братьев Люмьер. И не говорите мне, что смотрят то, что предлагают. Не правда это. Смотрят только то, что любят, с чем внутрен-
не согласны. Остальное — мелочи.
* * *
Кому по-настоящему интересен Христос? Жалкому проценту насе-
ления.
Кому интересен современный Варавва? Огромным массам сред-
них людей.
Ах, как же он дошёл, беднень-
кий, до кандалов и смертного при-
говора? Кто сбил его с пути в раннем детстве или юности? Несправедли-
вое ли общество или родители вино-
вны больше? Какие муки испытало его сердце после первого кровопро-
лития? Где найти психолога с адво-
катом для исцеления его исстрадав-
шегося сердца? Не напишет ли он, часом, книгу о своей захватываю-
щей жизни? И не снимет ли извест-
ный режиссёр кино по этой книге?
Узнаете?
Так кого же не отправлять на Крест, господа? Варавву или Ии-
суса, называемого Христом?
— Варавву! Варавву!
— А что же сделать Этому Идеа-
листу и поборнику высоких истин, которые на хлеб не намажешь?
— Да пропят будет!
— Вы уверены?
— Да распят будет!
Именно этот тайный крик не за-
молкает на огромных простран-
ствах истории. * * *
Так кто же, всё-таки, виновен, господа, в смерти Невинного Сына Божия?
radonezh. ru
Все против всех…
Е
сть такой термин в меди-
цине, немного устаревший. Означает он «избыточное раз-
витие грануляций в краях ран наружных покровов тела в ви-
де мясистых опухолевидных на-
ростов» (Большой медицинский словарь). Так называемая гра-
нуляционная ткань, имеющая вид мясных сосочков, развива-
ется и при хронических воспа-
лениях тканей. Это опухолевый нарост, тканевый взрыв на те-
ле. Можно сказать, что это взбе-
сившееся мясо, забывшееся, са-
мовлюблённое. То есть, дикое, не окультуренное: оно делает, что хочет, не соизмеряясь с об-
щими законами жизни организ-
ма. Оно — само по себе и «пле-
вать хотело» на то, что весь ор-
ганизм от его самоуправства страдает.
Люди слишком часто ведут себя «по образу и подобию» та-
кого дикого мяса. И, хоть хри-
стианство пытается излечить человечество от этого страшно-
го недуга, процент выздоровев-
ших слишком мал. Болящие не знают Врача и ничего не хо-
тят знать о своей болезни.
Иллюзия разделённости, ко-
торая торжествует в умах и серд-
цах людей после грехопадения, не позволяет видеть главного: человек — это все мы вместе. Нельзя что-то урвать только для себя, не навредив себе же.
Всечеловек Христос ре-
ально, а не умозрительно соединяет всех — по-
добно крови в теле. Во Христе мы ощущаем себя сообщающи-
мися друг с другом сосудами. Единство во Христе не просто зримо, оно столь же органично, как единство клеток в теле жи-
вого человека. Какой бы малый член тела ни был повреждён, страдает весь организм.
Потому некоторые святые го-
ворили, что Христос, став одним из нас, человеком, уже не может быть вполне Божиим, пока хоть один человек остаётся вне Хри-
ста, вне подлинной любви. Вот такую пытку мы творим Спа-
сителю — Распятие на века (за-
одно с Ним, в Нём, распинаем и всех Христовых). «Если бы все мы были Христовы, и Христос был бы Божий, был бы покорив-
шимся. А если мы ещё не Хри-
стовы, то не Божий и Христос, болезнующий о нас. Итак, ког-
да все будем Христовы, тог-
да и Христос будет Божий» (св. Григорий Нисский).
Клетки дикого мяса, как и большинство людей, не ведают ничего об этом реальном един-
стве. Потому разрозненным людям кажется, что Всечело-
век — это миф (в смысле — вы-
мысел), абстрактная идея, ни-
чего не значащий символ, а то и просто — бред. Только реаль-
ные (не номинальные!) христи-
ане ощущают в себе (как жизнь в своём теле) правду христи-
анства о человеке. Они просто знают Христа, а потому знают и единство с ближними — они живут в этом единстве. И дру-
гого пути убедиться в истинно-
сти этого мировоззрения не су-
ществует.
Все против всех…
сть такой термин в меди
-
цине, немного устаревший. ачает он «из
б
ыточное р
аз
-
и
е грануляций в краях ран ужных покровов тела в ви-
Светлана Коппел-Ковтун
Христос — Спаситель наш, но величие дара Христового по достоинству можно оце-
нить, только если взглянуть на человека вне Христа, без Христа. Быть может, так мы лучше поймём и почему архимандрит Софроний (Сахаров) говорит, что «благодать приходит в сердце, которое исстрадалось»…
добно кр
рови
в
теле
. Во
Христе
болезнующий
о
нас
. Итак
, ког-
рови в теле Во Христе
шлод6ьжщіря л ьзн,ази ил0
Гюстав Доре. Ад. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте
Гюстав Доре. Ад. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте
Прислушаемся к словам В. Н. Лосского: «Каждая лич-
ность существует не путём исключения других, не путём противопоставления себя то-
му, что не есть „я“, а путём отказа обладать природой для себя; иными словами, лич-
ность существует в направле-
нии к другому… Кратко говоря, личность может быть полно-
стью личностью лишь в той мере, в какой она не имеет ни-
чего того, чем она хотела бы обладать только для себя, ис-
ключая других».
Природа наша такова, что мы владеем ею сообща. Она — одна на всех, точно так же, как одна природа принадлежит всем Ли-
цам Святой Троицы, и нет ни-
чего, чем бы владела одна Лич-
ность, исключая другую. «Бо-
жественные Ипостаси не явля-
ются тремя частями единого це-
лого, единой природы, но каж-
дая содержит в себе целостную природу, каждая является це-
лым, ибо она не имеет ничего для себя: даже воля — общая у Трёх» (В. Н. Лосский).
«Только тогда проявляется во всей чистоте различие между лицами и природой, — продол-
жает Лосский, — в противном случае перед нами будут инди-
видуумы, разделяющие между собой природу».
Горе горем льёт,
небеса в слезах.
Непогодится —
там, на небесах.
Крылья вымокли,
сердце лёд крушит.
Человека — нет
для моей души.
Вдребезги разбит
тот, люблю кого.
По осколочкам
соберу его.
И любовью их
в целое солью,
потому что я
лишь его люблю.
2012
Это стихи о Всечеловеке, о разбитом вдребезги единстве че-
ловеческой природы. Так я его ощутила сердцем. Собственно сердцем святые отцы называли не орган, не символ чего-
то, а всецелого чело-
века (В. Бибихин). Собрать себя впол-
не, стать целост-
ным возможно только во Хри-
сте, в единстве с Целым Челове-
ком, в единстве со всеми.
И тут начинает-
ся тайна соборности. Её суть в том, что истина не достижима для ограниченно-
го обособленного ума, она вве-
рена соборному разуму Церк-
ви. Вместить её возможно, толь-
ко обретя целостность и един-
ство в любви. Корыстный инте-
рес только для себя и постиже-
ние истины — не совместимы. Совесть — это отзвук соборно-
го разума в нас, голос Всечело-
века, который может слышать каждый.
И. В. Киреевский писал: «Нет мышления, оторванно-
го от памяти о внутренней цельности ума, о том средото-
чии самосознания, где насто-
ящее место для высшей исти-
ны и где не один отвлечённый разум, но вся совокупность ум-
ственных и душевных сил кла-
дут одну общую печать досто-
верности на мысль, предстоя-
щую разуму, как на Афонских горах каждый монастырь име-
ет только одну часть той пе-
чати, которая, слагаясь вме-
сте изо всех отдельных частей на общем соборе монастырских предстоятелей, составляет од-
ну законную печать Афона».
Вспомним и о том, что Литур-
гия — это общее дело (греч.). Те-
перь, наверное, можно глубже понять, в каком глубочайшем смысле — общее.
«Человек находит в Церкви не чуждое что-либо себе. Он на-
ходит в ней самого себя, но се-
бя не в бессилии своего духов-
ного одиночества, а в силе сво-
его духовного, искреннего сое-
динения со своими братьями, со своим Спасителем. Он на-
ходит в ней себя в своем совер-
шенстве или, точнее, находит в ней то, что есть совершен-
ного в нём самом… Но ка-
ким же образом, ска-
жут нам, могло бы единение христи-
ан дать каждому то, чего не имеет никто в отдельно-
сти? Песчинка дей-
ствительно не по-
лучает нового бы-
тия от груды, в ко-
торую забросил её слу-
чай: так человек в про-
тестантстве. Кирпич, уло-
женный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему на-
угольником каменщика: таков человек в романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неот-
ъемлемою частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь: таков че-
ловек в Церкви, в Теле Христо-
вом, органическое основание ко-
торого есть любовь» (А. С. Хо-
мяков).
Во Христе человек обрета-
ет свою полноту и целостность. Во Христе он приобретает и бла-
гое мировоззрение, основан-
ное не на рассудочных исти-
нах и догмах, а на опыте обще-
ния с Благом — Богом. Органи-
ческое единство частей в живом организме опытно научает люб-
ви, ибо организм жив единством клеток, в любви и смирении слу-
жащим целому, единому, живо-
му телу. На части, не зависимые друг от друга, распадается толь-
ко мёртвое тело.
Человек — «дикое мясо» вне Христа. Он болен разделённо-
стью, обособленностью, замкну-
тостью на себя, и не ощущает этого только по причине мёртво-
сти. Он подобен раковой клетке, которая не ведает ничего о це-
лом и в неведении стремится его погубить.
Люди называют это войной всех против всех…
omiliya. org
о
л ч
е
г
о
-
че
л
о-
н)
. л-
-
е
т
-
о
сти. но
го в ки
м
ж
е
а
л
т
т
о
р
чай: МОЛИТВА ЕСТЬ РАЗГОВОР С БОГОМ
Блаженны установившие связь с Небом
— Батюшка, что значит для вас молитва?
— Посылаю сигнал, прошу помощи. Постоянно прошу по-
мощи у Христа, у Божией Ма-
тери, у святых для себя самого и для других. Если не буду про-
сить, то и не получу.
Помню, во время граждан-
ской войны нас окружили мя-
тежники, тысяча шестьсот че-
ловек. Наших было только сто восемьдесят. Мы укрепились за горой. Если бы мятежни-
ки нас захватили, то поубива-
ли бы всех. Я пытался устано-
вить антенну, чтобы связать-
ся с центром. Но ничего не по-
лучалось: её сбивало огнём. Ка-
питан кричит: «Бросай, давай сюда, помогай таскать грана-
ты». Иногда он отбегал к пуле-
мётам проверить, как там де-
ла. И только уходил, я тут же бежал к рации. Пока он отда-
вал приказы, я пробовал уста-
новить антенну, а потом снова бежал помогать таскать ящи-
ки, чтобы командир не ругал-
ся. В конце концов, с помо-
щью палки и сапёрной лопатки я смог поднять антенну и уста-
новить связь. Сказал всего два слова. И всё, этого было доста-
точно! Утром подоспела ави-
ация, и нас спасли. Шутка, сто восемьдесят человек были в окружении у тысячи шести-
сот и смогли выбраться?
Тогда-то я понял великую миссию монаха — помогать молитвой. Мирские говорят: «Чем занимаются монахи? Почему не идут в мир по-
могать людям?» Это все равно, что говорить радисту: «Ты чего возишься с рацией? Бросай её, бери винтовку и иди стреляй».
Даже если мы установим связь со всеми радиостанция-
ми мира, не будет нам от этого никакой пользы, если не будем иметь небесного общения с Бо-
гом, просить и получать от Не-
го помощь. Блаженны устано-
вившие связь с Небом и по бла-
гочестию пребывающие в об-
щении с Богом.
Христос даёт нам воз-
можность общения с Ним
— Моя боль и печаль — это молитва. Я сильно в ней от-
стаю. Что мне делать?
— Говори со Христом, Божи-
ей Матерью, ангелами и святы-
ми просто и не задумываясь, на любом месте, и проси че-
го хочешь. Говори: «Господи, или, Матерь Божия, Ты зна-
ешь мой настрой. Помоги мне!» Вот так просто и со смирением говори с Ними о том, что тебя беспокоит, а уже потом произ-
носи молитву: «Господи Иису-
се Христе, помилуй мя».
— Я не молюсь со внима-
нием.
— Когда молишься, думай, с кем говоришь. Ты говоришь с Богом! Неужели это неважно? Когда кто-то говорит с каким-
нибудь высокопоставленным чи ном, то с каким вниманием произносит каждое слово! Сле-
дит, чтобы не сказать какой глупости, порой даже дар речи теряет от смущения. Если с че-
ловеком мы с таким вниманием говорим, то с каким внимани-
ем надо говорить с Богом? Ма-
лое дитя, когда идёт говорить с отцом или каким-либо взрос-
лым человеком, испытывает смущение. А когда собирается сказать что-то учителю, кото-
рого к тому же немного побаи-
вается, то смущается ещё боль-
ше. А мы говорим с Самим Бо-
гом, Божией Матерью, святы-
ми и этого не понимаем?
— До прихода в монастырь, я монашество связывала с мо-
литвой. А теперь мне трудно Старец Паисий Святогорец
о а ю?Э о се ра о
ос о:Гос о И с
В
А Е
С
ТЬ Р
С БОГОМ
с
тановившие
Общение с Богом
молиться и я считаю, что мо-
литва — это самое тяжёлое и утомительное дело.
— Ты вроде филолог по обра-
зованию? Тебе нравится гово-
рить, и ты не устаёшь от разго-
воров с людьми. А со Христом, Который удостаивает тебя бе-
седы, тебе говорить трудно. Это уж как-то слишком. Всё рав-
но, что сказать: «Ох, нужно ид-
ти говорить с царём. Неохота, да делать нечего. Придётся ид-
ти». Христос даёт нам возмож-
ность общаться с Ним постоян-
но в молитве, а мы этого не хо-
тим? Вот это да! И удивительно то, что Он Сам хочет нам помо-
гать, лишь бы мы к Нему обра-
щались, а нам лень!
— Я часто впадаю в пустос-
ловие, а потом огорчаюсь.
— Разве не лучше разговари-
вать со Христом? Кто говорит со Христом, никогда не раска-
ивается. Конечно, пустосло-
вие — страсть, но если пользо-
ваться им в духовных целях, то оно может стать началом мо-
литвы. Другим даже лень го-
ворить. А в тебе есть сила и по-
рыв к разговору. Если будешь использовать это в духовных целях, то твоя душа освятится. Постарайся с людьми говорить только о необходимом, и всё время говорить со Христом. Стоит тебе завести с Ним сми-
ренную беседу, как переста-
нешь замечать, что происходит вокруг: таким сладким и инте-
ресным будет это общение. Ме-
ня разговоры даже и на духов-
ные темы утомляют, а в молит-
ве я по-настоящему отдыхаю.
Молитва — это разговор с Богом. Я иногда завидую лю-
дям, жившим во времена Хри-
ста, ведь они видели Его свои-
ми глазами и слышали своими ушами, даже могли с Ним го-
ворить. Но думаю, что мы на-
ходимся в лучшем по сравне-
нию с ними положении, пото-
му что они не могли часто бес-
покоить Его своими нужда-
ми, а мы можем в молитве постоянно общаться со Хри-
стом.
Желание молитвы
— Как нужно молиться?
— Себя ощущай маленьким ребёнком, а Бога своим Отцом и проси Его обо всём, в чём име-
ешь нужду. Беседуя таким об-
разом с Богом, тебе не захочет-
ся потом от Него отходить, по-
тому что только в Боге человек обретает безопасность, утеше-
ние, невыразимую любовь, сое-
динённую с божественной неж-
ностью.
Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, воз-
любить Его всем своим суще-
ством. (Лк. 10:27), — гово-
рит Священное Писание. Ког-
да человек любит Бога и име-
ет общение с Ним, ничто зем-
ное его не прельщает. Он дела-
ется словно безумный. Поставь безумцу самую лучшую музы-
ку: она его не трогает. Пока-
жи самые прекрасные карти-
ны: он и внимания не обратит. Дай самые вкусные блюда, са-
мую лучшую одежду, самые прекрасные ароматы: ему всё равно, он живёт в своем мире. Так и человек, имеющий обще-
ние с миром небесным: он весь там и ни за что не хочет с ним расстаться. Как нельзя ребён-
ка оторвать от объятий матери, так нельзя оторвать от молит-
вы человека, который понял её смысл. Что чувствует ребё-
нок в объятиях матери? Толь-
ко тот, кто почувствует присут-
ствие Бога, а себя почувствует маленьким дитём, может это понять.
Я знаю людей, которые, ког-
да молятся, ощущают себя ма-
ленькими детьми. И если кто-
то услышит, что они говорят во время молитвы, то скажет, что это маленькие дети. А ес-
ли увидит, какие делают при этом движения, то скажет, что эти люди сошли с ума! Как ди-
тя бежит к отцу, хватает его за рукав и говорит: «Не знаю как, но ты должен сделать, что я прошу». С такой же просто-
той и дерзновением эти люди просят Бога.
— Может ли желание молит-
вы родиться от некоей эмоци-
ональной потребности в обще-
нии, в утешении?
— Даже если оно родится от какой-нибудь доброй эмоци-
ональной потребности в Боге, разве это плохо? Однако, по-
хоже, что ты всё пребываешь в забывчивости и только в нуж-
де обращаешься к молитве. Яс-
но, что Бог для того попускает случаться у нас разным нуж-
дам и затруднениям, чтобы мы прибегали к Нему, но луч-
ше, когда по любви ребёнок бе-
жит к своему отцу или матери. Возможно ли представить ре-
бёнка, знающего, как его лю-
бят родители, которого прихо-
дилось бы силой заставлять ид-
ти на руки к матери или отцу?
Бог есть нежный Отец, и Он любит нас. Поэтому нужно с нетерпением ждать часа мо-
литвы и никогда не насыщать-
ся общением с Ним.
ПОТРЕБНОСТЬ МОЛИТВЫ
Будем чувствовать потребность в молитве
— У меня нет крепкой веры и я чувствую себя слабой.
— Знаешь, что сделай? При-
лепись к Богу, как ребёнок хва-
тается за шею отца, обними Его и не отпускай, чтобы Он не мог тебя от Себя отдалить. Тогда ты будешь чувствовать надёж-
ность и силу.
— Я чувствую потребность опереться на Бога, но затруд-
няюсь.
— Тяни руки вверх, так они у тебя постепенно вырастут, и ухватишься за Бога.
— Когда мало времени, и я молюсь торопливо, может, ворую время, которое должна посвятить Христу?
— У Христа всего много, сколько ни воруй, Он ни в чём не имеет нужды, а ты вот не по-
лучаешь пользы. Не Христу нужна наша молитва, а нам нужна Его помощь. Мы мо-
лимся, потому что так обща-
емся с Богом, Который нас со-
творил. Если не будем этого де-
лать, то впадём в руки диаво-
ла, и тогда горе нам. Видишь, что говорит авва Исаак? «Бог не спросит с нас, почему мы не молились, но почему не пре-
бывали с Ним в общении и та-
ким образом дали право диаво-
лу мучить нас».
— Как мне полюбить молит-
ву?
— Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, нужна пища, так и ду-
ша, чтобы жить, должна пи-
таться. Если она не будет пи-
таться, то ослабеет, а потом на-
ступит духовная смерть.
— Что нам мешает в молит-
ве?
— Нам трудно молиться только тогда, когда мы не чув-
ствуем в молитве потребности. Кто не понимает смысла мо-
литвы, не ощущает потреб-
ности в ней, тот считает её по-
винностью, уподобляется не-
разумному дитю, которое от-
ворачивается от материнской груди, материнской нежности и потому растёт слабое и болез-
ненное.
Молитва — это защита
— Как почувствовать необ-
ходимость в молитве?
— Нужно было бы вам побы-
вать на войне, чтобы мы могли понять друг друга! На фронте во время войны, если мы по-
стоянно находились на свя-
зи с центром, то чувствовали себя в большей безопасности. Когда выходили на связь каж-
дые два часа, чувствовали се-
бя в безопасности. Если связы-
вались всего два раза в день, утром и вечером, то чувство-
вали себя покинутыми. То же и с молитвой. Чем больше че-
ловек молится, тем больше чувствует духовной уверен-
ности. Молитва — это за-
щита.
Если мы постоянно нахо-
димся «на связи» с Богом, то будем предупреждать лю-
бое зло. Как-то раз в автобусе ехал один монах, он молился с закрытыми глазами, и поэ-
тому все думали, что он спит. Вдруг грузовик, который ехал по встречной полосе, врезал-
ся в столб, машины с разных сторон начали сталкиваться, и произошла серьёзная ава-
рия. Автобус же каким-то об-
разом оказался в нескольких метрах от дороги, как будто его перенесла какая-то неви-
димая рука, и никто из пасса-
жиров не пострадал. Молитва монаха их спасла.
— Часто миряне спрашива-
ют, как приобрести навык по-
стоянной молитвы.
— Видишь ли, раньше не-
которые из тех, кто посвящал себя монашеству и имел твёр-
дый характер, уходили и под-
визались на неприступных скалах, в пещерах, в языче-
ских гробницах или в жили-
щах демонов. Там им угрожа-
ло множество опасностей — мог сорваться камень со ска-
лы, рычали бесы и т. д. — и страх вынуждал их постоян-
но вопиять: «Христос, Матерь Божия…». Так в них посто-
янно жил добрый навык не-
престанной молитвы. Сегод-
ня, с ночными увеселениями, наркотиками и пр., многие из тех, кто садятся за руль, се-
бя не контролируют. Отправ-
ляется человек на работу и не знает, вернётся ли домой живым или окажется покале-
ченным в больнице. Разве это не повод, чтобы постоянно во-
пиять: «Христос, Матерь Бо-
жия…»? Если бы миряне ис-
пользовали во благо страх тех опасностей, что им угрожают, то они бы и нас, монахов, пре-
взошли в молитве и самих бы опасностей избежали.
Как-то пришёл ко мне в ка-
ливу один человек. Он был сильно расстроен, потому что по невнимательности сбил на дороге ребёнка. «Я преступ-
ник», — повторял он. — «А ты молился в это время?», — спросил я его. — «Нет», — ответил он. — «Ты виноват не столько в том, что сбил ре-
бёнка, сколько в том, что не молился». И я рассказал ему один слу-
чай. Я знал одного челове-
ка, служащего, который до-
стиг большой меры доброде-
тели. Он молился постоянно – и на работе, и в дороге, везде. Молитва у него стала самодви-
жущаяся, и вслед за славосло-
виями у него лились слезы ра-
дости.
В офисе, где он работал, все бумаги орошал слезами. Поэ-
тому он подумывал оставить работу, уйти на пониженную пенсию, и приехал ко мне в каливу за советом. Я ему сказал: «Не уходи, а когда то-
варищи по работе станут тебя спрашивать, почему ты пла-
чешь, отвечай, что подумал о своем умершем отце». Так вот, однажды он ехал за ру-
лём и вдруг на дорогу выско-
чил ребёнок. Он стукнул его так, что тот отлетел как мя-
чик, но при этом ничуть не по-
страдал. Бог сохранил, пото-
му что в это время человек мо-
лился.
agionoros. ru
о
л
с
п
н
н
т
с
о
н
б
м
ч
к
с
т
и
М
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УПЦ НАГОРОДЖЕНИЙ ЗІРКОЮ «ПАТРІОТ УКРАЇНИ»
29 березня Блаженнішому Митропо-
литу Київському і всієї України Володими-
ру було вручено зірку «Патріот України» у рамках ІV Міжнародного проекту «Україна й українці — цвіт нації, гордість країни». Окрім нагрудного знаку лауреати Про-
екту отримують диплом «За проявле-
ний патріотизм та бездоганне служіння Україні» та Книгу Пошани «Україна й українці — цвіт нації, гордість країни».
Міжнародний проект «Україна й ук-
раїнці — цвіт нації, гордість країни» запо-
чаткований 1 грудня 2007 року для наго-
родження українців, які зробили вагомий внесок у розвиток держави, зміцнення її міжнародного іміджу та об'єднання української нації. Офіційний сайт УПЦ
ЄПИСКОП СЕЙДНАЙСЬКИЙ ЛУКА: У СИРІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗНИЩЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я
В інтерв'ю засобам масової інформації ієрарх Антиохійської Православної Церк-
ви єпископ Сейднайський Лука роз-
крив масштаб гонінь, яким піддаються православні християни цього регіону з самого початку повстання проти режиму Башара Асада.
На сьогоднішній день зі своїх будинків були вигнані 138 000 християн, паралель-
но йде систематичне руйнування хри-
стиянських храмів. «Вони вбивають лю-
дей. Людське життя для них не становить жодної цінності», — такими словами вла-
дика Лука описує ситуацію в країні.
Так, в місті Хомс антиурядові си-
ли влаштували масову різанину христи-
ян. Загинули сотні людей. Були також зафіксовані десятки випадків згвалтуван-
ня.
«Збиток, нанесений нашим храмам, ве-
личезний. Їх палять, ламають стіни, грабу-
ють. Якщо людське життя не представляє для злочинців ніякої цінності, то хіба поща-
дять вони наші святині? Наших парафіян б'ють, вони піддаються нападам. Все, що відбувається, набуває „законний статус“, бо йде повстання, і ніхто не протестує», — відзначає православний ієрарх.
«Наші предки оселилися на цій землі задовго до того, як тут з'явився іслам. Безліч святих, проповідуючи любов, при-
йняло на цій землі мученицьку смерть», — відзначає Преосвященний єпископ Лука, який, незважаючи на всі вищеописані жа-
хи, продовжує називати мусульман «бра-
тами». Та й як же може бути інакше, якщо православна віра відкидає ненависть до чужих релігійних переконань?
На жаль, зараз православні христия-
ни в Сирії кинуті напризволяще. Вони ста-
ють беззахисними жертвами ісламських фанатиків. І єдине, що вони можуть про-
тиставити насильству в даній ситуації, це молитва й надія на Бога, Який не залишає нікого, хто звертається до Нього.
«Седмица.R u»
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЙДЕ МАСОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕЧЕТЕЙ
У Європі повним ходом йде будівництво мечетей. Від Бельгії до Греції, від Іспанії до Німеччини 2013 рік обіцяє стати ре-
кордним за кількістю споруджуваних ісламських культових споруд.
Незважаючи на справжню кризу у сфері нерухомості, одну з найбільших в Європі мечетей планують побудувати в Ірландії, за 10 км на північ від Дубліна, в Клонгріфіні.
У Бельгії ось-ось почнуться робо-
ти з будівництва мега-мечеті в Льєжі — третьому за величиною місті в країні. Найбільша мечеть у Валлонії буде побудо-
вана на площі 11 тис. кв. м. і, крім основної будівлі місткістю 1 тис. віруючих, включа-
тиме бібліотеку, кафе та кілька магазинів. Заклики до молитви будуть звучати з 18-
метрового мінарету. Мер Льєжа забо-
ронив проведення маршу протесту про-
ти будівництва мечеті, який повинен був відбутися 30 березня.
У німецькому Гамбурзі колишня Ка-
пернаумська церква буде переоблад-
нана в мечеть. У південно-німецькому Мюнхені політики вибирають місце для будівництва гігантського ісламського комплексу з мечеттю, будівництво яко-
го на площі в 6 тисяч кв. м обійдеться в 40 млн євро. В організованій 24 бе-
резня демонстрації протесту проти будівництва мечеті взяли участь лише 120 чоловік.
У країні-банкруті Греції уряд зобо-
в'язався витратити 1,1 млн. євро на бу-
дівництво офіційної мечеті в Афінах.
У Шотландії єпископальна парафія св. Іоанна в Абердіні стала першою в Спо-
лученому Королівстві, що погодилась поділити свої приміщення з мусульмана-
ми, які можуть молитися в церкві 5 разів на день.
В Іспанії, в баскському місті Португа-
лете, незважаючи на протести місцевих жителів, 21 березня мусульмани відкрили мечеть. Згідно зі статистикою, кожен 4-й баск — проти будівництва мечетей у своєму районі, а кожен 5-й не хотів би мати сусідом мусульманина.
У третьому за величиною місті Іспанії — Валенсії, ахмадійская громада 29 берез-
ня відкрила нову мечеть. У день відкриття духовний лідер Ахмадійской грома-
ди Хазрат Мірза Масрур Ахмад заявив, що, за його відомостями, через 20 років число мусульман в Іспанії подвоїться, і існує ймовірність, що іслам знову буде домінувати в країні.
Також нові мечеті будуються в Ка-
талонії, Люксембурзі, Швейцарії та в ін-
ших країнах.
«Седмица.Ru»
У ЗАПОРІЖЖІ СТВОРЕНО ПРАВОСЛАВНИЙ ДИТЯЧИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР
Між Запорізькою єпархією, в осо-
бі архієпископа Запорізького і Меліто-
польського Луки та Запорізьким Дитя-
чим симфонічним оркестром, в особі художнього керівника і диригента Сергія Скрипника, підписано Договір про співпрацю.
2013 рік, оголошений Президентом України «Роком дитячої творчості», ста-
не ще й роком заснування першого Пра-
вославного дитячого симфонічного ор-
кестру Запорізької єпархії. Це вже третій творчий колектив, який буде опікати Запорізька єпархія.
45 обдарованих дітей віком від восьми до чотирнадцяти років зможуть не тільки радувати своїми виступами любителів класичної музики, а й славити Господа.
«Сьогодні ми стали свідками дуже цікавої події. Я переконаний, що після підписання договору з сьогоднішнього дня цей колектив буде називатися Пра-
вославним дитячим симфонічним ор-
кестром Запорізької єпархії. Я не при-
гадую, щоб подібні колективи існували де-небудь ще. Це дозволить приводи-
ти до Бога учасників оркестру, а через цих дітей — їх батьків, бабусь, дідусів. Це свого роду просвітницька місія, яку ко-
жен з нас повинен нести в цей світ», — сказав архієпископ Лука.
У КИЄВІ З'ЯВИЛАСЯ МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА РОСІЙСЬКОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО ФІЛОСОФА МИКОЛИ БЕРДЯЄВА
У Києві відкрили меморіальну дошку знаменитому російському філософу — уродженцю Києва Миколі Бердяєву, повідомив КНУ ім. Тараса Шевченка.
Пам'ятний знак встановили на фа-
саді будинку Інституту філології Київ-
ського національного університету ім. Шев ченка в центрі столиці. Так, са-
ме в цьому закладі він навчався в кінці дев'ятнадцятого століття.
«Бердяєв писав: „Моє серце і душа належать Києву“», — нагадав ректор ву-
зу Леонід Губерський.
Микола Бердяєв — російський хри-
стиянський і політичний філософ, один з представників течії екзистенціалізму. Він народився в 1874 році в Києві, де провів дитинство і юність. У Київському університеті навчався на природни-
чому факультеті, пізніше — на юридич-
ному. У 1897 році через участь у сту-
дентських мітингах був заарештований, відрахований з вузу і відправлений до Вологди.
У 1924 році змінив місце проживання на Париж. Помер в 1948 році в еміграції у Франції.
Творча спадщина філософа становить близько 40 творів. Спочатку його книги публікували на французькій і англійській мовах. «Корреспондент.net»
Н
епреходящими остаются пра-
вославные пасхальные идеи христианского писателя о духов-
ном возрождении России, воскре-
шении «мёртвых душ».
Гоголь остро ощущал свою не-
расторжимую связь с Родиной, предчувствовал заповеданную ему высокую миссию. Он благословил русскую литературу на служение идеалам добра, красоты и правды. Все отечественные писатели, по известному выражению, вышли из гоголевской «Шинели», но ни-
кто из них не решился сказать, подобно Гоголю: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непо-
стижимая связь таится между на-
ми? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?…» (здесь и далее выделено мной. — А. Н.-С.)
Он был воодушевлён идеей па-
триотического и гражданского служения: «Назначение челове-
ка — служить, — повторял автор «Ревизора» и «Мёртвых душ». — И вся наша жизнь есть служба». «Писатель, если только он одарён творческою силою создавать соб-
ственные образы, воспитайся пре-
жде всего как человек и гражда-
нин земли своей…»
Размышляя о Церкви, о право-
славном и католическом духовен-
стве, Гоголь замечал: «Римско-
католические попы именно от того сделались дурными, что чересчур сделались светскими». Православ-
ные же священники призваны из-
бегать тлетворного светского вли-
яния и — напротив — оказывать душеспасительное воздействие на мирян через самоотверженное проповедническое служение Сло-
ву Истины: «Духовенству наше-
му указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. <…> У Духо-
венства нашего два законных по-
прища, на которых они с нами встречаются: Исповедь и Про-
поведь. На этих двух по-
прищах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресение, можно сделать очень много. И ес-
ли только Священник, видя мно-
гое дурное в людях, умел до време-
ни молчать о нём и долго сообра-
жать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на испо-
веди и проповеди <…> Он должен с Спасителя брать пример».
Творчество самого Гоголя име-
ет исповедальный характер, но-
сит учительную направлен-
ность, звучит как художественно-
публицистическая проповедь. Про ро ческие предвидения об об-
щественно-духовном кризисе и пу тях выхода из него стали нрав-
ственным ориентиром не только для следующего поколения рус-
ских классиков, но и проливают свет на эпоху сегодняшнюю, зву-
чат на удивление современно: «Я почувствовал презренную сла-
бость моего характера, моё подлое равнодушие, бессилие любви мо-
ей, а потому и услышал болезнен-
ный упрёк себе во всём, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неиспра-
вимых, и те пустынные простран-
ства, нанёсшие тоску мне на душу, меня восторгли великим просто-
ром своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к Рос-
сии: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?…» В России теперь на каждом шагу можно сделаться богатырём. Всякое звание и место требуют бо-
гатырства. Каждый из нас опозо-
рил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нуж-
но богатырских сил, чтобы возне-
сти их на законную высоту».
Важно, чтобы мы всей душой осознали свою причастность все-
общему делу возрождения Рос-
сии, усовершенствования жизни, а для этого — учит Гоголь — не-
обходимо осуществление просто-
го правила, чтобы каждый честно выполнял своё дело на своём ме-
сте: «Пусть каждый возьмёт в ру-
ки <…> по метле! И вымели бы всю улицу». Эти строки из «Ревизора» неоднократно цитировал Н. С. Ле-
сков, и нам не мешает вспоминать их чаще.
В «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» Лесков вло-
жил в уста героя рассказа — мо-
лодого Гоголя — заветную мысль о способности русских людей к бы-
строму нравственному возрож-
дению: «а мне всё-таки то доро-
го, что им всё дурное в себе прео-
долеть и исправить ничего не сто-
ит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно мо-
гут возрастать столь быстро, как никто иной на свете <…> я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто спо-
собен на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит!».
Велико было внимание Гого-
ля к тайнам бытия, разделённо-
го на уделы света и мрака. Борь-
ба с чёртом, с силами зла — по-
стоянная гоголевская тема. Писа-
тель ощущал действенность этих сил и призывал не бояться их, не поддаваться, противостоять им. Алла Новикова-Строганова
е
п
ре
х
о
дящими ос
т
аю
т
с
я п
р
а-
вославные пасхальные и
д
еи
прищах, из которых первое бывает только р
аз или д
ва в го
д,
а вто
р
ое В письме к С. Т. Аксакову 16 мая 1844 года Гоголь предлагал ис-
пользовать в борьбе с «нашим об-
щим приятелем» простое, но ра-
дикальное средство в духе кузне-
ца Вакулы, отхлеставшего напо-
следок чёрта хворостиной в по-
вести «Ночь перед Рождеством»: «Вы эту скотину бейте по мор-
де и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забрав-
шийся в город будто бы на след-
ствие. Пыль запустит всем, рас-
печёт, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься на-
зад — тут-то он и пойдёт храбрить-
ся. А как только наступишь на не-
го, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана, а на са-
мом деле он чёрт знает что. Посло-
вица не бывает даром, а пословица говорит: „Хвалился чёрт всем ми-
ром овладеть, а Бог ему и над сви-
ньёй не дал власти“» (XII, 299–
302). Мысль о бессилии нечистой силы перед лицом твёрдого духом и стойкого в вере человека — одна из любимых у Гоголя — восходит к древнерусской житийной тради-
ции. В «Повести временных лет» говорится: «Бог один знает по-
мышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».
В то же время посрамление и одо-
ление чёрта даётся совсем не про-
сто, что и показывает Гоголь в «Ве-
черах на хуторе близ Диканьки». Так, кузнец Вакула — религиоз-
ный художник — изобразил («на-
малевал») на стене храма побеж-
дённого им беса. Высмеять зло, вы-
ставить его напоказ в комическом и уродливом виде — значит почти победить его. Однако в финале по-
вести есть намёк на несмягчаемую силу чертовщины. В образе пла-
чущего ребёнка воплощается те-
ма страха перед нечистью. При ви-
де изображения чёрта в аду дитя, «удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди ма-
тери». Гоголь даёт понять, что де-
монические силы можно унизить, высмеять, спародировать, но, что-
бы окончательно победить «врага рода человеческого», нужны ра-
дикальные средства иного по-
рядка — противоположно на-
правленная, высшая Бо-
жья сила.
Писатель обращался к исследо-
ванию глубин человеческой приро-
ды. В его произведениях — не про-
сто помещики и чиновники; это типы общенационального и обще-
человеческого масштаба — сродни героям Гомера и Шекспира. Рус-
ский классик формулирует зако-
ны национальной жизни и цело-
го мира. Вот один из его выводов: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина!»
Болея душой за судьбу России, Гоголь, согласно его глубоко ли-
рическому, одухотворённому при-
знанию, дерзнул «вызвать нару-
жу всё, что ежеминутно перед оча-
ми и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясаю-
щую тину мелочей, опутавших на-
шу жизнь, всю глубину холодных, раздроблённых, повседневных ха-
рактеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Для этого «много нуж-
но глубины душевной, дабы оза-
рить картину, взятую из презрен-
ной жизни, и возвести её в перл создания». Эти творческие жем-
чужины — несомненно, из духов-
ной, Божественной сокровищ-
ницы Творца.
Основное свойство классики — быть современной во все времена. Так же, как и Новый Завет, в каж-
дое мгновенье и для каждого оста-
ётся новым, каждый раз заново обновляя и возрождая человека.
Гениальные гоголевские типы оживают и воплощаются постоян-
но. В. Г. Белинский справедливо размышлял: «Каждый из нас, ка-
кой бы он ни был хороший чело-
век, если вникнет в себя с тем бес-
пристрастием, с каким вникает в других, — то непременно найдёт в себе, в большей или меньшей сте-
пени, многие из элементов многих героев Гоголя». Именно — «каж-
дый из нас». «Не все ли мы после юности, так или иначе, ведём одну из жизней гоголевских героев? — риторически вопрошал А. И. Гер-
цен. — Один остаётся при мани-
ловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий — Плюшкин и проч.».
Путешествуя в пространстве и во времени, приспосаблива-
ясь к нему, гоголевские персона-
жи по-прежнему вполне узнава-
емы и в нынешней жизни — про-
должают оставаться жидоморами-
чичиковыми, собакевичами, «ду-
бинноголовыми» коробочками, пет рушками, селифанами, «кув-
шинными рылами», ляпкиными-
тяпкиными, городничими, дер-
жимордами и др. В современной чиновничьей среде, как в гого-
левских «Мёртвых душах», по-
прежнему «мошенник на мошен-
нике сидит и мошенником погоня-
ет. Все христопродавцы».
Хлестаков в «Ревизоре» — это уже не просто нарицательный тип, а всепроникающее явление. «Этот пустой человек и ничтожный ха-
рактер заключает в себе собрание многих тех качеств, которые во-
дятся и не за ничтожными людь-
ми, — объяснял Гоголь в своём «Предуведомлении для тех, кото-
рые хотели бы сыграть как следует „Ревизора“» — <…> Редко кто им не будет хоть раз в жизни». Не слу-
чайно Хлестаков кричит оцепенев-
шим от подобострастного ужаса чиновникам: «Я везде, везде!».
Открыв всеобъемлющую фан-
тасмагорию хлестаковщины, Го-
голь приходил к суду и над самим собой. Относительно своей кни-
ги «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» (1846) он писал В. А. Жуковскому: «Я размахнул-
ся в моей книге таким Хлестако-
вым, что не имею духу заглянуть в неё… Право, во мне есть что-то хлестаковское». В апреле 1847 го-
да в письме к А. О. Россет писатель каялся: «Я должен Вам признать-
ся, что доныне горю от стыда, вспо-
миная, как заносчиво выразился во многих местах, почти а la Хле-
стаков». И в то же время Гоголь признавался: «Я не любил никог-
да моих дурных качеств…, взявши дурное свойство моё, я преследо-
вал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его как смертельного врага…»
Мысль о Божественной сущ-
ности слова была основополага-
ющей для Гоголя. Писатель обо-
стрённо ощущал священную сущ-
ность слова: «чувствовал чутьём всей души моей, что оно долж-
но быть свято». Это привело его к основным убеждениям: «Опас-
но шутить писателю со словом»; «Чем истины выше, тем нужно У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ ВІДКРИЛИ
ШКОЛУ-СТУДІЮ МОЗАЇКИ
На території Національного запо-
відника «Софія Київська» відкрилася виставка «Бурштинові мозаїки в Софії Київській».
Експозиція, в якій представлені мо-
заїчні панно, створені сучасними худож-
никами України та Італії з українського бурштину в класичній мозаїчній техніці за мотивами візантійських мозаїк і фре-
сок собору Святої Софії, Михайлівсь ко го Золо товерхого собору та Кирилівської церкви, представлені в рамках спіль-
ного проекту НЗ «Софія Київсь ка» і Міжнародного благодійного фонду «Українська родина» за підтримки Асо-
ціації «Український бурштиновий світ».
Перший заступник Міністра культу-
ри Тимофій Кохан також повідомив, що відтепер на базі Софії Київської почне працювати мозаїчна школа для дітей. «Я впевнений, що експозиція, яку ми відкриваємо, незмінно буде дарувати всім відвідувачам ту ж „радість сонця“, яку несе в собі бурштин. Це стане хоро-
шим початком для повернення до тих культурних традицій, на яких базувалася Київська Русь. Адже дітей навчатимуть тут не тільки мистецтву бурштинової мозаїки, а й нашої багатої історії», — сказав він.
Генеральний директор заповідника Олена Сердюк зазначила, що Україна стала другою країною в Європі, яка реалізує подібний проект. До цьо-
го мозаїчна майстерня існувала лише в Равенні (Італія). У школі-студії також пройдуть майстер-класи з мозаїки та лекції фахівців України та світу з історії музичного мистецтва для дітей і дорос-
лих. «Православие. Ru»
У ВЕЛИКИХ РОСІЙСЬКИХ МІСТАХ З'ЯВЛЯТЬСЯ ЦЕНТРИ ВІРОТЕРПИМОСТІ
Міністерство регіонального розвитку РФ планує створити в десяти найбіль-
ших містах Росії центри віротерпимості.
Створення таких центрів планується у містах: Санкт-Петербурзі, Омську, Томську, Новосибірську, Хабаровську, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону, Самарі, Нижньому Новгороді та Іркутську.
Робота центрів буде спрямова-
на на розвиток культури, соціального, міжнаціонального та міжконфесійного взаємодії, на пропаганду поваги до по чуттів віруючих і індивідуальності особистості, на толерантне ставлен ня до соціально вразливих груп суспільс-
тва, профілактику ксенофобії серед гро-
мадян. «РИА Новости»
У
СО
ФІ
Ї
Ї КИ
КИ
ЇВ
ЇВ
СЬ
СЬ
КІ
Й
Й ВІ
Д
КРИЛ
И
Ї
у
р
р
у
у
Ро
б
ота центрів б
уде спрямова
-
н
а на розвиток культури, соц
і
ального, м
і
жнац
і
онального та м
і
жкон
ф
ес
ій
ного
взаємод
ії
, на пропаганду поваги до по ч
ут
тів вір
у
ючих і індивід
у
альності о
собистості, на толе
р
антне ставлен ня д
о соціально вразливих гр
у
п с
у
спільс-
тва, профілактик
у
ксенофобії серед гро-
м
а
д
ян. «
РИА Н
о
в
ос
ти
»
быть осторожнее с ними»; «Об-
ращаться с словом нужно чест-
но. Оно есть высший подарок Бо-
га человеку». Эти афористически выраженные христианские писа-
тельские убеждения определили смысл главы IV «О том, что такое слово» «Выбранных мест из пере-
писки с друзьями» и пафос этой книги в целом: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и ко-
торым определено говорить о пре-
красном и возвышенном. Беда, ес-
ли о предметах святых и возвы-
шенных станет раздаваться гни-
лое слово; пусть уже лучше разда-
ётся гнилое слово о гнилых пред-
метах».
Как никогда актуальны гого-
левские мысли об особой ответ-
ственности всех, кто наделён этим Божественным даром: со словом надо обращаться трепетно, беско-
нечно бережно, честно.
Незадолго до смерти — по-
сле посещения Оптиной Пусты-
ни — писатель изменился и внеш-
не, и внутренне. По свидетельству А. К. Толстого, Гоголь «был очень скуп на слова, и всё, что ни гово-
рил, говорил как человек, у кото-
рого неотступно пребывала в голо-
ве мысль, что „с словом надо обра-
щаться честно“… По его собствен-
ному признанию, он стал „умнее“ и испытывал раскаяние за „гни-
лые слова“, срывавшиеся с уст его и выходившие из-под пера под влиянием „дымного надмения че-
ловеческой гордости“ — желания пощеголять красным словцом.
Монах Оптиной Пустыни отец Порфирий, с которым был дру-
жен Гоголь, в письме убеждал его: «Пишите, пишите и пиши-
те для пользы соотечественников, для славы России и не уподобляй-
тесь оному ленивому рабу, скрыв-
шему свой талант, оставивши его без приобретения, да не услыши-
те в себе гласа: „ленивый и лука-
вый раб“».
Писатель много молился, ви-
ня и себя самого в духовном не-
совершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберут-
ся силы, и с Богом за де-
ло», — писал он накануне палом-
нической поездки по святым ме-
стам.
Учиняя строжайший суд над са-
мим собой, предъявляя себе вы-
сочайшие духовно-нравственные требования, писатель являлся по-
истине титанической и трагиче-
ской личностью и готов был прой-
ти своим многотрудным путём до конца.
После его смерти И. С. Турге-
нев писал И. С. Аксакову 3 марта 1852 года: «… Скажу вам без пре-
увеличения: с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на ме-
ня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная смерть — историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжёлая, гроз-
ная тайна — надо стараться её раз-
гадать, но ничего отрадного не най-
дёт в ней тот, кто её разгадает… все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других сто-
ят к её недрам, — ни одному чело-
веку, самому сильному духу не вы-
держать в себе борьбу целого наро-
да, и Гоголь погиб!».
Главное — он сумел пробудить в нас «сознание о нас самих». По справедливому суждению Н. Г. Чер-
нышевского, Гоголь «сказал нам, кто мы таковы, чего недостаёт нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить».
В предсмертных записях Гоголь оставил «пасхальный» завет вос-
крешения «мёртвых душ»: «Будь-
те не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указан-
ной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и раз-
бойник».
Полная ожиданий и надежд Рос-
сия и сегодня всё так же обращает-
ся к своему великому сыну в по-
исках правды о себе самой. И не-
далеко уже то время, которое ви-
делось Гоголю, «когда иным клю-
чом грозная вьюга вдохновенья подымется из облечённой в свя-
тый ужас и блистанье главы и по-
чуют в смущённом трепете вели-
чавый гром других речей…»
Алла Анатольевна Новикова-Строганова,
доктор филологических наук, профессор, город Орёл
omiliya. org
С
емейные психологи часто от-
мечают любопытный факт: ес-
ли один из супругов изменяет, ему первому становится в тягость при-
сутствие рядом того, кого он обма-
нул. Казалось бы, всё должно быть ровно наоборот. Но нет: именно изменник-муж первым начинает ненавидеть свою подругу по бытию и инициирует большинство семей-
ных скандалов.
Впрочем, религиозно просве-
щённый разум не найдёт здесь ни-
чего необычного, ибо подобный психологический комплекс проя-
вился ещё у первых людей — пра-
родителей Адама и Евы. Если об-
ратить внимание на их поведе-
ние сразу же после нарушения за-
поведи о Древе познания, броса-
ется в глаза одна странность: (Быт. 3:8). Разве это не смешно: пытаться укрыться от Всевидяще-
го Ока, спрятавшись за дерево? Ес-
ли отвергнуть гипотезу о времен-
ном умопомрачении, следует при-
знать, что человек не столько хо-
тел скрыть себя от Бога, сколь-
ко, наоборот, скрыть Бога от се-
бя. Ведь из них двоих только один не обладает способностью видеть сквозь деревья рая. «Я не хочу те-
бя видеть». Эти слова первым про-
износит не Преданный, а сам пре-
датель.
Именно с этого жеста начина-
ется адамово изгнание из рая. Не Бог, не ангел с огненным мечом, а сам человек делает себя отвер-
женным. С особой драматурги-
ческой силой говорит об адамо-
вом комплексе Достоев-
ский в романе «Преступление и на-
казание». Раскольников оказыва-
ется на каторге. Но отправляет его туда не следователь Порфирий Пе-
трович, который, хотя и догадыва-
ется о том, кто совершил двойное убийство, но не имеет достаточных тому доказательств. И не голос со-
вести. Как это видно из послед-
них глав, Раскольников сожалеет лишь о том, что не смог перешаг-
нуть через преступление, что он в результате своего эксперимента оказался не героем истории, а все-
го лишь статистом, «тварью дро-
жащей». Собственной рукой он за-
пускает репрессивную судебную машину с одной-единственной це-
лью — оказаться подальше от не-
когда любимых им людей — се-
стры и матери. Ради них, ради их свободы и благополучия нищий студент пошёл на грабёж и убий-
ство. Но тотчас же по совершении смертного греха он начинает ими тяготиться. По ходу всего романа Раскольников избегает общения с матерью и сестрой, предпочитая им общество воров, проституток и, в конце концов, каторжан далёкой Сибири.
Отрицательная сила адамова комплекса, вытолкнувшая пер-
вых людей из рая, продолжает дей-
ствовать в современниках и сей-
час, когда Крестная Жертва Спа-
сителя вновь открыла нам райские врата. Так, в Евангелии есть прит-
ча о человеке, попавшем на брач-
ный пир в повседневной одежде. Он чувствовал себя не в своей та-
релке и не мог радоваться вместе со всеми. Причем, по-видимому, ему было настолько неловко, что он даже не пожелал разговари-
вать с Царём, подошедшим с при-
ветствием и вопросом: (Мф. 22:12). Не дождавшись отве-
та, Царь приказал слугам выгнать этого человека «во тьму кромеш-
ную». Нетрудно заметить, что при-
чиной этого решения послужила вовсе не одежда, а молчанием вы-
раженное: «я не хочу тебя видеть». Похоже, что наши грехи чреваты не столько гневом Божиим, сколь-
ко нашим молчанием перед Ним. Опасность не в том, что Бог не смо-
жет или не захочет нас простить, а в том, что мы сами не захотим про-
сить у Него прощения и пройдём мимо Небесного Царствия в по-
исках места, где можно было бы укрыться от Творца неба и земли.
Однако адамов комплекс про-
является не только отрицательно. Мы более всех ненавидим тех, ко-
му сделали зло. Но также верно, что мы более всего любим тех, ра-
ди кого совершили подвиг. Пло-
хой ученик, действительно, скло-
нен ненавидеть школу и учите-
ля. Но для того, кто хорошо пи-
шет контрольные, школьные годы остаются светлым периодом жиз-
ни. Мать более остальных детей любит самого болезненного или неудачливого ребёнка именно по-
тому, что она просидела бессонные ночи у его постели или выстаива-
ла многочасовые очереди у окош-
ка тюрьмы, добиваясь свидания. Врач привязывается более всего к тем пациентам, которых он «вы-
тащил с того света». Христианин молится за своих врагов для того, чтобы, сотворив им добро, пере-
стать ненавидеть.
Блаженный Августин, размыш-
ляя о вере и знании, натолкнулся на замкнутый круг: с одной сторо-
Сергей Мазаев
емейные
психологи
часто
от-
емейные психологи часто от
м
ечают любопытный факт: ес
-
ский
в
романе
«Преступление
и
на-
скийвромане«Преступлениеина
каза
ни
е
»
.
Р
аскол
ьни
ко
в оказ
ыв
а-
Н
ветств
и
ветств
и
(
Мф
2
З
благословення Високопреосвященнішого Фили-
па, Митрополита Полтавського і Миргородсько-
го влітку в Полтавській єпархії Української Праволавної Церкви працюватимуть Православні дитячі табори відпочинку: «Орлятко» в м. Карлівка та «Псьол» в с. Яреськи Шишацького району. «Орлятко» (м. Карлівка)
І зміна — з 11 по 24 червня; ІІ зміна — з 27 червня по 10 липня;
ІІІ зміна — з 13 по 26 липня; ІV зміна — з 29 липня по 11 серпня; V зміна — з 14 по 27 серпня. «Псьол» (с. Яреськи)
І зміна — з 9 по 22 червня; ІІ зміна — з 26 червня по 9 липня;
ІІІ зміна — з 13 по 26 липня;
ІV зміна — з 30 липня по 12 серпня.
Запрошуються діти віком від 7 до 16 років із віруючих православних сімей.
Харчування — чотири рази на день: свіжі овочі і фрукти, молочні, м'ясні і рибні блюда у відповідності із встановленими постами. Ква лі-
фікований персонал, вихователі — професійні педагоги, вожаті — студенти Місіонерської Духовної Семінарії (м. Комсомольськ). У таборі постійно перебуває священик.
Організація життя православного табору — у відповідності з церковним укладом: спільні ранкова і вечірні молитви, до трапези і після трапези, дотриман-
ня постів, читання житій святих під час трапези.
Протягом зміни проводитимуться спортивні ігри та змагання, творчі конкурси та концерти, вікторини, духовні бесіди, інтерактивні ігри для розвитку соціаль-
но-психологічних навичок, заняття в різноманітних гуртках. Бібліотека, фонотека, перегляд та обговорен-
ня цікавих фільмів на духовну тематику. У таборі, крім активного відпочинку на свіжому повітрі та купання в річці, діти зможуть вивчати основи Православної віри, історію Церкви та національної культури, побувати на богослужінні, приступити до Таїнств Сповіді та Прича-
стя (за бажанням).
Для придбання путівки батькам необхідно подати до Полтавського єпархіального управління: — заяву (стандартний бланк) з рекомендацією парафіяльного свя-
щеника;
— копію свідоцтва про народжен-
ня дитини;
— медичну картку встановленого зразка.
Православні дитячі табори полтавщини запрошують дітей на літній відпочинок у 2013 році
З приводу придбання путівок звертайтеся за адресою: 36040, м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда,1-б; тел. (0532) 59-57-61 (Ірина Дмитрівна)
Електронна адреса: pravpoltava@ukr.net;
Інтернет-сторінка Полтавської єпархії: www.pravoslavie.poltava.ua
у
,
р
стя (
за б
а
ж
не
о
єп
м
'
ясн
і
і
ри
б
н
і
б
люда у в
і
дпов
і
дност
і
і
з
в
с
т
а
н
о
вл
е
ними п
ос
т
а
ми. Кв
а
лі-
ф
ікований персонал, вихователі —
ня дитини
;
— медичну картку встановленого
зраз
к
а.
З привод
у
прид
б
ання п
у
тівок звертайтеся за адресою: 36040, м. Полтава, ву
л. Героїв Сталінграда,1-
б
; тел. (0532) 59-57-61 (Ірина Дмитрівна
)
Електронна адреса: pravpoltava
@
ukr.net;
І
І
нтернет-стор
ін
ка
П
П
олтавськ
ї
о
ї
єпарх
ії
ії
: www.pravos
l
l
a
i
v
i
e.po
lt
lt
ava.ua
ны, невозможно верить (или не ве-
рить) в то, чего не знаешь, о чём не имеешь представления. Но с другой стороны, Бог — это лич-
ность. Поэтому существует толь-
ко один способ познать Его — всту-
пить с Ним в общение через молит-
ву, которая уже требует веры. Ве-
роятно, именно об этом говорит апостол Павел: (1 Кор. 12:3).
Однако очевидная неспособ-
ность самостоятельно прийти к ве-
ре не означает, что столь важный поворот судьбы происходит без участия человека. Тот, кого инер-
ция совершенного зла заставляет скрываться от Творца, подыски-
вая аргументы против бытия Бога, не способен откликнуться на при-
зыв Святого Духа. И наоборот, че-
ловек, совершивший подвиг, но-
сит в себе самом залог будущего Царствия, ибо он хочет, чтобы пра-
вы оказались те, кто говорит о бы-
тии Божием утвердительно. Поло-
жительное действие адамова ком-
плекса выражается в желании ве-
рить, которое запускает августи-
нов механизм веры и знания: зна-
ние Бога укрепляет веру в Него, а вера, день ото дня крепчая, от-
крывает новые возможности для богопознания и богословия.
Так, в «Бесах» Достоевского старый офицер, оказавшись в кру-
гу «передовой» молодёжи, воскли-
цает: «Если Бога нет, то какой же я после этого штабс-капитан?» Аргумент в пользу веры только на первый взгляд кажется наи-
вным и смешным. Если Бога нет, то «положить жизнь за други своя» — значит сделать глупость. Если Бога нет, то нет и настоящей славы, и офицер оказывается не-
удачником, руками которого «за-
гребают жар» разумные эгоисты. Атеизм оказывается противоесте-
ственен самой природе героя. «Нет Бога» — в это хочется верить разве что Ставрогину, «растлевшемуся и омерзившемуся в беззакониях».
Впрочем, существует и третий вариант — когда страшный адамов комплекс молчит. Человек в этом случае «ни холоден, ни горяч, но тёпл». Для добра он не нахо-
дит сил, для преступления не име-
ет ярости. Таков современник: мать — прохладная к своим детям потому, что есть няня, облегчив-
шая ей заботы; юноша — отрица-
ющий смысл в понятии Отечества потому, что никогда ему не слу-
жил. Он рассматривает храм как музей, а в священнике видит без-
вредного служителя культа и кон-
курента регистратору ЗАГСа.
pravoslavie. ru
С
егодня, мой друг, я хочу пого-
ворить с тобой об устройстве нашего храма. А если сказать про-
ще — о том, каков наш храм вну-
три, из каких частей он состоит, что в нём находится.
Ты уже знаешь, что храм — это дом Божий. Скажу тебе по секре-
ту: Божий дом устроен почти так же, как устроены наши с тобой до-
ма и квартиры. Да, да. В доме у Бо-
га, как и у нас, есть прихожая, го-
стиная и кабинет. Только, ко-
нечно, они называются иначе. И несколько иначе выглядят и используются, ведь всё-таки хозяин в храме — Сам Бог.
Итак, держи меня за руку — мы отправляемся в храм.
ПРИХОЖАЯ ХРАМА
Как любой дом, храм начи-
нается с прихожей.
Первая часть храма, неболь-
шой уголок, в который мы по-
падаем, едва войдя внутрь, на-
зывается притвором. Притвор — это прихожая храма.
Скажи-ка мне, что мы обычно делаем в прихожей?
Сначала мы переодеваемся: мы снимаем пальто или шубку и нашу грязную обувь, затем надеваем до-
машние тапочки. Верно?
Точно так же, как в прихожей мы оставляем свою верхнюю одеж-
ду, при входе в храм нам надо оста-
вить все заботы — повесить их на гвоздик и забыть до окончания службы.
Как мы снимаем грязные сапо-
ги с ног, в притворе надо снять все свои обиды и капризы — пускай они выветрятся у нас из сердца.
Всё это мы делаем, чтобы вой-
ти в храм с чистой и спокойной ду-
шой. Бесшумно, как в домашних тапочках.
Но допустим, к нам домой зашли незнакомые люди — на-
пример, почтальон. Ско-
рее всего, дальше при-
хожей он не пойдёт. Застесняется.
И в храме в притворе обычно остаются все те люди, которые ещё не входят в семью нашей церкви. Если они не крещены и готовят-
ся к этому таинству, их называют оглашенными. Так как их оглаша-
ют — им рассказывают — всё о на-
шей вере.
Не знаю, как у тебя, а у меня до-
ма в прихожей есть ещё одно особое место — угол. Туда ставят всех, кто плохо себя ведёт. Я сама, признать-
ся, в детстве в нём не раз стояла.
В притворе храма, случает-
ся, точно так же стоят люди, ко-
торые совершили какой-то тяжё-
лый грех. Они не решаются вой-
ти внутрь храма, пока не исправят свою жизнь. Помоги им, Господи!
Притвор — это первая часть хра-
ма, она находится прямо у входа и обычно бывает небольшого разме-
ра. Пройдя через притвор, мы по-
падаем в основную часть храма.
БОЛЬШАЯ КОМНАТА ХРАМА
Какая самая большая комна-
та в нашем доме, куда обычно мы приглашаем гостей? Правиль-
но, это гостиная. Чаще всего имен-
но в гостиной мы проводим празд-
ники в кругу семьи или вместе с друзьями.
В храме такой гостиной являет-
ся его центральная часть — самая большая часть храма, где стоят все молящиеся.
Давай оглянемся по сторо-
нам. Что же есть у нас в гости-
ной?
Обычно на стенах гостиной у нас дома висят фотографии наших родных и близких. Так и в храме — на стенах висят иконы.
Иконы — это окошки, через которые святые смотрят на нас, а мы на них. У икон мы молим-
ся, зажигаем свечи, делаем по-
клоны.
Иконы можно увидеть по все-
му храму. Но самые большие из них обычно находятся прямо перед нами — они составляют со-
бой иконостас.
В иконостасе иконы расположе-
ны рядами.
В первом ряду рядом с Царски-
ми Вратами по правую руку — ико-
на Господа нашего Иисуса Христа, а с другой стороны Врат — икона Божией Матери.
Рядом с иконой Спасителя ча-
ще всего можно увидеть образ свя-
того — покровителя этого храма. Например, у нас храм преподобно-
го Сергия Радонежского и рядом со Христом располагается икона святого Сергия.
Ряд повыше называется празд-
ничным. В этом ряду висят ико-
ны с изображением великих дву-
надесятых праздников.
(Продолжение следует)
Инна Сапега
егодня, мо
й
д
ру
г, я хоч
у
пого
-
во
р
ить с тобой об у
ст
р
ойстве
нашего храма. А
если сказать про
-
х
ожей он не пойдёт. Застесняется.
И в х
р
аме в п
р
итво
р
е обычно о
стаются все те люди, которые ещ
ё
й
БО
ЛЬШ
А
Я КО
МНАТА ХРАМ
А
Кака са а бо а ко а
Как устроен наш храм
до
Б
о
-
г
о
-
—
н
о
м
ы
ш
у
д
о
-
е
й
с
д
с
я
бо
м
из
пе
бо
н
ы
Чому не можна вінчатися в суботу? У яких випадках можливе вінчання в суботу?
е
нс в освяченні пасо
к
о
ї їжі
?
Молитва від нападу нечис-
тої сили читається тільки з благословення духівника? Я по ки його не маю. Чи можу я читати цю молитву?
Моїй дитині один рік і два місяці, перед тим, як вести його на причастя, я його тро-
хи годую. Чи можна це роби-
ти і, якщо можна, то до скількох років?
Ц
ей обряд знаменує завер-
шення Великого посту, ко-
ли ми утримувалися від ско ро-
мної їжі, тобто від їжі тваринно-
го походження. Церква нагадує нам про те, що в їжі самій по собі немає нічого поганого, що ми можемо вживати в їжу те, що Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. (1 Тим. 4:3). Цю істину важливо нагадати, щоб засте регти людей від по-
милкового аскетизму, який гордує матерією, тілесністю, їжею як чимось в принципі по-
ганим і таким, що шкодить спасінню. Здійснюючи освя-
чення скоромної їжі, Церк-
ва свідчить, що кожне бо Боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою (1 Тим. 4:4–5).
Д
о семи років ще можна, але потім це буде нереально. Чим старше стає дитина, тим важливіше для неї розуміти і готуватися до того, що заради того, щоб бути з Богом, потрібно в чомусь себе обмежувати, від чогось відмовлятися… Зараз важлива атмосфера у вашій родині. Якщо навіть у сім'ї на-
магаються суворо дотриму-
ватися посту, це не означає, що всіх треба ставити в один ряд. У кожного все-таки свої особливості. А якщо дитина з дитинства чує молитви, його приводять до храму, в сім'ї до-
тримуються постів, то, звичай-
но, батьки будуть намагати-
ся причащати малюка на-
тще. Тим більше, що є ран-
ня Літургія. Але як-
що дитина п'яти-шести років поїла, то його причащати та-
кож прийнятно. Таїнство При-
частя не пов'язане з їжею люди-
ни. У перших століттях прича-
щалися і після куштування їжі. Відбувалася загальна трапеза християн, «вечеря любові» — агапа. Люди їли, а в кінці бу-
ло причастя. Ми з вами зараз не стримані, нам важко отями-
тися, тому нам необхідні обме-
ження, відповідна підготовка до Таїнства.
Виховання дитини пов'язане з тим, що вона повинна звика-
ти до того, що в храмі потрібно вести себе спокійно. Звичайно, малюк багато чого не розуміє, він бешкетує, крутиться, пла-
чем висловлює своє невдово-
лення. Завдання батьків — привчати його до спокійної поведінки, прилучати до хра-
му, навчати молитві. Так що тут питання не в тому, поїв він чи ні, а в тому, щоб причастя стало для маленького христи-
янина справжнім святом, осо-
бливою подією. Може, після причастя його потрібно якось заохотити. Щоб він відчув, що це не якийсь пересічний епізод у житті. Може, і навпаки — до-
бре, коли дитина потерпіла, по-
постилася — і причастилася, а потім її привели в кафе, приго-
стили стравами, всією родиною пораділи. Чим більше зусиль ми докладемо у підготовці, тим значніше буде саме причастя, тим дорожче воно буде для нас.
Н
е можна вінчатися в су-
боту, тому що субота на-
передодні недільного дня. В статуті Церкви сказано, що можна вінчатися лише в певні дні: неділю, понеділок, середу та п'ятницю. Чому не можна? Це пов'язано з тим, що май-
бутня ніч — пісна, тому Церк-
ва цього не благословляє. З цієї ж причини не відбувається вінчання в суботу, бо ця ніч на неділю присвячена Богу. Розписуватися можна в будь-
який день в загсі, а для вінчання є статут. Напередодні пісних днів, напередодні свят Церк-
ва також не здійснює таїнства вінчання.
Б
лагословення потрібно для того, щоб лукавий ворог вас не заплутав. Занадто ба-
гато уваги приділяти темній силі не дуже корисно. Краще звертатися до світла, до Бо-
га, до Божої Матері, до свя-
тих і просити, щоб вони захи-
стили вас від усякого зла. Та-
кий шлях надійніший. Тому і має бути благословення. Якщо людина вразлива, душевна, з розвиненою уявою, то вона бу-
де якось шукати цю темну си-
лу, її прояви, і буде думати, як ця молитва діє на ворога. Нам дуже важливо не входити в цю темряву, не жити постійною боротьбою з нею. Треба шука-
ти світла. Боротьба з гріхом, з дияволом, з світом — це шлях до краси, до світла Божого…
Якщо вам це потрібно — ніхто вам цього не забороняє. Брати благословення — це ли-
ше рекомендація. А так ви мо-
жете читати цю молитву, як-
що вона буде вам на користь, а не буде втягувати в якийсь сму-
ток через те, що ви молитеся, а диявол все одно не відходить.
Тут момент двоїстий. Читай-
те Іісусову молитву, звертайте-
ся до Божої Матері… Читайте Святе Євангеліє. Читання Свя-
того Письма одухотворяє лю-
дину, дає духовну силу. Так що дивіться, у кожного є своє ба-
чення і бажання, але треба бу-
ти уважним і обережним.
Який с
е
та
інш
о
ей о
б
шен
н
ли ми ут
ри
м
ної їжі, т
о
г
о походж
е
н
ам п
р
о т
с
о
б
і нема
є
м
и може
м
НАШІ ВІДДІЛЕННЯ:
1. Богословсько-місіонерське — приймаються особи чо-
ло вічої та жіночої статі віком від 18 років. Термін навчан-
ня — 4 роки. Форми навчання: стаціонарна та заочна.
2. Регентів-псаломщиків — приймаються особи жі-
ночої статі віком від 16 років та чоловічої статі віком від 18 років. Термін навчання — 3 роки. Форми навчання: стаціонарна та заочна.
3. Іконописне — приймаються особи чоловічої та жіночої статі віком від 17 до 35 років, із середньою загаль-
ною, спеціальною або вищою освітою (бажана наявність художньої освіти). Термін навчання — 4 роки. Форма на-
вчання — тільки стаціонарна.
Студенти забезпечуються житлом і харчуванням (про-
живання і харчування платне).
При семінарії діє бібліотека, в якій, крім друкованих видань, наявні відео- та аудіокасети, кольорові слайди, компакт-диски.
Студентам стаціонарної форми навчання надається відстрочка від армії.
До сектору заочного навчання (богословсько-місіонер-
ське та регентське відділення) приймаються не лише священнослужителі, але також і миряни чоловічої та жіночої статі. Програми заочного навчання повністю відповідають об'єму програм стаціонарної форми (крім іноземних мов).
Студенти заочного сектору забезпечуються навчальни-
ми програмами, друкованими та аудіо по сібниками.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
Абітурієнти складають вступні іспити.
ВСТУПНИК ПОВИНЕН
ЗНАТИ:
• основні Старо- та Новозавітні події;
• наступні молитви (твердо і осмислено):
• Початкові: Трисвяте по «Отче наш»;
• Вранішні: , , ;
• Вечірні: , , , • Божій Матері: • Символ віри, молитву св. Єфрема Сиріна, молитву перед Св. Причастям, Заповіді Мойсея (Десятислів’я), Заповіді Блаженств, тропарі двонадесятих свят, 50-й та 90-й псалми;
• Тропар свого святого і його житіє.
Відповіді на питання розміщенні на сайті семінарії, розділ «Абітурієнт».
ВМІТИ:
• чітко й грамотно читати церковнослов’янською;
• проспівати фрагмент богослужбового піснеспіву або один куплет народної пісні.
Абітурієнти іконописного відділення складають, крім загальних іспитів, екзамен з малюнку. На іспиті вступ-
ник повинен намалювати (у кольорі) зразок або фрагмент ікони. Матеріал: акварель, гуаш або темпера (на вибір); папір розміром 20
x
30 см. Вимоги до роботи: правильне розташування зображення на аркуші, передача харак-
теру зображення, дотримання колірних і світлотонових відношень. Час виконання: до 6 годин.
Прийом документів — з 1 червня по 24 серпня
ВСТУПНІ ІСПИТИ:
3 малювання — 24 серпня; на стаціонарне навчання — 25 серпня; у сектор заочного навчання — 26 серпня.
Для допуску до вступних іспитів абітурієнт повинен на-
дати в канцелярію семінарії наступні документи:
1. Прохання на ім'я ректора.
2. Анкету.
3. Автобіографію (пп. 1-3 заповнюються при поданні документів).
4. Ксерокопія паспорта (стор. 1, 2, 11; одруженим та-
кож стор. 9 і 10)
5. Ксерокопія свідоцтва про народження.
6. Дві фотографії 3x4 см.
7. Довідка про хрещення.
8. Довідка про сімейний стан (форма №3 із ЖЕКу).
9. Атестат про середню освіту (оригінал і копія).
10. Довідка про стан здоров'я (форма — 086-у, із обов'язковим записом психіатра) і карта щеплень.
11. Рекомендація єпархіального архієрея або парафіяльного священика, затверджена єпархіальним архієреєм.
12. Військовий квиток або приписне свідоцтво (оригінал і копія). 13. Копія ідентифікаційного коду (або сторінки в паспорті з позначкою про відмову від ідентифікаційного коду).
14. Вступники в іконописний клас повинні надати у приймальну комісію зразки власних робіт (не менше трьох), бажано іконописного напрямку. 15. Грамоту про висвячення в священний сан (для абітурієнтів в священному сані). 16. Бажано сертифікати з результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) по предметах: українська мова і література, історія України. Наявність сертифікату впливає при конкурсному відборі.
Початок навчального року — 1 вересня.
ВМІТИ:
ПОЛТАВСЬКА МІСІОНЕРСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
КООРДИНАТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ:
Поштова адреса: 39800, ПМДС, вул. Конституції, 12, м. Комсомольськ, Полтавська область, Україна. Телефон: +38 (05348) 228-58, 482-68; телефон/факс +38 05348 253-02 Електронна пошта: orth-mission.ua@mail.ru Сторінка в Інтернеті: www.orth-mission.org.ua
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/р 26005058196000 в філії «Придніпровський РУ» АТ банк «Фінанси і кредит», ЗКПО 25157702, МФО 331564
Автор
omiliya
Документ
Категория
Религия
Просмотров
284
Размер файла
8 423 Кб
Теги
журнал, православие, мгарский колокол, православный журнал
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа