close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

буква ц

код для вставкиСкачать
Навчання
?]?j?Z?f?h?l?b
1 ?d?e?Z?k
ЗВУКИ
[
?P
, ?P
’]
?;?M?D?<?B
?P
, ?p
Доброгорська Галина Вікторівна, м. Київ, Скандинавська гімназія
Букв
?q?b?f?Z?e?h
?f?b
?\?i?•?a?g?Z?e?b
,
?h?k?v
?^?•?c?r?e?b
?^?h
?[?m?d?\?b
Ц
.
?/
?k?e?h?\?Z
, ?^?_
?P
–
?i?h?q?Z?l?h?d
,
?}
?k?e?h?\?Z
, ?^?_
?P
–
?\
?d?•?g?p?•
…
Ц
віркотів
?f?Z?e?b?c
?p
?\?•?j?d?m?g
—
пра
ц
ьовитий
?p
?h?d?h?l?m?g
про
?l?Z?d?b?c
?q?Z?j?•?\?g?b?c
?k?\?•?l
:
?i?j?h
?p
?•?e?x?s?b?c
?e?b?i?b
?p?\?•?l
,
про
?p
?b?l?j?b?g?b
?l?Z
?p
?m?d?_?j?d?m
,
і
?\?h?^?b
?p
?x
?m
?p
?_?[?_?j?d?m
.
У
?l?j?Z?\?•
?p?\?•?j?d?m?g
?p?\?•?j?d?h?q?_
: „
Я
, ?p?_
–
?y
!” –
?k?d?Z?a?Z?l?b
?o?h?q?_
! „
Я
, ?p?_
–
?y
!” –
?\?k?_
?i?j?h?f?h?\?e?y?}
... Мови
?•?g?r?h?€
?g?_
?a?g?Z?}
!
А
?d?m?j?q?Z
: —
ЦІВ
-
ЦЮ
, ЦОХ
-
?P?Y?O
, ?Y
?i?j?h?c?^?m
?i?h
?d?Z?f?•?g?P?Y?O
.
Із
?\?•?^?j?Z
?\?h?^?Z
?e?b?e?Z?k?y
на
?d?h?e?h?^?y?a?v
?i?h?f?Z?e?_?g?v?d?m
. Замерзали
?g?Z
?p?y?f?j?b?g?•
?\?j?y?^
?[?m?j?m?e?v?d?b
-
?d?Z?j?Z?f?_?e?v?d?b
. ?F?h?\
?f?_?j?_?`?b?\?h
, ?a?\?b?k?Z?x?l?v
. ?l?Z
—
?a
?]?Z?q?d?h?f
; ?g?Z
?l?•?c
—
?d?•?e?v?p?_
... ?/
?l?m?l
?p?b?n?j?b
?•
?n?•?]?m?j?b
, ?c
?d?j?b?r?l?Z?e?_?\?Z
?[?m?d?\?Z
?P?_
. На
?s?h
?k?o?h?`?Z
?[?m?d?\?Z
?
А
?p
?b?j?d
?y?d?b?c
?p
?•?d?Z?\?b?c
! В
?g?•?f
?p
?•?e?b?c
?^?_?g?v
?\?b?k?l?Z?\?b
.
Тан
ц
юють
?\
?p
?b?j?d?m
?p
?b?j?d?Z?q?•
-
гірські
?p
?Z?i?b
-
?[?h?j?h?^?Z?q?•
,
Ц
ирк
?\?•?^?d?j?b?}?l?v?k?y
?\
?k?m?[?h?l?m
,
Вже
?i?j?b?€?o?Z?e?b
?[?h?j
?p
?•
.
Цап
?m
?p?b?j?d?m
?i?j?Z?p?x?\?Z?\
—
цап
?p?•?d?Z?\?h
?l?Z?g?p?x?\?Z?\
.
В
?p?b?j?d
?o?h?^?b?e?b
?p?Z?i?_?g?y?l?Z
подивитися
?g?Z
?l?Z?l?Z
.
и
а
о
я
і
у
ЦЕ
–
?P??
–
?P??
–
?]?Z?j?y?q?_
?k?h?g?p?_
.
?P?Y
–
?P?Y
–
?P?Y
–
?r?b?j?h?d?Z
?\?m?e?b?p?y
.
?P?M
–
?P?M
–
?P?M
–
?^?h?j?h?]?Z
?^?h
?i?Z?e?Z?p?m
.
???P?V
–
???P?V
–
???P?V
–
?g?h?\?b?c
?h?e?•?\?_?p?v
.
?P?1
–
?P?1
–
?P?1
–
?]?h?k?l?j?•
?g?h?`?b?p?•
.
[
Ц
]
[
?P
‘]
ц
а
?p
?x
ц
о
?p
?y
ц
у
?p
?•
Прочитайте
спочатку
склади
горизонтально
, потім
–
вертикально
.
гороб
?g?h?`?b
?f?e?b?g
?f?h?e?h?^
ці
[
ц
']
ц
и
фри
?p
?b
?j?d?m?e?v
сонц
е
[
ц
]
ПАРНІ
?I?J?B?=?H?E?H?K?G?1
?A?<?M?D?B
[
ц
]
?^?a?\?•?g?d?•
глухі
[
дз
]
[
дз
']
[
ц
']
Визнач
, ?^?_
?q?m?}?f?h
?a?\?m?d?b
[
?p
,
?p
'
]
: ?g?Z
?i?h?q?Z?l?d?m
?k?e?h?\?Z
?q?b
?\
?d?•?g?p?•
?
в
?d?•?g?p?•
?k?e?h?\?Z
заєць
вівці
в
?d?•?g?p?•
?k?e?h?\?Z
цап
на
?i?h?q?Z?l?d?m
?k?e?h?\?Z
синиця
в
?d?•?g?p?•
?k?e?h?\?Z
цвіркун
на
?i?h?q?Z?l?d?m
?k?e?h?\?Z
ЗАГАДКИ
Поки
?q?b?k?l?b?e?Z
?p?x
?j?h?k?e?b?g?m
, Не
?h?^?g?m
?i?j?h?e?b?e?Z
?k?e?v?h?a?b?g?m
. ?L?Z
?i?h?q?b?k?l?b?e?Z
, ?o?h?q
?•
?i?e?Z?d?Z?e?Z
, ?o?h?q
?•
?k?e?•?a?h?g?v?d?b
?j?y?k?g?h
?d?Z?i?Z?e?b
!
Вночі
?€?c
?a?Z?\?`?^?b
?i?•?\?g?b?d
?k?g?b?l?v?k?y
. Вона
?g?_
?d?m?j?d?Z
, ?Z
... Ц
апок
?\
?j?•?\?g?_?k?_?g?v?d?•
?j?y?^?d?b
весною
?k?•?y?\
?[?m?j?y?d?b
,
а
?m?j?h?^?b?e?b
?`?h?\?l?•
?^?b?g?•
?•
?[?Z?d?e?Z?`?Z?g?b
?l?_?f?g?h
-
?k?b?g?•
.
?P
?Z?i?h?q?h?d
?k?•?\
?l?Z
?c
?a?Z?`?m?j?b?\?k?y
:
-
?P
?_
?`
?l?j?_?[?Z
-
зерням
?i?h?f?b?e?b?\?k?y
!
Ки
ц
юня
?\?j?Z?g
?p
?•
?\?•?^
?d?j?b?g?b
?p
?•
води
ц
і
?i?j?b?g?_?k?e?Z
?^?e?y
?i?l?b
?p
?•
.
П
'
?x?l?v
?k?b?g?b
?p
?y
?c
?]?h?j?h?[?_
?p
?v
ц
ілує
?f?Z?f?Z
: "
?F?h?e?h?^?_
?p
?v
!"
Гра
«
?<?I?1?C?F?:?C
?A?<?M?D
»
Цар
?l?Z
?p?Z?j?b?p?y
у
?i?Z?e?Z?p?•
царювали
. Цукор
?l?Z
цукерки
найбільше
цінували
.
В
?k?_?k?l?j?b
?k?i?b?l?Z?\
?f?Z?e?b?c
?:?g?l?h?g
, як
?]?e?y?g?m?\
?m
?\?•?d?h?g?p?_
: Скажи
: ?P??
?K?H?G
? ?P??
?K?H?G
? ?P??
?K?H?G
? ?Q?b
, ?f?h?`?_
, ?K?H?G?P??
–
ɐ
–
ɐ
?
Чи
?[?m?\?Z?}
?l?Z?d?_
?
?<?h?k?_?g?b
?[?•?e?y
?f?h?€?o
?^?\?_?j?_?c
цілий
?^?_?g?v
?p?\?•?j?•?g?v?d?Z?\
?k?h?e?h?\?_?c
.
Письмо
?[?m?d?\?b
Читання
–
?p?_
?d?j?Z?s?_
?g?Z?\?q?Z?g?g?y
.
В оформленні презентації використано ресурси Інтернету.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
418
Размер файла
27 116 Кб
Теги
буква
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа