close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test #5 VtS 1 v

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Дай відповідь.
Щоб знайти швидкість, треба відстань ... на час.
•
а) помножити; •
б) поділити; •
в) відняти.
Дай відповідь.
Щоб знайти відстань, треба швидкість ... на час. •
а) поділити; •
б) відняти; •
в) помножити.
Дай відповідь.
Щоб знайти час, треба відстань ... на швидкість.
•
а) відняти; •
б) помножити; •
в) поділити.
Дай відповідь.
На якому геометричному тілі є круг?
•
а) конус; •
б) куб; •
в) циліндр.
Дай відповідь.
На якому геометричному тілі є квадрат?
•
а) куля; •
б) куб; •
в) конус.
Дай відповідь.
На якому геометричному тілі є прямокутник? •
а) паралелепіпед; •
б) піраміда; •
в) куб.
Дай відповідь.
На якому геометричному тілі є трикутник?
•
а) конус; •
б) піраміда; •
в) куб.
Перепиши і встав пропущені числа.
4
кг = ... г 28 000
г = ... кг 2
м 08
см = ... см
4
к
г
= 4 000
г
28 000 г
= 28
к
г
2
м
08
с
м
= 208
с
м
Обчисли.
Один доданок 245, другий 5 433. Знайти суму.
5 433
245
5 678
_+
Розв'яжи по діях.
85 191 –
769 300 : 100 + 19 407 =
1
) 769 300 : 100
= 7 693
8
5 191
7 693
77 498
_
-
77 498
19 407
96 905
_
+
Розв'яжи.
Задача Мотоцикліст їхав 2год із швидкістю 60
км/год. Знайти відстань.
60 * 2 = 120 (
к
м
) –
в
і
д
с
т
а
н
ь
, я
к
у
п
о
д
о
л
а
в
м
о
т
о
ц
и
к
л
і
с
т
. Розв'яжи.
Задача Туристи пройшли на човнах 28
км за 4год. Знайти швидкість човнів.
28 : 4 = 7 (
к
м
/
г
о
д
) –
ш
в
и
д
к
і
с
т
ь
ч
о
в
н
і
в
.
Розв'яжи.
Задача Пасажир їхав автобусом 90
км. Швидкість автобуса 45
км/год. Знайти час.
90 : 45 = 2
(
г
о
д
) –
ч
а
с
, я
к
и
й
б
у
в
у
д
о
р
о
з
і
п
а
с
а
ж
и
р
.
Вирази.
5
т 300
кг = ... кг 2
ц 05
кг = ... кг 12
км 600
м = ... м 480
дм = ... м 5
т
300
к
г
= 5 300
к
г
2
ц
05
к
г
= 205
к
г
12
к
м
600
м
= 12 600
м
480
д
м
= 48
м
Вирази.
5 000
см = ... м 5 год = ... хв
2год 30
хв = ... хв 2год 45
хв = ...
хв
5 000
с
м
= 50
м
5 г
о
д
= 300
х
в
2
г
о
д
30
х
в
= 150
х
в
2
г
о
д
45
х
в
= 165
х
в
Розв'яжи.
Задача Довжина прямокутника 4
см, ширина —
3
см. Знайди периметр, площу, накресли, дай ім'я.
1) (4 + 3) * 2 = 14 (
с
м
) –
п
е
р
и
м
е
т
р
.
2) 4 * 3 = 12 (
с
м
) –
п
л
о
щ
а
.
2
4 см
3 см
А
K
С
В
Розв'яжи рівняння.
305 + Х = 410 Х –
498 = 501 70 : Х = 14
305 + Х
= 410 Х
= 410 –
305
Х
= 105
305 + 105 = 410
410 = 410
Х
–
498 = 501
Х
= 501 + 498
Х
= 999
999 –
498 = 501
501 = 501
305 + Х
= 410 Х
= 410 –
305
Х
= 105
305 + 105 = 410
410 = 410
Х
–
498 = 501
Х
= 501 + 498
Х
= 999
999 –
498 = 501
501 = 501
70 : Х
= 14 Х
= 70 : 14
Х
= 5
70 : 5 = 14
14 = 14
Склади і розв'яжи рівняння.
Коли невідоме число збільшили в 7 разів, то вийшло 56
. Знайди невідоме число.
а
* 7 = 56
а
= 56 : 7
а
= 8
8 * 7 = 56
56 = 56
Склади і розв'яжи рівняння.
Якщо задумане число зменшили в 9 разів, то вийшло 3. Яке число задумано?
в
: 9 = 3
в
= 9 * 3
в
= 27
27 : 9 = 3
3 = 3
Склади і розв'яжи рівняння.
Коли невідоме число поділили на 3 і результат зменшили на 18
, дістали 6
.
С
: 3 –
18 = 6
С
: 3 = 18 + 6
С
: 3 = 24
С
= 24 * 3
С
= 72
72 : 3 –
18 = 6
24 –
18 = 6
6 = 6
Знайди суму і різницю.
9
км 493
м та 2
км 680
м
9
к
м
493
м
+ 2
к
м
680
м
= 12 173
м
= 12
к
м
173м
9 493 2 680
12 173
(
м
)
+
9
к
м
493
м
+ 2
к
м
680
м
= 12 173
м
= 12
к
м
173
м
9
к
м
493
м
2
к
м
680м
12
к
м
173
м
+
9 493 2 680
6 813
(
м
)
-
9
к
м
493
м
-
2
к
м
680
м
= 12 173
м
= 6
к
м
813
м
9
к
м
493
м
2
к
м
680
м
6
к
м
813
м
-
9
к
м
493
м
-
2
к
м
680
м
= 12 173
м
= 6
к
м
813м
Шаблон: Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
586
Размер файла
1 227 Кб
Теги
test, vts
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа