close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Б.у. Бібліографія. Анотація.

код для вставкиСкачать
Бібліотечний урок «БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ.»
Мета. Знайомство з структурою бібліотеки, алфавітним та
систематичним каталогом, спостереження над оформленням вихідних
даних книги ( послідовність запису, розділові знаки), формування поняття
про анотацію, формування навиків складання анотації на художні книги,
вміння працювати з друкованими виданнями ( художня книга, підручник),
розвивати пам’ять, увагу, виховувати повагу один до одного, бережне
ставлення до художньої книги.
Обладнання. Алгоритм «Як знайти книгу», каталожні картки,
каталожні роздільники, пам’ятка « Як працювати з книгою», вислови про
книгу, художні книги.
Хід уроку
1. Повідомлення теми.
З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури,
поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для
народу значення заповітне.
До таких належить « Кобзар», книга, яку народ український поставив на
першому місці серед успадкованих з минулого національних духовних
скарбів.
Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складалися на
тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах, то в
казаметах, мережилися при світлі білих ночей Півночі та в пісках пустель
закаспійських, під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій
написані поза межами рідного краю, наскрізне струменить у них світлий
образ Дніпра мріє синя далечінь українських степів. На випадкових
аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука похапцем,
покрадьки записувала рядки, що стануть дорогими для цілого народу,
донесуть до нього крізь усі перепони вищі й вічні слова.
Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове
життя, і все найістотніше із цього життя, з з великого життя українського
кріпака Тараса Шевченка – від його юності й до останього подиху –
увібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в
хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем». Відтоді,
впродовж багатьох десятиріч, книга ця буде настільною для кожного
українця.
(О. Гончар)
Бачить – не бачить,
Чути – не чує,
Мовчки говорить,
Дуже мудрує,
Часом захоче –
Правди навчає,
Іноді бреше –
Всіх звеселяє.
Хто ж то такая
В світі щаслива,
Мудра, правдива і
Жартівлива?
( Книга)
- Так. Сьогодні на уроці мова піде про книги.А які вислови,
загадки про книги вам відомі?
- - Яку роль у вашому житті відіграє книга?
2. Вивчення нового матеріалу
Кожен з вас потрапляючи до бібліотеки, особливо великої, стикався з
проблемою пошуку книг. З чого треба розпочати пошук книг у
бібліотеці?
Робота з алгоритмом пошуку книг.
Якщо вам прізвище автора невідоме, а відома тільки назва книжки,
треба звернутись до систематичного каталогу.
Систематичний каталог – це каталог, у якому бібліографічні картки
розташовані за певними галузями знань, наприклад, з математики,
фізики, географії, психології та ін.
Каталог складається із спеціально розграфованих каталожних
карток. У кутку проставляється шифр, який показує до якої галузі
знань належить певна книжка. В картці указується прізвище автора,
повна назва книги, видавництво, рік видання, кількість сторінок.
Кожний відділ, або як ще називають, кожна галузь наук
відокремлюється одна від одної за допомогою роздільника – це картка
з товстого картону, яка має у верху виступ. На цьому виступі
указується назва відділу. Всі дані каталогу записуються друкованим
шрифтом. Всі картки вміщуються у скриньки, на кожній з них
вказується, картки з якого відділу входять до її складу. Усі скриньки
розставляються послідовно за каталожними індексами. Над скриньками
робиться підпис « Систематичний каталог».
Якщо прізвище автора вам відоме, тоді зверніться до алфавітного
каталогу. У цьому каталозі, на відміну від систематичного, каталожні
картки розташовані в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а
якщо це енциклопедія – за алфавітом назв. При цьому галузі наук не
враховуються.
3. Практична робота – оформлення вихідних даних книг.
1) Нариси з історії України. Яковенко Н.М. 7-8. Ґенеза, 1997 –
480 с.
2) В.Шекспір. Вибрані твори. Москва, «АСТ2 1998 – 710 с.
4. Вивчення нового матеріалу.
З яких частин складається книжка?
( Титульна сторінка, форзац, передмова, зміст).
Коли отримали книгу, то починаєте її роздивлятися – знайомитесь з
вихідними даними і анотацією.
Вихідні дані – прізвище автора. Назва книги, прізвища редакторів,
видавництво, його адреса, обсяг видання, тираж.
Анотація – короткий огляд змісту книги, найчастіше це рецензія на
твір.
До складу анотації можуть входити такі частини :
- відомості про автора, пов’язані з виникненням книги;
- короткий зміст книги, найчастіше з рецензією на зміст;
- інформація щодо віку, якому адресована книга.
Знайомство з прикладами анотацій на художні книги з аналізом
структури кожної анотації.
5. Практична робота.
Складання анотації на художню книжку.
6. Аналіз виконаних робіт.
Зачитування анотації і рецензія на виконану роботу.
7. Підсумок уроку.
Великий чеський педагог Ян Амос Коменський ще в середині XYІІ ст..
виголосив промову « Про майстерне користування книгами – найпершими
знаряддями культури природних здібностей». І хоча думкам цим понад
триста років, вони не втратили вартості.
Отож послухайте: « Недостатньо читати книжки. Їх треба читати
уважно: з тією метою, щоб найбільш важливе помічалося і виносилося.
Помічалося – у самій книзі, якщо вона твоя; виносилося тобто
виписувалося, і з власної книжки, і з чужої. Вибирати найсуттєвіше – справа
такої надзвичайної ваги, що неможливий справжній читач, котрий не був би
водночас відбирачем.
Покладатися лише на пам’ять – все одно, що читати на вітер, тому що
пам’ять наша надзвичайно нетривка, багато чого вбирає в себе, але незабаром
втрачає, якщо воно не закріплене не письмі. Отож допомагаймо їй
вловлювати корисне, наскільки це можливо, найліпше, якщо все
достопам’ятне виписуватиметься і занотовуватиметься у наші нотатки, звідки
воно в найліпший спосіб добуватиметься на всі випадки життя».
( З книги « Життя висловлюватися»)
8. Домашнє завдання.
Виписати у бібліотеці кілька зразків запису вихідних даних книги,
користуючись систематичним каталогом.
АЛГОРИТМ « ЯК ЗНАЙТИ КНИГУ»
Автор
ЛедиДи
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
168
Размер файла
47 Кб
Теги
бібліографія, анотація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа