close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test #6 ploshcha 1v

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Заповни
Від переставляння множників ... не змінюється.
•
а) доданок; •
б) добуток; •
в) сума.
Заповни
Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число ... на добуток другого і третього чисел.
•
а) помножити; •
б) поділити; •
в) додати.
Заповни
Добуток суми двох чисел на будь
-
яке число дорівнює ... . •
а)
сумі добутків кожного доданка на це число;
•
б)
різниці добутків кожного доданка на це число;
•
в)
частці добутків кожного доданка на це число.
Обчисли
6024 * 7 6010 * 3 9703 * 4
6 024 7 42 168
х
6 010 3
18 030
х
9 703 4 38 812
х
Розв'яжи рівняння
305 + Х = 400 + 10 X : 15 = 25 : 5
305 +
Х
= 400 + 10
305 + Х
= 410
Х
= 410 –
305
Х
= 105
305 + 105
= 400 + 10
410 =
410
Х
: 15 = 25 : 5
Х
: 15 = 5
Х
= 15 * 5
Х
= 75
75 : 15 = 25 : 5
5 = 5
Обчисли
101 000 –
367 * 8 * 9
367 8 2 936
х
2 9 36 9 26 424
х
101 000 26 424 74 576 -
Заповни
Площа квадрата зі стороною 1 см —
це ... .
•
а) квадратний см; •
б) квадратний дм; •
в) квадратний метр.
Заповни
Щоб обчислити площу прямокутника, треба визначити його довжину і ширину і знайти ... цих чисел.
•
а) доданок; •
б) суму; •
в) добуток
Запиши вираз, обчисли
Суму чисел 27404 та 129844 збільшити у
6 разів.
(
27 404
+ 29 844)* 6 = 27 404 29 844
57 248 +
57 248 6 343 488
х
Розв'яжи задачу, побудуй
Побудуй прямокутник зі сторонами 3
см та 7
см, знайди його площу,
периметр.
7 см
3 см
А
K
С
В
Розв'яжи.
1) (7 + 3) * 2 = 20(
с
м
) –
п
е
р
и
м
е
т
р
.
2) 7 * 3 = 21 (
с
м
) –
п
л
о
щ
а
.
2
Заповни
Площа квадрата, сторона якого 10 м —
це ... .
•
а) гектар; •
б) сотка; •
в) аршин.
Заповни
Площа квадрата, сторона якого 100 м —
це ... .
•
а) сотка; •
б) ар; •
в) гектар.
Розв'яжи задачу
Площа прямокутника 35
см. Одна з його сторін дорівнює 5
см. Знайти другу сторону, визначити периметр.
2
1)
35 : 5 = 7(
с
м
) –
д
о
в
ж
и
н
а
.
2) (7 + 5) * 2 = 24(
с
м
) –
п
е
р
и
м
е
т
р
.
В
і
д
п
о
в
і
д
ь
: 24 с
м
п
е
р
и
м
е
т
р
п
р
я
м
о
к
у
т
н
и
к
а
.
2
2
Запиши вираз, обчисли
Суму чисел 9 407 та 5 080 зменш на різницю цих чисел.
(
9 407 +
5 080)
-
(
9 407 -
5 080)=
9 407 5 080
14 487 +
9 407 5 080 4 327
-
14 487 4 327 10 160
-
(
9 407 +
5 080)
-
(
9 407 -
5 080)=
Склади рівняння, розв'яжи
Якщо 76 зменшити на невідоме число, то вийде 23. Знайди невідоме число.
76 -
Х
= 23
Х
= 76 –
23
Х
= 53
76 –
53 = 23
23 = 23
Шаблон: Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
519
Размер файла
1 073 Кб
Теги
test, ploshcha
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа