close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test #6 ploshcha 2v

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Заповни
Від переставляння множників ... не змінюється.
•
а) доданок; •
б) добуток; •
в) сума.
Заповни
Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число ... на добуток другого і третього чисел.
•
а) помножити; •
б) поділити; •
в) додати.
Заповни
Добуток суми двох чисел на будь
-
яке число дорівнює ... . •
а)
сумі добутків кожного доданка на це число;
•
б)
різниці добутків кожного доданка на це число;
•
в)
частці добутків кожного доданка на це число.
Обчисли
3
809
* 9 85
403
* 8 9
076
* 6
3 809
9
3
4
281
х
85 403
8
6
8
3 224
х
9 076
6
54 456
х
Розв'яжи рівняння
Х
–
498
=
499
+
2 Х
–
3
=
104
:
2
Х
-
498
= 4
99
+ 2
Х
-
498
= 501
Х
= 4
98
+
5
01
Х
= 999
999
_
-
498
= 4
99
+ 2
501
=
501
Х
-
3
= 104
: 2
Х
-
3
= 52
Х
= 5
2
+
3
Х
= 5
5
5
5 -
3
= 104
: 2
5
2
= 5
2
Обчисли
200
000
–
15
400
:
4
* 5
15 400
4
12
34
32
20
20
0
3 850
5
19 250
х
15 400
4
12
34
32
20
20
0
3 850
5
19 250
х
200 000 19 250
180 75
0
-
Заповни
Площа квадрата зі стороною 1 см —
це ... .
•
а) квадратний см; •
б) квадратний дм; •
в) квадратний метр.
Заповни
Щоб обчислити площу прямокутника, треба визначити його довжину і ширину і знайти ... цих чисел.
•
а) доданок; •
б) суму; •
в) добуток
Запиши вираз, обчисли
(
5 308 –
4 546
) : З
(
5 308
–
4 546
) : З
=
5 308 4 546
762 -
762 3
6
16
15
1
2
1
2
0
Розв'яжи задачу, побудуй
Побудуй прямокутник зі сторонами 4см та 6см, знайди його площу,
периметр.
6 см
4 см
А
K
С
В
Розв'яжи.
1) (6 + 4) * 2 = 20(
с
м
) –
п
е
р
и
м
е
т
р
.
2) 6 * 4 = 24 (
с
м
) –
п
л
о
щ
а
.
2
Заповни
Площа квадрата, сторона якого 10 м —
це ... .
•
а) гектар; •
б) сотка; •
в) аршин.
Заповни
Площа квадрата, сторона якого 100 м —
це ... .
•
а) сотка; •
б) ар; •
в) гектар.
Розв'яжи задачу
Площа прямокутника 35
см. Одна з його сторін дорівнює 7см. Знайти другу сторону, визначити периметр.
2
1)
35 : 7 = 5(
с
м
) –
д
о
в
ж
и
н
а
.
2) (7 + 5) * 2 = 24(
с
м
) –
п
е
р
и
м
е
т
р
.
В
і
д
п
о
в
і
д
ь
: 24 с
м
п
е
р
и
м
е
т
р
п
р
я
м
о
к
у
т
н
и
к
а
.
2
2
Запиши вираз, обчисли
9 485 *
9 -
(9 485 –
9)
9 485 *
9 -
(9 485
–
9)
9 485 9
85 365 х
9 485 9
9 476
-
85 365
9 476 75 889
-
9 485 *
9 -
(9 485
–
9)
Склади рівняння, розв'яжи
Якщо невідоме число зменшити на 76, то вийде 23. Знайди невідоме число.
Х
-
76 = 23
Х
= 76 + 23
Х
= 99
99 –
76 = 23
23 = 23
Шаблон: Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
683
Размер файла
5 018 Кб
Теги
test, ploshcha
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа