close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Спігер Л. В.

код для вставкиСкачать
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Підготував: Спігер Л.В., викладач історії
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ
ІСТОРІЇ ПОТРЕБУЄ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЦІЛОЇ НИЗКИ МЕТОДИЧНИХ ПИТАНЬ: РОЗРОБКА УРОКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПОЄДНАННЯ ЇХ ІЗ ТРАДИЦІЙНИМИ ФОРМАМИ УРОКУ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО
-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ
, ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА.
ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИКО
-
МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ МАЙЖЕ НЕ РОЗГЛЯНУТІ, ЗА ВИНЯТКОМ ПЕВНОЇ КІЛЬКОСТІ СТАТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОПИСОМ КОНКРЕТНОГО ДОСВІДУ КОНКРЕТНИХ ВЧИТЕЛІВ: В.М.НЕДЗЕЛЬСЬКА
«ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА», О.ОХРЕДЬКО
«КОМП’ЮТЕРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ», Л.В.ФОМЕНКО
«КОМП’ЮТЕР ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО
-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ», П.А.ГЕВАЛ
«ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА УРОКАХ РІЗНИХ ТИПІВ».АНАЛІЗ
НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСВІДЧИВ НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРИЛАДІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ЦЕ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. СУЧАСНОМУ ВЧИТЕЛЮ ВСЕ СКЛАДНІШЕ БАЧИТИ СЕБЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ БЕЗ ДОПОМОГИ КОМП’ЮТЕРА
. ДЛЯ ЧОГО Ж, ВЛАСНЕ, МОЖЕ БУТИ ПРИЗНАЧЕНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ УРОК?
• ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ, ПОДАННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ;
• ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИКІВ;
• ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ, ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ НАВИКІВ;
• ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ УРОК МОЖЕ ДОСЯГТИ МАКСИМАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕФЕКТУ, ЯКЩО ВІН Є ОСМИСЛЕНИМ ЦІЛІСНИМ ПРОДУКТОМ, А НЕ ВИПАДКОВИМ НАБОРОМ СЛАЙДІВ. ПЕВНИЙ ПЕРЕЛІК УСНОЇ, НАОЧНОЇ, ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРЕТВОРЮЄ СЛАЙД НА НАВЧАЛЬНИЙ ЕПІЗОД. ДОСЯГТИ ОЧІКУВАНОГО ЕФЕКТУ МОЖНА ПРИ ДОТРИМАННІ ПЕВНИХ ВИМОГ ДО ПОДАННЯ НАОЧНОСТІ
.
1
. ВПІЗНАВАНІСТЬ
НАОЧНОСТІ, ЯКА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ПИСЬМОВІЙ АБО УСНІЙ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄТЬСЯ
.
2
. ДИНАМІКА ПОДАННЯ НАОЧНОСТІ. ЧАС ДЕМОНСТРАЦІЇ ПОВИНЕН БУТИ ОПТИМАЛЬНИМ, ПРИ ЧОМУ ВІДПОВІДАТИ НАВЧАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ У ДАНИЙ МОМЕНТ. ДУЖЕ ВАЖЛИВО НЕ ПЕРЕСТАРАТИСЯ З ЕФЕКТАМИ
.
3
. ПРОДУМАНИЙ АЛГОРИТМ ВІДЕОРЯДУ ЗОБРАЖЕНЬ.
ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЕПІЗОДУ ПЕРЕД ВЧИТЕЛЕМ ОБОВ’ЯЗКОВО СТАНЕ ПРОБЛЕМА ДЕМОНСТРАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ. НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ
:
• СТРУКТУРА
;
• ОБ’ЄМ
;
• ФОРМАТ. ТЕКСТ З ЕКРАНУ ПОВИНЕН ВИСТУПАТИ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ВІН НОСИТЬ АБО ПІДЛЕГЛИЙ ХАРАКТЕР, ЩО ДОПОМАГАЄ ВЧИТЕЛЮ ПІДСИЛИТИ СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, АБО Є САМОСТІЙНОЮ ОДИНИЦЕЮ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ ВЧИТЕЛЬ УМИСНЕ НЕ ОЗВУЧУЄ. ЦІЛКОМ ПРИРОДНО, КОЛИ НА ЕКРАНІ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, КЛЮЧОВІ ФРАЗИ. ТУТ ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕСТАРАТИСЯ, НЕ ПЕРЕВАНТАЖИТИ ЕКРАН ТЕКСТОМ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ВІДОМО, ДОЗВОЛЯЮТЬ УСПІШНО ВИКОРИСТОВУВАТИ В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ УРОЦІ
ФРАГМЕНТИ ВІДЕОФІЛЬМІВ. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ І АНІМАЦІЇ МОЖЕ ЗНАЧНО ПІДСИЛИТИ НАВЧАЛЬНИЙ ЕФЕКТ. САМЕ ФІЛЬМ, А ТОЧНІШЕ НЕВЕЛИКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ФРАГМЕНТ, НАЙБІЛЬШОЮ МІРОЮ СПРИЯЄ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ПРЕДСТАВЛЕННЮ АНІМАЦІЙНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ РІЗНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НАВЧАННЯ. ТАМ, ДЕ В НАВЧАННІ НЕ ДОПОМАГАЄ НЕРУХОМА ІЛЮСТРАЦІЯ, ТАБЛИЦЯ, МОЖЕ ДОПОМОГТИ 3
-
ВИМІРНЕ РУХОМЕ ЗОБРАЖЕННЯ, АНІМАЦІЯ, КАДР, ВІДЕОСЮЖЕТ
І БАГАТО ЧОГО ІНШОГО. ПРОТЕ, ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НЕ СЛІД ЗАБУВАТИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕМПУ УРОКУ. ВІДЕОФРАГМЕНТ
ПОВИНЕН БУТИ ГРАНИЧНО КОРОТКИМ ЗА ЧАСОМ, ПРИЧОМУ ВЧИТЕЛЮ НЕОБХІДНО ПОТУРБУВАТИСЬ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ З УЧНЯМИ. ТОБТО ВІДЕОІНФОРМАЦІЯ ПОВИННА СУПРОВОДЖУВАТИСЯ ПИТАННЯМИ РОЗВИВАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ УЧНІВ НА ДІАЛОГ, КОМЕНТУВАННЯ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ ВАРТО ДОПУСКАТИ ПЕРЕТВОРЕННЯ УЧНІВ В ПАСИВНИХ ГЛЯДАЧІВ. БАЖАНО ЗАМІНИТИ ЗВУКОВИЙ СУПРОВІД ВІДЕОФРАГМЕНТУ
ЖИВОЮ МОВОЮ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ. ПЕРЕБУДОВА СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У НАПРЯМКУ ШИРОКОГО ВИКОРИСТАННЯ У НЬОМУ ДИДАКТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО МІСТИТЬ ФУНКЦІЮ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ І ЗАМІНЮЄ ПЕДАГОГА НА РЯДІ ЕТАПІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ –
НАЙВАЖЛИВІША У НАШ ЧАС ТЕНДЕНЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДАНОГО ПРОЦЕСУ У ПРОФЕСІЙНО
-
ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. У ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ:
1.ПІДВИЩУЄТЬСЯ ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК:
A) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ –
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕМП І МЕТОД НАВЧАННЯ, АДАПТАЦІЯ СИСТЕМ ДО КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ТОГО, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ, ХАРАКТЕРУ ТА ПРИЧИНАМИ ПОМИЛОК;
B) АНАЛІЗУ ПЕРЕДІСТОРІЇ НАВЧАННЯ ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОГО НАВЧАННЯ, ВРАХУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ ШЛЯХОМ ТЕСТУВАНЬ;
C) ПОСТІЙНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ, ПРИ ЧОМУ ПІДВИЩУЄТЬСЯ ОБ’ЄКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.
2.СКОРОЧУЄТЬСЯ ЧАС НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК:
A) ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ НА ТЕХНІЧНІ ОПЕРАЦІЇ –
ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ
, КОНТРОЛЮ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДПОВІДЕЙ, ЗВЕРНЕННЯ ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМ;
B) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТЕМПУ НАВЧАННЯ, З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗНАЧНО ПІДВИЩУЄ ІНТЕРЕС ДО НАВЧАННЯ, ПІДВИЩУЄ МОТИВАЦІЮ ЗА РАХУНОК НОВИЗНИ ТА ПОЄДНАННЯ БІЛЬШ РІЗНОМАНІТНИХ ТА НАОЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СУКУПНОСТІ З ТРАДИЦІЙНИМИ.
З ТОЧКИ ЗОРУ ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДАЮТЬ ПЕДАГОГУ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ
:
• РЕАЛІЗУВАТИ І РОЗПОВСЮДИТИ У ВИГЛЯДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СВІЙ ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ, СВОЮ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ;
• ВИВЧИТИ ДОСВІД ПРОВІДНИХ У СВОЇЙ ОБЛАСТІ ВИКЛАДАЧІВ;
• ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ЗА РАХУНОК ВИКОНАННЯ РУТИННОЇ РОБОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ У КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ ТА АВТОМАТИЧНІЙ ОЦІНЦІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВСІХ УЧНІВ ОТЖЕ, З РОЗВИТКОМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ, РОЗШИРЕННЯМ СФЕРИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАННІ РОЗВИВАЄТЬСЯ СИСТЕМА ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ, ДЕ ВИДІЛЯЄТЬСЯ НОВИЙ БЛОК –
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЩО ЗАМІНЮЮТЬ ПЕДАГОГА НА РЯДІ ЕТАПІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
296
Размер файла
1 914 Кб
Теги
спігер
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа