close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 клас Природа

код для вставкиСкачать
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІНА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 2 КЛАСІ
Гільберг Тетяна Георгіївна
–
завідуюча кафедрою теорії і методик природничо
-
математичних дисциплін і технологій Хмельницького ОІППО
ПРИРОДОЗНАВСТВО 2 клас
68 год., 2 год. на тиждень, резерв –
5 год.
Принцип -
фенолог
і
чний
Підходи:
Діяльнісний
Компетентнісний
Особистісно
-
орієнтоване навчання
Основні поняття (об’єкт вивчення) Пори року
Явища природи
Які задачі вирішує природознавство (2 кл)
Формувати науковий світогляд
Розвиток у дітей вміння виділяти головне у прочитаному, проводити порівняння Розвивати спостережливість за тілами живої і неживої природи та явищами у різні пори року
Розвивати здатність їх розрізняти описувати і порівнювати
Розвивати комунікативні компетентності, використовуючи парну і групову форми роботи Розвивати вміння слухати і чути те, про що йде мова на уроці
Формувати екологічну культуру Розвивати потребу читати науково
-
популярну літературу про природу, що є ефективним джерелом самоосвіти
Виховувати любов до природи
Розвивати почуття патріотизму
З
МІСТ
ВСТУП (4 год.)
ТЕМА 1. ПРИРОДА ВОСЕНИ (17 год.)
ТЕМА 2.ПРИРОДА ВЗИМКУ (8 год.)
ТЕМА 3. ПРИРОДА НАВЕСНІ (14 год.)
ТЕМА 4. ПРИРОДА ВЛІТКУ (14 год.)
ТЕМА 5
. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (5 год.)
(впродовж року)
ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА
Практичні роботи -
4
Дослідницький практикум -
5
Екскурсії -
4
Творчі завдання -
4
Міні
-
проекти –
6
Всього –
18 год. (42%)
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних спостережень за висотою Сонця опівдні
Визначення показників термометра за малюнками
Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи
Виготовлення екологічної листівки “Тиша в лісі”
Дослідницький практикум
Як виникає тінь? Як можна своєю тінню виміряти висоту дерева?
Як зберегти в домашніх умовах плоди і насіння?
Як зберегти ялинку перед новорічними святами?
Як орієнтуватися у лісі?
Сонячний годинник
МІНІ
-
ПРОЕКТИ
Будьмо знайомі!
Як готуються до зими бджоли?
Не зривай первоцвіт!
Квіти в моєму житті
Книга скарг природи
Лісова аптека
Чому вчить проектна діяльність?
Бачити проблему
Ставити мету
Планувати свою діяльність
Працювати з різними джерелами інформації
Оцінювати результати своєї діяльності
Що повинен робити учень?
Ознайомитися з темою дослідження Подумати, на які запитання з цієї теми він би хотів знайти відповіді
Продумати варіанти своїх відповідей на ці запитання
Вирішити, де знайти відповіді на поставлені запитання
Попрацювати з джерелами інформації
Зробити висновки
Оформити результати своєї роботи
Підготовити виступ для представлення свого дослідження
ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ
5 год.
Які рослини є символами України?
Коли ліс дякує, а коли ображається?
Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду?
Які спостереження за природою допомогли людині створити календар?
Які рослини можуть слугувати годинником?
Лінії оцінки проектів
Оцінка отриманого продукту
Оцінка власного просування в проекті
РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА (2 КЛАС)
ВИДИ ЗАВДАНЬ
Знаходження зайвого
Розставити у певній послідовності
Сп
і
льне і відмінне
Завдання креативного типу (казка)
Дослідження Питання
Символ
Версія
Доповнити схему
Встановлення зв'язків
Доповнити речення
Класифікувати
Висловити власне ставлення
Контакти:
gilbergt@rambler.ru
0974046088
Дякую за увагу!
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22 551
Размер файла
3 400 Кб
Теги
класс, природа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа