close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

presentation

код для вставкиСкачать
 Кулик О.О. методист початкових класів центру дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти
Впровадження курсу «Сходинки до інформатики» освітньої галузі “Технології” за новим Державним стандартом початкової загальної освіти
Навчально
-
методичне забезпечення курсу з 2013
-
2014 н.р.
•
Навчальна програма «Сходинки до інформатики»
для 2
-
4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Н.В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, О.В. Коршунова, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд). Програму розміщено:
–
в журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4
-
5, 2011 р. –
на сайті МОНУ: http
://
mon
.
gov
.
ua
•
Курс розрахований на 105 годин із розрахунку 1 год/тиждень (35 годин на рік) за рахунок годин інваріантної складової
«
Особливості
організації
навчально
-
виховного
процесу
в початкових
класах
загальноосвітніх
навчальних
закладів
у 201
2
-
201
3
навчальному
році
» (
Лист МОН 1/9
-
426 )
•
Новим
Держстандартом
передбачено
впровадження
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
в
освітньому
процесі
початкових
класів
.
Однією
із
цілей
освітньої
галузі
“Технології”
є
формування
і
розвиток
в
учнів
інформаційно
-
комунікаційної
компетентності
для
реалізації
їх
творчого
потенціалу
і
соціалізації
у
суспільстві
.
З
цією
метою
з
2
класу
до
інваріантної
складової
Базового
навчального
плану
включено
предмет
«
Сходинки
до
інформатики
»,
що
буде
викладатися
у
2
-
4
класах
початкової
школи
за
програмою
«Сходинки
до
інформатики
»
.
•
Пріоритет
при
виборі
фаху
вчителів,
які
будуть
викладати
курс
«
Сходинки
до
інформатики
»,
рекомендуємо
надавати
вчителям
початкових
класів
.
Лист МОН № 1/9
-
349 від
20.05.13 року
«Про навчальні
плани
загальноосвітніх
навчальних
закладів
та структуру 2013/2014 навчального
року»
Навчальні
плани
на
2013
/
2014
навчальний
рік
Робочі
навчальні
плани
на
2013
/
2014
навчальний
рік
складаються
:
•
для
1
-
2
-
х
класів
-
за
Типовими
навчальними
планами
початкової
школи
,
затвердженими
наказом
МОНмолодьспорту
України
від
10
.
06
.
2011
№
572
;
•
У
початковій
школі
з
першого
року
навчання
може
здійснюватися
поділ
класів
на
групи
при
вивченні
української
чи
іншої
мови
навчання
(мови
і
читання),
української
мови
(
мови
і
читання)
у
школах
з
навчанням
мовами
національних
меншин,
іноземної
мови
відповідно
до
чинних
нормативів
(наказ
Міністерства
освіти
і
науки
України
від
20
.
02
.
2002
р
.
№
128
)
.
До методичного забезпечення вивчення курсу інформатики у 2 класі увійшли:
-
робочий зошит учня;
-
поурочна розробка уроків для вчителя;
-
комп
’
ютерна
підтримка курсу.
Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» Необхідні програмні засоби :
•
операційна система (бажано Windows
, або вища);
•
програми на розвиток логічного та критичного мислення (наприклад, «Скарбниця знань. І рівень». Інформація на сайті: http://vesna
-
books.com.ua/
)
•
розвиваючі програми (наприклад, пакет програм «Сходинки до інформатики». Інформація на сайті: http://dvsvit.com.ua
)
•
комп‘ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо
•
клавіатурний тренажер; тренажер миші
•
графічний редактор •
текстовий процесор
•
редактор презентацій
•
середовище виконання алгоритмів
Підручник
«Сходинки до інформатики»
Перелік підручників, які визнані переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1
-
4 класів ЗНЗ та отримали гриф «Рекомендовано МОНмолодьспорт України» •
Сходинки до інформатики
–
Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О. (ТОВ «Видавничий дім «Освіта»);
–
Коршунова О.В. (ТОВ «Видавництво «Генеза»);
–
Зарецька І.Т., Корнієнко М.М., Крамаровська С.М. (ТОВ «Видавництво «Ранок»). Витяг з Державного стандарту початкової загальної освіти
Ознайомлення з інформаційно
-
комунікаційними технологіями (ІКТ)
Зміст початкової загальної освіти
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Комп’ютер та його можливості
мати
уявлення
про
можливості
комп’ютерів,
види
діяльності,
в
яких
використовується
комп’ютер,
основні
частини
комп’ютера
та
їх
призначення
Інформація та інформаційні процеси
мати
уявлення
про
те,
як
людина
сприймає
інформацію,
збирає
її,
зберігає,
опрацьовує,
передає
та
використовує,
а
також
про
об’єкти
та
їх
властивості,
називає
приклади
властивостей
конкретних
об’єктів
та
значення
таких
властивостей
Використання комп’ютера
уміти
вмикати
та
вимикати
комп’ютер,
вибирати
об’єкти
та
переміщувати
їх
з
використанням
миші,
відкривати
та
закривати
вікна,
запускати
програму
на
виконання
та
закінчувати
роботу
програми,
використовувати
елементи
керування
Комунікаційні технології
мати
уявлення
про
Інтернет,
основні
послуги,
уміти
здійснювати
простий
пошук
інформації,
отримувати
та
надсилати
електронні
листи
К
руглі столи
:
керівників рай(міськ)методоб‘єднань з питань:
розвиток професійної компетентності педагогів початкових класів як умова успішного впровадження нових навчальних планів та програми початкової школи(березень 2012)
Сектором
початкової
освіти
спільно
з
науково
-
методичним
центром
ІКТ
і
дистанційного
навчання
(за
каскадною
моделлю)
проведено
семінари
:
методистів
Р(М)МК,
НМЦ
з
питань
:
•
шляхи
впровадження
у
початковій
школі
в
2013
році
програми
МОНМС
України
«Сходинки
до
інформатики»
(лютий
2012
)
;
керівників
районних
(міських)
методичних
об`єд­нань
з
питань
викладання
курсу
«Сходинки
до
інформатики»
:
вчителів
початкових
класів
та
вчителів
інформатики
(вересень,
жовтень,
листопад,
березень
2012
)
керівників
творчих
груп
:
•
«Шляхи
впровадження
у
початковій
школі
в
2013
році
програми
МОНМС
України
«
Сходинки
до
інформатики
»(
березень
2013
)
С
твор
ено
банк даних кадрового забезпечення вчителів, які викладатимуть курс інваріантної складової «Сходинки до інформатики
»
Напрямок ІІ Загальна середня освіта
(Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти)
0
1000
2000
3000
1
2
3
4
5
2012
2013
2014
2015
2016
Проведення навчання, тренінгу тематичного (цільового) призначенняз питань викла
-
дання курсу «Сходинки до інформатики» Кількість вчителів
початкових класів
інформатики
Всього вчителів
Курси
310
Пед. училища 788
ПДС
162
ВНЗ
275
Спеціаліза
ція 135
Тренінги Майстер
-
класи
Семінари
Круглі столи
Конференції
На сайті ХОІППО створено систему методичного сервісу для потреб методистів початкових класів й розміщено програмно
-
методичне забезпечення варіативної та інваріантної складової навчальних планів з основ наук
Створено електронний консультпункт
за допомогою e
-
mail
, хмарних
файлосховищ
Dropbox
, Google drive та
Ukr
.
net
Логін: hmoippo@ukr.net
Пароль:
bycnbnen
(
институт
)
Розроблено модель моніторингу :
стану готовності початкової школи до впровадження ІКТ у навчальний процес (жовтень);
Організовано та проведено моніторингові дослідження
:
стану готовності початкової школи до впровадження ІКТ
( січень
-
лютий 2013р.)
В навчальних планах курсів підвищення кваліфікації передбачено спецкурси з питань:
-
Теоретичні засади викладання курсу «Сходинки до інформатики»;
-
Методика проведення уроку курсу
«Сходинки до інформатики»;
-
Особливості викладання курсу "Сходинки до інформатики" у початковій школі;
-
Особливості використання
навчально
-
методичного комплекту
з курсу "Сходинки до інформатики«
в початковій школі.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 565
Размер файла
2 607 Кб
Теги
presentation
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа